ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ : НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ - 2018

<< Повернутися

(Поточний список. 2018р. Вип. 1.)

 1. Белялов, Ф. И. Депрессия, тревога и стресс у пациентов с ишемической болезнью сердца / Ф. И. Белялов // Терапевтический архив. – 2017. – Том 89, № 8 ев. – С. 104-109.
 2. Борзих, Н. О. Особливості психоемоційного стану поранених із вогнепальними ушкодженнями верхніх кінцівок / Н. О. Борзих, С. С. Страфун // Здоровье мужчины. – 2017. – № 2 ев. – С. 48-52.
 3. Бурчинский, С. Г. Новые возможности коррекции психоэмоциональных расстройств при неврозах / С. Г. Бурчинский // Український медичний вісник. – 2017. – № 11/12. – С. 62-64.
 4. Волынкин, А. А. Психоаффективные расстройства при последствиях черепно-мозговой травмы у беременных / А. А. Волынкин, П. Н. Власов, В. А. Петрухин // Практическая медицина. – 2017. – Том 2, № 1 ев. – С. 55-57.
 5. Дамулин, И. Патогенетические, клинические и реабилитационные аспекты острых нарушений мозгового кровообращения / И. Дамулин, Д. Дегтерев, А. Струценко // Врач. – 2017. – № 9 ев. – С. 26-28. 
 6. Коваленко, О. Є. Сучасні погляди на субстрат та механізми дії акупунктури / О. Є. Коваленко, М. Є. Чіжикова // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 6 ев. – С. 120-126. 
 7. Копчак, О. О. Оборотний церебральний вазоконстрикторний синдром : клініка, діагностика та лікування / О. О. Копчак // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 6 ев. – С. 77-83.
 8. Кузнецов, В. В. ГАМКергические препараты в терапии начальных форм дисциркуляторной энцефалопатии / В. В. Кузнецов, М. С. Егорова, Д. В. Шульженко // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 6 ев. – С. 105-111.
 9. Кулешова, Е. О. Некоторые особенности терапии острых полиморфных психотических расстройств / Е. О. Кулешова, А. Е. Строганов // Практическая медицина. – 2017. – Том 2, № 1 ев. – С. 48-50.
 10. Лікування депресії та інших афективних порушень у постінсультний період // Психоневрологія и нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 6. – С. 50-56.
 11. Мищенко, Т. С. Когнитивные нарушения : актуальность проблемы, этиопатогенез, диагностика и лечение / Т. С. Мищенко // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2. – С. 30-37.
 12. Новакович, К. С. Радіочастотні інтервенційні методи під контролем УЗД у лікуванні абдомінального гіпогастрального болю. Клінічний випадок / К. С. Новакович, Б. Б. Павлов // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 6 ев. – С. 132-135.
 13. Периферическое головокружение / Н. Маслова, Э. А. Ковалева, М. Агафонова [и др.] // Врач. – 2017. – № 9 ев. – С. 49-52.
 14. Пічкур, Н. О. Оптимізація клініко-лабораторної діагностики хвороби Помпе серед інших спадкових нервово-м’язових захворювань (літературний огляд, власні спостереження) / Н. О. Пічкур // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 6 ев. – С. 112-119.
 15. Праміпексол : препарат вибору в лікуванні хвороби Паркінсона // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 7/8. – С. 20-22.
 16. Рекомендації щодо лікування хронічної інсомнії в дорослих // Психоневрологія и нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 6. – С. 58-62.
 17. Рекомендації щодо терапії постінсультної епілепсії // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 7/8. – С. 53-56.
 18. Саковец, Т. Г. Клинические особенности поражения нервной системы у пациентов с болезнью Шегрена / Т. Г. Саковец // Практическая медицина. – 2017. – № 8 ев. – С. 122-125.
 19. Спосіб нейропротекторної терапії післяопераційних когнітивних дисфункцій : Інформ. лист № 33 - 2017 / С. С. Дубівська, С. Т. Соловйова, М. Д. Бітчук [та ін.] ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Укрмедпатентінформ, 2017. - 4с.
 20. Товажнянская, Е. Л. Препарат мельдоний у пациентов с ишемическим инсультом в раннем восстановительном периоде / Е. Л. Товажнянская, И. А. Лапшина, Е. Т. Соловьева // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 6 ев. – С. 47-50.
 21. Хасенова, Г. П. Алфлутоп® в практике врача (обзор литературы) / Г. П. Хасенова // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 6 ев. – С. 84-92.
 22. Черненко, І. І. Медико-соціальне значення та організація психологічної допомоги та соціальної адаптації учасників бойових дій та членів їх сімей у сучасних умовах / І. І. Черненко, І. А. Чухно // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 6 ев. – С. 127-131.
 23. Ярмухаметова, М. Р. Течение симптоматической фокальной эпилепсии после удаления опухоли головного мозга / М. Р. Ярмухаметова // Практическая медицина. – 2017. – № 8 ев. – С. 194-196.

