БЮЛЕТЕНЬ НОВІ КНИГИ

   << Повернутися

 

Управління охорони здоров’я Хмельницької обласної держадміністрації

Хмельницька обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової інформації і бібліографії

НОВІ КНИГИ(що надійшли в бібліотечний фонд ОНМБ в 2011 р.)

БЮЛЕТЕНЬ

Бюлетень “Нові книги” включає в себе дані про надходження в Хмельницьку обласну наукову медичну бібліотеку медичної та суспільної літератури, вітчизняних та перекладних видань, збірників, праць наукових установ, матеріалів з’їздів, конференцій, методичних документів.

Для зручності матеріал розміщений систематично, проти кожної назви вказаний класифікаційний індекс.

Бюлетень вміщує опис перших екземплярів книг.

Матеріал можливо отримати на замовлення по МБА.

Адреса Хмельницької ОНМБ: 29000 м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46

Телефон: 65-53-92

Укладач: Гол. бібліотекар ОНМБ Шуляк С.Д.

МЕДИЧНІ НАУКИ. Загальні питання охорони здоров'я.

 • 61.001.8 В43 Використання телемедицини у клінічній практиці: для викладача: Ч. 2 / ред. Д.О. Добрян-ський.- К., 2011.- 94с.
 • 61 В76 Вороненко Ю.В. Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія / Ю.В. Вороненко, О.П. Мінцер, В.В. Краснов.- К., 2009.- 160с.
 • 61(061) З-42 Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика: Вип. 14; Кн. 3 / ред. Ю.В. Вороненко.- К., 2005.- 272с.
 • 61 М77 Момоток Л.О. Основи медичної інформатики: підручник / Л.О. Момоток, Л.В. Юшина, О.В. Рожнова.- К.: Медицина, 2008.- 232с.
 • 61 Н20 Найкращі заклади медичної освіти України / ред. В.В. Болгов.- К.: Ін-т біографічних досліджень, 2007.- 263с.
 • 61 Ф95 Фундаментальні винаходи вчених Поділля / І.М. Азарський, О.Г. Процек, О.О. Азарська.- Вінниця-Хмельницький: ВНМУ, 2011.- 236с.

  Історія медицини.

  • 61(09) З-63 Зіменковський Б.С. Професор Леонід Миколайович Кузьменко – організатор Львівської медичної школи середини ХХ сторіччя / Б.С. Зіменковський, А.В. Магльований, В.С. Гриновець.- Львів: Кварт, 2010.- 84с.
  • 61(09) З-62 Зіменковський Б.С. Професори Львівського Національного медичного університету ім. Д.Галицького: 1784-2009 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцк.- 2-ге, доопр. и випр.- Львів: НАУТІЛУС, 2009.- 449с.
  • 61(09) И51 Імена в медицині у відгомоні часу / Уклад. С.М. Булах.- К.: ННМБУ, 2011.- 64с.
  • 61(09) К21 Караваєв Володимир Опанасович: До 200-річчя від дня народження: бібліографічний покажчик / Л.Є. Корнілова.- К.: ННМБУ, 2011.- 38с.
  • 61(09) Л57 Лікарський збірник: заснований Евгеном Озаркевичем у 1898 році / ред. В. Дяків.- Львів: НТШ, 2009.- Т. XVII.: Ярослав Ганіткевіч. Вибрані праці.- 424с.
  • 61(09) М30 Мартинів Степан Михайлович – видатний український науковець, педагог, клініцист / А.В. Магльований [та ін.].- Львів: Кварт, 2010.- 158с.
  • 61(09) О-13 Об учителях, предшественниках, старших друзьях / ред. В.И. Медведь.- К.: ИНКОС, 2011.- 176с.
  • 61(09) П13 Павловський М.П. На схрещених дорогах життя Софії Парфанович / М.П. Павловський, С.Й. Кухта.- Львів: Кварт, 2010.- 34с.
  • 61(09) Р33 Регеда Михайло Степанович – вчений, лікар, педагог. До 50-річчя від дня народження. / сост. В.М. Фрайт.- Львів: Глобус, 2010.- 116с.
  • 61(09) Ф33 Федорів Я.М. Професор Олійник Степан Федорович – вчений, педагог, лікар / Я.М. Федорів, А.В. Магльований, В.С. Гриновець.- Львів: Кварт, 2010.- 94с.
  • 61(09) Ц57 Ціборовський О.М. На варті здоров'я: історія становлення соціальної медицини і охорони громадського здоров'я в Україні / О.М. Ціборовський.- К.: Факт, 2010.- 430с.

   Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія.

   • 611 Г51 Гистология: схемы, таблицы и ситуационные задачи по частной гистологии человека: учеб. пособие для студ. мед. вузов / С.Ю. Виноградов [и др.].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 184с
   • 611 К33 Квятковская Т.А. Строение и функция верхних мочевых путей / Т.А. Квятковская.- Днепропетровск: Днепр-VAL, 2009.- 416с.

   Фізіологія людини та порівняльна фізіологія.

   • 612.1/8 П37 Плазма крові – переносник кисню та її лікувальні особливості / І.М. Азарський [та ін.].- Вінниця-Хмельницький: ХмЦНП, 2011.- 68с.

   Гігієна в цілому. Особисте здоров'я та гігієна.

   • 613 А77 Апанасенко Г.Л. Индивидуальное здоровье: теория и практика / Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова.- К.: МЕД-КНИГА, 2011.- 108с.
   • 613 З-47 Здоровий спосіб життя: зб. наук. ст. Вип 54 / ред. Ю.М. Панишко.- Львів: ЛДУФ, 2010.- 58с.

   Професійні хвороби. Професійні фактори небезпечні для здоров'я.

   • 613.6 Г47 Гігієна та охорона праці медичних працівників: навчальний посібник / ред. В.Ф. Москаленко.- К.: Медицина, 2009.- 176с.
   • 613.6 И91 Історія хвороби: сучасні вимоги до написання у хворих профпатологічного профілю: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т: уклад. О.О. Абрагамович [та ін.].- Львів, 2010.- 31с.

   Гігієна дозвілля, відпочинку та сну.

   • 613.7 В92 Вибір оптимальних режимів для проведення інтервальних нормабаричних гіпоксичних тренувань у медичній практиці та спортивній медицині: метод. реком. / Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України; уклад. О.В. Коркушко.- К., 2010.- 30с.
   • 613.7 М54 Методика проведення лікарсько-педагогічних спостережень за спортсменами-єдиноборцями (тхеквондо, бокс, кікбокс): метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т; уклад. Є.Л. Михалюк.- К., 2011.- 28с.

   Гігієна нервової системи. Здоров'я і етика.

   • 613.8 П35 Післяпологове та післяабортне планування сім’ї: навч. посіб. / ред. Н.Я. Жилка.- К., 2007.- 194с.

   Суспільні та професійні організації охорони здоров'я.

   • 614.2 А95 Ахметшин Р.Л. Уголовный кодекс врача / Р.Л. Ахметшин.- Донецк: Заславский А.Ю., 2010.- 128с.
   • 614.2 И20 Иванов В.В. Медицинский менеджмент / В.В. Иванов, П.В. Богаченко.- М.: ИНФРА-М, 2010.- 256с.
   • 614.2 И73 Інструктивно-методичні рекомендації з підвищення ефективності вирішення маркетингових функцій аптечних мереж: метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т МОЗ України; уклад. І.В. Пестун.- К., 2010.- 23с.
   • 614.2 К66 Концептуальні засади та прикладне використання рівневого маркетингового управління на фармацевтичному ринку: метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т МОЗ України; уклад. І.В. Пестун.- К., 2010.- 24с.
   • 614.2 М75 Моделі покращення перинатального здоров'я в Україні: узагальнення досвіду роботи 2005-2007 рр. / ред. М. Рааб.- К.: Логос, 2009.- 188с.
   • 614.2 П78 Про затвердження клінічного Протоколу надання допомоги новонародженній дитині з дихальними розладами: наказ №484 від 21.08.2008р. / Мін-во охорони здоров'я України. – К., 2008.- 58с.
   • 614.2 П78 Про затвердження клінічного Протоколу з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги новонародженим: наказ №312 від 08.06.2007р. / Мін-во охорони здоров'я України. – К., 2007.- 54с.
   • 614.2 Т69 Трифонов И.В. Эффективный начмед: практическое руководство по управлению лечебным процессом в многопрофильном стационаре / И.В. Трифонов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 72с.- (Сер «Литература для организаторов здравоохранения»).
   • 614.2 Э40 Экономика здравоохранения / ред. В.Ф. Москаленко.- Винниця: Новая Книга, 2010.- 144с.

