НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ-2017

<< Повернутися

(Поточний список. 2017р. Вип. 1.)

 1. Безвушко, Е. В. Клінічна оцінка якості реставрацій жувальної групи зубів у дітей, виконаних композитними матеріалами / Е. В. Безвушко, О. О. Шпотюк // Клінічна стоматологія. - 2016. - № 4 ев. - С. 60-65.
 2. Белоиваненко, И. О. Клинический случай прямой фотокомпозитной реставрации центральных верхних резцов / И. О. Белоиваненко // Современная стоматология.- 2016. - № 3 ев. - С. 17-18.
 3. Бургонский, В. Г. Применение гирудотерапии в практической стоматологии / В. Г. Бургонский, А. В. Юркина // Современная стоматология.- 2016. - № 1 ев. - С. 7-13.
 4. Варес, Я. Е. Використання ортодонтичної брекет-системи як додаткового методу фіксації за умов функціонально-стабільного остеосинтезу в фронтальній ділянці нижньої щелепи : власний досвід / Я. Е. Варес, Н. В. Чегринець, Ю. О. Медвідь // Клінічна стоматологія. - 2016. - № 4 ев. - С. 70-75.
 5. Випадок дистрофічного бульозного епідермолізу з ураженням слизової оболонки порожнини рота / Н. О. Савичук, Л. А. Дерев’янко, Н. О. Сороченко, І. В. Гедеон // Современная стоматология.- 2016. - № 1 ев. - С. 50-52.
 6. Влияние натуральных ароматизаторов на секреторную функцию слюнных желез / М. Г. Скикевич, Л. И. Волошина, Г. Е. Дубова, Л. И. Кущ // Клінічна стоматологія. - 2016. - № 4 ев. - С. 48-53.
 7. Гевкалюк, Н. О. Клінічні прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу в порожнині рота хворих дітей / Н. О. Гевкалюк // Клінічна стоматологія. - 2016. - № 1 ев. - С. 74-81.
 8. Горбово-крилоподібні імплантати - терапевтична опція для пацієнтів з дефектами дистальних відділів верхньої щелепи / Я. Е. Варес, О. В. Павленко, С. Іде, М. О. Павленко // Современная стоматология. - 2016. - № 3 ев. - С. 99-102.
 9. Двуліт, І. П. Актуальність застосування фітопрепаратів як лікувально-профілактичних засобів у пародонтологічних хворих / І. П. Двуліт // Клінічна стоматологія. - 2016. - № 2 ев. - С. 8-13.
 10. Дрок, В. О. Строки лікування зубощелепних аномалій, ускладнених захворюваннями пародонту, у пацієнтів, хворих на сколіоз / В. О. Дрок // Современная стоматология. - 2016. - № 2 ев.- С. 100-101.
 11. Жизномирська, О. О. Клінічні аспекти, комплексна терапія та профілактика гострого герпетичного стоматиту (випадок із практики) / О. О. Жизномирська, О. М. Слаба, Л. Ю. Мінько // Клінічна стоматологія. – 2016. - № 1 ев. - С. 16-21.
 12. Захарова, Г. Є. Особливості ортопедичного стану комплексного лікування генералізованого пародонтиту в осіб, які страждають на цукровий діабет / Г. Є. Захарова // Современная стоматология. - 2016. - № 5 ев. - С. 70-74.
 13. Захарова, Г. Є. Планування фіксації часткових знімних протезів при субтотальних дефектах зубних рядів / Г. Є. Захарова // Современная стоматология. - 2016. - № 3 ев. - С. 115-119.
 14. Клітинська, О. В. Особливості застосування Тантум ВердеR (Tantum VerdeR) в лікуванні запальних захворювань порожнини рота в дітей / О. В. Клітинська // Современная стоматология. - 2016. - № 3 ев. - С. 50-52.
