ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ : ХІРУРГІЯ - 2018

 

<< Повернутися

(Поточний список. 2018р. Вип. 1.)

 1. Гастроинтестинальные кровотечения после хирургического лечения пациентов с хроническим панкреатитом / А. Ч. Шулейко, А. В. Воробей, Ю. Н. Орловский [и др.] // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 5-13. 
 2. Гринчук, Ф. В. Способи виходу із деяких складних ситуацій у хірургії гострих ускладнень виразкової хвороби / Ф. В. Гринчук, А. Ф. Гринчук // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 59-62.
 3. Диференційна діагностика та лікування парадуоденального панкреатиту / М. Ю. Ничитайло, І. І. Булик, Л. Р. Назарко [та ін.] // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 93-97. 
 4. Досвід хірургічного лікування розриву стравоходу різної локалізації / П. П. Шипулін, В. І. Байдан, О. Ю. Троніна [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2017. – № 9. – С. 18-20.
 5. Идентификация ангиоархитектоники кожи и мягких тканей у пациентов при планировании реконструктивных операций на нижних конечностях / Н. А. Чередниченко, П. А. Бадюл, С. В. Слесаренко, Ф. И. Куликова // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2017. – № 2 ев. – С. 49-59.
 6. Интраоперационная диагностика травмы мочеточника при гинекологических операциях / Ю. П. Серняк, Ю. В. Рощин, Е. Н. Слободянюк [и др.] // Український журнал хірургії. – 2017. – № 3 ев. – С. 28-33.
 7. Індивідуальний вибір хірургічної тактики при лікуванні хронічного панкреатиту та псевдокіст підшлункової залози / А. А. Горбунов, Б. С. Запорожченко, П. Т. Муравйов, В. В. Колодій // Український журнал хірургії. – 2017. – № 1 ев. – С. 91-95.
 8. Квіт, А. Д. Гострий апендицит : підходи до комплексного хірургічного лікування, клінічна ефективність та економічна доцільність малоінвазійних методик / А. Д. Квіт, В. В. Куновський // Український журнал хірургії. – 2017. – № 3 ев. – С. 51-55.
 9. Кутовий, О. Б. Ендовідеохірургія у лікуванні поєднаних травм / О. Б. Кутовий, В. О. Чайка, В. В. Пімахов // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 14-18. 
 10. Матвійчук, Б. О. Коагулопатія як фактор ризику венозних тромбозів та емболій у хворих із гострими неварикозними гастродуоденальними кровотечами / Б. О. Матвійчук, Т. І. Бец, В. З. Макара // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 54-58.
 11. Милица, К. Н. Осложнения продольной гастропликации : методы профилактики и способы коррекции / К. Н. Милица // Український журнал хірургії. – 2017. – № 1 ев. – С. 68-73.
 12. Нестандартна інтраопераційна ситуація при операційному лікуванні пізньої рубцевої стриктури езофагоколоанастомозу після раніше проведеної товстокишкової езофагопластики / В. О. Шапринський, В. Ф. Кривецький, В. І. Поліщук, Є. В. Шапринський // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 114-118. 
 13. Панкреатичні нориці як ускладнення хронічного панкреатиту. Діагностика й лікування / О. Ю. Усенко, А. І. Суходоля, С. А. Суходоля [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2017. – № 9. – С. 10-13. 
 14. Панкреатоплевральні нориці : особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування / О. Б. Кутовий, А. В. Снісар, В. А. Пелех, В. Г. Стрижений // Український журнал хірургії. – 2017. – № 1 ев. – С. 96-99. 
 15. Проблеми пізньої діагностики первинного гіперпаратиреозу / В. І. Десятерик, С. П. Міхно, Л. М. Поліщук, О. В. Залозний // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 63-68.
 16. Результати промежинної пластики стриктур та облітерацій заднього відділу уретри після перелому кісток таза / В. І. Горовий, О. М. Капшук, О. Л. Кобзін [и др.] // Медичні аспекти здоров'я чоловіка. – 2017. – № 3. – С. 11-14.
 17. Рилов, А. І. Клінічний випадок гострої товстокишкової кровотечі в ургентній гінекології / А. І. Рилов, М. Б. Данилюк, М. А. Кубрак // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 122-124.
 18. Рідкісний випадок гігантського загрудинного зобу / М. С. Опанасенко, Б. М. Конік, С. М. Шалагай [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 57-61.
 19. Сечовий синдром при гострих і хронічних гнійно-запальних захворюваннях іншої локалізації / О. С. Федорук, В. Т. Степан, А. І. Гоженко, Р. І. Сидорчук // Український журнал хірургії. – 2017. – № 3 ев. – С. 34-36.
 20. Случай успешного хирургического лечения хронического панкреатита, осложненного гигантской псевдоаневризмой общей печеночной артерии / А. В. Воробей, А. Ч. Шулейко, Е. И. Вижинис [и др.] // Український журнал хірургії. – 2017. – № 1 ев. – С. 149-155.
 21. Современные направления хирургического лечения осложнений первичной уретропластики при гипоспадии / С. И. Гамидов, Р. И. Овчинников, А. Ю. Попова, Р. Д. Дусмухамедов // Медичні аспекти здоров'я чоловіка. – 2017. – № 3. – С. 21-26.
 22. Хірургічне лікування інфільтративно-запальних утворень черевної порожнини у підлітків з використанням струменевого гідроскальпеля / В. В. Скиба, В. Ф. Рибальченко, М. М. Стець [та ін.] // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 69-72.
