ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПИСОК НОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я - 2018

<< Повернутися

(Поточний список. 2018р. Вип. 1.)

 1. Владзимирский, А. Первичные телемедицинские консультации «пациент-врач» / А. Владзимирский // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 12. – С. 26-33.
 2. Гавриленко, Л. Навчання на курсах підвищення кваліфікації та атестація за суміжними спеціальностями / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 11. – С. 88-94.
 3. Гойда, Н. Г. Роль законодавчого органу України щодо моніторингу державних програм у сфері охорони здоров’я / Н. Г. Гойда, Ю. П. Вдовиченко, Р. О. Моісеєнко // Здоровье женщины. – 2017. – № 2 ев. – С. 33-35.
 4. Дарвай, А. Податкова оптимізація та управління фінансами в медичному бізнесі / А. Дарвай // Приватний лікар. – 2017. – № 8. – С. 20-23.
 5. Деревянко, І. Медичні послуги в ринкових умовах / І. Деревянко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 11. – С. 48-60.
 6. Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги / О. Н. Литвинова, Н. О. Теренда, Н. Я. Панчишин [та ін.] // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2017. – № 1 ев. – С. 4-7.
 7. Ільченко, С. Розгляд скарг у закладі охорони здоров'я : правові основи / С. Ільченко // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 10 ев. – С. 44-49.
 8. Клименко, О. Посадова інструкція лікаря з медицини невідкладних станів // О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 11. – С. 76-85.
 9. Клименко, О. Посадова інструкція старшого фельдшера з медицини невідкладних станів // О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 12. – С. 78-87.
 10. Клименко, О. Проведення наради та складання протоколу / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 8 ев. – С. 58-66.
 11. Клименко, О. Службові листи у роботі закладу охорони здоров'я // О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 12. – С. 52-62.
 12. Коваль, О. Організація роботи стаціонарного закладу охорони здоров'я щодо обігу препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів / О. Коваль // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2017. – № 1 ев. – С. 81-87.
 13. Красовська, І. Оплата за листком непрацездатності за неповного робочого часу / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 12. – С. 64-71.
 14. Красовська, І. Правила внутрішнього трудового розпорядку в медзакладі / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 11. – С. 64-75.
 15. Купліванчук, А. Оплата праці в медицині : дрібниць не буває / А. Купліванчук // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 10 ев. – С. 61-65.
 16. Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства // Практикуючий лікар. – 2017. – № 2 ев. – С. 67-79.
 17. Нижник, А. Порядок дій у конфліктних ситуаціях. Чи варто повертати гроші? / А. Нижник // Приватний лікар. – 2017. – № 8. – С. 43-46.
 18. Посадова інструкція лікаря-хірурга вищої кваліфікаційної категорії Хірургічного відділення ОКЛ (код КП 2221.2) // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 10 ев. – С. 57-60.
 19. Салманов, А. Аккредитация больниц : опыт стран / А. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 12. – С. 18-25.
 20. Салманов, А. Факторы, влияющие на качество медицинских услуг / А. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 11. – С. 31-42.
 21. Сисоєнко, І. Нова «сімейна медицина». Про проект Закону України «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини» / І. Сисоєнко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 11. – С. 18-21.
 22. Статут комунального некомерційного підприємства // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 8 ев. – С. 70-82.
 23. Ткачук, Р. Організовуємо роботу лікарсько-контрольної комісії / Р. Ткачук // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 10 ев. – С. 32-38.
 24. Худякова, А. Формуємо вартість платної медичної послуги: що слід врахувати / А. Худякова // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 10 ев. – С. 22-27.


 (Поточний список. 2018р. Вип. 2.)

 1. Автономізація лікарень : що варто знати // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 23-25.
 2. Біла, В. Організовуємо партнерські пологи у закладах охорони здоров'я / В. Біла, Ю. Нікітіна, Л. Сазоненко // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 57-60.