 15. Ковач, И. В. Особенности антисептической обработки при лечении острого травматического пульпита в постоянных зубах с несформированными корнями / И. В. Ковач, К. А. Бунятян, О. Р. Гаспарян // Современная стоматология. - 2016. - № 5 ев. - С. 28-30.
 16. Коленко, Ю. Г. Місцеве застосування нестероїдних протизапальних засобів у комплексному лікуванні ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки порожнини рота / Ю. Г. Коленко, Н. М. Ткачук, І. Є. Вороніна // Современная стоматология. - 2016. - № 1 ев. - С. 46-49.
 17. Коленко, Ю. Г. Сучасний підхід до лікування лейкоплакії слизової оболонки ротової порожнини / Ю. Г. Коленко // Современная стоматология. - 2016. - № 5 ев. - С. 20-23.
 18. Костенко, Є. Я. Комплексний підхід до ортопедичного лікування та реабілітації стоматологічних пацієнтів з дефектами зубного ряду в естетичній зоні / Є. Я. Костенко, А. В. Бокоч, А. Т. Кенюк // Современная стоматология. - 2016. - № 5 ев. - С. 60-65.
 19. Кузняк, Н. Б. Лікування карієсу зубів у дітей із дифузним нетоксичним зобом / Н. Б. Кузняк, О. І. Годованець // Клінічна стоматологія. - 2016.- № 1 ев. - С. 59-62.
 20. Кулінченко, Р. В. Аналіз варіантів поєднання різних форм скронево-нижньощелепних розладів за результатами обстеження хворих / Р. В. Кулінченко, В. Ф. Макєєв, Ю. О. Кінаш // Клінічна стоматологія. - 2016. - № 3 ев. - С. 35-38.
 21. Лучинський, М. А. Особливості перебігу карієсу зубів у дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту / М. А. Лучинський, В. І. Рожко // Клінічна стоматологія. - 2016. - № 4 ев. - С. 66-69.
 22. Мазур, И. П. Системные антибактериальные препараты в пародонтологии / И. П. Мазур, М. В. Слободянник // Современная стоматология. - 2016. - № 1 ев. - С. 38-42.
 23. Мамедзаде, Р. Э. Мониторинг динамики лечения зуба с периапикальной деструкцией костной ткани по показателям оптической денситометрии / Р. Э. Мамедзаде // Современная стоматология. - 2016. - № 1 ев. - С. 18-20.
 24. Особливості клінічного перебігу захворювань пародонта у хворих із різною супутньою патологією / С. І. Бойцанюк, М. С. Залізняк, Н. В. Чорній [та ін.] // Клінічна стоматологія. - 2016.- № 2 ев. - С. 14-19.
 25. Практическое клиническое руководство по профилактике и лечению орального мукозита и мукозита желудочно-кишечного тракта после противоопухолевой терапии // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 3. - С. 12-14; - 2017. - № 4. – С. 12-14.
 26. Применение Тантум ВердеR в комплексной терапии грибковых поражений слизистой оболочки полости рта / Т. П. Скрипникова, Г. А. Лобань, Е. П. Ступак, О. В. Ганчо // Современная стоматология. - 2016. - № 2 ев.- С. 42-45.
 27. Профилактика воспалительных осложнений после удаления зубов мудрости / А. А. Тимофеев, А. А. Тимофеев, Н. А. Ушко [и др.] // Современная стоматология. - 2016. - № 4 ев. - С. 32-39.
 28. Риберт, Ю. О. Аналіз ефективності лікування пацієнтів із комбінованими скронево-нижньощелепними розладами / Ю. О. Риберт // Клінічна стоматологія. - 2016. - № 4 ев. - С. 36-41.
 29. Савельева, Н. Н. Влияние комплексной терапии с использованием иммуномодуляторов на цитокиновый статус больных хроническим генерализованным пародонтитом І-ІІ степеней тяжести с энтеробиозом / Н. Н. Савельева // Клінічна стоматологія. - 2016. - № 4 ев. - С. 19-23.