 23. Хірургічне лікування пацієнтів із венозними тромбозами нижніх кінцівок / В. І. Русин, В. В. Корсак, Я. М. Попович, С. О. Бойко // Серце і судини. - 2017. - № 4. - С. 68-73.
 24. Юсупов, Ш. Ш. Хирургическое лечение перелома дна орбиты с 3D реконструкцией / Ш. Ш. Юсупов, Ш. А. Боймурадов // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 98-103.

 (Поточний список. 2018р. Вип. 2.)

 1. Базаров, Д. Симультанные операции в торакальной хирургии / Д. Базаров // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 2-6.
 2. Бицадзе, А. Г. Собственный опыт хирургического лечения острого инфаркта миокарда / А. Г. Бицадзе // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2017. – № 4. – С. 31-35.
 3. Вітковський, А. М. Аналіз результатів консервативного і хірургічного лікування переломів хребців при остеопорозі / А. М. Вітковський // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 4. – С. 77-82.
 4. Гвоздев, М. Ю. Петлевые операции в лечении недержания мочи в РФ / М. Ю. Гвоздев, Д. Ю. Пушкарь // Урология. – 2017. – № 4 ев. – С. 97-101. 
 5. Ендоскопічна балонна пілоро- та дуоденопластика в лікуванні хворих зі стенозом пілородуоденальної зони виразкового генезу / В. М. Ратчик, Б. Ф. Шевченко, С. О. Тарабаров [та ін.] // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 76-82.
 6. Єрошкін, О. А. Черезшкірна радіочастотна селективна ризотомія гассерового вузла у лікуванні невралгії трійчастого нерва і кластерного головного болю / О. А. Єрошкін, А. Р. Гармиш // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 3. – С. 75-78. 
 7. Клінічні характеристики та застосування статинів у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця при скеруванні для виконання ангіографії або аортокоронарного шунтування / І. В. Шклянка, О. Й. Жарінов, К. О. Міхалєв, О. А. Єпанчінцєва // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2017. – № 4. – С. 20-30.
 8. Кобза, Т. І. Випадок реваскуляризації гомілки, виконаної через 12 годин після травматичного розриву підколінної артерії / Т. І. Кобза, В. Ф. Петров // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 108-112.
 9. Котов, С. В. Трансплантат слизистой щеки – концепция "идеального графта" в хирургическом лечении болезни Пейрони / С. В. Котов, А. Г. Юсуфов, М. К. Семенов // Урология. – 2017. – № 4 ев. – С. 68-72.
 10. Лапароскопическая пиелолитотомия и ее роль в современной хирургии нефролитиаза / П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляев, Л. М. Рапопорт [и др.] // Урология. – 2017. – № 4 ев. – С. 12-17.
 11. Меланоз товстої кишки. Клінічні випадки / І. П. Хоменко, В. П. Слободяник, А. О. Бурка [та ін.] // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 99-103.
 12. Обзор рекомендаций Американской ассоциации сердца / Американской коллегии кардиологов 2017 года по ведению пациентов с клапанной болезнью сердца / Н. Т. Ватутин, А. С. Смирнова, Г. Г. Тарадин [и др.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2017. – № 4. – С. 55-65.
 13. Острый бескаменный холецистит при интраперитонеальном (маятникообразном) расположении желчного пузыря / В. М. Браславец, К. И. Павлов, Т. В. Бондаренко, К. С. Рязанцева // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 113-116.
 14. Патофізіологія болю в етіопатогенезі пілонідальної хвороби у дітей / В. С. Конопліцький, В. В. Погорілий, О. О. Фомін [и др.] // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 1. – С. 41-47.
 15. Пашков, О. Є. Ускладнення та незадовільні результати пункційної вертебропластики у хворих з неускладненими переломами хребців на фоні остеопорозу / О. Є. Пашков // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 1. – С. 58-61.
 16. Противорецидивная оперативная тактика при прорыве эхинококковой кисты / А. Черноусов, Т. Хоробрых, Д. Вычужанин [и др.] // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 34-38.
 17. Редкий клинический случай множественных рецидивирующих экзостозов верхнечелюстной пазухи / Д. Фернандо, В. Шпотин, А. Бахтин [и др.] // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 78-80.
 18. Родин, А. Профилактика образования спаек в брюшной полости / А. Родин, В. Привольнев, А. Шилина // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 6-10.
 19. Ротарь, М. Ф. Секвенційне коронарне шунтування як прогрес коронарної хірургії. Історія питання / М. Ф. Ротарь // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2017. – № 4. – С. 5-11. 
 20. Рукавная резекция желудка в лечении морбидного ожирения / В. В. Грубник, В. В. Ильяшенко, А. Л. Ковальчук [и др.] // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 90-94.
 21. Синдром Мириззи-I (клиническое наблюдение) / Ю. Винник, Е. Серова, Д. Стратович, И. Прусов // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 38-43.
 22. Смоланка, В. И. Динамика болевого синдрома у пациентов с остеопоротическими вертебральными переломами: анализ результатов 27 операций баллонной кифопластики / В. И. Смоланка, В. М. Федурця, Б. Б. Павлов // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 4. – С. 83-87. 
 23. Хірургічне лікування хворих із післяопіковими деформаціями обличчя з використанням розтягнутих об'єднаних клаптів на основі перфорантних судин / О. А. Жернов, М. Кітрі, А. О. Жернов [та ін.] // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 83-89.
