ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ : ХІРУРГІЯ - 2018

 

<< Повернутися

(Поточний список. 2018р. Вип. 1.)

 1. Гастроинтестинальные кровотечения после хирургического лечения пациентов с хроническим панкреатитом / А. Ч. Шулейко, А. В. Воробей, Ю. Н. Орловский [и др.] // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 5-13. 
 2. Гринчук, Ф. В. Способи виходу із деяких складних ситуацій у хірургії гострих ускладнень виразкової хвороби / Ф. В. Гринчук, А. Ф. Гринчук // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 59-62.
 3. Диференційна діагностика та лікування парадуоденального панкреатиту / М. Ю. Ничитайло, І. І. Булик, Л. Р. Назарко [та ін.] // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 93-97. 
 4. Досвід хірургічного лікування розриву стравоходу різної локалізації / П. П. Шипулін, В. І. Байдан, О. Ю. Троніна [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2017. – № 9. – С. 18-20.
 5. Идентификация ангиоархитектоники кожи и мягких тканей у пациентов при планировании реконструктивных операций на нижних конечностях / Н. А. Чередниченко, П. А. Бадюл, С. В. Слесаренко, Ф. И. Куликова // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2017. – № 2 ев. – С. 49-59.
 6. Интраоперационная диагностика травмы мочеточника при гинекологических операциях / Ю. П. Серняк, Ю. В. Рощин, Е. Н. Слободянюк [и др.] // Український журнал хірургії. – 2017. – № 3 ев. – С. 28-33.
 7. Індивідуальний вибір хірургічної тактики при лікуванні хронічного панкреатиту та псевдокіст підшлункової залози / А. А. Горбунов, Б. С. Запорожченко, П. Т. Муравйов, В. В. Колодій // Український журнал хірургії. – 2017. – № 1 ев. – С. 91-95.
 8. Квіт, А. Д. Гострий апендицит : підходи до комплексного хірургічного лікування, клінічна ефективність та економічна доцільність малоінвазійних методик / А. Д. Квіт, В. В. Куновський // Український журнал хірургії. – 2017. – № 3 ев. – С. 51-55.
 9. Кутовий, О. Б. Ендовідеохірургія у лікуванні поєднаних травм / О. Б. Кутовий, В. О. Чайка, В. В. Пімахов // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 14-18. 
 10. Матвійчук, Б. О. Коагулопатія як фактор ризику венозних тромбозів та емболій у хворих із гострими неварикозними гастродуоденальними кровотечами / Б. О. Матвійчук, Т. І. Бец, В. З. Макара // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 54-58.
 11. Милица, К. Н. Осложнения продольной гастропликации : методы профилактики и способы коррекции / К. Н. Милица // Український журнал хірургії. – 2017. – № 1 ев. – С. 68-73.
 12. Нестандартна інтраопераційна ситуація при операційному лікуванні пізньої рубцевої стриктури езофагоколоанастомозу після раніше проведеної товстокишкової езофагопластики / В. О. Шапринський, В. Ф. Кривецький, В. І. Поліщук, Є. В. Шапринський // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 114-118. 
