Нові методичні рекомендації 2013

Здоров'я і гігієна довкілля, відпочинку та сну


 • 613.7 К64 Конєв В.І. Попередження нещасних випадків при кросових навантаженнях: метод. реком. / В.І. Конєв.- Хмельницький: П.П. Дрепа І.Ж., 2013.- 197.


Суспільні та професійні організації охорони здоров'я.

 • 614.2 К49 Клініко-економічне обгрунтування ефективних напрямків забезпечення лікарськими засобами хворих на інфаркт міокарда: метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т; уклад. А.А. Котвіцька [та ін.]- К., 2011.- 24с.
 • 614.2 Н34 Науково-методичні підходи до формування локального формуляру багатопрофільного лікарняного закладу: метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т МОЗ України; уклад. А.А. Котвіцька [та ін.]- К., 2013.- 30с.
 • 614.2 М54 Методика визначення норм навантаження лікарів стаціонарних відділень лікарень інтенсивного лікування (ЛІЛ): метод. реком. / Дніпропетровська медична академія; уклад. В.М. Лехан [та ін.]- К., 2013.- 42с.
 • 614.2 М54 Методика оцінки структурної ефективності територіальних систем охорони здоров'я: метод. реком. / Дніпропетровська мед. акад.; уклад. В.М. Лехан [та ін.]- К., 2013.- 33с.
 • 614.2 М54 Методика оцінки чутливості системи охорони здоров'я до очікувань населення на підставі опитування ключових респодентів: метод. реком. / Дніпропетровська мед. акад.; уклад. В.М. Лехан [та ін.]- К., 2013.- 39с.
 • 614.2 М54 Методичні рекомендації з організації клінічного управління ризиками та безпеки медичної допомоги в закладах охорони здоров'я: метод. реком. / Держ. експертний центр МОЗ Укаїни; уклад. А.В. Степаненко [та ін.].- К., 2012.- 21с.
 • 614.2 М54 Методичні рекомендації щодо визначення необхідних ресурсів для досягнення цілей модернізації охорони здоров'я та напрямків їх виконання: метод. реком. / Дніпро-петровська мед. акад.; уклад. К.О. Надута [та ін.].- К., 2013.- 23с.
 • 614.2 М54 Методика розрахунків вартості надання платних медичних послуг у державних та комунальних закладах охорони здоров'я: метод. реком. / Науково-практ. центр профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами; уклад. Д.Д. Дячук [та ін.]- К., 2012.- 36с.
 • 614.2 М74 Модель покращення доступності та якості медичної допомоги сільскому населенню з застосуванням телемедичних технологій: метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. О.П. Мінцер [та ін.]- К., 2012.- 31с.
 • 614.2 О-64 Організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад. Т.Г. Калинюк [та ін.]- К., 2013.- 20с.
 • 614.2 О-64 Організаційні та функціональні засади діяльності регіональних лікарняних кас: метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця; уклад. В.Ф. Москаленко [та ін.]- К., 2013.- 62с.
 • 614.2 П76 Принципи укладання договорів при проведенні клінічних випробувань лікарських засобів у контексті сучасного законодавства України: метод. реком. / Держ. експертний центр Мін-ва охорони здоров'я України; уклад. А.М. Морозов [та ін.]- К., 2013.- 24с.
 • 614.2 У31 Удосконалення проведення диспансерного динамічного спостереження державних службовців: метод. реком. / Науково-практ. центр профілактичної та клінічної медицини; уклад. Д.Д. Дячук [та ін.]- К., 2013.- 38с.
 • 614.2 У59 Уніфікована методика з розробки локальних протоколів медичної допомоги для закладів охорони здоров'я України: метод. реком. / Держ. експертний центр МОЗ України; уклад. А.В. Степаненко [та ін.]- К., 2012.- 35с.
 • 614.2 У59 Уніфікована методика розробки, перегляду та оновлення локального формуляра лікарських засобів закладов охорини здоров'я: метод. реком. / Держ. експертний центр МОЗ України; уклад. А.М. Морозов [та ін.]- К., 2013.- 36с.
 • 614.2 Ш70 Шляхи поліпшення задоволеності пацієнтів в системі управління якістю стаціонарної допомоги: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. О.З. Децик [та ін.]-К.. 2013.- 24с.

Медицина катастроф. Перша допомога. Нещасний випадок і служба швидкої допомоги.

 • 614.8 В92 Визначення потреби і формування оптимального асортименту антибактеріальних лікарських засобів регіонального резерву для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад. С.П. Олійник [та ін.]- К., 2012.- 19с.
 • 614.8 С18 Санітарно-протиепідемічний режим аптечних закладів в умовах ліквідації наслідків надвзичайних ситуацій: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад. Т.Г. Калинюк [та ін.]- К., 2013.- 22с.

Фармакологія. Терапія. Токсикологія.

