БЮЛЕТЕНЬ НОВІ КНИГИ 2014

                       Управління охорони здоров’я Хмельницької обласної держадміністрації

                                   Хмельницька обласна наукова медична бібліотека

                                         Відділ наукової інформації і бібліографії
                                                            НОВІ КНИГИ
                                   (що надійшли в бібліотечний фонд ОНМБ в 2014 р.)


                                                             БЮЛЕТЕНЬ
                                                        м. Хмельницький
                                                                2014р.


Бюлетень “Нові книги” включає в себе дані про надходження в Хмельницьку обласну наукову медичну бібліотеку медичної та суспільної літератури, вітчизняних та перекладних видань, збірників, праць наукових установ, матеріалів з’їздів, конференцій, методичних документів.

Для зручності матеріал розміщений систематично, проти кожної назви вказаний класифікаційний індекс.

Бюлетень вміщує опис перших екземплярів книг.

Матеріал можливо отримати на замовлення по МБА.Адреса Хмельницької ОНМБ: 29001 м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46

Телефон: 65-53-92
 
Укладач: Гол. бібліотекар ОНМБ Шуляк С.Д.

 


 Історія медицини.


 • 61(09)К93 Куровець Іван. Лицар галицької медицини. / ред. В. Семенів.- Львів: Друкарські куншти, 2014.- 148с.

 • 61(09)П16 Панишко Ю.М. Анатолій Леонідович Васильчук: погляд у майбутьнє: До 65-річчя від дня народження / Ю.М. Панишко.- Львів : Грфік Стар, 2014.- 108с.

 • 61(09)С83 Страждання, переможені мистецтвом: ілюстроване видання / В.М. Демчук [та ін.]- Хмельницький, 2013.- 120с.


 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія.


 • 611С51 Смольянникова Н.В. Топографическая анатомия: практикум для медицинских сестёр по медицинскому массажу / Н.В. Смольянникова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 168с.

 • 611У51 Ультразвукова денситометрія в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини: метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України; уклад. В.В. Поворознюк [та ін.]- К., 2014.- 27с.


 Фізіологія людини та порівняльна фізіологія.


 • 612Н83 Нормальная физиология: учебник / ред. Б.И. Ткаченко.- 3-е изд. испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 688с.

 • 612Ф53 Філімонов В.І. Клінічна філіологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / В.І. Філімонов.- К.: Медицина, 2013.- 736с.


Систематична фізіологія.


 • 612.1/7Р54 Ріст і розвиток людини: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / ред. В.С. Тарасюк.- 2-ге вид., випр.- К.: Медицина, 2013.- 400с./li>


Гігієна в цілому. Особисте здоров'я та гігієна.


 • 613Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб. наук. праць: Вип. 22 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2013.- 80с.

 • 613Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб. наук. праць: Вип. 23 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2014.- 71с.

 • 613Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб. наук. праць: Вип. 24 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2014.- 79с.

 • 613Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб. наук. праць: Вип. 25 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2014.- 62с.

 • 613Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб. наук. праць: Вип. 26 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2014.- 68с.

 • 613Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб. наук. праць: Вип. 27 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2014.- 64с.

 • 613Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб. наук. праць: Вип. 28 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2014.- 70с.

 • 613Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб. наук. праць: Вип. 29 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2014.- 58с.

 • 613Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб. наук. праць: Вип. 30 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2014.- 76с.

 • 613Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб. наук. праць: Вип. 31 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2014.- 57с.

 • 613Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб. наук. праць: Вип. 32 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2014.- 70с.


Гігієна харчування.


 • 613.2Г46 Гігієна харчування з основами нутриціології: підручник для студ. вищ. мед. навч. зак.: У 2-х кн.: Кн.1 / ред. В.І. Ципріян.- К.: Медицина, 2007.- 528с.

 • 613.2Г46 Гігієна харчування з основами нутриціології: підручник для студ. вищ. мед. навч. зак.: У 2-х кн.: Кн.2 / ред. В.І. Ципріян.- К.: Медицина, 2007.- 544с.

 • 613.2П78 Про вино та енотерапію (лікувально-дієтичні властивості вина та правила «безпечного поводження» з ним) / сост. А. Власко.- К.: Медкнига, 2014.- 88с.

 • 613.2Р34 Результати сучасного дослідження та обгрунтування прикладного меню 7 днів для здорових дітей віком від 1 до 3 років: метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України; уклад. О.Г. Шадрін [та ін.]- К., 2013.- 23с.


Суспільне здоров'я та гігієна. Попередження нещасних випадків.


 • 614П78 Прогноз здоров'я населення на підставі таблиць захворюваності-смертності : метод. реком. / Буковинський держ. мед. ун-т МОЗ України; уклад. В.В. Безрук [та ін.]- К., 2014.- 12с.

 • 614Т12 Табличний аналіз захворюваності-смертності для оцінки перебігу та наслідків хронічних захворювань : метод. реком. / Буковинський держ. мед. ун-т МОЗ України; уклад. В.В. Безрук [та ін.]- К., 2014.- 16с.


Суспільні та професійні організації охорони здоров'я.


 • 614.2Г87 Громовик Б.П. Менеджмент і маркетинг у фармації: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька.- К.: Ммедицина, 2008.- 752с.

 • 614.2Д56 Добровільне медичне страхування в діяльності медичного закладу / окремо практикуючого лікаря – економічна модель залучення додаткових коштів до системи медичного забезпечення : метод. реком. / Укр. центр наук.-мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи; уклад. В.В. Рудь [та ін.]- К., 2013.- 59с.

 • 614.2З-12 Забеспечення якості амбулаторно-поліклінічної хірургічної допомоги населенню в умовах реформування охорони здоров'я України на засадах загальної практики – сімейної медици-ни : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України; уклад. А.Ф. Короп [та ін.].- К., 2014.- 31с.

