АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ 2017

<< Повернутися

 

(Поточний список. 2017р. Вип.1.)

 1. Бышовец, С. Н. Анестезиологический компонент стратегии Fast track surgery : спинальная анестезия бупивакаином, пролонгированная бупренорфином / С. Н. Бышовец // Медицина неотложных состояний. - 2017. - № 1 ев. - С. 93-98.
 2. Гарбар, М. О. Артеріальна гіпертензія у повсякденній практиці лікаря-анестезіолога / М. О. Гарбар // Медицина неотложных состояний. - 2016. - № 8 ев. - С. 9-15.
 3. Дмитрієв, Д. В. Оцінка ефективності методів регіонарної анестезії при хірургічних втручаннях з приводу онкологічних захворювань у дітей / Д. В. Дмитрієв, К. Ю. Дмитрієв // Клінічна хірургія. - 2016. - № 11 ев. - С. 51-54.
 4. Дзюба, Д. О. Питання анестезіологічного забезпечення в інтервенційній кардіології / Д. О. Дзюба, Ю. М. Журовська, О. А. Лоскутов // Медицина неотложных состояний. - 2017. - № 1 ев. - С. 125-128.
 5. Йоскович, О. Досвід анестезіологічної амбулаторно-консультативної служби у лікуванні породіль високого ризику / О. Йоскович, Р. О. Ткаченко, Д. Шаталін // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2017. - № 2. - С. 15-20.
 6. Коломаченко, В. І. Гемодинамічний профіль при ендопротезуванні кульшового суглоба в умовах блокад периферичних нервів / В. І. Коломаченко // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. - 2016. - № 3 ев. - С. 28-33.
 7. Коломаченко, В. І. Системна запальна відповідь після операцій на кульшовому суглобі: порівняння спінальної анестезії та комбінації спінальної анестезії з паравертебральною блокадою / В. І. Коломаченко, В. С. Фесенко // Медицина неотложных состояний. - 2016. - № 8 ев. - С. 111-115.
 8. Мельник, Н. Ю. Особенности общей анестезии в стоматологической практике у детей / Н. Ю. Мельник, Н. Е. Рутич, Н. В. Дяченко // Здоров'я України. Темат. номер : Педіатрія. - 2017. - № 1. - С. 20-21.
 9. Можливість підвищення ефективності транспапілярних втручань шляхом оптимізації їх анестезіологічного забезпечення / О. І. Дронов, І. Л. Насташенко, І. О. Ковальська [та ін.] // Клінічна хірургія. - 2016. - № 9 ев. - С. 35-38.
 10. Неефективний епідуральний блок і частота його розвитку при периопераційному знеболенні в онкохірургії / І. І. Лісний, Х. А. Закальська, К. Д. Сидоренко [та ін.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. - 2016. - № 3 ев. - С. 34-47.
 11. Павлов, О. О. Серцева недостатність із точки зору анестезіолога / О. О. Павлов, С. А. Луцик // Медицина неотложных состояний. - 2017. - № 2 ев. - С. 140-144.
 12. Стан вегетативного балансу на тлі епідуральної анестезії / М. О. Гарбар, Ю. О. Світлик, Г. В. Світлик [та ін.] // Медицина неотложных состояний. - 2016. - № 8 ев. - С. 89-94. 
 13. Тумесцентна анестезія як різновид місцевої анестезії в акушерстві при виконанні неакушерських операцій під час вагітності / В. М. Антонюк-Кисіль, В. М. Єнікеєва, С. І. Лічнер [та ін.] // Шпитальна хірургія. - 2016. - № 3 ев. - С. 72-79. 
 14. Управляемая гипотензия в анестезиологическом обеспечении ЛОР-операций у детей / Ю. Александрович, С. Карпищенко, В. Копылов [и др.] // Врач. - 2017. - № 2 ев. - С. 5-9.
 15. Хижняк, А. А. Особенности проведения сочетанной внутривенной анестезии при кратковременных оперативных вмешательствах в челюстно-лицевой хирургии / А. А. Хижняк, К. А. Данилова // Медицина неотложных состояний. - 2016. - № 5 ев. - С. 102-104.
 16. Черній, В. І. Перспективи малоінвазивних методів анестезіологічного посібника при лапароскопічних баріатричних втручаннях у пацієнтів з морбідним ожирінням за принципами прискореної реабілітації / В. І. Черній, В. В. Євсєєва // Сімейна медицина. - 2017. - № 2. - С. 28-31.


 (Поточний список. 2017р. Вип.2.)

