БЮЛЕТЕНЬ НОВІ КНИГИ 2017

                         Управління охорони здоров’я Хмельницької обласної держадміністрації

                                   Хмельницька обласна наукова медична бібліотека

                                         Відділ наукової інформації і бібліографії
                                                            НОВІ КНИГИ
                                   (що надійшли в бібліотечний фонд ОНМБ в 2017 р.)


                                                             БЮЛЕТЕНЬ
                                                        м. Хмельницький
                                                                2017 р.


Бюлетень “Нові книги” включає в себе дані про надходження в Хмельницьку обласну наукову медичну бібліотеку медичної та суспільної літератури, вітчизняних та перекладних видань, збірників, праць наукових установ, матеріалів з’їздів, конференцій, методичних документів.

Для зручності матеріал розміщений систематично, проти кожної назви вказаний класифікаційний індекс.

Бюлетень вміщує опис перших екземплярів книг.

Матеріал можливо отримати на замовлення по МБА.Адреса Хмельницької ОНМБ: 29001 м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46

Телефон: 65-23-92
              Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Укладач: Гол. бібліотекар ОНМБ Шуляк С.Д.

 

Історія медицини


 • 61(09) К84 Кучер, В. А. Зельман Абрахам Ваксман. Жизнь, вдохновение, слава / В. А. Кучер. – Винница : Контитнет-Прим, 2005. – 388 с.


 • 61(09) М29 Магльований, А. В. Професор Володимир Анатолійович Монастирський – відомий український вчений в галузі біології та медицини / А. В. Магльований, В. С. Гриновець. – Львів : Кварт, 2016. – 106 с. 

 • 61(09) М15 Макєєв, В. Ф. Лікар, науковець, вчитель – професор Збарж Яків Михайлович / В. Ф. Макєєв, Б. С. Зіменковський, В. С. Гриновець. – Львів : Кварт, 2017. – 44 с.

 • 61(09) Н34 Наукові праці І. І. Мечникова та його харківських учнів у фонді Харківської наукової медичної бібліотеки : друкований каталог / ред. О. І. Мікуліна. – Харків : Федорко, 2016. – 150 с.

 • 61(09) П20 Патоморфолог, історик медицини Сергій Микитович Старченко. До 100-річчя від дня народження : біограф. нарис / ред. Л. Є. Корнілова. – К. : ННМБУ, 2017. – 88 с.

 • 61(09) П70 Праці наукового товариства ім. Шевченка : Т. XLV : Медичні науки / ред. Р. Кушнір. – Львів, 2016. – 248 с.

 • 61(09) П70 Праці наукового товариства ім. Шевченка : Т. XLVII : Медичні науки / ред. Р. Кушнір. – Львів, 2016. – 144 с.

 • 61(09) П70 Праці наукового товариства ім. Шевченка : Т. XLIX : Медичні науки / ред. Р. Кушнір. – Львів, 2017. – 153 с.

 • 61(09) Х-65 Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни : від минулого до сьогодення : 25 років / ред. О. В. Бочкарьова. – Хмельницький, 2016. – 27 с.

Фізіологія людини та порівняльна фізіологія


 • 612.0 Ч-75 Чорнобильська катастрофа : питання та відповіді : метод. посіб. для вчителів / ред. А. А. Закреницький. – Хмельницький, 2010. – 73 с.

Загальні фізіологічні проблеми


 • 612.015 С56 Совтисік, Д. Д. Біологічна хімія : практикум / Д. Д. Совтисік. – Кам’янец-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 184 с.

Гігієна в цілому. Особисте здоров'я та гігієна


 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 58 / ред. Ю.М. Панишко. – Львів : ЛНУ, 2016. – 83с. 


 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 59 / ред. Ю.М. Панишко. – Львів : ЛНУ, 2017. – 84с. 

 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 60 / ред. Ю.М. Панишко. – Львів : ЛНУ, 2017. – 67с. 

 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 61 / ред. Ю.М. Панишко. – Львів : ЛНУ, 2017. – 83с. 

 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 62 / ред. Ю.М. Панишко. – Львів : ЛНУ, 2017. – 80с. 

 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 63 / ред. Ю.М. Панишко. – Львів : ЛНУ, 2017. – 77с. 

 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 64 / ред. Ю.М. Панишко. – Львів : ЛНУ, 2017. – 75с. 