 • 615 О-64 Організація валідаційної діяльності на підпирємствах з виробництва лікарських засобів: метод. реком. / Держ. служба України з лікарських засобів; С.М. Коваленко [та ін.]- К., 2012.- 60с.
  Клінічна фармакологія.
 • 615.03 М54 Методологічне обгрунтування використання квантово-фармакологічних показників для визначення фармакокінетичних властивостей лікарських засобів: метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця; уклад. І.С. Чекман [та ін.]- К., 2011.- 12с.

Загальна та професійна фармація.

 • 615.1 М54 Методика аналізу цін на лікарські засоби, які закуповуються за бюджетні кошти, у порівнянні з міжнародними рекомендованими цінами: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад. Б.П. Громовик [та ін.]- К., 2012.- 18с.
 • 615.1 О-64 Організаційно-методичні засади створення та діяльності клініко-фармацевтичної служби у закладах охорони здоров'я України: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад. А.Б. Зіменковський [та ін.]- К., 2012.- 35с.

Лікарські засоби за їх основною дією.

 • 615.2 П76 Применение непрямых антикоагулянтов: метод реком. / сост. В.Г. Сейидов.- М.: Соверо пресс, 2004.- 19с.
 • 615.2 У59 Уніфікована методика оцінки фармакотерапії за листками лікарських призначень: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад. А.Б. Зіменковський [та ін.]- К., 2011.- 37с.

Лікарські засоби згідно з їх походженням

 • 615.3 З-14 Загальні принципи докліничних та клінічних досліджень біологічно подібних лікарських засобів, які містять в якості активної субстанції білки, що отримані за допомогою біотехнологій: метод. реком. / Держ. експертний центр МОЗ України; уклад. А.М. Морозов [та ін.]- К., 2012.- 71с.
 • 615.3 М80 Морфолого-анатомічний та фітохімічний аналіз трави та корневищ з коренями перстачу гусячого (POTENTTILLAANSERINEL.): метод. реком. / Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського; уклад. С.М. Марчишин [та ін.]- К., 2013.- 23с.
 • 615.3 Ф24 Фармакогностичне та фармакологічне дослідження любистку лікарського: метод. реком. / Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського; уклад. Н.В. Челін [та ін.]- К., 2012.- 26с.
 • 615.3 Ф64 Фітохімічний склад та макро- і мікроскопічні ознаки листів деяких видів рослин родини липові: метод. реком. / Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського; уклад. С.М. Марчишин [та ін.]- К., 2012.- 27с.

Гемотерапія. Трансфузіологія.

 • 615.38 К64 Контроль якості еритроцитвмісних середовищ: метод. реком. / Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України; уклад. П.М. Перехрестенко [та ін.]- К., 2012.- 32с.

Туберкульозні ураження. Туберкульоз.

 • 616-002.5 З-36 Застосування алергену туберкульозного рекомбінантного для діагностики туберкульозної інфекції у дітей: метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського; уклад. Ю.І. Фещенко [та ін.]- К., 2013.- 36с.

Онкологія. Новоутворення. Бластоми. Пухлини.

 • 616-006 К29 Катетеризація периферичних вен та підключичної вени, догляд за катетером у дітей із солідними пухлинами: метод. реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України; уклад. Г.І. Климнюк [та ін.]- К., 2012.- 28с.
 • 616-006 С20 Саркома Капоші: сучасний погляд на етіопатогенез, особливості клінікі та комплексний підход до лікування: метод. реком. / Наук.-практ. центр клінічної та профілактичної медицини; уклад. Л.Д. Калюжна [та ін.]- К., 2012.- 41с.
 • 616-006 С91 Сучасні підходи до призначення високодозової хіміотерапії з трансплантацією гемопоетичних стовбурних клітин у дітей, хворих на злоякісні солідні новоутворення: метод. реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України; уклад. Г.І. Климнюк [та ін.]- К., 2012.- 20с.

Гістологія (наука про будову тканин).

 • 616-018 Д90 Дисплазія сполучної тканини (клініка, діагностика та лікування): метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т; уклад. О.О. Якименко [та ін.]- К., 2013.- 33с.

Розвиток, перебіг, прогноз захворювання, лікування.

 • 616-036 Д44 Діагностика та лікування порушень ритму серця в анестезіології та інтенсивній терапії: метод. реком. / Донецкий гос. мед. ун-т им. М. Горького; сост. В.И. Черний [и др.]- К., 2003.- 54с.

Медичний персонал та хворі (пацієнти). Іх характеристика.

 • 616-05 А45 Алгоритм відбору пацієнтів для алергенспецифічної імунотерапії (АСІТ): метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. Л.В. Кузнецова [та ін.]- К., 2011.- 31с.
 • 616-05 В92 Визначення етіологічного спектру алергійних захворювань у дітей залежно від статі та віку номографічним методом: метод. реком. / Харківський нац. мед. ун-т; уклад. Н.І. Макєєва [та ін.]- К., 2013.- 43с.
 • 616-05 Э71 Епідеміологія, фактори ризику та діагностика надмірної маси тіла та ожиріння у дітей Одеського регіону: метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т; уклад. В.Й. Кресюн [та ін.]- К., 2012.- 22с.