   Нещасні випадки. Особистий захист.

   • 614.8 Э41 Екстрена медична допомога. Эвропейськ. стандарти – 2010: матеріали Всеукраїнського наук.- практ. конференції з міжнародною участю, 31 березня – 1 квітня 2011 р., Київ / ред. О.М. Орди.- К.: Червона Рута, 2011.- 168с.

   Фармакологія. Терапія. Токсикологія.

   • 615.851 С39 Синельников В.В. Возлюби болезнь свою / В.В. Свинельников.- М.: ЗАО Центрполиграф, 2005.- 395с.

   Загальна та професійна фармакологія.

   • 615.1 Д37 Державний формуляр лікарський засобів / ред. В.Т. Чумак.- К.: МОРІОН, 2009.- 1160с.
   • 615.03 К50 Клінична фармакологія: У 2-х т. / О.М. Біловол [та ін.].- К.: Здоров'я, 2005.- Т. 1.- 680с.
   • 615.03 К50 Клінична фармакологія: У 2-х т. / О.М. Біловол [та ін.].- К.: Здоров'я, 2005.- Т. 2.- 684с.
   • 615.1 К63 Компендиум 2010 – лекарственные препараты / ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторова.- К. МИРИОН, 2010.- 2240с.
   • 615.1 О-75 Основи підприємницької діяльності у фармації: навч. посіб. / ред. В.М. Толочко.- Харків: Тимченко А.М., 2009.- 312с.
   • 615.1 О-86 ОТС: ответственное самолечение: справочник безрецептурных препаратов / ред. И.А. Зупанец.- 2-е изд, перераб. и доп.- К.: Фармацевт Практик, 2005.- 224с.
   • 615.1 О-86 ОТС: ответственное самолечение: справочник безрецептурных препаратов / ред. И.А. Зупанец.- 3-е изд, перераб. и доп.- К.: Фармацевт Практик, 2006.- 320с.

   Лікарські засоби за їх основною дією.

   • 615.2 М27 Маркетинговий, нормативно-правовий, експертний, фармакоекономічний аналіз гепатопротекторних препаратів групи А05В: метод реком. / Нац. фармацевтичний ун-т МОЗ України; уклад. А.С. Немченко.- К., 2011.- 31с.
   • 615.2 М71 Мкртумян А.М. Инсулин – в норме и при патологии / А.М. Мкртумян.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 64с.
   • 615.2 Ф25 Фармацевтична опіка при використанні засобів контрацепції: навчальний посібник для провізорів – інтернів / Ю.П. Вдовиченко [та ін.].- К.: Книга плюс, 2010.- 176с.

   Лікарські засоби згідно з їх походженням.

   • 615.3 М77 Монастирський В.А. Старіння та омоложення організму: проблеми, які вирішуються з позицій нової науки – БІОЛОГІЧНОЇ КОАГУЛОЛОГІЇ / В.А. Монастирський.- Львів: ЛНМУ, 2011.- 252с.
   • 615.37 П30 Петров Р.В. Иммуногены и вакцины нового поколения / Р.В. Петров, Р.М. Хаитов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 608с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 615.38 Р14 Рагимов А.А. Инфузионно-трансфузионная терапия / А.А. Рагимов, Г.Н. Щербакова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 240с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 615.3 С22 Сафонов М.М. Повний атлас лікарських рослин / М.М. Сафонов.- Тернопіль: Богдан, 2010.- 384с.
   • 615.3 Т30 ТЕА – терапия. Чай – для души и тела / сост. Е.А. Влас.- К.: Медкнига, 2011.- 88с.

   Фармацевтичні лікарські форми.

   Медичні матеріали, обладнання.

   • 615.4 М42 Медичне та фармацевтичне товарознавство: практикум / ред. В.Г. Дем’яненко.- К.: Медицина, 2010.- 296с.

   Фізіотерапія. Фізична терапія. Радіотерапія.

   Інше немедикаментозне терапевтичне лікування.

   • 615.8 А46 Александров В.В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии / В.В. Александров, А.И. Алгазин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 144с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 615.8 Р15 Радіологія (променева діагностика та променева терапія): підручник для студ. вищ. мед. закл. / ред. М.М. Ткаченко.- К.: Книга-плюс, 2011.- 720с.
   • 615.8 С54 Собецкий В.В. Клиническая альтернативная медицина / В.В. Собецкий.- К.: Здоров'я, 2010.- 320с.

   Фізіотерапія. Фізична терапія. Радіотерапія.

   • 615.83 К82 Критерії оцінки природних територій курортів: метод. реком / Укр. науково-дослідний ін-т медичної реабілітації та курортології МОЗ України; уклад. К.Д. Бабов [та ін.].- Одеса, 2010.- 18с.
   • 615.83 У93 Ушаков А.А. Практическая физиотерапия / А.А. Ушаков.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: МИА, 2009.- 608с.
   • 615.83 Ф33 Федорів Я.-Р.М. Загальна фізіотерапія: навч. посіб. / Я.-Р.М. Федорів, А.Л. Філіпюк, Р.Ю. Грицко.- К.: Здоров'я, 2004.- 224с.

   Дієтичний нагляд. Лікування голодом. Дієтотерапія.

   • 615.874 Г95 Гумовска И. Десять заповедей здорового питания / И. Гумовска.- К.: Медкнига, 2010.- 64с.

   Запалення. Подразнення.

   • 616-002.7 П85 Профілактика побічної дії глюкокортикоїдної терапії у дітей з ревматичними захворюваннями: метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології; уклад. Л.І. Омельченко.- К., 2010.- 28с.

   Гранульоматозне та вузловате запалення. Саркоїдоз.

   • 616-002.7 Р85 Руководство по детской ревматологии / ред. Н.А. Геппе.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 720+ єлектр. опт. диск.
   • 616-002.7 Х17 Справочник по ревматологии / А. Хаким, Г. Клуни, И. Хак.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 560с.

   Розлади кровообігу.

   • 616-005 С89 Суворова Г.Ю. Отёчный синдром: клиническая картина, дифференциальная диагностика, лечение / Г.Ю. Суворова, А.И. Мартынов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 224с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 616-005 Ч-21 Чарная М.А. Тромбозы в клинической практике / М.А. Чарная, Ю.А. Морозов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 224с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)

   Онкологія. Новоутворення. Бластоми. Пухлини.

   • 616-006 Г85 Гриневич Ю.А. Новообразовательный процесс и стрессовая патология / Ю.А. Гриневич, В.А. Барабой.- К.: Логос, 2010.- 155с.
   • 616-006 З-68 Злокачественные опухоли мягких тканей и меланома кожи: прак. руководство для врачей / И.А. Гилязутдинов [и др.].- М.: Практическая Медицина, 2010.- 203с.
   • 616-006 О-62 Опухолевые серозиты: плевриты, асциты, перикардиты / ред. В.Ю. Сельчук, М.Б. Бычков.- М.: Практическая медицина, 2011.- 278с.
   • 616-006 О-75 Основні принципи розробки індикаторів якості надання медичної допомоги хворим онкологічного профілю в Україні: метод реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України; уклад. А.В. Гайсенко.- К., 2010.- 29с.
   • 616-006 Ф81 Фотодинамическая терапия / А.Ф. Цыб [и др.].- М.: МИА, 2009.- 12с.
   • 616-006 Я51 Ялкут С.И. Биотерапия опухолей / С.И. Ялкут, Г.П. Потебня.- К.: Книга Плюс, 2010.- 472с.

   Функціональні та метаболічні розлади.