Професійні хвороби. Професійні фактори небезпечні для здоров'я 


 • 613.6 К28 Касевич, Н. М. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / Н. М. Касевич, К. І. Шаповал. – К. : Медицина, 2010. – 248 с.

Гігієна дозвілля, відпочинку та сну


 • 613.7 Ш65 Шиян, Б. М. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті / Б. М. Шиян, Г. А. Єдинак, Ю. В. Петришин. – Кам’янец-Подільський : Рута, 2012. – 280 с.

Здоров'я та гігієна в расовому, віковому та статевому аспектах


 • 613.9 О-93 Оцінка залишкової працездатності людини віком 60 років і старше : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України ; уклад. О. А. Поляков [та ін.] – К. : 2016. – 24 с.

Суспільні та професійні організації охорони здоров'я


 • 614.2 К13 Кадрові ризики в закладах охорони здоров'я та алгоритм експертної оцінки : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; уклад. В. Д. Парій [та ін.] – К. : 2017. – 19 с.


 • 614.2 К63 Комплексна оцінка особливостей перебігу професійної адаптації і формування високої професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах у закладах вищої медичної освіти : метод. реком. / Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова ; уклад. О. Ю. Панчук [та ін.] – К. : 2016. – 32 с.

 • 614.2 К68 Корпоративне управління часом працівників фармацевт-тичного сектора галузі охорони здоров'я України : метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т ; уклад. В. М. Толочко [та ін.] – К. : 2017. – 24 с.

 • 614.2 М34 Матеріали XVI з'їзду Всеукраїнського лікарського товариства, 28 вересня – 1 жовтня 2017 р., Кам'янець-Подільський. – Одеса : Вид-во Бартенєва, 2017. – 312 с.

 • 614.2 М54 Методика аудиту менеджменту кадрових ризиків у закладах охорони здоров'я : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; уклад. В. Д. Парій [та ін.] – К. : 2017. – 16 с.

 • 614.2 М54 Методика розрахунку собівартості медичних послуг : метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ; уклад. М. К. Хобзей [та ін.] – К. : 2017. – 31 с.

 • 614.2 О-13 Обґрунтування етапів формування та складових елементів "соціального пакета" працівників фармацевтичного сектора сфери охорони здоров'я України : метод. реком. / Нац. фарм. ун-т ; уклад. В. М. Толочко [та ін.] – К. : 2017. – 22 с.

 • 614.2 О-62 Оптимізація міжсекторальної співпраці сімейних лікарів та соціальних працівників у процесі надання соціально-медичних послуг групам підвищеного ризику інфікування ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика ; уклад. Л. Ф. Матюха [та ін.] – К. : 2017. – 40 с. 

 • 614.2 О-64 Організація роботи закладів і підрозділів патолого-анатомічної служби України : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; уклад. В. А. Діброва [та ін.] – К. : 2017. – 47 с.

 • 614.2 С24 Світ сприятливий для дітей / ред. В. В. Довженко. – К. : ЮНІСЕФ, 2002. – 71 с.

 • 614.2 Т80 Труш, В. В. Первый миллион молодого врача / В. В. Труш. – К. : РМАПМИ, 2015. – 200 с.

Нещасні випадки. Особистий захист 


 • 614.8 Э92 Екстрена та невідкладна медична допомога : навч. посіб. / ред. Д. А. Шкурупій. – Він- ниця : Нова Книга, 2017. – 240 с.


 • 614.8 С81 100 вопросов и ответов об атомной энергетике и ядерном топливе : доступно о сложном / ред. И. Иванов. – К. : ТВЭЛ, [2014]. – 143 с.

Окремі питання фармакології


 • 615.01 С91 Сучасні принципи оцінки еквівалентності лікарських засобів в Україні : метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т МОЗ України ; уклад. І. А. Зупанець [та ін.] – К. : 2017. – 26 с.

Лікарські засоби за їх основною дією


 • 615.2 С23 Сборник клинических рекомендаций / ред. Н. Ткаченко. – К. : Здоров'я України. Медичні видання, 2016. – 130 с.

Лікарські засоби згідно з їх походженням


 • 615.3 М57 Мінарченко, В. М. Медична ботаніка : підручник / В. М. Мінарченко, Л. М. Махиня, П. І. Середа. – К. : Медицина, 2009. – 328 с.