 24. Целуйко, В. Й. Результати холтерівського моніторування електрокардіограми у хворих на атеросклероз периферичних артерій нижніх кінцівок та чинники, асоційовані з виявленими порушеннями / В. Й. Целуйко, О. Д. Ярова // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6. – С. 30-37.
 25. Эндоваскулярный способ диагностики остеонекрозов и асептических остеомиелитов челюстных костей / А. Слетов, Д. Михальченко, А. Жидовинов [и др.] // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 73-75.

(Поточний список. 2018р. Вип. 3.)

 1. Бензар, І. М. Венозні мальформації в дітей: проблемні питання діагностики й лікування / І. М. Бензар // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 8 ев. – С. 943-951. 
 2. Боднар, Б. М. Патофізіологічні механізми розвитку келоїдних рубців у дітей (огляд літератури) / Б. М. Боднар, С. А. Левицька // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 97-101.
 3. Веселий, С. В. Сучасні підходи до лікування та реабілітації дітей із гастрошизисом / С. В. Веселий, Р. П. Кліманський // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 32-37. 
 4. Випадок обструкції тонкої кишки рідкісної етіології у новонародженої дитини з гастрошизисом / О. К. Слєпов, М. Ю. Мигур, І. Ю. Гордієнко [и др.] // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 27-31.
 5. Геморрагические осложнения перкутанной хирургии нефролитиаза / С. В. Шкодкин, Ю. Б. Идашкин, В. Н. Дмитриев [и др.] // Урология. – 2017. – № 5 ев. – С. 80-85.
 6. Горбатюк, О. М. Апоплексія яєчника в дівчат у практиці ургентного дитячого хірурга / О. М. Горбатюк // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2017. – Том 3, № 3 ев. – С. 56-58. 
 7. Дворакевич, А. О. Модифікація класичного методу черезшкірного ушивання внутрішнього пахвинного кільця (метод PIRS) / А. О. Дворакевич, А. А. Переяслов, Ю. І. Ткачишин // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 57-61.
 8. Заремба, В. Р. Модифікація методу Мартінеза–Ферро у лікуванні кільоподібної деформації грудної клітки у дітей / В. Р. Заремба, М. О. Доценко, Є. О. Бондаренко // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 19-26. 
 9. Клинический случай длительного нахождения инородного тела в дыхательных путях ребёнка / А. В. Глуткин, В. К. Сергиенко, В. А. Кажина [и др.] // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 114-116.
 10. Конопліцький, В. С. Збройно-вибухові поранення шиї у дітей у мирний час / В. С. Конопліцький, М. М. Сидорук, О. А. Харченко // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 66-69. 
 11. Косаківська, І. А. Біполярний скальпель / І. А. Косаківська // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 48-50.
 12. Кривченя, Д. Ю. Пат. 109090 Україна, МПК (2016.01) A61B 17/00. Спосіб хірургічного лікування трахеомаляції у дітей / Д. Ю. Кривченя, Є. О. Руденко // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 122-125.
 13. Крицький, І. О. Грижа Аміанда у дитини: клінічний випадок / І. О. Крицький, П. В. Гощинський, В. Л. Боднарчук // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 117-118.
 14. Лапароскопическая геминефруретерэктомия при удвоенной почке у детей / И. М. Каганцов, В. В. Сизонов, В. И. Дубров [и др.] // Урология. – 2017. – № 5 ев. – С. 69-74.
 15. Лапшин, К. В. Сторонні тіла (магніти) стравоходу та шлунка у дитини / К. В. Лапшин, А. Й. Наконечний, О. Н. Кочеркевич // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 111-113.
 16. Пахольчук, О. П. Особливості лікування інфікованих ран у дітей / О. П. Пахольчук // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 62-65.
 17. Переяслов, А. А. Удосконалення діагностики та хірургічного лікування некротичного ентероколіту у новонароджених / А. А. Переяслов, О. Я. Борис // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 76-84. 
 18. Петриченко, А. Н. Варфарин-ассоциированная забрюшинная гематома / А. Н. Петриченко, Л. А. Петриченко // Радіологічний вісник. – 2017. – № 1/2 ев. – С. 28-30.
 19. Рибальченко, В. Ф. Лікування внутрішньошкірних та поверхневих гемангіом у дітей / В. Ф. Рибальченко, І. Г. Рибальченко, Ю. Г. Демиденко // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 8 ев. – С. 939-942. 
 20. Слєпов, О. К. Пат. 99373 Україна, МПК (2015.01) A61B 17/00. Спосіб комбінованої пластики діафрагми при її великих наскрізних природжених дефектах / О. К. Слєпов, О. П. Пономаренко, М. О. Талько, С. І. Курінний // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 119-121.
 21. Слєпов, О. К. Пат. 99619 Україна, МПК (2015.01) AА61B 17/56. Спосіб комбінованого лікування гігантських гемолімфангіом голови і шиї у новонароджених / О. К. Слєпов, О. П. Пономаренко, М. Ю. Мигур, С. І. Курінний // Хірургія дитячого віку. - 2017. - № 2 ев. - С. 126-129.
 22. Слєпов, О. К. Хірургічне лікування низької природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей / О. К. Слєпов, М. Ю. Мигур, В. П. Сорока // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 70-75.
 23. Спиридонов, А. А. Опыт первого эндохирургического лечения седалищной грыжи у детей / А. А. Спиридонов, А. А. Подшивалин, Е. В. Бровкина // Практическая медицина. – 2017. – № 10 ев. – С. 113-115.