 • 614.2З-41 Збірник нормативних матеріалів санаторно-курортної реабілітації дітей в періоді ремісії онкологічних захворювань / ред. В.О. Поберська.- Одеса: Поліграф, 2014.- 164с.

 • 614.2К18 Камінська Т.М. Основи економічної теорії: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / Т.М. Камінська.- К.: Медицина, 2011.- 256с.

 • 614.2К18 Камінська Т.М. Основи економічної теорії для студентів-медиків: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / Т.М. Камінська.- К.: Медицина, 2010.- 288с.

 • 614.2М54 Методичні підходи до розробки локальних медико-технологічних документів в закладах первинної медичної допомоги: навч.-метод. посіб. для керівників центрів первинної мед. допомоги, лікарів загальної практики – сімейних лікарів / К.М. Хобзей.- К.: Майстер книг, 2014.- 132с.

 • 614.2М74 Моісеєнко Р.О. Оптимізація системи надання медичної допомоги дітям і матерям в Україні: реалії і перспективи / Р.О. Моісеєнко.- К.: Логос, 2013.- 232с.

 • 614.2Н58 Неформальні платежі у закладах охорони здоров'я : метод. реком. / Ін-т аналітики та адвокації; уклад. Ю.О. Нестуля [та ін.]- К.: 2014.- 19с.

 • 614.2О-64 Організація амбулаторно-поліклінічної хірургічної допомоги населенню в умовах рефор-мування охорони здоров'я України на засадах загальної практики – сімейної медицини : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України; уклад. О.І. Сердюк [та ін.]- К., 2014.- 27с.

 • 614.2О-92 Охорона здоров'я України: стан, проблеми, перспективи / ред. Л.М. Гордон.- К., 2009.- 439с.

 • 614.2П78 Про удосконалення системи планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров'я в Україні: Наказ МОЗ України і НАМН України від 29.11.2013р. №1030/102 / Мін-во охорони здоров'я України.- К., 2013.- 52с.

 • 614.2П78 Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років: наказ №149 від 20.03.2008р. / Мін-во охорони здоров'я України.- К., 2008.- 76с.

 • 614.2П78 Про затвердження та впровадження медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань плануванні сім’ї : Наказ № 59 від 21.01.2014р. / Мін-во охорони здоров'я України.- К., 2014.- 252с.

 • 614.2С78 Створення модуля «МАРШРУТИЗАЦІЯ ПАЦІЄНТА» в медичній інформаційній системі лікувального закладу : метод. реком. / Наук.-практ. мед. реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України: уклад. О.К. Толстанов [та ін.]- К., 2013.- 39с.


Положення, права, обов'язки лікарів.


 • 614.253А35 Азарский И.Н. Инновации в медицине: Психология и этика врача: Кн. ХІ / И.Н. Азарский, А.А. Азарская.- Хмельницкий: Хм.ЦНИИ, 2014.- 68с.


Нещасні випадки. Особистий захист.


 • 614.8З-14 Загальні принципи розробки плану реагування та взаємодії закладів охорони здоров'я під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідіції їх наслідків : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; уклад. Г.Г. Рощін [та ін.]- К., 2013.- 30с.


Окремі питання фармакології.


 • 615.01В92 Визначення тарифів за індивідуальне виготовлення і фасування лікарських засобів та медичних виробів аптеками : метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т МОЗ України; уклад А.С. Немченко [та ін.]- К., 2013.- 39с.

 • 615.01В92 Визначення тарифів за серійне виготовлення і фасування лікарських засобів та медичних виробів аптеками : метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т МОЗ України; уклад А.С. Немченко [та ін.]- К., 2013.- 28с.

 • 615.01Л72 Лойд В.А. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов: учеб. пособ. / В.А. Лойд, А.С. Гаврилов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 512с.

 • 615.01П78 Проведення нарад та ділових зустрічей в організаціях і на підприємствах фармацевтичної галузі з використанням інноваційних технік прийняття рішень : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольца; уклад. О.О. Нагорна [та ін.]- К., 2014.- 20с.


Клінічна фармакологія. Застосування ліків.


 • 615.03К49 Клінічна фармакологія: підручник для студ. вищ мед. навч. закл. / ред. О.Я. Бабак.- 2-ге вид., перероб. та доп.- К.: Медицина, 2010.- 776с.

 • 615.03Н34 Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції : метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т; уклад. О.В. Посилкіна [та ін.]- К., 2014.- 33с.

 • 615.03Ф24 Фармакотерапія: підручник для студ. вищ. мед. (фармацевтичних) навч. закл.: У 2-х кн.: Кн.1 / ред. Б.А. Самура.- 3-те вид, перероб. й доп.- К.: Медицина, 2012.- 952с.

 • 615.03Ф24 Фармакотерапія: підручник для студ. вищ. мед. (фармацевтичних) навч. закл.: У 2-х кн.: Кн.2 / ред. Б.А. Самура.- К.: Медицина, 2012.- 792с


Ускладнення під час лікування.


 • 615.06Ф24 Фармаконагляд та підходи до його здійснення : метод. реком. / Держ. Експертний центр МОЗ України; уклад. О.В. Матвєєва [та ін.]- К., 2013.- 85с.


Лікарські засоби за їх основною дією.


 • 615.2О-64 Організаційно-методичні заходи до призначення та виписування рецептів на лікарські засоби фармакологічної групи «НАРКОТИЧНІ АНАЛЬГЕТИКИ» : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця; уклад. Р.М. Богачев [та ін.]- К., 2013.- 52с.

 • 615.2П83 Протефлазид: клинический опыт применения в акушерстве и гинекологии, неонатологии, дерматовенерологии: сб. науч. статей 2010-2013 гг. / Ин-т урологии НАМН Украины; уклад. О.В. Колесник.- К., 2013.- 124с.

 • 615.2Р65 Розрахунок потреби у препаратах морфіну : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольца; уклад. Д.С. Волох [та ін.]- К., 2013.- 19с.