 13. Панкреатичні нориці як ускладнення хронічного панкреатиту. Діагностика й лікування / О. Ю. Усенко, А. І. Суходоля, С. А. Суходоля [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2017. – № 9. – С. 10-13. 
 14. Панкреатоплевральні нориці : особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування / О. Б. Кутовий, А. В. Снісар, В. А. Пелех, В. Г. Стрижений // Український журнал хірургії. – 2017. – № 1 ев. – С. 96-99. 
 15. Проблеми пізньої діагностики первинного гіперпаратиреозу / В. І. Десятерик, С. П. Міхно, Л. М. Поліщук, О. В. Залозний // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 63-68.
 16. Результати промежинної пластики стриктур та облітерацій заднього відділу уретри після перелому кісток таза / В. І. Горовий, О. М. Капшук, О. Л. Кобзін [и др.] // Медичні аспекти здоров'я чоловіка. – 2017. – № 3. – С. 11-14.
 17. Рилов, А. І. Клінічний випадок гострої товстокишкової кровотечі в ургентній гінекології / А. І. Рилов, М. Б. Данилюк, М. А. Кубрак // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 122-124.
 18. Рідкісний випадок гігантського загрудинного зобу / М. С. Опанасенко, Б. М. Конік, С. М. Шалагай [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 57-61.
 19. Сечовий синдром при гострих і хронічних гнійно-запальних захворюваннях іншої локалізації / О. С. Федорук, В. Т. Степан, А. І. Гоженко, Р. І. Сидорчук // Український журнал хірургії. – 2017. – № 3 ев. – С. 34-36.
 20. Случай успешного хирургического лечения хронического панкреатита, осложненного гигантской псевдоаневризмой общей печеночной артерии / А. В. Воробей, А. Ч. Шулейко, Е. И. Вижинис [и др.] // Український журнал хірургії. – 2017. – № 1 ев. – С. 149-155.
 21. Современные направления хирургического лечения осложнений первичной уретропластики при гипоспадии / С. И. Гамидов, Р. И. Овчинников, А. Ю. Попова, Р. Д. Дусмухамедов // Медичні аспекти здоров'я чоловіка. – 2017. – № 3. – С. 21-26.
 22. Хірургічне лікування інфільтративно-запальних утворень черевної порожнини у підлітків з використанням струменевого гідроскальпеля / В. В. Скиба, В. Ф. Рибальченко, М. М. Стець [та ін.] // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 69-72.
 23. Хірургічне лікування пацієнтів із венозними тромбозами нижніх кінцівок / В. І. Русин, В. В. Корсак, Я. М. Попович, С. О. Бойко // Серце і судини. - 2017. - № 4. - С. 68-73.
 24. Юсупов, Ш. Ш. Хирургическое лечение перелома дна орбиты с 3D реконструкцией / Ш. Ш. Юсупов, Ш. А. Боймурадов // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 98-103.

