Компас газетних публікацій 2017

                                 Рекомендаційний покажчик статей із періодичних видань

                                                             Хмельницький

                                                                   2017


                                                              Передмова

 В інформаційному виданні “Компас газетних публікацій” зібрані матеріали, які висвітлюються на сторінках українських медичних газет.
 Для зручності користування матеріал розміщений по галузях медицини.

 Мета інформаційного видання – ознайомлення медичних працівників з новими методами діагностики та лікування.
 Джерела інформації, які пропонує дане видання, можна отримати в обласній науковій медичній бібліотеці.


 Випуск 1

ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

1. Бліхар, В. Ломка стаціонарного менталітету - чи готова до цього українська медицина ? / В. Бліхар // Ваше здоров'я. - 2017. - 27 січня. - С. 8-10.

2. Госпітальні округи : ріжемо без наркозу ? // Ваше здоров'я. - 2017. - 24 лютогор. - С. 14-15.

3. Дісте Х. Ідеальної системи охорони здоров'я не існує / Х. Дісте // Ваше здоров'я. - 2017. - 10 березня. - С. 10-11.

4. Задорожна, О. Ази створення госпітальних округів / О. Задорожна // Ваше здоров'я. - 2017. - 16 червня. - С. 19.

5. Курченко, О. В. Почему украинцы умирают рано : основная причина и возможный путь борьбы за продолжительность жизни / О. В. Курченко, А. М. Бойко // Здоров'я України. - 2017. - № 2. - С. 36-37.

6. Лехан, В. Успішні реформи первинки без шаблонів і міфів / В. Лехан // Ваше здоров'я. - 2017. - 27 січня . - С. 12-13.

7. Літвак, А. І. Автономізація медичних закладів / А. І. Літвак // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 2. - С. 24-25.

8. Литвинова, О. Реформа сімейної медицини : чи приймає лікар виклик ? / О. Литвинова // Ваше здоров'я. - 2017.- 7 квітня.- С. 8-9.

9. Ліцензія для лікаря : вихід з рабства чи нові кайдани ? // Ваше здоров'я. - 2017. - 10 лютого. - С. 10-11.

10. Медичні реформи : як дожити до «світлого завтра» ? // Ваше здоров'я. - 2017. - 16 червня . - С. 12-13.

11. Миронова, Г. Атестація лікарів : правила та винятки / Г. Миронова // Ваше здоров'я. - 2017. - 5 травня. - С. 22-23.

12. Миронова, Г. Останнє право пацієнта на совісті лікаря чи держави ? / Г. Миронова // Ваше здоров'я. - 2017. - 10 лютого. - С. 20-21.

13. Мусій, О. Українські медичні реформи : реалії ! / О. Мусій // Ваше здоров'я. - 2017. - 16 червня. - С. 6-7.

14. Нікберг, І. І. Деякі аспекти реорганізації та кадрового забезпечення санітарно-епідеміологічної служби України / І. І. Нікберг // Здоров'я України. - 2017. - № 5. - С. 62-63.

15. Никберг, И. И. К проблеме научно-смысловой корректности некоторых медицинских терминов / И. И. Никберг // Здоров'я України. - 2017. - № 1. - С. 32-33.

16. Никберг, И. И. О кадровых аспектах реорганизации санитарной службы Украины / И. И. Никберг // Здоров'я України. - 2017. - № 4. - С. 62-63.

17. Ніколаєнко, В. Б. Лікування без лікарів, «лікарні без ліжок» : ІТ-технології змінюють відносини лікаря і пацієнта / В. Б. Ніколаєнко // Здоров'я України. - 2017. - № 3. - С. 24-25.

18. Реформа охорони здоров'я у запитаннях і відповідях // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 1. - С. 9, 22.

19. Реформа швидкої. Лікарі проти парамедиків // Ваше здоров'я. - 2017. - 10 березня. - С. 6-8.

20. Степаненко, А. Нові клінічні протоколи : тріумф доказової медицини чи черговий хаос ? / А. Степаненко // Ваше здоров'я. - 2017. - 16 червня. - С. 8-10.