 24. Фемінізуюча генітопластика / D. -B. Gorduza, L. Margain-Deslandes, P. Mouriquand, P. -Y. Mure // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 38-47. 
 25. Фофанов, О. Д. Лікування мембранозної атрезії шлунка, поєднаної з бульозним епідермолізом, у новонароджених. Огляд літератури та власні спостереження / О. Д. Фофанов, В. О. Фофанов, Р. І. Никифорук // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 2 ев. – С. 92-96.
 26. Эстетические критерии в оперативном лечении гипоспадии у детей / Г. В. Козырев, А. А. Протасов, В. В. Николаев [и др.] // Урология. – 2017. – № 5 ев. – С. 63-68.


(Поточний список. 2018р. Вип. 4.)

 1. Андрющенко, В. В. Досвід хірургічного лікування протокового папіломатозу грудної залози та зв'язок ступеня проліферації з експресією альфа-рецепторів естрогену / В. В. Андрющенко, І. М. Лукавенко, О. В. Язиков // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11. – С. 51-53. 
 2. Байбаков, В. М. Лапароскопічна корекція двосторонніх пахвинних гриж у дітей / В. М. Байбаков // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 118-122.
 3. Бензар, І. М. Екстракраніальні артеріовенозні мальформації в дітей : особливості клінічного перебігу, діагностики й лікування / І. М. Бензар // Український журнал хірургії. – 2017. – № 4 ев. – С. 61-70.
 4. Біліопанкреатичне шунтування у хірургічному лікуванні цукрового діабету 2 типу асоційованого з ожирінням / І. М. Тодуров, О. В. Перехрестенко, С. В. Косюхно [та ін.] // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 45-50.
 5. Богачев, В. Ю. Фармакотерапия хронических заболеваний вен. Между прошлым и будущим / В. Ю. Богачев, Б. В. Болдин, М. Р. Кузнецов // Амбулаторная хирургия. – 2017. – № 3/4 ев. – С. 23-28.
 6. Богомазов, А. М. Частота факторов риска возникновения геморроя и определение взаимосвязи между геморроем и хроническими заболеваниями вен / А. М. Богомазов, Е. Б. Головко, Е. А. Загрядский // Амбулаторная хирургия. – 2017. – № 3/4 ев. – С. 94-104.
 7. Бурак, А. Є. Особливості бактеріальної контамінації перитонеуму та кишки при різних стадіях гострої злукової тонкокишкової непрохідності та її корекції / А. Є. Бурак // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 17-21.
 8. Бурлева, Е. П. Опыт амбулаторного мультидисциплинарного ведения пациентов с венозными тромбозами / Е. П. Бурлева, А. Ю. Бражников, А. Д. Белова // Амбулаторная хирургия. – 2017. – № 3/4 ев. – С. 105-111.
 9. Василюк, С. М. Ефективність раннього операційного втручання при гострому біліарному панкреатиті / С. М. Василюк, В. В. Іванина // Український журнал хірургії. – 2017. – № 4 ев. – С. 38-42. 
 10. Віддалені результати гемітиреоїдектомії та їх прогнозування у хворих на однобічний вузловий зоб на фоні автоімунного тиреоїдиту / М. І. Шеремет, В. О. Шідловський, Л. П. Сидорчук, О. В. Шідловський // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 10-16.
 11. Віддалені результати хірургічної корекції недостатності мітрального клапана внаслідок порушення цілісності хордально-папілярного апарату / О. О. Большак, В. І. Мнішенко, О. М. Трембовецька [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11. – С. 24-26.
 12. Вплив ожиріння на перебіг та прогноз гострого панкреатиту / О. І. Дронов, І. О. Ковальська, К. О. Задорожна, А. І. Горлач // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11. – С. 9-12.
 13. Вторичная профилактика венозных тромбоэмболических осложнений. В фокусе – дабигатран / В. Ю. Богачев, Б. В. Болдин, О. В. Дженина, В. Н. Лобанов // Амбулаторная хирургия. – 2017. – № 3/4 ев. – С. 36-42.
 14. Гырхларова, А. С. Диагностика и оперативное лечение дивертикулов / А. С. Гырхларова, С. А. Гаджиев // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11. – С. 17-19.
 15. Дексмедетомідин як компонент післяопераційної аналгоседації у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою / А. А. Хижняк, В. І. Ієвлєва, Ю. В. Волкова, К. Ю. Шарлай // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 8 ев. – С. 62-66.
 16. Damage Control Surgery в хирургии ожогов при комбинированных огнестрельных повреждениях / Г. Е. Самойленко, П. Г. Кондратенко, С. О. Жариков [и др.] // Український журнал хірургії. – 2017. – № 4 ев. – С. 19-23.
 17. Десятерик, В. І. Роль лімфоцитів та імуноглобулінів класу G у прогнозуванні розвитку місцевих ускладнень гострого панкреатиту / В. І. Десятерик, М. С. Крикун // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 22-26.
 18. Дзюбановський, І. Я. Оптимізація діагностичної програми у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки / І. Я. Дзюбановський, В. В. Бенедикт // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 51-55.
 19. Диференційований індивідуальний підхід до лікування ерозивно-виразкових кровотеч у хворих, що отримують програмний гемодіаліз, порівнянo з постійним амбулаторним перитонеальним діалізом при хронічній хворобі нирок 5 стадії / М. М. Стець, В. В. Скиба, А. О. Собко [та ін.] // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 84-88.