   • 616-008 М16 Маколкин В.И. Метаболический синдром / В.И. Маколкин.- М.: МИА, 2010.- 144с.
   • 616-008 М59 Мікроелементози у дітей: навчально-методичний посібник для студ. вищих мед. навч. закл. / Л.О. Безруков [та ін.].- Київ-Чернівці: БДМУ, 2010.- 216с.

   Розвиток, перебіг, прогноз захворювання, лікування, тощо.

   • 616-036 Д44 Диагностика смерти мозга / ред. И.Д. Стулин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 112с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)

   Хвороби та лікування в залежності від віку.

   • 616-053.9 З-37 Застосування мелатоніну в геріатричній практиці: метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова; уклад. О.В. Коркушко.- К., 2010.- 24с.
   • 616-053 Р15 Радаева Т.М. Перинатальные поражения нервной системы. Клиника. Диагностика. Лечение. : учеб. пособ. / Т.М. Радаева, К.Г. Ганеев, С.А. Чекалова.- Нижний новгород: НГМА, 2009.- 132с.

   Педіатрія.

   • 616-053.2 К63 Комаровський Є.О. Здоров'я дитини і здоровий глузд ії родичів / Є.О. Комаровський.- Харків: КЛІНІКОМ, 2011.- 576с.- (Сер. «Б-ка доктора Комаровського»)
   • 616-053.2 П24 Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики / за ред. С.К. Ткаченко.- К. Медицина, 2009.- 560с.
   • 616-053.2 П24 Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики: підручник для студ. вищ. мед. нав. закл. / ред. С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрко.- К.: Медицина, 2010.- 552с.
   • 616-053.2 С75 Справочник врача-педиатра / ред. А.Г. Румянцев.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 673с. + диск

   Хвороби немовлят.

   • 616-053.3 Д91 Дихальна підтримка у новонароджених дітей: для викладача: Ч. 2 / ред. Ю.П. Вдовиченко.- К., 2011.- 612с.
   • 616-053.3 П14 Пальчик А.Б. Неврология недоношенных детей / А.Б. Пальчик, Л.А. Фёдорова, А.Е. Понятишин.- 2-е изд., доп.- М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 3052с.
   • 616-053.3 К77 СРАР як метод респіраторної терапії новонароджених: електрон. навч. посібник / ред. Д. О. Добрянський.- К., 2010.- електр. опт. диск.
   • 616-053.3 С76 Стабілізація стану новонародженої дитини перед транспортуванням і допомога під час транспортування: для викладача: Ч. 2 / ред. Н.Г. Гойда.- К., 2011.- 578с.

   Семіологія. Симпатоматологія.

   Симптоми. Обстеження. Діагноз. Пропедевтика.

   • 616-07 В99 Вялов С.С. Алгоритмы диагностики / С.С. Вялов.- 2-е изд.- М.: МЕДпресс-информ, 2010.- 128с.
   • 616-07 К18 Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной диагностике / В.С. Камышников.- 3-е изд.- М.: МЕДпресс-информ, 2009.- 896с.
   • 616-07 Л55 Лифшиц В.М. Медицинские лабораторные анализы: справочник / В.М. Лифшиц, В.И. Сидельникова.- Изд. 4-е, испр. и доп.- М.: Триада-Х, 2011.- 184с.
   • 616-07 М47 Мелихов О.Г. Клинические исследования / О.Г. Мелихов.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: АТМОСФЕРА, 2007.- 200с.
   • 616-072 М92 Муравьёва В.Ю. Эндоскопия гортани, трахеи, бронхов, пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки / В.Ю. Муравьёв, А.И. Иванов, Е.В. Муравьёва.- Казань: Новое знание, 2009.- 144с.
   • 616-07 С74 Справочник по диагностическим тестам / Д. Николь [и др.].- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 560с.
   • 616-07 Т56 Томилов А.Ф. Атлас клинической медицины: внешние признаки болезней / А.Ф. Томилов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 176с.

   Діагностика фізичними методами.

   • 616-073.9 И20 Иванов Л.Б. Распознавание артефактов и некоторые сложности практического анализа компьютерной ЭЭГ / Л.Б. Иванов, В.С. Шалыгин.- М.- МБН, 2007.- 112с.
   • 616-073.7 М80 Морозов С.П. Мультиспиральная компьютерная томография / С.П. Морозов, И.Ю. Насникова, В.Е. Синицын.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 112с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 616-073.7 С84 Стрэнг Дж.Г. Секторы компьтерной томографии. Грудная клетка, живот, таз / Дж.Г. Стрэнг, В. Догра.- М.: БИНОМ, 2009.- 448с.

   Лікування хворих.

   • 616-082 П33 Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 22 жовтня 2010р.) / Мін-во охорони здоров'я України. – К., 2010.- 176с.

   Гігієна хворого. Медсестринський догляд.

   • 616-083 В35 Верткин А.Л. Скорая медицинская помощь: рукводство для фельдшеров / А.Л. Верткин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 400с.
   • 616-083 М54 Методи здійснення судинного доступу при невідкладних станах на догоспітальному етапі: метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. І.С. Зозуля [та ін.].- К.:, 2011.- 24с.
   • 616-083 О-76 Особливості застосування ларингеальних масок при невідкладних станах на догоспітальному та ранньому стаціонарному етапах: метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. І.С. Зозуля [та ін.].- К.:, 2010.- 22с.
   • 616-083 Ш42 Шелехов К.К. Фельдшер скорой помощи: учеб. пособие для студ., обучающихся в мед. училищах и колледжах / К.К. Шелехов, Э.В. Смолева, Л.А. Степанова.- Изд. 9-е, стереот.- Ростов-наДону: Феникс, 2011.- 477с.- (Сер. «Медицина».)

   Оперативне лікування. Хірургічне лікування.

   • 616-089 Б44 Бельков А.В. Факультетская хирургия: курс лекций / А.В. Бельков.- Ростов-наДону: ФЕНИКС, 2007.- 438с.- (Сер. «Медицина».)
   • 616-089 Б70 Блокады в травматологии и ортопедии / С.Н. Куценко [и др.].- К. : Книга плюс, 2010.- 103с.
   • 616-089 Д36 Дерматопластика раневых дефектов / В.И. Хрупкин [и др.].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 192с.
   • 616-089 Д44 Діагностика, структурно-нозологічний аналіз та корекція ангедонії при шизофренії: метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т соціальної і судової психіатрії і наркології МОЗ України; уклад. Н.М. Орлова [та ін.].- К., 2011.- 18с.
   • 616-089 И72 Инструменты и приборы для малоинвазивной хирургии / ред. С.И. Емельянов, И.В. Фёдоров.- СПб.: Человек, 2004.- 144с.
   • 616-089 П77 Принципи та особливості хірургічного лікування гнійних процесів м’яких тканин голови і обличчя: метод. реком / Запорізька мед. академія післядипломної освіти МОЗ України; уклад. СД. Шаповал.- К., 2011.- 20с.

   Патологічна фізіологія.

   • 616-092 Р85 Руководство по клинической иммунологии для практических врачей / А.М. Земсков [и др.].- М.: Триада-Х, 2011.- 284с.
   • 616-092 Х-15 Хаитов Р.М. Иммунология: учебник / Р.М. Хаитов.- 2-е изд., пераб. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 528с.+ эл. опт. диск.

   Отруєння. Інтоксикація.

   • 616-099 Н52 Неотложная терапия острых отравлений и эндотоксикозов: справочник для врачей / ред. Е.А. Лужников.- Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: Миа, 2010.- 472с.

   Хвороби серцево-судинної системи і крові.