(Поточний список. 2018р. Вип. 2.) 

 1. Бурчинский, С. Г. Проблема безопасности ноотропной фармакотерапии в неврологической практике / С. Г. Бурчинский, А. Ю. Гончар, Е. В. Райченко // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 56-60.
 2. Вышлова, И. Флупиртин в терапии хронических болевых синдромов в поясничной области / И. Вышлова, С. Карпов, А. Байда // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 68-70.
 3. Галушко, О. А. Виявлення та лікування порушень вуглеводного обміну у хворих на гострий інсульт / О. А. Галушко // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. – 2017. – № 5/6. – С. 18-20.
 4. Депресія та інсомнія : виявлення причинно-наслідкових зв’язків з метою вибору тактики лікування / М. М. Орос, С. В. Орос, В. І. Смоланка, Т. В. Іваньо // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 63-67. 
 5. Епідуральна інфільтрація глюкокортикоїдів та місцевих анестетиків при лікуванні неспецифічного болю у спині / Ю. В. Волкова, Р. П. Чаплинський, Ю. О. Бабалян [та ін.] // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 4. – С. 72-76.
 6. Застосування блокад під ультразвуковим контролем при менеджменті болю у спині / Д. В. Дмитрієв, О. В. Марчук, С. П. Колісник [та ін.] // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 2. – С. 57-61.
 7. Козелкин, А. А. Эффективность препарата Когнифен у больных с мозговым ишемическим полушарным инсультом в позднем восстановительном периоде / А. А. Козелкин, Л. В. Новикова, А. А. Дронова // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 37-44.
 8. Мар’єнко, Л. Б. Нові класифікації епілепсії та епілептичних нападів (ILAE 2017) : шляхи впровадження в Україні / Л. Б. Мар’єнко, Т. А. Літовченко, А. Є. Дубенко // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 89-96.
 9. Михайлова, Э. А. Характеристика факторов, предрасполагающих к развитию психопатологии у детей с сахарным диабетом 1 типа / Э. А. Михайлова, Е. А. Будрейко, Д. А. Мителев // Український журнал дитячої ендокринології. – 2017. – № 3/4. – С. 42-47.
 10. Настанови щодо менеджменту пацієнтів із депресією в амбулаторній клінічній практиці // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 9. – С. 29-32.
 11. Орос, М. М. Біль у ділянці серця : погляд невролога / М. М. Орос, В. В. Грабар // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 77-81. 
 12. Педаченко, Ю. Е. Клинические проявления и лечебная тактика при неосложненных гемангиомах грудного отдела позвоночника / Ю. Е. Педаченко, Ху Хао // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 25-28.
 13. Пічкур, Н. О. Нейропатичні форми лізосомних хвороб накопичення в Україні / Н. О. Пічкур // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 47-55.
 14. Попова, Е. В. Harding-синдром — наследственная оптическая нейропатия Лебера и рассеянный склероз : клинический случай и обзор литературы / Е. В. Попова, В. В. Брюхов, М. В. Кротенкова // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 99-104. 
 15. Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 9. – С. 33-58.
 16. Современное представление о терапии обострений рассеянного склероза / Г. Г. Шкильнюк, А. А. Богдан, Н. Н. Бурова [и др.] // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 105-108.
 17. Современные аспекты диагностики и лечения фокальной кортикальной дисплазии у детей с герпесвирусной инфекцией и коморбидной кардиальной патологией / Н. Б. Кирпичева, А. Г. Шаповалов, Т. Г. Подгорная, Э. А. Демус // Дитячий лікар. – 2017. – № 5/6. – С. 38-42.
 18. Сучасні методи лікування спінальних нейрокомпресійних больових синдромів / А. В. Іпатов, О. М. Тарасенко, Л. В. Кузьміна, Л. В. Мирончук // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 1. – С. 51-56.
 19. Татаринова, К. Комбинированное лечение хронической мигрени : ботулинический токсин типа А и Венлафаксин / К. Татаринова, А. Артеменко // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 56-60. 
 20. Фесенко, В. С. Запобігання післяпункційному головному болю / В. С. Фесенко // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 3. – С. 11-18.
 21. Фесенко, В. С. Лікування післяпункційного головного болю / В. С. Фесенко, У. А. Фесенко // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 2. – С. 30-39.
 22. Фесенко, В. С. Причини та прояви післяпункційного головного болю / В. С. Фесенко // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 1. – С. 12-20. 
 23. Фесенко, В. С. Ускладнення внутрішньочерепної гіпотензії : чи можемо ми нехтувати після-пункційним головним болем ? / В. С. Фесенко // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 4. – С. 54-60. 
 24. Фищенко, Я. В. Роль эпидурального адгезиолиза в лечении болевого синдрома на фоне грыж межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника / Я. В. Фищенко // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 1. – С. 62-68.
 25. Чуприна, Г. М. Вплив симптомів дебюту на перебіг розсіяного склерозу в аспекті коморбідності / Г. М. Чуприна, Н. К. Свиридова, А. І. Галуша // Сімейна медицина. – 2017. – № 5. – С. 75-77.
 26. Эккерт, О. Сочетанное применение логопедического массажа, криотерапии и глицина при лечении детей с дизартрией / О. Эккерт, Т. Лопатина // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 63-65.


