Нові методичні рекомендації 2014

Анатомія людини та порівняльна анатомія.


 • 611У51 Ультразвукова денситометрія в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України; уклад. В.В. Поворознюк [та ін.]- К., 2014.- 27с.

Гігієна харчування. 


 • 613.2Р34 Результати сучасного дослідження та обгрунтування прикладного меню на 7 днів для здорових дітей віком від 1 до 3 років : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України; уклад. О.Г. Шадрін [та ін.]- К., 2013.- 23с.

Суспільне здоров'я та гігієна. Попередження нещасних випадків. 


 • 614П78 Прогноз здоров'я населения на підставі таблиць захворюваності-смертності : метод. ре-ком. / Буковинський держ. мед. ун-т МОЗ України; уклад. В.В. Безрук [та ін.]- К.,2014.-12с. 

 • 614Т12 Табличний аналіз захворюваності-смертності для оцінки перебігу та наслідків хронічних захворювань : метод. реком. / Буковинський держ. мед. ун-т МОЗ України; уклад. В.В. Безрук [та ін.]- К., 2014.- 16с.

Суспільні та професійні організації охорони здоров'я.


 • 614.2Д56 Добровільне медичне страхування в діяльності медичного закладу / окремо практикуючого лікаря – економічна модель залучення додаткових коштів до системи медичного забезпечення : метод. реком. / Укр. центр наук.-мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи; уклад. В.В. Рудень [та ін.]- К., 2013.- 59с.

 • 614.2З-12 Забеспечення якості амбулаторно-поліклінічної хірургічної допомоги населенню в умовах реформування охорони здоров'я України на засадах загальної практики – сімейної медицини : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України; уклад. А.Ф. Короп [та ін.]- К., 2014.- 31с.

 • 614.2Н58 Неформальні платежі у закладах охорони здоров'я : метод. реком. / Ін-т аналітики та адвокації; уклад. Ю.О. Нестуля [та ін.]- К., 2014.- 19с.

 • 614.2О-64 Організація амбулаторно-поліклінічної хірургічної допомоги населеню в умовах реформування охорони здоров'я України на засадах загальної практики – сімейної медицини : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України; уклад. О.І. Сердюк [та ін.]- К., 2014.- 27с.

 • 614.2С78 Створення модуля «МАРШРУТИЗАЦІЯ ПАЦІЄНТА» в медичній інформаційній системі лікувального закладу : метод. реком. / Наук.-практ. мед. реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України; уклад. О.К. Толстанов [та ін.]- К., 39с.

Нещасні випадки. Ризик. Небезпека. Запобігання нещасним випадкам. 
Особистий захист. Безпечність.
 


 • 614.8З-14 Загальні принципи розробки плану реагування та взаємодії закладів охорони здоров'я під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України; уклад. Г.Г. Рощин [та ін.]- К., 2013.- 30с.

(Окремі питання фармакології). 


 • 615-01В92 Визначення тарифів за індивідуальне виготовлення і фасування лікарських засобів та медичних виробів аптеками : метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т МОЗ України; уклад. А.С. Немченко [та ін.]- К., 2013.- 39с.

 • 615-01В92 Визначення тарифів за серійне виготовлення і фасування лікарських засобів та медичних виробів аптеками : метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т МОЗ України;уклад. А.С. Немченко [та ін.]- К., 2013.- 28с.

 • 615.01П78 Проведення нарад та ділових зустрічей в організаціях і на підприємствах фармацевтичної галузі з використанням інноваційних технік прийняття рішень : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольца; уклад. О.О. Нагорна [та ін.]- К., 2014.- 20с.

Клінічна фармакологія. 


 • 615.03Н34 Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції : метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т; уклад. О.В. Посилкіна [та ін.]- К., 2014.- 33с.

Ускладнення під час лікування. 


 • 615-06Ф24 Фармаконагляд та підходи до його здійснення : метод. реком. / Держ. експертний центр МОЗ України; уклад. О.В. Матвєєва [та ін.]- К., 2013.- 85с.