Педіатрія (дитячі хвороби). Хвороби немовлят та дітей в цілому.

 • 616-053.2 В92 Використання динамічної електронейростимуляції в педіатричній практиці: метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т; уклад. О.В. Зубаренко [та ін.]- К., 2012.- 27с.

Гігієна хворого. Медсестринський догляд.

 • 616-083 В13 Вазовагальні (нейрорефлекторні) синкопе у дітей: удосконалення діагностики та профі-лактики рецидивів: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Н.В. Нагорна [та ін.]- К., 2012.- 31с.

Хвороби серцево-судинної системи і крові.

 • 616.1 А61 Амбулаторна хірургія варикозної хвороби: метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольца ; уклад. В.А. одос [та ін.]- К., 2012.- 36с.
 • 616.1 А61 Амбулаторне ЕКГ-моніторування Рекомендації Асоціації кардіологів України: метод. реком. / Асоціація кардіологів України; уклад. О.С. Сичов [та ін.]- К., 2010.- 44с.
 • 616.1 Д44 Диагностика и лечение фибрилляции предсердий: метод. реком. / Ассоциация кардиологов Украины; сост. Г.В. Дзяк [и др.]- К., 2009.- 36с.
 • 616.1 Д44 Диагностика та корекція внутрішньочеревної гіпертензії у дітей раннього віку з хірургічною патологією черевної порожнини: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. О.Д. Фофанов [та ін.]- К., 2013.- 22с.
 • 616.1 Д44 Діагностика та лікування волосистоклітинної лейкемії: метод. реком. / Ін-т патології крові та трансфузійної медицини НАМН України; уклад. В.Є. Логінський [та ін.]-К., 2013.- 23с.
 • 616.1 Д44 Діагностика та лікування екстрасистолії і парасистолії: метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. О.Й. Жарінов [та ін.]- К., 2007.- 25с.
 • 616.1 Д44 Дисліпідемії: диагностика, профілактика та лікування: метод. реком. / Асоціація кардіологів України; уклад. О.І. Мітченко [та ін.]- К., 2011.- 48с.
 • 616.1 Д99 Дядык А.И. Комбинированная терапия в лечении артериальной гипертензии: упрочение позиций: метод. реком. / А.И. Дядык.- Донецк, 2010.- 40с.
 • 616.1 З-36 Застосування хіміотерапії за програмою FLAG у лікуванні хворих на гостру мієлоїдну лейкемію у першому гострому періоді: метод. реком. / Нац. акад. мед. Укравїни; уклад. Н.М. Третяк [та ін.]- К., 2012.- 20с.
 • 616.1 К49 Клінічні рекомендації з діагностики та лікування гострої серцевої недостатності: метод. реком. / Асоціація кардіологів України; уклад. О.М. Пархоменко [та ін.]-К., 2007.- 30с.
 • 616.1 К64 Консервативное лечение трофических язв нижних конечностей при хронической венозной недостаточности: метод. реком. / Донецкий нац. мед. ун-т им. М. Горького; уклад. И.В. Куценко [и др.]- К., 2007.- 24с.
 • 616.1 К66 Коррекция гиперурикемии как фактора риска середечно-сосудистой заболеваемости и смертности: метод. реком. / Харьковская мед. акад. последипломного образования; сост. А.В. Бильченко [и др.]- К.. 2010.
 • 616.1 К82 Критерії прогнозування інфекційно-запальних ускладнень у хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію: метод. реком. / Ін-т гепатології та трансфузіології НАМН України; уклад. О.О. Федоровська [та ін.]- К., 2012.- 19с.
 • 616.1 Л56 Лікування гострого інфаркту міокарда у пацієнтів з елевацією сегмента ST: метод. реком. / Асоціація кардіологів України; уклад. О.М. Пархоменко [та ін.]- К., 2009.- 50с.
 • 616.1 Л56 Лікування шлуночкових аритмій та профілактика раптової серцевої смерті у хворих, що перенесли інфаркт міокарда: метод. реком. / Асоціація кардіологів України.- К., 2007.- 11с.
 • 616.1 Л56 Лікування шлуночкових порушень серця та профілактика раптової серцевої смерті: метод. реком. / Асоціація кардіологів України; уклад. О.С. Сичов [та ін.]- К., 2009.- 68с.
 • 616.1 М42 Медикаментозне лікування стабільної стенокардії: метод. реком. / Асоціація кардіологів України; уклад. М.І. Лутай [та ін.]- К., 2010.- 64с.
 • 616.1 М74 Модифікація ризику серцево-судинних ускладнень у хворих на артеріальну гіпертензію з ішемічною хворобою серця: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. Н.М. Середюк [та ін.]- К., 2013.- 26с.
 • 616.1 М74 Можливості біорегуляційної терапії у лікуванні хронічних форм ішемічної хвороби серця: метод. реком. / Укр. військово-медична акад. МОЗ України; уклад. Б.К. Шамугія [та ін.]- К., 2013.- 24с.
 • 616.1 О-64 Організаційно-методичні заходи щодо виписування рецептів на лікарські засоби, на які поширюється дія пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби: метод. реком. / Держ. експертний центр МОЗ України; уклад. Р.М. Богачев [та ін.]- К., 2012.- 21с.
 • 616.1 О-75 Особливості клініки, діагностики та лікування хворих на інфекційний ендокардит нативних та штучних клапанів серця: метод. реком. / Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова; уклад. Г.В. Книшов [та ін.].- 31с.
 • 616.1 О-93 Оцінка ефективності відновлювального лікування хворих на ессенціальну артеріальну гіпертензію: метод. реком. / Український наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України; уклад. К.Д. Бабов [та ін.]- К., 2011.- 22с.
 • 616.1 П20 Патологічна анатомія вушок серця при хронічній ішемічній хворобі серця: метод. реком. / Харківський нац. мед. ун-т; уклад. В.Д. Марковський [та ін.]- К., 2011.- 23с.
 • 616.1 П20 Патоморфологічні особливості тимуса плодів та новонароджених від матерів з пре-еклампсією: метод. реком. / Харківський нац. мед. ун-т; уклад. І.В. Сорокіна [та ін.]- К., 2011.- 15с.
 • 616.1 П69 Практичні аспекти підвищення прихильності до лікування хворих на артеріальну гіпертензію в амбулаторних умовах: метод. реком. / Науково-практ. центр профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами; уклад. Д.Д. Дячук [та ін.]- К., 2011.- 28с.
 • 616.1 Р34 Резистентная артериальная гипертензия: механизмы возникновения, диагностика и подходы к лечению: метод. реком. / Нац. мед. акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика; сост. В.А. Бобров [и др.]- К., 2009.- 47с.
 • 616.1 Р36 Рекомендації Асоціації кардіологів України з лікування хронічної серцевої недостатності у дорослих (перегляд 2011): метод. реком. / Асоціація кардіологів України; уклад. Л.Г. Воронков [та ін.]- К., 2011.- 29с.
 • 616.1 С18 Санаторно-курортне лікування хворих на ессенціальну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом типу ІІ та метаболічним синдромом: метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології; уклад. К.Д. Бабов [та ін.]- К., 2011.- 20с.
 • 616.1 С45 Скринінгові дослідження в практиці сімейного лікаря: скринінг на виявлення гіпертонії: метод. реком. / Укр. ін-т стратегічних досліджень МОЗ України; уклад. О.І. Анинишин [та ін.]- К., 2011.- 24с.
 • 616.1 У31 Удосконалення діагностики та лікування жінок постменопаузального періоду, хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім артрозом: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. І.Г. Купновицька [та ін.]- К., 2013.- 30с.
 • 616.1 У72 Урсодезоксихолева кислота в корекції вторинної атерогенної дисліпідемії у хворих з високим кардіометаболічним ризиком і патологією гепатобіліарної системи: метод. реком. / Ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України; уклад. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]- К., 2011.- 29с.
 • 616.1 Х-94 Хроническая сердечная недостаточность: этиология, диагностика, классификация, алгоритм рациональной фармакотерапии: метод. реком. / Нац. мед. акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика; сост. В.А. Бобров [и др.]- К., 2009.- 47с.