(Поточний список. 2018р. Вип. 3.)

 1. Вальпроати в лікуванні біполярного афективного розладу : фармакокінетика, фармакодинаміка, терапевтичні ефекти // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 10. – С. 33-36.
 2. Дзяк, Л. А. Оценка возможностей фармакологической коррекции оксидантного стресса как фактора риска развития сосудистых коморбидных заболеваний / Л. А. Дзяк, Е. С. Цур-каленко // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 2ев. – С. 25-35.
 3. Дзяк, Л. А. Реорганизация церебральной и системной гемодинамики у пациентов с артериовенозными мальформациями головного мозга / Л. А. Дзяк, Е. С. Цуркаленко // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 2ев. – С. 5-10. 
 4. Дубенко, Е. Г. Паранеопластические синдромы в неврологической практике / Е. Г. Дубенко, Л. И. Коваленко // Український неврологічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 5-10.
 5. Заседа, Ю. И. Принципы срочной психологической адаптации при впервые диагностированной онкологической патологии / Ю. И. Заседа // Медицинская психология. – 2017. – Том 12, № 3ев. – С. 13-16.
 6. Карабань, И. Н. Современные представления о нейропсихологических нарушениях при болезни Паркинсона / И. Н. Карабань, Н. В. Карасевич // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 2ев. – С. 53-60. 
 7. Корж, А. В. Сучасні питання переносимості нейролептиків та прихильності до терапії хворих на шизофренію / А. В. Корж // Медицинская психология. – 2017. – Том 12, № 3ев. – С. 57-61.
 8. Кузнецова, С. М. Клинические аспекты применения цитиколина у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями / С. М. Кузнецова, В. В. Кузнецов, М. С. Егорова // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 2ев. – С. 17-24.
 9. Кузнецова, С. М. Мелатонинергические антидепрессанты в терапии постинсультной депрессии / С. М. Кузнецова, С. Ф. Глушко // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 2ев. – С. 47-52. 
 10. Кузнецов, В. В. Полушарные особенности влияния Церебролизина на церебральную гемодинамику и биоэлектрическую активность головного мозга у больных, перенесших ишемический инсульт / В. В. Кузнецов, В. Н. Бульчак // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 2ев. – С. 36-46. 
 11. Лікування деменції в клінічній практиці // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 10. – С. 43-48.
 12. Мішені дії ризатриптану в лікуванні головного болю мігренозного ґенезу // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 10. – С. 16-18.
 13. Морозова, О. Г. Дулоксетин в лечении хронических миофасциальных болевых синдромов / О. Г. Морозова, А. А. Ярошевский // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 10. – С. 37-42.
 14. Мудренко, І. Г. Чинники суїцидальної поведінки хворих із деменцією / І. Г. Мудренко // Медицинская психология. – 2017. – Том 12, № 3ев. – С. 53-57.
 15. Мяловицька, О. А. Сучасні погляди на патогенетичні механізми розвитку когнітивних порушень у хворих на розсіяний склероз / О. А. Мяловицька, Ю. В. Хижняк, Я. Я. Небор // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 2ев. – С. 11-16.