 3. Варивончик, Д. В. Критеріальні клініко-епідеміологічні підходи щодо експертного встановлення професійного генезу злоякісних новоутворень / Д. В. Варивончик // Український радіологічний журнал. – 2017. – Том 25, № 4. – С. 314-317.
 4. Денисенко, О. Зведені накази : як складати один документ замість багатьох / О. Денисенко // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 67-71.
 5. Електронний супровід реформи первинної ланки // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 16-22.
 6. Івахно, О. П. Медицина дитинства у структурі системи громадського здоров'я України / О. П. Івахно, І. П. Козярін, Л. В. Лоза // Довкілля та здоров'я. – 2017. – № 3. – С. 22-25. 
 7. Ільченко, С. Слідчі та оперативно-розшукові дії в закладі охорони здоров'я : що варто знати керівнику / С. Ільченко // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 8-14.
 8. Іщенко, О. Розробляємо документацію з профілактики та медичної допомоги при медикаментозній алергії / О. Іщенко // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 37-48.
 9. Коваленко, Ю. М. Можливості підвищення ефективності надання первинної медичної допомоги населенню в умовах переходу до сімейної медицини за рахунок використання цифрових технологій у рентгенодіагностиці / Ю. М. Коваленко // Радіологічний вісник. – 2017. – № 1/2 ев. – С. 15-18. 
 10. Контракт з лікарем : підписати не можна відмовитися ? // Ваше здоров'я. – 2018. – 6 квітня. – С. 6-8.
 11. Конфлікт з бійкою на робочому місці : як діяти? // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 39.
 12. Кравець, К. І. Становлення та застосування телемедицини у світі та в Україні / К. І. Кравець // Дерматологія та венерологія. – 2017. – № 4. – С. 94-98.
 13. Красовська, І. Переведення та переміщення : оформлюємо правильно / І. Красовська // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 23-32.
 14. Красовська, І. Продовження та перенесення відпустки : відчуйте різницю / І. Красовська // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – № 8 ев. – С. 8-17.
 15. Купліванчук, А. Директор медзакладу став директором медпідприємства : що змінилося в умовах оплати праці / А. Купліванчук // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 48-50.
 16. Купліванчук, А. Оплата праці в медицині : надбавки і доплати / А. Купліванчук // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 51-55.
 17. Купліванчук, А. Оплата сумісництва і суміщення у закладах охорони здоров'я / А. Купліванчук // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 56-63.
 18. Купліванчук, А. Підсумований облік робочого часу у закладах охорони здоров'я / А. Купліванчук // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 67-71.
 19. Купліванчук, А. Премія працівникам медичних закладів : бути чи не бути в кошторисі / А. Купліванчук // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 61-66.
 20. Літвак, А. Самовиховання лідерських якостей / А. Літвак // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 33-38.
 21. Маймула, Г. Професія "парамедик" у світі та в Україні / Г. Маймула // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 26-28.
 22. Мастюгіна, Г. Кому очікувати на збільшення пенсії : з'ясовуємо на прикладах / Г. Мастюгіна // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 33-47.
 23. Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства (закінчення) // Практикуючий лікар. – 2017. – № 3 ев. – С. 51-63.
 24. Миронова, Г. Благодійні внески пацієнтів – вихід по мінному полю ? / Г. Миронова // Ваше здоров'я. – 2018. – 23 березня. – С. 22-23.
 25. Мобільні технології для моніторингу показників стану здоров'я / Н. В. Дорош, К. І. Ільканич, О. І. Дорош, І. Р. Бойко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2017. – № 3 ев. – С. 47-50.
 26. Нижник, А. Відповідальність за незаконну приватну медичну практику / А. Нижник // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 72-75.
 27. Нові заклади та відділення з кардіологічної допомоги // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 15-23.
  Розглянуто питання удосконалення системи кардіологічної допомоги у лікарнях та поліклініках, створення нових відділень, відповідно до шести положень з кардіологічної допомоги, затверджених наказом № 975 МОЗ України.
 28. Організація роботи хоспісу : сам собі хазяїн чи член великої родини ? // Ваше здоров'я. – 2018. – 23 лютого. – С. 14-15.
