БЮЛЕТЕНЬ НОВІ КНИГИ 2013

                        Управління охорони здоров’я Хмельницької обласної держадміністрації

                                   Хмельницька обласна наукова медична бібліотека

                                         Відділ наукової інформації і бібліографії
                                                            НОВІ КНИГИ
                                   (що надійшли в бібліотечний фонд ОНМБ в 2013 р.)


                                                             БЮЛЕТЕНЬ
                                                        м. Хмельницький
                                                                2013р.


Бюлетень “Нові книги” включає в себе дані про надходження в Хмельницьку обласну наукову медичну бібліотеку медичної та суспільної літератури, вітчизняних та перекладних видань, збірників, праць наукових установ, матеріалів з’їздів, конференцій, методичних документів.

Для зручності матеріал розміщений систематично, проти кожної назви вказаний класифікаційний індекс.

Бюлетень вміщує опис перших екземплярів книг.

Матеріал можливо отримати на замовлення по МБА.Адреса Хмельницької ОНМБ: 29001 м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46

Телефон: 65-53-92
 
Укладач: Гол. бібліотекар ОНМБ Шуляк С.Д.

   

 
МЕДИЧНІ НАУКИ. Загальні питання охорони здоров'я.


 • 61 К55 Кобринский Б.А. Медицинская информатика: учебник / Б.А. Кобринский, Т.В. Зарубина.- 3-е изд., стереот.- М.: Академия, 2012.- 192с.
 • 61 М89 Мудрые мысли о медицине и врачевании: изречения, афоризмы, цитаты / сост. Я.С. Цим-мерман.- М.: ГЭОТАР, 2012.- 288с.

 
Історія медицини.


 • 61(09) П84 Лукіянчук В.Ф. Медики Чорнобиля Хмельниччини / В.Ф. Лукіянчук.- Хмельницький: Медобори, 2012.- 304с.
 • 61(09) М42 Медицина в Україні: бібліографічний словник: Літери Л-С / сост. С.М. Булах.- К.: СПД Коляда О.П., 2012.- 520с.
 • 61(09) Н12 На варті здоров'я дитини: 50 років Хмельницької обласної дитячої лікарні / Хмельницька обл. дитяча лікарня.- 2008.- Хмельницький.- 36с.
 • 61(09) П20 Патріарх київської школи внутрішньої медицини Анатолій Петрович Пелещук (до 100-річчя від дня народження) / ред. В.Ф. Москаленко.- К.: Медкнига, 2013.- 184с.
 • 61(09) П33 Пирогов Н.И.: уроки истории (врач, хирург, ученый, педагог, общественный деятель) / ред. Э.М. Ходош.- Харьков: НТМТ, 2012.- 56с.
 • 61(09) Х-65 Хмельницька міська дитяча лікарня: 60 років на благо дітей Хмельницький: історичний нарис / ред. І.В. Гуцул.- Хмельницький: УОЗВ, 2008.- 45с.
 • 61(093) Ч-45 Червяк П.І. Медична енциклопедія / П.І. Червяк.- вид. 3-те, доп.- К.: Просвіта, 2012.- 1504с.
 • 61(09) Щ27 Щастя на лелечих крилах: до 70-річчя Хмельницького міського перинатального центру / ред. А.Г. Ропотан.- Хмельницький: ПП Сирчина, 2008.- 100с.


Фізіологія людини та порівняльна фізіологія.


 • 612.1/8 Р82 Рубан Э.Д. Генетика человека с основами медицинской генетики: учебник / Э.Д. Рубан.- Изд. 2-е, стереот.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.- 319с.
 • 612.015 Т13 Таганович А.Д. Патологическая биохимия / А.Д. Таганович, Э.И. Олецкий, И.Л. Котович.- М.: БИНОМ, 2013.- 448с.
 • 612 Ф51 Філімонов В.І. Клінічна фізіологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / В.І. Філімонов.- К.: Медицина, 2013.- 736с.


Фізіологія нервової системи.


 • 612.8 Х-82 Хорошевский Н.И. Современные методы развития памяти и мышления / Н.И. Хорошевский.- М.: Наука Спектр, 2013.- 256с.


Гігієна в цілому. Особисте здоров'я та гігієна.


 • 613 Г44 Гетман В.А. Здоровье для жизни / В.А. Гетман.- К.: Медкнига, 2013.- 112с.
 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя.: зб. наук. праць: Вип. 11 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2013.- 65с.
 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя.: зб. наук. праць: Вип. 12 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2013.- 78с.
 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя.: зб. наук. ст. Вип. 13 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: Графік Стар, 2013.- 63с.
 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя.: зб. наук. праць: Вип. 15 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2013.- 58с.
 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя.: зб. наук. праць: Вип. 16 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2013.- 58с.
 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя.: зб. наук. праць: Вип. 17 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2013.- 57с.
 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя.: зб. наук. праць: Вип. 18 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2013.- 74с.
 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя.: зб. наук. праць: Вип. 19 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2013.- 72с.
 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя.: зб. наук. праць: Вип. 20 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2013.- 70с.
 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя.: зб. наук. праць: Вип. 21 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛНУ, 2013.- 70с.


Природні фактори навколишнього середовища


 • 613.1 Г82 Грибан В.Г. Валеологія: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.Г. Грибан.- К.: Центр учбової літератури, 2008.- 214с.


Гігієна харчування.


 • 613.2 Б63 Биодобавки – средство выбора при управлении здоровьем и реабилитации / В.И. Конев.- Хмельницкий: ФЛ-П Сторожук А.В., 2013.- 211с.
 • 613.2 О-75 Основи раціонального і лікувального харчування: навч. посібник / ред. П.О. Карпенко.- К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011.- 504с.


Професійні хвороби. Професійні фактори небезпечні для здоров'я. 


 • 613.62 П84 Профессиональные болезни: учебник / Н.А. Мухин [и др.].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 496с. + диск.


Гігієна дозвілля, відпочинку та сну.


 • 613.7 К64 Конєв В.І. Попередження нещасних випадків при кросових навантаженнях: науково-методичні рекомендації / В.І. Конєв.- Хмельницький: П.П. Дрепа І. Ж., 2013.- 197с.


Суспільні та професійні організації охорони здоров'я.