Кров. Плазма. Сироватка. Патологічна гематологія. Клінічна гематологія.

 • 616.15 З-36 Застосування диференційованих комплексів санаторно-курортної реабілітації дітей після лікування онкогематологічних захворювань та солідних пухлин: метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т медичної реабілітації та курортології; уклад. В.О. Поберська [та ін.]- Одеса, 2011.- 23с.

Легені. Пульмонологія.

 • 616.24 З-36 Застосування біологічного зварювання тканин при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень: метод. реком. / Нац. ін-т фтізіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського; уклад І.А. Калабуха [та ін.]- К., 2012.- 16с.
 • 616.24 И29 Ідіопатичний легеневий фіброз: клініка, діагностика, лікування: метод. реком. / Нац. ін-т фтізіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського; уклад Ф.І. Фещенко [та ін.]- К., 2012.- 14с.
 • 616.24 К66 Корекція метаболічних порушень та імунологічної реактивності в організмі дітей, хворих на ускладнену пневмонію: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. О.Л. Цимбаліста [та ін.]- К., 2013.- 17с.
 • 616.24 О-62 Оптимізація діагностичного алгоритму та лікувальної тактики ускладнених форм пневмонії у немовлят та дітей раннього віку: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. О.Л. Цимбаліста [та ін.]- К., 2013.- 26с.
 • 616.24 П27 Перебіг, діагностика та лікування дітей, хворих на бронхіальну астму на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. О.Л. Цимбаліста [та ін.]- К., 2013.- 29с.

Патологія травної системи. Розлади травної системи.