  У статті розглянуто різні моделі організації роботи хоспісів (на прикладі двох паліативних закладів Харківщини).
 29. Особисте цифрове життя // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 10-15.
  Стаття присвячена питанню особистого електронного цифрового підпису : особливості створення та отримання.
 30. Паліативна допомога в Україні // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 52-64.
 31. План розвитку системи громадського здоров'я // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 6.
 32. Подаваленко, А. П. Епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами у сфері громадського здоров'я / А. П. Подаваленко, О. В. Подаваленко // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 6. – С. 27-29.
 33. Посадова інструкція асистента ерготерапевта відділення відновного лікування (код КП 3226) // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 33-36.
 34. Посадова інструкція лікаря-кардіолога вищої кваліфікаційної категорії центральної районної лікарні (код КП 2221.2) // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 24-27.
 35. Посадова інструкція парамедика вищої категорії лінійної бригади (код КП 3221) // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 29-32.
 36. Посадова інструкція сестри медичної з фізіотерапії фізіотерапевтичного кабінету центральної районної лікарні (код КП 3231) // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 12 ев. – С. 45-48.
 37. Розробка, впровадження та удосконалення системи управління якістю у закладах охорони здоров’я відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № II спецвип. ев. – С. 1-104.
 38. Працівникові встановлено інвалідність : дії роботодавця // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 45-46.
 39. Про внесення змін до Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" : Наказ МОЗ України від 22.09.2017 р. № 1126 // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 83-87.
 40. Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я" : Наказ МОЗ України від 09.08.2017 р. № 918 // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 77-82.
 41. Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини : Наказ МВС України, МОЗ України, Генеральної прокуратури України від 29.09.2017 р. № 807/1193/279 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2017. – № 12 ев. – С. 54-59.
 42. Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги та госпіталізації пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST бригадами екстреної медичної допомоги : Наказ МОЗ України від 28.09.2017 р. № 1181 // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 76-81.
 43. Про затвердження примірних договорів про медичне обслуговування населення в рамках реалізації пілотного проекту : Наказ МОЗ України від 23.10.2017 р. № 1295/71 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2017. – № 11 ев. – С. 96-109.
 44. Про удосконалення системи кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров'я України : Наказ МОЗ України від 29.08.2017 р. № 975 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2017. – № 11 ев. – С. 49-60.
 45. Реорганізація медичних закупівель // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 7-8.
 46. Рецепт на "Доступні ліки" // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 8-9.
 47. Саєнко, М. Лікар пацієнту друг, або Як будувати стосунки за формулою "win – win" / М. Саєнко // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 7-13.
 48. Сучасні аспекти медико-соціальної реабілітації інвалідів-учасників антитерористичної операції / Н. М. Беляєва, І. В. Куриленко, О. Б. Яворовенко [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2017. – № 3 ев. – С. 25-29.
 49. Сучасні проблеми професійної патології в Україні / О. М. Арустамян, В. С. Ткачишин, В. Є. Кондратюк [та ін.] // Довкілля та здоров'я. – 2017. – № 4. – С. 62-67.
 50. Установлення факту смерті людини : взаємодія ЗОЗ та правоохоронних органів // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 14-22.
 51. Черненко, О. Рекомендації, які мають соціальне значення : як ефективно консультувати пацієнтів / О. Черненко // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 54-56.
 52. Як поліпшити прихильність пацієнта до терапії // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 49-53.

 (Поточний список. 2018р. Вип. 3.)

 1. Автономізація медичних закладів // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 1 ев. – С. 16-21.
 2. Ганжа, Ю. Хто на конкурс, або Як обиратимуть керівника закладу охорони здоров'я / Ю. Ганжа // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 2 ев. – С. 10-19.
 3. Дуброва, Я. Плануємо тендер на закупівлю ліків / Я. Дуброва // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 1 ев. – С. 31-35.