 • 614.2 Г87 Громадське здоров'я : підручник для студ. вищ. навч. закл. / ред. В.Ф. Москаленко.- Вінниця: Нова Книга, 2013.- 560с.
 • 614.2 К49 Клініко-економічне обгрунтування ефективних напрямків забезпечення лікарськими засобами хворих на інфаркт міокарда: метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т: уклад. А.А. Котвіцька [та ін.]- К.: 2011.- 24с.
 • 614.2 Л32 Лашкул З.В. Інформована згода: поняття, мета та значення у процесі реалізації прав та обов’язків медичних працівників і пацієнтів / З.В. Лашкул, Ю.Ю. Сізінцова, Я.Ю. Фершал.- Запоріжжя: Кераміст, 2013.- 189с.
 • 614.2 М54 Методика визначення норм навантаження на лікарів стаціонарних відділень лікарень інтенсивного лікування (ЛІЛ): метод. реком. / Дніпропетровська медична академія; уклад. В.М. Лехан [та ін.]- К., 2013.- 42с.
 • 614.2 М54 Методика оцінки структурної ефективності територіальних систем охорони здоров'я: метод. реком. / Дніпропетровська медична академія; уклад. В.М. Лехан [та ін.]- К., 2013.- 33с.
 • 614.2 М54 Методика оцінки чутливості системи охорони здоров'я до очікувань населення на підставі опитування ключових респондентів: метод. реком. / Дніпропетровська медична академія; уклад. В.М. Лехан [та ін.]- К., 2013.- 39с.
 • 614.2 М54 Методичні рекомендації з організації клінічного управління ризиками та безпеки медичної допомоги в закладах охорони здоров'я: метод. реком. / Держ. експертний центр МОЗ України; уклад. А.В. Степаненко [та ін.]- К., 2012.- 21с.
 • 614.2 М54 Методичні рекомендації щодо визначення необхідних ресурсів для досягнення цілеи модернізації охорони здоров'я та напрямків їх використання: метод. реком. / Дніпропетровська медична академія; уклад. К.О. Надутий [та ін.]- К.. 2013.- 23с.
 • 614.2 Н34 Науково-методичні підходи до формування локального формуляру багатопрофільного лікарняного закладу: метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т МОЗ України; уклад. А.А. Котвіцька [та ін.]- К.: 2013.- 30с.
 • 614.2 Н35 Національні підходи до впровадження системи регіоналізації перинатальної допомоги в Україні / ред. Р.О. Моісеєнко.- К.: Експерт ЛТД, 2012.- 136с.
 • 614.2 О-64 Організаційні та функціональні засади діяльності регіональних лікарняних кас: метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольца; уклад. В.Ф. Москаленко [та ін.]- К., 2013.- 62с.
 • 614.2 О-64 Організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад. Т.Г. Калинюк [та ін.]- К.. 2013.- 20с.
 • 614.2 П76 Принципи укладання договорів при проведенні клінічних випробувань лікарських засобів у контексті сучасного законодавства України: метод. реком. / Держ. експертний центр МОЗ України; уклад. А.М. Морозов [та ін.]- К., 2013.- 24с.
 • 614.2 П78 Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення: Наказ №59 від 29 січня 2013 року / Мін-во охорони здоров'я України.- К.. 2013.- 300с.
 • 614.2 П78 Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності з питань моніторінгу заходів профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, інструкцій щодо їх заповнення: наказ МОЗ України від 3 серпня 2012 року №612 / Мін-во охорони здоров'я України.- К.. 2012.- 99с.
 • 614.2 У31 Удосконалення проведення диспансерного динамічного спостереження державних службовців: метод. реком. / Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини; уклад. Д.Д. Дячук [та ін.]- К., 2013.- 38с.
 • 614.2 У59 Уніфікована методика з розробки локальних протоколів медичної допомоги для закладів охорони здоров'я України: метод. реком. / Держ. експертний центр МОЗ України; уклад. А.В. Степаненко [та ін.]- К., 2012.- 35с.
 • 614.2 У59 Уніфікована методика з розробки, перегляду та оновлення локального формуляра лікарських засобів закладов охорони здоров'я: метод. реком. / Держ. експертний центр МОЗ України; уклад. А.М. Морозов [та ін.]- К., 2013.- 36с.
 • 614.2 Ш70 Шляхи поліпшення задоволеності пацієнтів в системі управління якістю стаціонарної допомоги: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. О.З. Децик [та ін.]- К., 2013.- 24с.

 Гігієна повітря, води, грунту


 • 614.7 Б73 Богатирьова Р.В. Атомні опіки людства (антропосоціекоцентричний вимір атомної енергії) / Р.В. Богатирьова.- К.: Авіцена, 2013.- 272с.


Нещасні випадки. Особистий захист.


 • 614.8 В92 Визначення потреби і формування оптимального асортименту антибактеріальних лікарських засобів регіонального резерву для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад. С.П. Олійник [та ін.]- К., 2012.- 19с.
 • 614.8 С18 Санітарно-протиепідемічний режим аптечних закладів в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад. Т.Г. Калинюк [та ін.]- К., 2013.- 22с.


Фармакологія. Терапія. Токсикологія.


 • 615.01 Н47 Нековаль І.В. Фармакологія: підручник / І.В. Нековаль – 5те вид. випр.- К.: Медицина, 2013.- 520с.


Лікарські засоби за їх основною дією.


 • 615.2 Б72 Бобров В.О. Діуретики: класифікація, фармакодинаміка та фармакокінетика, тактика застосування: навч. посібник / В.О. Бобров, І.В. Давидова.- К.: Медкнига, 2007.- 100с.
 • 615.2 П76 Применение непрямых антикоагулянтов: метод. реком. / сост. В.Г. Сейидов.- М.: Соверо пресс, 2004.- 19с.


Лікарські засоби згідно з їх походженням.


 • 615.3 М80 Морфолого-анатомічний та фітохімічний аналіз трави та кореневищ з коренями перстачу гусячого (POTENTTILLAANSERINEL.) : метод. реком. / Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського; уклад. С.М. Марчишин [та ін.]- К., 2013.- 23с.


Фармацевтичні лікарські форми. Медичні матеріали, обладнання.


 • 615.4 С17 Самылина И.А. Фармакогнозия: учебник / И.А. Самылина, Г.П. Яковлев.- М. ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 976с.


Фізіотерапія. Фізична терапія. Радіотерапія. Інше немедикаментозне терапевтичне лікування.


 • 615.81 А35 Азарский И.Н. Основы иглотерапии и прижигания / И.Н. Азарский.- Хмельницкий: ХмЦНИИ, 2013.- 98с.
 • 615.8 З-80 Золотарёва Т.А. Медицинская реабилитация / Т.А. Золотарёва, К.Д. Бабовы.- К.: КИМ, 2012.- 496с.
 • 615.8 Е67 Епифанов В.А. Восстановительная медицина: учебник / В.А. Епифанов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 304с.
 • 615.8 Р15 Радіаційна медицина: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / ред. М.І. Пилипенко.- К.: Медицина, 2013.- 232с.


Лікувальний масаж. Механотерапія.


 • 615.82 Ж42 Жданов А. Массаж болевых точек / А. Жданов.- СПб.: Питер, 2013.- 144с.


Фізіотерапія. Фізична терапія. Радіотерапія.


 • 615.83 Т38 Техника и методика физиотерапевтических процедур: справочник / Ред. В.М. Боголюбов – 5-е изд., испр.- М.: БИНОМ, 2012.- 464с.


Психотерапія.