 • 616.3 Д44 Діагностика і лікування метаболічного синдрому, цукрового діабету, предіабету і серцево-судинних захворювань: метод. реком. / Українська асоціація кардіологів; уклад. О.І. Мітченко [та ін.]- К., 2009.- 40с.
 • 616.3 Д44 Діагностика, лікування та профілактика ниркової дисфункції при цирозі печінки: метод. реком. / Запорізька мед. акад. післядипломної освіти; уклад. С.М. Завгородній [та ін.]- К., 2013.- 35с.
 • 616.3 Д48 Діуретикорезистентний асцит при цирозі печінки: метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т; уклад. В.М. Клименко, А.С. Тугушев.- К., 2011.- 31с.
 • 616.3 Э64 Ендоскопічна і морфологічна діагностика стравоходу Баррета: метод. реком. / Наук.-практ. центр профілактичної та клінічної медицини; уклад. О.Г. Курик [та ін.]- К., 2012.- 29с.
 • 616.3 З-36 Застосування вітчизняних фітопрепаратів при хронічній патології гепатобіліарної системи: метод. реком. / Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України; уклад. Т.П. Гарник [та ін.]- К., 2012.- 23с.
 • 616.3 З-36 Застосування методів комбінованого лікування – циторедуктивної операції та інтраопераційної гіпертермічної внутрішньочеревної хіміоперфузії у хворих на карциноматоз черевної порожнини: Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад. Т.Г. Фецич [та ін.]- К., 2011.- 19с.
 • 616.3 З-36 Застосування природних та преформованих фізичних чинників у диференційованому комплексному лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С: метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т медичної реабілітації та курортології МОЗ України; уклад. Н.В. Драгомирецька [та ін.]- Одеса, 2012.- 22с.
 • 616.3 М80 Морфологічна діагностика хронічного гастриту: метод. реком. / Науково-практичний центр профілактики та клінічної медицини; уклад. ОГ. Курик [та ін.]- К., 2011.- 27с.
 • 616.3 О-62 Оптимізація діагностичних заходів при функціональній диспепсії у дітей з позицій біопсихосоціальної моделі медицини: метод. реком. / Ін-т спадкової патології НАМН України; уклад. О.З. Гнатейко [та ін.]- К., 2013.- 25с.
 • 616.3 П78 Пробіотикотерапія цукрового діабету типу 2: метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця; уклад. П.М. Боднар [та ін.]- К., 2013.- 24с.
 • 616.3 С45 Скринінгові дослідження в практиці сімейного лікаря: обстеження на виявлення цукрового діабету та анемії: метод. реком. / Укр. ін-т стратегічних досліджень МОЗ України; уклад. О.І. Антонишин [та ін.]- К., 2011.- 19с.
 • 616.3 С73 Спосіб лікування діабетичної дистальної симетричної поліневропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т МОЗ України; уклад. Р.Д. Герасимчук [та ін.]- К., 2011.- 29с.
 • 616.3 С73 Спосіб лікування кореневих каналів з використанням внутрішньоканального електрофорезу йодиду калію: метод. реком. / Кримський держ. мед. ун-т ім. С.І. Георієвського; уклад. О.І. Бєлєнова-Журочко [та ін.]- К., 2012.- 23с.
 • 616.3 У31 Удосконалені алгоритми діагностики та лікування гострого панкреатиту: метод. реком. / Дніпропетровська медична академія; уклад. П.Д. Фомін [та ін.]- К., 2012.- 80с.
 • 616.3 У31 Удосконалені алгоритми діагностики та лікування гострої шлунково-кишкової кровотечі: метод. реком. / Дніпропетровська медична академія; уклад. П.Д. Фомін [та ін.]- К., 2012.- 108с.
 • 616.3 Х-50 Хірургічна класифікація та алгоритм лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи: метод. реком. / Запорізька мед. акад. післядипломної освіти; уклад. С.Д. Шаповал [та ін.]- К., 2012.- 18с.
 • 616.3 Я72 Ярешко В.Г. Використання методу радіочастотної термоаблації у лікуванні хворих на рак головки підшлункової залози: метод. реком. / В.Г. Ярешко, С.Г. Живиця, К.Н. Отарашвілі.- К., 2013.- 28с.

Стоматологія. Ротова порожнина.

