ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПИСОК НОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ З МЕДСЕСТРИНСТВА - 2018

<< Повернутися

(Поточний список. 2018р. Вип. 1.)

 1. Бельмер, С. В. Функциональные запоры / С. В. Бельмер, А. И. Хавкин, Д. В. Печкуров // Медицинская сестра. – 2017. – № 7 ев. – С. 28-32. 
  Представлены сведения о запорах функционального происхождения у детей. Приведены необходимые средства для предотвращения развития осложнений.
 2. Ващенко, С. Методи і засоби контролю чисельності рудого таргана на об'єктах медичного призначення / С. Ващенко // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – № 11. – С. 40-44.
 3. Григорьев, К. И. Дисметаболические нефропатии / К. И. Григорьев, С. Н. Борзакова, А. Л. Соловьева // Медицинская сестра. – 2017. – № 7 ев. – С. 18-23.
  Представлены современные сведения о патогенезе, методах диагностики, лечения и профилактики дисметаболических нефропатий у детей. Определена тактика ведения детей с учетом диспансерного наблюдения.
 4. Детский церебральный паралич / С. А. Немкова, В. Г. Болдырев, А. С. Сорокин, Ю. Н. Курбатов // Медицинская сестра. – 2017. – № 7 ев. – С. 32-37. 
   Приведены аспекты диагностики и комплексного лечения детского церебрального паралича.
 5. Журавлева, М. С. Экстракорпоральное оплодотворение / М. С. Журавлева, В. В. Скворцов, Е. В. Кузнецова // Медицинская сестра. – 2017. – № 7 ев. – С. 49-52.
  Представлены показания и противопоказания к ЭКО, этапы процедуры ЭКО и возможные осложнения после неё.
 6. Іщенко, О. Контроль якості лікарських засобів у ЛПЗ / О. Іщенко // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 10 ев. – С. 29-37.
  У статті наведено перелік документів, необхідних для налагодження роботи з лікарськими засобами. Розглянуті умови зберігання лікарських засобів. У додатках надається приклад оформлення локального наказу про удосконалення роботи з лікарськими засобами; форму Журналу обліку та реєстрації повідомлень та приписів від Держлікслужби; приклад Правил підписання полиць, на яких зберігають лікарські засоби та медичні вироби; форму Журналу перевірки дотримання умов зберігання лікарських засобів, форму Карти-повідомлення про побічну реакцію чи відсутність ефективності.
 7. Клименко, О. Посадова інструкція сестри медичної кабінету гірудотерапії / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – № 8 ев. – С. 37-43.
 8. Клименко, О. Посадова інструкція сестри медичної – координатора (код КП 3231) / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – № 11. – С. 56-61.
 9. Малков, А. Е. Современная обработка эндоскопов / А. Е. Малков // Медицинская сестра. – 2017. – № 7 ев. – С. 24-25.
 10. Менінгіт : типи, причини, симптоми, лікування та профілактика // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – № 11. – С. 46-51.
 11. Менінгококова хвороба : дії медсестри при інфекційних хворобах // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – № 11. – С. 52-55.
 12. Немкова, С. А. Нарушения сна у детей / С. А. Немкова, В. Г. Болдырев, А. С. Сорокин // Медицинская сестра. – 2017. – № 7 ев. – С. 38-44. 
   Представлены актуальные вопросы комплексной диагностики и лечения нарушений сна у детей.
 13. Обмок, Н. Гигиена рук / Н. Обмок // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – № 11. – С. 8-11.
  Рассмотрены общие требования к гигиене рук, виды обработки рук.
 14. Плескань, О. Ю. Грудное вскармливание / О. Ю. Плескань // Медицинская сестра. – 2017. – № 7 ев. – С. 7-10.
  Изложены основные положения, касающиеся грудного вскармливания ; даны практические рекомендации.
 15. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з взяття матеріалу для лабораторних досліджень. Взяття крові з вени для біохімічного дослідження // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – № 8 ев. – С. 57-59.
