ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я - 2017

                                                 Бібліографічний покажчик літератури
                                                                (Ікв. 2017р.)

                                                              м. Хмельницький
                                                                      2017 р.
 
                                                                   Передмова

 Запропонований фахівцям медичної галузі покажчик «Інформаційні листи про нововведення в сфері охорони здоров'я» надає відомості про інформаційні листи, що надійшли до фонду Хмельницькії обласної наукової медичної бібліотеки уі 2017 року.
 Бібліографічний покажчик складається з розділів відповідно до направлень медицини. Укожному окремому розділі видання розташовані за номерами.
 Бібліографічний опис документів та скорочення слів здійснено згідно з чинними в Україні стандартами.
 Джерела інформації, які пропонує покажчик маєте змогу отримати в Хмельницькій обласній науковій медичній бібліотеці.Інформація надається безкоштовно.

                                                  ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

1. Медико-соціальне обґрунтування моделі гендерної рівності в сфері охорони здоров'я України : Інформ. лист № 46 - 2014 ; ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 5с. 

                                                    АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

2. Спосіб лікування вульвовагінального кандидозу : Інформ. лист № 10 - 2015 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с. 

3. Спосіб оптимізації антенатального нагляду за вагітними в умовах реформування медичної галузі в Україні : Інформ. лист № 45 - 2015 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 5с. 

                                                               ДЕРМАТОЛОГІЯ

4. Визначення інтерлейкіну-2 у хворих на атопічний дерматит з метою обґрунтування терапії в різних вікових групах : Інформ. лист № 87 - 2017 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

5. Інноваційний алгоритм використання аутофібробластів у корекції інволюційно-дистрофічних змін шкіри : Інформ. лист № 5-У - 2016; Інститут пластичної хірургії «Віртус» НМАПО ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 5с. 

                                                         ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

6. Новий метод місцевої профілактики хронічного тонзиліту та аденоїдиту у дітей : Інформ. лист № 243 - 2016 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016- 4с.

                                                                  ПСИХІАТРІЯ

7. Алгоритм медико-психологічного супроводу дітей раннього віку та підлітків із вродженими вадами серця : Інформ. лист № 336 - 2016 ; Харківська медична академія післядипломної роботи МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

                                                              ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

8. Алгоритм лікування метотрексатом хворих на саркоїдоз органів дихання при наявності протипоказань до глюкокортикостероїдної терапії : Інформ. лист - 2017 ; ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

                                                                   УРОЛОГІЯ

9. Спосіб лікування хворих на хронічний простатит та супутній урогенітальний хламідіоз і мікст-інфекції : Інформ. лист № 108 - 2016 ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с

                                                                   ФАРМАЦІЯ

10. Використання субстанції рослинного походження водного екстракту листеця ряски малої для розробки лікарського засобу тиреотропної дії : Інформ. лист № 184 - 2016 ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

11. Застосування нового комбінованого гелю для лікування гінгівіту : Інформ. лист № 252 - 2016 ; Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

12. Макро- і мікроскопічні ознаки трави стокроток багаторічних (BELLIS PERENNIS L.) : Інформ. лист № 137 - 2014 ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ Укра-їни - К., 2014 - 5с.

13. Макро- та мікроскопічні ознаки трави підмаренника справжнього (Galium verum L.) : Інформ. лист № 247 - 2014 ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

14. Мінімізація фінансових витрат на лікування гострого стрептококового тонзилофарингіту препаратами групи амоксициліну у дітей : Інформ. лист № 214 - 2016 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», КЗ «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 6» ДОР, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

15. Порівняльні макро- та мікроскопічні ознаки крайових квіток кошиків соняшника однорічного сортів RANOK, MOULIN ROUGE, TEDDY BEAR : Інформ. лист № 128 - 2016 ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 9с.

16. Склад та режим контролю екстемпорального лікарського засобу для фармакокорекції больового синдрому онкологічного ґенезу : Інформ. лист № 254 - 2016 ; Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 5с.

17. Спосіб визначення вмісту лікарської сполуки рифампіцину у сироватці крові під час хіміотерапії туберкульозу : Інформ. лист № 257 - 2014 ; Одеський національний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

18. Уніфікована процедура атестації фармацевтичних стандартних зразків : Інформ. лист № 21 - 2014 ; Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» держлікслужби, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 7с.

19. Хроматографічний аналіз марени кореневищ і коренів : Інформ. лист № 248 - 2014 ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

                                                              ХІРУРГІЯ

20. Алгоритм ехокардіографічного обстеження дітей та дорослих з єдиним шлуночком серця після операції накладання тотального кавапульмонального анастомозу : Інформ. лист № 312 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 5с.

