ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ : ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ЕПІДЕМІОЛОГІЯ - 2018

<< Повернутися

(Поточний список. 2018р. Вип. 1.)

 1. Аглямова, Т. А. Случай диагностики и лечения септической формы нокардиоза у иммунокомпетентного лица / Т. А. Аглямова, О. И. Коновнин, М. Ф. Нурхаметова // Практическая медицина. – 2017. – № 4 ев. – С. 68-71.
 2. Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на конфекцію туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД [Електронний ресурс] // Український медичний часопис. – 2015. – 22 травня. – С. 1-13. – Режим доступу: http://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2015/05/Tbc_HIV.pdf?upload
 3. Васильєва, Н. А. Кашлюк у дорослих / Н. А. Васильєва, С. В. Сніцаренко // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 2 ев. – С. 59-62.
 4. Дисбиоз кишечника и его коррекция в практике врача-инфекциониста / А. К. Дуда, В. А. Бойко, Л. П. Коцюбайло, А. П. Голуб // Сімейна медицина. – 2017. – № 3. – С. 32-36. 
 5. Ершова, И. Б. Использование лекарственных растений в качестве вспомогательной терапии вирусных гепатитов / И. Б. Ершова, Т. Ф. Осипова // Актуальная инфектология. – 2017. – № 3. – С. 38-45. 
 6. Калюжная, Л. Д. Вправе ли мы забыть о лепре ? / Л. Д. Калюжная // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. – № 6. – С. 16-19.
 7. Кирик, Д. Л. Організація комплексного епідеміологічного нагляду за кампілобактеріозом в сучасних умовах / Д. Л. Кирик // Лікарська справа = Врачебное дело. – 2017. – № 1/2. – С. 120-124.
 8. Клинические рекомендации по диагностике и лечению – 2016. Глава 6. Паразитарные заболевания // Актуальная инфектология. – 2017. – № 3. – С. 50-59.
 9. Клінічний поліморфізм позапечінкових системних проявів хронічної HCV-інфекції у хворої з поєднаною коморбідною патологією / О. О. Гуцаленко, І. П. Катеренчук, В. П. Баштан [та ін.] // Лікарська справа = Врачебное дело. – 2017. – № 1/2. – С. 124-133.
 10. Копча, Ю. В. Випадок паранеопластичної бешихи / Ю. В. Копча // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 2 ев. – С. 63-66.
 11. Марусик, У. І. Кір у дітей / У. І. Марусик // Актуальная инфектология. – 2017. – № 3. – С. 15-19.
 12. Покровська, Т. В. Правець – актуальна проблема сьогодення / Т. В. Покровська, В. В. Гнатюк // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 3 ев. – С. 81-87.
 13. Семіотика інфекційних екзантем / В. С. Копча, С. О. Галникіна, Н. А. Васильєва, І. С. Іщук // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 2 ев. – С. 41-52.
 14. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Вірусний гепатит С у дорослих" : Наказ МОЗ України від 18.07.2016 р. № 729 // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. – № 5. – С. 43-56.
 15. Успешное лечение вирусного гепатита С даклатасвиром и асунапревиром у двух реципиентов донорских легких / Д. Т. Абдурахманов, Е. Сидорова, И. Н. Тихонов [и др.] // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2017. – Том 27, № 5 ев. – С. 65-68.
 16. Фульмінантний перебіг гепатиту у педіатричній практиці / Г. А. Павлишин, І. Л. Горішна, А. П. Філюк [та ін.] // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2017. – Том 11, № 2 ев. – С. 65-70.
 17. Хронічна вірусна інфекція, спричинена вірусом герпесу 6 типу, з ураженням нервової системи на тлі дефіциту природних кілерів / О. М. Рассказова, І. Р. Рибак, Т. А. Ворожко [та ін.]// Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. – № 5. – С. 27-33. 


 (Поточний список. 2018р. Вип. 2.)