 16. Самофалов, Д. Невідкладні стани в дитячому стаціонарі / Д. Самофалов, І. Діланян // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – № 11. – С. 22-28.
  Стаття присвячена організації першого етапу надання екстреної медичної допомоги дитині з зупинкою кровообігу та дихання в стаціонарі.
 17. Скворцов, В. В. Врожденные пороки сердца / В. В. Скворцов, А. В. Тумаренко, С. С. Байманкулов // Медицинская сестра. – 2017. – № 7 ев. – С. 14-18. 
  Рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, клинической симптоматики, подходы к диагностике и терапии врожденного порока сердца.
 18. Трофімова, Н. Туберкульоз : що варто знати про захворювання / Н. Трофімова // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 10 ев. – С. 38-49.
  Стаття відповідає на питання : які є методи діагностики туберкульозу, як організувати роботу кабінету збору мокротиння, як лікують туберкульоз залежно від результатів досліджень.
 19. Філін, В. Правила та норми поводження з медичними відходами / В. Філін // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – № 11. – С. 16-21.
  У статті висвітлено загальні вимоги і правила поводження з медичними відходами, розподіл медичних відходів за категоріями. Детально розглянуто питання поводження з кожною категорією відходів.
 20. Хрєнова, Л. Звітність старшої медичної сестри / Л. Хрєнова // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – № 8 ев. – С. 18-29.
  У статті розглянуто такі розділи річного звіту старшої медичної сестри : Розділ VІ. Організація роботи з лікарськими засобами, Розділ VІІ. Санітарно-протиепідемічний режим. Інфекційний контроль, Розділ VІІІ. Нововведення в сестринській діяльності, Розділ ІХ. Організаційна та санітарно-просвітня робота, Розділ Х. Висновки, Розділ ХІ. Плани на майбутнє.
 21. Шудра, Т. Правила та локальні протоколи дій медичних сестер / Т. Шудра // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 10 ев. – С. 9-25.
  В статті розглянуто складання локальних документів для медичних сестер, які працюють з наркозно-дихальною апаратурою, у перев’язувальному кабінеті, в операційному блоці, у хірургічному відділенні.


 (Поточний список. 2018р. Вип. 2.)

 1. Андреєва, О. М. Здоров'я молоді – пріоритетне завдання збереження генофонду народу України / О. М. Андреєва // Медсестринство. – 2017. – № 2 ев. – С. 44-46.
  У статті висвітлено проблему збереження і зміцнення здоров’я населення України, визначено фактори впливу на громадське здоров’я, освіту, спрямовану на правильний спосіб життя, харчування, відмову від шкідливих звичок.
 2. Андрієвська, О. В. Роль старшої медсестри в організації діяльності сестринського персоналу / О. В. Андрієвська, І. Я. Криницька // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 25-26.
  У статті викладено сучасні дані щодо цінностей медичної сестри-керівника, її управлінських компетентностей, лідерських якостей, комунікативних здібностей.
 3. Боєва, О. І. Біоетичні засади формування взаємин медичного працівника і пацієнта / О. І. Боєва // Медсестринство. – 2017. – № 2 ев. – С. 31-33.
 4. Брик, О. І. Модель комунікаційного консультування сім'ї в роботі медичної сестри / О. І. Брик // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 59-61. 
  Розглянуто сутність комунікаційної моделі сімейного консультування. Визначено етапи реалізації цієї моделі з метою визначення можливостей її використання у професійній діяльності медичної сестри. 
 5. Волобуєва, А. В. Особливості змін кардіогемодинаміки у пацієнтів із стабільною стенокардією та гіпофункцією щитоподібної залози / А. В. Волобуєва, І. Б. Киричок, М. Я. Василенко // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 62-64.
 6. Гарасимів, О. І. До питання про інноваційні методи обліку в роботі медсестер за умов реформування галузі / О. І. Гарасимів // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 83-84.
  У статті йдеться про електронний метод обліку як інновацію в роботі медсестер за умов реформування галузі охорони здоровʼя. Обґрунтовано підвищення результативності діяльності закладу охорони здоровʼя за умов таких інноваційних впроваджень.
