ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ : ПЕДІАТРІЯ - 2018

<< Повернутися

(Поточний список. 2018р. Вип. 1.)

 1. Андрух, В. С. Геморагічна лихоманка Ебола й діти : що потрібно знати про це педіатру або сімейному лікарю / В. С. Андрух, В. Н. Андрух, М. В. Слободян // Практикуючий лікар. – 2017. – № 2 ев. – С. 41-44.
 2. Андрух, В. С. Дещо про соки для дітей / В. С. Андрух, В. Н. Андрух // Дитячий лікар. – 2017. – № 4. – С. 11-14. 
 3. Аряев, Н. Л. Профилактика антибиотик-ассоциированной диареи, вызванной токсигенным штаммом Clostridium difficile у детей (обзор) / Н. Л. Аряев, В. А. Гудзь, Р. В. Кожевин // Дитячий лікар. – 2017. – № 4. – С. 28-34.
 4. Булгакова, В. А. Лечение острой респираторной инфекции у детей : выбор препарата этиопатогенетического действия как подход к предупреждению полипрагмазии / В. А. Булгакова // Лечащий Врач. – 2017. – № 9 ев. – С. 39-42.
 5. Вахлова, И. В. Обеспеченность витамином D и эффективность его профилактического назначения у детей раннего возраста / И. В. Вахлова, Н. А. Зюзева // Практическая медицина. – 2017. – № 5 ев. – С. 31-36.
 6. Кашель у детей с респираторными инфекциями : современные подходы к терапии // Дитячий лікар. – 2017. – № 4. – С. 40-44.
 7. Квашніна, Л. В. Муколітична терапія у дитячому віці : можливості, ефективність, безпека / Л. В. Квашніна // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 5 ев. – С. 41-47.
 8. Клінічний випадок муковісцидозу із розвитком синдрому поліорганної недостатності у дитини / Н. М. Дробова, К. О. Яновська, О. В. Пасічник [та ін.] // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 5 ев. – С. 132-136.
 9. Кошурникова, А. С. Ожирение и метаболический синдром : вопросы диагностики, профилактики и лечения / А. С. Кошурникова, Е. В. Лукина // Лечащий Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 66-69. 
 10. Крамарьов, С. О. Сучасні підходи до лікування гельмінтозів / С. О. Крамарьов // Дитячий лікар. – 2017. – № 4. – С. 16-20. 
 11. Кривопустов, С. П. Оптимізація лікування дітей з інфекцією дихальних шляхів при супутньому алергічному риніті / С. П. Кривопустов // Дитячий лікар. – 2017. – № 4. – С. 22-26.
 12. Майданник, В. Г. Застосування та ефективність препарату рослинного походження при респіраторній патології у дітей / В. Г. Майданник // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2017. – Том 11, № 3 ев. – С. 85-91.
 13. Мальцев, С. В. Рахит у детей : причины, диагностика, лечение / С. В. Мальцев // Практическая медицина. – 2017. – № 5 ев. – С. 44-48. 
 14. Мансурова, Г. Ш. Остеопороз у детей : роль кальция и витамина D в профилактике и терапии / Г. Ш. Мансурова, С. В. Мальцев // Практическая медицина. – 2017. – № 5 ев. – С. 55-59.
 15. Нечипуренко, О. Н. Астенический синдром в практике педиатра и семейного врача. Основные аспекты метаболической коррекции детей с вторичной иммунной дисфункцией / О. Н. Нечипуренко // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 5 ев. – С. 110-116. 
 16. Перший кисломолочний прикорм – відповідальний вибір // Дитячий лікар. – 2017. – № 4. – С. 36-38.
 17. Протокол лікування дітей з епілепсією для педіатрів первинної ланки та лікарів загальної практики [Електронний ресурс] // Український медичний часопис. – 2016. – 1 лютого. – С. 1. – Режим доступу : http://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2016/02/EpilepsyaDeti.pdf?upload 
 18. Хвороба Кавасакі : особливості клінічної симптоматики та лікування / О. М. Муквіч, А. М. Мацкевич, О. А. Бельська [та ін.] // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 5 ев. – С. 137-141.
 19. Шадрін, О. Г. Сучасні підходи до діагностики та лікування функціонального запору у дітей раннього віку / О. Г. Шадрін // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 5 ев. – С. 126-130. 