Лікарські засоби згідно з їх походженням.


 • 615.3Р36 Рекомендаии по применению препаратов фирмы «DR. NONA»: методика применения препаратов: кн. 2 / ред. Н. Кухина.- К.: Основа, 2005.- 228с.

 • 615.3Ф24 Фармакогностичне та фармакологічне дослідження розхідника звичайного: метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського; уклад. С.М. Марчишин [та ін.]- К., 2013.- 24с.


Переливання крові. Гемотерапія. Трансфузіологія.


 • 615.38А35 Азарский И.Н. Инновации в медицине: Особенности современной трансфузиологии и гематологии: Кн. ХIII / И.Н. Азарский, А.А. Азарская.- Хмельницкий: ХмЦНИИ, 2014.- 56с.

 • 615.38М34 Матеріали ІІ міжнародного конгрессу з інфузійної терапії, 25-26 жовтня 2012р., Львів / ред. С.А. Гусєва.- К.: Логос, 2012.- 486с.


Фізіотерапія. Фізична терапія. Радіотерапія. 
Інше немедикаментозне терапевтичне лікування.


 • 615.8Т64 Точечный массаж ног / ред. К. Малышенко.- изд. 2-е.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.- 172с.- (сер. «Китайская медицина»).


Механічні методи і засоби лікування.


 • 615.81А35 Азарский И.Н. Инновации в медицине: основы иглотерапии и прижигания: Кн. V / И.Н. Азарский, А.А. Азарская, В.В. Кравчук.- Хмельницкий: ХмЦНИИ, 2014.- 96с.


Фізіотерапія. Фізична терапія. Радіотерапія.


 • 615.83А45 Алгоритм санітарно-гігієнічного та медикоекологічного моніторінгу стану лиманів як водних об'єктів, що віднесені до категорії лікувальних : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України; уклад. А.В. Мокієнко [та ін.]- К., 2013.- 19с.

 • 615.83Д50 Диференційоване застосування питних минеральних вод у санаторно-курортній реабілітації дітей після лікування гемобластозів та солідних пухлин : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України; уклад. В.О. Поберська [та ін.]- К., 2013.- 20с.

 • 615.83К53 Кнейп С. Моё водолечение: Ч. 1,2 / С. Кнейп.- К.: Медкнига, 2014.- 208с.

 • 615.83К53 Кнейп С. Моё водолечение: Ч. 3 / С. Кнейп.- К.: Медкнига, 2014.- 114с.

 • 615.83К63 Комплексна санаторно-курортна реабілітація хворих ішемічною хворобою серця поєднаної з есенциальною артеріальною гіпертензією : метод. реком. / Укр. наук.- дослід. ін-т медичної реабілітації та курортології МОЗ України; уклад. К.Д. Бабов [та ін.]- К., 2013.- 20с.

 • 615.83К65 Контроль стану паціентів при лікуванні методом загальної повітряної кріотерапії : метод. реком. / Наук.-практ. мед. реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України; уклад.- О.А. Панченко [та ін.]- К., 2013.- 24с.

 • 615.83М54 Методики застосування озону в медицині : метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т; уклад. І.П. Шмакова [та ін.]- К., 2014.- 51с.

 • 615.83О-64 Організація функціонування центрів санаторного лікування на територіях природно-запо-відного фонду загальнодержавного значення : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України; уклад. О.М. Нікіпелова [та ін.]- К.,2013.- 20с.


Психотерапія.


 • 615.851Д44 Діагностика, терапія та профілактика медикопсихологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах : метод. реком. / Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України; уклад. П.В. Волошин [та ін.]- Харків, 2014.- 80с.


Народна медицина.


 • 615.89А35 Азарский И.Н. Инновации в медицине: Домашний Доктор – здоровье и долголетие от нанотехнологий: Кн. ХII / И.Н. Азарский, А.А. Азарская.- Хмельницкий: ХмЦНИИ, 2014.- 132с.

 • 615.89И49 Інновації в медицині / Плазма крові – переносник кисню / Кн. VI / ред. І.М. Азарський.- Хмельницький: ХмЦНІІ, 2014.- 68с.


Пошкодження. Травми.


 • 616-001А13 Абакумов М.М. Множественные и сочетанные ранения шеи, груди, живота: рук-во для врачей / М.М. Абакумов.- М.: БИНОМ, 2013.- 688с.

 • 616-001А45 Алгоритм доклінічного вивчення препаратів для місцевого лікування ранового процесу : метод. реком. / Нац. фарм. ун-т МОЗ України; уклад. Л.В. Яковлева [та ін.]- К., 2013.- 31с.

 • 616-001Д50 Диференційний підхід щодо лікування хворих з ранами тулуба та кінцівок : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т МОЗ України; уклад. В.І. Перцов [та ін.]- К., 2013.- 16с.

 • 616-001П50 Политравма: хирургия, травматология, анестезиология, интенсивная терапия: учебное пособое для врачей-интернов и врачей-курсантов высш. мед. учеб. заведений / ред. Ф.С. Глумчер.- К.: Медицина, 2012.- 736с.

 • 616-001Р22 Ранения нелетальным уинетическим оружием: рук-во для врачей / ред. В.Е. Парфёнов.- СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2013.- 224с.

 • 616-001Т65 Травматологія та ортопедія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / ред. Г.Г. Голка.- Вінниця: Нова Книга, 2014.- 416с.

 • 616-001Е85 Експериментальне вивчення нових препаратів для місцевого лікування ран : метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т МОЗ України; уклад. Л.В. Яковлєва [та ін.]- К., 2013.- 52с.


Туберкульозні ураження. Туберкульоз.


 • 616-002.5М71 Мишин В.Ю. Туберкулинодиагностика / В.Ю. Мишин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 136с.- (Сер. «Биб-ка врача-специалиста. Пульмонология»).