 (Поточний список. 2018р. Вип. 2.)

 1. Базаров, Д. Симультанные операции в торакальной хирургии / Д. Базаров // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 2-6.
 2. Бицадзе, А. Г. Собственный опыт хирургического лечения острого инфаркта миокарда / А. Г. Бицадзе // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2017. – № 4. – С. 31-35.
 3. Вітковський, А. М. Аналіз результатів консервативного і хірургічного лікування переломів хребців при остеопорозі / А. М. Вітковський // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 4. – С. 77-82.
 4. Гвоздев, М. Ю. Петлевые операции в лечении недержания мочи в РФ / М. Ю. Гвоздев, Д. Ю. Пушкарь // Урология. – 2017. – № 4 ев. – С. 97-101. 
 5. Ендоскопічна балонна пілоро- та дуоденопластика в лікуванні хворих зі стенозом пілородуоденальної зони виразкового генезу / В. М. Ратчик, Б. Ф. Шевченко, С. О. Тарабаров [та ін.] // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 76-82.
 6. Єрошкін, О. А. Черезшкірна радіочастотна селективна ризотомія гассерового вузла у лікуванні невралгії трійчастого нерва і кластерного головного болю / О. А. Єрошкін, А. Р. Гармиш // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 3. – С. 75-78. 
 7. Клінічні характеристики та застосування статинів у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця при скеруванні для виконання ангіографії або аортокоронарного шунтування / І. В. Шклянка, О. Й. Жарінов, К. О. Міхалєв, О. А. Єпанчінцєва // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2017. – № 4. – С. 20-30.
 8. Кобза, Т. І. Випадок реваскуляризації гомілки, виконаної через 12 годин після травматичного розриву підколінної артерії / Т. І. Кобза, В. Ф. Петров // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 108-112.
 9. Котов, С. В. Трансплантат слизистой щеки – концепция "идеального графта" в хирургическом лечении болезни Пейрони / С. В. Котов, А. Г. Юсуфов, М. К. Семенов // Урология. – 2017. – № 4 ев. – С. 68-72.
 10. Лапароскопическая пиелолитотомия и ее роль в современной хирургии нефролитиаза / П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляев, Л. М. Рапопорт [и др.] // Урология. – 2017. – № 4 ев. – С. 12-17.
 11. Меланоз товстої кишки. Клінічні випадки / І. П. Хоменко, В. П. Слободяник, А. О. Бурка [та ін.] // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 99-103.
 12. Обзор рекомендаций Американской ассоциации сердца / Американской коллегии кардиологов 2017 года по ведению пациентов с клапанной болезнью сердца / Н. Т. Ватутин, А. С. Смирнова, Г. Г. Тарадин [и др.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2017. – № 4. – С. 55-65.
 13. Острый бескаменный холецистит при интраперитонеальном (маятникообразном) расположении желчного пузыря / В. М. Браславец, К. И. Павлов, Т. В. Бондаренко, К. С. Рязанцева // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 113-116.
 14. Патофізіологія болю в етіопатогенезі пілонідальної хвороби у дітей / В. С. Конопліцький, В. В. Погорілий, О. О. Фомін [и др.] // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 1. – С. 41-47.
 15. Пашков, О. Є. Ускладнення та незадовільні результати пункційної вертебропластики у хворих з неускладненими переломами хребців на фоні остеопорозу / О. Є. Пашков // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 1. – С. 58-61.
 16. Противорецидивная оперативная тактика при прорыве эхинококковой кисты / А. Черноусов, Т. Хоробрых, Д. Вычужанин [и др.] // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 34-38.
 17. Редкий клинический случай множественных рецидивирующих экзостозов верхнечелюстной пазухи / Д. Фернандо, В. Шпотин, А. Бахтин [и др.] // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 78-80.
 18. Родин, А. Профилактика образования спаек в брюшной полости / А. Родин, В. Привольнев, А. Шилина // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 6-10.
 19. Ротарь, М. Ф. Секвенційне коронарне шунтування як прогрес коронарної хірургії. Історія питання / М. Ф. Ротарь // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2017. – № 4. – С. 5-11. 
 20. Рукавная резекция желудка в лечении морбидного ожирения / В. В. Грубник, В. В. Ильяшенко, А. Л. Ковальчук [и др.] // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 90-94.
 21. Синдром Мириззи-I (клиническое наблюдение) / Ю. Винник, Е. Серова, Д. Стратович, И. Прусов // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 38-43.
 22. Смоланка, В. И. Динамика болевого синдрома у пациентов с остеопоротическими вертебральными переломами: анализ результатов 27 операций баллонной кифопластики / В. И. Смоланка, В. М. Федурця, Б. Б. Павлов // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 4. – С. 83-87. 
 23. Хірургічне лікування хворих із післяопіковими деформаціями обличчя з використанням розтягнутих об'єднаних клаптів на основі перфорантних судин / О. А. Жернов, М. Кітрі, А. О. Жернов [та ін.] // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 83-89.
 24. Целуйко, В. Й. Результати холтерівського моніторування електрокардіограми у хворих на атеросклероз периферичних артерій нижніх кінцівок та чинники, асоційовані з виявленими порушеннями / В. Й. Целуйко, О. Д. Ярова // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 30-37.
 25. Эндоваскулярный способ диагностики остеонекрозов и асептических остеомиелитов челюстных костей / А. Слетов, Д. Михальченко, А. Жидовинов [и др.] // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 73-75.

(Поточний список. 2018р. Вип. 3.)