 20. Діденко, С. М. Гібридні хірургічні втручання у хворих з приводу ішемічної форми синдрому діабетичної стопи / С. М. Діденко // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11. – С. 35-37.
 21. Електростимуляція в лікуванні хворих із поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки / С. О. Возіанов, М. П. Захараш, Ю. М. Захараш [та ін.] // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 5-9.
 22. Захараш, М. П. Сучасні методи хірургічного лікування поєднаної патології анального каналу і прямої кишки / М. П. Захараш, В. В. Балицький, О. Г. Курик // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 89-95.
 23. Захаренко, Н. Ф. Опыт применения синтетических протезов в хирургии пролапса женских половых органов / Н. Ф. Захаренко, Н. В. Косей, Н. Ю. Педаченко // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11. – С. 61-64.
 24. Зильбер, М. Ю. Опыт консервативного лечения и профилактики хронической венозной недостаточности клинических классов С0-С3 у беременных / М. Ю. Зильбер, А. А. Волкова // Амбулаторная хирургия. – 2017. – № 3/4 ев. – С. 112-115. 
 25. Клінічний випадок лейоміоми тонкої кишки / О. Л. Супрунець, Б. О. Супрунець, В. В. Буката, Р. І. Гуменний // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 123-124.
 26. Кудыкин, М. Н. Низкомолекулярный гепарин Цибор: опыт применения в хирургической практике / М. Н. Кудыкин // Амбулаторная хирургия. – 2017. – № 3/4 ев. – С. 60-67.
 27. Кузнецов, М. Р. Возможности амбулаторного лечения хронической ишемии нижних конечностей / М. Р. Кузнецов, Л. А. Магнитский // Амбулаторная хирургия. – 2017. – № 3/4 ев. – С. 30-35.
 28. Кутовой, А. Б. Органосберегающие операции в лечении доброкачественных опухолей надпочечников / А. Б. Кутовой, Э. В. Жмуренко // Український журнал хірургії. – 2017. – № 4 ев. – С. 43-46.
 29. Лебедєва, Є. О. Звивистість вінцевих артерій в діагностиці порушень коронарної гемодинаміки / Є. О. Лебедєва, М. М. Груша, С. М. Фанта // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11. – С. 31-34.
 30. Левицький, А. Ф. Phace синдром у дітей : поєднання сегментарних гемангіом обличчя і розщеплення груднини / А. Ф. Левицький, І. М. Бензар // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 41-45.
 31. Лікування рецидивної кісти печінки великих розмірів у пацієнта за тяжкої серцевої недостатності / М. В. Безручко, А. В. Лавренко, С. В. Малик, О. С. Осіпов // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11. – С. 79-80.
 32. Лун, Цзян Клинические особенности применения высокочастотной электросварочной технологии и холодно-плазменной коагуляции при удалении внутричерепных кистозных менингиом / Цзян Лун, М. С. Кваша, С. С. Мосийчук // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 67-71. 
 33. Малоинвазивное хирургическое лечение височно-нижнечелюстного сустава у больных с различными ревматическими заболеваниями / А. Ю. Дробышев, И. Д. Заславский, Т. В. Дубинина [и др.] // Современная ревматология. – 2017. – Том 11, № 4 ев. – С. 12-17.
 34. "Малые" повреждения желчных протоков, диагностика и миниинвазивные методы коррекции / А. Ю. Усенко, М. Ю. Ничитайло, П. В. Огородник [и др.] // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11. – С. 5-8.
 35. Місце малоінвазивних технологій при хірургічному лікуванні перфоративної виразки дванадцятипалої кишки / М. І. Тутченко, Б. І. Слонецький, В. Іщур, І. В. Вербицький // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 8 ев. – С. 75-79.
 36. Опыт внутрипросветного лечения доброкачественных новообразований толстой кишки / Д. М. Усольцев, В. А. Глущенков, Р. А. Бабич [и др.] // Амбулаторная хирургия. – 2017. – № 3/4 ев. – С. 82-84.
 37. Петренко, О. М. Особливості шкірної пластики в пацієнтів із гнійно-некротичними дефектами шкіри / О. М. Петренко, Б. Г. Безродний, О. А. Радомський // Український журнал хірургії. – 2017. – № 4 ев. – С. 75-80.
 38. Петров, В. Ф. Особливості діагностики та лікування травм артерій у дітей / В. Ф. Петров // Український журнал хірургії. – 2017. – № 4 ев. – С. 94-99. 
 39. Рибальченко, В. Ф. Еволюція хірургічної та лікувальної тактики при великих гемангіомах у дітей / В. Ф. Рибальченко, І. Г. Рибальченко, Ю. Г. Демиденко // Український журнал хірургії. – 2017. – № 4 ев. – С. 71-74.
 40. Родин, А. В. Применение повидон-йода для лечения и профилактики раневых инфекций в практике врача-хирурга / А. В. Родин, В. В. Привольнев, В. А. Савкин // Амбулаторная хирургия. – 2017. – № 3/4 ев. – С. 43-51.
 41. Сірко, А. Г. Результати хірургічного лікування бойових вогнепальних черепно-мозкових поранень / А. Г. Сірко // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 8 ев. – С. 80-86.
 42. Смецков, Д. О. Післяопераційний рефлюкс-гастрит у хворих, оперованих із приводу перфоративної виразки / Д. О. Смецков, Н. М. Гончарова, Т. П. Яворська // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 62-66.