Лікарські засоби за їх основною дією. 


 • 615.2О-64 Організаційно-методичні заходи до призначення та виписування рецептів на лікарські засоби фармакологічної групи «НАРКОТИЧНІ АНАЛЬГЕТИКИ» : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольца; уклад. Р.М. Богачев [та ін.]- К., 2013.- 52с. 

 • 615.2
  Р65 Розрахунок потреби у препаратах морфіну : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольца; уклад. Д.С. Волох [та ін.]- К., 2013.- 19с.

Лікарські засоби згідно з їх походженням. 


 • 615.3Ф24 Фармакогностичне та фармакологічне дослідження розхідника звичайного : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського; уклад. С.М. [та ін.]- К., 2013.- 24с.

Фізіотерапія. 


 • 615.83А45 Алгоритм санітарно-гігієнічного та медикоекологічного моніторінгу стану лиманів як водних об’єктів, що віднесені до категорії лікувальних : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України; уклад. А.В. Мокієнко [та ін.]- К., 2013.- 19с.

 • 615.83Д50 Диференційоване застосування питних мінеральних вод у санаторно-курортній реабілітації дітей після лікування гемобластозів та солідних пухлин : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України; уклад. В.О. Поберська [та ін.]- К., 2013.- 20с.

 • 615.83К63 Комплексна санаторно-курортна реабілітація хворих ішемічною хворобою сердця поє-днаної з есенціальною артеріальною гіпертензією : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України; уклад. К.Д. Бабов [та ін.]- К., 2013.- 20с.

 • 615.83К65 Контроль стану пацієнтів при лікуванні методом загальної повітряної кріотерапії : метод. реком. / Наук.-практ. мед. реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України; уклад. О.А. Панченко [та ін.]- К., 2013.- 24с.

 • 615.83М54 Методики застосування озону в медицині : метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т; уклад. І.П. Шматкова [та ін.]- К., 2014.- 51с.

 • 615.83О-64 Організація функціонування центрів санаторно лікування на територіях природно-заповід-ного фонду загальнодержавного значення : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України; уклад. О.М. Нікіпелова [та ін.]- К., 2013.- 20с.

Психотерапія. 


 • 615.581Д44 Діагностика, терапія та профілактика медикопсихологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах : метод. реком. / Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України; уклад. П.В. Волошин [та ін.]- Харків, 80с.

Травми. Пошкодження. Поранення. 


 • 616-001А45 Алгоритм доклінічного вивчення препаратів для місцевого лікування ранового процесу : метод. реком. / Нац. фарм. ун-т МОЗ України; уклад. Л.В. Яковлева [та ін.]- К., 2013.- 31с.

 • 616-001Д50 Диференційний підхід щодо лікування хворих з ранами тулуба та кінцівок : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т МОЗ України; уклад. ВІ Перцова [та ін.]- К., 2013.- 16с.

 • 616-001Е85 Експериментальне вивчення нових препаратів для місцевого лікування ран : метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т МОЗ України; уклад. Л.В. Яковлева [та ін.]- К.. 2013.- 52с.

Педіатрія (дитячі хвороби). Хвороби немовлят та дітей в цілому. 


 • 616-053.3Р65 Розподіл та експресія рецепторів лектинів у легенях недоношених новонароджених дітей (29-33 тижні гестації) на фоні деяких компонентів метаболічного синдрому матері : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. І.О. Михайлюк [та ін.]- К., 2013.- 18с.

Геріатрія. Хвороби похилого віку, передстаречого та старечого віку. 


 • 616-053.9З-36 Застосування алгоритму медикопсихологічного консультування геріатричних пацієнтів з соматичною патологією в практиці сімейного лікаря : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова; уклад. В.В. Чайковський [та ін.]- К., 2013.- 30с.

Інструментальна діагностика. 