21. Ходош, Э. М. Медицинская реформа : история, проблема, профессия / Э. М. Ходош // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 1. - С. 20-22.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

22. Бабінець, Л. С. Диспансерне допологове ведення вагітних жінок - спільна справа сімейного лікаря та акушера-гінеколога / Л. С. Бабінець, О. О. Воронцов // Здоров'я України. - 2017. - № 3. - С. 64-65.

АЛЕРГОЛОГІЯ

23. Алергічний марш у дітей : від атопічного дерматиту до бронхіальної астми // Здоров'я України. - 2017. - № 6. - С. 70-71.

24. Кцоян, Л. А. Современные взгляды на патогенез аллергических заболеваний / Л. А. Кцоян, Т. М. Бабакехвян // Здоров'я України. - 2017. - № 5. - С. 51-52.

ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА

25. Кострикин, А. В. Обеспечение психологической реабилитации участников антитеррористической операции на санитарном этапе / А. В. Кострикин // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 4. - С. 3-5.

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

26. Антибиотикотерапия, дисбактериоз и возможные риски // Здоров'я України. - 2017. - № 4. - С. 44-45.

27. Васкес Абанто Х. Э. Острые респираторные инфекции у взрослых в практике врача первого звена / Х. Э. Васкес Абанто, А. Э. Васкес Абанто // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 3. - С. 18-21.

28. Корж, А. Н. Острый болевой синдром в практике семейного врача / А. Н. Корж // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 4. - С. 6-8.

29. Остеопороз в практике семейного врача // Здоров'я України. - 2017. - № 7. - С. 38-39.

30. Сиделковский, А. Л. Метеофакторы как триггер ухудшения состояния здоровья у пациентов с кардиоваскулярной патологией / А. Л. Сиделковский // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 4. - С. 16-17.

31. Ткаченко, В. И. Новые возможности терапии ОРВИ в практике семейного врача / В. И. Ткаченко // Здоров'я України. - 2017. - № 3. - С. 56-57.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

32. Атрофічний гастрит : сучасний погляд // Ваше здоров'я. - 2017. - 10 березня. - С. 22-23.

33. Бабінець, Л. С. Інфекційні чинники у формуванні патології підшлункової залози / Л. С. Бабінець, О. Р. Шайген // Здоров'я України. - 2017. - № 1. - С. 22-23.

34. Біліарний сладж : короткий довідник лікаря // Здоров'я України. - 2017. - № 7. - С. 3-4.

35. Можина, Т. Л. Диета и Helicobacter pylori / Т. Л. Можина // Здоров'я України. - 2017. - № 3. - С. 12-13.

36. Можина, Т. Л. Эзомепразол в кислото-супрессивной терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни : быстрее, сильнее, доступнее / Т. Л. Можина // Здоров'я України. - 2017. - № 8. - С. 8.

37. Павловский, Л. Л. Римские критерии IV : особенности диагностики, клиники и лечения синдрома раздраженного кишечника / Л. Л. Павловский // Здоров'я України. - 2017. - № 7. - С. 18-19.

38. Плотникова, Е. Ю. Современные представления о запоре / Е. Ю. Плотникова // Здоров'я України. - 2017. - № 4. - С. 64-66.

39. Практичний посібник з лікування екзокринної недостатності підшлункової залози : руйнуючи міфи // Здоров'я України. - 2017. - № 6. - С. 6-7.

40. Селиванова, Г. Б. Дифференцированная терапия билиарной дисфункции : нерешенные проблемы и новые перспективы медикаментозного лечения / Г. Б. Селиванова, Н. Г. Потешкина // Здоров'я України. - 2017. - № 5. - С. 36-37.

41. Синдром раздраженного кишечника : новые подходы к спазмолитической терапии // Здоров'я України. - 2017. - № 5. - С. 38-39.

42. Степанов, Ю. М. Функциональная диспепсия и синдром раздраженного кишечника : что общего ? / Ю. М. Степанов, И. Я. Будзак // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 1. - С. 12-13.