 • 616.31 А45 Алгоритм надання комплексної допомоги пацієнтам з дефектами зубних рядів і генералізованим пародонтитом з використання методу дентальної імплантації та CAD/CAE/CAM технологій: метод. реком. / Ін-т стоматології Нац мед. академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. О.В. Павленко [та ін.]- К., 2013.- 51с.
 • 616.31 К49 Клініко-морфологічне обгрунтування комплексного лікування зубощелепних аномалій, пов’язаних із аномалійним прикріпленням м’яких тканин порожнини рота: метод. реком. / Укр. мед. стоматологічна акад.; уклад. В.Д. Куроєдова [та ін.]- К., 2013.- 32с. 
 • 616.31 Н73 Нові способи діагностики гігієнічного стану знімних конструкцій зубних протезів та їх професійної гігієни: метод. реком. / Івано-Франк. нац. мед. ун-т; уклад. М.М. Рожко [та ін.]- К., 2011.- 21с.
 • 616.31 П84 Профілактика і лікування втрати маргінальної кісткової тканини у пацієнтів з детальною імплантацією на тлі генералізованого парадонтиту та метаболічних остеопатій: метод. реком. / Ін-т стоматологічної Нац мед. академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. О.В. Павленко [та ін.]- К., 2013.- 31с.
 • 616.31 С73 Спосіб ультразвукової діагностики апікального періодонтиту: метод. реком. / Кримський держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського; уклад. О.І. Бєлєнова-Журочко [та ін.].- К., 2012.- 22с.
 • 616.31 У31 Удосконалення хірургічного методу лікування ороантрального сполучення в умовах дефіциту м’яких тканин у ділянці дефекту альвеолярного відростка: метод. реком. / Ін-т стоматологічної Нац мед. академії післядипломної освіти ім.А.Г. Гулюк; уклад. О.В. Павленко [та ін.]- К., 2013.- 18с.

Патолгія лімфатичної системи, кровотворних органів, ендокринних органів

 • 616.4 Д44 Діагностика та лікування компресії дихальних шляхів, що обумовлена гіперплазією вилочкової залози, у дітей: метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України; уклад. О.К. Слєпов [та ін.]- К., 2013.- 27с.
 • 616.4 С45 Скринінгові дослідження в практиці сімейного лікаря: виявлення захворювань щитовидної залози та глаукоми: метод. реком. / Укр. ін-т стратегічних досліджень МОЗ України; уклад. Л.В. Андрейчин [та ін.]- К., 2011.- 29с.
 • 616.4 С91 Сучасні критерії діагностики та оцінки ефективності лікування злоякісних лімфом: метод. реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України; уклад. І.А. Крячок [та ін.]- К., 2011.- 26с.

Шкіра. Клінічна дерматологія.

 • 616.5 В25 Вдосконалення ранньої діагностики злоякісних лімфом шкіри: метод. реком. / Наук.-практ. центр поліклінічної та клінічної медицини; уклад. Л.Д. Калюжна [та ін.]- К., 2012.- 44с.
 • 616.5 Д90 Диференційоване застосування немедикаментозних методів в комплексному лікуванні хворих на псоріаз: метод. реком. / Науково-практичний мед. центр «Реабілітація»;уклад. І.С. Лемко [та ін.]- К., 2013.- 27с.
 • 616.5 І-55 Імунологічні прогностичні критерії формування імунодефіцитних порушень у хворих з часто рецидивууючою інфекцією вірусами простого герпесу 1і 2 типів: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад. В.В. Чоп’як [та ін.]- Львів, 2012.- 27с.
 • 616.5 С91 Сучасні аспекти зовнішньої терапії та проблемної шкіри у дітей та підлітків: метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т; уклад. С.М. Недельська [та ін.]- К., 2012.- 53с.
 • 616.5 Ф80 Фотодерматози: клініка, діагностика, профілактика з використанням сучасних фотозахисних засобів: метод. реком. / Нац мед. академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. Л.Д. Калюжна [та ін.]- К., 2011.- 44с.

Хвороби сечової та статевої системи.

 • 616.6 К63 Комбінована спільно-епідуральна анестезія в періопераційному періоді у хворих на рак сечового міхура: метод. реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України; уклад. І.І. Лісний [та ін.]- К., 2012.- 22с.
 • 616.6 М59 Мікроекологічне порушення та їх корекція при оксалатно-кальцієвій кристалурії у дітей: метод. реком. / Одеський нац. ун-т; уклад. О.В. Зубаренко [та ін.]- К., 2012.- 22с.
 • 616.6 С73 Спосіб визначення ниркового функціонального резерву: метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т медицини транспорту МОЗ України; уклад. А.І. Гоженко [та ін.]- К., 2012.- 25с.

Патологія органів руху, пересування. Скелетна та рухова системи.

 • 616.7 В42 Відновлювальне лікування немовлят з дисплазією кульшових суглобів: метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т реабілітації та курортології; уклад. Н.Г. Ніколаєва [та ін.]- К., 2011.- 20с.
 • 616.7 Э88 Етапне відновлювальне лікування хворих з вторинною дисплазією кульшових суглобів при дитячому церебральному паралічі в умовах спеціалізованого санаторію: метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т реабілітації та курортології; уклад. А.В. Пчеляков [та ін.]- Одеса, 2013.- 19с.
 • 616.7 М42 Медико-соціальний моніторинг стану зору та факторів ризику його порушень у школярів: метод. реком. / Нац мед. академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. С.О. Риков [та ін.]- К., 2013.- 20с.
 • 616.7 Р22 Рання санаторно-курортна реабілітація хворих після ендопротезування кульшового суглоба: метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т реабілітації та курортології; уклад. І.К. Бабова [та ін.]- Одеса, 2013.- 20с.

