ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ : ТЕРАПІЯ, СІМЕЙНА МЕДИЦИНА - 2018

 

<< Повернутися

(Поточний список. 2018р. Вип. 1.)

 1. Андрух, В. С. Геморагічна лихоманка Ебола й діти : що потрібно знати про це педіатру або сімейному лікарю / В. С. Андрух, В. Н. Андрух, М. В. Слободян // Практикуючий лікар. – 2017. – № 2 ев. – С. 41-44.
 2. Баранова, И. А. Остеопороз при муковисцидозе : меры профилактики и терапевтические возможности / И. А. Баранова, Е. И. Кондратьева, С. А. Красовский // Пульмонология. – 2017. – № 4 ев. – С. 537-545. 
 3. Волошина, О. Б. Сучасні рекомендації щодо діагностики та лікування захворювань артерій нижніх кінцівок у практиці сімейного лікаря (огляд літератури) / О. Б. Волошина // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 141-148.
 4. Воронков, Л. Г. Дисфункція нирок при хронічній серцевій недостатності / Л. Г. Воронков, Г. Є. Дудник // Серцева недостатність та коморбідні стани. - 2017. - № 2. - С. 25-29.
 5. Гипонатриемия: клинический подход / Д. Ю. Щекочихин, Н. Л. Козловская, Ф. Ю. Копылов [и др.] // Терапевтический архив. – 2017. - №8ев. – С. 134-140. 
 6. Гіполіпідемічна терапія для первинної і вторинної профілактики ішемічного інсульту : роль сімейного лікаря // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 2. – С. 61-62. 
 7. Гойда, Н. Г. Роль лікаря загальної практики – сімейного лікаря у діагностиці та профілактиці вродженої та спадкової патології / Н. Г. Гойда, О. В. Процюк // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 3 ев. – С. 45-52.
 8. Деримедвідь, Л. В. Комбіновані нестероїдні протизапальні засоби із серратіопептидазою у фармакотерапії запальних захворювань / Л. В. Деримедвідь, В. П. Вереітинова // Практикуючий лікар. – 2016. – № 4 ев. – С. 5-9. 
 9. Диагностика воспалительных заболеваний кишечника на амбулаторно-поликлиническом этапе // Участковый врач. – 2017. – № 5. – С. 39-41.
 10. Ершова, И. Б. Использование ингаляций фитопрепаратами при осложнениях острых респираторных вирусных заболеваний / И. Б. Ершова, Т. Ф. Осипова // Актуальная инфектология. – 2017. – № 2. – С. 63-69.
 11. Звягинцева, Т. Д. Билиарные дисфункции и методы современной терапии / Т. Д. Звягинцева, И. И. Шаргород // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 129-132.
 12. Игнатова, Г. Л. Новые возможности ингаляционной терапии при воспалительных заболеваниях респираторной системы / Г. Л. Игнатова, В. Н. Антонов // Терапевтический архив. - 2017. - Том 89, № 8ев. - С. 110-112.
 13. Керівництво для лікаря-практика : як за 3 візити взяти під контроль ризик розвитку судинної катастрофи // Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 3. – С. 25-27.
 14. Лисенко, Д. А. Анемія хронічного захворювання : "terra incognita" в терапевтичній практиці / Д. А. Лисенко // Український медичний вісник. – 2017. – № 6. – С. 18-21. 
 15. Мехтиев, С. Н. Функциональные расстройства сфинктера Одди в практике терапевта / С. Н. Мехтиев, О. А. Мехтиева, Ю. Р. Куликова // Лечащий Врач. - 2017. - № 9ев. - С. 77-85. 
 16. Науменко, Л. Ю. Сучасні підходи до визначення порушень життєдіяльності у практиці сімейного лікаря / Л. Ю. Науменко, І. С. Борисова, В. М. Березовський // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 74-77. 
 17. Олюнин, Ю. А. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов у больных с высоким кардиоваскулярным риском / Ю. А. Олюнин // Научно-практическая ревматология. – 2017. – № 3 ев. – С. 321-323.
 18. Оцінка ефективності та безпеки препарату Рапітус при гострих респіраторних захворюваннях у пацієнтів із малопродуктивним кашлем в загальній лікарській практиці / О. М. Барна, Я. В. Корост, В. О. Малєєва [та ін.] // Мистецтво лікування. – 2017. – № 6/7. – С. 24-30.
 19. Палій, І. Г. Біль у животі : що необхідно знати сімейному лікарю / І. Г. Палій, С. В. Заїка // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 122-128.
 20. Палій, І. Г. Нез'ясовані проблеми і нові можливості в терапії хронічних запорів : що повинен знати лікар загальної практики? / І. Г. Палій, І. В. Чернова // Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 4. – С. 63-71. 
 21. Селюк, М. М. Оптимізація лікування гострих респіраторних захворювань / М. М. Селюк, М. М. Козачок, О. В. Селюк // Практикуючий лікар. – 2017. – № 1 ев. – С. 17-20.
 22. Серик, С. А. Аспирин в первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний : эффективность и безопасность / С. А. Серик // Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 3. – С. 28-44.
 23. Сучасні підходи до оптимізації профілактики ризику виникнення синдрому масивного цитолізу пухлини / О. І. Ременнік, А. О. Андріяка, І. Р. Гартовська [та ін.] // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 70-73.
 24. Ткаченко, В. І. Вторинна профілактика ішемічної хвороби серця у практиці лікаря загальної практики / В. І. Ткаченко, О. А. Гайова // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 6-9.
 25. Хухліна, О. С. Ефективність вазонату та ентропу у лікуванні печінкової енцефалопатії у комплексній терапії хворих на токсичний гепатит / О. С. Хухліна, А. А. Антонів, В. Ю. Дрозд // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 41-51.
 26. Яновська, А. О. Критичні етапи спостережень важких випадків аортальних аневризм на фоні значної коморбідності у загальній практиці (за власними тривалими клінічними спостереженнями та досвідом викладання державною та англійською мовами) / А. О. Яновська, В. М. Рудіченко, Д. В. Рейзін // Сімейна медицина. – 2017. – № 3. – С. 84-91.