43. Сучасний погляд на синдром подразненої кишки // Ваше здоров'я. - 2017. - 27 січня. - С. 22-23.

44. Ткач, С. М. Современные подходы к ведению больных с диабетическим гастропарезом / С. М. Ткач // Здоров'я України. - 2017. - № 6. - С. 16-18.

45. 3-й Европейский консенсус по диагностике и лечению болезни Крона // Здоров'я України. - 2017. - № 5. - С. 33-35.

ГЕРІАТРІЯ

46. Баринов, А. Н. Боль и старение - особенности лечения пожилых пациентов / А. Н. Баринов, Л. Т. Ахмеджанова, К. А. Махинов // Здоров'я України. - 2017. - № 1. - С. 38-40.

47. Шостак, Н. А. Геронтологические аспекты боли в спине в ревматологии / Н. А. Шостак, Н. Г. Правдюк, А. А. Клименко // Здоров'я України. - 2017. - № 9. - С. 36-37.

ДЕРМАТОЛОГІЯ

48. Горячкина, М. В. Сертаконазол в местном лечении поверхностных микозов кожи / М. В. Горячкина, Т. А. Белоусова, Н. Н. Потенаев // Здоров'я України. - 2017. - № 4. - С. 54-55.

49. Калюжная, Л. Д. Акне : современный взгляд на диагностику и лечение / Л. Д. Калюжная, Л. В. Гречанская, А.В. Петренко // Здоров'я України. - 2017. - № 4. - С. 46-47.

50. Комплексное лечение дерматологических заболеваний с помощью витаминов группы В // Здоров'я України. - 2017. - № 7. - С. 22-23.

51. Краткий обзор рекомендаций Европейского дерматологического форума по лечению акне (2016) // Здоров'я України. - 2017. - № 4. - С. 51-53.

52. Наружная терапия в дерматологии : новые подходы и тенденции // Здоров'я України. - 2017. - № 4. - С. 48-50.

53. Пероральные препараты цинка сульфата : применение в дерматологии // Здоров'я України. - 2017. - № 4. - С. 56-57.

54. Соколова, М. В. Объективизация подхода к оценке эффективности лечения микозов стоп / М. В. Соколова, Т. А. Малярчук // Здоров'я України. - 2017. - № 7. - С. 24-25.

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

55. Вербовой, А. Ф. Синдром гипотиреоза / А. Ф. Вербовой // Здоров'я України. - 2017. - № 4. - С. 40-41.

56. Паньків, В. І. Порушення вуглеводного обміну в клінічній практиці / В. І. Паньків // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 5. - С. 18-19.

57. Стандарти медичної допомоги при цукровому діабеті. Діабетична хвороба нирок - 2017 // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 4. - С. 28-32.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

58. Алкогольний гепатит : сучасний алгоритм діагностики і лікування // Ваше здоров'я. - 2017. - 16 червня. - С. 22-23.

59. Ведение пациентов с ВИЧ-инфекцией и сопутствующей патологией // Здоров'я України. - 2017. - № 7. - С. 50-53.

60. Волянська, Л. У пошуках віруса Коксакі / Л. Волянська // Ваше здоров'я. - 2017. - 13 січня. - С. 20.

61. Голубовская, О. А. Место L-орнитина-L-аспартата в лечении хронических вирусных гепатитов / О. А. Голубовская // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 5. - С. 8-11.

62. Савицкая, Е. В. Современные подходы к диагностике и лечению лямблиоза у детей / Е. В. Савицкая // Здоров'я України. - 2017. - № 8. - С. 52-53.

63. Шостакович-Корецька, Л. Р. Внутрішньовенний імуноглобулін у лікуванні грипу й пневмонії (огляд міжнародних досліджень та власні дані) / Л. Р. Шостакович-Корецька, А. В. Чергінець // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 1. - С. 6-8.

НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ

64. Бурчинский, С. Г. Возможности фармакотерапии начальных нарушений мозгового кровообращения в терапевтической практике / С. Г. Бурчинский // Здоров'я України. - 2017. - № 3. - С. 67-68.