 7. Геряк, С. М. Особливості діагностики та прогнозування дисгормональних захворювань молочної залози у жінок групи високого ризику злоякісних новоутворень / С. М. Геряк, В. М. Хіночик // Медсестринство. – 2017. – № 2 ев. – С. 9-12.  
 8. Гільдіна, Є. М. Профілактична робота медичної сестри – потреба чи необхідність для сучас-ної людини / Є. М. Гільдіна, Н. О. Теренда // Медсестринство. – 2017. – № 2 ев. – С. 51-53.
  Проведене дослідження виявило потребу в наданні інформації щодо профілактики неінфекційних захворювань медичними працівниками середньої ланки. Частіше пацієнти хочуть отримувати її у вигляді індивідуальних або групових занять та на інтерактивних тренінгах.
 9. Головенко, Х. В. Поширеність синдрому емоційного вигорання у медичного персоналу і фактори, які спричиняють його розвиток / Х. В. Головенко, О. М. Сопель // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 51-53.
 10. Ефективність мотиваційного навчання пацієнтів із фібриляцією передсердь та артеріальною гіпертензією / В. А. Антецька І. П. Савченко, І. В. Смачило, М. В. Степова // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 5-8.
  У статті висвітлено результативність змодельованої програми мотиваційного навчання пацієнтів із фібриляцією передсердь та артеріальною гіпертензією. Встановлено, що проведення мотиваційного навчання із залученням середнього медичного персоналу для таких пацієнтів підвищує їх зацікавленість до свого здоров’я, що врешті-решт приводить до зміни способу життя, регулярного контролю пульсу та артеріального тиску, і як наслідок – покращує якість життя та прихильність до лікування.
 11. Іванова, С. В. Методи оцінювання болю в дитячому віці / С. В. Іванова, Н. Б. Галіяш // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 38-41.
  У статті проаналізовано проблемні питання фізіології та оцінювання стійкого болю у дітей, а також можливість впровадження найпоширеніших інструментів для вимірювання болю в дитячому віці.
 12. Іванович, Ю. В. Післяопераційний біль в дітей у відділенні інтенсивної терапії / Ю. В. Іванович // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 45-47.
  У статті подано характеристику різних ступенів інтенсивності післяопераційного болю у дітей. Наведено методи оцінки вираження болю у дітей за допомогою валідних шкал інтенсивності болю для різних вікових груп з урахуванням когнітивних та неврологічних порушень, ступеня тяжкості основного захворювання.
 13. Іванчук, О. В. Вплив медсестринського догляду у подоланні депресивних станів пацієнтів хоспісу / О. В. Іванчук, К. Н. Слободенюк, А. О. Боб // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 12-15. 
 14. Кожушко, Г. М. Глухота та туговухість у дітей : причини, діагностика, лікування та профілактика / Г. М. Кожушко, О. А. Прокопович // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 22-24.
 15. Кругла, Т. О. Сімейний конфлікт : причини виникнення, попередження, врегулювання / Т. О. Кругла // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 71-74.
  У статті висвітлено причини виникнення сімейних конфліктів. Узагальнена інформація щодо попередження та врегулювання конфліктів у сім’ї. Проаналізовано стан теоретичної розробки досліджуваної проблеми.
 16. Лисюк, І. В. Підлітковий алкоголізм : соціальні фактори ризику / І. В. Лисюк, О. М. Христенко // Медсестринство. – 2017. – № 2 ев. – С. 34-36.
  У статті проаналізовано історичні аспекти проблеми алкоголізму, фактори ризику розвитку алкогольної залежності. Наведено статистичні дані дослідження з даної проблеми.
 17. Литвинова, А. Е. Формування компетентності медичних сестер / А. Е. Литвинова // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 16-18.
  Стаття розкриває сутність, структуру та особливості професійної компетентності медичних сестер.
