ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ : ПУЛЬМОНОЛОГІЯ - 2018

<< Повернутися

(Поточний список. 2018р. Вип. 1.)

 1. Абатуров, А. Е. Настоящая и будущая этиологическая терапия бактериальных пневмоний. 3. Разрабатываемые антибактериальные препараты / А. Е. Абатуров, Т. А. Крючко // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 5 ев. – С. 590-603.
 2. Абатуров, А. Е. Нозоспецифические особенности редокс-процессов при бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни легких / А. Е. Абатуров, А. П. Волосовец, Т. П. Борисова // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 6 ев. – С. 728-735.
 3. Абатуров, А. Е. Нозоспецифические особенности редокс-процессов при муковисцидозе / А. Е. Абатуров, А. П. Волосовец, А. Е. Худяков // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 7 ев. – С. 860-864.
 4. Абатуров, А. Е. Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 4) / А. Е. Абатуров, А. А. Никулина // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 5 ев. – С. 648-656.
 5. Абатуров, А. Е. Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 5) / А. Е. Абатуров, А. А. Никулина // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 6 ев. – С. 736-748.
 6. Абатуров, А. Е. Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 6) / А. Е. Абатуров, А. А. Никулина // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 7 ев. – С. 848-859.
 7. Абатуров, А. Е. Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 7) / А. Е. Абатуров, А. А. Никулина // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 8 ев. – С. 963-976.
 8. Бичкова, С. А. Клінічна та імунологічна характеристика різних фенотипів хронічного обструктивного захворювання легень / С. А. Бичкова // Лікарська справа = Врачебное дело. – 2017. – № 3/4. – С. 42-48.
 9. Гришило, А. П. Медикаментозна алергія у хворих на туберкульоз із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень / А. П. Гришило // Астма та алергія. – 2017. – № 4. – С. 21-25.
 10. Дзюблик, Я. О. Алгоритм етіологічної діагностики вірусно-бактеріальної негоспітальної пневмонії у мобілізованих для проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції / Я. О. Дзюблик, Ю. О. Слєсаренко, Г. Б. Капітан // Український пульмонологічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 35-38.
 11. Дзюблик, Я. О. Индакатерол/гликопирроний в профилактике обострений хронического обструктивного заболевания легких / Я. О. Дзюблик // Астма та алергія. – 2017. – № 4. – С. 45-46.
 12. Зайков, С. В. Бронхіальна астма та спорт : виклик чи вирок ? / С. В. Зайков // Астма та алергія. – 2017. – № 4. – С. 54-56.
 13. Клінічна ефективність додавання тіотропію броміду до стандартної базисної терапії у хворих на поєднану патологію бронхіальної астми та ХОЗЛ / Ю. І. Фещенко, Л. О. Яшина, К. В. Назаренко, М. О. Полянська // Астма та алергія. – 2017. – № 4. – С. 7-14.
 14. Клінічне спостереження дитини, хворої на муковісцидоз / В. А. Клименко, О. В. Пасічник, Н. М. Дробова, К. О. Яновська // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 5 ев. – С. 631-635.
 15. Коморбідність бронхіальної астми та туберкульозу легень : труднощі лікування та перспективи вирішення проблеми / Ю. І. Фещенко, М. М. Островский, І. Я. Макойда, О. І. Варунків // Український пульмонологічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 39-42.
 16. Конопкина, Л. И. Доставочные устройства для ингаляционной терапии: важность и критерии выбора / Л. И. Конопкина // Астма та алергія. – 2017. – № 4. – С. 52-53.
 17. Островський, М. М. Коморбідність бронхіальної астми та туберкульозу легень : труднощі лікування та перспективи вирішення проблеми / М. М. Островський // Астма та алергія. – 2017. – № 4. – С. 47-48.
 18. Охотнікова, О. М. Помилки надання невідкладної допомоги та інтенсивної терапії дітям із бронхіальною астмою / О. М. Охотнікова // Дитячий лікар. – 2017. – № 5/6. – С. 19-30.
 19. Перцева, Т. А. Нерешенные вопросы терапии бронхиальной астмы / Т. А. Перцева // Астма та алергія. – 2017. – № 4. – С. 37-38.
 20. Перцева, Т. О. Нові можливості у лікуванні хронічного обструктивного захворювання легень з використанням фіксованої комбінації бронхолітиків тривалої дії / Т. О. Перцева // Астма та алергія. – 2017. – № 4. – С. 33-34.
 21. Случай остеопластической пневмопатии: результаты трехлетнего наблюдения / В. К. Гаврисюк, О. В. Шадрина, Н. С. Опанасенко, И. В. Лискина // Український пульмонологічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 53-56.
 22. Стриж, В. А. Интенсивный режим бронхолитической небулайзерной терапии при рецидивирующем бронхообструктивном синдроме у детей / В. А. Стриж // Український пульмонологічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 43-47.
 23. Цимбаліста, О. Л. Гіперчутливий пневмоніт у дітей (лекція) / О. Л. Цимбаліста // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 6 ев. – С. 125-129.