65. Гарник, Т. П. Основные принципы фитотерапии при неврозах и депрессии / Т. П. Гарник // Здоров'я України. - 2017. - № 6. - С. 29-30.

66. Камчатнов, П. Р. Причины недостаточной эффективности лечения пациента с поясничной болью / П. Р. Камчатнов // Здоров'я України. - 2017. - № 7. - С. 72-73.

67. Коваленко, С. Є. Підвищене нервове напруження як проблема сучасності й предиктор психосоматичних захворювань : можливості корекції / О. Є. Коваленко // Здоров'я України. - 2017. - № 3. - С. 39.

68. Колоколов, О. В. Болевые синдромы при полиневропатии : дифференцированный подход к диагностике и лечению / О. В. Колоколов, И. В. Ситкали, А. В. Фисун // Здоров'я України. - 2017. - № 4. - С. 38-39.

69. Коррекция соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы с помощью магния оротата // Здоров'я України. - 2017. - № 4. - С. 36-37.

70. Левин, О. С. Современные подходы к диагностике и лечению смешанной деменции / О. С. Левин // Здоров'я України. - 2017. - № 8. - С. 60-62.

71. Мищенко, Т. С. Когнитивные нарушения : актуальность, причины, диагностика, лечение, профилактика / Т. С. Мищенко // Здоров'я України. - 2017. - № 7. - С. 69-71.

72. Мищенко, Т. С. Постинсультные когнитивные нарушения : диагностика, лечение, профилактика / Т. С. Мищенко // Здоров'я України. - 2017. - № 8. - С. 5.

73. Міщенко, Т. С. Транзиторні ішемічні атаки : аспекти діагностики, лікування та профілактики / Т. С. Міщенко, І. В. Здесенко, В. М. Міщенко // Здоров'я України. - 2017. - № 7. - С. 5-7.

74. Пациент с болью в спине : что скрыто под диагнозом «остеохондроз» / Л. Р. Кадырова, И. Б. Башкова, И. Н. Киселева [и др.] // Здоров'я України. - 2017. - № 6. - С. 38-39.

75. Современные подходы к терапии тревожных и когнитивных расстройств // Здоров'я України. - 2017. - № 9. - С. 34-35.

76. Топические капсаицинсодержащие препараты для лечения болевых синдромов различного генеза // Здоров'я України. - 2017. - № 9. - С. 38-39.

НЕФРОЛОГІЯ

77. Кочуева, М. Н. Острый неосложненный цистит : адекватная терапия - средство профилактики рецидивов / М. Н. Кочуева // Здоров'я України. - 2017. - № 6. - С. 72-74.

78. Мельник, А. А. Кардіоренальний синдром : діагностика й лікування / А. А. Мельник // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 3. - С. 26-31.

79. Пасєчніков, С. П. Неспецифічний цистит : сучасні принципи діагностики та лікування / С. П. Пасєчніков, М. В. Мітченко // Здоров'я України. - 2017. - № 8. - С. 50-51.

80. Топчий, И. И. «Немая» диабетическая нефропатия как стадия развития хронической почечной недостаточности / И. И. Топчий // Здоров'я України. - 2017. - № 6. - С. 75-76.

ОНКОЛОГІЯ

81. Лечение и профилактика гематологических осложнений при проведении химиотерапии : в фокусе – тромбоцитопения // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 2. - С. 16-19.

82. Мельник, А. А. Современные подходы к диагностике рака предстательной железы / А. А. Мельник // Здоров'я України. - 2017. - № 4. - С. 69-70.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

83. Застосування препарату Деквадол для місцевого лікування запальних захворювань глотки / Б. Н. Біль, А. С. Кушнір, М. О. Овсієнко, А. М. Назаренко // Здоров'я України. - 2017. - № 3. - С. 44-46.

84. Кіщук, В. В. Адекватна терапія гострого тонзиліту / В. В. Кіщук // Здоров'я України. - 2017. - № 6. - С. 63.