 • 615.851 Х-69 Ходаківська О.М. Професійний стрес як чинник «вигорання» фахівців у системі «людина – людина»: посібник для студентів вищ. навч. закл. / О.М. Ходаківська.- Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2010.- 339с.


Патологія. Клінічна медицина.


 • 616 Т19 Таран В.М. Посібник медичної сестри / В.М. Таран, М.П. Чорнобровий.- Хмельницький: Вид-во Цюпак А.А., 2005.- 300с.


Туберкульозні ураження. Туберкульоз.


 • 616-002.5 З-36 Застосування алергену туберкульозного рекомбінантного для діагностики туберкульозної інфекції у дітей: метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського; уклад. Ю.І. Фещенко [та ін.]- К., 2013.- 36с.
 • 616-002.5 Ш70 Шляхи оптимізації роботи лабораторної мережі з бактеріологічної діагностики туберкульозу в Україні: метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського; уклад. А.А. Журило [та ін.]- К., 2012.- 31с.


Гранульоматозне та вузловате запалення. Саркоїдоз.


 • 616-002.7 Р32 Ревматология: учебное пособие / ред. Н.А. Шостак.- М. ГЭОТАР-МЕДИА, 2012.- 448с.

 Онкологія. Новоутворення. Бластоми. Пухлини.


 • 616-006 К29 Катетеризація периферичних вен та підключичної вени, догляд за катетером у дітей із солідними пухлинами: метод. реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України;уклад. Г.І. Климнюк [та ін.]- К., 2012.- 28с.
 • 616-006 М42 Медсестринство в онкології: підручник для студ. вищ. навч. закл. / ред. Л.М. Ковальчук.- К.: Медицина, 2011.- 512с.
 • 616-006 О-58 Онкология: национальное руководство / ред В.И. Чиссов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 1072с.
 • 616-006 С20 Саркома Капоші: сучасний погляд на етіопатогенез, особливості клініки та комплексний підход до лікування: метод. реком. / Наук.-практ. центр клінічної та профілактичної медицини; уклад. Л.Д. Калюжна [та ін.]- К., 2012.- 41с.
 • 616-006 С91 Сучасні підходи до призначення високодозової хіміотерапії з трансплантацією гемопоетичних стовбурних клітин у дітей, хворих на злоякісні солідні новоутворення: метод. реком. / Нац. ін-т раку; уклад. Г.І. Климнюк [та ін.]- К., 2012.- 20с.


Загальні аспекти патології.


 • 616-018 Д90 Дисплазія сполучної тканини (клиника, діагностика та лікування): метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т; уклад. О.О. Якименко [та ін.]- К., 2013.- 33с.


Розвиток, перебіг, прогноз захворювання, лікування, тощо.


 • 616-036 Д44 Диагностика та лікування порушень ритму серця в анестезіології та інтенсивній терапії: метод. реком. / Донецкий гос. мед. ун-т им. М. Горького; сост. В.И. Черний [и др.]- К., 2003.- 54с.
 • 616-036 Р15 Радушкевич В.Л. Реанимация и интенсивная терапия для практикующего врача / В.Л. Радушкевич, Б.И. Барташевич.- М.: МИА, 2011.- 576с.


Особа хворого, його характеристика.


 • 616-05 В92 Визначення етіологічного спектру алергійних захворювань у дітей залежно від статі та віку номографічним методом: метод. реком. / Харківський нац. мед. ун-т; уклад. Н.І. Макєєва [та ін.]- К., 2013.- 43с.


Педіатрія.

 

 • 616-053.2 В99 Вялов С.С. Нормы в педиатрии: справочник / С.С. Вялов.- 3-е изд.- М.: МЕДпресс-информ, 2012.- 192с.
 • 616-053.2 Н40 Невідкладні стани в педіатрії: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. / ред. Р.І. Поцюрко.- 5-е вид., перероб. та доп.- К.: Медицина, 2013.- 192с.
 • 616-053.2 О-75 Основи догляду за дітьми. Техніка лікувальних процедур і маніпуляцій: навч. пособ. для студ. вищ. навч. закладів / ред. О.В. Тяжка.- К.: Медицина, 2013.- 152с.


Хвороби немовлят.


 • 616-053.3 Н52 Неонатология. Национальное руководство. Краткое издание / ред. Н.Н. Володин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 896с.
 • 616-053.3 Н52 Неонатология / ред. А.Ю. Заславский.- Донецк: Астро, 2010.- 48с.- (Сер. «Конспект педіатра; Ч.4»)


Семіологія. Симпатоматологія. Симптоми. Обстеження. Діагноз. Пропедевтика.


 • 616-07 К49 Клінічна лабораторна діагностика: навч. посіб. для студ. та інтернів вищ. мед. навч. закл. / ред. Б.Д. Луцик.- К.: Медицина, 2011.- 288с.
 • 616-07 Н83 Норма в медицинской практике: справочное пособие / ред. А.В. Литвинов.- М.: МЕД-пресс-информ, 2012.- 144с.


Діагностика фізичними методами.


 • 616-073.75 А92 Атлас рентгеноанатомии и укладок / ред. М.В. Ростовцев.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 320с.
 • 616-073 Б70 Блок Б. Цветной атлас ультразвуковых исследований / Б. Блок.- М.: МЕДпресс-информ, 2013.- 328с.
 • 616-073.7 М15 Макеєв С.С. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку / С.С. Макеєв, В.Д. Мечев, В.Д. Розуменко.- К: Інтерсервіс, 2012.- 202с.
 • 616-073.75 Ш96 Шуракова А.Б. Магнитно-резонансная ангиография с контрастным усилением / А.Б. Шуракова, Г.Г. Кармазановский.- М.: Видар, 2013.- 64с.
 • 616-073.7 У-99 Уэстбрук К. Магнитно-резонасная томография: практическое руководство / К. Уэстбрук, К. Каут Рот, Д. Тэлбот.- М.: БИНОМ, 2012.- 448с.


Лікування хворих.


 • 616-082 К65 Контроль симптомов в паллиативной медицине / ред. Г.А. Новиков.- М.: ГЭОТАР-Медиа.- 2013.- 248с.


Гігієна хворого. Медсестринський догляд. Невідкладна допомога.


