ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ : НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ - 2018

<< Повернутися

(Поточний список. 2018р. Вип. 1.)

 1. Белялов, Ф. И. Депрессия, тревога и стресс у пациентов с ишемической болезнью сердца / Ф. И. Белялов // Терапевтический архив. – 2017. – Том 89, № 8 ев. – С. 104-109.
 2. Борзих, Н. О. Особливості психоемоційного стану поранених із вогнепальними ушкодженнями верхніх кінцівок / Н. О. Борзих, С. С. Страфун // Здоровье мужчины. – 2017. – № 2 ев. – С. 48-52.
 3. Бурчинский, С. Г. Новые возможности коррекции психоэмоциональных расстройств при неврозах / С. Г. Бурчинский // Український медичний вісник. – 2017. – № 11/12. – С. 62-64.
 4. Волынкин, А. А. Психоаффективные расстройства при последствиях черепно-мозговой травмы у беременных / А. А. Волынкин, П. Н. Власов, В. А. Петрухин // Практическая медицина. – 2017. – Том 2, № 1 ев. – С. 55-57.
 5. Дамулин, И. Патогенетические, клинические и реабилитационные аспекты острых нарушений мозгового кровообращения / И. Дамулин, Д. Дегтерев, А. Струценко // Врач. – 2017. – № 9 ев. – С. 26-28. 
 6. Коваленко, О. Є. Сучасні погляди на субстрат та механізми дії акупунктури / О. Є. Коваленко, М. Є. Чіжикова // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 6 ев. – С. 120-126. 
 7. Копчак, О. О. Оборотний церебральний вазоконстрикторний синдром : клініка, діагностика та лікування / О. О. Копчак // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 6 ев. – С. 77-83.
 8. Кузнецов, В. В. ГАМКергические препараты в терапии начальных форм дисциркуляторной энцефалопатии / В. В. Кузнецов, М. С. Егорова, Д. В. Шульженко // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 6 ев. – С. 105-111.
 9. Кулешова, Е. О. Некоторые особенности терапии острых полиморфных психотических расстройств / Е. О. Кулешова, А. Е. Строганов // Практическая медицина. – 2017. – Том 2, № 1 ев. – С. 48-50.
 10. Лікування депресії та інших афективних порушень у постінсультний період // Психоневрологія и нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 6. – С. 50-56.
 11. Мищенко, Т. С. Когнитивные нарушения : актуальность проблемы, этиопатогенез, диагностика и лечение / Т. С. Мищенко // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2. – С. 30-37.
 12. Новакович, К. С. Радіочастотні інтервенційні методи під контролем УЗД у лікуванні абдомінального гіпогастрального болю. Клінічний випадок / К. С. Новакович, Б. Б. Павлов // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 6 ев. – С. 132-135.
 13. Периферическое головокружение / Н. Маслова, Э. А. Ковалева, М. Агафонова [и др.] // Врач. – 2017. – № 9 ев. – С. 49-52.
 14. Пічкур, Н. О. Оптимізація клініко-лабораторної діагностики хвороби Помпе серед інших спадкових нервово-м’язових захворювань (літературний огляд, власні спостереження) / Н. О. Пічкур // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 6 ев. – С. 112-119.
 15. Праміпексол : препарат вибору в лікуванні хвороби Паркінсона // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 7/8. – С. 20-22.
 16. Рекомендації щодо лікування хронічної інсомнії в дорослих // Психоневрологія и нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 6. – С. 58-62.
 17. Рекомендації щодо терапії постінсультної епілепсії // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 7/8. – С. 53-56.
 18. Саковец, Т. Г. Клинические особенности поражения нервной системы у пациентов с болезнью Шегрена / Т. Г. Саковец // Практическая медицина. – 2017. – № 8 ев. – С. 122-125.
 19. Спосіб нейропротекторної терапії післяопераційних когнітивних дисфункцій : Інформ. лист № 33 - 2017 / С. С. Дубівська, С. Т. Соловйова, М. Д. Бітчук [та ін.] ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Укрмедпатентінформ, 2017. - 4с.
 20. Товажнянская, Е. Л. Препарат мельдоний у пациентов с ишемическим инсультом в раннем восстановительном периоде / Е. Л. Товажнянская, И. А. Лапшина, Е. Т. Соловьева // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 6 ев. – С. 47-50.
 21. Хасенова, Г. П. Алфлутоп® в практике врача (обзор литературы) / Г. П. Хасенова // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 6 ев. – С. 84-92.
 22. Черненко, І. І. Медико-соціальне значення та організація психологічної допомоги та соціальної адаптації учасників бойових дій та членів їх сімей у сучасних умовах / І. І. Черненко, І. А. Чухно // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 6 ев. – С. 127-131.
