ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ : ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ЕПІДЕМІОЛОГІЯ - 2018

<< Повернутися

(Поточний список. 2018р. Вип. 1.)

 1. Аглямова, Т. А. Случай диагностики и лечения септической формы нокардиоза у иммунокомпетентного лица / Т. А. Аглямова, О. И. Коновнин, М. Ф. Нурхаметова // Практическая медицина. – 2017. – № 4 ев. – С. 68-71.
 2. Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на конфекцію туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД [Електронний ресурс] // Український медичний часопис. – 2015. – 22 травня. – С. 1-13. – Режим доступу: http://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2015/05/Tbc_HIV.pdf?upload
 3. Васильєва, Н. А. Кашлюк у дорослих / Н. А. Васильєва, С. В. Сніцаренко // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 2 ев. – С. 59-62.
 4. Дисбиоз кишечника и его коррекция в практике врача-инфекциониста / А. К. Дуда, В. А. Бойко, Л. П. Коцюбайло, А. П. Голуб // Сімейна медицина. – 2017. – № 3. – С. 32-36. 
 5. Ершова, И. Б. Использование лекарственных растений в качестве вспомогательной терапии вирусных гепатитов / И. Б. Ершова, Т. Ф. Осипова // Актуальная инфектология. – 2017. – № 3. – С. 38-45. 
 6. Калюжная, Л. Д. Вправе ли мы забыть о лепре ? / Л. Д. Калюжная // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. – № 6. – С. 16-19.
 7. Кирик, Д. Л. Організація комплексного епідеміологічного нагляду за кампілобактеріозом в сучасних умовах / Д. Л. Кирик // Лікарська справа = Врачебное дело. – 2017. – № 1/2. – С. 120-124.
 8. Клинические рекомендации по диагностике и лечению – 2016. Глава 6. Паразитарные заболевания // Актуальная инфектология. – 2017. – № 3. – С. 50-59.
 9. Клінічний поліморфізм позапечінкових системних проявів хронічної HCV-інфекції у хворої з поєднаною коморбідною патологією / О. О. Гуцаленко, І. П. Катеренчук, В. П. Баштан [та ін.] // Лікарська справа = Врачебное дело. – 2017. – № 1/2. – С. 124-133.
 10. Копча, Ю. В. Випадок паранеопластичної бешихи / Ю. В. Копча // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 2 ев. – С. 63-66.
 11. Марусик, У. І. Кір у дітей / У. І. Марусик // Актуальная инфектология. – 2017. – № 3. – С. 15-19.
 12. Покровська, Т. В. Правець – актуальна проблема сьогодення / Т. В. Покровська, В. В. Гнатюк // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 3 ев. – С. 81-87.
 13. Семіотика інфекційних екзантем / В. С. Копча, С. О. Галникіна, Н. А. Васильєва, І. С. Іщук // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 2 ев. – С. 41-52.
 14. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Вірусний гепатит С у дорослих" : Наказ МОЗ України від 18.07.2016 р. № 729 // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. – № 5. – С. 43-56.
 15. Успешное лечение вирусного гепатита С даклатасвиром и асунапревиром у двух реципиентов донорских легких / Д. Т. Абдурахманов, Е. Сидорова, И. Н. Тихонов [и др.] // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2017. – Том 27, № 5 ев. – С. 65-68.
 16. Фульмінантний перебіг гепатиту у педіатричній практиці / Г. А. Павлишин, І. Л. Горішна, А. П. Філюк [та ін.] // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2017. – Том 11, № 2 ев. – С. 65-70.
 17. Хронічна вірусна інфекція, спричинена вірусом герпесу 6 типу, з ураженням нервової системи на тлі дефіциту природних кілерів / О. М. Рассказова, І. Р. Рибак, Т. А. Ворожко [та ін.]// Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. – № 5. – С. 27-33.