 • 616-083 В13 Вазовагальні (нейрорефлекторні) синкопе у дітей: удосконалення діагностики та профілактики рецидивів: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. Н.В. Нагорна [та ін.]- К., 2012.- 31с.
 • 616-083 Д59 Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. / Ред. Л.М. Ковальчук.- 2-ге вид., випр.- К.: Медицина, 2013.- 480с.
 • 616-083 К28 Касевич Н.М. Основи медсестринства в модулях: навч. посіб. / Н.М. Касевич.- Вид. друге, випр.- К.: Медицина, 2013.- 480с.
 • 616-083 Н52 Неотложные состояния / ред. А.Ю. Заславский.- Донецк: Астро, 2011.- 112с.- (Сер. «Конспект педиатра; Ч.8»)
 • 616-083 Н52 Неотложные состояния у детей. Диагностика и рекомендации по неотложной помощи на разных этапах: справочник 2013 / сост. А.П. Волосовец.- 3-е изд., перераб. и доп.- Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2013.- 184с.
 • 616-083 П84 Процедуры и техники в неотложной медицине / ред. Р. Ирвин.- М. БИНОМ, 2013.- 392с.
 • 616-083 Ф79 Формуляр лікарських засобів первинної медичної допомоги (Додаток 10. Державного формуляра лікарських засобів): Т. 1 / ред. Р.В. Богатирьова.- К.: Десна, 2013.- 349с.
 • 616-083 Ф79 Формуляр лікарських засобів первинної медичної допомоги (Додаток 10. Державного формуляра лікарських засобів): Т. 2 / ред. Р.В. Богатирьова.- К.: Десна, 2013.- 297с.


Оперативне лікування. Хірургічне лікування.


 • 616-089 В74 Вопросы детской хирургии, интенсивной терапии и реанимации / ред. А.Ю. Заславский.- Донецк: Астро, 2010.- 96с.- (Сер. «Конспект педиатра; Ч.5»)
 • 616-089 П62 Послеоперационные инфекционные осложнения: диагностика, лечение, профилактика: практическое руководство / ред. Н.В. Дмитриева.- м.: Практическая медицина, 2013.- 424с.


Хвороби серцево-судинної системи і крові.


 • 616.1 А65 Актуальные вопросы фармакотерапии / ред. А.Ю. Заславский.- Донецк: Астро, 2010.- 96с.- (Сер. «Конспект кардиолога; Ч.2»)
 • 616.1 А61 Амбулаторне ЕКГ –моніторування Рекомендації Асоціації кардіологів України: метод. реком. / Асоціація кардіологів України; уклад. О.С. Сичов [та ін.]- К, 2010.- 44с.
 • 616.1 А86 Артериальная гипертензия в молодом возрасте / И.И. Шапошник [и др.].- М. МЕДПРАКТИКА-М, 2011.- 140с.
 • 616.1 А61 Амбулаторна хірургія варикозної хвороби: метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольца [та ін.]; уклад. В.А. Ходос [та ін.]- К., 2012.- 36с.
 • 616.1 В29 Венозний тромбоемболізм: діагностика, лікування, профілактика: міждисциплінарні клінічні рекомендації / ред. В.Н. Бойко.- К., 2011.- 63с.
 • 616.1 В67 Волкова С.А. Основы клинической гематологии: учебное пособие / С.А. Волкова, Н.Н. Боровков.- Нижний Новгород: НижГма, 2013.- 400с.
 • 616.1 В75 Воронков Л.Г. Современные рекомендации по лечению хронической сердечной недостаточности: комментарий в свете доказательной медицины: пособие для врача / Л.Г. Воронков.- К.: Четверта хвиля, 2003.- 68с.
 • 616.1 Г50 Гипертензивные кризы. Острая сердечная недостаточность. Синдром Бругада. Сотрясение сердца. / Ред. А.Ю. Заславский.- Донецк: Астро, 2010.- 64с.- (Сер. «Конспект кардиолога; Ч.4»)
 • 616.1 Д40 Джанашия П.Х. Неотложная кардиология / П.Х. Джанашия, Н.М. Шевченко, С.В. Олишевко.- М. БИНОМ, 2013.- 288с.
 • 616.1 Д43 Дзяк Г.В. Гипертензивные кризы: определение, классификация, диагностика и лечение / Г.В. Дзяк, Л.А. Дзяк, А.А. Ханюков.- Днепропетровск: ДГМА, 2005.- 42с.
 • 616.1 Д43 Дзяк Г.В. Фібриляція передсердь / Г.В. Дзяк, О.Й. Жарінов.- К.: Четверта хвиля, 2011.
 • 616.1 Д44 Діагностика та корекція внутрішньочеревної гіпертензії у дітей раннього віку з хірургічною патологією черевної порожнини: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. О.Д. Фофанов [та ін.]- К., 2013.- 22с/
 • 616.1 Д44 Діагностика та лікування волосистоклітинної лейкемії: метод. реком. / Ін-т патології крові та трансфузної медицини НАМН України; уклад. В.Є. Логінський [та ін.]- К., 2013.- 23с.
 • 616.1 Д44 Диагностика и лечение фибрилляции предсердий: метод. реком. / Ассоциация кардиологов Украины; сост. Г.В. Дзяк [и др.]- К., 2009.- 36с.
 • 616.1 Д44 Діагностика та лікування екстрасистолії і парасистолії: метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика: уклад. О.Й. Жарінов [та ін.]- К., 2007.- 25с.
 • 616.1 Д48 Дисліпідемії: діагностика, профілактика та лікування: метод. реком. / Асоціації кардіологів України; уклад. О.І. Мітченко [та ін.]- К., 2011.- 48с.
 • 616.1 Д99 Дядык А.И. Комбинированная терапия в лечении артериальной гипертензии: упрочнение позиции: метод. реком. / А.И. Дядык.- Донецк, 2010.- 40с.
 • 616.1 З-36 Застосування хіміотерапії за програмою FLAG у лікуванні на гостру мієлоїдну лейкемію у першому гострому періоді: метод. реком. / Нац. акад. мед. України; уклад. Н.М. Третяк [та ін.]- К., 2012.- 20с.
 • 616.1 К49 Клиника, диагностика, лечение (хроническая сердечная недостаточность, хроническое лёгочное сердце, артериальная гипертензия) / ред. А.Ю. Заславский.- Донецк: Астро, 2010.- 96с.- (Сер. «Конспект кардиолога; Ч.1»)
 • 616.1 К49 Клінічні рекомендації з діагностики та лікування гострої серцевої недостатності: метод. реком. / Асоціації кардіологів України; уклад. О.М. Пархоменко [та ін.]- К., 2007.- 30с.
 • 616.1 К64 Консервативное лечение трофических язв нижних конечностей при хронической венозной недостаточности: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т им. М. Горького; уклад. И.В. Куценко [и др.]- К., 2007.- 24с.
 • 616.1 К67 Корнацький В.М. Хвороби системи кровообігу і психічне здоров'я / В.М. Корнацький, В.І. Клименко.- К., 2009.- 176с.
 • 616.1 К66 Корреция гиперурикемии как фактора риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности: метод. реком. / Харьковская мед. акад. последипломного образования; сост. А.В. Бильченко [и др.]- К., 2010.
 • 616.1 Л56 Лікування гострого інфаркту міокарда у пацієнтів з елевацією сегмента ST: метод. реком. / Асоціації кардіологів України; уклад. О.М. Пархоменко [та ін.]- К., 2009.- 50с.
 • 616.1 Л56 Лікування шлуночкових аритмій та профілактика раптової серцевої смерті у хворих, що перенесли інфаркт міокарда: метод. реком. / Асоціації кардіологів України.- К., 2007.- 11с.
 • 616.1 Л56 Лікування шлуночкових порушень серця та профілактика раптової серцевої смерті: метод. реком. / Асоціації кардіологів України; уклад. О.С. Сичов [та ін.]- К., 2009.- 68с.
 • 616.1 Л61 Липовецкий Б.М. Наследственные дислипидемии: рук-во для врачей / Б.М. Липовецкий.- СПб.: СпецЛит, 2010.- 128с.
 • 616.1 М42 Медикаментозне лікування стабільної стенокардії: метод. реком. / Асоціації кардіологів України; уклад. М.І. Лутай [та ін.]- К., 2010.- 64с.
 • 616.1 М74 Модифікація ризику серцево-судинних ускладнень у хворих на артеріальну гіпертензію з ішемічною хворобою серця: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. Н.М. Сердюк [та ін.]- К., 2013.- 26с.
 • 616.1 М74 Можливості біорегуляційної терапії у лікуванні хронічних форм ішемічної хвороби серця: метод. реком. / Укр. військово-медична акад. Мін-ва Оборони України; уклад. Б.К. Шамугія [та ін.]- К.. 2013.- 24с.
 • 616.1 М84 Мостовий С.Е. Особливості клінічного перебігу, тактика лікування захворювань серця та судин на тлі хронічних неспецифічних захворювань легень / С.Е. Мостовий, Л.В. Распутіна, А.А. Сидоров.- Вінниця, 2005.- 111с.
 • 616.1 Н30 Нарушения сердечного ритма (экстрасистолия, фибрилляция предсердий) / ред. А.Ю. Заславский.- Донецк: Астро, 2010.- 80с.- (Сер. «Конспект кардиолога; Ч.5»)
 • 616.1 Н32 Настанова з кардіології / ред. В.М. Коваленко.- К.: МОРІОН, 2009.- 1368+ диск.
 • 616.1 О-75 Особливості клініки, діагностики та лікування хворих на інфекційний ендокардит нативних та штучних клапанів серця: метод. реком. / Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова; уклад. Г.В. Книшов [та ін.]- 31с.
 • 616.1 О-76 Острые и неотложные состояния в детской кардиологии / ред. А.Ю. Заславский.- Донецк: Астро, 2010.- 112с.- (Сер. «Конспект педиатра; Ч.2»)
 • 616.1 О-79 Острый коронарный синдром (клиника, диагностика, аспекты лечения) / ред. А.Ю. Заславский.- Донецк: Астро, 2010.- 80с.- (Сер. «Конспект кардиолога; Ч.6»)
 • 616.1 П27 Пересмотр Европейских рекомендаций по ведению артериальной гипертензии: документ рабочей группы Европейского общества гипертензии / ред. А.Ю. Заславский.- Донецк: Астро, 2010.- 80с.
 • 616.1 Р34 Резистентная артериальная гипертензия: механизмы возникновения, диагностика и подходы к печению: метод. реком. / Нац. мед. акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика; сост. В.А. Бобров [и др.]- К., 2009.- 47с.
 • 616.1 Р36 Рекомендації Асоціації кардіологів України з лікування хронічної серцевої недостатності у дорослих (перегляд 2011): метод. реком. / Асоціація кардіологів України; уклад. Л.Г. Воронков [та ін.]- К., 2011.- 29с.
 • 616.1 С45 Скринінгові дослідження в практиці сімейного лікаря: скринінг на виявлення гіпертонії: метод. реком. / Укр. ін-т стратегічних досліджень МОЗ України; уклад. О.І. Анинишин [та ін.]- К., 2011.- 24с.
 • 616.1 С73 Спосіб комплексного лікування хворих на ішемічну хворобу серця з артеріальною гіпертензією на фоні дисліпідемії: метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т медицини транспорту; уклад. Л.А. Ковалевська [та ін.]- Одеса, 2012.- 22с.
 • 616.1 У31 Удосконалення діагностики та лікування жінок постменопаузального періоду, хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім артрозом: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. І.Г. Купновицька [та ін.]- К., 2013.- 30с.
 • 616.1 Х-94 Хроническая сердечная недостаточность: этиология, диагностика, классификация, алгоритм рациональной фармакотерапии: метод. реком. / Нац. мед. акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика; сост. В.А. Бобров [и др.]- К., 2009.- 47с.
 • 616.1 Х-94 Хронічні цереброваскулярні захворювання, зумовлені артеріальною гіпертензією та церебральним атеросклерозом: метод. реком. / Наук.-практич. центр профілактичної та клінічної медицини; уклад. О.Є. Коваленко [та ін.]- К., 2012.- 28с.
 • 616.1 Х-98 Хьюстон М. Сосудистая биология в клинической практике / М. Хьюстон.- Львов: Мс, 2007.- 166с.
 • 616.1 Ш34 Швед М.І. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда / М.І. Швед, Л.В. Левицька.- К.: Медкнига, 2013.- 144с.