   

(Поточний список. 2018р. Вип. 2.)

 1. Абатуров, А. Е. Роль пробиотиков в формировании микрофлоры у детей, вскармливаемых искусственными смесями / А. Е. Абатуров // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 7 ев. – С. 865-872. 
 2. Абатуров, А. Е. Терапевтический потенциал бактериофагов и эндолизинов при лечении острых респираторных инфекций, вызванных бактериальными патогенами / А. Е. Абатуров, Т. А. Крючко // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 6 ев. – С. 702-711. 
 3. Андрух, В. С. Гострі пневмонії у повсякденній практиці педіатра / В. С. Андрух, В. Н. Андрух // Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 4. – С. 48-54. 
 4. Беш, Л. В. Оральні провокаційні проби в педіатрії: показання, ризики та власний досвід / Л. В. Беш, О. І. Мацюра, В. П. Бобик // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 7 ев. – С. 797-802. 
 5. Бронхолегенева дисплазія у дітей: сучасна діагностика, наслідки та їх лікування (update 2017) / М. О. Гончарь, Г. С. Сенаторова, О. Л. Логвінова, Г. Р. Муратов // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 7 ев. – С. 803-811. 
 6. Вікова динаміка рівня алергенспецифічного IgE в дітей із харчовою алергією та патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту / Т. В. Сорокман, С. В. Сокольник, О. В. Макарова, І. Я. Лозюк // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 7 ев. – С. 768-772.
 7. Дитятковський, В. О. Атопічний марш у педіатрії: генотип-асоційовані механізми. Частина 2. Перспективні генотип-асоційовані механізми та маркери хвороб атопічного маршу в дітей / В. О. Дитятковський // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 5 ев. – С. 604-610.
 8. Дмитрук, В. І. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей: досягнення та проблеми. Антивакцинальний рух як фактор перешкоди в проведенні імунізації населення / В. І. Дмитрук, Г. О. Заславська // Актуальная инфектология. – 2017. – № 4. – С. 13-18. 
 9. Досвід діагностики природженої аномалії артеріальної системи в дитини з бронхіальною обструкцією: клінічний випадок та інформаційна довідка / Л. В. Беш, О. І. Мацюра, В. Б. Яськів [та ін.] // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 5 ев. – С. 636-641.
 10. Ершова, И. Б. Психовегетативное состояние детей, больных лямблиозом / И. Б. Ершова, О. В. Петренко, А. А. Заславская // Актуальная инфектология. – 2017. – № 4. – С. 32-35.
 11. Карпищенко, С. Диагностика и лечение головной боли у детей в амбулаторных условиях / С. Карпищенко, С. Алексеенко, А. Волошина // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 60-62. 
 12. Кривопустов, С. П. Оптимізація лікування дітей з інфекцією дихальних шляхів, які мають алергічний риніт / С. П. Кривопустов // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 5 ев. – С. 585-589.
 13. Логвінова, О. Л. Що необхідно знати педіатру про селективний дефіцит IgA (update 2017) / О. Л. Логвінова, М. О. Гончарь, О. П. Помазуновська // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 7 ев. – С. 820-826. 
 14. Овчаренко, Л. С. Влияние психоэмоционального перенапряжения у детей младшего школьного возраста на частоту рекуррентных заболеваний респираторного тракта и функциональное состояние миокарда / Л. С. Овчаренко, Д. Н. Шелудько, А. А. Вертегел // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 7 ев. – С. 760-767.
 15. Особливості клініко-лабораторної діагностики хвороби Помпе у дітей / Н. О. Пічкур, Н. В. Ольхович, Т. П. Іванова, Н. В. Самоненко // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 7 ев. – С. 788-796. 
 16. Особливості перебігу бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку залежно від рівня забезпеченості вітаміном D / Ю. К. Больбот, Т. А. Бордій, К. К. Годяцька [та ін.] // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 6 ев. – С. 688-695.
 17. Особливості порушень функціонування нирок у дітей із системним червоним вовчаком та ювенільним ідіопатичним артритом / Л. Ф. Богмат, В. В. Ніконова, Н. С. Шевченко, І. М. Бессонов // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 6 ев. – С. 663-669.
 18. Охотнікова, О. М. Ефективність пробіотичної терапії гастроінтестинальної форми харчової алергії в дітей / О. М. Охотнікова, Ю. Р. Черниш // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 5 ев. – С. 562-568. 
 19. Пахольчук, О. П. Вікові особливості IgE-залежної гіперчутливості до харчових продуктів у дітей різного віку, підтвердженої методом прик- і патч-тестування / О. П. Пахольчук, С. М. Недельська // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 7 ев. – С. 749-753.
 20. Современные возможности диагностики лимфаденопатий у детей / Л. А. Ходак, В. И. Браилко, А. С. Ходак, В. П. Лаврик // Актуальная инфектология. – 2017. – № 4. – С. 24-28.
 21. Тагиева, А. А. Оценка избыточной массы тела и ожирения как факторов риска формирования артериальной гипертензии среди детей школьного возраста / А. А. Тагиева // Сімейна медицина. – 2017. – № 5. – С. 27-30.
 22. Функциональные заболевания органов пищеварения у дошкольников с избирательным аппетитом / М. Денисов, Е. Гильд, А. Якушин, Е. Шрайнер // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 65-68.
 23. Черниш, Ю. Р. Клінічні прояви гастроінтестинальної форми харчової алергії у дітей і підходи до її діагностики / Ю. Р. Черниш, О. М. Охотнікова // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 5 ев. – С. 611-622.
 24. Яковенко, М. П. Катамнез на первом году жизни детей, рожденных с низкой и экстремально низкой массой тела / М. П. Яковенко, Е. И. Клещенко, Д. А. Каюмова // Лечащий Врач. – 2017. – № 11 ев. – С. 51-54. 