 1. Андрущак, М. О. Зміни клітинного імунітету у ВІЛ-інфікованих з хронічною хворобою нирок / М. О. Андрущак // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 4 ев. – С. 49-54. 
 2. Бруцельоз у сучасних умовах / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. В. Ільїна [та ін.] // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 4 ев. – С. 55-61.
 3. Виговська, О. В. Антибіотикочутливість та антибіотикорезистентність за даними Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні за період з 2012 по 2016 рік / О. В. Виговська, Є. О. Гречуха, О. І. Ткачук // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 5. – С. 39-44. 
 4. Виговська, О. В. Особливості вірусних енцефалітів у дітей за даними Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні з 2011 по 2016 рік / О. В. Виговська, І. Ю. Ковалюх // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 5. – С. 50-54.
 5. Виговська, О. В. Особливості клінічної картини менінгітів у дітей перших трьох років життя за даними Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні у 2010-2015 роках / О. В. Виговська, І. Ю. Ковалюх // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 5. – С. 45-49. 
 6. Власенко, А. Уретроокулосиновиальный синдром (болезнь Рейтера) / А. Власенко, Е. Киреева // Врач. – 2017. – № 10 ев. – С. 19-22. 
 7. Голуб, А. П. Випадок гострого апендициту в дорослого пацієнта, хворого на кір / А. П. Голуб // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 5. – С. 55-56. 
 8. Дралова, О. А. Кореляційні взаємозв'язки імунологічних та клініко-лабораторних показників пацієнтів із токсокарозною інвазією / О. А. Дралова, О. В. Усачова, О. В. Конакова // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 5. – С. 57-60.
 9. Зайцев, И. А. Вирусные гепатиты у женщин репродуктивного возраста / И. А. Зайцев // Медичні аспекти здоров'я жінки. – 2017. – № 7/8. – С. 47-52.
 10. Использование гипоосмолярной оральной регидратационной смеси в комплексной терапии секреторных диарей / В. Р. Гайдей, А. И. Савчук, Н. В. Мовлянова, С. И. Доан // Актуальная инфектология. – 2017. – № 4. – С. 29-31.
 11. Інфекційні захворювання при надзвичайних ситуаціях. Сортування інфекційних хворих / В. І. Трихліб, В. Л. Савицький, А. В. Верба, С. І. Ткачук // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 5. – С. 7-11.
 12. Інформаційний лист "Алгоритм надання медичної допомоги хворим на грип" // Актуальная инфектология. – 2017. – № 4. – С. 42-44.
 13. Клинический протокол диагностики и лечения. Лямблиоз // Актуальная инфектология. – 2017. – № 4. – С. 45-49. 
 14. Клинический протокол диагностики и лечения описторхоза у взрослых // Актуальная инфектология. – 2017. – № 4. – С. 50-56.
 15. Клинический протокол диагностики и лечения. Трихинеллез // Актуальная инфектология. – 2017. – № 4. – С. 57-62.
 16. Клинический случай тяжелого течения микст-малярии (Pl. falciparum, Pl. malariae) у пациента украинского происхождения / О. О. Попович, Л. В. Мороз, Ф. А. Чабанов [и др.] // Актуальная инфектология. – 2017. – № 4. – С. 36-41.
 17. Клюс, В. Ю. Поліорганні ураження при хворобі Лайма / В. Ю. Клюс // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 5. – С. 78-81. 
 18. Крамарьов, С. О. Сучасні підходи до лікування зневоднення в дітей і дорослих / С. О. Крамарьов // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 5. – С. 17-20.
 19. Матейко, Г. Б. Хвороба, спричинена вірусом Зіка як материнсько-плодова інфекція / Г. Б. Матейко, У. А. Глушко // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2017. – Том 11, № 4 ев. – С. 78-87.
 20. Надрага, О. Б. Серозні менінгіти у дітей : розширення діагностичних можливостей / О. Б. Надрага, О. Я. Хомин // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 5. – С. 65-67. 
 21. Недашківський, С. М. Лептоспіроз / С. М. Недашківський, Д. О. Дзюба, О. А. Галушко // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. – 2017. – № 5/6. – С. 25-31.
 22. Нейроинфекции у детей в современных условиях / Н. В. Скрипченко, А. А. Вильниц, Е. Ю. Скрипченко [и др.] // Практическая медицина. – 2017. – № 10 ев. – С. 7-15.
 23. Ознаки активізації епідпроцесу правця в Україні в сучасний період / О. І. Мотика, І. Д. Геник, О. М. Слесарчук [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 5. – С. 72-74.
 24. Плоскирева, А. А. Стратегия персонифицированной медицины в клинике инфекционных болезней / А. А. Плоскирева, А. В. Горелов // Лечащий Врач. – 2017. – № 11 ев. – С. 43-45. 
 25. Проблемні питання проведення антиретровірусної терапії у хворих із ВІЛ-інфекцією / Л. Р. Шостакович-Корецька, О. В. Шевельова, О. О. Волікова [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2017. – № 3 ев. – С. 51-57.
 26. Сучасні клініко-лабораторні особливості перебігу грипу в дорослих / О. К. Дуда, В. О. Бойко, Л. П. Коцюбайло, А. Р. Вега // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 5. – С. 61-64.
 27. Шуляк, В. І. Генетичний контроль імунної системи у хворих на менінгіт / В. І. Шуляк // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 4 ев. – С. 62-70. 