   • 616.1 А84 Аронсон Ф. Наглядная кардиология / Ф. Аронсон, Дж. Вард, Г. Винер.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 120с.
   • 616.1 А86 Арутюнов Г.П. Терапия факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний / Г.П. Арутюнов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 672с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 616.1 Б43 Беленков Ю.Н. Гипертрофическая кардиомиопатия / Ю.Н. Беленков, Е.В. Привалова, В.Ю. Каплунова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 392с.
   • 616.1 Б72 Бобров В.О. Постінфарктна стенокардія: (механізми розвитку, особливості перебігу та лікування, прогноз) / В.О. Бобров, М.М. Долженко, С.В. Поташев.- К.: Медкнига, 2009.- 100с.- (Сер. «Бібліотечка практикуючого лікаря»)
   • 616.1 Б91 Бунин Ю.А. Диагностика и лечение тахиаритмий сердца / Ю.А. Бунин.- М.: МЕДПРАКТИКА-М, 2011.- 400с.
   • 616.1 В12 Вагнер Г.С. Практическая электрокардиография Марриотта / Г.С. Вагнер.- 2-е изд.- М.: БИНОМ, 2010.- 480с.
   • 616.1 В71 Вольченко А.А. Диагноз: лимформа / А.А. Вольченко, Н.Н. Вольченко, А.В. Петроченков.- М.: Практическая медицина, 2010.- 144с.
   • 616.1 Д30 Дементьева И.И. Патология системы гемостаза / И.И. Дементьева, М.А. Чарная, Ю.А. Морозов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 288с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 616.1 Д34 Денисюк В.И. Проаритмические эффекты препаратов и фатальные нарушения ритма сердца / В.И. Денисюк.- Винница: КОНТИНЕНТ-ПРИМ, 1997.- 184с.
   • 616.1 Д45 Діагностика вроджених вад сердця у дітей за допомогою комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії: метод. реком. / Укр. центр наук. мед. інформації; уклад. Т.А. Ялинська [та ін.].- К.: 2010.- 27с.
   • 616.1 Д44 Диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний при беременности: национальные рекомендации / сост. Р.И. Стрюк.- М.: КАРДИОФОРУМ, 2010.- 40с.- (Прилож. к ж-лу «Кардиология»; Вып.9)
   • 616.1 Д44 Діагностика та лікування захворювань системи крові: посібник для студентів та лікарів-інтернів / А.С. Свінціцький [та ін.].- К.: Медкнига, 2011.- 192с.
   • 616.1 И74 Интервенциональная кардиология. Коронарная ангиография и стентирование / А.П. Савченко [и др.].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 448с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 616.1 К26 Карпов Ю.А. Коронарная ангиопластика и стентирование / Ю.А. Карпов, А.Н. Самко, В.В. Буза.- М.: МИА, 2010.- 312с.
   • 616.1 К46 Киякбаев Г.К. Аритмии сердца. Основы электрофизиологии, диагностика, лечение и современные рекомендации / Г.К. Киякбаев.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 256с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 616.1 К66 Коркушко О.В. Тромбоциты: физиология, морфология, возрастные и патологические особенности, антитробоцитарная терапия. Вып. 1 / О.В. Коркушко, В.Ю. Лишневская.- К.: Медкнига, 2011.- 240с.
   • 616.1 К66 Коркушко О.В. Тромбоциты: физиология, морфология, возрастные и патологические особенности, антитробоцитарная терапия. Вып. 2 / О.В. Коркушко, В.Ю. Лишневская.- К.: Медкнига, 2011.- 240с.
   • 616.1 М74 Моисеев В.С. Кардиомиопатии и миокардиты / В.С. Моисеев, Г.К. Киякбаев.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 352с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 616.1 Н52 Неотложные состояния в кардиологии / ред. С. Майерсон.- М.: БИНОМ, 2010.- 332с.
   • 616.1 О-76 Основы кардиологии. Принципы и практика / ред. К. Розендорфф.- Львов: Медицина світу, 2007.- 1037с.
   • 616.1 О-75 Особливості хірургічного лікування облітеруючого атеросклерозу черевної аорти клубових артерій та артерій нижніх кінцівок: метод. реком. / Запорізький держ мед. ун-т МОЗ України; уклад. О.С. Никоненко [та ін.].- К., 2011.- 36с.
   • 616.1 П57 Попередження та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових ускладнень: лекція Укр. кардіологічної школи ім. М.Д. Стражеска / ред. В.М. Коваленко.- К., 2010.- 189с.
   • 616.1 К21 Рекомендации Американской коллегии кардиологов и Американской ассоциации сердца по ведению пациентов с приобретёнными пороками сердца / ред. Т.А. Батыралиев.- М.: Вёрваг Фарма, 2010.- 64с.- (Прилож. к ж-лу «Кардиология»; Вип. 11)
   • 616.1 Р85 Руководство по неишемической кардиологии / ред. Н.А. Шостак.- ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 448с.
   • 616.1 Т16 Тактика ведення дітей з порушеннями ритму серця: метод. реком. / Науково-практичний мед. центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України; уклад. О.В. Доронін [та ін.].- К., 2010.- 19с.
   • 616.1 Ч-93 Чуриков Д.А. Ультразвуковая диагностика болезней вен: рук-во для практикующих врачей / Д.А. Чуриков, А.И. Кириенко.- М.: Литтера, 2011.- 96с.- (Сер. «Иллюстрированные руководства»)
   • 616.1 Ш32 Шахов Б.Е. Эхокардиографические критерии «Гипертонического сердца»: монография / Б.Е. Шахов, Ю.В. Белоусов, Н.Ю. Демидова.- Нижний Новгород: НижГМА, 2009.- 184с.
   • 616.1 Я49 Якушин С.С. Инфаркт миокарда / С.С. Якушин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 224с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)

   Систематична патологія і терапія.

   • 616.1/9 В60 Внутренние болезни, 333 тестовые задачи и комментарии к ним.: учеб. пособие / Л.И. Дворецкий [и др.].- 2-е изд., перераб. и доп.- ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 160с.
   • 616.1/9 Д33 Денисюк В.І. Доказова внутрішня медицина: підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / В.І. Денисюк, О.В. Денисюк.- Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2011.- 928с.

   Хвороби органів дихання.

   • 616.2 Б29 Баур К. Бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких / К. Баур, А. Прейссер.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 192с.
   • 616.2 П14 Пальчун В.Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения / В.Т. Пальчун, А.С. Лапченко, Д.Л. Муратов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 176с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 616.2 Р31 Реабілітаційне відновлення органів відчуття профільних хворих / І.М. Азарський [и др.].- Вінниця-Хмельницький: ВНМУ, 2011.- 32с.

   Легені. Пульмонологія.

   • 616.24 А72 Антипкин Ю.Г. Довідник з дитячої пульмонології / Ю.Г. Антипкин.- К.: Доктор-Медіа, 2011.- -254с.
   • 616.24 Б88 Бронхообструктивный синдром, бронхиальная астма у детей / ред. А.Ю. Заславский.- Донецк: Астро, 2010.- 64с.- (Сер. «Конспект педиатра»; Ч.3)
   • 616.24 Д48 Диссеминированные заболевания легких / Ред. М.М. Илькович.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 480с.
   • 616.24 З-61 Зильбер Э.К. Неотложная пульмонология / Э.К. Зильбер.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 264с.
   • 616.24 Л38 Легочные кровотечения / Н.Е. Чернеховская [и др.].- М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 128с.
   • 616.24 М55 Методика генотипування збудника туберкульозу людини (належності М. TUBERCULOSIS до родини BEIJING): метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т МОЗ України; уклад. В.Й. Кресюн [та ін.] К., 2010.- 17с.
   • 616.24 Р17 Разумовский А.Ю. Эндохирургические операции в торакальной хирургии у детей / А.Ю. Разумовский, З.Б. Митупов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 304с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 616.24 С74 Спосіб експрес-діагностики резистентності М. TUBERCULOSIS до ізоніазиду у хворих на туберкульоз: метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-тмоз України; уклад. В.Й. Кресюн [та ін.].- К, 2010.- 19с.
   • 616.24 Т60 Торакальна хірургія: збірник наукових праць / ред. А.В. Макаров.- Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2010.- Вип.1; Ч. 1.- 169с.
   • 616.24 Т60 Торакальна хірургія: збірник наукових праць / ред. А.В. Макаров.- Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2010.- Вип.1; Ч. 2.- 168с.

   Вуха. Отологія.