 • 616-072З-36 Застосування функціонального тестування діагностичним комплексом «Паркес Д» для комплексної оцінки функціонального стану організму людини : метод. реком. / Кримський держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгіївського; уклад. Т.Ф. Голубова [та ін.] 2013.- 28с. 

Хвороби серцево-судинної системи і крові.


 • 616.1В92 Використання магнітно-резонансної томографії сердця з застосуванням добутамінового стрес-тесту у пацієнтів з ішемічною хворобою серця : метод. реком. / Наук.-практ. мед. центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України; уклад. І.М. Дикан [та ін.]- К., 2013.- 16с.

 • 616.1В92 Використання магнітно-резонансної томографії у діагностиці кардіоміопатій : метод. реком. / Наук.-практ. мед. центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України; уклад. Т.А. Ялинська [та ін.]- К., 2013.- 32с.

 • 616.1З-36 Застосування інфузійних розчинів реологічно-мікроциркуляторної та метаболічної дії при периферичній ангіопатії різного генезу : метод. реком. / Ін-т гематології та трансфу-зіології НАМН України; уклад. А.В. Старіков [та ін.]- К., 2014.- 21с.

 • 616.1О-93 Оцінка метаболічної активності нейтрофільних гранулоцитів у хворих на гострий інфаркт міокарду : метод. реком. / Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражевска; уклад. Т.І. Гавриленко [та ін.]- К., 2014.- 31с.

Патологія дихальної системи. Захворювання пов’язані з органами дихання. 


 • 616.2П27 Передумови розвитку та особливості лікування хворих на негоспітальні пневмонії у поєднанні з анемічним синдромом : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. М.М. Островський [та ін.]- К., 2013.- 19с.

 • 616.2С91 Сучасні методи лікування плевральних випотів генезу : метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського; уклад. Ю.І. Фещенко [та ін.]- К., 2012.- 36с.

Оториноларингологія. Захворювання носа, слизової носа, синусів. 


 • 616.21М54 Метод неінвазивного лікування гострих риносинуїтів : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. В.І. Попович [та ін.]- К., 2014

Патологія травної системи. Розлади травної системи. 


 • 616.3Д44 Діагностика та лікування гострого розлитого перитоніту : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. Б.І. Слонецький [та ін.]- К., 2013.- 17с.

 • 616.3Е62 Ендоскопічна і морфологічна діагностика, малоінвазивне лікування поверхневих неоплазій товстої кишки : метод. реком. / Наук-практ. центр профілактичної та клінічної медицини; уклад. О.Г. Курик [та ін.]- К., 2012.- 28с.

 • 616.3З-36 Застосування природних мінеральних вод в профілактиці кальцій-дефіцитних станів при патології органів травлення : метод. реком. / Наук.-практ. мед. центр «Реабілітація»; уклад. І.С. Лемко [та ін.]- К., 2014.- 28с.

 • 616.3Л56 Лікування хворих і вагітних з гастродуоденальними кровотечами з застосуванням методів місцевого ендоскопічного гемостазу : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України; уклад. П.Д. Фомін [та ін.]- К., 2014.- 29с.

 • 616.3О-62 Оптимізація антибактеріальної терапії у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи : метод. реком. / Запорізький мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України; уклад. С. Шаповал [та ін.]- К., 2014.- 17с.

 • 616.3О-62 Оптимізація хірургічного лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи : метод. реком. / Запорізький мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України; уклад. С. Шаповал [та ін.]- К., 2014.- 39с.

 • 616.3Р64 Розробка і впровадження уніфікованого і локального протоколів з надання медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу на етапі первинної медичної допомоги : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. В.І. Ткаченко [та ін.]- К., 2014.- 94с.

Стоматологія. Ротова порожнина. 


 • 616.31У-31 Удосконалення хірургічного методу лікування широкого ороантрального сполучення дублікатурою місцевих тканин : метод. реком. / Ін-т стоматології Нац. Акад. мед. наук України; уклад. А.Г. Гулюк [та ін.]- К, 2014.- 17с.