21. Оцінка толерантності до фізичного навантаження та ступеня серцевої недостатності у оперованих та неоперованих дорослих із обструктивними вродженими вадами правих відділів серця : Інформ. лист № 311 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 5с.

22. Спосіб хірургічної корекції стенозу легеневих вен : Інформ. лист № 305 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 5с.

 

                                                              (ІІкв. 2017р.)

                                               АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

1. Заходи попередження ускладнень гестації у жінок групи високого ризику невиношування вагітності : Інформ. лист № 143 - 2015 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

2. Корекція ендотеліальних порушень при фетоплацентарній дисфункції : Інформ. лист № 133 - 2017 ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, Сумський державний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

3. Метод прогнозування ускладнень вагітності і пологів у жінок із пролонгованою вагітністю : Інформ. лист № 105 - 2017 ; Запорізький державний медичний університет, Укрмедпатент-інформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

4. Метод стратифікації індивідуального перинатального ризику та раціоналізації персоналізованної акушерської стратегії в умовах багатоплідної вагітності : Інформ. лист № 106 - 2017 ; Запорізький державний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 6с.

5. Оптимізація комплексного лікування запальних захворювань геніталій у жінок репродуктивного віку : Інформ. лист № 8 - 2015 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

6. Спосіб діагностики системного запалення з уповільненим перебігом та ендогенної інтоксикації у вагітних жінок з ожирінням : Інформ. лист № 348 - 2016 ; Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України , Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

7. Спосіб лікування перед менструального синдрому : Інформ. лист № 64 - 2017 ; ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

8. Спосіб профілактики ускладнень після мікрохірургічного лікування у жінок з доброякісною патологією шийки матки : Інформ. лист № 314 - 2016 ; ВДНЗ України «Українська стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

                                                      ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

9. Спосіб корекції нутритивної недостатності у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання кишечнику : Інформ. лист № 349 - 2016 ; «Інститут гастроентерології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с. 

                                                 ГЕРОНТОЛОГІЯ І ГЕРІАТРІЯ

10. Вибір бета блокатора в залежності від рівня фактора росту нервів у хворих на хронічну серцеву недостатність у похилому віці : Інформ. лист № 31 - 2017 ; ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

11. Інноваційний підхід до комплексного лікування хворих на ішемічну хворобу серця, стабільну стенокардію напруги : Інформ. лист № 379 - 2015 ; ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

12. Методика застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань для усунення предіабетичних порушень вуглеводного обміну у осіб літнього віку : Інформ. лист № 316 - 2016 ; ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

13. Спосіб корекції енергетичного обміну у хворих похилого віку, що перенесли атеротромботичний інсульт : Інформ. лист № 343 - 2016; ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

14. Спосіб нейрометаболічної корекції кардіоневрологічних порушень при лікуванні хворих на початкових стадіях церебрального атеросклерозу : Інформ. лист № 344 - 2016 ; ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

15. Спосіб підвищення бронхіальної прохідності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку : Інформ. лист № 48 - 2016 ; «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», НТУУ «Київський політехнічний інститут», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

16. Спосіб терапії бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку : Інформ. лист № 36 - 2017 ; «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова» НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

                                        ГІГІЄНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

17. Використання комплексних біопрепаратів для реабілітації забруднених нафтопродуктами грунтів в умовах населених місць : Інформ. лист № 95 - 2017 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України, ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

18. Вплив метеорологічних факторів на концентрації алергенного пилку злаків та бур’янів в атмосферному повітрі : Інформ. лист № 27 - 2017 ; Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

19. Методика оцінки забруднення нафтопродуктами грунту населених місць для розробки профілактичних та реабілітаційних заходів : Інформ. лист № 94 - 2017 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України, ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 5с.

20. Методичні підходи до визначення внеску хімічних канцерогенів у формування онкологічної захворюваності населення : Інформ. лист № 294 - 2016 ; ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

21. Особливості застосування комплексних показників різних рівнів при оцінці впливу довкілля на формування здоров'я дітей дошкільного віку : Інформ. лист № 113 - 2016 ; ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

22. Проведення мікробіологічного моніторингу та профілактичних заходів внутрішньолікарняної кандидозної інфекції в умовах багатопрофільного стаціонару : Інформ. лист № 103 - 2017 ; ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

23. Профілактика алергічних реакцій, викликаних пилком трав’янистих рослин : Інформ. лист № 26 - 2017 ; Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

24. Профілактика сезонної алергії, викликаної пилком дерев : Інформ. лист № 25 - 2017 ; Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

                                       ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА ПРОФЗАХВОРЮВАННЯ

25. Морфофункціональні критерії оцінки кардіовазотоксичної дії наночастинок заліза : Інформ. лист № 15 - 2017 ; ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 5с. 