   • 616.28 Д50 Диференціальна діагностика порушень слуху та експертиза працездатності «Шумових» професій: метод. реком. / Ін-т медицини праці НАМН України: уклад. Д.І. Заболотний [та ін.].- К., 2011.- 36с.

   Патологія травної системи. Розлади травної системи.

   • 616.3 А14 Абдоминальная травма: руководство для врачей / ред. А.С. Ермолов.- М: ВИДАР, 2010.- 495с.
   • 616.3 А22 Автономна нейропатия серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу: лікування і профілактика: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад.- О.О. Сергієнко [та ін.].- 23с.
   • 616.3 А22 Автономна нейропатия серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу: класифікація, клінічні прояви, діагностика: метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького; уклад.- О.О. Сергієнко [та ін.].- 24с.
   • 616.3 Б24 Барановский А.Ю. Болезни оперированного желудка (профилактика и лечение: совместная позиция терапевта и хирурга): руководство для врачей / А.Ю. Барановский, К.В. Логунов, О.Б. Протопопова.- СПб.: СПбМАПО, 2010.- 382с.
   • 616.3 В43 Використання помпової інсулінотерапії в лікуванні дітей, хворих на цукровий діабет: метод. реком. / Укр. науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України; уклад. Н.Б. Зелінська [та ін.].- К., 2011.- 36с.
   • 616.3 Г22 Гастроєнтерология и гепатология: диагностика и лечение: руководство для врачей / ред. А.В. Калинин, А.И. Хазанов.- М.: Миклош, 2009.- 602с.
   • 616.3 В85 Гришин И.Н. Кисты, свищи поджелудочной железы и их осложнения / И.Н. Гришин, В.Н. Гриц, С.Н. Лагодич.- Минск: Вышэйная школа, 2009.- 272с.
   • 616.3 Г91 Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, нарушения моторной функции ЖКТ у детей / ред. А.Ю. Заславский.- Донецк: Астро, 2010.- 64с.
   • 616.3 Д39 Дехнич Н.Н. Антисекреторная терапия в гастроэнтерологии / Н.Н. Дехнич, С.Н. Козлов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 128с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 616.3 Д44 Диагностика и лечение ожоговых сужений пищевода и желудка / ред. М.П. Королев.- МИА, 2009.- 246с.
   • 616.3 Д44 Діагностика та лікування хворих з рецидивними гастродуоденальними кровотечами виразкової етіології / Шапринський В.О. [и др.].- Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2009.- 204с.
   • 616.3 Д50 Диференційний підхід до санаторно-курортного лікування хворих дітей на діабетичні ангіопатії та нейропатії нижніх кінцівок: метод. реком. / Укр. науково-дослідний ін-т медичної реабілітації та курортології МОЗ України: уклад. Н.В. Драгомирецька [та ін.].- Одеса, 2011.- 20с.
   • 616.3 И24 Ивашкин В.Т. Лечение осложнений цирроза печени: методические рекомендации для врачей / В.Т. Ивашкин, М.В. Маевская, Е.А. Федосьина.- М. Литтерра, 2011.- 64с.
   • 616.3 И24 Ивашкин В.Т. Фиброз печени / В.Т. Ивашкин, Ч.С. Павлов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 168с.
   • 616.3 И24 Ивашкин В.Т. Функциональная диспепсия: краткое практическое руководство / В.Т. Ивашкин, А.А. Шептулин, В.А. Киприанис.- М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 112с.
   • 616.3 І-24 Іващук О.І. Особливості лікування хворих літнього та старечого віку на гострокровоточиву дуоденальну виразку залежно від наявності хелікобактерної інвазії / О.І. Іващук, В.Ю. Бодяка, І.О. Малишевський.- Чернівці: Місто. 2011.- 3040с.
   • 616.3 И59 Інгібітори протонної помпи в лікуванні і профілактиці стрес-пошкоджень верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у хворих, що знаходяться в критичних станах: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. В.І. Черній [та ін.].- Донецьк, 2010.- 23с.
   • 616.3 К49 Клініко-економічний аналіз етіотропної противірусної та патогенетично-симптоматичної фармакотерапії стаціонарних хворих на хронічні вірусні гепатити: метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т МОЗ України: уклад. А.С. Немченко.- К., 2011.- 31с.
   • 616.3 М73 Множественные обструкции мочевых путей у детей / ред. С.Н. Зоркин.- М.: МИА, 2008.- 144с.
   • 616.3 Н70 Ничитайло М.Е. Острый послеоперационный панкреатит / М.Е. Ничитайло, А.А. Пидмурняк.- Хмельницкий: Поділля, 2011.- 392с.
   • 616.3 О-80 Острый панкреатит / ред. Э.В. Недашковский.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 200с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 616.3 П14 Пальчун В.Т. Воспалительные заболевания глотки: руководство для врачей / В.Т. Пальчун, Л.А. Лучихин, А.И. Крюков.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 288с.- (Сер. «Биб-ка непрерывного образования врача».)
   • 616.3 П16 Паренхімозберігаючі операції в хірургічному лікуванні хронічного панкреатиту: метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т; уклад. В.М. Клименко.- К., 2011.- 33с.
   • 616.3 С84 Стратифікація та корекція кардіоренальних факторів ризику з використанням прямого інгібітору реніну у хворих на цукровий діабет 2 типу та артеріальну гіпертензію: метод. реком. / Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського; уклад. М.І. Швед [та ін.].- К., 2010.- 28с.
   • 616.3 Т92 Тутченко Н.И. Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки / Н.И. Тученко, И.В. Клюзко.- К.: Либідь, 2009.- 208с.
   • 616.3 Ф25 Фармакоекономічні підходи до раціонального використання препаратів для етіотропної терапії хворих на хронічні вірусні гепатити: метод. реком. / Нац. Фармацевтичний ун-т МОЗ України; уклад. А.С. Немченко.- К., 2011.- 31с.
   • 616.3 Х55 Хірургічні методи лікування метаболічного синдрому та цукрового діабету 2-го типу: метод. реком. / Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка; уклад. А.М. Кваченюк.- К., 2010.- 24с.
   • 616.3 Ш42 Шелыгин Ю.А. Опухоли анального канала и перианальной кожи: практическое руководство для врачей / Ю.А. Шелыгин, М.И. Нечушкин, Е.Г. Рыбаков.- М.: Практическая медицина, 2011.- 128с.
   • 616.3 Ш65 Шифф Ю.Р. Болезни печени по Шиффу: сосудистые, опухолевые, инфекционные и гранулематозные заболевания / Ю.Р. Шифф, М.Ф. Соррел, У.С. Мэддрей.- 2010: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 360с.

   Стоматологія (Ротова порожнина. Рот.

   Хвороби ротової порожнини та зубів)

   • 616.31 А45 Алгоритми виконання практичних навичок із терапевтичної стоматології (курс одонтології): навч. посіб. / сост. О.О. Кольба.- Тернопіль: Укрмед-книга, 2011.- 172с.
   • 616.31 Д79 Дубровина Е.В. Местная анестезия в стоматологии: атлас для студ. стоматологических факультетов высш. мед. учеб. заведений / Е.В. Дубровина.- Полтава: С.В. Говоров, 2010.- 488с.
   • 616.31 З-37 Застосування пробіотиків у комплексній терапії захворювань тканини пародонту: метод. / Укр. мед. стоматологічна акдемія МОЗ України; уклад. К.С. Непорада.- К., 2010.- 24с.
   • 616.31 М91 Мурзова Т.В. Ошибки эндодонтического лечения и пути их предупреждения: учебно-методическое пособие / Т.В. Мурзова, И.В. Постнова, С.В. Рябов.- Нижний Новгород: НижГМА, 2010.- 48с.
   • 616.31 О-75 Особливості лікування генералізованого пародонтиту у хворих на бронхіальну астму на тлі глюкокортикостероїдної терапії: метод. реком. / Дніпропетровська держ. мед. акад.; уклад. А.В. Самойленко.- К., 2011
   • 616.31 П81 Пропедевтика ортопедичної стоматології: підручник для студ. Вищ. мед. навч. закл. / ред. П.С. Фліс.- К.: медицина, 2010.- 328с.
   • 616.31 П84 Профілактика та медикаментозна корекція патологічних змін тканин протезного ложа і поля в період адаптації до знімних протезів: метод. реком. / На. мед. академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. О.В. Павленко [та ін.].- К., 2011.- 21с.
   • 616.31 Т35 Терапевтическая стоматология: учебник / ред. Е.В. Боровский.- М.: Миа, 2011.- 840с.
   • 616.31 Т76 Трофимова Т.Н. Лучевая диагностика в стоматологии / Т.Н. Трофимова, И.А. Гарапач, Н.С. Бельчикова.- М.: МИА, 2010.- 192с.