 (Поточний список. 2018р. Вип. 2.)

 1. Артеріальна гіпертензія і цереброваскулярні захворювання у загальнолікарській практиці / В. М. Ждан, Є. М. Кітура, М. Ю. Бабаніна, О. Є. Кітура // Сімейна медицина. – 2017. – № 5. – С. 61-65.
 2. Бешиха в практиці сімейного лікаря / В. М. Рудіченко, А. С. Любченко, Д. В. Рейзін [та ін.] // Мистецтво лікування. – 2017. – № 9/10. – С. 21-26.
 3. Бурчинский, С. Г. Ангиопротекция: защита сосудов мозга в практике семейного врача / С. Г. Бурчинский // Сімейна медицина. – 2017. – № 5. – С. 57-58.
 4. Бурчинский, С. Г. Новые возможности фитотерапевтической коррекции расстройств сна / С. Г. Бурчинский // Мистецтво лікування. – 2017. – № 9/10. – С. 11-20.
 5. Вдовиченко, В. І. Вітамінопрофілактика: користь, марність, шкідливість / В. І. Вдовиченко, Т. В. Острогляд // Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 4. – С. 56-63.
 6. Вовченко, М. Н. Роль омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в профилактике и терапии хронических неинфекционных заболеваний / М. Н. Вовченко, А. С. Исаева // Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 4. – С. 25-33. 
 7. Гайдукова, С. Н. Современная тактика лечения железодефицитной анемии / С. Н. Гайдукова, С. В. Выдыборец // Здоровье женщины. – 2017. – № 7 ев. – С. 25-31. 
 8. Дуда, А. К. Антибиотикоассоциированная диарея : принципы диагностики и лечения / А. К. Дуда // Мистецтво лікування. – 2017. – № 9/10. – С. 39-43. 
 9. Дуда, А. К. Антибиотикорезистентность и пути ее преодоления / А. К. Дуда // Мистецтво лікування. – 2017. – № 9/10. – С. 34-38.
 10. Зінчук, О. М. Сучасні аспекти пероральної регідратації при гострих кишкових інфекціях / О. М. Зінчук, О. О. Зубач, О. П. Адамович // Сімейна медицина. – 2017. – № 4. – С. 134-136.
 11. Караулов, А. В. Применение ОМ-85 в остром периоде для лечения острых респираторных инфекций: иммунологические механизмы и обоснование / А. В. Караулов // Лечащий Врач. – 2017. – № 11 ев. – С. 37-39. 
 12. Ковальчук, М. П. Бронхіальна астма у дітей у практиці сімейного лікаря / М. П. Ковальчук // Сімейна медицина. – 2017. – № 5. – С. 88-91.
 13. Кочуева, М. Н. Тактика ведения больных с хронической сердечной недостаточностью на этапе первичной медицинской помощи / М. Н. Кочуева, Г. И. Кочуев // Здоров'я України. – 2017. – № 15-16. – С. 14-15.
 14. Матвієць, Л. Г. Організація та моніторинг своєчасного надання медико-психологічної допомоги на первинному рівні при гострих та посттравматичних стресових розладах / Л. Г. Матвієць // Сімейна медицина. – 2017. – № 5. – С. 6-10.