 • 616-002.5Р49 Рівень знань, ставлення, практики та поведінки населення України та окремих соціальних груп з питань туберкульозу станом на 2011 рік: результати соціологічних досліджень / ред. О. Нечосіна.- К., 2013.- 139с.


Онкологія. Новоутворення. Бластоми. Пухлини.


 • 616-006Х-95 Хричак К. Методы визуализации в онкологии. Стандарты описания опухолей: цветной атлас / Х. Хричак, Дж. Хасбэнд, Д.М. Паничек.- М.: Практическая медицина, 2014.- 288с.


Особа хворого, його характеристика.


 • 616-05М42 Медична генетика: підручник для студ. вищ. мед. (фармацевтичних) навч. закл. / ред. О.Я. Гречаніна.- К.: Медицина, 2007.- 536с.


Педіатрія.


 • 616-053.2Г56 Гнатюк О.І. Невідкладні стани у дітей та підлітків: наук.- практ. посібник / О.І. Гнатюк.- Вінниця: Глобус-прес, 2014.- 200с.


Хвороби немовлят.


 • 616-0053.3Р65 Розподіл та експресія рецепторів лектинів у легенях недоношених новонароджених дітей (29-33 тижні гестації) на фоні деяких компонентів метаболічного синдрому матері : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. І.О. Михайлюк [та ін.]- К., 2013.- 18с.


Гериатрія. Хвороби похилого віку, предстаречого та старечого віку.


 • 616-0053.9З-36 Застосування алгоритму медикопсихологічного консультування геріатричних пацієнтів з соматичною патологією в практиці сімейного лікаря : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова; уклад. В.В. Чайковський [та ін.]- К., 2013.- 30с.


Семіологія. Симпатоматологія. 
Симптоми. Обстеження. Діагноз. Пропедевтика.


 • 616-07В19 Вассон Дж. Клинические симптомы от жалоб больного до дифференциального диагноза: полное систематизированное руководство / Дж. Вассон.- М.: БИНОМ, 2014.- 424с.

 • 616-072З-36 Застосування функціонального тестування діагностичним комплексом «Паркес Д» для комплексної оцінки функціонального стану організму людини : метод. реком. / Кримський держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгіївського; уклад. Т.Ф. Голубова [та ін.] 2013.- 28с.

 • 616-07М30 Маршетта Ж. Колькоскопия. Метод и диагностика / Ж. Маршетта, Ф. Декамп.- 3-е изд.- М.: МЕДпресс-информ, 2014.- 200с.

 • 616-07О-25 Обследование мужчины / С.Ю. Калинченко [и др.]- М.: Практическая медицина, 2014.- 112с.


Догляд за хворими.


 • 616-081Б24 Барден І. Домашня опіка хворих та немічних: Великий довідник видавництва «ТРІАС» / І. Барден, А. Фогель, Г. Водрашке.- Львів: стрім, 2000.- 316с.

 • 616-081Д59 Догляд за хворими і медична маніпуляційна техника: навч. посіб. для студ. вищ. мед навч. закл. / ред. Л.М. Ковальчук.- 2-ге вид. випр.- К.: Медицина, 2013.- 480с.

 • 616-081К28 Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: підручник для студ. вищ. мед. навч.- закл. / Н.М. Касевич.- вид. 6, випр.- К.: Медицина, 2014.- 424с.

 • 616-081М34 Матеріиали Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги, (м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.) / ред. О. Коваленко.- К.: Калита, 2013.- 108с.

 • 616-081О-74 Ослопов В.Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике: учебное пособие / В.Н. Ослопов, О.В. Богоявленская.- 3-изд. испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 464с.

 • 616-081О-75 Основи догляду за дітьми. Техніка лікувальних процедур і маніпуляцій: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. / ред. О.В. Тяжка.- К.: Медицина, 2013.- 152с.

 • 616-081П50 Паліативна допомога: ЕРЕС-О. Освіта з питань паліативного догляду та догляду наприкінці життя. Онкология: посіб. для викладачів / ред. Л. Брацюнь.- К.: Калита, 2013.- 876с.

 • 616-081П83 Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій: посібник для студ. вищ. мед. навч. закл. / ред. М.К. Хобзей.- К.: Медицина, 2013.- 256с.

 • 616-081У89 Уход за больными: практика: учебник для студ. высш. мед. учеб. заведений / ред. О.Н. Ковалёва.- К.: Медицина, 2014.- 432с.


Гігієна хворого. Медсестринський догляд. Невідкладна допомога.


 • 616-083Б24 Баран С.В. Невідкладні стани у внутрішній медицині: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / С.В. Баран.- 3-те вид., випр.- К.: Медицина, 2015.- 136с


Оперативне лікування. Хірургічне лікування.


 • 616-089А35 Азарский И.Н. Инновации в медицине: Гнойная хирургия пальцев и кисти: Кн. Х / И.Н. Азарский.- Хмельницкий: ХмЦНИИ, 2014.- 140с.

 • 616-089К56 Ковалёв А.И. Школа неотложной хирургической практики: учеб. пособие / А.И. Ковалёв, Ю.Т. Цуканов.- М.: БИНОМ, 2013.- 743с.

 • 616-089М22 Мамчур В.Й. Антибактеріальна терапія та профілактика в хірургії: монографія / В.Й. Мамчур, В.І. Десятерик, О.В. Котов.- Кривий Ріг: Ед-Ворлд Прінт, 2012.- 110с.

 • 616-089П62 Послеоперационные инфекционные осложнения: диагностика, лечение, профилактика: практическое рук-во / ред. Н.В. Дмитриев.- М.: Практическая медицина, 2013.- 424с.

 • 616-089П78 Проблемні ситуації в пластичній хірургії: зб. тез доповідей Четвертої міжнародної наук.- практ. конференції, Київ, 5-7 лютого 2010р. / ред. В.Г. Мішалов.- К., 2010.- 175с.