   Хвороби кровотворних органів, патологія лімфатичної системи ендокриних органів.

   • 616.4 А64 Анатомия стресса. Ганс Селье и его последователи / сост. Е.А. Влас.- К. [медкнига], 2011.- 128с.
   • 616.4 Г61 Голохвастов Н.Н. Гиперкальцемия. Первичный гиперпаратиреоз: учеб. пособ. для врачей / Н.Н. Голохвастов.- СПб.: ГППОКРАТ, 2003.- 136с.
   • 616.4 Д26 Дедова И.И. Справочник детского эндокринолога / И.И. Дедова, В.А. Петеркова.- М.: Литтерра, 2011.- 528с.
   • 616.4 З-13 Заболевания щитовидной железы / Генри М. Кроненберг [и др.].- М.: Рид Элсивер, 2010.- 392с.
   • 616.4 М81 Морозова В.Т. Лимфатические узлы. Цитологическая диагностика / В.Т. Морозова, С.А. Луговская.- М.: КАФЕДРА, 2008.- 78с.
   • 616.4 П12 Павловський І.М. Післяопераційний рецидивний зоб / І.М. Павловський, О.В. Шідловський.- Тернопіль: Укрмедкнига. 2010.- 218с.
   • 616.4 С81 100 избранных лекций по эндокринологии / ред. Ю.И. Караченцев, А.В. Казаков.- Харьков: С.А.М., 2009.- 948с.
   • 616.4 Ю75 Юрков И.Б. Справочник гормональных нарушений и болезней / И.Б. Юрков.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.- 220с.

   Клінічна дерматологія.

   • 615.5 Д38 Детская дерматология: справочник / ред. Кроучук Даньела П.- М.: Практическая медицина, 2010.- 608с.
   • 615.5 Д38 Детская дерматология. Цветной атлас и справочник / Кей Шу-Мей Кэйн [и др.].- М.: БИНОМ.2011.- 496с.
   • 615.5 М91 Імуносупресивна терапія хворих на артропатичний псоріаз: метод. реком. / Ін-т дерматології та венерології АМН України; уклад. Я.Ф. Кутасевіч [та ін.]- К., 2011.- 19с.
   • 615.5 М79 Морган М.Б. Атлас смертельных кожных болезней / М.Б. Морган, Б.Р. Смоллер, С.К. Сомач.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 304с.
   • 615.5 О-75 Особливості перебігу та діагностики кандидозів у дітей: метод. реком. / Дніпропетровська держ. мед. академія; уклад. О.Є. Абатуров.- К., 2011.- 20с.
   • 615.5 П84 Профілактика пролежин та їх хірургічне лікування у хворих з ускладненою травмою хребта: метод. реком. / Нац. акад. мед. наук України; уклад. А.Т. Сташкевич.- К., 2010.- 22с.
   • 615.5 С59 Соколова Т.В. Практические навыки в дерматологии: справочник для врачей / Т.В. Соколова, В.В. Гладько, Л.А. Сафонова.- М.: МИА, 2011.- 132с.

   Хвороби сечової та статевої систем.

   • 616.6 А92 Атлас по детской урологии / Т.Н. Куликова [и др.].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 160с.
   • 616.6 К22 Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок / М.О. Колесник [и др.].- К.: Поліграф плюс, 2010.- 224с.
   • 616.6 М86 Мочекаменная болезнь: современные методы диагностики и лечения / под ред. Ю.Г. Аляева.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 224с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 616.6 О-75 Особливості діагностики та фактори прогнозу нирково-клітинного раку: метод. реком. / Нац. інститут раку; уклад. Е.О. Стаховський [та ін.]- К., 2011.- 35с.
   • 616.6 П85 Природжені аномалії сечової системи у дітей: посібник для лікарів / ред. М.М. Кассараби, Д.Д. Іванова.- Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2010.- 416с.
   • 616.6 Р17 Разин М.П. Детская урология-андрология: учебное пособие / М.П. Разин, В.Н. Галкин, Н.К. Сухих.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 128с.
   • 616.6 Т80 Трухан Д.И. Болезни почек и мочевых путей: учеб. пособие / Д.И. Трухан, И.А. Викторова.- М.: Практическая медицина.- 2011.- 176с.
   • 616.6 У70 Уретерореноскопія / А.Ц. Боржієвський [та ін.].- Львів: Кварт, 2009.- 78с.

   Патологія органів руху, пересування.

   Скелетна та рухова система.

   • 616.7 А43 Актуальні аспекти неспецифічних запальних захворювань суглобів: тези доповідей науковопрактичної конференції, Хмельницький, 13-14 вересня 2007р. / сост. А.М. Бабко.- Хмельницький, 2007.- 166с.
   • 616.7 Б18 Баиндурашвили А.Г. Хирургическое лечение детей с дисплазией тазобедренного сустава / А.Г. Баиндурашвили, А.И. Краснов, А.Н. Дейнеко.- СПб.: СпецЛит, 2011.- 103с.
   • 616.7 Д50 Диференційоване застосування лікувальних фізичних чинників у хворих на остеоартроз за санаторно-курортних умов: метод. реком. / Укр. науково-дослідний ін-т медичної реабілітації ита курортології МОЗ України: уклад. Н.Г. Ніколаєва [та ін.].- Одеса, 2010.- 19с.
   • 616.7 Л36 Левенець В.М. Ушкодження і захворювання п’яткового (ахіллового) сухожилка: навчальний посібник / В.М. Левенець, В.М. Майко.- К. Балюк, 2010.- 216с.
   • 616.7 Л87 Лучевые методы исследования при эндопротезировании тазобедренного сустава: рук-во для врачей / А.Ю. Васильев [и др.].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 136с.
   • 616.7 М12 Магнитно-резонансная томография в диагностике травматических изменений плечевого и коленного суставов / Г.Е. Труфанов [и др.].- СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2010.- 144с.
   • 616.7 О-58 Омельченко Л.І. Імунологічна діагностика захворювань, які маніфестують суглобовим синдромом у дітей: метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України / Л.І. Омельченко.- К., 2010.- 24с.
   • 616.7 П12 Павлов В.П. Ревмоортопедия / В.П. Павлов, В.А. Насонова.- М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 464с.
   • 616.7 Т64 Тотальне ендопротезування кульшового суглобу з використанням вітчизняних ацетабулярних компонентів, які запресовуються: метод. реком. / Укр. центр наук. мед. інформації: уклад. О.Є. Лоскутов.- К., 2010.- 22с.

   Клінічна остеологія. Кістки. Скелет.

   • 616.71 Г99 Гуща А.О. Эндоскопическая спинальная хирургия / А.О. Гуща, С.О. Арестов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 96с.
   • 616.71 К64 Комплексне консервативне лікування хворих з післятравматичними набряками кінцівок: метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т; уклад. В.А. Андрейчин.- К., 2010.- 16с.
   • 616.71 К74 Котельников Г.П. Остеопороз / Г.П. Котельников, С.В. Булгакова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 512с.
   • 616.71 Л84 Лукаш А. 500 упражнений для позвоночника. Корригирующая гимнастика для исправления осанки, укрепления опрно-двигательного аппарата и улучшения здоровья / А. Лукаш.- СПб.: Наука и Техника, 2010.- 208с.
   • 616.71 П89 Пункційна вертебропластика: метод. реком. / Дніпропетровська держ. мед. акад.; уклад. М.О. Зорін.- К., 2010.- 27с.
   • 616.71 С14 Садов А. Грыжа позвоночника. Безоперационное лечение и профилактика / А. Садов.- СПб.: ПИТЕР, 2011.- 160с.- (Сер. «Семейный доктор»)
   • 616.71 С32 Сердюк В.В. Асимметрия тела. Сколиоз. Спинальный болевой синдром. Новый взгляд на старую проблему. / В.В. Сердюк.- Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2010.- 392с.
   • 616.71 Ф15 Фадеева А. Остеохондроз. Как победить боль / А. Фадеева.- СПб.: Питер, 2010.- 128с. + эл. опт. диск.