 1. Анатомія та патофізіологія пошкодження спинного мозку, пов’язані з проведенням нейроаксіальної анестезії / О. А. Лоскутов, А. М. Строкань, О. М. Михальченко, В. В. Марцинів // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 4 ев. – С. 61-77.
 2. Волков, П. А. Дифференцированная анестезия с учетом вегетативного тонуса при лапароскопических операциях / П. А. Волков, В. А. Гурьянов // Вестник интенсивной терапии. – 2017. – № 2 ев. – С. 26-30. 
 3. Впровадження в практику клінічних рекомендацій з діагностики та лікування тяжкого сепсису і септичного шоку / Я. М. Підгірний, Н. В. Матолінець, А. М. Нетлюх [та ін.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2017. – № 1 ев. – С. 67-74.
 4. Груздев, В. Е. Применение бронхоблокаторов для обеспечения раздельной искусственной вентиляции легких при торакальных операциях / В. Е. Груздев, Е. С. Горобец, Е. О. Кочковая // Вестник интенсивной терапии. – 2017. – № 2 ев. – С. 37-42.
 5. Давыдов, Н. В. Возможности современной анестезии при абдоминальных операциях / Н. В. Давыдов, И. Г. Труханова // Практическая медицина. – 2017. – № 6 ев. – С. 17-21. 
 6. Дексмедетомидин как компонент мультимодальной аналгезии в витреоретинальной хирургии / В. В. Берлинский, В. Ю. Максимов, Л. А. Чумаков, С. А. Козлов // Вестник интенсивной терапии. – 2017. – № 1 ев. – С. 28-31.
 7. Использование крылонёбной блокады с дексаметазоном для обезболивания при энуклеации и эвисцерации / И. Г. Олещенко, О. П. Мищенко, М. А. Гаспарян, Т. Н. Юрьева // Вестник интенсивной терапии. – 2017. – № 2 ев. – С. 50-54.
 8. Мельник, Н. Ю. Опыт использования ларингеальных масок в анестезии у детей при хирургических вмешательствах / Н. Ю. Мельник, Н. В. Дяченко, Н. Е. Рутич // Здоров'я України. Темат. номер : Педіатрія. – 2017. – № 2. – С. 40-43.
 9. Мониторинг мышечной релаксации в рутинной анестезиологической практике : трехлетний опыт применения / С. В. Чуприн, О. В. Сушкова, Л. Н. Гиринская [и др.] // Вестник интенсивной терапии. – 2017. – № 1 ев. – С. 23-27.
 10. Новицкая-Усенко, Л. В. Послеоперационная когнитивная дисфункция в практике врача-анестезиолога / Л. В. Новицкая-Усенко // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 4 ев. – С. 9-15. 
 11. Павлов, О. О. Особливості анестезіологічного забезпечення у пацієнтів із серцевою недостатністю / О. О. Павлов, С. А. Луцик // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 4 ев. – С. 53-56. 
 12. Протас, В. В. Вазовагальні реакції при нейроаксіальній анестезії та шляхи їх попередження / В. В. Протас, Н. Р. Венгринович, С. В. Мельник // Клінічна хірургія. – 2017. – № 6. – С. 25-27.
 13. Роль дополнительного метода исследования — видеобронхоскопа в современной анестезиологической практике / К. О. Чебанов, С. П. Новиков, Ю. А. Площенко, Е. Н. Клигуненко // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 5 ев. – С. 117-120.
 14. Тарасенко, С. О. Анестезія у пацієнтів із синдромом тиреотоксикозу : виклик для анестезіолога або буденність? / С. О. Тарасенко // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2017. – № 2 ев. – С. 62-69. 
 15. Токсический эпидермальный некролиз : проблемы диагностики и терапии / А. С. Повзун, К. М. Крылов, П. К. Крылов [и др.] // Вестник интенсивной терапии. – 2017. – № 2 ев. – С. 69-75.
 16. Туманян, С. В. Синдром постнаркозного возбуждения и его профилактика при анестезии севофлураном в детской онкологии / С. В. Туманян, Е. Ю. Семилеткина, Д. А. Розенко // Вестник интенсивной терапии. – 2017. – № 2 ев. – С. 31-36. 
 17. Уколов, К. Ю. Эпидуральная аналгезия морфином при оперативном лечении сколиоза / К. Ю. Уколов, В. Л. Айзенберг, Н. И. Аржакова // Вестник интенсивной терапии. – 2017. – № 1 ев. – С. 32-36.