 4. Загородна, Т. Обіг наркотичних та психотропних лікарських засобів : що слід зробити на початку року / Т. Загородна // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 1 ев. – С. 44-50.
 5. Загородна, Т. Типові помилки під час провадження діяльності, пов'язаної з обігом підконтрольних речовин / Т. Загородна // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – № 1. – С. 8-17.
 6. Закон України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 1 ев. – С. 64-73.
 7. Зразки документів. Положення про громадську наглядову Раду КНЗ "Лікарської обласної психоневрологічної лікарні" // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 2 ев. – С. 79-82.
 8. Зразки документів. Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я : Постанова КабМіну України від 27.12.2017 р. № 1077 (із зм. і доп.) // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 2 ев. – С. 83-91.
 9. Іголкіна, І. Камінь за пазухою, або Налагоджуємо взаємини з колегами / І. Іголкіна // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 1 ев. – С. 76-80.
 10. Ільченко, С. Коли відмова надати медичну допомогу – законна / С. Ільченко // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 2 ев. – С. 26-31.
 11. Ільченко, С. Лікар не надав медичну допомогу : яка відповідальність загрожує / С. Ільченко // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 2 ев. – С. 20-25.
 12. Керівників медзакладів обиратимуть за конкурсом // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 2 ев. – С. 62-78.
 13. Клименко, О. Посадова інструкція лікаря-фтизіатра / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 1 ев. – С. 68-75.
 14. Клименко, О. Посадова інструкція лікаря-хірурга / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 2 ев. – С. 32-38.
 15. Клименко, О. Посадова інструкція сестри медичної кабінету контрольованого лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі (ДОТ кабінету) / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. – 2018. – № 2ев. – С. 53-60. 
 16. Клименко, О. Посадові інструкції у закладі охорони здоров'я / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 2 ев. – С. 22-31.
 17. Клименко, О. Прийняття на роботу у заклад охорони здоров'я : загальний порядок / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 1 ев. – С. 46-59.
 18. Котуза, А. Система управління якістю в медичному закладі / А. Котуза // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 1 ев. – С. 28-33.
 19. Красовська, І. Працівник-іноземець : особливості працевлаштування та оплати праці / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 1 ев. – С. 60-67.
 20. Красовська, І. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 2 ев. – С. 40-48.
 21. Мельник, А. Організовуємо профілактичну роботу з населенням / А. Мельник // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 2 ев. – С. 77-82.
 22. Нижник, А. 5 кроків до приватної медичної практики / А. Нижник // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 1 ев. – С. 51-57.
 23. Парамедикам бути // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 1 ев. – С. 78-87.
 24. План медичної реформи первинної ланки – 2018 // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 1 ев. – С. 14-15.
 25. Посадова інструкція головної медичної сестри (код КП 1229.5) // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – № 1. – С. 18-21.
 26. Посадова інструкція лікаря-анестезіолога вищої кваліфікаційної категорії (код КП 2221.2) // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 1 ев. – С. 36-39.
 27. Посадова інструкція лікаря внутрішньої медицини вищої кваліфікаційної категорії (код КП 2221.2) // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 2 ев. – С. 36-39.
 28. Посадова інструкція лікаря загальної практики – сімейного лікаря вищої кваліфікаційної категорії (код КП 2221.2) // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 2 ев. – С. 32-35.
 29. Посадова інструкція лікаря-патологоанатома (код КП 2212.2) // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 1 ев. – С. 40-43.
 30. Посадова інструкція сестри палатної терапевтичного відділення центральної міської лікарні // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – № 3. – С. 55-58.
 31. Почерняк, І. Рекламна пауза, або Як рекламувати заклад і не зазнати неприємностей / І. Почерняк // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 2 ев. – С. 40-47.
 32. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення : Закон України від 19.10.2017 р. № 2168-VIII // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2018. – № 1 ев. – С. 3-10.
 33. Про деякі питання застосування Україномовного варіанту Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ICPC-2-E) : Наказ МОЗ України від 04.01.2018 р. № 13 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2018. – № 2 ев. – С. 32-52.