   Хвороби нервової системи. Неврологія.

   • 616.8 А43 Актуальні питання поліклінічної наврології: матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конференції з міжнародною участю 18-19 травня 2011р., Київ / ред. О.М. Орди.- К.: Червона рута, 2011.- 174с.
   • 616.8 Б19 Бакунц Г.О. Эндогенные факторы церебрального инсульта / Г.О. Бакунц.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 360с.
   • 616.8 Б25 Баркер Р. Наглядная неврология / Р. Баркер, С. Барази, М. Нил.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 136с.
   • 616.8 Б79 Болевые синдромы в неврологической практике / ред. В.Л. Голубева.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: МЕДпресс-информ, 2010.- 336с.
   • 616.8 В74 Вопросы реабилитации / ред. А.Ю. Заславский.- Донецк: Астро, 2010.- 64с.- (Сер. «Конспект невролога»; Ч. 6)
   • 616.8 В12 В помощь практическому врачу / ред. В.И. Гусев.- М.: МЕДИА СФЕРА, 2010.- 84с.
   • 616.8 В11 В помощь практическому врачу / ред. Е.И. Гусев.- М.: МЕДИА СФЕРА, 2011.- 72с.- (Прилож. к ж-лу «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова» Вып. 2)
   • 616.8 Е24 Европейские рекомендации по ведению больных с ишемическим инсультом и транзиторными ишемическими атаками / ред. А.Ю. Заславский.- Донецк: Астро, 2010.- 96с.- (Сер. «Конспект невролога»; Ч. 2)
   • 616.8 З-17 Зайцев О.С. Психопатология тяжелой черепно-мозговой травмы / О.С. Зайцев.- М.: М., 2011.- 336с.
   • 616.8 З-37 Застосування внутрішньовенних інфузій імуноглобуліну при захворюваннях нервової системи у дітей: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького: уклад. С.К. Євтушенко.- К., 2010.- 20с.
   • 616.8 З-56 Зенков Л.Р. Клиническая электроэнцефалография (с элементами эпилептологии): рук-во для врачей / Л.Р. Зенков.- 4-е изд.- М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 356с.
   • 616.8 И72 Инсульт: сборник / ред. Е.И. Гусев.- М.: МЕДИА СФЕРА, 2010.- 72с.- (Прилож. к ж-лу «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова» Вып. 2)
   • 616.8 И72 Инсульт: сборник.- М.: МЕДИА СФЕРА, 2010.- 64с.- (Прилож. к ж-лу «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова» Вып. 2)
   • 616.8 И72 Инсульт: сборник / ред. Е.И. Гусев.- М.: МЕДИА СФЕРА, 2011.- 80с.- (Прилож. к ж-лу «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова» Вып. 2)
   • 616.8 И72 Инсульт: сборник / ред. Е.И. Гусев.- М.: МЕДИА СФЕРА, 2011.- 64с.- (Прилож. к ж-лу «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова» Вып. 4)
   • 616.8 К32 Квалификационные тесты по неврологии / ред. В.Н. Шток.- М.: МЕДпресс-информ, 2010.- 208с.
   • 616.8 М30 Мар’єнко Л.Б. Епілепсія: (в питаннях і відповідях) / Л.Б. Мар’єнко, К.М. Мар’єнко.- Львів: ЛНМУ, 2011.- 86с.
   • 616.8 М42 Медицинская реабилитация постинсультных больных / ред. И.З. Самосюк.- К.: Здоров'я, 2010.- 424с.
   • 616.8 М69 Михайлова С.В. Нейрометаболические заболевания у детей и подростков: диагностика и подходы к лечению / С.В. Михайлова, Е.Ю. Захарова, А.С. Петрухин.- М.: Литтерра, 2011.- 352с.- (Сер. «Практические руководства»)
   • 616.8 Н46 Нейровизуализация: иллюстрированное пособие / под ред. К. Форбс; пер. с англ.- М.: МЕДпресс-информ, 2010.- 224с.
   • 616.8 К86 Крылов В.В. Нейрореанимация: практическое руководство / В.В. Крылов, С.С. Петриков.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 176с.
   • 616.8 Н47 Нейрофізіологічна діагностика і лікування когнітивних розладів при захворюваннях головного мозку у дітей: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т; уклад. С.К. Євтушенко.- Донецьк, 2010.- 32с
   • 616.8 О-42 Одинак М.М. Заболевания и травмы периферической нервной системы (обобщение клинического и экспериментального опыта): рук-во для врачей / М.М. Одинак, С.А. Живолупов.- СПб.: СпецЛит, 2009.- 367с.
   • 616.8 О-62 Опухоли спинного мозга и позвоночника / ред. Ю.А. Зозули.- К.: Книга Плюс, 2010.- 511с.
   • 616.8 Р24 Рассеянный склероз / ред. Е.И. Гусев.- М.: МЕДИА СФЕРА, 2011.- 113с.- (Прилож. к ж-лу «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова» В. 2)
   • 616.8 С37 Симоненко В.Б. Нейроэндокринные опухоли / В.Б. Симоненко.- М.: Медицина, 2003.- 216с.
   • 616.8 С90 Сумісна ангіопротекторна та імуномодулююча терапия прогредієнтних форм розсіянного склерозу: метод. реком. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького; уклад. С.К. Євтушенко.- Донецьк, 2010.- 16с.
   • 616.8 Т76 Трошин В.Д. Паранеопластическая неврология: монография / В.Д. Трошин, А.В. Алясова, И.Г. Терентьев.- Нижний Новгород: НижГМА, 2010.- 216с.
   • 616.8 Ф50 Физиотерапия травм периферических нервов / Л.П. Стрелис [и др.].- Томск: Красное знамя, 2001.- 315с.
   • 616.8 Х94 Хронические нейроинфекции / ред. ИА. Завалишин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 560с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 616.8 Ц29 Цегла Т. Лечение боли: справочник / Т. Цегла, А. Готтшальк.- М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 384с.
   • 616.8 Ч-98 Чхенкели С.А. Эпилепсия и ее хирургическое лечение: Типическая диагностика / С.А. Чхенкели, М. Шрамка.- Братислава: ВЕДА, 1990.- 273с.
   • 616.8 Э71 Эпилепсия: сборник.- М.: МЕДИА СФЕРА, 2010.- 92с.- (Прилож. к ж-лу «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова» В. 2)
   • 616.8 Э-71 Эпилепсия: сборник.- М.: МЕДИА СФЕРА, 2010.- 96с.- (Прилож. к ж-лу «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова» В. 2)

   Психіатрія. Психози. Психічні та розумові відхилення.

   • 616.89 А29 Аддиктивные расстройства / ред. Е.И. Гусев.- М.: МЕДИА СФЕРА, 2010.- 104с.
   • 616.89 Б51 Берсенев В.А. Умственная отсталость / В.А. Берсенев, В.О. Кулик.- К.: АВЕРС, 2010.- 12с.
   • 616.89 В42 Вид В.Д. Психотерапия шизофрении / В.Д. Вид.- 3-е изд. испр. и доп.- СПб.: ПИТЕР, 2008.- 512с.
   • 616.89 К78 Краснов В.Н. Расстройства аффективного спектра / В.Н. Краснов.- М.: Практическая медицина, 2011.- 432с.
   • 616.89 О-35 Овчинников Б.В. Психическая предпатология (превентивная диагностика и коррекция) / Б.В. Овчинников, и.ф. Дьяконов, Л.В. Богданова.- Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб, 2010.- 368с.
   • 616.89 П86 Психодіагностика профільних хворих / І.М. Азарський [та ін.].- Винниця-Хмельницький: ВНМУ, 2011.- 34с.
   • 616.89 Р28 Рачин А.П. Депрессивные и тревожные расстройства / А.П. Рачин, Е.В. Михайлова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 104с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 616.89 С90 Судинна деменція в практиці сімейного лікаря: сучасні підходи до діагностики та лікування: метод. реком. / Запорізька мед. академія післядипломної освіти; уклад. В.І. Кошля.- К., 2010.- 26с.