Хірургічна анастезія.


 • 616-089.5А65 Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / ред. Ф.С. Глумчер.- К.: Медицина, 2010.- 336с.


Хвороби серцево-судинної системи і крові.


 • 616.1В92 Використання магнітно-резонансної томографії сердця з застосуванням добутамінового стрес-тесту у пацієнтів з ішемічною хворобою серця : метод. реком. / Наук.-практ. мед. центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України; уклад. І.М. Дикан [та ін.]- К., 2013.- 16с.

 • 616.1В92 Використання магнітно-резонансної томографії у діагностиці кардіоміопатій : метод. реком. / Наук.-практ. мед. центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України; уклад. Т.А. Ялинська [та ін.]- К., 2013.- 32с.

 • 616.1Г56 Гнатюк О.І. Кардіологія дитячого і підліткового віку. Системні захворювання сполучної тканини / О.І. Гнатюк, В.П. Попов.- Винниця: Глобус-Прес, 2014.- 180с.

 • 616.1Г33 Грин Д. Геморрагические заболевания и синдромы / Д. Грин, К.А. Ладлем.- М.: Практическая медицина, 2014.- 131с.

 • 616.1Д71 Дощицин В.Л. Руководство по практической электрокардиографии / В.Л. Дощицин.- М.: МЕДпресс-информ, 2013.- 416с.

 • 616.1З-36 Застосування інфузійних розчинів реологічно-мікроциркуляторної та метаболічної дії при периферичній ангіопатії різного генезу : метод. реком. / Ін-т гематології та трансфу-зіології НАМН України; уклад. А.В. Старіков [та ін.]- К., 2014.- 21с.

 • 616.1И73 Интервенционная кардиология: практическое руководство / Ред. Т.Н. Нгуен.- М.: Медицинская литература, 2014.- 376с.

 • 616.1К29 Катеренчук І.П. Кроки до та від інфаркту міокарда: поради тим хто переніс інфаркт міокарда і тим, хто хоче його уникнути / І.П. Катеренчук.- К.: Фармак, 2007.- 72с.

 • 616.1О-93 Оцінка метаболічної активності нейтрофільних гранулоцитів у хворих на гострий інфаркт міокарду : метод. реком. / Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражевска; уклад. Т.І. Гавриленко [та ін.]- К., 2014.- 31с.

 • 616.1Р34 Резник Е.В. Эхокардиография в практике кардиолога / Е.В. Резник, Г.Е. Гендлин, Г.И. Сторожаков.- М.: Практика, 2013.- 212с.

 • 616.1С66 Сосудистая хирургия: национальное руководство, краткое издание / ред. В.С. Савельев.- М. ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 464с.


Систематична патологія і терапія.


 • 616.1/9К56 Ковальова О.М. Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / О.М. Ковальова, Н.А. Сафаргаліна-Корнілова.- К.: Медицина, 2010.- 720с.

 • 616.1/9М12 Мавродий В.М. Справочник врача семейной медицины: Рекомендации к саморазвитию для квалифицированных врачей / В.М. Мавродий.- Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2013.- 640с.


Хвороби органів дихання. 


 • 616.2П27 Передумови розвитку та особливості лікування хворих на негоспітальні пневмонії у поєднанні з анемічним синдромом : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. М.М. Островський [та ін.]- К., 2013.- 19с.

 • 616.2С91 Сучасні методи лікування плевральних випотів генезу : метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського; уклад. Ю.І. Фещенко [та ін.]- К., 2012.- 36с.

 • 616.2Т50 Тодоріко Л.Д. Основні синдроми й методи обстеження в пульмонології та фтизіатрії: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл.: Ч. 1 / Л.Д. Тодоріко, А.В. Бойко.- К.: Медкнига, 2013.- 432с.

 • 616.2Т50 Тодоріко Л.Д. Основні синдроми й методи обстеження в пульмонології та фтизіатрії: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл.: Ч.2 / Л.Д. Тодоріко, А.В. Бойко.- К.: Медкнига, 2013.- 431с.

 • 616.2Т50 Тодоріко Л.Д. Основні синдроми й методи обстеження в пульмонології та фтизіатрії: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл.: Ч.3 / Л.Д. Тодоріко, А.В. Бойко.- К.: Медкнига, 2013.- 430с.


Оториноларингологія.


 • 616.21М54 Метод неінвазивного лікування гострих риносинуїтів : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. В.І. Попович [та ін.]- К., 2014.- 17с.

 • 616.21Ч-49 Чернышук В.И. Криохирургическое лечение в оториноларингологии: пособ. для начинающих криоотоларингологов : ХНУ, 2013.- 67с.


Легені. Пульмонологія.


 • 616.24П88 Пульмонология: национальное руководство, краткое издание / ред. А.Г. Чучалин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 800с.

 • 616.24С28 Секела М.В. Паліативна торакальна хірургія / М.В. Секела, В.В. Макаров, А. Жехонек.- Львів: Сполом, 2013.- 190с.


Патологія травної системи. Розлади травної системи.


 • 616.3Д44 Діагностика та лікування гострого розлитого перитоніту : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. Б.І. Слонецький [та ін.]- К., 2013.- 17с.

 • 616.3Е62 Ендоскопічна і морфологічна діагностика, малоінвазивне лікування поверхневих неоплазій товстої кишки : метод. реком. / Наук-практ. центр профілактичної та клінічної медицини; уклад. О.Г. Курик [та ін.]- К., 2012.- 28с.

 • 616.3З-36 Застосування природних мінеральних вод в профілактиці кальцій-дефіцитних станів при патології органів травлення : метод. реком. / Наук.-практ. мед. центр «Реабілітація»; уклад. І.С. Лемко [та ін.]- К., 2014.- 28с.

 • 616.3И24 Іващук О.І. Роль внутрішньочеревної гіпертензії в перебігу гострого деструктивного панкреатиту / О.І. Іващук, І.К. Морар, В.Ю. Бодяка.- Чернівці: Місто, 2014.- 172с.