 • 615.3 М80 Морфолого-анатомічний та фітохімічний аналіз рослин родини Тирличеві (GENTIANACEAE) : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ; уклад. С. М. Марчишин [та ін.] – К. : 2017. – 32 с.

 • 615.3 Ф64 Фітохімічний склад та макро- і мікроскопічні ознаки якона листків і кореневих бульб : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; уклад. С. М. Марчишин [та ін.] – К. : 2017. – 26 с.

Переливання крові. Гемотерапія. Трансфузіологія


 • 615.38 О-64 Організація проведення аудиту використання компонентів і препаратів крові : метод. реком. / Ін-т стратегічних досліджень МОЗ України ; уклад. Г. О. Слабкий [та ін.] – К. : 2016. – 32 с.

Фармацевтичні лікарські форми. Медичні матеріали, обладнання


 • 615.4 М42 Медицинское и фармацевтическое товароведение : практикум : учеб. пособ. для студ. высш. мед. (фармацевтических) учеб. завед. / ред. В. Г. Демьяненко. – К. : Медицина, 2010. – 296 с.

Народна медицина


 • 615.89 Д71 Дочинець, М. Многії літа. Благії літа : Заповіді 104--річного Андрія Ворона – як жити довго в щасті і радості / М. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2011. – 144 с.

Гранульоматозне та вузловате запалення. Саркоїдоз


 • 616-002.7 О-93 Кондратюк, В. Є. Внутрішня медицина : ревматологія : навч. посіб. / В. Є. Кондратюк, М. Б. Джус. – К. : Медицина, 2017. – 272 с.

Онкологія. Новоутворення. Бластоми. Пухлини


 • 616-006 Д70 Довідник онколога / ред. Я. В. Шпарик. – Вид. друге, доп. і перероб. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2001. – 127 с.


 • 616-006 Е84 Если у близкого Вам человека обнаружили рак ? : информационная брошюра для всех, кто столкнулся с этой болезнью / ред. В. Ю. Фирак. – К. : АІСМ Україна, 2011. – 37 с.

 • 616-006 И74 Инфекции в онкологии / ред. М. И. Давыдов. – М. : Практическая медицина, 2009. – 472 с.

 • 616-006 К16 Как понять и принять химиотерапию : информационная брошюра для всех, кто столкнулся с онкозаболеванием / ред. И. Седаков. – К. : АІСМ Україна, 2013. – 92 с.

 • 616-006 Р22 Рання діагностика та профілактика кардинальних ускладнень променевої терапії в онкологічних хворих : метод. реком. / Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України ; уклад. Л. О. Гайсенюк [та ін.] – К. : 2016. – 21 с.

 • 616-006 С91 Сучасна цитоморфологічна диференційна діагностика аденокарциноми, мезотеліоми та реактивного мезотелію : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. Л. С. Болгова [та ін.] – К. : 2017. – 22 с.

 • 616-006 Ф57 Фільченков, О. О. Апоптоз і рак : від теорії до практики / О. О. Фільченков, Р. С. Стойка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – 524 с.

Пороки розвитку організму. Тератологія. Потвори


 • 616-007 В63 Вроджені вади розвитку, Полісся, Чорнобиль : зб. наук. праць / ред. В. Вертелецький. – Львів : ОМНІ-МЕРЕДА ДЛЯ ДІТЕЙ, 2016. – 255 с.

Розвиток, перебіг, прогноз захворювання, лікування, тощо


 • 616-036 В92 Виноград, Н. О. Загальна епідеміологія : навч. посіб. / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. – 4-те вид., випр. – К. : Медицина, 2017. – 198 с.


 • 616-036 С89 Суворов, А. В. Основы неотложной терапии шоковых состояний : рекомендации для врачей / А. В. Суворов, К. А. Свешников, Д. Б. Якушев. – 4-е изд. – Нижний Новгород, 2017. – 52 с.

Особа хворого, його характеристика


 • 616-05 А50 Алергійні захворювання в клінічній практиці / ред. Н. М. Бережна. – К. : Здоров'я України. Медичні видання, 2017. – 82 с.


 • 616-05 А48 Алергійні захворювання в клінічній практиці : матеріали конференції [ 2016 ] / ред. Є. Канівець. – К. : Здоров'я України. Медичні видання, 2016. – 78 с.

Педіатрія


 • 616-053.2 А72 Антибактеріальна та протигрибкова терапія в педіатрії : навч.-практич. посіб. для педіатрів та лікарів загальної практики – сімейної медицини / ред. В. В. Бережний. – К, 2016. – 416 с.