  Клінічна остеологія. Кістки. Скелет. 

 • 616.71 Э66 Ензимна терапия в лікуванні вертебрального больового синдрому: метод. реком. / Ін-т геронтологии НАМН України; уклад. В.В. Поворознюк [та ін.]- К., 2012.- 36с.
 • 616.71 С91 Сучасні технології комплексної реабілітації хворих із неврологічними проявами остео-хондрозу попереково-крижового відділу хребта: метод. реком. / Кримський держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського; уклад. Ю.В. Бобрик [та ін.]- К., 2012.- 37с.

Неврологія. Невропатологія. Нервова система.

 • 616.8 В92 Використання відеомоніторингу електроенцефалографії у діагностиці та контролі ліку-вання епілепсії: метод. реком. / Ін-т неврології, психіатрії та наркоманії НАМН України; уклад. А.Є. Дубенко [та ін.]- К., 2013.- 28с.
 • 616.8 Д50 Диференційна діагностика генералізованої епілепсії та неепілептичних пароксизмів у дітей раннього віку: метод. реком. / Нац мед. академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. І.С. Зозуля [та ін.]- К., 2011.- 22с.
 • 616.8 З-36 Застосування медичної інформаційної системи в організації та управлінні реабілітаційно-відновлювальним лікуванням постінсультних хвороб у санаторно-курортній установі: метод. реком. / Вінницький нац. мед. ун-т; уклад. О.П. Мінцер [та ін.]- К., 2012.- 20с.
 • 616.8 З-36 Застосування міліметрохвильової терапії та транскраніальної електроанальгезії у відновлювальному лікуванні хворих на вегето-судинну дистонію різного генезу: метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології; уклад. Б.А. Насибуллін [та ін.]- К., 2012.- 23с.
 • 616.8 О-75 Основні сучасні принципи ведення хворих на епілепсію (діагностика і лікування): метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. С.В. Тітієвський [та ін.]- К., 2011.- 45с.
 • 616.8 Х-20 Характеристика оптимізованої системи комплексної медичної допомоги при судинній патології головного мозку: метод. реком. / Укр. ін-т стратегічних досліджень МОЗ України; уклад. А.І. Зозуля [та ін.]- К., 2013.- 20с.

Психіатрія. Психози. Психічні та розумові відхилення.

 • 616.89 А72 Антистигматизаційні підходи до надання психіатричної допомоги: метод. реком. / До-нецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Н.О. Марута [та ін.]- Донецьк, 2011.- 31с.
 • 616.89 Д44 Діагностика та психотерапевтична корекція порушення усвідомлення психічної хвороби на ранніх стадіях: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. В.А. Абрамов [та ін.]- Донецьк, 2011.- 39с.
 • 616.89 Е45 Екзистенційно-гуманістична психотерапія у системі функціонального відновлення хворих з першим психотичним епізодом: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Н.О. Марута [та ін.]- Донецьк, 2013.- 36с.
 • 616.89 Э90 Етико-правові підходи до оцінки недобровільних мір і ризику завдання шкоди хворому під час психіатричного втручання: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Н.О. Марута [та ін.]- Донецьк, 2011.- 31с.
 • 616.89 И69 Інсайт-орієнтована психотерапія у хворих з першим психотичним епізодом: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Н.О. Марута [та ін.]- Донецьк, 2013.- 28с.
 • 616.89 К63 Комплаєнс хворих на алкогольну залежність: психологічні чинники формування, типологія, система психокорекції: метод. реком. / Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України; уклад. Н.О. Марута [та ін.]- К., 2012.- 23с.
 • 616.89 К82 Критерії добровільної згоди під час надання психіатричної допомоги: метод. реком. / До-нецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Н.О. Марута [та ін.]- Донецьк, 2011.- 20с.
 • 616.89 Л56 Лікування психічних розладів методом електросудомної терапії: метод. реком. / Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України; уклад. Н.О. Марута [та ін.]- Харків., 2012.- 27с.
 • 616.89 М54 Методичний комплекс для оцінки стигматизмуючих ефектів психіатричної допомоги: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. В.А. Абрамов [та ін.]- Донецьк, 2011.- 24с.
 • 616.89 М54 Методичний комплекс оцінки екзистенційноособистого відновлення хворих з першим психотичним епізодом: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Н.О. Марута [та ін.]- Донецьк, 2013.- 39с.
 • 616.89 М54 Методичний комплекс ретроспективної оцінки доманіфестного етапу першого психо-тичного епізоду: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Н.О. Марута [та ін.]- Донецьк, 2013.- 38с.
 • 616.89 О-93 Оцінка ризику суспільної небезпеки хворих при недобровільних формах психіатричного втручання : метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. В.А. Абрамов [та ін.]- Донецьк, 2011.- 28с.
 • 616.89 П26 Перший психотичний епізод: система екзистенційно-особистого відновлення хворих: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Н.О. Марута [та ін.]- Донецьк, 2013.- 32с.
 • 616.89 П86 Психотерапія в системі ранньої психосоціальної реабілітації хворих на шизофренію: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. В.А. Абрамов [та ін.]- Донецьк, 2011.- 28с.
 • 616.89 Р27 Рахманов В.М. Психотерапія та значущість психологічних досліджень в системі медичної та психосоціальної реабілітації дітей з аутизмом (А) і аутичного спектру розладами (АСР): метод. реком. / В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов.- Дніпропетровськ: Дніпро-VAL, 2012.- 60c.
 • 616.89 Р27 Рахманов В.М. Психофізична реабілітація дітей з аутизмом (А) і аутичного кола розладами (АКР): метод. реком. / В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов.- Дніпропетровськ: Дніпро-VAL, 2012.- 55c.
 • 616.89 С31 Сенс перенесеного психіатричного досвіду у хворих з першим психотичним епізодом: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Н.О. Марута [та ін.]- Донецьк, 2013.- 24с.
 • 616.89 С40 Систематизація передумов і механізмів формування стигми у хвориг на психічні розлади: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Н.О. Марута [та ін.]- Донецьк, 2011.- 28с.