 • 616.3И72 Инсулинотерапия: вчера, сегодня, завтра / Н.Д. Тронько [и др.]- К.: Медкнига, 2014.- 192с.

 • 616.3К59 Козак І.О. Попередження інтраопераційних і ранніх післяопераційних ускладнень при лікуванні хворих на зацибулинну виразку дванадцятипалої кишки (клінічно-експерементальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.03- хірургія / І.О. Козак.- Вінниця: ВНМУ, 2011.- 35с. 

 • 616.3Л56 Лікування хворих і вагітних з гастродуоденальними кровотечами з застосуванням методів місцевого ендоскопічного гемостазу : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України; уклад. П.Д. Фомін [та ін.]- К., 2014.- 29с.

 • 616.3М80 Мороз В.А. Профілактика та лікування неспроможності кишкових швів (експериментально-клінічне дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. мед. наук: спец. 14.01.03- хірург / В.А. Мороз.- Вінниця: ВНМУ, 2013.- 19с.

 • 616.3О-62 Оптимізація антибактеріальної терапії у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи : метод. реком. / Запорізький мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України; уклад. С. Шаповал [та ін.]- К., 2014.- 17с.

 • 616.3О-62 Оптимізація хірургічного лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи : метод. реком. / Запорізький мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України; уклад. С. Шаповал [та ін.]- К., 2014.- 39с.

 • 616.3Р64 Розробка і впровадження уніфікованого і локального протоколів з надання медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу на етапі первинної медичної допомоги : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. В.І. Ткаченко [та ін.]- К., 2014.- 94с.

 • 616.3Р85 Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости: рук-во для врачей / ред. В.С. Савельев.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: МИА, 2014.- 544с.

 • 616.3Ш12 Шабунин А.В. Панкреонекроз. Диагностика и лечение / А.В. Шабунин, А.В. Араблинский, А.Ю. Лукин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 96с.

 • 616.3Щ64 Щербинина М.Б. Заболевания печени: акцент на внутрипеченочный холестаз / М.Б. Щербинина.- К: Медкнига, 2014.- 168с. (Сер. «Биб-ка практикующего врача»)

 • 616.3Щ64 Щербиніна М.Б. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба / М.Б. Щербиніна.- К.: Медкнига, 2013.- 106с. (Сер. «Бібліотека практикующего лікаря»)

 • 616.3Я47 Яковенко В.О. Ендоскопічна і морфологічна діагностика, малоінвазивне лікування передракових змін слизової оболонки шлунка: монографія / В.О. Яковенко, М.П. Захараш, О.Г. Курик.- Вінниця: ФОП Каштелянов О.І., 2013.- 136с.


Стоматологія (Ротова порожнина. Рот. Хвороби ротової порожнини та зубів)


 • 616.31У-31 Удосконалення хірургічного методу лікування широкого ороантрального сполучення дублікатурою місцевих тканин : метод. реком. / Ін-т стоматології Нац. Акад. мед. наук України; уклад. А.Г. Гулюк [та ін.]- К, 2014.- 17с.


Хвороби кровотворних органів, патологія лімфатичної системи ендокриних органів.


 • 616.4Д44 Діагностичні критерії вибору схем поліхіміотерапії у хворих на злоякісні лімфопро-ліферативні захворювання за вмістом галектинів : метод. реком. / Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України; уклад. С.О. Сівкович [та ін.]- К., 2014.- 16с.

 • 616.4М48 Мельниченко Г.А. Эндокринология: типичные ошибки практического врача / Г.А. Мельниченко, О.В. Удовиченко, А.Е. Шведова.- М.: Практическая медицина, 2014.- 188с.


Клінічна дерматологія.


 • 616.5А28 Адаскевич В.П. Кожный зуд. Дерматологический и междисциплинарный феномен / В.П. Адаскевич.- М.: БИНОМ, 2014.- 272с.

 • 616.5В49 Виноградова Ю.Е. Лимфомы кожи: диагностика и лечение / Ю.Е. Виноградова, Н.С. Потекаев, Д.Л. Виноградов.- М.: Практическая медицина, 2014.- 176с.

 • 616.5Н34 Науково-методичні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз: метод. реком. / Нац. фарм. ун-т МОЗ України; уклад. А.А. Котвіцька.- К., 2014.- 40с.


Хвороби сечової та статевої системи.


 • 616.6К32 Квятковская Т.А. Гидроцеле: монография / Т.А. Квятковская.- Днепропетровск: Герда, 2014.- 196с.

 • 616.6К49 Клініко-фізіологічні особливості реабілітації після аплотрансплантації нирки: монографія / ред. С.О. Возіанов.- Львів: ЛНМУ, 2006.- 148с.

 • 616.6М80 Морфологічна діагностика передракових захворювань і раку передміхурової залози : метод. реком. / Наук.- практ. центр профілактичної та клінічної медицини; уклад. О.Г. Курик [та ін.]- К., 2012.- 28с.

 • 616.6П19 Пасєчніков С.П. Урологія для сімейного лікаря / С.П. Пасєчніков, В.І. Зайцев.- К.: Здоров'я України, 2013.- 218с.

 • 616.6У71 Урология. Национальное руководство. Краткое издание / ред. Н.А. Лопаткин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 608с.


Патологія органів руху, пересування. Скелетна та рухова система.


 • 616.7В24 Ведення моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського; уклад. Г.А. Павлишин [та ін.]- К., 2013.- 40с.

 • 616.7З-36 Застосувуання методів фізичної реабілітації у хворих похилого віку з остеоартрозом ко-лінних суглобів на санаторно-курортному етапі реабілітації : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського; уклад. І.Р. Мисула [та ін.]- К., 2014.- 31с.

 • 616.7М54 Методологія дослідження якості життя у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського; уклад. Г.А. Павлишин [та ін.]- К., 2013.- 36с.