 23. Ярмухаметова, М. Р. Течение симптоматической фокальной эпилепсии после удаления опухоли головного мозга / М. Р. Ярмухаметова // Практическая медицина. – 2017. – № 8 ев. – С. 194-196.

(Поточний список. 2018р. Вип. 2.) 

 1. Бурчинский, С. Г. Проблема безопасности ноотропной фармакотерапии в неврологической практике / С. Г. Бурчинский, А. Ю. Гончар, Е. В. Райченко // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 56-60.
 2. Вышлова, И. Флупиртин в терапии хронических болевых синдромов в поясничной области / И. Вышлова, С. Карпов, А. Байда // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 68-70.
 3. Галушко, О. А. Виявлення та лікування порушень вуглеводного обміну у хворих на гострий інсульт / О. А. Галушко // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. – 2017. – № 5/6. – С. 18-20.
 4. Депресія та інсомнія : виявлення причинно-наслідкових зв’язків з метою вибору тактики лікування / М. М. Орос, С. В. Орос, В. І. Смоланка, Т. В. Іваньо // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 63-67. 
 5. Епідуральна інфільтрація глюкокортикоїдів та місцевих анестетиків при лікуванні неспецифічного болю у спині / Ю. В. Волкова, Р. П. Чаплинський, Ю. О. Бабалян [та ін.] // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 4. – С. 72-76.
 6. Застосування блокад під ультразвуковим контролем при менеджменті болю у спині / Д. В. Дмитрієв, О. В. Марчук, С. П. Колісник [та ін.] // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 2. – С. 57-61.
 7. Козелкин, А. А. Эффективность препарата Когнифен у больных с мозговым ишемическим полушарным инсультом в позднем восстановительном периоде / А. А. Козелкин, Л. В. Новикова, А. А. Дронова // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 37-44.
 8. Мар’єнко, Л. Б. Нові класифікації епілепсії та епілептичних нападів (ILAE 2017) : шляхи впровадження в Україні / Л. Б. Мар’єнко, Т. А. Літовченко, А. Є. Дубенко // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 89-96.
 9. Михайлова, Э. А. Характеристика факторов, предрасполагающих к развитию психопатологии у детей с сахарным диабетом 1 типа / Э. А. Михайлова, Е. А. Будрейко, Д. А. Мителев // Український журнал дитячої ендокринології. – 2017. – № 3/4. – С. 42-47.
 10. Настанови щодо менеджменту пацієнтів із депресією в амбулаторній клінічній практиці // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 9. – С. 29-32.
 11. Орос, М. М. Біль у ділянці серця : погляд невролога / М. М. Орос, В. В. Грабар // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 77-81. 
 12. Педаченко, Ю. Е. Клинические проявления и лечебная тактика при неосложненных гемангиомах грудного отдела позвоночника / Ю. Е. Педаченко, Ху Хао // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 25-28.
 13. Пічкур, Н. О. Нейропатичні форми лізосомних хвороб накопичення в Україні / Н. О. Пічкур // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 47-55.
 14. Попова, Е. В. Harding-синдром — наследственная оптическая нейропатия Лебера и рассеянный склероз : клинический случай и обзор литературы / Е. В. Попова, В. В. Брюхов, М. В. Кротенкова // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 99-104. 
 15. Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 9. – С. 33-58.
 16. Современное представление о терапии обострений рассеянного склероза / Г. Г. Шкильнюк, А. А. Богдан, Н. Н. Бурова [и др.] // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 7 ев. – С. 105-108.
 17. Современные аспекты диагностики и лечения фокальной кортикальной дисплазии у детей с герпесвирусной инфекцией и коморбидной кардиальной патологией / Н. Б. Кирпичева, А. Г. Шаповалов, Т. Г. Подгорная, Э. А. Демус // Дитячий лікар. – 2017. – № 5/6. – С. 38-42.
 18. Сучасні методи лікування спінальних нейрокомпресійних больових синдромів / А. В. Іпатов, О. М. Тарасенко, Л. В. Кузьміна, Л. В. Мирончук // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 1. – С. 51-56.
 19. Татаринова, К. Комбинированное лечение хронической мигрени : ботулинический токсин типа А и Венлафаксин / К. Татаринова, А. Артеменко // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 56-60. 
 20. Фесенко, В. С. Запобігання післяпункційному головному болю / В. С. Фесенко // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 3. – С. 11-18.
 21. Фесенко, В. С. Лікування післяпункційного головного болю / В. С. Фесенко, У. А. Фесенко // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 2. – С. 30-39.
 22. Фесенко, В. С. Причини та прояви післяпункційного головного болю / В. С. Фесенко // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 1. – С. 12-20. 
 23. Фесенко, В. С. Ускладнення внутрішньочерепної гіпотензії : чи можемо ми нехтувати після-пункційним головним болем ? / В. С. Фесенко // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 4. – С. 54-60. 