 (Поточний список. 2018р. Вип. 3.)

 1. Васильев, С. Анализ результатов пятилетнего комплексного лечения больных хроническим гепатитом С при выраженном фиброзе печени и цитопении / С. Васильев, Л. Попова, Д. Константинов // Врач. – 2017. – № 11 ев. – С. 74-78.
 2. Дзюблик, І. В. Етіологічна діагностика гострих вірусних інфекцій : роль у сучасній системі охорони здоров'я та економічна ефективність / І. В. Дзюблик, С. О. Соловйов, О. В. Ковалюк // Інфекційні хвороби. – 2018. – № 1. – С. 46-53. 
 3. Дифференцированный подход к выбору схемы противовирусной терапии хронического гепатита С (Опыт реальной клинической практики) / И. Ю. Пирогова, Н. Б. Ковалева, Е. П. Патлусов, Е. С. Радченко // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2018. – Том 28, № 1 ев. – С. 41-49.
 4. Епідеміологічні та клінічні особливості NIPAH-вірусної інфекції / М. А. Андрейчин, Н. А. Ничик, Н. Г. Завіднюк, Я. І. Йосик // Інфекційні хвороби. – 2018. – № 1. – С. 54-62.
 5. Ефективність різних схем противірусного лікування хворих на хронічний гепатит С, інфікованих 3-м генотипом вірусу / О. В. Рябоконь, К. В. Калашник, О. В. Царьова [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – № 1. – С. 45-48.
 6. Зайцева, Т. А. Нетипичный случай заболевания корью у пациента старшего возраста (привитого) с осложнениями со стороны нервной системы / Т. А. Зейцева, О. А. Борисенко, П. П. Зайцев // Новости медицины и фармации. – 2018. – № 3. – С. 11.
 7. Інфекційна діарея: як діагностувати і лікувати згідно з доказовими даними? // Раціональна фармакотерапія. – 2018. – № 1. – С. 63-74.
 8. Клінічний випадок правця в споживача ін'єкційних наркотичних речовин / Л. Р. Шостакович-Корецька, В. В. Маврутенков, Г. О. Ревенко [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 6. – С. 52-54.
 9. Клінічні особливості уражень нервової системи у хворих з моноінфекцією EBV і в асоціації з іншими герпесвірусами при їх реактивації та персистенції / А. О. Руденко, Л. В. Муравська, П. А. Дьяченко [та. ін.] // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 6. – С. 19-23.
 10. Копча, В. С. Сказ людини : труднощі специфічної профілактики / В. С. Копча // Здоров'я України. Темат. номер : Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія. – 2018. – № 1. – С. 50-51, 54.
 11. Крамарев, С. А. Современные возможности лечения гельминтозов / С. А. Крамарев // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 6. – С. 6-10. 
 12. Крамарьов, С. О. Порушення моторики кишечника при гострих нейроінфекціях у дітей / С. О. Крамарьов, А. І. Марков // Перинатология и педиатрия. – 2017. – № 3 ев. – С. 102-107.
 13. Лукаев, Р. Р. Гемодинамические аспекты течения геморрагической лихорадки с почечным синдромом, осложненной бактериальной инфекцией / Р. Р. Лукаев, И. Г. Труханова // Практическая медицина. – 2018. – № 1 ев. – С. 53-56. 