 16. Негрич, Т. І. Аналіз коморбідних захворювань у хворих на розсіяний склероз / Т. І. Негрич, К. М. Гичка // Український неврологічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 11-18.
 17. Пантелеєнко, Л. В. Можливості використання тіоктової кислоти в терапії ішемічного інсульту на тлі цукрового діабету / Л. В. Пантелеєнко, Н. В. Бойченко, С. Р. Пелешок // Український неврологічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 31-36. 
 18. Померанцева, Т. И. Гипомеланоз Ито : клинический случай / Т. И. Померанцева, О. В. Скоробогатова // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 2ев. – С. 61-63.
 19. Препарат Окревус (окрелизумаб) для лечения рецидивирующей и первично-прогрессирующей форм рассеянного склероза представлен в Украине // Український неврологічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 50-55.
 20. Психічне здоров'я в організаціях : світова підтримка, українські перспективи // Психо-неврологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 10. – С. 7-13.
 21. Психологічні умови підвищення якості медико-соціальної допомоги хворим на шизофренію / М. П. Флаерті, В. І. Вус, Л. М. Омельченко // Лікарська справа = Врачебное дело. – 2017. – № 3/4. – С. 84-87.
 22. Пшук, Н. Г. Особливості клініко-психопатологічної феноменології та патоморфозу депресивних розладів ендогенного характеру / Н. Г. Пшук, О. О. Белов, Н. П. Кирилюк // Медицинская психология. – 2017. – Том 12, № 3ев. – С. 3-5.
 23. Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 10. – С. 50-68.
 24. Стаханов, К. О. Дослідження основних порушень соціального функціонування пацієнтів із постшизофренічною депресією / К. О. Стаханов // Медицинская психология. – 2017. – Том 12, № 3ев. – С. 62-66.
 25. Сучасні алгоритми діагностики та лікування мігрені / М. М. Орос, Т. В. Іваньо, В. І. Смоланка, С. В. Орос // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 10. – С. 26-30.
 26. Терёшина, И. Ф. Оценка эффективности комбинированного средства на основе L-5-гидрокситриптофана (5-HTP) и мелатонина при лечении инсомнии / И. Ф. Терёшина, О. В. Круглова // Лікарська справа = Врачебное дело. – 2017. – № 3/4. – С. 88-93. 
 27. Федченко, В. Ю. Депрессивные расстройства как следствие аллостатической нагрузки / В. Ю. Федченко // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 10. – С. 20-22.
 28. Храмцова, В. В. Некоторые аспекты нейропсихологической реабилитации больных в отдаленном периоде после перенесенного инсульта / В. В. Храмцова // Медицинская психология. – 2017. – Том 12, № 3ев. – С. 71-74.
 29. Черний, В. И. Инсульт у беременных, рожениц и родильниц / В. И. Черний // Медичні аспекти здоров'я жінки. – 2017. – № 7/8. – С. 11-12.
 30. Чугунов, В. В. Таргетная модель психологической адаптации детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности / В. В. Чугунов, В. В. Дац // Медицинская психология. – 2017. – Том 12, № 3ев. – С. 37-40.