 24. Фищенко, Я. В. Роль эпидурального адгезиолиза в лечении болевого синдрома на фоне грыж межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника / Я. В. Фищенко // Медицина болю. – 2017. – Том 2, № 1. – С. 62-68.
 25. Чуприна, Г. М. Вплив симптомів дебюту на перебіг розсіяного склерозу в аспекті коморбідності / Г. М. Чуприна, Н. К. Свиридова, А. І. Галуша // Сімейна медицина. – 2017. – № 5. – С. 75-77.
 26. Эккерт, О. Сочетанное применение логопедического массажа, криотерапии и глицина при лечении детей с дизартрией / О. Эккерт, Т. Лопатина // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 63-65.


(Поточний список. 2018р. Вип. 3.)

 1. Вальпроати в лікуванні біполярного афективного розладу : фармакокінетика, фармакодинаміка, терапевтичні ефекти // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 10. – С. 33-36.
 2. Дзяк, Л. А. Оценка возможностей фармакологической коррекции оксидантного стресса как фактора риска развития сосудистых коморбидных заболеваний / Л. А. Дзяк, Е. С. Цур-каленко // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 2ев. – С. 25-35.
 3. Дзяк, Л. А. Реорганизация церебральной и системной гемодинамики у пациентов с артериовенозными мальформациями головного мозга / Л. А. Дзяк, Е. С. Цуркаленко // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 2ев. – С. 5-10. 
 4. Дубенко, Е. Г. Паранеопластические синдромы в неврологической практике / Е. Г. Дубенко, Л. И. Коваленко // Український неврологічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 5-10.
 5. Заседа, Ю. И. Принципы срочной психологической адаптации при впервые диагностированной онкологической патологии / Ю. И. Заседа // Медицинская психология. – 2017. – Том 12, № 3ев. – С. 13-16.
 6. Карабань, И. Н. Современные представления о нейропсихологических нарушениях при болезни Паркинсона / И. Н. Карабань, Н. В. Карасевич // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 2ев. – С. 53-60. 
 7. Корж, А. В. Сучасні питання переносимості нейролептиків та прихильності до терапії хворих на шизофренію / А. В. Корж // Медицинская психология. – 2017. – Том 12, № 3ев. – С. 57-61.
 8. Кузнецова, С. М. Клинические аспекты применения цитиколина у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями / С. М. Кузнецова, В. В. Кузнецов, М. С. Егорова // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 2ев. – С. 17-24.
 9. Кузнецова, С. М. Мелатонинергические антидепрессанты в терапии постинсультной депрессии / С. М. Кузнецова, С. Ф. Глушко // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 2ев. – С. 47-52. 
 10. Кузнецов, В. В. Полушарные особенности влияния Церебролизина на церебральную гемодинамику и биоэлектрическую активность головного мозга у больных, перенесших ишемический инсульт / В. В. Кузнецов, В. Н. Бульчак // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 2ев. – С. 36-46. 
 11. Лікування деменції в клінічній практиці // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 10. – С. 43-48.
 12. Мішені дії ризатриптану в лікуванні головного болю мігренозного ґенезу // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 10. – С. 16-18.
 13. Морозова, О. Г. Дулоксетин в лечении хронических миофасциальных болевых синдромов / О. Г. Морозова, А. А. Ярошевский // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 10. – С. 37-42.
 14. Мудренко, І. Г. Чинники суїцидальної поведінки хворих із деменцією / І. Г. Мудренко // Медицинская психология. – 2017. – Том 12, № 3ев. – С. 53-57.
 15. Мяловицька, О. А. Сучасні погляди на патогенетичні механізми розвитку когнітивних порушень у хворих на розсіяний склероз / О. А. Мяловицька, Ю. В. Хижняк, Я. Я. Небор // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 2ев. – С. 11-16.
 16. Негрич, Т. І. Аналіз коморбідних захворювань у хворих на розсіяний склероз / Т. І. Негрич, К. М. Гичка // Український неврологічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 11-18.
 17. Пантелеєнко, Л. В. Можливості використання тіоктової кислоти в терапії ішемічного інсульту на тлі цукрового діабету / Л. В. Пантелеєнко, Н. В. Бойченко, С. Р. Пелешок // Український неврологічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 31-36. 
 18. Померанцева, Т. И. Гипомеланоз Ито : клинический случай / Т. И. Померанцева, О. В. Скоробогатова // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 2ев. – С. 61-63.
 19. Препарат Окревус (окрелизумаб) для лечения рецидивирующей и первично-прогрессирующей форм рассеянного склероза представлен в Украине // Український неврологічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 50-55.
 20. Психічне здоров'я в організаціях : світова підтримка, українські перспективи // Психо-неврологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 10. – С. 7-13.
