ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ : ТЕРАПІЯ, СІМЕЙНА МЕДИЦИНА - 2018

 

<< Повернутися

(Поточний список. 2018р. Вип. 1.)

 1. Андрух, В. С. Геморагічна лихоманка Ебола й діти : що потрібно знати про це педіатру або сімейному лікарю / В. С. Андрух, В. Н. Андрух, М. В. Слободян // Практикуючий лікар. – 2017. – № 2 ев. – С. 41-44.
 2. Баранова, И. А. Остеопороз при муковисцидозе : меры профилактики и терапевтические возможности / И. А. Баранова, Е. И. Кондратьева, С. А. Красовский // Пульмонология. – 2017. – № 4 ев. – С. 537-545. 
 3. Волошина, О. Б. Сучасні рекомендації щодо діагностики та лікування захворювань артерій нижніх кінцівок у практиці сімейного лікаря (огляд літератури) / О. Б. Волошина // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 141-148.
 4. Воронков, Л. Г. Дисфункція нирок при хронічній серцевій недостатності / Л. Г. Воронков, Г. Є. Дудник // Серцева недостатність та коморбідні стани. - 2017. - № 2. - С. 25-29.
 5. Гипонатриемия: клинический подход / Д. Ю. Щекочихин, Н. Л. Козловская, Ф. Ю. Копылов [и др.] // Терапевтический архив. – 2017. - №8ев. – С. 134-140. 
 6. Гіполіпідемічна терапія для первинної і вторинної профілактики ішемічного інсульту : роль сімейного лікаря // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 2. – С. 61-62. 
 7. Гойда, Н. Г. Роль лікаря загальної практики – сімейного лікаря у діагностиці та профілактиці вродженої та спадкової патології / Н. Г. Гойда, О. В. Процюк // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 3 ев. – С. 45-52.
 8. Деримедвідь, Л. В. Комбіновані нестероїдні протизапальні засоби із серратіопептидазою у фармакотерапії запальних захворювань / Л. В. Деримедвідь, В. П. Вереітинова // Практикуючий лікар. – 2016. – № 4 ев. – С. 5-9. 
 9. Диагностика воспалительных заболеваний кишечника на амбулаторно-поликлиническом этапе // Участковый врач. – 2017. – № 5. – С. 39-41.
 10. Ершова, И. Б. Использование ингаляций фитопрепаратами при осложнениях острых респираторных вирусных заболеваний / И. Б. Ершова, Т. Ф. Осипова // Актуальная инфектология. – 2017. – № 2. – С. 63-69.
 11. Звягинцева, Т. Д. Билиарные дисфункции и методы современной терапии / Т. Д. Звягинцева, И. И. Шаргород // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 129-132.
 12. Игнатова, Г. Л. Новые возможности ингаляционной терапии при воспалительных заболеваниях респираторной системы / Г. Л. Игнатова, В. Н. Антонов // Терапевтический архив. - 2017. - Том 89, № 8ев. - С. 110-112.
 13. Керівництво для лікаря-практика : як за 3 візити взяти під контроль ризик розвитку судинної катастрофи // Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 3. – С. 25-27.
 14. Лисенко, Д. А. Анемія хронічного захворювання : "terra incognita" в терапевтичній практиці / Д. А. Лисенко // Український медичний вісник. – 2017. – № 6. – С. 18-21. 
 15. Мехтиев, С. Н. Функциональные расстройства сфинктера Одди в практике терапевта / С. Н. Мехтиев, О. А. Мехтиева, Ю. Р. Куликова // Лечащий Врач. - 2017. - № 9ев. - С. 77-85. 
 16. Науменко, Л. Ю. Сучасні підходи до визначення порушень життєдіяльності у практиці сімейного лікаря / Л. Ю. Науменко, І. С. Борисова, В. М. Березовський // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 74-77. 
 17. Олюнин, Ю. А. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов у больных с высоким кардиоваскулярным риском / Ю. А. Олюнин // Научно-практическая ревматология. – 2017. – № 3 ев. – С. 321-323.
 18. Оцінка ефективності та безпеки препарату Рапітус при гострих респіраторних захворюваннях у пацієнтів із малопродуктивним кашлем в загальній лікарській практиці / О. М. Барна, Я. В. Корост, В. О. Малєєва [та ін.] // Мистецтво лікування. – 2017. – № 6/7. – С. 24-30.
 19. Палій, І. Г. Біль у животі : що необхідно знати сімейному лікарю / І. Г. Палій, С. В. Заїка // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 122-128.
 20. Палій, І. Г. Нез'ясовані проблеми і нові можливості в терапії хронічних запорів : що повинен знати лікар загальної практики? / І. Г. Палій, І. В. Чернова // Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 4. – С. 63-71. 
 21. Селюк, М. М. Оптимізація лікування гострих респіраторних захворювань / М. М. Селюк, М. М. Козачок, О. В. Селюк // Практикуючий лікар. – 2017. – № 1 ев. – С. 17-20.
 22. Серик, С. А. Аспирин в первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний : эффективность и безопасность / С. А. Серик // Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 3. – С. 28-44.
 23. Сучасні підходи до оптимізації профілактики ризику виникнення синдрому масивного цитолізу пухлини / О. І. Ременнік, А. О. Андріяка, І. Р. Гартовська [та ін.] // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 70-73.
 24. Ткаченко, В. І. Вторинна профілактика ішемічної хвороби серця у практиці лікаря загальної практики / В. І. Ткаченко, О. А. Гайова // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 6-9.
 25. Хухліна, О. С. Ефективність вазонату та ентропу у лікуванні печінкової енцефалопатії у комплексній терапії хворих на токсичний гепатит / О. С. Хухліна, А. А. Антонів, В. Ю. Дрозд // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 41-51.
 26. Яновська, А. О. Критичні етапи спостережень важких випадків аортальних аневризм на фоні значної коморбідності у загальній практиці (за власними тривалими клінічними спостереженнями та досвідом викладання державною та англійською мовами) / А. О. Яновська, В. М. Рудіченко, Д. В. Рейзін // Сімейна медицина. – 2017. – № 3. – С. 84-91.