 43. Смола, Х. Дебридмент хронических ран с помощью повязок HydroClean / Х. Смола // Амбулаторная хирургия. – 2017. – № 3/4 ев. – С. 52-58.
 44. Современные методы диагностики и подходы к хирургическому лечению синдрома Мириззи / Б. С. Запорожченко, Д. А. Бондарец, И. Е. Бородаев [и др.] // Український журнал хірургії. – 2017. – № 4 ев. – С. 33-37.
 45. Спостереження апендикулярного параколярного абсцесу при інтраабдомінальній локалізації апендикса / І. М. Дейкало, М. М. Никитюк, В. М. Привроцький, В. М. Ліпський // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 109-111.
 46. Терлецький, І. Р. Вплив цилостазолу на перебіг репаративних процесів у пацієнтів із діабетичними трофічними виразками нижніх кінцівок / І. Р. Терлецький // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 78-83. 
 47. Товкай, О. А. Гематоми надниркових залоз: диференційний діагноз та хірургічна тактика / О. А. Товкай, М. О. Уріна, С. М. Черенько // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 37-42.
 48. Троніна, О. Ю. Сучасні підходи до лікування гострої емпієми плеври (огляд літератури) / О. Ю. Троніна // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 102-108.
 49. Учкин, И. Г. Консервативное лечение хронической венозной недостаточности с использованием препарата Флебофа / И. Г. Учкин, Е. Н. Саверская, И. Т. Хаджишвили // Амбулаторная хирургия. – 2017. – № 3/4 ев. – С. 16-20.
 50. Фіра, Д. Б. Діагностичні критерії прогнозування можливих ускладнень у хворих із хронічним калькульозним холециститом та супутньою патологією вен нижніх кінцівок / Д. Б. Фіра // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 56-61. 
 51. Хірургічне лікування гігантської первинної ліпосаркоми великого сальника з розповсюдженим перитонеальним обсіменінням / Л. С. Білянський, Є. Ю. Мірошниченко, А. Д. Кальченко, Д. І. Бутенко // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 112-115.
 52. Шевчук, І. М. Причини, шляхи поширення та діагностичні помилки у хворих із низхідним гнійним медіастинітом / І. М. Шевчук, С. С. Сніжко, М. Г. Шевчук // Український журнал хірургії. – 2017. – № 4 ев. – С. 47-52.
 53. Шевчук, І. М. Хірургічне лікування хворих на хронічний панкреатит, ускладнений біліарною гіпертензією / І. М. Шевчук, В. І. Пилипчук // Шпитальна хірургія. – 2017. – № 4 ев. – С. 72-77.

(Поточний список. 2018р. Вип. 5.)

 1. Аналіз клінічного випадку оніхокриптозу у вагітної жінки / В. В. Крижевський, Р. В. Іванченко, Ю. В. Риб'янець [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11.2 ев. – С. 40-41.
 2. Бєляєв, П. В. Порівняльна цитологічна оцінка перебігу ранового процесу у хворих з гнійно-запальними процесами щелепно-лицьової ділянки при місцевому лікуванні різними методами / П. В. Бєляєв, О. А. Вільцанюк // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11.2 ев. – С. 3-5.
 3. Біляєва, О. О. Місцеве лікування гнійно-запальних захворювань м'яких тканин за допомогою аплікаційного сорбенту нового покоління – "орнісератосил" / О. О. Біляєва, І. В. Кароль // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11.2 ев. – С. 10-12.
 4. Використання зигзагоподібного доступу при мастектомії / В. В. Бойко, О. В. Овчаренко, В. В. Макаров, А. Ю. Бодрова // Клінічна хірургія. – 2017. – № 10 ев. – С. 46-48.
 5. Внутрішньоартеріальне введення препаратів до підшлункової залози як спосіб лікування хворих на гострий панкреатит / В. М. Демидов, С. М. Демидов, Р. С. Вастьянов [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11.2 ев. – С. 19-22.
 6. Возможности лечения хронической ишемии нижних конечностей в дневном стационаре / А. Абрамян, И. Чумбуридзе, М. Штильман, Е. Андреев // Врач. – 2018. – № 1 ев. – С. 71-72.
 7. Воровський, О. О. Аналіз причин та прогнозування розвитку локальних ускладнень, їх лікування при герніопластиці грижових дефектів черевної стінки / О. О. Воровський // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11.2 ев. – С. 16-18.
 8. Вплив корекції внутрішньочеревної гіпертензії на показання до оперативного втручання при гострому панкреатиті / А. І. Суходоля, А. С. Моргун, С. А. Суходоля [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2017. – № 10 ев. – С. 20-22.
 9. Вплив обробки оксигенатора адаптаційною композицією під час аортокоронарного шунтування на зміну клітин крові / П. О. Тополов, І. С. Дьордяй, Л. О. Собанська [та ін.] // Серце і судини. – 2018. – № 1. – С. 80-84.
 10. Дзюбановський, І. Я. Гостра непрохідність тонкої кишки. Покази до різних методів хірургічного лікування / І. Я. Дзюбановський, В. В. Бенедикт // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11.2 ев. – С. 23-26.
 11. Доцільність виконання каротидної ендартеректомії до 48-72 годин після гострого порушення мозкового кровообігу у хворих із симптоматичним стенозом внутрішньої сонної артерії більше 50% / І. І. Кополовець, П. Берек, В. В. Русин [та ін.] // Серце і судини. – 2018. – № 1. – С. 40-43.
