ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПИСОК НОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я - 2018

<< Повернутися

(Поточний список. 2018р. Вип. 1.)

 1. Владзимирский, А. Первичные телемедицинские консультации «пациент-врач» / А. Владзимирский // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 12. – С. 26-33.
 2. Гавриленко, Л. Навчання на курсах підвищення кваліфікації та атестація за суміжними спеціальностями / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 11. – С. 88-94.
 3. Гойда, Н. Г. Роль законодавчого органу України щодо моніторингу державних програм у сфері охорони здоров’я / Н. Г. Гойда, Ю. П. Вдовиченко, Р. О. Моісеєнко // Здоровье женщины. – 2017. – № 2 ев. – С. 33-35.
 4. Дарвай, А. Податкова оптимізація та управління фінансами в медичному бізнесі / А. Дарвай // Приватний лікар. – 2017. – № 8. – С. 20-23.
 5. Деревянко, І. Медичні послуги в ринкових умовах / І. Деревянко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 11. – С. 48-60.
 6. Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги / О. Н. Литвинова, Н. О. Теренда, Н. Я. Панчишин [та ін.] // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2017. – № 1 ев. – С. 4-7.
 7. Ільченко, С. Розгляд скарг у закладі охорони здоров'я : правові основи / С. Ільченко // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 10 ев. – С. 44-49.
 8. Клименко, О. Посадова інструкція лікаря з медицини невідкладних станів // О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 11. – С. 76-85.
 9. Клименко, О. Посадова інструкція старшого фельдшера з медицини невідкладних станів // О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 12. – С. 78-87.
 10. Клименко, О. Проведення наради та складання протоколу / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 8 ев. – С. 58-66.
 11. Клименко, О. Службові листи у роботі закладу охорони здоров'я // О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 12. – С. 52-62.
 12. Коваль, О. Організація роботи стаціонарного закладу охорони здоров'я щодо обігу препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів / О. Коваль // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2017. – № 1 ев. – С. 81-87.
 13. Красовська, І. Оплата за листком непрацездатності за неповного робочого часу / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 12. – С. 64-71.
 14. Красовська, І. Правила внутрішнього трудового розпорядку в медзакладі / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 11. – С. 64-75.
 15. Купліванчук, А. Оплата праці в медицині : дрібниць не буває / А. Купліванчук // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 10 ев. – С. 61-65.
 16. Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства // Практикуючий лікар. – 2017. – № 2 ев. – С. 67-79.
 17. Нижник, А. Порядок дій у конфліктних ситуаціях. Чи варто повертати гроші? / А. Нижник // Приватний лікар. – 2017. – № 8. – С. 43-46.
 18. Посадова інструкція лікаря-хірурга вищої кваліфікаційної категорії Хірургічного відділення ОКЛ (код КП 2221.2) // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 10 ев. – С. 57-60.
 19. Салманов, А. Аккредитация больниц : опыт стран / А. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 12. – С. 18-25.
 20. Салманов, А. Факторы, влияющие на качество медицинских услуг / А. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 11. – С. 31-42.
 21. Сисоєнко, І. Нова «сімейна медицина». Про проект Закону України «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини» / І. Сисоєнко // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 11. – С. 18-21.
 22. Статут комунального некомерційного підприємства // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № 8 ев. – С. 70-82.
 23. Ткачук, Р. Організовуємо роботу лікарсько-контрольної комісії / Р. Ткачук // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 10 ев. – С. 32-38.
 24. Худякова, А. Формуємо вартість платної медичної послуги: що слід врахувати / А. Худякова // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 10 ев. – С. 22-27.


 (Поточний список. 2018р. Вип. 2.)