 21. Психологічні умови підвищення якості медико-соціальної допомоги хворим на шизофренію / М. П. Флаерті, В. І. Вус, Л. М. Омельченко // Лікарська справа = Врачебное дело. – 2017. – № 3/4. – С. 84-87.
 22. Пшук, Н. Г. Особливості клініко-психопатологічної феноменології та патоморфозу депресивних розладів ендогенного характеру / Н. Г. Пшук, О. О. Белов, Н. П. Кирилюк // Медицинская психология. – 2017. – Том 12, № 3ев. – С. 3-5.
 23. Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 10. – С. 50-68.
 24. Стаханов, К. О. Дослідження основних порушень соціального функціонування пацієнтів із постшизофренічною депресією / К. О. Стаханов // Медицинская психология. – 2017. – Том 12, № 3ев. – С. 62-66.
 25. Сучасні алгоритми діагностики та лікування мігрені / М. М. Орос, Т. В. Іваньо, В. І. Смоланка, С. В. Орос // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 10. – С. 26-30.
 26. Терёшина, И. Ф. Оценка эффективности комбинированного средства на основе L-5-гидрокситриптофана (5-HTP) и мелатонина при лечении инсомнии / И. Ф. Терёшина, О. В. Круглова // Лікарська справа = Врачебное дело. – 2017. – № 3/4. – С. 88-93. 
 27. Федченко, В. Ю. Депрессивные расстройства как следствие аллостатической нагрузки / В. Ю. Федченко // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2017. – № 10. – С. 20-22.
 28. Храмцова, В. В. Некоторые аспекты нейропсихологической реабилитации больных в отдаленном периоде после перенесенного инсульта / В. В. Храмцова // Медицинская психология. – 2017. – Том 12, № 3ев. – С. 71-74.
 29. Черний, В. И. Инсульт у беременных, рожениц и родильниц / В. И. Черний // Медичні аспекти здоров'я жінки. – 2017. – № 7/8. – С. 11-12.
 30. Чугунов, В. В. Таргетная модель психологической адаптации детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности / В. В. Чугунов, В. В. Дац // Медицинская психология. – 2017. – Том 12, № 3ев. – С. 37-40.

(Поточний список. 2018р. Вип. 4.)

 1. Абдоминальная боль у больных с мигренью / О. В. Сероусова, М. И. Карпова, А. И. Долгушина [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 9 ев. – С. 21-25.
 2. Бойко, Н. В. Шум в ушах : алгоритм диагностики и лечения / Н. В. Бойко // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 9 ев. – С. 88-93.
 3. Бурчинский, С. Г. Комплексная коррекция тревожных и когнитивных расстройств в ангионеврологии : цели, задачи, инструменты / С. Г. Бурчинский // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 8 ев. – С. 73-78.
 4. Волосовець, А. О. Оптимізація профілактики повторного ішемічного інсульту з урахуванням генетичних факторів ризику / А. О. Волосовець // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 8 ев. – С. 116-119. 
 5. Выгонская, М. C. Неспецифическая боль в нижней части спины : подходы к диагностике и лечению / М. C. Выгонская // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 9 ев. – С. 142-146.
 6. Галушко, О. А. Застосування осмотично активних препаратів у хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті / О. А. Галушко // Здоровье мужчины. – 2017. – № 4 ев. – С. 33-37. 
 7. Галушко, О. А. Нейропротекція у хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті / О. А. Галушко // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 8 ев. – С. 87-92.
 8. Гришина, Д. А. Эмоциональные, аффективные и поведенческие нарушения при поведен-ческой форме лобно-височной деменции / Д. А. Гришина, Н. Н. Яхно, В. В. Захаров // Жур-нал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 11 ев. – С. 13-17. 
 9. Данилов, Д. С. Эффективность и переносимость терапии перициазином больных шизотипи-ческим расстройством, органическим расстройством личности и пациентов с патохарактеро-логическими нарушениями в рамках расстройств личности / Д. С. Данилов // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 10 ев. – С. 65-71.
 10. Евдокимова, Е. М. Мигрень и сон / Е. М. Евдокимова, А. Э. Шагбазян, Г. Р. Табеева // Жур-нал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 11 ев. – С. 146-152.
 11. Евтушенко, С. К. Агвантар (левокарнитин) в перманентной терапии митохондриальной энцефаломиелопатии — болезни Ван дер Кнаппа / С. К. Евтушенко // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 8 ев. – С. 111-112.
 12. Житкова, Ю. В. Опыт применения мебикара у пациентов с вегетативной дисфункцией, сочетающейся с когнитивными нарушениями и тревожным расстройством / Ю. В. Житкова, Д. Р. Хасанова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 11 ев. – С. 56-63.
 13. Клинико-генетические характеристики лице-плечелопаточной миодистрофии Ландузи-Дежерина типа 1 / Е. Л. Дадали, И. В. Шаркова, Н. В. Зернов [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 11 ев. – С. 122-128.