Систематична патологія і терапія.


 • 161.1/9 И24 Ивашкин В.Т. Клинические варианты метаболического синдрома / В.Т. Ивашкин, О.М. Драпкина, О.Н. Корнеева.- М.: МИА, 2011.- 220с.
 • 161.1/9 М74 Моісеєнко Р.О. Керівництво з основ доказової медицини. Особливості курсу і методи викладання: навч. метод. посібник / Р.О. Моісеєнко, О.О. Дудіна, Г.О. Слабкий.- К.: Таймс, 2012.- 262с.
 • 161.1/9 О-28 Общая врачебная практика: национальное руководство: В2т. Т. 1 / ред. И.Н. Денисов.- М.: ГЭОТАР, 2013.- 976с.
 • 161.1/9 О-28 Общая врачебная практика: национальное руководство: В2т. Т. 2 / ред. И.Н. Денисов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 888с.
 • 161.1/9 О-75 Основы семиотики заболеваний внутренних органов: учебное пособие / А.В. Струтынский [и др.]- М.: МЕДпресс-информ, 2013.- 304 + диск.
 • 161.1/9 П81 Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник для студ. вищ. мед. закл. / ред. О.Г. Яворський.- Вид. третє, випр. і доп.- К.: Медицина, 2013.- 552с. + диск.
 • 161.1/9 С91 Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії / ред. Ю.М. Мостовой.- 15-те вид., доп. і перероб.- Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2013.- 656с.


Хвороби органів дихання.