 1. Бензар, І. М. Венозні мальформації в дітей: проблемні питання діагностики й лікування / І. М. Бензар // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 8 ев. – С. 943-951. 
 2. Боднар, Б. М. Патофізіологічні механізми розвитку келоїдних рубців у дітей (огляд літератури) / Б. М. Боднар, С. А. Левицька // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 97-101.
 3. Веселий, С. В. Сучасні підходи до лікування та реабілітації дітей із гастрошизисом / С. В. Веселий, Р. П. Кліманський // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 32-37. 
 4. Випадок обструкції тонкої кишки рідкісної етіології у новонародженої дитини з гастрошизисом / О. К. Слєпов, М. Ю. Мигур, І. Ю. Гордієнко [и др.] // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 27-31.
 5. Геморрагические осложнения перкутанной хирургии нефролитиаза / С. В. Шкодкин, Ю. Б. Идашкин, В. Н. Дмитриев [и др.] // Урология. – 2017. – № 5 ев. – С. 80-85.
 6. Горбатюк, О. М. Апоплексія яєчника в дівчат у практиці ургентного дитячого хірурга / О. М. Горбатюк // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2017. – Том 3, № 3 ев. – С. 56-58. 
 7. Дворакевич, А. О. Модифікація класичного методу черезшкірного ушивання внутрішнього пахвинного кільця (метод PIRS) / А. О. Дворакевич, А. А. Переяслов, Ю. І. Ткачишин // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 57-61.
 8. Заремба, В. Р. Модифікація методу Мартінеза–Ферро у лікуванні кільоподібної деформації грудної клітки у дітей / В. Р. Заремба, М. О. Доценко, Є. О. Бондаренко // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 19-26. 
 9. Клинический случай длительного нахождения инородного тела в дыхательных путях ребёнка / А. В. Глуткин, В. К. Сергиенко, В. А. Кажина [и др.] // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 114-116.
 10. Конопліцький, В. С. Збройно-вибухові поранення шиї у дітей у мирний час / В. С. Конопліцький, М. М. Сидорук, О. А. Харченко // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 66-69. 
 11. Косаківська, І. А. Біполярний скальпель / І. А. Косаківська // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 48-50.
 12. Кривченя, Д. Ю. Пат. 109090 Україна, МПК (2016.01) A61B 17/00. Спосіб хірургічного лікування трахеомаляції у дітей / Д. Ю. Кривченя, Є. О. Руденко // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 122-125.
 13. Крицький, І. О. Грижа Аміанда у дитини: клінічний випадок / І. О. Крицький, П. В. Гощинський, В. Л. Боднарчук // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 117-118.
 14. Лапароскопическая геминефруретерэктомия при удвоенной почке у детей / И. М. Каганцов, В. В. Сизонов, В. И. Дубров [и др.] // Урология. – 2017. – № 5 ев. – С. 69-74.
 15. Лапшин, К. В. Сторонні тіла (магніти) стравоходу та шлунка у дитини / К. В. Лапшин, А. Й. Наконечний, О. Н. Кочеркевич // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 111-113.
 16. Пахольчук, О. П. Особливості лікування інфікованих ран у дітей / О. П. Пахольчук // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 62-65.
 17. Переяслов, А. А. Удосконалення діагностики та хірургічного лікування некротичного ентероколіту у новонароджених / А. А. Переяслов, О. Я. Борис // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 76-84. 
 18. Петриченко, А. Н. Варфарин-ассоциированная забрюшинная гематома / А. Н. Петриченко, Л. А. Петриченко // Радіологічний вісник. – 2017. – № 1/2 ев. – С. 28-30.
 19. Рибальченко, В. Ф. Лікування внутрішньошкірних та поверхневих гемангіом у дітей / В. Ф. Рибальченко, І. Г. Рибальченко, Ю. Г. Демиденко // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 8 ев. – С. 939-942. 
 20. Слєпов, О. К. Пат. 99373 Україна, МПК (2015.01) A61B 17/00. Спосіб комбінованої пластики діафрагми при її великих наскрізних природжених дефектах / О. К. Слєпов, О. П. Пономаренко, М. О. Талько, С. І. Курінний // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 119-121.
 21. Слєпов, О. К. Пат. 99619 Україна, МПК (2015.01) AА61B 17/56. Спосіб комбінованого лікування гігантських гемолімфангіом голови і шиї у новонароджених / О. К. Слєпов, О. П. Пономаренко, М. Ю. Мигур, С. І. Курінний // Хірургія дитячого віку. - 2017. - № 2 ев. - С. 126-129.
 22. Слєпов, О. К. Хірургічне лікування низької природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей / О. К. Слєпов, М. Ю. Мигур, В. П. Сорока // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 70-75.
 23. Спиридонов, А. А. Опыт первого эндохирургического лечения седалищной грыжи у детей / А. А. Спиридонов, А. А. Подшивалин, Е. В. Бровкина // Практическая медицина. – 2017. – № 10 ев. – С. 113-115.
 24. Фемінізуюча генітопластика / D. -B. Gorduza, L. Margain-Deslandes, P. Mouriquand, P. -Y. Mure // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 38-47. 
 25. Фофанов, О. Д. Лікування мембранозної атрезії шлунка, поєднаної з бульозним епідермолізом, у новонароджених. Огляд літератури та власні спостереження / О. Д. Фофанов, В. О. Фофанов, Р. І. Никифорук // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 92-96.
 26. Эстетические критерии в оперативном лечении гипоспадии у детей / Г. В. Козырев, А. А. Протасов, В. В. Николаев [и др.] // Урология. – 2017. – № 5 ев. – С. 63-68.