 (Поточний список. 2018р. Вип. 3.)

 1. Абатуров, А. Е. Лекарственные средства, основанные на молекулярных структурах антимикробных пептидов, и терапевтические возможности при лечении инфекционных заболеваний респираторного тракта (часть 1) / А. Е. Абатуров, Т. А. Крючко, Г. А. Леженко // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 8 ев. – С. 925-938. 
 2. Бекетова, Г. В. Можливості місцевої імуномодулюючої та репаративної терапії у дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту і порожнини рота / Г. В. Бекетова, О. В. Солдатова // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 6 ев. – С. 113-118. 
 3. Бережний, В. В. Сучасні методи лікування резистентних до внутрішньовенних імуноглобулінів пацієнтів з діагнозом «Хвороба Кавасакі» (огляд літератури) / В. В. Береж-ний, Х. М. Совтус, Ю. І. Бондарець // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 6 ев. – С. 120-124. 
 4. Білково-енергетичне забезпечення передчасно народжених дітей при парентеральному харчуванні / І. В. Сидоренко, Є. Є. Шунько, О. В. Барановська, В. М. Тишкевич // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 6 ев. – С. 56-60.
 5. Воспалительные и невоспалительные причины лихорадки неясного генеза у детей / О. И. Пикуза, А. М. Закирова, З. Я. Сулейманова, Е. А. Самороднова // Практическая медицина. – 2017. – № 10 ев. – С. 22-25.
 6. Гляделова, Н. П. Опыт применения препарата «Биоарон С» для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний у детей (обзор литературы) / Н. П. Гляделова, Т. В. Марушко, И. В. Романкевич // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 6 ев. – С. 106-112. 
 7. Гончарь, М. О. Світовий досвід з лікування інтерстиціальних захворювань легень у дітей (up-date 2017) / М. О. Гончарь, О. Л. Логвінова // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 8 ев. – С. 921-924. 
 8. Гончарь, М. О. Світовий досвід з питань діагностики інтерстиціальних захворювань легень у дітей (up-date 2017) / М. О. Гончарь, О. Л. Логвінова // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 8 ев. – С. 914-920. 
 9. Делягин, В. М. Ребенок, астма, врач и школа / В. М. Делягин, Н. С. Аксенова, И. В. Ключникова // Практическая медицина. – 2017. – № 10 ев. – С. 26-28. 
 10. Егорова, К. В. Физическое развитие детей с хронической носоглоточной патологией / К. В. Егорова, Н. Х. Жамлиханов, Д. А. Маллин // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2017. – Том 11, № 4 ев. – С. 13-16.
 11. Знаменская, Т. К. Современные аспекты профилактики и лечения гриппа и ОРВИ у детей / Т. К. Знаменская, О. В. Воробьева // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 6 ев. – С. 98-104.
 12. Іванов, Д. Д. Інфекції сечової системи в дітей : настанови і клінічна практика / Д. Д. Іванов // Здоров'я України. – 2018. – № 1. – С. 27.