   Інфекційні та заразні захворювання. Гарячки.

   • 616.9 В93 Використання лазерних технологій при лікуванні хворих на хронічні вірусні інфекції: герпес вірусні інфекції, гепатитВ, С, ВІЛ-інфекцію/СНІД: метод. реком. / Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського: уклад. С.І. Доан.- К., 2010.- 19с.
   • 616.9 Д45 Діагностика, лікування та профілактика грипу / ред. І.В. Дзюблик.- К.: Медкнига, 2011.- 190с.
   • 616.9 И54 Иммунопрофилактика и лечение гриппа и ОРЗ / Л.В. Кузнецова [и др.].- К.: Медкнига, 2011.- 190с.- (Сер. «Биб-ка практикующего врача»)
   • 616.9 К49 Клиническая интерпретация результатов микроскопического метода диагностики урогенитальных инфекций: рекомендации для врачей / Е.В. Соколовский [и др.].- СПб.: Изд-во Н-Л, 2010.- 88с.
   • 616.9 К64 Комплексне лікування сечостатевої хламідійної та мікоплазмової інфекції: метод. реком. / Ін-т дерматології та венерології НАМН України; уклад. Г.І. Мавров [та ін.].- К., 2010.- 20с
   • 616.9 О-79 Острые инфекционные поражения дыхательной системы / ред. В.М. Семенов.- М.: Медицинская литература, 2006.- 160с.- (Сер. «Карманный справочник врача»)

   Хірургія.

   • 617 Н35 Науковий конгрес «IV міжнародні Пироговські читання» присвяченний 200-річчю М.І. Пирогова: матеріали ХХІІ з’ізду хірургів України., Вінниця, 2-5 червня 2010 р. Т.1 / Вінницький нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова.- Вінниця, 2010.- 286с.
   • 617 Н35 Науковий конгрес «IV міжнародні Пироговські читання» присвяченний 200-річчю М.І. Пирогова: матеріали ХХІІ з’ізду хірургів України., Вінниця, 2-5 червня 2010 р. Т.2 / Вінницький нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова.- Вінниця, 2010.- 304с.

   Офальмологія. Очні хвороби.

   • 617.7 Х50 Хірургічне лікування «РЕФРАКТЕРНОЇ» глаукоми із застосуванням глаукоматозного клапана AHMED GLAUCOMA VALVE: метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. Н.В. Торчинська [та ін.]- К., 2011.- 32с.

   Гінекологія. Акушерство.

   • 618 Д48 Дистлер В. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии / В. Дистлер, А. Рин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 416с.
   • 618 Р35 Рейтер Карен Л. УЗИ в акушерстве и гинекологии / Карен Л. Рейтер, Т. Кеми Бабагбеми.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 304с.

   Гінекологія. Жіночі хвороби.

   • 618.1 А76 Апоплексии яичника и разрывы кист яичников: монография / А.С. Гаспаров [и др.].- М.: МИА, 2009.- 176с.
   • 618.1 В14 Вакцины для профилактики рака шейки матки / ред. П.Л. Стерн.- 2-е изд.- М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 192с.
   • 618.1 В54 Вихляева Е.М. Постменопаузальная терапия. Влияние на связанные с менопаузой симптомы, течение хронических заболеваний и качество жизни / Е.М. Вихляева.- М.: МЕДпресс-информ, 2008.- 448с.
   • 618.1 В60 Внутриматочная патология: клиника, гистероскопическая диагностика и лечение: учебно-методическое пособие / ред. Е.Б. Рудакова.- М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 80с.
   • 618.1 Д56 Доброкачественные заболевания матки / А.Н. Стрижаков [и др.].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 288с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 618.1 К49 Клімактеричний синдром у практиці сімейного лікаря: метод. реком. / Запорізька мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України: уклад. В.І. Кошля [та ін.].- К., 2010.- 23с.
   • 618.1 К57 Коган М.И. Женские сексуальные дисфункции / М.И. Коган, А.Я. Перехов.- М.: Практическая медицина, 2011.- 206с.
   • 618.1 Л56 Лікування гіперпластичних процесів ендометрію у жінок репродуктивного віку залежно від клінічно-патогенетичного варіанту їх перебігу: метод. реком. / Запорізька мед. академ. післядипломної освіти МОЗ України: уклад. В.М. Плотніков.- К., 2010.- 32с.
   • 618.1 М50 Менопауза / М. Риз [и др.]; ред. В.П. Сметник.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 240с.
   • 618.1 П70 Практическая гинекология: от новых возможностей к новой стратегии: тезисы докл. Международного Конгресса (Москва, 27-31 марта, 2006г.).- М.: ТРИ-ФАРМА, 2006.- 288с.
   • 618.1 П76 Воспалительные заболевания органов малого таза / В.Н. Прилепская, В.В. Яглов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 128с.
   • 618.1 С12 Савелло В.Е. Комплексная лучевая диагностика осложнений аугментационной маммопластики: руководство для врачей / В.Е. Савелло, Т.А. Шумакова, В.И. Кущенко.- Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб, 2009.- 176с.
   • 618.1 Ч-12 Чабан О.С. Невідкладна допомога в психіатрії та наркології / О.С. Чабан, О.О. Хаустова, Я.М. Несторович.- К.: Медкнига, 2010.- 132с.- (Сер. «Бібліотечка практикующего лікаря»)

   Акушерство. Фізіологія та патологія пологів.

   • 618.2/7 Б14 Багатоплідна вагітність: для викладача: Ч.2 / ред Ю.П. Вдовиченко.- К., 2011.- 360с.
   • 618.2/7 Б14 Багатоплідна вагітність: електр. навч. посібник / ред. Ю.П. Вдовиченко.- К., 2010.- електр. опт. діск.
   • 618.2/7 В12 Вагітність та пологи у жінок з рубцем на матці після кесарського розвитку: для викладача: Ч. 2 / ред Ю.П. Вдовиченко.- К., 2011.- 328с.
   • 618.2/7 В74 Вопросы обезболивания, септический шок, дородовые кровотечения, эндометриоз / ред. А.Ю. Заславский.- Донецк: Астро, 2010.- 96с.- (Сер. «Конспект гинеколога»; Ч.1)
   • 618.2/7 Д87 Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров'я: навчально-методичний посібник для викладачів / сост. Ю.В. Вороненко.- К.: Книга-плюс, 2011.- 192с.
   • 618.2/7 К78 Кравченко Е.Н. Родовая травма: акушерские и перинатальные аспекты: руководство / Е.Н. Кравченко.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 240с.- (Сер. «Библиотека врача-специалиста».)
   • 618.2/7 М59 Медведев М.В. Основы эхокардиографии плода: практическое пособие для врачей / М.В. Медведев, Ф. Дженти.- Можайск: Реал Тайм, 2009.- 80с.
   • 618.2/7 С34 Сидельникова В.М. Подготовка и ведение беременности у женщин с привычным невынашиванием: метод. пособия и клинические протоколы / В.М. Сидельникова.- 2-е изд.- М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 224с.
   • 618.2/7 С87 Стрюк Р.И. Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность: руководство для врачей / Р.И. Стрюк.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 280с.
   • 618.2/7 Я44 Як покращити перинатальну допомогу в Україні?: досвід Україно-Швейцарської Програми «Здоров'я матері та дитини 2008-2010 рр.» / ред Р.О. Моісеєнко.- К.: Друкарський світ, 2011.- 100с.

   Судова медицина.

   • 61:34 П22 Пашинян Г.А. Судебная медицина в схемах и рисунках: учеб. пособие для студ. мед. вузов / Г.А. Пашинян, П.О. Ромодановский.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.- 336с.