Методичні рекомендації 2018

Березень

1. Діагностика та профілактика саркопенії : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України ; уклад. В. В. Поворознюк та ін. - К., 2017. - 38 с. (Шифр 616.7/Д44-940223)

2. Диференційоване застосування методик відновлювального лікування на основі галоаерозольтерапії в етапній реабілітації дітей хворих на рецидивуючий бронхіт та часто хворіючих дітей : метод. реком. / Наук.-практ. мед. центр "Реабілітація" ; уклад. О. І. Лемко та ін. - К., 2017. - 23 с. (Шифр 616.23/Д87-655864)

3. Метод оптимізації терапії хворих з артеріальною гіпертензією молодого віку : метод. реком. / Харківський нац. мед. ун-т ; уклад. І. І. Князькова та ін. - К., 2017. - 22 с. (Шифр 616.1/М54-759712)

4. Оптимізація диспансерного нагляду за онкологічними хворими з огляду ризику появи других раків : метод. реком . / Ін-т мед. радіології НАМН України ; уклад. Л. Я. Васильєв та ін. - Харків, 2017. - 17 с. (Шифр 616-006/О-62-537554)

5. Оптимізація комплексного лікування сарком матки шляхом визначення рівнів злоякісності пухлин : метод. реком. / Ін-т мед. радіології НАМН України ; уклад. О. М. Сухіна та ін. - К., 2017. - 17 с. (Шифр 618.1/О-62-809291)

6. Особливості діагностики та лікування артеріальної гіпертензії в похилому та старечому віці : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України ; уклад. Л. М. Єна та ін. - К., 2017. - 26 с. (Шифр 616.1/О-75-958653)

7. Остеопороз, індукований травмою хребта та спинного мозку : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України ; уклад. В. В. Поворознюк та ін. - К., 2017. - 31 с. (Шифр 616.71/О-76-645373)