 • 616.7О-75 Особливості харчування пацієнтів похилого віку з остеоартрозом : метод. реком. / Терно-пільский держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського; уклад. І.Р. Мисула [та ін.]- К., 2014.- 32с.


Клінічна остеологія. Кістки. Скелет.


 • 616.71П20 Патология позвоночника: пособие для врачей / ред. В.А. Радченко.- К.: Здоровье Украины, 2013.- 226с.

 • 616.71С91 Сучасні підходи до ампутації гомілки у хворих з трофічними розладами нижньої кінцівки : метод. реком. / Ін-т травматології та ортопедії НАМН України; уклад. А.П. Лябах [та ін.]- К., 2014.- 17с.

 • 616.71Ф34 Функціональне лікування діафізарних переломів кінцівок з використанням стрижневих пристроїв для пружно-стійкого з’єднання відламків : метод. реком. / Харківський мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України; уклад. О.К. Попсуйшапка [та ін.]- К., 2014.- 46с.


Хвороби нервової системи. Неврологія.


 • 616.8А35 Азарський І.М. Інновації в медицині /лікування дитячого церебрального паралічу / Кн. ХIV / І.М. Азарський, О.О. Азарська.- 2014.- 55с.

 • 616.8А35 Азарський І.М. Інновації в медицині та педагогіці: Інститут дитячого церебрального паралічу і нейрореабілітації хворих: Кн. VІІІ / І.М. Азарський, О.О. Азарська, В.В. Кравчук.- Хмельницький: ХмЦНІІ, 2014.- 68с.

 • 616.8А45 Алгоритм обстеження дітей з підозрою на наявність гострого порушення мозкового кровообігу : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. Н.Г. Горовенко [та ін.]- К., 2014.- 20с.

 • 616.8Г96 Гусова А.Б. Энцефалопатия Хашимото- аутоиммунное заболевание головного мозга (современные итоги изучения) / А.Б. Гусова, А.А. Кашинский.- Харьков: ФЛП Кудлай В.В., 2013.- 242с.

 • 616.8Е67 Епифанов В.А. Реабилитация в неврологии / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов.- М: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 416с.- (сер. «Библиотека врача-специолиста»)

 • 616.8И69 Инсульт / ред. Е.И. Гусев.- М.: МЕДИА СФЕРА, 2013.- 64с.- (приложение к ж-лу «Журнал неврологии и псииатрии им. С.С. Корсакова»; Вып. 2)

 • 616.8М52 Мерхольц Я. Ранняя реабилитация после инсульта / Я. Мерхольц.- М.: МЕДпресс-информ, 2014.- 248с.

 • 616.8Н40 Неврологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / ред. І.А. Григорова.- К.: Медицина, 2014.- 640с.

 • 616.8О-64 Організація медичної допомоги хворим з гострими порушеннями мозкового кровообігу в амбулаторних умовах : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. І.С. Зозуля [та ін.]- К., 2014.- 24с.

 • 616.8П86 Психофізіологічний аналіз ефективності церебральної гемодинаміки за допомогою допплерографічної та реоенцефалографічної візуалізації : метод. реком. / Наук.-практ. мед. реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України; уклад. О.А. Панченко [та ін.]- К., 2013.- 30с.

 • 616.8Т58 Топический диагноз в неврологии по Петеру Дуусу: анатомия, физиология, клиника / ред. М. Бер.- 3-е изд.- М.: Практическая медицина, 2014.- 584с.

 • 616.8Е64 Енндокринні особливості та гормонотерапія при розсіяному склерозі : метод. реком. / ЛНМУ ім. Д. Галицького; уклад. О.О. Абрагамович.- К., 2006.- 32с.

 • 616.8Е94 Ефективність магнітолазерної терапії у комплексному патогенетичному лікуванні хвороби Паркінсона на різних етапах розвитку захворювання : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України; уклад. І.М. Карабань [та ін.]- К., 2014.- 23с.


Психіатрія. Психози. Психічні та розумові відхилення.


 • 616.89А35 Азарский И.Н. Инновации в медицине и психологии: Депрессивные состояния современного общества: Кн. IХ / И.Н. Азарский, А.А. Азарская.- Хмельницкий: ХмЦНИИ, 2014.- 82с.

 • 616.89А35 Азарський І.М. Інновації в медицині / реабілітація дітей-інвалідів з патологіями психічного стану та опорнорухового апарату / : Кн. ХV / І.М. Азарський, О.О. Азарська.- Хмельницький: ХмЦНІІ, 2014.- 52с.

 • 616.89Д35 Депрессия / ред. Е.И. Гусев.- М.: МЕДИА СФЕРА, 2013.- 84с.- (Прилож. к ж-лу «Ж-л неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова»; Віп.2)

 • 616.89У68 Ураження нервової системи при хронічній алкогольній інтоксикації: клініко-діагностичні особливості : метод. реком. / Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського; уклад. С.І. Шкробот [та ін.]- К., 2014.- 36с.


Інфекційні та заразні захворювання. Гарячки.


 • 616.9Д44 Діагностика і лікування холестатичного гепатозу вагітних у поєднанні з хелікобактеріозом : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. Г.І. Лисенко [та ін.]- К., 2013.- 27с.

 • 616.9К17 Калюжин О.В. Острые респираторные вирусные инфекции: современные вызовы, противовирусный ответ, иммунопрофилактика и иммунотерапия / О.В. Калюжин.- М.: МИА, 2014.- 144с.

 • 616.9Р33 Редкие для Украины инфекционные болезни у детей в практике врача / ред. С.А. Крамарев.- К.: Здоровье Украины, 2014.- 175с.

 • 616.9С31 Сепсис: классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение: практич. рук-во / ред. В.С. Савельев.- 3-е доп. и пераб.- М.: МИА, 2013.- 360с.