 14. Клочкова, О. А. Коррекция спастичности после черепно-мозговых травм у детей : место ботулинотерапии / О. А. Клочкова, А. Л. Куренков, Н. А. Мамонтова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 10 ев. – С. 114-121.
 15. Коваль, І. Синдром емоційного вигорання в лікарів онкологічного профілю та шляхи його подолання / І. Коваль // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2018. – № 1. – С. 35-37. 
 16. Копчак, О. О. Поведінкові розлади у пацієнтів з деменцією : клініка, діагностика та лікування / О. О. Копчак // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 8 ев. – С. 44-50. 
 17. Курганова, Ю. М. Мелатонин при боли в спине и предикторы его эффективности / Ю. М. Курганова, А. Б. Данилов // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 10 ев. – С. 49-54.
 18. Латышева, Н. В. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава как наиболее частая причина боли в лице : современное состояние проблемы / Н. В. Латышева, Е. Г. Филатова, В. В. Осипова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 10 ев. – С. 106-113.
 19. Литовченко, Т. А. Особенности лечения эпилепсии у женщин детородного возраста / Т. А. Литовченко // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 8 ев. – С. 15-21. 
 20. Ліманська, А. Ю. Ефективність Нейроцитину в якості допоміжної терапії неврологічних розладів у вагітних при порушеннях мозгового кровообігу / А. Ю. Ліманська, Л. П. Бутенко, Ю. В. Давидова // Перинатология и педиатрия. – 2017. – № 3 ев. – С. 25-31.
 21. Максимова, М. Ю. Абузусная головная боль / М. Ю. Максимова, Т. Ю. Хохлова, Л. А. Мота // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 9 ев. – С. 99-102. 
 22. Мар'єнко, Л. Б. Нові класифікації епілепсії та епілептичних нападів : шляхи впровадження в Україні / Л. Б. Мар'єнко, Т. А. Літовченко, А. Є. Дубенко // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2018. – № 1. – С. 14-18.
 23. Марута, Н. А. Современные возможности антипсихотической терапии / Н. А. Марута // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2018. – № 1. – С. 29-32.
 24. Можейко, Е. Ю. Оптимизация подходов к восстановлению тонкой моторики кисти с использованием сенсорной перчатки и метода mCIMT / Е. Ю. Можейко, С. В. Прокопенко, Г. В. Алексеевич // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 10 ев. – С. 101-105.
 25. Настанова щодо скринінгу, діагностики та лікування депресії у дорослих пацієнтів та осіб підліткового віку // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2018. – № 1. – С. 46-52.
 26. Настанови щодо ведення пацієнтів із шизофренією // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2018. – № 1. – С. 53-55.
 27. Новикова, Л. В. Прогнозирование исхода острого периода повторного мозгового ишемического полушарного инсульта / Л. В. Новикова // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 8 ев. – С. 22-28.
 28. Нодель, М. Р. Синдром нарушения поведения в фазе сна с быстрыми движениями глаз и никтурия при болезни Паркинсона / М. Р. Нодель, Ю. В. Украинцева, Н. Н. Яхно // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 9 ев. – С. 15-20. 
 29. Онопрієнко, О. П. Клінічний випадок геморагічного інсульту у вагітної внаслідок розриву церебральної артеріовенозної мальформації / О. П. Онопрієнко, Є. М. Ганич, М. Р. Островерхова // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 8 ев. – С. 59-64. 
 30. Особливості теплового обміну у пацієнтів з неврологічними проявами остеохондрозу в попереково-крижовому відділі хребта / О. Є. Юрик, Л. І. Анатичук, І. В. Рой [та ін.] // Травма. – 2017. – Том 18, № 6 ев. – С. 121-126.
 31. Парези при нейропатії та радикулопатії : тактика лікування / М. М. Орос, В. І. Смоланка, Р. Ю. Яцинин, Н. О. Савицька // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 8 ев. – С. 53-58.
 32. Патологическая избыточность двигательного акта : современные представления о патогенезе и подходы к медикаментозной коррекции / А. И. Кудлач, Л. В. Шалькевич, А. В. Симоненко [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 11 ев. – С. 161-167.
 33. Пептидергическая ноотропная терапия при детском церебральном параличе в сочетании с эпилепсией / А. А. Холин, Н. Н. Заваденко, Е. С. Ильина [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 9 ев. – С. 37-42.
 34. Полісомнографічні предиктори порушення дозрівання мозку у глибоко недоношених дітей / Д. М. Костюкова, Є. Є. Шунько, Т. П. Іванова [та ін.] // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 8 ев. – С. 117-118.
 35. Применение мемантина при болезни Альцгеймера в монотерапии // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2018. – № 1. – С. 38-40.
