ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ : АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ - 2018

 

<< Повернутися

(Поточний список. 2018р. Вип. 1.)

 1. Бабак, С. І. Порушення водно-електролітного балансу та їх корекція. Частина 3. Корекція порушень обміну магнію та фосфору / С. І. Бабак, Т. Ф. Кротюк, О. А. Галушко // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. – 2017. – № 5/6. – С. 21-24.
 2. Внутрішньовенна інфузія лідокаїну для знеболення під час лапароскопічних холецистектомій / Ю. Л. Кучин, В. П. Бабич, К. Ю. Бєлка, К. Д. Мартищенко // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 2. – С. 75-78.
 3. Глазов, Е. А. Блокады нервов нижней конечности в педиатрии : практические аспекты / Е. А. Глазов // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 3. – С. 39-46. 
 4. Грижимальский, Е. В. Есть ли связь между обезболиванием в родах и частотой кесарева сечения / Е. В. Грижимальский // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 4. – С. 68-71.
 5. Грижимальский, Е. В. Размышления на тему влияния эпидуральной аналгезии на исход родов / Е. В. Грижимальский // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 3. – С. 59-65. 
 6. Дослідження центральної та периферичної гемодинаміки в дітей із септичним шоком за допомогою ехокардіографії та ультразвукової допплерографії / В. В. Євтушенко, С. О. Крамарьов, О. О. Воронов [та ін.] // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 5 ев.- С. 569-575.
 7. Залецька, О. А. Порівняння ефективності і безпеки ацетамінофену і метамізолу натрію для знеболення в післяопераційному періоді / О. А. Залецька, Б. В. Залецький, Д. В. Дмитрієв // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 2. – С. 40-54. 
 8. Интестинальная оксигенация в составе интенсивной терапии у беременной с гриппом A (H1N1). Клиническая демонстрация / О. А. Сливин, Д. С. Тарновская, В. А. Мазурок [и др.] // Вестник интенсивной терапии. – 2017. – № 3 ев.- С. 69-75.
 9. Імунна відповідь при використанні раннього парентерального харчування та епідуральної анестезії/аналгезії в структурі періопераційної інтенсивної терапії у хворих на рак сечового міхура в запущеній стадії / І. І. Лісний, М. Н. Храновська, М. О. Катриченко [та ін.] // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 3. – С. 66-74.
 10. Йовенко, И. А. Программа "Antimicrobial Stewardship" - стратегия антимикробного контроля в ОИТ в эпоху антибиотикорезистентности / И. А. Йовенко, И. В. Балака // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. – 2017. – № 5/6. – С. 5-14.
 11. Калінчук, О. О. Застосування порт-систем постійного венозного доступу для контролю болю у дітей / О. О. Калінчук // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 4. – С. 63-67. 
 12. Контроль періопераційного болю. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах (проект на розгляді МОЗ України) // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 4. – С. 6-53.
 13. Кузовлев, А. Н. Расширенные реанимационные мероприятия при остановке кровообращения : современные рекомендации и перспективные исследования / А. Н. Кузовлев // Вестник интенсивной терапии. – 2017. – № 3 ев.- С. 53-57.
 14. Курсов, С. В. Аналіз результатів дослідження центральної гемодинаміки та периферичного капілярного кровообігу при різних режимах інтраопераційного рідинного забезпечення / С. В. Курсов, К. І. Лизогуб, М. В. Лизогуб // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 7 ев.- С. 50-58. 
 15. Кучин, Ю. Л. Регіонарні блоки тулуба під УЗ-контролем / Ю. Л. Кучин // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 3. – С. 35-38. 
 16. Лісний, І. І. Дексмедетомідин як компонент анестезії в онкохірургії / І. І. Лісний, Х. А. Закальська // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 1. – С. 34-40.
 17. Мультидисциплинарный подход в интенсивной терапии массивной акушерской кровопотери : клинический случай / В. А. Сединкин, А. М. Докунина, В. О. Дроздова [и др.] // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 7 ев.- С. 101-105.
 18. Мясникова, В. В. Ведение пациентов с брадиаритмиями в периоперационный период при внесердечных хирургических вмешательствах / В. В. Мясникова, Н. Б. Карахалис, Т. С. Мусаева // Вестник интенсивной терапии. – 2017. – № 3 ев.- С. 5-18.
 19. Орлов, Ю. П. Современная тактика оказания неотложной помощи и новые методы в интенсивной терапии при острых отравлениях / Ю. П. Орлов // Вестник интенсивной терапии. – 2017. – № 3 ев.- С. 58-62. 
 20. Состояние кислородного бюджета у больных с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании в периоперационном периоде / М. В. Хартанович, Б. М. Тодуров, А. А. Хижняк // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 7 ев.- С. 89-94.
 21. Строкань, А. М. Регіонарна анестезія верхньої кінцівки / А. М. Строкань // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 3. – С. 24-32. 
 22. Трембач, Н. В. Анестезия у пациентов с сопутствующими заболеваниями центральной нервной системы : обзор литературы / Н. В. Трембач // Вестник интенсивной терапии. – 2017. – № 3 ев.- С. 19-34.  
 23. Туркевич, О. М. Особливості респіраторної терапії при внутрішньочеревній гіпертензії / О. М. Туркевич, Я. М. Підгірний, О. П. Закотянський // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 7 ев.- С. 45-49.
 24. Царев, А. В. Целевой температурный менеджмент в комплексе интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы / А. В. Царев // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 7 ев.- С. 59-64.