Патологія лімфатичної системи, кровотворних органів, ендокринних органів. 


 • 616.4Д44 Діагностичні критерії вибору схем поліхіміотерапії у хворих на злоякісні лімфопро-ліферативні захворювання за вмістом галектинів : метод. реком. / Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України; уклад. С.О. Сівкович [та ін.]- К., 2014.- 16с.

Шкіра. Клінічна дерматологія. 


 • 616.5Н34 Науково-методичні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз : метод. реком. / Нац. фарм. ун-т МОЗ України; уклад. А.А. Котвіцька.- К., 40с.

Хвороби сечової та статевої системи 


 • 616.6М80 Морфологічна діагностика передракових захворювань і раку передміхурової залози : метод. реком. / Наук.- практ. центр профілактичної та клінічної медицини; уклад. О.Г. Курик [та ін.]- К., 2012.- 28с.

Патологія органів руху, пересування. Скелетна та рухова системи. 


 • 616.7В24 Ведення моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського; уклад. Г.А. Павлишин [та ін.]- К., 2013.- 40с.

 • 616.7З-36 Застосувуання методів фізичної реабілітації у хворих похилого віку з остеоартрозом ко-лінних суглобів на санаторно-курортному етапі реабілітації : метод. реком. / Тернопіль-ский держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського; уклад. І.Р. Мисула [та ін.]- К., 2014.- 31с.

 • 616.7М54 Методологія дослідження якості життя у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит ді-тей : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського; уклад. Г.А. Павлишин [та ін.]- К., 2013.- 36с.

 • 616.7О-75 Особливості харчування пацієнтів похилого віку з остеоартрозом : метод. реком. / Терно-пільский держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського; уклад. І.Р. Мисула [та ін.]- К., 2014.- 32с.

Клінічна остеологія. Кістки. Скелет. 


 • 616.71С91 Сучасні підходи до ампутації гомілки у хворих з трофічними розладами нижньої кінцівки : метод. реком. / Ін-т травматології та ортопедії НАМН України; уклад. А.П. Лябах [та ін.]- К., 2014.- 17с.

 • 616.71Ф34 Функціональне лікування діафізарних переломів кінцівок з використанням стрижневих пристроїв для пружно-стійкого з’єднання відламків : метод. реком. / Харківський мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України; уклад. О.К. Попсуйшапка [та ін.]- К., 2014.- 46с.

Неврологія. Невропатологія. Нервова система. 


 • 616.8А45 Алгоритм обстеження дітей з підозрою на наявність гострого порушення мозкового кровообігу : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. Н.Г. Горовенко [та ін.]- К., 2014.

 • 616.8О-64 Організація медичної допомоги хворим з гострими порушеннями мозкового кровообігу в амбулаторних умовах : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. І.С. Зозуля [та ін.]- К., 2014.- 24с.

 • 616.8Е64 Ендокринні особливості та гормонотерапія при розсіяному склерозі : метод. реком. / ЛНМУ ім. Д. Галицького; уклад. О.О. Абрагамович.- К., 2006.- 32с.

 • 616.8Е94 Ефективність магнітолазерной терапії у комплексному патогенетичному лікуванні хвороби Паркінсона на різних етапах розвитку захворювання : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України; уклад. І.М. Карабань [та ін.]- К., 2014.- 23с.

 • 616.8П86 Психофізіологічний аналіз ефективності церебральної гемодинаміки за допомогою допплерографічної та реоенцефалографічної візуалізації : метод. реком. / Наук.-практ. мед. реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України; уклад. О.А. Панченко [та ін.]- К., 2013.- 30с.

Психіатрія. Психози. Психічні та розумові відхилення. 


 • 616.89У68 Ураження нервової системи при хронічній алкогольній інтоксикації: клініко-діагностичні особливості : метод. реком. / Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського; уклад. С.І. Шкробот [та ін.]- К., 2014.- 36с.