 • 616.2 П14 Пальчун В.Т. Воспалительные заболевания глотки / В.Т. Пальчун, Л.А. Лучихин, А.И. Крюков.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 288с.- (Сер. «Б-ка врача специалиста. Оториноларингология»).
 • 616.2 Р27 Рациональная антибиотикотерапия болезней органов дыхания у детей / ред. А.Ю. Заславский.- Донецк: Астро, 2010.- 64с.- (Сер. «Конспект педиатра; Ч.6»)
 • 616.2 Р32 Регеда М.С. Плеврити / М.С. Регеда.- вид. 3-тє, доп. та перероб.- Львів: ФЛП Корпан Б.І., 2013.- 128с.
 • 616.2 Х-32 Хвороби органів дихання: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я.-Р. М Федорів [та ін.]- Львів: Магнолія, 2011.- 480с.


Оториноларингологія.


 • 616.21 О-85 Оториноларингология / ред. В.Т. Пальчун.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 368с.- (Сер. «Клинические рекомендации»)
 • 616.21 У69 Ургентная оториноларингология: руководство по оказанию неотложной помощи больным с патологией уха, горла и носа / ред. А.Н. Науменко.- К.: Здоров'я України, 2013.- 218с.- (Сер. «Бібліотека «Здоров'я України»)


Легені. Пульмонологія.


 • 616.24 З-30 Запалення – типовий патологічний процес / М.С. Регеда [та ін.]- Львів: ФООП Корпан Б.І., 2013.- 149с.
 • 616.24 З-36 Застосування біологічного зварювання тканин при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень: метод. реком. / Нац. ін-т фтізіатрії і пульмонології ім Ф.Г. Яновського; уклад. І.А. Калабуха [та ін.]- К., 2012.- 16с.
 • 616.24 К66 Корекція метаболічних порушень та імунологічної реактивності в організмі дітей, хворих на ускладнену пневмонію: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. О.Л. Цимбаліста [та ін.]- К., 2013.- 17с.
 • 616.24 М42 Медико-соціальні проблеми туберкульозу в Україні: тези науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 18-19 березня 2013р.) / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольца.- К.: ВІТ-А-ПОЛ, 2013.- 52с.
 • 616.24 О-62 Оптимізація діагностичного алгоритму та лікувальної тактики ускладнених форм пневмонії у немовлят та дітей раннього віку: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. О.Л. Цимбаліста [та ін.]- К., 2013.- 26с.
 • 616.24 П27 Перебіг, діагностика та лікування дітей, хворих на бронхіальну астму на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. О.Л. Цимбаліста [та ін.]- К., 2013.- 29с.
 • 616.24 П88 Пульмонология. Национальное руководство / ред. А.Г. Чучалин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 800с.
 • 616.24 Р33 Редкие интерстициальные заболевания лёгких / ред. В.К. Гаврисюк.- К.: Велес, 2012.- 148с.


Патологія травної системи. Розлади травної системи.


 • 616.3 Д44 Діагностика і лікування метаболічного синдрому, цукрового діабету, предіабету і серцево-судинних захворювань: метод. реком. / Українська асоціація кардіологів; уклад. О.І. Мітченко [та ін.]- К.. 2009.- 40с.
 • 616.3 Д44 Діагностика, лікування та профілактика ниркової дисфункції при цирозі печінки: метод. реком. / Запорізька мед. акад. післядипломної освіти; уклад. С.М. Завгородній [та ін.]- К., 2013.- 35с.
 • 616.3 З-36 Застосування природних та преформованих фізичних чинників у диференційованому комплексному лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С: метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т медичної реабілітації та курортології МОЗ України; уклад. Н.В. Драгомирецька [та ін.]- Одеса, 2012.- 22с.
 • 616.3 Н52 Неотложная хирургия органов брюшной полости: (клиническое руководство) / ред. П.Г. Кондратенко.- Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2013.- 720с.
 • 616.3 Н62 Нікберг І.І. Лікувально-профілактичний режим хворих на цукровий діабет Ч. 1 / І.І. Нікберг, Н.Я. Крайничин.- К.: Медкнига, 2013.- 208с.
 • 616.3 Н62 Нікберг І.І. Лікувально-профілактичний режим хворих на цукровий діабет Ч. 2 / І.І. Нікберг, Н.Я. Крайничин.- К.: Медкнига, 2013.- 208с.
 • 616.3 О-62 Оптимізація діагностичних заходів при функціональній диспепсії у дітей з позицій біопсихосоціальної моделі медицини: метод. реком. / Ін-т спадкової патології НАМН України; уклад. О.З. Гнатейко [та ін.]- К., 2013.- 25с.
 • 616.3 П78 Пробіотикотерапія цукрового діабету типу 2: метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольца [та ін.]- К., 2013.- 24с.
 • 616.3 С42 Скибчик В.А. Серцево-судинні захворювання при цукровому діабеті: навч. посіб. / В.А. Скибчик, Т.М. Соломенчук.- Львів, Галицька видавнича спілка, 2005.- 166с.
 • 616.3 С45 Скринінгові дослідження в практиці сімейного лікаря: обстеження на виявлення цукрового діабету та анемії: метод. реком. / Укр. ін-т стратегічних досліджень моз;уклад. О.І. Антонишин [та ін.]- К., 2011.- 19с.
 • 616.3 Щ61 Щербинина М.Б. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь / М.Б. Щербинина.- К.: Медкнига, 2013.- 116с.
 • 616.3 Я72 Ярешко В.Г. Використання методу радіочастотної термоаблації у лікуванні хворих на рак головки підшлункової залози: метод. реком. / В.Г. Ярешко, С.Г. Живиця, К.Н. Отарашвілі.- К., 2013.- 28с.


Стоматологія (Ротова порожнина. Рот. Хвороби ротової порожнини та зубів).


 • 616.31 А45 Алгоритм надання комплексної допомоги пацієнтам з дефектами зубних рядів і генералізованим пародонтитом з використання методу дентальної імплантації та CAD / CAE / CAM технологій: метод. реком. / Ін-т стоматології Нац. мед. академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. О.В. Павленко [та ін.]- К., 2013.- 51с.
 • 616.31 К49 Клініко-морфологічне обгрунтування комплексного лікування зубощелепних аномалій, пов’язаних із аномалійним прикріпленням м’яких тканин порожнини рота: метод. реком. / Укр. мед. стоматологічна акад.; уклад. В.Д. Куроєдова [та ін.]- К.- 2013.- 32с.
 • 616.31 Н63 Николаев А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии: учебник / А.И. Николаев, Л.М. Цепов.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Медпресс-информ, 2013.- 432с.
 • 616.31 П84 Профілактика і лікування втрати маргінальної кісткової тканини у пацієнтів з дентальною імплантацією на тлі генералізованого парадонтиту та метаболічних остеопатій: метод. реком. / Ін-т стоматології Нац. мед. академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. О.В. Павленко [та ін.]- К., 2013.- 31с.
 • 616.31 С81 Стоматологія: підручник: У 2-х кн.: Кн. 1 / ред. М.М. Рожко.- К.: Медицина, 2013.- 872с.
 • 616.31 У31 Удосконалення хірургічного методу лікування ороантрального сполучення в умовах дефіциту м’яких тканин у ділянці дефекту альвеолярного відростка: метод. реком. / Ін-т стоматології Нац. мед. академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. А.Г. Гулюк [та ін.]- К., 2013.- 18с.