 1. Автономізація лікарень : що варто знати // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 23-25.
 2. Біла, В. Організовуємо партнерські пологи у закладах охорони здоров'я / В. Біла, Ю. Нікітіна, Л. Сазоненко // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 57-60.
 3. Варивончик, Д. В. Критеріальні клініко-епідеміологічні підходи щодо експертного встановлення професійного генезу злоякісних новоутворень / Д. В. Варивончик // Український радіологічний журнал. – 2017. – Том 25, № 4. – С. 314-317.
 4. Денисенко, О. Зведені накази : як складати один документ замість багатьох / О. Денисенко // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 67-71.
 5. Електронний супровід реформи первинної ланки // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 16-22.
 6. Івахно, О. П. Медицина дитинства у структурі системи громадського здоров'я України / О. П. Івахно, І. П. Козярін, Л. В. Лоза // Довкілля та здоров'я. – 2017. – № 3. – С. 22-25. 
 7. Ільченко, С. Слідчі та оперативно-розшукові дії в закладі охорони здоров'я : що варто знати керівнику / С. Ільченко // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 8-14.
 8. Іщенко, О. Розробляємо документацію з профілактики та медичної допомоги при медикаментозній алергії / О. Іщенко // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 37-48.
 9. Коваленко, Ю. М. Можливості підвищення ефективності надання первинної медичної допомоги населенню в умовах переходу до сімейної медицини за рахунок використання цифрових технологій у рентгенодіагностиці / Ю. М. Коваленко // Радіологічний вісник. – 2017. – № 1/2 ев. – С. 15-18. 
 10. Контракт з лікарем : підписати не можна відмовитися ? // Ваше здоров'я. – 2018. – 6 квітня. – С. 6-8.
 11. Конфлікт з бійкою на робочому місці : як діяти? // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 39.
 12. Кравець, К. І. Становлення та застосування телемедицини у світі та в Україні / К. І. Кравець // Дерматологія та венерологія. – 2017. – № 4. – С. 94-98.
 13. Красовська, І. Переведення та переміщення : оформлюємо правильно / І. Красовська // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 23-32.
 14. Красовська, І. Продовження та перенесення відпустки : відчуйте різницю / І. Красовська // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – № 8 ев. – С. 8-17.
 15. Купліванчук, А. Директор медзакладу став директором медпідприємства : що змінилося в умовах оплати праці / А. Купліванчук // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 48-50.
 16. Купліванчук, А. Оплата праці в медицині : надбавки і доплати / А. Купліванчук // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 51-55.
 17. Купліванчук, А. Оплата сумісництва і суміщення у закладах охорони здоров'я / А. Купліванчук // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 56-63.
 18. Купліванчук, А. Підсумований облік робочого часу у закладах охорони здоров'я / А. Купліванчук // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 67-71.
 19. Купліванчук, А. Премія працівникам медичних закладів : бути чи не бути в кошторисі / А. Купліванчук // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 61-66.
 20. Літвак, А. Самовиховання лідерських якостей / А. Літвак // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 33-38.
 21. Маймула, Г. Професія "парамедик" у світі та в Україні / Г. Маймула // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 26-28.
 22. Мастюгіна, Г. Кому очікувати на збільшення пенсії : з'ясовуємо на прикладах / Г. Мастюгіна // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 33-47.
 23. Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства (закінчення) // Практикуючий лікар. – 2017. – № 3 ев. – С. 51-63.
 24. Миронова, Г. Благодійні внески пацієнтів – вихід по мінному полю ? / Г. Миронова // Ваше здоров'я. – 2018. – 23 березня. – С. 22-23.
 25. Мобільні технології для моніторингу показників стану здоров'я / Н. В. Дорош, К. І. Ільканич, О. І. Дорош, І. Р. Бойко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2017. – № 3 ев. – С. 47-50.
 26. Нижник, А. Відповідальність за незаконну приватну медичну практику / А. Нижник // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 72-75.
 27. Нові заклади та відділення з кардіологічної допомоги // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 15-23.
  Розглянуто питання удосконалення системи кардіологічної допомоги у лікарнях та поліклініках, створення нових відділень, відповідно до шести положень з кардіологічної допомоги, затверджених наказом № 975 МОЗ України.
 28. Організація роботи хоспісу : сам собі хазяїн чи член великої родини ? // Ваше здоров'я. – 2018. – 23 лютого. – С. 14-15.
  У статті розглянуто різні моделі організації роботи хоспісів (на прикладі двох паліативних закладів Харківщини).
 29. Особисте цифрове життя // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 10-15.
  Стаття присвячена питанню особистого електронного цифрового підпису : особливості створення та отримання.
 30. Паліативна допомога в Україні // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 52-64.
 31. План розвитку системи громадського здоров'я // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 6.
 32. Подаваленко, А. П. Епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами у сфері громадського здоров'я / А. П. Подаваленко, О. В. Подаваленко // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 6. – С. 27-29.
 33. Посадова інструкція асистента ерготерапевта відділення відновного лікування (код КП 3226) // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 33-36.
 34. Посадова інструкція лікаря-кардіолога вищої кваліфікаційної категорії центральної районної лікарні (код КП 2221.2) // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 24-27.
 35. Посадова інструкція парамедика вищої категорії лінійної бригади (код КП 3221) // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 29-32.
 36. Посадова інструкція сестри медичної з фізіотерапії фізіотерапевтичного кабінету центральної районної лікарні (код КП 3231) // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 12 ев. – С. 45-48.
 37. Розробка, впровадження та удосконалення системи управління якістю у закладах охорони здоров’я відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 // Практика управління медичним закладом. – 2017. – № II спецвип. ев. – С. 1-104.
 38. Працівникові встановлено інвалідність : дії роботодавця // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 45-46.
 39. Про внесення змін до Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" : Наказ МОЗ України від 22.09.2017 р. № 1126 // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 83-87.
 40. Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я" : Наказ МОЗ України від 09.08.2017 р. № 918 // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 11 ев. – С. 77-82.
 41. Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини : Наказ МВС України, МОЗ України, Генеральної прокуратури України від 29.09.2017 р. № 807/1193/279 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2017. – № 12 ев. – С. 54-59.
 42. Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги та госпіталізації пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST бригадами екстреної медичної допомоги : Наказ МОЗ України від 28.09.2017 р. № 1181 // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 76-81.
 43. Про затвердження примірних договорів про медичне обслуговування населення в рамках реалізації пілотного проекту : Наказ МОЗ України від 23.10.2017 р. № 1295/71 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2017. – № 11 ев. – С. 96-109.
 44. Про удосконалення системи кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров'я України : Наказ МОЗ України від 29.08.2017 р. № 975 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2017. – № 11 ев. – С. 49-60.
 45. Реорганізація медичних закупівель // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 7-8.
 46. Рецепт на "Доступні ліки" // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – № 5 ев. – С. 8-9.
 47. Саєнко, М. Лікар пацієнту друг, або Як будувати стосунки за формулою "win – win" / М. Саєнко // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 7-13.
 48. Сучасні аспекти медико-соціальної реабілітації інвалідів-учасників антитерористичної операції / Н. М. Беляєва, І. В. Куриленко, О. Б. Яворовенко [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2017. – № 3 ев. – С. 25-29.
 49. Сучасні проблеми професійної патології в Україні / О. М. Арустамян, В. С. Ткачишин, В. Є. Кондратюк [та ін.] // Довкілля та здоров'я. – 2017. – № 4. – С. 62-67.
 50. Установлення факту смерті людини : взаємодія ЗОЗ та правоохоронних органів // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 14-22.
 51. Черненко, О. Рекомендації, які мають соціальне значення : як ефективно консультувати пацієнтів / О. Черненко // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 54-56.
 52. Як поліпшити прихильність пацієнта до терапії // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 12 ев. – С. 49-53.