85. Славский, А. Н. Острые воспалительные заболевания глотки : современные возможности топической терапии / А. Н. Славский, И. Ю. Мейтель // Здоров'я України. - 2017. - № 3. - С. 51.

86. Сучасні підходи до лікування зовнішнього отиту різної етіології // Ваше здоров'я. - 2017. - 19 травня. - С. 22-23.

ПЕДІАТРІЯ

87. Бекетова, Г. В. Проблемные вопросы терапии респираторных инфекций у детей / Г. В. Бекетова // Здоров'я України. - 2017. - № 5. - С. 57.

88. Беш, Л. В. Атопічний дерматит у дітей : що сьогодні потрібно знати педіатрам ? / Л. В. Беш // Здоров'я України. - 2017. - № 7. - С. 20-21.

89. Марушко, Ю. В. Опіки в дітей / Ю. В. Марушко, Г. Г. Шеф // Здоров'я України. - 2017. - № 7. - С. 26-29.

90. Марушко, Ю. В. Підходи до антипіретичної терапії у дітей з обтяженим алергічним анамнезом / Ю. В. Марушко // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 2. - С. 3-5.

91. Профилактика и лечение респираторных заболеваний у детей на этапе первичной медицинской помощи // Здоров'я України. - 2017. - № 1. - С. 24-25.

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

92. Аускультация легких – современная номенклатура дыхательных шумов / С. В. Зайков, ,А. В. Катилов, Д. В. Дмитриев [и др.] // Здоров'я України. - 2017. - № 8. - С. 46-47.

93. Біологічна терапія бронхіальної астми. Види на майбутнє // Ваше здоров'я. - 2017. - 10 лютого. - С. 22-23.

94. Запальний та імунологічний профіль пацієнтів з ХОЗЛ і його зв'язок зі зворотністю змін ОФВ1 // Здоров'я України. - 2017. - № 3. - С. 53-54.

95. Кочуева, М. Н. Хроническое обструктивное заболевание легких : роль обострений в прогрессировании заболевания и пути преодоления проблемы / М. Н. Кочуева // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 4. - С. 8-11.

96. Ненашева, Н. М. Терапия бронхиальной астмы согласно современным национальным и международным руководствам / Н. М. Ненашева // Здоров'я України. - 2017. - № 5. - С. 58-60.

97. Поточні уявлення та дилеми в питанні ідіопатичних інтерстиціальних пневмоній // Здоров'я України. - 2017. - № 1. - С. 26-27.

98. Четыре руководства CHEST по лечению кашля (2016) // Здоров'я України. - 2017. - № 3. - С. 47-48.

РЕВМАТОЛОГІЯ

99. Головач, И. Ю. Кристаллиндуцированный остеоартрит : роль кристаллов основного фосфата кальция / И. Ю. Головач // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 2. - С. 3-5.

100. Елисеева, Л. Н. Применение минерально-витаминного комплекса Кальцемин Адванс для профилактики и лечения остеопороза и других патологических состояний организма человека / Л. Н. Елисеева, О. И. Ждамарова, З. А. Басте // Здоров'я України. - 2017. - № 2. - С. 14-15.

101. Каневская, М. З. Ревматологические маски инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека / М. З. Каневская // Здоров'я України. - 2017. - № 2. - С. 16-17.

102. Место физической реабилитации в терапии ювенильных артритов / А. В. Мелешкина, А. В. Бунин, Н. А. Геппе, С. Н. Чебышева // Здоров'я України. - 2017. - № 8. - С. 16-17.

103. Обновленные рекомендации EULAR по лечению подагры // Здоров'я України. - 2017. - № 6. - С. 54-56.

104. Остеоартроз : сучасні концепції лікування // Здоров'я України. - 2017. - № 4. - С. 24-25.

105. Сучасні алгоритми лікування ревматоїдного артриту // Ваше здоров'я. - 2017. - 5 травня. - С. 20-21.

106. Хроническая суставная боль при остеоартрозе/остеоартрите : как помочь больному ? // Здоров'я України. - 2017. - № 6. - С. 58-59.