 18. Литвинова, О. Н. До теми про роль медсестри за умов створення територіальних та госпітальних округів через призму реформи охорони здоров'я / О. Н. Литвинова, Р. А. Демус // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 57-58.
  У статті проаналізовано правову базу створення госпітальних округів та перспективи вивчення розвитку медсестринства в ракурсі цієї реформи.
 19. Литвинова, О. Н. Інтеграційний соціально-психологічний портрет медсестри та формування особистості медсестри для роботи в умовах АТО / О. Н. Литвинова, О. Ю. Мезенцева // Медсестринство. – 2017. – № 2 ев. – С. 23-25. 
  У даній статті показано інтегрований соціально-психологічний портрет медсестри в умовах АТО в ракурсі навиків, які у неї слід формувати під час навчання.
 20. Маланчук, Л. М. Діагностична значимість показників операційно-анестезіологічного ризику в роботі медичної сестри / Л. М. Маланчук, І. С. Павляк // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 30-34.
  У статті визначено і проаналізовано динаміку і наслідок перебігу післяопераційного періоду в 85 пацієнтів із гострою і хронічною абдомінальною патологією у відділенні реанімації та інтенсивної терапії залежно від тяжкості хворого при госпіталізації та операційно-анестезіологічного ризику. Виявлено, що зі збільшенням балів операційно-анестезіологічного ризику і оцінки тяжкості хворого за шкалою APACHE ІІ при госпіталізації, достовірно збільшується летальність хворих у післяопераційний період.
 21. Особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень в осіб старшого віку / Ю.Г. Богута, Х.Я. Максів, У. П. Гевко [и др.] // Медсестринство. - 2017. - № 2 ев. - С. 26-30.
 22. Петрущак, О. М. Роль медичної сестри на сучасному етапі розвитку охорони здоров'я / О. М. Петрущак, І. Я. Криницька // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 48-50. 
  У статті викладено сучасні дані щодо професійних якостей медичної сестри у сфері догляду за пацієнтами терапевтичного профілю на сучасному етапі та нових стратегій розвитку сестринської справи.
 23. Пінчук, О. І. Фантомний біль – одна з основних проблем перенесеної ампутації / О. І. Пінчук, С. О. Коноваленко // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 42-44.
  У статті проаналізовано проблему фантомного болю в осіб, які перенесли ампутації верхніх або нижніх кінцівок, та можливі методи його усунення.
 24. Романенко, І. І. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій у відділеннях хірургічного профілю / І. І. Романенко // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 68-70.
  У статті розглянуто питання профілактики внутрішньолікарняних інфекцій у відділеннях хірургічного профілю. Висвітлено основні аспекти проведення профілактичних заходів щодо попередження виникнення внутрішньолікарняних інфекцій, а також боротьба з ними.
 25. Устянцева, О. В. Особливості сестринського діагнозу при лікуванні недоношених новона-роджених / О. В. Устянцева, Н. Ю. Лучишин // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 79-82.
  У статті проаналізовано характеристики медсестринського діагностичного пошуку в процесі надання медичної допомоги передчасно народженим дітям.Сестринський догляд дозволяє покращити оцінювання стану недоношеної дитини, вдосконалити догляд та мінімізувати стрес.
 26. Шахбун, І. В. Медико-соціальні аспекти кардіологічної патології у пацієнтів офтальмологічного профілю / І. В. Шахбун, Л. В. Левицька, І. В. Радіонова // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 35-37. 
  У статті обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, передбачено вивчення медико-соціальних аспектів здоров’я населення, підвищення медичної культури та популяризації здорового способу життя, чітких навичок профілактичної роботи медичної сестри у цьому аспекті.
 27. Шило, К. А. Сестринська діяльність при виходжуванні недоношених дітей : сучасні підходи / К. А. Шило // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 85-87.
 28. Шинкарук, Ю. І. Шляхи оптимізації роботи середнього медичного персоналу терапевтичного відділення / Ю. І. Шинкарук // Медсестринство. – 2017. – № 2 ев. – С. 47-50.