 15. Матюха, Л. Ф. Динаміка впливу бактеріальних лізатів при лікуванні інфекцій нижніх дихальних шляхів у пацієнтів молодого віку / Л. Ф. Матюха, О. Б. Тиш, Т. А. Титова // Сімейна медицина. – 2017. – № 5. – С. 83-87. 
 16. Михалев, К. А. Диклофенак: отдельные аспекты безопасности применения в клинической практике / К. А. Михалев, Т. Я. Чурсина // Український медичний вісник. – 2017. – № 6. – С. 37-40. 
 17. Негоспітальна пневмонія: діагностика та терапія / В. Є. Сабадаш, О. М, Барна, О. О. Погребняк [та ін.] // Мистецтво лікування. – 2017. – № 9/10. – С. 4-8.
 18. Приверженность пациентов как ключевой фактор успешности терапии. Мнения экспертов, озвученные на XVIII Национальном конгрессе кардиологов Украины // Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 4. – С. 44-47.
 19. Руженцова, Т. А. Критерии дифференциальной диагностики кори на догоспитальном этапе / Т. А. Руженцова, Д. А. Хавкина, П. В. Чухляев // Лечащий Врач. – 2017. – № 11 ев. – С. 40-42. 
 20. Сангидорж, Б. Локальная иммунотерапия у пациентов с вирус-ассоциированным аллергическим ринитом / Б. Сангидорж, Н. С. Татаурщикова, А. Н. Ронжина // Практическая медицина. – 2017. – № 10 ев. – С. 99-103. 
 21. Ткаченко, В. І. Синдром тромбоцитопенії у практиці сімейного лікаря / В. І. Ткаченко, О. І. Алексейченко, І. І. Горішній // Сімейна медицина. – 2017. – № 5. – С. 78-82.
 22. Фейса, С. В. Стан шкіри у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки та супутнім гіпотиреозом: погляд сімейного лікаря / С. В. Фейса, І. В. Чопей // Сімейна медицина. – 2017. – № 5. – С. 53-56. 
 23. Фосфоміцин: антибіотик першої лінії для пероральної терапії гострих неускладнених інфекцій сечовивідних шляхів // Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 4. – С. 78-85.
 24. Шень, Н. П. Нимесулид в лечении и профилактике болевого синдрома различного генеза / Н. П. Шень, В. В. Логвиненко, С. Ю. Мухачева // Амбулаторная хирургия. – 2017. – № 3/4 ев. – С. 75-80. 
 25. Що нового у виявленні та лікуванні дисліпідемії і профілактиці прогресування атеросклерозу ? Рекомендації Американської асоціації клінічних ендокринологів і Аме-риканської колегії ендокринологів 2017 // Практична ангіологія. – 2017. – № 3/4. – С. 47-58.
 26. Alvarez-Perea A. Лікування анафілаксії на первинній ланці / А. Alvarez-Perea, L. K. Tanno, M. L. Baeza // Здоров'я України. – 2018. – № 1. – С. 24-26.