Хвороби кровотворних органів, патологія лімфатичної системи ендокриних органів.


 • 616.4 Д44 Діагностика та лікування компресії дихальних шляхів, що обумовлена гіперплазією вилочкової залози, у дітей: метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України; уклад. О.К. Слєпов [та ін.]- К., 2013.- 27с.
 • 616.4 С45 Скринінгові дослідження в практиці сімейного лікаря: виявлення захворювань щитовидної залози та глаукоми: метод. реком. / Укр. ін-т стратегічних досліджень МОЗ України; уклад. Л.В. Андрейчин [та ін.]- К., 2011.- 29с.


Клінічна дерматологія.


 • 616.5 Б86 Боулинг Дж. Диагностическая дерматоскопия: иллюстрированное руководство / Дж. Боулинг.- М.: БИНОМ, 2013.- 160с.
 • 616.5 В25 Вдосконалення ранньої діагностики злоякісних лімфом шкіри: метод. реком. / Наук.-практ. центр поліклінічної та клінічної медицини; уклад. Л.Д. Калюжна [та ін.]- К.. 2012.- 44с.
 • 616.5 Д90 Диференційоване застосування немедикаментозних методів в комплексному лікуванні хворих на псоріаз: метод. реком. / Науково-практичний мед. центр «Реабілітація»; уклад. І.С. Лемко [та ін.]- К., 2013.- 27с.


Хвороби сечової та статевої систем.


 • 616.6 О-75 Основи нефрології / ред. М.О. Колесник.- 3-тє вид., перероб. та доп.- К.: Здоров'я України, 2013.- 340с.
 • 616.6 С73 Спосіб визначення ниркового функціонального резерву: метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т медицини транспорту МОЗ України; уклад. А.І. Гоженко [та ін.]- К., 2012.- 25с.
 • 616.6 У71 Урологія: національний підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / ред. С.П. Пасєчніков.- Вінниця: Нова Книга, 2013.- 432с.
 • 616.6 Ш95 Шуляк О.В. Урологія / О.В. Шуляк, С.О. Возіанов, О.Б. Банира.- Львів: ЛНМУ, 2012.- 492с.


Патологія органів руху, пересування. Скелетна та рухова система.


 • 616.7 Б18 Баиндурашвили А.Г. Врождённый вывих бедра у детей грудного возраста: клиника, диагностика, консервативное лечение / А.Г. Баиндурашвили. С.Ю. Волошин, А.И. Краснов.- СПб.: СпецЛит, 2012.- 95с.
 • 616.7 З-12 Заболотных И.И. Болезни суставов: рук-во для врачей / И.И. Заболотных.- 2-е изд.. испр. и доп.- СПб: Спец-Лит, 2009.- 255с.
 • 616.7 М42 Медико-соціальний моніторінг стану зору та факторів ризику його порушень у школярів: метод. реком. / Ін-т стоматології Нац. мед. академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. С.О. Риков [та ін.]- К., 2013.- 20с.
 • 616.7 Р22 Рання санаторно-курортна реабілітація хворих після ендопротезування кульшового суглоба: метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології; уклад. І.К. Бабова [та ін.]- Одеса, 2013.- 20с.
 • 616.7 Э88 Етапне відновлювальне лікування хворих з вторинною дисплазією кульшових суглобів при дитячому церебральному паралічі в умовах спеціалізованого санаторію: метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології; уклад. А.В. Пчеляков [та ін.]- Одеса, 2013.- 19с.


Клінічна остеологія. Кістки. Скелет.


 • 616.71 О-62 Опухоли основания черепа: Атлас КТ, МРТ-изображений / ред. Б.И. Долгушин.- М.: Практическая медицина, 2011.- 120с.


Хвороби нервової системи. Неврологія.


 • 616.8 В92 Використання відеомоніторингу електроенцефалографії у діагностиці, та контролі лікування епілепсії: метод. реком. / Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України; уклад. А.Є. Дубенко [та ін.]- К.,2013.- 28с.
 • 616.8 Е27 Евтушенко С.К. Дисплазия соединительной ткани в неврологии и педиатрии (клиника, диагностика, лечение): руководство для врачей / С.К. Евтушенко, Е.В. Лисовский, О.С. Евтушенко.- Донецк: Заславский А.Ю., 2009.- 372с.
 • 616.8 З-36 Застосування медичної інформаційної системи в організації та управлінні реабілітаційно-відновлювальним лікуванням постінсультних хворих у санаторно-курортній установі: Вінницький нац. мед. ун-т; уклад. О.П. Мінцер [та ін.]- К., 2012.- 20с.
 • 616.8 И72 Инсульт / Ред. Е.И. Гусев.- М.: Медиа Сфера, 2013.- 84с.- (прилож к ж-лу «Журнал неврологии и психиатрии». Вып. 2).
 • 616.8 К13 Кадыков А.С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга: дисциркуляторная энцефалопатия / А.С. Кадыков.- 2-е изд., перераб и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 232с. (Сер. «Биб-ка врача-специалиста. Неврология»)
 • 616.8 К22 Кареліна Т.І. Медсестринство в неврології: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / Т.І. Кареліна.- 2-ге вид., випр.- К.: Медицина, 2013.- 296с.
 • 616.8 К47 Классический массаж основы теории и практики: учебное пособие: полный аудиокурс на DVD / Н.П. Павлухина [и др.]- СПб.: Наука и техника, 2013.- 496с. + диск.
 • 616.8 К75 Кохен М.Э. Детская неврология / М.Э. Кохен, П.К. Даффнер.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 352с.
 • 616.8 М33 Матвієнко Ю.О. Первинні болі голови у практиці загального лікаря / Ю.О. Матвієнко.- Львів: Медицина світу, 2012.- 92с.
 • 616.8 Р24 Рассеянный склероз / ред. В.И. Гусев.- М.: Медиа Сфера, 2013.- 104с.- (Прилож. к ж-лу «Журнал неврологии и психиатрии». Вып. 2)
 • 616.8 Р24 Рассеянный склероз: сборник / ред. Е.И. Гусев.- М.: МЕДИА СФЕРА, 2013.- 112с.- (Прилож. к ж-лу «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова» Вып. 2).
 • 616.8 Х-20 Характеристика оптимізованої системи комплексної медичної допомоги при судинній патології головного мозку: метод. реком. / Укр. ін-т стратегічних досліджень МОЗ України; уклад. А.І. Зозуля [та ін.]- К., 2013.- 20с.
 • 616.8 Х69 Ходос Х. -Б.Г. Нервные болезни: рук-во для врачей / Х. -Б.Г. Ходос.- 5-е изд., испр. и доп.- М.: МИА, 2013.- 616с.
 • 616.8 Ш63 Шипицына Л.М. Детский церебральный паралич / Л.М. Шипицына, И.И. Мамайчук.- СПб.: Дидактика Плюс, 2001.- 272с.