 36. Пятницкий, Н. Ю. Акцессорные симптомы шизофрении : концепция E. Bleuler / Н. Ю. Пятницкий // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 11 ев. – С. 114-121. 
 37. Раннє ведення гострого ішемічного інсульту. Основні моменти настанов AHA / ASA 2018 // Здоров'я України. – 2018. – № 5.- С. 10.
 38. Результаты многоцентрового исследования эффективности и безопасности применения пре-парата диваза при астенических и легких или умеренных когнитивных расстройствах в пожилом и старческом возрасте / В. А. Парфенов, П. Р. Камчатнов, О. В. Воробьева [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. - 2017. - Том 117, № 9ев. - С. 43-50.
 39. Романів, О. Від апендициту до суїциду / О. Романів, К. Погоріляк, М. Устюгова // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2018. – № 1. – С. 42-44.
 40. Савченко, О. І. Клінічні випадки рідких неврологічних захворювань, що мають у своїй основі імунологічні механізми / О. І. Савченко, Г. М. Федушка // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 8 ев. – С. 122-123.
 41. Сиволап, Ю. П. Нейротрансмиссия серотонина и возможности лечения депрессии / Ю. П. Сиволап // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 11 ев. – С. 174-177.
 42. Сиволап, Ю. П. Травматическое повреждение мозга : неврологические и психопатологические аспекты / Ю. П. Сиволап, И. В. Дамулин, О. Н. Воскресенская // Жур-нал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 9 ев. – С. 94-98. 
 43. Сиденкова, А. П. Особенности проявления тревоги у пациентов старших возрастных групп с разными типами умеренного когнитивного расстройства / А. П. Сиденкова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 11 ев. – С. 45-50.
 44. Смулевич, А. Б. Опыт применения нооклерина (деанола ацеглумат) при терапии когнитивных и астенических расстройств у больных с пограничной психической патологией / А. Б. Смулевич, В. В. Читлова, К. Н. Германова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 9 ев. – С. 31-36.
 45. Терапия препаратами кавинтон для инфузий и кавинтон комфорте в остром и раннем восстановительном периодах ишемического инсульта / Л. А. Белова, В. В. Машин, А. Н. Прошин [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 9 ев. – С. 51-58.
 46. Трепет, Г. С. Вибір стратегії лікування ізольованих мозочкових інфарктів різних судинних територій / Г. С. Трепет // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 8 ев. – С. 38-43.
 47. Холодова, Н. Б. Клинические и электронейромиографические особенности постхимиотера-певтической полинейропатии / Н. Б. Холодова, Ю. А. Понкратова, М. В. Синкин // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 9 ев. – С. 59-66.
 48. Чугунов, Д. А. Психопатологические особенности тревожно-фобических расстройств, послуживших поводом для госпитализации в психиатрический стационар / Д. А. Чугунов, А. А. Шмилович // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 11 ев. – С. 18-23. 
 49. Эффективность препарата рекогнан у пациентов в остром периоде ишемического инсульта / В. В. Машин, Л. А. Белова, Е. М. Дудиков // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 10 ев. – С. 44-48
 50. Эффективность церебролизина при расстройствах аутистического спектра / Л. С. Чутко, Е. А. Яковенко, С. Ю. Сурушкина [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 9 ев. – С. 71-75.
 51. Ярош, О. О. Неврологічна патологія як варіант позапечінкових проявів хронічного гепатиту С : лабораторні методи виявлення / О. О. Ярош // Актуальна інфектологія. – 2018. – № 1. – С. 27-30. 

(Поточний список. 2018р. Вип. 5.)

 1. Белова, Л. А. Дипиридамол в лечении и профилактике церебрального венозного тромбоза у женщин, использующих гормональные контрацептивы / Л. А. Белова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 12 ев. – С. 116-123. 
 2. Бурчинский, С. Г. Новые подходы в фармакотерапии ситуационной инсомнии / С. Г. Бурчинский // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 3/4 ев. – С. 87-94. 
 3. Волошина, Н. П. Вивчення симптомо-модифікуючої дії мельдонію в пацієнтів із хронічною недостатністю мозкового кровообігу / Н. П. Волошина, В. В. Василовський, М. Є. Черненко // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 3/4 ев. – С. 74-80.
 4. Вторичная профилактика ишемического инсульта. Выбор способа хирургического вмешательства / П. И. Никульников, А. В. Ратушнюк, А. В. Ликсунов А. О. Данилец // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 3/4 ев. – С. 49-52.
 5. Дамулин, И. Центральный понтинный миелинолиз / И. Дамулин, А. Струценко, В. Быченко // Врач. – 2018. – № 1 ев. – С. 29-32.
 6. Дифференцированный подход к терапии острого психоза вследствие употребления синтетических каннабиноидов / З. И. Кекелидзе, Т. В. Клименко, А. А. Козлов, С. М. Шахова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 12 ев. – С. 21-26.