Інфекційні та заразні захворювання 


 • 616.9Д44 Діагностика і лікування холестатичного гепатозу вагітних у поєднанні з хелікобактеріо-зом : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. Г.І. Лисенко [та ін.]- К., 2013.- 27с.

 • 616.9Т15 Таксономія, біологічна характеристика, методи вилучення та ідентифікації грибів роду CANDIDA : метод. реком. / Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України; уклад. Ю.Л. Волянский [та ін.]- Харків, 2013.- 26с.

Венеричні захворювання. Венерологія. 


 • 616.97С91 Сучасна діагностика, профілактика та лікування іефекцій, що передаються статевим шляхом : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України; уклад. І.Б. Вовк [та ін.]- К., 2004.- 26с.

Офтальмологія. Захворювання очей та їх лікування. 


 • 617.7Л56 Лікування увеїтів туберкульозної етіології : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова; уклад. Н.В. Коновалова.- К., 2014.- 19с.

 • 617.7О-64 Організація заходів профілактики первинної глаукоми лікарями загальної практики – сімейної медицини : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. О.З. Децик [та ін.]- К., 2014.- 27с.

 • 617.7С69 Соціально-економічні аспекти фармацевтичного забеспечення осіб похилого та старечого віку хворих на глаукому : метод. реком. / Нац. фарм. ун-т МОЗ України; уклад. А.А. Котвіцька.- К., 2014.- 40с.

 • 617.7У31 Удосконалення первинної хірургічної обробки проникаючих поранень рогівки : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова; уклад. Н.Ф. Боброва [та ін.]- К.. 2013.- 16с.

Гінекологія. Патологія жіночих органів. 


 • 618.1А45 Алгоритм індивідуального планування поєднаної променевої терапії у хворих на місцеворозповсюджений рак шийки матки : метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т: уклад. Н.В. Тюєва [та ін.]- К., 2014.- 18с.

 • 618.1З-36 Застосування неоад’ювантної поліхіміотерапії в комбінованому лікуванні хворих на рак шийки матки ІІВ стадії : метод. реком. / Нац. ін-т раку; уклад. ЛІ Воробйова [та ін.]- К., 2014.- 17с.

 • 618.1М74 Можливості високопольної магнітно-резонансної томографії органів малого таза з внутрішньопіхвовим контрастуванням і використанням магнітно-резонансної урографії та гідрографії в діагностиці та стадіюванні раку шийки матки : метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т; уклад. В.Г. Дубініна [та ін.]- К., 2014.- 20с.

 • 618.1М75 Молекулярно-генетичні методи в комплексній діагностиці доброякісних новоутворень і прогнозуванні розвитку раку молочної залози : метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т; уклад. В.Г. Дубініна [та ін.]- К., 2014.- 18с.

 • 618.1Т35 Термографія: застосування термографа контактного цифрового ТКЦ-1 для масового обстеження та диспансерного нагляду за патологією молочних залоз у закладах первинної медичної допомоги : метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Ю.В. Думанський [та ін.]- К., 2013.- 40с.

 • 618.1У67 Управління факторами ризику – як основа превентивної діяльності сімейного лікаря щодо виникнення / розвитку в осіб жіночої статі раку молочної залози (С50) : метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад. В.В. Рудень [та ін.]- 2013.- 22с.

Акушерство. Фізіологія та патологія пологів. 


 • 618.2/7П27 Передчасні пологи: патогенез, прогнозування та профілактика : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольца МОЗ України; уклад. І.Б. Венцківського [та ін.]- К., 2014.- 22с.

 • 618.2/7П84 Профілактика вродженої патології, спонтанних викиднів та безплідності в рамках надання первинної медико-санітарної допомоги : метод. реком. / Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва; уклад.- О.І. Тимченко [та ін.]- К., 2014.- 46с.