 30. Сидельникова, Л. Ф. Эффективность различных форм антисептических средств в комплексном лечении вирусных заболеваний слизистой оболочки полости рта / Л. Ф. Сидельникова, Е. А. Скибицкая // Современная стоматология. - 2016. - № 3 ев. - С. 42-45.
 31. Скібіцька О. О. Обгрунтування вибору місцевої етіотропної терапії при ерозивно-виразкових ураженнях слизової оболонки порожнини рота / О. О. Скібіцька // Современная стоматология. - 2016. - № 2 ев. - С. 46-48.
 32. Современный подход к дифференциальной диагностике макрохейлита / Н. И. Коваль, И. Е. Воронина, А. Ф. Несин, Ю. Г. Коленко // Современная стоматология. - 2016. - № 4 ев. - С. 20-23.
 33. Сороківський, І. С. Атрофія альвеолярного відростка верхньої щелепи після пластики гострих післяекстракційних ороантральних сполучень трапецієподібним клаптем / І. С. Сороківський, К. О. Машкова, І. М. Готь // Клінічна стоматологія. - 2016.- № 3 ев. - С. 30-34.
 34. Там, К. Сложные прямые реставрации с использованием композитных материалов на основе ОРМОКЕРА для боковых зубов (клинический случай) / К. Там // Современная стоматология. - 2016. - № 4 ев. - С. 9-11.
 35. Тимофеев, А. А. Гальваническая патология у больных с опухолями и опухолеподобными образованиями челюстей/ А. А. Тимофеев, Н. А. Ушко // Современная стоматология. - 2016. - № 4 ев. - С. 45-50.
 36. Тимофеев, А. А. Профилактика постимплантационных воспалительных осложнений / А. А. Тимофеев, А. А. Тимофеев, М. А. Ярифа // Современная стоматология. - 2016. - № 2 ев. - С. 53-57.
 37. Филиппенкова, Л. А. Диоксид циркония - выбор конструкции в зависимости от клинической ситуации / Л. А. Филиппенкова // Современная стоматология. - 2016. - № 2 ев. - С. 98-99.
 38. Фурдичко, А. І. Пародонтологічний статус наркозалежних хворих із гепатобіліарною патологією / А. І. Фурдичко, І. Р. Федун, А. Я. Диба // Клінічна стоматологія. - 2016. - № 2 ев. - С. 20-23.
 39. Чорній, А. В. Особливості імунного статусу в осіб із захворюваннями пародонта у поєднанні з гіпотиреозом / А. В. Чорній // Клінічна стоматологія. - 2016. - № 3 ев. - С. 15-18.
 40. Янішен, І. В. Клінічно-орієнтовані технології забезпечення якості лікування пацієнтів пластмасовими коронками / І. В. Янішен // Клінічна стоматологія. - 2016. - № 1 ев. - С. 51-58. 
 41. Frater M., Нове покоління реставрацій кутніх зубів, які виконані з композитних матеріалів, посилених короткими волокнами / M. Frater, A. Forster // Современная стоматология. - 2016. - № 1 ев. - С. 21-23.

  (Поточний список. 2017р. Вип. 2.)
 1. Биденко, Н. Молярно-резцовая гипоминерализация: задача с несколькими неизвестными. Часть І / Н. Биденко, С. Любарец // ДентАрт. - 2017. - № 1. - С. 16-21.
 2. Верхайм, К. О сложностях диагностики кариеса, цифровом рентгене и переходе на рентгенографические пластины / К. Верхайм // ДентАрт. - 2017. - № 1. - С. 24-26. 
 3. Гуцалюк, Ю. Лечение периимплантита / Ю. Гуцалюк // ДентАрт. - 2017. - № 1. - С. 4-6.
 4. Дичи, Д. ...настало ли время переосмыслить Эстетическую Стоматологию? / Д. Дичи // ДентАрт. - 2017. - № 2. - С. 28-39.