 • 616-053.2 З-41 Збірник клінічних рекомендацій / ред. Н. Ткаченко. – К. : Здоров'я України. Медичні видання , 2016. – 97 с.

Гериатрія. Хвороби похилого віку, передстаречого та старечого віку


 • 616-053.9 Х-32 Хвороби похилого і старечого віку / ред. Т. Ільницька. – К. : Лазуріт-Поліграф, 2017. – 62 с. – (Додаток до ж-лу "Психоневрологія та нейропсихіатрія ")

Догляд за хворими


 • 616-081 Д59 Догляд за хворими : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / ред. О. М. Ковальова. – Третє вид., випр... – К. : Медицина, 2015. – 483 с.


 • 616-081 К28 Касевич, Н. М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка : підручник / Н. М. Касевич. – Вид. сьоме, випр. – К. : Медицина, 2017. – 424 с.

Гігієна хворого. Медсестринський догляд. Невідкладна допомога


 • 616-083 Н95 Невідкладні стани в медицині / ред. В. П. Маленький. – Вінниця, 2000. – 354 с.


 • 616-083 Н62 Неотложная помощь в терапевтической клинике : учеб. пособ. / ред. А. В. Гордиенко. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. – 229 с.

Оперативне лікування. Хірургічне лікування


 • 616-089 Д21 Даценко, Б. М. Острое нагноение эпителиального копчикового хода / Б. М. Даценко. – Х. : Прапор, 2006. – 168 с.


 • 616-089 К49 Клінічне застосування обробки поверхні імплантатів адаптуючою композицією для поліпшення їх біосумісних властивостей у реконструктивно-відновлювальної хірургії : метод. реком. / Нац. ін-т хірургії та трансплантології НАМН України ім. О. О. Шалімова ; уклад. М. Т. Картель [та ін.] – К. : 2016. – 22 с.

Патологічна анатомія


 • 616-091 З-14 Загальні правила проведення патологоанатомічних розтинів померлих і прижиттєвих патоморфологічних досліджень операційного і біопсійного матеріалів : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця та ін. – К., 2017. – 55 с.

Хвороби серцево-судинної системи і крові


 • 616.1 А43 Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. / ред. Ю. В. Вороненко. – К. : Видавець Заславський О. Ю., 2017. – 414 с.


 • 616.1 Д44 Діагностика та удосконалення лікування вторинної кардіоміопатії у дітей : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольца ; уклад. Ю. В. Марушко [та ін.] – К. : 2016. – 31 с.

 • 616.1 З-41 Збірник клінічних рекомендацій / ред. М. Ареф'єва. – К., 2017. – 118 с. – (Додаток до ж-лу "Практична ангіологія")


 • 616.1 К49 Клинические рекомендации по кардиологии / ред. Ф. И. Белялов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 288 с. – (Сер. " Библиотека врача-специалиста ")

 • 616.1 К63 Комплекси санаторно-курортного лікування хворих з іше-мічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарду з супутньою патологією : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології ; уклад. К. Д. Бабов [та ін.] – К. : 2016. – 20 с.

 • 616.1 К70 Корчик, Д. Сердечная недостаточность : краткий справочник / Д. Корчик, Дж. Кей. – М. : Практическая медицина, 2017. – 128 с.

 • 616.1 М42 Медикаментозна кардіопротекція у пацієнтів з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі : метод. реком. / Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска ; уклад. О. М. Пархоменко [та ін.] – К. : 2016. – 22 с.

 • 616.1 М48 Мельник, А. В. Статеві особливості метаболізму сірковмісних амінокислот і гідроген сульфіду та їх зв'язок зі станом серцево-судинної системи (експериментальне дослід- ження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : спец. 03.00.04. "Біохімія" / А. В. Мельник. – К., 2017. – 40 с.

 • 616.1 М80 Морфологічні та технічні аспекти використання електротермічного та ультразвукового методів підготовки лівої внутрішньої грудної артерії для прямої реваскуляризації міокарда : метод. реком. / Запорізька мед. акад. післядипломної освіти ; уклад. О. С. Никонеко [та ін.] – К. : 2016. – 24 с.

 • 616.1 О-75 Особливості ведення хворих з гіпертонічною енцефалопатією та супутніми захворюваннями в амбулаторних умовах : метод. реком. / Наук.-практ. центр профілактичної та клінічної медицини ; уклад. О. Є Коваленко [та ін.] – К. : 2017. – 18 с.