 14. Маврутенков, В. В. Коклюш: цели терапии и возможности профилактики / В. В. Маврутенков, С. А. Крамарев // Актуальна інфектологія. – 2018. – № 1. – С. 31-36. 
 15. Малюга, В. Д. Кір : симптоми та засоби захисту / В. Д. Малюга // Здоров'я України. - 2018. - № 3. - С. 17-18.
 16. Маркевич, О. В. Клінічний випадок парвовірусної В19 інфекції у дорослого імунокомпетентного хворого / О. В. Маркевич, О. В. Піддубна, В. О. Кузьміна // Актуальна інфектологія. – 2018. – № 1. – С. 73-75. 
 17. Моніторинг терапії в пацієнтів з коінфекцією ВІЛ/ВГС, які отримують противірусну терапію гепатиту С та антиретровірусну терапію / Л. Р. Шостакович-Корецька, О. П. Шевченко-Макаренко, І. В. Чухалова О. В. Носенко // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 6. – С. 49-51.
 18. Надрага, О. Б. Епштейн-Барр і цитомегаловірусна інфекція у дітей / О. Б. Надрага, Х. П. Клименко // Соврем. педиатрия. – 2017. – № 7 ев. – С. 7-11.
 19. Особенности клинических проявлений инфекционного мононуклеоза микст-этиологии у ребенка 3 лет жизни / Ю. П. Харченко, А. В. Зарецкая, И. В. Юрченко, С. Я. Лаврюкова // Актуальна інфектологія. – 2018. – № 1. – С. 69-72.
 20. Особливості динаміки показників епідемічного нагляду за поліомієлітом в умовах зниження охоплення вакцинацією / О. В. Усачова, Є. А. Сіліна, Т. М. Пахольчук [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 6. – С. 33-35.
 21. Перипетії діагностики нейробореліозу / В. С. Копча, В. І. Кородюк, Л. В. Радецька, О. Я. Кадубець // Інфекційні хвороби. – 2018. – № 1. – С. 63-67.
 22. Пипа, Л. В. Діагностична цінність сучасних біомаркерів розвитку гнійно-бактеріальних захворювань у дітей / Л. В. Пипа, М. М. Мургіна, Р. В. Свістільнік // Актуальна інфектологія. – 2018. – № 1. – С. 49-55. 
 23. Проблема утилізації медичних відходів у польових умовах / О. В. Горішна, Ю. М. Депутат, О. М. Іванькота [та ін.] // Інфекційні хвороби. – 2018. – № 1. – С. 40-45.
 24. Рудіченко, В. М. Клінічний випадок тяжкого перебігу бешихи / В. М. Рудіченко // Ліки України. – 2018. – № 1. – С. 28-32.
 25. Сорокман, Т. В. Хвороба Лайма у дитячому віці: погляд на проблему та клінічний випадок / Т. В. Сорокман, П. М. Молдован // Актуальна інфектологія. – 2018. – № 1. – С. 15-20. 
 26. Труднощі діагностики ботулізму / Н. А. Васильєва, В. О. Качор, О. Л. Івахів, С. В. Сніцаренко // Інфекційні хвороби. – 2018. – № 1. – С. 68-73.
 27. Ходак, Л. А. Неблагоприятный исход герпетического менингоэнцефалита у подростка / Л. А. Ходак, В. И. Браилко // Актуальна інфектологія. – 2018. – № 1. – С. 65-68.
 28. Шостакович-Корецька, Л. Р. Деякі клініко-епідеміологічні аспекти виживання пацієнтів з ВІЛ-інфекцією на тлі антиретровірусної терапії / Л. Р. Шостакович-Корецька, О. В. Шевельова, О. П. Шевченко-Макаренко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 1. – С. 27-32. 
 29. Ярош, О. О. Клінічна та лабораторна діагностика герпесвірусного енцефаліту / О. О. Ярош // Актуальна інфектологія. – 2017. – № 6. – С. 13-18.