 5. Котельбан, А. В. Оцінка ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов цукрового діабету / А. В. Котельбан // Клінічна стоматологія. - 2017. - № 1 ев. - С. 39-44.
 6. Кузняк, Н. Б. Мікробіологічна характеристика та динаміка змін біоценозу тканин ясен у хворих на генералізований катаральний гінгівіт із хронічним та загостреним перебігом під впливом проведеної комплексної терапії / Н. Б. Кузняк, А. А. Шостенко // Клінічна стоматологія. - 2017. - № 1 ев. - С. 4-9.
 7. Кузняк, Н. Б. Особливості змін основних клінічних показників у хворих на хронічний генералізований пародонтит залежно від методів комплексної терапії / Н. Б. Кузняк, І. І. Дроник // Клінічна стоматологія. - 2017. - № 1 ев. - С. 10-13.
 8. Лазар, Д. Оттискные материалы для непрямой реставрации передних зубов. Технология Snap-set в винилполисилоксановых оттискных материалах / Д. Лазар // ДентАрт. - 2017. - № 2. - С. 21-26. 
 9. Ломиашвили, Л. Принципы модульного восстановления зубов / Л. Ломиашвили, С. Михайловский, Д. Погадаев // ДентАрт. - 2017. - № 1. - С. 8-15. 
 10. Пономаренко, О. Адгезивные мостовидные конструкции передних зубов / О. Пономаренко // ДентАрт. - 2017. - № 2. - С. 42-55.
 11. Постолаки, А. Анатомо-морфологические, топографические и биомеханические особенности межзубных контактных поверхностей постоянных зубов. Часть І / А. Постолаки // ДентАрт. - 2017. - № 1. - С. 59-66.
 12. Постолаки, А. Анатомо-морфологические, топографические и биомеханические особенности межзубных контактных поверхностей постоянных зубов. Часть ІI / А. Постолаки // ДентАрт. - 2017. - № 2. - С. 63-70. 
 13. Радлинский, Н. Базисные аспекты сервиса в стоматологической клинике / Н. Радлинский // ДентАрт. - 2017. - № 1. - С. 48-53.
 14. Рафтери, П. Эффективность местной анестезии при эндодонтическом лечении / П. Рафтери // ДентАрт. - 2017. - № 1. - С. 42-46. 
 15. Ронкин, К. Нейромышечная физиологическая концепция в стоматологии / К. Ронкин, О. Никитина // ДентАрт. - 2017. - № 1. - С. 54-58.
 16. Спосіб лікування дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба : Інформ. лист № 20 - 2017 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.
 17. Спосіб лікування хворих на генералізований пародонтит І-ІІ ступеня хронічного перебігу на етапі підтримуючої терапії : Інформ. лист № 22 - 2017 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.
 18. Спосіб профілактики ускладнень при лікуванні брекет-системами : Інформ. лист № 34 - 2017 ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.
 19. Черепинская, Ю. Агрессивный пародонтит. Часть I / Ю. Черепинская // ДентАрт. - 2017. - № 2. - С. 10-18.
 20. Черепинская, Ю. Применение диодного лазера 940 μm у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом / Ю. Черепинская // ДентАрт. - 2017. - № 1. - С. 28-34. 


 (Поточний список. 2017р. Вип. 3.)

 1. Бабий, А. С. Использование компомера "Twinky star" в детской стоматологии / А. С. Бабий // Современная стоматология. – 2017. – № 2 ев. – С. 7-9. 
 2. Бойчук, О. Эстетическая реставрация в стоматологии детского возраста / О. Бойчук // ДентАрт. – 2017. – № 3. – С. 40-45. 
 3. Бутсиуки, К. Прямое нанесение Biodentine под непрямые керамические реставрации / К. Бутсиуки, К. Толидис, П. Герасиму // ДентАрт. – 2017. – № 3. – С. 46-50.