  У статті описано методи оптимізації роботи середнього медичного персоналу терапевтичного відділення, наведено соціометрію якості роботи та особового складу відділень за три роки. Подано узагальнені результати досліджень механізмів удосконалення роботи медичних установ
 29. Шомоді, Ж. С. Роль медичної сестри у сфері охорони психічного здоров'я / Ж. С. Шомоді, І. Я. Криницька // Медсестринство. – 2017. – № 4 ев. – С. 9-11.
  У статті викладено сучасні дані щодо професійних та етичних якостей медичної сестри у сфері охорони психічного здоров’я на сучасному етапі та нових компетенцій в роботі середнього медичного персоналу.


 (Поточний список. 2018р. Вип. 3.)

 1. Абрамова, А. Ю. Современные представления о боли / А. Ю. Абрамова, С. С. Перцов // Медицинская сестра. – 2017. – № 8 ев. – С. 20-25. 
  Приведены сведения о физиологии и патофизиологии боли, ее этиопатогенезе, разработке новых подходов к предупреждению и облегчению болевых синдромов.
 2. Аношко, А. Командна робота лікарів і медсестер : що змінить медреформа / А. Аношко // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 12 ев. – С. 7-11.
  Висвітлюються питання злагодженої командної роботи лікаря загальної практики - сімейного лікаря та медичної сестри із спеціальності «загальна практика – сімейна медицина».
 3. Аношко, А. Як доглядати за невиліковними хворими вдома : особиста гігієна та харчування / А. Аношко // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – № 1. – С. 47-56.
 4. Бурковская, Ю. В. Пролежни и практическое применение актуализированного ГОСТа по их профилактике / Ю. В. Бурковская, Н. Н. Камынина // Медицинская сестра. – 2017. – № 8 ев. – С. 12-19.
 5. Волкова, М. М. Обеспечение безопасности пациентов детского возраста в домашних условиях / М. М. Волкова, С. Р. Волков // Медицинская сестра. – 2017. – № 8 ев. – С. 41-44.
  Приведены условия создания безопасной среды в процессе оказания медицинской помощи пациентам в амбулаторной практике. 
 6. Григорьев, А. И. Принципы здорового образа жизни медсестры / А. И. Григорьев // Медицинская сестра. – 2017. – № 8 ев. – С. 37-40. 
  Приведено понятие здорового образа жизни медсестры, даны критерии его реализации и практические рекомендации по его формированию.
 7. Іщенко, О. Перевіряємо професійну компетентність підлеглих / О. Іщенко // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 12 ев. – С. 12-16.
  Представлений алгоритм перевірки професійної компетентності молодших спеціалістів з медичною освітою. У додатках наведено приклад оформлення Наказу про визначення рівня професійної компетентності молодших спеціалістів з медичною освітою та приклад оформлення Протоколу проведення усного заліку. 
 8. Іщенко, О. Річний план роботи Ради медичних сестер / О. Іщенко // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 11 ев. – С. 34-45.
  У статті розглядаються особливості складання річного плану Ради роботи медичних сестер. У додатку наведено приклад оформлення плану роботи Ради медичних сестер на рік.
 9. Іщенко, О. Розробляємо документи для молодшої медичної сестри (санітарки-буфетниці) / О. Іщенко // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 11 ев. – С. 9-21.
  Розглянуто графіки поточного та генерального прибирання у кімнаті роздачі їжі та їдальні, інструкцію проведення основних санаторно-гігієнічних заходів, орієнтовний робочий процес молодшої медичної сестри (санітарки-буфетниці).
 10. Кравець, І. Профілактика інфекцій, що передаються гемоконтактним шляхом / І. Кравець // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 12 ев. – С. 49-52.
 11. Кравчук, Л. Ідентифікація в медзакладі, або Як не переплутати пацієнтів / Л. Кравчук // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – № 1. – С. 41-46.
 12. Красовська, І. Робота в нічний та вечірній час : оформлення та оплата / І. Красовська // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – № 12. – С. 44-50.