Психіатрія. Психози. Психічні та розумові відхилення.


 • 616.89 Б95 Быков Ю.В. Резистентные депрессии: практическое рук-во: Ч.1 / Ю.В. Быков, Р.А. Беккер, М.К. Резников.- К.: Медкнига, 2013.- 400с.- (Сер. «Библиотечка практикующего врача»).
 • 616.89 Б95 Быков Ю.В. Резистентные депрессии: практическое рук-во: Ч.2 / Ю.В. Быков, Р.А. Беккер, М.К. Резников.- К.: Медкнига, 2013.- 400с.- (Сер. «Библиотечка практикующего врача»).
 • 616.89 І-67 Інновації в медицині: особливості депресивних станів / ред. І.М. Азарський.- Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013.- 84с.
 • 616.89 И69 Інсайт-орієнтована психотерапія у хворих з першим психотичним епізодом: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т; уклад. Н.О. Марута [та ін.]- Донецьк, 2013.- 28с.
 • 616.89 М54 Методичний комплекс оцінки екзистенційноособистого відновлення хворих з першим психотичним епізодом: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т; уклад. Н.О. Марута [та ін.]-К., 2013.- 39с.
 • 616.89 М54 Методичний комплекс ретроспективної оцінки доманіфестного етапу першого психотичного епізоду: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т; уклад. Н.О. Марута [та ін.]-К., 2013.- 38с.
 • 616.89 Н40 Неврология и психиатрия пожилого возраста / ред. Е.И. Гусев.- М.: Медиа Сфера, 2013.- 104с.- (Прилож. к ж-лу «Журнал неврологии и психиатрии». Вып. 2)
 • 616.89 П26 Перший психотичний епізод: система екзистенційно-особистого відновлення хворих: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т; уклад. Н.О. Марута [та ін.]- К., 2013.- 32с.
 • 616.89 П43 Погорєлов І.І. Медсестринство в психіатрії і наркології: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / І.І. Погорєлов, С.Ю. Сезін.- К.: Медицина, 2013.- 350с.
 • 616.89 С31 Сенс перенесеного психіатричного досвіду у хворих з першим психотичним епізодом: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т; уклад. Н.О. Марута [та ін.]- Донецьк, 2013.- 24с.
 • 616.89 Е45 Екзистенційно-гуманістична психотерапія у системі функціонального відновлення хворих з першим психотичним епізодом: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т; уклад. Н.О. Марута [та ін.]- К., 2013.- 36с.


Інфекційні та заразні захворювання. Гарячки.


 • 616.9 И74 Инфекции у детей (врожденный сифилис, гнойные менингиты, цитомегаловирусная инфекция) / ред. А.Ю. Заславский.- Донецк: Астро, 2010.- 96с.- (Сер. «Конспект педиатра; Ч.4»)
 • 616.9 И85 Исаков В.А. Терапия урогенитального хламидиоза: рукво для врачей / В.А. Исаков, Е.И. Архипова, Д.К. Ермоленко.- СПб, 2004.- 52с.
 • 616.9 Л55 Либман Г. ВИЧ-инфекция / Г. Либман, Х. Дж. Макадон.- М.: ГОЭТАР-Медиа, 2013.- 56с.
 • 616.9 М12 Мавров И.И. Лечение хламидиоза и микоплазмоза: информ.- метод. пособие для врачей-дерматовенерологов / И.И. Мавров, Г.И. Мавров.- Харьков: Факт, 2000.- 24с.


Паразитарні інфекції рослинного або тваринного походження.

 • 616.99 Щ93 Щубелко Р.В. Гельмінтози / Р.В. Щубелко.- Хмельницький: ХОМЦКІ, 2012.- 72с.


Хірургія.


 • 617 К56 Ковалёва А.И. Общая хирургия (курс лекций): учебное пособие / А.И. Ковалёв.- М.: МИА, 2009.- 648с.


Офтальмологія. Очні хвороби.


 • 617.7 В92 Використання методу вітректомії в лікуванні хворих з травматичним вивихом кришталика в скловидне тіло: метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова; уклад. Т.А. Красновид [та ін.]- Одеса, 2012.- 24с.
 • 617.7 О-91 Офтальмология: национальное руководство / ред. С.Э. Аветисов.- М: ГЭОТАР, 2013.- 944с.
 • 617.7 П53 Полунин Г.С. Физиотерапевтические методы в офтальмологии / Г.С. Полунин, И.А. Макаров.- М.: МИА, 2012.- 208с.
 • 617.7 П84 Професійні фактори ризику та профілактика розвитку очних захворювань судинно-ендокринного генезу: метод. реком. / Ін-т медицини праці НАМН України; уклад. А.В. Басанець [та ін.]- К., 2013.- 23с.
 • 617.7 П84 Профілактика і лікування кон’юнктивіту та даккріоциститу новонароджених: метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова: уклад. Н.Ф. Боброва [та ін.]- Одеса, 2013.- 19с.
 • 617.7 С91 Сучасні методи лікування внутрішньоочних меланом: метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова: уклад. А.П. Малецький.- К., 2013.- 19с.
 • 617.7 С91 Сучасні можливості лікування хворих з проникаючими пораненнями ока з наявністю внутрішньоочного стороннього тіла: метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова: уклад. Т.А. Красновид [та ін.]- Одеса, 2012.- 19с.
 • 617.7 У31 Удосконалення медичної реабілітації хворих на первинну відкритокутову глаукому: метод. реком. / Нац. мед. академія післядипломної освіти ім. Шупика; уклад. С.О. Риков [та ін.]- К., 2012.- 26с.


Гінекологія. Жіночі хвороби. 


 • 618.1 С79 Степанківська О.В. Гінекологія: підручник / О.В. Степанківська, М.О. Щербина.- 2-ге вид., випр.- К.: Медицина, 2013.- 432с.


Акушерство. Фізіологія та патологія пологів.


 • 618.2/7 А57 Альманах репродуктивного здоровья / ред. В.Н. Запорожан.- К.: Трилист, 2012.- 200с.


Судова медицина.


 • 61:34 А45 Алгоритм краніо-портретної індефікації особи з використанням цифрових технологій опрацювання візуальної інформації: метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України; уклад. О.М. Гуров [та ін.]- К., 2013.- 34с.
 • 61:34 С91 Сучасні термінологія, понятійний апарат і класифікація пневмострільних ушкоджень, пневматичної зброї та снарядів до неї: метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіт; уклад. І.М. Козаченко [та ін.]- К., 2013.- 28с.


Історія України.


 • 63.3(4Укр) Э69 Енциклопедія Сучасної України / ред. М.Г. Железняк.- К.: НАН. Т.10:З-Зор.- 711с.