 • 616.1 О-75 Особливості фармакотерапії ішемічної хвороби серця на тлі супутніх цукрового діабету 2-го типу та анемії в осіб літнього та старческого віку : метод. реком. / Буковинський держ. мед. ун-т ; уклад. М. Ю. Коломоєць [та ін.] – К. : 2016. – 19 с.

 • 616.1 С45 Скринінг школярів на артеріальну гіпертензію та фактори ризику ії розвитку : метод реком. / Буковинський держ. мед. ун-т ; уклад. Ю. М. Нечитайло [та ін.] – К. : 2016. – 30 с.

 • 616.1 Ч19 Чаплінський, Р. Б. Фізична реабілітація при серцево-судинних захворюваннях : навч. посіб. / Р. Б. Чаплінський. – Кам’янець-Подільський : КПНУ, 2013. – 312 с.

Хвороби органів дихання


 • 616.2 Д44 Діагностичні можливості ультразвукового дослідження гортані в діагностиці гострих епіглотитів у дорослих : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України ; уклад. Г. І. Гарюк [та ін.] – К. : 2016. – 23 с.


 • 616.2 З-38 Захворювання дихальних шляхів : матеріали конференції [ 2016 ] / ред. Є. Канівець. – К. : Здоров'я України. Медичні видання, 2016. – 73 с.

Оториноларингологія


 • 616.21 Н34 Невідкладна допомога в оториноларингології : посібник / О. М. Науменко [и др.]. – К. : Медицина, 2017. – 144 с.

Легені. Пульмонологія


 • 616.24 В26 Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію : метод. посіб. для лікарів / сост. Ю. І. Фещенко. – К., 2016. – 93 с.


 • 616.24 Д50 Диференційоване застосування методик відновлювального лікування на основі галоаерозольтерапії в етапній реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію : метод. реком. / Наук.-практ. мед. центр "Реабілітація" Мін-ва охор. здо-ров'я України ; уклад. О. І. Лемко [та ін.] – К. : 2016. – 18 с.

 • 616.24 З-36 Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень : метод. реком. / Нац. акад. мед. наук України ; уклад. Е. О. Асанов [та ін.] – К. : 2017. – 25 с.

 • 616.24 И29 Ідіопатичний легеневий фіброз : клініка, діагностика, лікування : метод. посіб. / сост. Ю. І. Фещенко. – К., 2016. – 50 с.

 • 616.24 П76 Принципы лечения хирургических больных на фоне хронических обструктивных заболеваний легких / ред. О. Н. Гирина. – К. : Феникс, 2002. – 312 с.

 • 616.24 П84 Профілактика післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень із застосуванням лікувальної фібробронхоскопії : метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського ; уклад. Ф. І. Фещенко [та ін.] – К. : 2017. – 23 с.

 • 616.24 Р68 Роль закладів первинної медичної допомоги у виявленні, лікуванні та профілактиці туберкульозу при реформуванні охорони здоров'я і вдосконаленні протитуберкульозних заходів : метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського ; уклад. В. М. Мельник [та ін.] – К. : 2017. – 44 с.

Патологія травної системи. Розлади травної системи


 • 616.3 А45 Алгоритм діагностики та маркери фіброзу печінки при поєднаному перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки та цукрового діабету 2 типу : метод. реком / Харківський нац. мед. ун-т ; уклад. О. М. Біловол [та ін.] – К. : 2017. – 18 с.


 • 616.3 А45 Алгоритм лікування пацієнтів з гострим некротичним панкреатитом в умовах спеціалізованого відділення багатопрофільної лікарні : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; уклад. Я. М. Сусак [та ін.] – К. : 2017. – 25 с.

 • 616.3 А45 Алгоритм хірургічного лікування хворих на колоректальній рак із синхронним метастатичним ураженням печінки : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. О. О. Колеснік [та ін.] – К. : 2017. – 28 с.

 • 616.3 А64 Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології : матеріали 2-го Наукового симпозіуму, (Чернівці, 21 травня 2010 р.) / ред. Ю. Т. Ахтемійчук. – Чернівці : БДМУ, 2010. – 176 с.

 • 616.3 Б72 Бобров, О. Е. Острый послеоперационный панкреатит / О. Е. Бобров. – К. : Феникс, 2000. – 172 с.