 13. Кунинець, О. Заключна дезінфекція у вогнищі інфекційного захворювання / О. Кунинець // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 12 ев. – С. 33-41.
 14. Кунинець, О. Термометри в ЛПЗ : використовуємо та знезаражуємо правильно / О. Кунинець // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – № 1. – С. 33-40.
 15. Лапотников, В. А. Пациенты с риском внезапной сердечной смерти / В. А. Лапотников, Ю. Г. Гаврищук, О. В. Барцевич // Медицинская сестра. – 2017. – № 8 ев. – С. 6-11.
  Описаны причины, факторы риска, диагностика, неотложная медицинская помощь, профилактика, сестринский уход за пациентами с риском внезапной сердечной смерти.
 16. Новий наказ про харчування : які зміни внесено та що потрібно знати дієт-сестрі // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – № 12. – С. 26-29.
 17. Нові правила радіаційної безпеки в брахітерапії // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 12 ев. – С. 42-44.
 18. Петунова, С. А. Приемы повышения приверженности лечению больных туберкулезом легких / С. А. Петунова, Е. Л. Николаев, Ж. В. Еленкина // Медицинская сестра. – 2017. – № 8 ев. – С. 45-48. 
 19. Потупчик, Т. В. Социально-психологический статус пациентов и медсестер хосписа / Т. В. Потупчик, Я. В. Корман // Медицинская сестра. – 2017. – № 8 ев. – С. 31-33. 
 20. Про затвердження переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують : Наказ МОЗ України від 11.10.2017 р. № 1243 // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 11 ев. – С. 56-63.
 21. Про затвердження переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності медичних виробів для діагностики in vitro вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro : Наказ МОЗ України від 11.10.2017 р. № 1242 // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 11 ев. – С. 49-55.
 22. Ранняя диагностика перфоративной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки / Е. С. Катанов, С. А. Анюров, Е. М. Ермолаева [и др.] // Медицинская сестра. – 2017. – № 8 ев. – С. 49-53.
  Представлены сведения о перфоративной язве желудка и двенадцатиперстной кишки. На клинических примерах показана сложность диагностики при атипичной клинической картине перфоративной язвы.
 23. Рекомендации по выбору химсредств дезинфекции и стерилизации / Н. Морозова, С. Ридный, А. Попов [и др.] // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – № 12. – С. 8-16.
 24. Санітарні бюлетні : «Як запобігти ускладненням грипу», «Сім порад, як організувати карантин» // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 11 ев. – С. 30-33.
 25. Скворцов, В. В. Профилактика внутрибольничной инфекции / В. В. Скворцов, Т. А. Мухтаров, А. А. Луговкина // Медицинская сестра. – 2017. – № 8 ев. – С. 33-37. 
 26. Філін, В. Поводження з медичними відходами : вимоги до персоналу та приміщень / В. Філін // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – № 12. – С. 20-24.
 27. Швець, О. Актуальне після свят : 7 рекомендацій щодо здорового харчування / О. Швець // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – № 1. – С. 58-62.
  Наведено рекомендації щодо здорового харчування для дорослих, розроблені фахівцями Асоціації дієтологів України за сприяння Центру громадського здоров’я затверджені МОЗ України.
 28. Шкарівська, І. Які трудові права порушує ваш роботодавець / І. Шкарівська, А. Дячук // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 12 ев. – С. 17-25.
  Стаття присвячена поширеним проблемам порушення прав медичних сестер. Наведено рекомендації як діяти у ситуаціях : роботодавець не приймає заяви про звільнення, або навпаки примушує звільнитися; не нараховується доплата за використання у роботі деззасобів; зазначена помилкова назва посади у трудовій книжці.
 29. Шудра, Т. Правила роботи з текстильними виробами та утилізації відходів класу А, В / Т. Шудра // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 12 ев. – С. 26-32.
 30. Шудра, Т. Правила роботи медсестер хірургічного та приймального відділень / Т. Шудра // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – № 11 ев. – С. 22-29.