 34. Про забезпечення організації направлення громад України для лікування за кордон : Постанова КабМіну України від 27.12.2017 р. № 1079 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2018. – № 2 ев. – С. 14-17.
 35. Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я : Постанова КабМіну України від 16.10.2014 р. № 642 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2018. – № 2 ев. – С. 3-8.
 36. Про затвердження Правил застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги : Наказ МОЗ України від 31.08.2017 р. № 992 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2018. – № 1 ев. – С. 63-72.
 37. Про затвердження Примірного положення про госпітальний округ : Наказ МОЗ України від 20.02.2017 р. № 165 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2018. – № 2 ев. – С. 24-29.
 38. Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості : Закон України від 14.11.2017 р. № 2206-VIII // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2018. – № 1 ев. – С. 11-16.
 39. Про спостережну раду закладу охорони здоров'я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я : Постанова КабМіну України від 27.12.2017р. № 1077 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2018. – № 2 ев. – С. 9-13.
 40. Про утворення Національної служби здоров'я України : Постанова КабМіну України від 27.12.2017 р. № 1101 // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 2 ев. – С. 59-64.
 41. Реформа фінансування системи охорони здоров'я // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 2 ев. – С. 56-61.
 42. Садртдинов, О. "Главные" бизнес-процессы в клинике. Ч. 2 / О. Садртдинов // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 2 ев. – С. 16-21.
 43. Садртдинов, О. "Главные" бизнес-процессы в современной клинике. Ч. 1 / О. Садртдинов // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 1 ев. – С. 38-44.
 44. Салманов, А. Медицинские технологии и их влияние на качество услуг / А. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 2 ев. – С. 50-54.
 45. Салманов, А. Управление качеством медицинских услуг / А. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 1 ев. – С. 34-37.
 46. Сисоєнко, І. Забезпечення безпечних умов надання медичної допомоги / І. Сисоєнко // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 1 ев. – С. 24-27.
 47. Сисоєнко, І. Нова модель фінансування медзакладів / І. Сисоєнко // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 2 ев. – С. 10-12.
 48. Сисоєнко, І. Фортифікація борошна фолієвою кислотою : світовий досвід і потреби України / І. Сисоєнко // Журнал головної медичної сестри. – 2018. – № 2ев. – С. 6-8.
 49. Ткачишин, В. Як знизити шкідливу дію на організм ультрафіолетового й інфрачервоного випромінювання / В. Ткачишин // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 2 ев. – С. 48-53.
 50. Фадєєв, Д. Вас провокують на конфлікт. 5 способів уникнути скандалу / Д. Фадєєв // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 2 ев. – С. 83-87.
 51. Шевченко, Л. 8 типів пацієнтів, які зводять з розуму кожного лікаря / Л. Шевченко, Т. Гурковська // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 1 ев. – С. 81-87.
 52. Шевченко, Л. Ціна питання: хто й за що платитиме закладам охорони здоров'я після реформи / Л. Шевченко // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 1ев. – С. 10-13.
 53. Шкарівська, І. Без вини винуватий чи справедливо покараний? Дисциплінарна відповідальність медсестри / І. Шкарівська // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – № 1. – С. 22-32.
 54. Шкарівська, І. Відеоспостереження на робочих місцях медперсоналу / І. Шкарівська // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – № 3. – С. 49-54.
 55. Шкарівська, І. Лікарі неякісно ведуть медичну документацію : яких неприємностей чекати / І. Шкарівська // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 1 ев. – С. 16-30.
 56. Шкарівська, І. Посміхніться, вас знімає прихована камера, або Відеоспостереження у медзакладі / І. Шкарівська // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – № 2. – С. 35-39.
 57. Шмельова, М. Листки непрацездатності : запитували ? Відповідаємо / М. Шмельова // Управління закладом охорони здоров'я. – 2018. – № 2 ев. – С. 67-72.
 58. Як впроваджувати нові клінічні протоколи : інструкція для лікарів 1/4 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2018. – № 2 ев. – С. 111-118.