 • 616.3 В92 Використання природних мінеральних вод в ранній корекції і профілактиці функціональної недостатності підшлункової залози у хворих з патологією органів травлення : метод. реком. / Наук.-практ. мед. центр Мін-ва охорони здоров'я України ; уклад. І. С. Лемко [та ін.] – К. : 2017. – 28 с.

 • 616.3 Д50 Диференційоване застосування кремнієвої мало мінералізованої гідрокарбонатної натрієвої мінеральної води у комплексному лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С із супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології ; уклад. Н. В. Драгомирецька [та ін.] – К. : 2016. – 18 с.

 • 616.3 О-75 Особливості діагностики і лікування хворих на хронічні вірусні гепатити В та С з ревматологічними проявами : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; уклад. Б. А. Герасун [та ін.] – К. : 2016. – 27 с.

 • 616.3 О-75 Особливості діагностики, лікування та профілактики стриктур відхідникового каналу : меод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. І. М. Шевчук [та ін.] – К. : 2017. – 30 с.

 • 616.3 П73 Пресепсин як маркер діагностики і ефективності лікування гнійно-септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту : метод. реком. / Буковинский держ. мед. ун-т ; уклад. О. Ю. Усенко [та ін.] – К. : 2016. – 14 с.

 • 616.3 Р15 Радзиховский, А. П. Релапаротомия / А. П. Радзиховский, О. Е. Бобров, А. А. Ткаченко. – К. : Феникс, 2001. – 360 с.

 • 616.3 Ф94 Фторпиримидины в химиотерапии опухолей желудочно-кишечного тракта / И. Б. Щепотин [и др.]. – Х. : ФОП Мартиняк, 2009. – 271 с.

 • 616.3 Ц97 Цитоморфологічні та цитогенетичні ознаки аденокарциноми підшлункової залози (квантитативні дослідження) : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. Л. С. Болгова [та ін.] – К. : 2017. – 23 с.

Стоматологія. (Ротова порожнина. Рот. Хвороби ротової порожнини та зубів)


 • 616.31 К49 Клінико-рентгенологічна оцінка ефективності лікування хронічного гранулюючого періодонтиту постійних зубів у дітей : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. І . Р. Костюк [та ін.] – К. : 2017. – 22 с.


 • 616.31 К66 Корекція біохімічних показників кісткового метаболізму в біологічних рідинах дітей, хворих на хронічний гранулюючий періодонтит постійних зубів, у процесі комплексного лікування : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. І. Р. Костюк [та ін.] – К. : 2017. – 28 с.

 • 616.31 М54 Методи діагностики хронічних сіалоаденітів з урахуванням психонейропатогенезу : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядиплоної освіти ; уклад. І. Г. Лісова [та ін.] – К. : 2016. – 26 с.

 • 616.31 М54 Методи лікування хронічних сіалоаденітів з урахуванням психонейропатогенезу : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти ; уклад. І. Г. Лісова [та ін.] – К. : 2017. – 32 с.

 • 616.31 С73 Спосіб комплексного лікування хронічного гранулюючого періодонтиту постійних зубів у дітей : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. І. Р. Костюк [та ін.] – К. : 2017. – 22 с.

 • 616.31 У-31 Удосконалення конструкції індивідуальної пародонтальної капи для місцевого лікування генералізованого пародонтиту : метод. реком. / Харківський нац. мед. ун-т ; уклад. Є. М. Рябоконь [та ін.] – К. : 2016. – 22 с.

Хвороби кровотворних органів, патологія лімфатичної системи, ендокринних органів


 • 616.4 Г65 Гончарова, О. А. Аутоиммунная тиреоидная патология / О. А. Гончарова, Ю. И. Караченцев. – К. : Издатель Заславский, 2017. – 212 с.


 • 616.4 З-36 Застосування високочастотного струму в хірургічному лікуванні вузлового та токсичного зоба : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; уклад. І. М. Дейкало [та ін.] – К. : 2016. – 18 с.

 • 616.4< К49 Клінічна ендокринологія : підручник / В. М. Хворостінка [та ін.]. – К. : Медицина, 2009. – 544с.

 • 616.4 О-62 Оптимізація застосування відеоторакоскопії при біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів : метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського ; уклад. Ю. І. Фещенко [та ін.] – К. : 2016. – 28 с.