 7. Екушева, Е. В. Современные технологии и перспективы нейрореабилитации пациентов после ишемического инсульта / Е. В. Екушева // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 12 ев. – С. 147-155.
 8. Ена, Л. М. Фармакотерапия во вторичной профилактике инсульта / Л. М. Ена, В. Н. Бульчак // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 3/4 ев. – С. 28-37. 
 9. Есин, Р. Г. Церебральная инсулинорезистентность : современные представления о патогенезе и возможные терапевтические стратегии / Р. Г. Есин, И. Х. Хайруллин, О. Р. Есин // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2018. – Том 118, № 1 ев. – С. 92-95.
 10. Ефективність і переносимість протиепілептичних препаратів при рефрактерній епілепсії // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2018. – № 2. – С. 43-46.
 11. Зайцева, Т. А. Лечение нейропатии лицевого нерва вследствие перенесенной кори / Т. А. Зайцева, О. А. Борисенко, П. П. Зайцев // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2018. – № 2. – С. 48-50.
 12. Искра, Д. А. Первичная головная боль — фактор риска или коморбидная патология при когнитивных нарушениях / Д. А. Искра, В. Ю. Лобзин, С. А. Калыгин // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 12 ев. – С. 141-146.
 13. Камчатнов, П. Р. Новые возможности лечения пациента с поясничной болью / П. Р. Камчатнов, А. В. Чугунов, С. Б. Ханмурзаева // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 12 ев. – С. 162-167.
 14. Каракулова, Ю. В. Эффективность ботулинотерапии в коррекции степени болевого синдрома и качества жизни пациентов с цервикальной дистонией / Ю. В. Каракулова, Н. В. Логинова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 12 ев. – С. 33-36.
 15. Кичерова, О. А. Болезнь Альцгеймера / О. А. Кичерова, Л. И. Рейхерт // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2018. – Том 118, № 1 ев. – С. 77-81. 
 16. Климкин, А. В. Нейросонография лицевого нерва у детей с идиопатической нейропатией / А. В. Климкин, В. Б. Войтенков, Н. В. Скрипченко // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 12 ев. – С. 52-56. 
 17. Климчук, В. О. Психічне здоров'я в організаціях : національні програми та плани дій / В. О. Климчук, В. В. Горбунова // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2018. – № 2. – С. 31-35.
 18. Клінічні аспекти застосування диклофенаку калію у лікуванні болю // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2018. – № 2. – С. 36-38.
 19. Комплексная нейроцитопротекция в аспекте фармакодинамики / В. В. Афанасьев, С. А. Румянцева, В. А. Ступин [и др.] // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 3/4 ев. – С. 13-27.
 20. Концепція розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 року // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2018. – № 2. – С. 6-10.
 21. Корсунская, Л. Л. Роль ростовых факторов и нейротрофического контроля в системе «мотонейрон—мышечное волокно» при детском церебральном параличе / Л. Л. Корсунская, Н. В. Ларина, С. В. Власенко // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2018. – Том 118, № 1 ев. – С. 115-122. 
 22. Кузнецов, В. В. Нейрофизиологические основы восстановления после инсульта и корригирующее влияние транскраниальной магнитной стимуляции / В. В. Кузнецов, Н. А. Скачкова, О. Р. Пилипенко // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 3/4 ев. – С. 53-62. 
 23. Кузнецова, С. М. Патогенетические и полушарные особенности церебральной гемодинамики, кардиоцеребральных взаимосвязей и действия Мексикора у пациентов с атеротромботическим и кардиоэмболическим инсультом / С. М. Кузнецова // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 3/4 ев. – С. 5-12.
 24. Марута, Н. А. Система диагностических подходов и критериев DSM-5 : возможности для специалистов, работающих в сфере психического здоровья / Н. А. Марута // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2018. – № 2. – С. 14-18. 
 25. «Маски» острых нейроинфекций и маркеры дифференциальной диагностики / А. С. Шишов, И. С. Петрова, П. В. Бойцов [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2018. – Том 118, № 1 ев. – С. 82-91.
 26. Мєдвєдкова, С. О. Реабілітаційні заходи у хворих з мозковим півкульним ішемічним інсультом у ранній відновний період / С. О. Мєдвєдкова // Український неврологічний журнал. – 2018. – № 1. – С. 27-32.
 27. Неврологические нарушения при коарктации дуги аорты / А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. Скоромец, Е. В. Бондаренко // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 3/4 ев. – С. 63-65.
 28. Негрич, Н. О. Гіперглікозильовані імуноглобуліни сироватки крові хворих на розсіяний склероз як діагностичний та прогностичний біомаркер при цьому захворюванні / Н. О. Негрич // Український неврологічний журнал. – 2018. – № 1. – С. 40-45.