 12. Інноваційні технології в хірургії судин / В. А. Черняк, С. Г. Гичка, С. В. Дибкалюк [и др.] // Серце і судини. – 2018. – № 1. – С. 7-13.
 13. Карпищенко, С. Наш опыт эндоскопической фронтотомии / С. Карпищенко, Е. Болознева, В. Шумейко // Врач. – 2017. – № 11 ев. – С. 44-46.
 14. Клінічний випадок хірургічного лікування обструктивної форми гіпертрофічної кардіоміопатії за новою методикою операції Ferrazzi / К. В. Руденко, М. Л. Журавльова, Ф. М. Абдуєва, І. А. Суманова // Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 1. – С. 87-90.
 15. Козлов, С. Н. Пилотное исследование эффективности и безопасности применения эмболизации селезеночной артерии для первичной профилактики варикозных кровотечений у больных с портальной гипертензией / С. Н. Козлов // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11.2 ев. – С. 31-32.
 16. Колесников, Е. Б. Миниинвазивное гастроеюнальное шунтирование – "золотой стандарт" в бариатрической хирургии / Е. Б. Колесников // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11.2 ев. – С. 37-39.
 17. Коломійцев, В. І. Діагностика і лікувальні транспапілярні втручання у хворих з приводу портальної біліопатії / В. І. Коломійцев // Клінічна хірургія. – 2017. – № 10 ев. – С. 23-26.
 18. Кустрьо, В. І. Застосування рукавної колостомії в хірургічному лікуванні хворих з приводу гострої обтураційної непрохідності товстої кишки / В. І. Кустрьо, О. В. Лангазо // Клінічна хірургія. – 2017. – № 10 ев. – С. 27-29. 
 19. Лапароскопічне лікування холецисто-товстокишкової нориці / М. А. Мендель, Є. В. Негря, Ю. В. Павлович, М. С. Луцька // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11.2 ев. – С. 59-62.
 20. Малоінвазивне багатосудинне коронарне шунтування в умовах передньолатеральної торакотомії / О. Д. Бабляк, В. М. Дем'яненко, Є. А. Мельник. І. Р. Терлецький // Серце і судини. – 2018. – № 1. – С. 65-69.
 21. Матвійчук, Б. О. Досвід лікування трофічних виразок нижніх кінцівок венозної етіології в умовах загальнохірургічного стаціонару / Б. О. Матвійчук, Ю. Й. Голик, Н. Р. Федчишин // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11.2 ев. – С. 56-58. 
 22. Можливості антиоксидантної терапії щодо обмеження органних порушень у ранній фазі гострого некротичного панкреатиту / В. В. Петрушенко, О. В. Столярчук, К. М. Паньків // Клінічна хірургія. – 2017. – № 10 ев. – С. 14-16.
 23. Моргун, В. В. Особливості хірургічного та комбінованого лікування медулобластом мозочка у дітей молодшого віку / В. В. Моргун // Клінічна хірургія. – 2017. – № 10 ев. – С. 36-38.
 24. Морфологічні зміни при синдромі діабетичної стопи / Р. І. Сидорчук, О. Й. Хомко, В. Б. Рева [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2017. – № 10 ев. – С. 44-45.
 25. Обгрунтування застосування судинних препаратів в комплексному лікуванні хронічної венозної недостатності з трофічними виразками нижніх кінцівок у хворих похилого та старечого віку / О. О. Біляєва, В. В. Крижевський, М. І. Балінська, Р. П. Щеглюк // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11.2 ев. – С. 6-9.
 26. Особенности диагностики и хирургического лечения больших и гигантских феохромоцитом / О. Н. Садриев, А. Д. Гаибов, Е. Л. Калмыков [и др.]// Клінічна хірургія. – 2017. – № 11. – С. 57-60.
 27. Особенности применения рентгеноэндоваскулярных методов гемостаза и оценка его эффективности у больных при легочном кровотечении различной этиологии / В. В. Бойко, Е. В. Пономарева, А. Г. Краснояружский // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11. – С. 41-44.
 28. Оптимізація лікування хворих з приводу хронічних ран / С. В. Малик, Я. В. Рибалка, О. С. Осіпов, А. В. Верба // Клінічна хірургія. – 2017. – № 10 ев. – С. 49-50.
 29. Опыт применения ферментосодержащего сорбента "Асептисорб-ДК" для лечения ожоговых ран / С. Терехов, П. Грибань, Д. Стопа [и др.] // Врач. – 2017. – № 11 ев. – С. 38-42.
 30. Оцінка інтенсивності репаративних процесів у ішемічних виразках з використанням лектиногістохімічних досліджень / І. І. Кобза, Ю. Г. Орел, І. Р. Терлецький [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11.2 ев. – С. 27-30.
 31. Оцінка якості життя хворих із трофічними виразками венозного генезу / І. Д. Дужий, В. М. Попадинець, О. В. Кравець, А. С. Ніколаєнко // Серце і судини. – 2018. – № 1. – С. 92-94.
 32. Пантьо, В. І. Вплив йододефіциту на ефективність лікування хворих з приводу посттравматичного остеомієліту з використанням пункційної лазерної секвестротрипсії / В. І. Пантьо, Р. М. Сливка, В. В. Пантьо // Клінічна хірургія. – 2017. – № 10 ев. – С. 55-57.