Хвороби сечової та статевої систем


 • 616.6 М54 Методичні підходи до удосконалення організації медичної допомоги хворим на сечокам'яну хворобу на регіональному рівні : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. О. З. Децик [та ін.] – К. : 2017. – 34 с.


 • 616.6 Ц96 Цитоморфологічні особливості перехідноклітинного раку сечового міхура : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. Л. С. Болгова [та ін.] – К. : 2017. – 20 с.

Розлади чоловічих органів


 • 616.7 Д44 Діагностика синдрому крижово-клубових суглобів : метод. реком. / Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України ; уклад. І. В. Рой [та ін.] – К. : 2017. – 16 с.


 • 616.7 П20 Патология тазобедренного сустава у детей : теоретическое, экспериментальное и биохимическое моделирование / ред. А. И. Корольков. – Харьков : ІПХС, 2016. – 274 с.

 • 616.7 С24 Свінціцький, А. С. Діагностика та лікування ревматичних захворювань / А. С. Свінціцький. – К. : Медкнига, 2017. – 372 с. – (Сер. " Бібліотечка практикующего лікаря ").

Клінічна остеологія. Кістки. Скелет.


 • 616.71 Р67 Роль епідурального адгезіолізу в лікуванні нейрокомпресійного больового синдрому попереково-крижового відділу хребта у хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання опорно-рухового апарату : метод. реком. / Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України ; уклад. Г. В. Гайко [та ін.] – К. : 2016. – 20 с. 

Хвороби нервової системи. Неврологія.


 • 616.8 Д17 Даніловський, С. В. Регуляція експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 03.00.04. "Біохімія" / С. В. Даніловський. – К., 2016. – 20 с.


 •  616.8 З-41 Збірник клінічних рекомендацій / ред. Т. Ільницька. – К., 2017. – 141 с. – (Додаток до ж-лу "НейроNEWS")

 • 616.8 М33 Матвієнко, Ю. О. Поширені захворювання черепно-мозкових нервів у практиці невролога і загального лікаря : практич. посіб. / Ю. О. Матвієнко, Н. Л. Боженко. – К. : ТОВ «Люди в білому», 2016. – 62 с.

 • 616.8 О-62 Оптимізація діагностичної та лікувальної тактики хворих, які перенесли ішемічний інсульт : метод. реком. / Тернопільський держ. мед. ун-т ; уклад. С. І. Шкробот [та ін.] – К. : 2016. – 27 с.

 • 616.8 О-75 Особливості перебігу та лікування ішемічних атеротромботичних інсультів у пацієнтів з абдомінальнім ожирінням : метод. реком. / Укр. мед. стоматологічна акад. ; уклад. Н. В. Литвиненко [та ін.] – К. : 2016. – 19 с.

 • 616.8 О-94 Очаговое повреждение головного мозга у взрослых : синдром спастичности : клинические рекомендации / ред. С. Е. Хатькова. – М. : МЕДпресс-информ, 2017. – 96 с.

 • 616.8 Р24 Рассеянный склероз : сборник / ред. Е. И. Гусев. – М. : Медиа Сфера, 2015. – 96 с. – (Прилож. к ж-лу "Ж-л неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова" ; Вып. 2).

 • 616.8 С23 Сборник клинических рекомендаций / ред. Т. Ильницкая. – К. : Здоров'я України. Медичні видання, 2016. – 160 с.

 • 616.8 Т76 Трошин, В. Д. Синдромы поражения нервной системы : учеб. пособ. / В. Д. Трошин, Т. М. Радаева. – Нижний Новгород : НижГМА, 2017. – 192 с.

Психіатрія. Психози. Психічні та розумові відхилення


 • 616.89 И73 Інтегровані підходи до купірування больового синдрому при наркотичній залежності : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти ; уклад. І. К. Сосін [та ін.] – К. : 2017. – 24 с.


 • 616.89 Н40 Неврология и психиатрия пожилого возраста : сборник / ред. Е. И. Гусев. – М. : Медиа Сфера, 2016. – 96 с.

 • 616.89 Р22 Рання діагностика та корекція нейрометаболичних ускладнень нейролептичної терапії хворих на параноїдну шизофренію : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. М. І. Винник [та ін.] – К. : 2017. – 21 с.

Інфекційні та заразні захворювання. Гарячки


 • 616.9 К70 Корь у детей и взрослых на этапе элиминации : учеб. пособ. / Л. Н. Мазанкова [и др.]. – М. : МЕДпресс-информ, 2018. – 72 с.