107. Ярмоленко, О. Б. Подагра : как не попасть в «капкан» ? / О. Б. Ярмоленко // Здоров'я України. - 2017. - № 6. - С. 52-53.

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

108. Волошина, І. М. Сіль при гіпертензії : вживати неможливо відмовитись ? / І. М. Волошина, В. І. Кривенко, В. Г. Дейнега // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 3. - С. 3-4.

109. Гарбар, М. О. Артеріальна гіпертензія у повсякденній практиці лікаря-анестезіолога / М. О. Гарбар // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 3. - С. 16-17.

110. Гончарь, М. О. Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей / М. О. Гончарь // Здоров'я України. - 2017. - № 9. - С. 18-20.

111. Гуревич, М. А. Гипертонический криз, острый коронарный синдром, острая сердечная недостаточность / М. А. Гуревич // Здоров'я України. - 2017. - № 1. - С. 16-17.

112. Денесюк, В. І. Сучасні принципи комбінованого застосування антиаритмічних препаратів при резистентних порушеннях ритму серця / В. І. Денесюк, О. В. Денесюк // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 5. - С. 20-22.

113. Использование статинов для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых : практические рекомендации // Здоров'я України. - 2017. - № 6. - С. 46-47.

114. Кардиологический пациент перед хирургическим вмешательством : коррекция терапии и профилактика осложнений // Здоров'я України. - 2017. - № 3. - С. 18-19.

115. Корекція дисліпідемії як фактора ризику розвитку захворювань серцево-судинної системи // Здоров'я України. - 2017. - № 9. - С. 17.

116. Кочуева, М. Н. Стабильная ишемическая болезнь серца в практике семейного врача / М. Н. Кучуева, Г. И. Кочуев // Здоров'я України. - 2017. - № 5. - С. 14-15.

117. Лутай, М. И. Эффективность амбулаторного лечения АГ в Украине : данные многоцентрового исследования ТРИУМФ / М. И. Лутай // Здоров'я України. - 2017. - № 1. - С. 12-13.

118. Марушко, Ю. В. Гіпертензивний криз у дітей / Ю. В. Марушко, Г. Г. Шеф, Т. В. Гищак // Здоров'я України. - 2017. - № 8. - С. 25.

119. Митченко, Е. И. Семейная гиперхолестеринемия – новый взгляд на проблему / Е. И. Митченко // Здоров'я України. - 2017. - № 6. - С. 44-45.

120. Оро-Меландер, М. Генетика ишемической болезни сердца : путь к этиологическим механизмам, новым мишеням терапии и более персонализированной профилактике / М. Оро-Меландер // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 1. - С. 16-20.

121. Питання антикоагулянтної терапії в пацієнтів із фібриляцією передсердь // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 3. - С. 8-10.

122. Рекомендации ESC по лечению фибрилляции предсердий (2016) // Здоров'я України. - 2017. - № 1. - С. 10-11.

123. Свищенко, Е. П. Стартовая терапия артериальной гипертензии: с какого препарата ее начинать ? / Е. П. Свищенко, Л. В. Безродная // Здоров'я України. - 2017. - № 4. - С. 28-29.

ФТИЗІАТРІЯ

124. К вопросу о химиорезистентном туберкулезе легких : механизмы развития и особенности клинического течения / М. Н. Кочуева, В. С. Крутько, П. И. Потейко, А. В. Рогожин // Здоров'я України. - 2017. - № 3. - С. 40-42.

125. Колісник, Н. Дитячий туберкульоз в Україні : немає протоколу, немає проблеми ? / Н. Колісник // Ваше здоров'я. - 2017. - 13 січня. - С. 12-13.

ХІРУРГІЯ

126. Оптимальный выбор антибиотикотерапии в качестве эмпирической и этиотропной при внутрибольничных инфекциях в хирургии // Здоров'я України. - 2017. - № 5. - С. 53.

127. Причины антибиотикорезистентности, пути ее преодоления и рациональная антибиотикотерапия при перитоните / О. А. Беляева, И. В. Кароль, Е. Е. Крыжевский, М. И. Балинская // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 5. - С. 12-16.