 13. Канкасова, М. Н. Гепатолиенальный синдром в практике педиатра / М. Н. Канкасова, О. Г. Мохова, О. С. Поздеева // Практическая медицина. – 2017. – № 10 ев. – С. 16-21. 
 14. Крючко, Т. О. Пробіотична корекція у дітей: фокус на моноштамні препарати / Т. О. Крючко, І. М. Несіна // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 6 ев. – С. 11-16. 
 15. Майданник, В. Г. Вітамін D, імунна система і профілактика гострих респіраторних інфекцій / В. Г. Майданник // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2017. – Том 11, № 4 ев. – С. 38-53. 
 16. Майданник, В. Г. Пробиотики, пребиотики и симбиотики в педиатрической практике / В. Г. Майданник // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2017. – Том 11, № 4 ев. – С. 54-69. 
 17. Маменко, М. Є. Гіпотиреоз у дітей (лекція для педіатрів та лікарів загальної практики) / М. Є. Маменко // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 6 ев. – С. 17-27.
 18. Марушко, Т. В. Гіпермобільний синдром у дітей: принципи діагностики та лікування / Т. В. Марушко, О. Б. Герман, О. В. Олексенко // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 6 ев. – С. 28-34. 
 19. Мартынчук, А. А. Диетические стратегии в диагностике и лечении пациентов с пищевой непереносимостью / А. А. Мартынчук, Т. А. Крючко // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 8 ев. – С. 909-913. 
 20. Недєльська, С. М. Лікування атопічного дерматиту у дітей з використанням місцевого комплексного протизапального рослинного препарату / С. М. Недєльська, О. Д. Кузнєцова // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2017. – Том 11, № 4 ев. – С. 17-22.
 21. Охотникова, Е. Н. Обструктивный бронхит: так ли проста эта патология у детей ? / Е. Н. Охотникова, Л. В. Дуда // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 6 ев. – С. 87-96.
 22. Синдром врожденной мраморной телеангиоэктатической кожи с множественными изъязвлениями у новорожденного ребенка / А. Р. Нурмеева, Е. В. Бильдюк, И. Н. Нурмеев, А. Р. Хамитова // Практическая медицина. – 2017. – № 10 ев. – С. 116-118.
 23. Синдром Дауна у практиці гематолога / О. І. Дорош, О. О. Трояновська, О. І. Очеретна [та ін.] // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 6 ев. – С. 130-146.
 24. Смеси на основе козьего молока: возможно ли их использование в питании детей первых месяцев жизни / И. Н. Холодова, Т. А. Титова, Л. Р. Кудаярова [и др.] // Практическая медицина. – 2017. – № 10 ев. – С. 35-42.
 25. Сучасні особливості введення підгодовування та його ефективність у дітей раннього віку на вільному грудному вигодовуванні / К. Д. Дука, Н. В. Мишина, А. О. Єфанова, І. Г. Дука // Здоровье ребенка. – 2017. – Том 12, № 8 ев. – С. 900-903.
 26. Чернышева, Т. В. Алгоритм наблюдения детей с гиперэхогенным внутрисердечным фокусом / Т. В. Чернышева, Е. И. Малинина, О. А. Рычкова // Практическая медицина. – 2017. – № 10 ев. – С. 63-66.