 • 616.9 П32 Підвищення інформативності прогнозування динаміки епідемічного процесу гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу за допомогою методу індукції дерева рішень : метод. реком. / Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; уклад. В. П. Марценюк [та ін.] – К. : 2016. – 20 с.

 • 616.9 П84 Профілактика професійних ВІЛ-інфекції та гепатитів В і С у сфері медичних послуг : метод. реком. / Тернопільський держ. мед. ун-т ; уклад. Ю. І. Кундієв [та ін.] – К. : 2016. – 24 с.

Венеричні захворювання. Венерологія


 • 616.97 К13 Каденко, О. А. Секстрансмиссивные инфекции / О. А. Каденко, Т. В. Святенко. – К. : Здоровье Украины, 2014. – 196 с. – (Сер. " Здоров'я України").

Хірургія


 • 617 П32 Підбір ніжки ендопротеза при безцементному ендопротезуванні кульшового суглоба : метод. реком. / Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка ; уклад. В. А. Філіпенко [та ін.] – Харків : 2016. – 23 с.

Офтальмологія. Очні хвороби


 • 617.7 С91 Сучасні методи діагностики та лікування кератоконусу : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика ; уклад. С. О. Риков [та ін.] – К. : 2016. – 30 с.


 • 617.7 С91 Сучасні методи хірургічної реабілітації пацієнтів з рубцевою деформацією або відсутністю кон'юктивальної порожнини при анофтальмі : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ; уклад. С. А. Якименко [та ін.] – К. : 2016. – 15 с.

Гінекологія. Акушерство


 • 618 С23 Сборник клинических рекомендаций / ред. Р. А. Ткаченко. – К. : Здоровье Украины. Медицинские издания, 2016. – 131 с.

Гінекологія. Жіночі хвороби


 • 618.1 Г69 Гормональная терапія та контрацепція / ред. Р. О. Ткаченко. – К. : Здоров'я України, 2017. – 70 с. – (Додаток до ж-лу "Медичні аспекти здоров'я жінки").


 • 618.1 З-36 Застосування компресійної еластографії у комплексному ультразвуковому дослідженні хворих на рак шийки матки : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. Т. С. Головко [та ін.] – К. : 2016. – 27 с.

 • 618.1 К49 Клініко-патогенетичні варіанти вторинної аменореї функціонального характеру та алгоритм їх діагностики і лікування у жінок репродуктивного віку : метод. реком. / Запорізька мед. акад. післядипломної освіти ; уклад. Н. С. Луценко [та ін.] – К. : 2017. – 38 с.

 • 618.1 О-62 Оптимізація лікування дисплазії шийки матки у жінок фертильного віку : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. В. В. Подольский [та ін.] – К. : 2017. – 32 с.

 • 618.1 П84 Профілактика та корекція порушень лактації у жінок із фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. І. А. Жабченко [та ін.] – К. : 2013. – 28 с.

 • 618.1 Р83 Рудень, В. В. Рак молочної залози у жінок : управління факторами ризику : монографія / В. В. Рудень, Д. Є. Москвяк-Лесняк. – Львів : ЛНМУ, 2017. – 129 с.

Акушерство. Фізіологія та патологія пологів


 • 618.2/7 В22 Використання омега-3 поліненасичених жирних кислот в дієтичному харчуванні жінок з ускладненою вагітністю : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика ; уклад. В. В. Камінський [та ін.] – К. : 2016. – 23 с.


 • 618.2/7 И55 Імуно-генетичні підходи до діагностики невиношування вагітності як мультифакторіального захворювання : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. І. І. Воробйова [та ін.] – К. : 2016. – 36 с.

 • 618.2/7 М80 Морфологічне визначення гестаційного терміну хоріального дерева та матково-плацентарної ділянки посліду : метод. реком. / Буковинський держ. мед. ун-т ; уклад. І. С. Давиденко [та ін.] – К. : 2016. – 20 с.

 • 618.2/7 Р22 Ранні втрати вагітності : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. І. Б. Вовк [та ін.] – К. : 2013. – 43 с.

Судова медицина 


 • 61:34 С91 Сучасний алгоритм судово-медичної діагностики дав-ності настання смерті у ранній постмортальний період : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України ; уклад. О. М. Гуров [та ін.] – К. : 2017. – 34 с.