 29. Новикова, Л. В. Оптимизация лечебных мероприятий у больных с повторным мозговым полушарным ишемическим инсультом в острый период заболевания / Л. В. Новикова // Український неврологічний журнал. – 2018. – № 1. – С. 21-26. 
 30. Нодель, М. Р. Расстройство поведения в фазе быстрого сна и снохождение у пациента с начальной болезнью Паркинсона и эссенциальным тремором / М. Р. Нодель, С. Л. Центерадзе, М. Г. Полуэктов // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 12 ев. – С. 88-94. 
 31. Пічкур, Н. О. Нейроавтоімунні реакції в нормі та у хворих із нейропатичними формами лізосомних хвороб накопичення / Н. О. Пічкур // Український неврологічний журнал. – 2018. – № 1. – С. 33-39. 
 32. Плотников, В. В. Интегративная основа негативных расстройств познавательной деятельности при шизофрении / В. В. Плотников // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2018. – Том 118, № 1 ев. – С. 123-129.
 33. Покровська, Т. В. Нове обличчя герпес-зостерної інфекції в дітей / Т. В. Покровська, В. В. Гнатюк // Український неврологічний журнал. – 2018. – № 1. – С. 77-81. 
 34. Порушення мітохондріального обміну у дітей з розладами аутистичного спектра : огляд літератури та власні дані / Л. Г. Кирилова, О. О. Мірошников, Л. І. Ткачук [та ін.] // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 8 ев. – С. 111-119.
 35. Применение мемантина в лечении деменции / В. Холин, Н. Бачинская, И. Рожелюк [и др.] // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 3/4 ев. – С. 81-86.
 36. Прогрессирующая мультифокальная энцефалопатия в практике врача-невролога / М. В. Путилина, Н. Ю. Ермошкина, И. С. Сигитов, Л. В. Сидельникова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 12 ев. – С. 95-105.
 37. Противовоспалительная терапия при хронической боли в спине / И. З. Гайдукова, Д. М. Бичурина, Ю. Р. Попова, А. П. Ребров // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 12 ев. – С. 46-51.
 38. Психотерапия в лечении и реабилитации больных рассеянным склерозом / Е. Л. Николаев, М. Г. Полуэктов, Н. В. Васильева, А. В. Голенков // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 12 ев. – С. 132-140.
 39. Пятницкий, Н. Ю. Латентная и простая формы шизофрении в концепции E. Bleuler / Н. Ю. Пятницкий // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 12 ев. – С. 57-66.
 40. Связь расстройств сна с головной болью / А. В. Голенков, Ф. В. Орлов, С. П. Сапожников, В. А. Козлов // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2018. – Том 118, № 1 ев. – С. 71-74.
 41. Сергеев, А. В. «Маски» мигрени : вопросы дифференциального диагноза острой головной боли / А. В. Сергеев // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2018. – Том 118, № 1 ев. – С. 96-102. 
 42. Синдром вегетативной дисфункции у детей и подростков / Л. С. Чутко, Т. Л. Корнишина, С. Ю. Сурушкина [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2018. – Том 118, № 1 ев. – С. 43-49.
 43. Синдром дофаминовой дизрегуляции и хроническая стимуляция субталамического ядра при болезни Паркинсона / С. М. Омарова, Н. В. Федорова, А. А. Томский [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2017. – Том 117, № 12 ев. – С. 27-32.
 44. Случай ретроградной амнезии после преднамеренного отравления изониазидом у 31-летнего мужчины с тропикамидовой наркоманией / С. И. Гончарова, Н. А. Шнайдер, Н. М. Корецкая, В. Ф. Элярт // Український неврологічний журнал. – 2018. – № 1. – С. 72-76.
 45. Сучасний підхід до терапії мігрені та кластерного головного болю // Психоневрологія та нейропсихіатрія : НейроNews. – 2018. – № 2. – С. 22-24.
 46. Хазелен, ван Р. Биорегуляционный препарат Вертигохель : интегративный обзор доказательств эффективности / ван Хазелен // Врач. – 2017. – № 12 ев. – С. 33-36. 
 47. Черний, В. И. Постишемические когнитивные нарушения. Концепция нейропластичности / В. И. Черний, И. А. Андронова, Т. В. Черний // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – Том 5, № 3/4 ев. – С. 38-48. 
 48. Чуприна, С. Е. Нутритивная поддержка у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения / С. Е. Чуприна, О. В. Небогина, Н. А. Жигульская // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2018. – Том 118, № 1 ев. – С. 110-114.
 49. Шмакова, О. П. Органические психические расстройства детско-подросткового возраста : результаты длительного наблюдения / О. П. Шмакова, Н. А. Мазаева // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2018. – Том 118, № 1 ев. – С. 4-12.