 4. Використання фототерапії в лікуванні хворих на оперізуючий лишай / Ю. Г. Коленко, О. В. Ліновицька, Н. І. Коваль [та ін.] // Современная стоматология. – 2017. – № 1 ев. – С. 45-47.
 5. Геранин, С. Техника обесцвечивания твердых тканей зубов / С. Геранин // ДентАрт. – 2017. – № 3. – С. 26-36. 
 6. Городецкий, Т. Неотложные состояния на стоматологическом приеме. Часть I. Знаете ли вы, когда и как пользоваться дефибриллятором? / Т. Городецкий // ДентАрт. – 2017. – № 3. – С. 10-16. 
 7. Доброякісна лімфоепітеліальна інфільтрація привушних слинних залоз у дітей / Л. М. Яковенко, Н. В. Кисельова, Н. Ю. Жила, К. О. Рєбєнков // Новини стоматології. – 2017. – № 2. – С. 63-68.
 8. Дорошенко, С. І. Клінічна епідеміологія прогнатичного (дистального) прикусу / С. І. Дорошенко, М. М. Яворська, Г. В. Новаківська // Новини стоматології. – 2017. – № 2. – С. 74-76.
 9. Клітинська, О. В. Тантум Верде – препарат вибору при комплексній терапії стоматологічних захворювань / О. В. Клітинська // Современная стоматология. – 2017. – № 1 ев. – С. 40-41.
 10. Мазур, И. П. Системные антибактериальные препараты в пародонтологии / И. П. Мазур, М. В. Слободянник // Современная стоматология. – 2017. – № 1 ев. – С. 18-22.
 11. Марков, А. В. Застосування коензиму Q10 у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит / А. В. Марков // Современная стоматология. – 2017. – № 2 ев. – С. 15-17. 
 12. Морфологічні та функціональні зміни тканин пародонта в осіб молодого віку при ортодонтичному лікуванні / Т. І. Пупін, О. М. Виноградова, О. В. Мандич, Н. Р. Ключковська // Новини стоматології. – 2017. – № 2. – С. 77-81.
 13. Применение ородиспергируемой формы мелоксикама (Мовиксикам® ОДТ) у больных с воспалительными инфильтратами / А. А. Тимофеев, Н. А. Ушко, А. А. Тимофеев [и др.] // Современная стоматология. – 2017. – № 1 ев. – С. 56-64.
 14. Симоненко, Р. В. Відновлення функції та естетики за допомогою скловолоконних ниток GrandTEC ("VOCO", Німеччина). Клінічний випадок / Р. В. Симоненко // Новини стоматології. – 2017. – № 2. – С. 51-53. 
 15. Тимофеев, А. А. Постлучевой остеонекроз челюстей в практике челюстно-лицевого хирурга / А. А. Тимофеев // Современная стоматология. - 2016. - № 3 ев. - С. 68-70.
 16. Тимофеев, А. А. Профилактика воспалительных осложнений после удаления ретенированных зубов мудрости / А. А. Тимофеев, А. А. Тимофеев, М. А. Ярифа // Современная стоматология. – 2017. – № 1 ев. – С. 66-70.
 17. Токарский, В. Ф. Профилактика атрофии альвеолярного отростка после удаления корня зуба в повседневной стоматологической практике / В. Ф. Токарский, Н. В. Говорун, А. Shterenberg // Современная стоматология. – 2017. – № 1 ев. – С. 83-86. 
 18. Толкачева, Д. Использование Закиси Азота Кислородной Седации (ЗАКС) на взрослом и детском приеме / Д. Толкачева, В. Пчельник // ДентАрт. – 2017. – № 3. – С. 4-9. 
 19. Фліс, П. С. Диференційований підхід до вибору тактики лікування прогенічного прикусу з урахуванням віку пацієнта та типу росту лицевого черепа / П. С. Фліс, К. В. Стороженко // Новини стоматології. – 2017. – № 2. – С. 8-16.