Інфекційні та заразні захворювання.

 • 616.9 К63 Комплекслі показники оцінки епідемії ВІЛ-інфекції та роботи центру профілактики і боротьби зі СНІДом на регіональному рівні: метод. реком. / Івоно-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. Б.М. Дикий [та ін.]- К., 2012.- 33с.

Офтальмологія. Захворювання очей та їх лікування.

 • 617.7 В92 Використання методу вітректомії в лікуванні хворих з травматичним вивихом кришталика в скловидне тіло: метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова; уклад. Т.А. Красновид [та ін.]- Одеса, 2012.- 24с.
 • 617.7 В42 Візуалізація субретинальних неоваскулярних мембран способом довгохвильової фундусграфії: метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова; уклад. Н.В. Пасєчнікова [та ін.]- Одеса, 2012.- 16с.
 • 617.7 О-62 Оптимізація лікування амбліопії та косоокості у дітей з церебральними паралічами: метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова; уклад. В.І. Сердюченко [та ін.]- Одеса, 2012.- 19с.
 • 617.7 П84 Професійні фактори ризику та профілактика розвитку очних захворювань судинно-ендокринного генезу: метод. реком. / Ін-т медицини праці НАМН України; уклад. А.В. Басанець [та ін.]- К., 2013.- 23с.
 • 617.7 П84 Профілактика і лікування кон’юнктивіту та дакріоциститу новонароджених: метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова; уклад. Н.Ф. Боброва[та ін.]- Одеса, 2013.- 19с.
 • 617.7 С91 Сучасні методи лікування внутрішньоочних меланом: метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова; уклад. А.П. Малецький [та ін.]- Одеса, 2013.- 19с.
 • 617.7 У31 Удосконалення медичної реабілітації хворих на первинну відкритокутову глаукому: метод. реком. / Нац. мед. академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. С.О. Риков [та ін.]- К., 2012.- 26с.

Гінекологія. Патологія жіночих органів.

 • 618.1 Д50 Диференційовані підходи до санаторно-курортного лікування жінок хворих на гіне-кологічні захворювання: метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології; уклад. Н.З. Степанова [та ін.]- К., 2011.- 26с.
 • 618.1 Д44 Діагностика та комплексне лікування хворих на папіломавірусну інфекцію шийки матки з використанням препаратів інтерферону та їх індукторів: метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця; уклад. В.П. Широбоков [та ін.]- К., 2012.- 56с.
 • 618.1 П84 Профілактика та лікування рецидивів раку вульви: метод. реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України; уклад. Л.І. Воробйова [та ін.]- К., 2011.- 22с.
 • 618.1 Р39 Рентгеностеоденситометрія в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок у постменопаузальному періоді: метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН; уклад В.В. Поворознюк [та ін.]- К., 2011.- 29с.
 • 618.1 Ц97 Цитологічна діагностика дисплазій циліндричного епітелію і залозистого раку шийки матки за визначенням ядерцевоутворюючих регіонів хромосом: метод. реком. / Нац. ін-т раку; уклад Л.С. Севастяніва [та ін.]- К., 2012.- 20с.
 • 618.1 Ц93 Цитологічна діагностика дисплазій епітелію і плоскоклітинного раку шийки матки з визначенням ядерцевоутворюючих регіонів хромосом: метод. реком. / Нац. ін-т раку; уклад. Л.С. Болгова [та ін.]- К., 2012.- 20с.

Акушерство. Фізіологія та патологія пологів.

 • 618.2/7 С91 Сучасні інноваційні технології в діагностиці та лікуванні внутрішньочеревних кровотеч у гінекології: метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т; уклад. В.М. Запорожан та ін- К., 2012.- 48с.