 • 616.9Т15 Таксономія, біологічна характеристика, методи вилучення та ідентифікації грибів роду CANDIDA : метод. реком. / Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України; уклад. Ю.Л. Волянский [та ін.]- Харків, 2013.- 26с.


Венеричні захворювання. Венерологія.


 • 616.97С91 Сучасна діагностика, профілактика та лікування інфекцій, що передаються статевим шля-хом : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України; уклад. І.Б. Вовк [та ін.]- К., 2004.- 26с.


Хірургія.


 • 617К49 Клиническая хирургия: национальное руководство: В 3-х т., Т.1 / ред. В.С. Савельев.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 864с.

 • 617К49 Клиническая хирургия: национальное руководство: В 3-х т., Т.2 / ред. В.С. Савельев.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 832с.

 • 617К49 Клиническая хирургия: национальное руководство: В 3-х т., Т.3 / ред. В.С. Савельев.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 1008с.

 • 617Х-50 Хирургия / ред. М.П. Захараш.- Винница: Нова Книга, 2014.- 688с.

 • 617Х-50 Хірургія: підручник для студ. стоматологічних факультетів вищ. мед. навч. закл. / ред. Б.П. Лисенко.- К.: Медицина, 2010.- 712с.


Офтальмологія. Очні хвороби.


 • 617.7Л56 Лікування увеїтів туберкульозної етіології : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова; уклад. Н.В. Коновалова.- К., 2014.- 19с.

 • 617.7О-64 Організація заходів профілактики первинної глаукоми лікарями загальної практики – сімейної медицини : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. О.З. Децик [та ін.]- К., 2014.- 27с.

 • 617.7О-91 Офтальмологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / ред. Г.Д. Жабоедов.- К.: Медицина, 2011.- 424с.

 • 617.7С69 Соціально-економічні аспекти фармацевтичного забеспечення осіб похилого та старечого віку хворих на глаукому : метод. реком. / Нац. фарм. ун-т МОЗ України; уклад. А.А. Котвіцька.- К., 2014.- 40с.

 • 617.7У31 Удосконалення первинної хірургічної обробки проникаючих поранень рогівки : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова; уклад. Н.Ф. Боброва [та ін.]- К., 2013.- 16с.


Гінекологія. Акушерство.


 • 618П61 Посібник з моніторингу знань для акушерів-гінекологів / Л.Б. Маркін [та ін.]- Львів: Оріяна Нова, 2012.- 546с.


Гінекологія. Жіночі хвороби.


 • 618.1А45 Алгоритм індивідуального планування поєднаної променевої терапії у хворих на місцеворозповсюджений рак шийки матки : метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т: уклад. Н.В. Тюєва [та ін.]- К., 2014.- 18с.

 • 618.136 Застосування неоад’ювантної поліхіміотерапії в комбінованому лікуванні хворих на рак шийки матки ІІВ стадії : метод. реком. / Нац. ін-т раку; уклад. ЛІ Воробйова [та ін.]- К., 2014.- 17с.

 • 618.1М26 Маркін Л.Б. Лапароскопічні втручання в гінекологічній практиці / Л.Б. Маркін, Т.Ю. Мартин.- Львів: Посвіт, 2014.- 219с.

 • 618.1М74 Можливості високопольної магнітно-резонансної томографії органів малого таза з внутрішньопіхвовим контрастуванням і використанням магнітно-резонансної урографії та гідрографії в діагностиці та стадіюванні раку шийки матки : метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т; уклад. В.Г. Дубініна [та ін.]- К., 2014.- 20с.

 • 618.1М75 Молекулярно-генетичні методи в комплексній діагностиці доброякісних новоутворень і прогнозуванні розвитку раку молочної залози : метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т; уклад. В.Г. Дубініна [та ін.]- К., 2014.- 18с.

 • 618.1О-58 Онкогінекологія: Класифікації TNM Клінічні рекомендації. Режими медикаментозної терапії / ред. Я.В. Шпарик.- Львів: Галицька видавнича спілка, 2005.- 80с.

 • 618.1Т35 Термографія: застосування термографа контактного цифрового ТКЦ-1 для масового обстеження та диспансерного нагляду за патологією молочних залоз у закладах первинної медичної допомоги : метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Ю.В. Думанський [та ін.]- К., 2013.- 40с.

 • 618.1У67 Управління факторами ризику – як основа превентивної діяльності сімейного лікаря щодо виникнення / розвитку в осіб жіночої статі раку молочної залози (С50) : метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад. В.В. Рудень [та ін.]- 2013.- 22с.


Акушерство. Фізіологія та патологія пологів.


 • 618.2/7
  М42 Медведев М.В. Основы допплерографии в акушерстве: практич. пособ. для врачей / М.В. Медведев.- изд. третье, доп.- М.: реал Тайм, 2013. 80с.

 • 618.2/7М42 Медведь В.И. Экстрагенитальная патология беременных. О главном: лекция для врачей / В.И. Медведь.- К.: Гидромакс, 2010.- 52с.

 • 618.2/7М69 Михайленко Е.Т. Ситуационные задачи по акушерству: учеб. пособие для студ. мед. институтов / Е.Т. Михайленко, Г.М. Бублик-Дорняк.- К.: Вища школа, 1987.- 431с.

 • 618.2/7П27 Передчасні пологи: патогенез, прогнозування та профілактика : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольца МОЗ України; уклад. І.Б. Венцківського [та ін.]- К., 2014.- 22с.

 • 618.2/7П84 Профілактика вродженої патології, спонтанних викиднів та безплідності в рамках надання первинної медико-санітарної допомоги : метод. реком. / Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва; уклад.- О.І. Тимченко [та ін.]- К., 2014.- 46с.


Війскова медицина.


 • 61:355В63 Военно-полевая хирургия: учебник для студ. мед. вузов / ред. Е.К. Гуманенко.- 2-е изд., измен. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 768с.