 33. Попович, Я. М. Профілактика тромбоемболії легеневої артерії на тлі трансфасціального тромбозу / Я. М. Попович // Серце і судини. – 2018. – № 1. – С. 58-64.
 34. Применение 3D-мягких печатных моделей почки для лечения больных локализованным раком почки (пилотное исследование) / Ю. Г. Аляев, Е. С. Сирота, Е. А. Безруков [и др.] // Урология. – 2017. – № 6 ев. – С. 12-19.
 35. Программированная реторакотомия после пневмонэктомии по поводу гангрены легкого / В. Пак, Н. Аюшинова, В. Капорский [и др.] // Врач. – 2017. – № 11 ев. – С. 36-38.
 36. Реваскуляризація нижніх кінцівок в умовах ризику розвитку реперфузійних ускладнень / І. К. Венгер, С. Я. Костів, А. Я. Господарський [та ін.] // Серце і судини. – 2018. – № 1. – С. 76-79.
 37. Результаты модифицированной реверсивной пластики с использованием лоскута левой подключичной артерии у пациентов при коарктации аорты / Ю. С. Синельников, Э. Н. Гасанов, Ф. А. Мирзазаде, И. А. Сойнов // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11. – С. 27-30.
 38. Рекомендації Американської асоціації серця та Американської колегії кардіологів із ведення пацієнтів із захворюванням периферичних артерій нижніх кінцівок 2016 року. Доповідь робочої групи щодо клінічних практичних настанов. Частина ІІ // Серце і судини. – 2018. – № 1. – С. 14-26.
 39. Реконструктивні операції на артеріях стопи в лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок / І. І. Кобза, Я. І. Ярема, Р. А. Жук, Д. Є. Федорів // Серце і судини. – 2018. – № 1. – С. 37-39.
 40. Синдром интраабдоминальной гипертензии в практике современного врача / Т. Хоробрых, А. Бадаева, А. Галеева [и др.] // Врач. – 2018. – № 1 ев. – С. 7-9.
 41. Спостереження контраст-асоційованого гострого панкреатиту з гострою нирковою недостатністю / М. С. Загрійчук, О. І. Литвин, Я. В. Романів [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2017. – № 10 ев. – С. 74-75.
 42. Сравнение методов наложения билиарных анастомозов после пересадки правой доли печени от живого донора / Р. А. Мамедов, Н. Ю. Байрамов, Н. Новрузов [и др.] // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11. – С. 20-23.
 43. Суходоля, А. І. Динаміка показників внутрішньочеревного тиску за гострого панкреатиту / А. І. Суходоля, А. С. Моргун // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11.2 ев. – С. 93-94.
 44. Тактика ведення пацієнтів з анемією та залізодефіцитними станами в периопераційному періоді. Узгоджений висновок міжнародної групи експертів // Медичні аспекти здоров'я чоловіка. – 2017. – № 4. – С. 53-58.
 45. Тактика хирургического лечения больных по поводу множественных грыж межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника / Е. Г. Педаченко, М. В. Хижняк, Ю. Е. Педаченко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2017. – № 10 ев. – С. 33-35.
 46. Тромбоз глибоких вен у постраждалих з тяжкою поєднаною травмою з ушкодженням селезінки / Б. О. Матвійчук, Р. Л. Бохонко, Я. А. Король, Н. Р. Федчишин // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11.2 ев. – С. 53-55.
 47. Тромбопрофилактика в хирургической урологии. Обзор рекомендаций Европейской ассоциации урологии // Медичні аспекти здоров'я чоловіка. – 2017. – № 4. – С. 10-14.
 48. Усенко, О. Ю. Частота та критерії діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих хірургічного стаціонару / О. Ю. Усенко, Я. Ю. Войтів // Клінічна хірургія. – 2017. – № 10 ев. – С. 5-7.
 49. Фомін, П. Д. Третинний перитоніт як проблема абдомінальної хірургії / П. Д. Фомін, О. Б. Матвійчук // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11.2 ев. – С. 77-79.
 50. Хірургічне лікування дітей з післяопіковими деформаціями стегна з використанням розтягнутих об'єднаних клаптів на основі перфорантних судин / О. А. Жернов, Мохаммед Кітрі, А. О. Жернов, С. В. Стаскевич // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 7 ев. – С. 90-97.
 51. Хірургічне лікування зобу / О. П. Ковальов, О. М. Люлька, І. І. Нємченко, В. І. Ляховський // Клінічна хірургія. – 2017. – № 11. – С. 48-50.
 52. Хроматоскопия мастоидальной полости при санирующих операциях на ухе / В. Сайдулаев, А. Юнусов, В. Шпотин [и др.] // Врач. – 2017. – № 11 ев. – С. 64-66.
 53. Шаповал, С. Д. Сепсис у хворих за ускладненого синдрому діабетичної стопи – оксидантний стрес організму / С. Д. Шаповал, О. В. Трибушний, І. Л. Савон // Клінічна хірургія. – 2017. – № 10 ев. – С. 41-43.
 54. Этапная терапия трофических язв на фоне венозной недостаточности / Д. Мильдзихова, Л. Сакания, Е. Денисова [и др.] // Врач. – 2017. – № 11 ев. – С. 72-74.
 55. Ярешко, В. Г. Хірургічна тактика при лікуванні некротичного панкреатиту / В. Г. Ярешко, А. І. Марусій // Клінічна хірургія. – 2017. – № 10 ев. – С. 17-19.