26. Морфофункціональні критерії оцінки токсичної дії наночастинок свинцю при їх нанесенні на непошкоджену шкіру : Інформ. лист № 14 - 2017 ; ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с. 

                                                           ДЕРМАТОЛОГІЯ

27. Алгоритм постановки клінічного діагнозу псоріатичної хвороби : Інформ. лист № 45 - 2017 ; Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с. 

28. Алгоритм терапевтичного ведення хворих на артропатичний псоріаз : Інформ. лист № 47 - 2017 ; Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с. 

                                                         ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

29. Алгоритм ранньої діагностики синдрому Шерешевського-Тернера у дітей : Інформ. лист № 319 - 2016 ; Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

                                           МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 

30. Спосіб вдосконалення діагностики і надання екстреної медичної допомоги при злоякісному перебігу інфаркту в басейні середньої мозкової артерії : Інформ. лист № 155 - 2017 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

31. Спосіб діагностики і надання невідкладної допомоги при розшаруванні (дісекції) судин шиї і головного мозку : Інформ. лист № 156 - 2017 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

32. Спосіб діагностики і надання невідкладної терапії при тромбозі базилярної артерії (синдром вершини базилярної артерії) : Інформ. лист № 157 - 2017 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

                                                      МЕДИЧНА РАДІОЛОГІЯ

33. Порівняльний аналіз алгоритмів типометричної підготовки та планування конвенційної та конформної променевої терапії на лінійних прискорювачах : Інформ. лист № 7 - 2017 ; ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с. 

34. Профілактика лімфопенії при променевому лікуванні хворих на рак тіла матки : Інформ. лист № 376 - 2015 ; ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

                                                 МІКРОБІОЛОГІЯ І ВІРУСОЛОГІЯ

35. Підвищення ефективності лабораторної діагностики у хворих з некротичним панкреатитом : Інформ. лист № 75 - 2017 ; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», Комунальний заклад Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня», Центральна клініко-діагностична лабораторія, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с. 

36. Підвищення ефективності лікування хворих з некротичним панкреатитом та хронічними обструктивними захворюваннями легень на фоні некротичного панкреатиту : Інформ. лист № 74 - 2017 ; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», Комунальний заклад Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня», Центральна клініко-діагностична лабораторія, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с. 

                                            НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ

37. Спосіб лікування транзиторних ішемічних атак, що є профілактикою мозкових інсультів за допомогою гірудо-, мануальної терапії та нутріціологічної корекції : Інформ. лист № 2 - 2016 ; Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с. 

                                                             ОНКОЛОГІЯ

38. Алгоритми діагностики хронічного мієлолейкозу та інших мієлопроліферативних новоутворень : Інформ. лист № 226 - 2016 ; Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 6с.

39. Метод прогнозування ефективності променевої терапії у хворих на рак прямої кишки : Інформ. лист № 200 - 2016 ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», «Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

40. Спосіб визначення ступеня злоякісності пухлин у хворих на рак молочної залози : Інформ. лист № 190 - 2016 ; «Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України», Київський міський клінічний онкологічний центр, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

41. Спосіб визначення ступеня злоякісності пухлин у хворих на рак молочної залози : Інформ. лист № 191 - 2016 ; Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київський міський клінічний онкологічний центр, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

42. Спосіб оцінки канцерогенної небезпеки за умов поєднаної дії малих доз іонізуючої радіації та препаратів з ко-мутагенними властивостями : Інформ. лист № 202 - 2015 ; «Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

43. Спосіб полірадіомодифікації при лікуванні хворих на рак прямої кишки : Інформ. лист № 204 - 2016 ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», «Інститут експеримент-тальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України», Івано-Франківський обласний клінічний онкологічний диспансер, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

44. Схема поліхіміотерапії РЕРС у паліативному лікуванні хворих на лімфоми : Інформ. лист № 205 - 2016 ; Національний інститут раку, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с. 

                                               ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ

45. Спосіб корекції порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у жінок з закритими переломами кісток дистального відділу передпліччя : Інформ. лист № 325 - 2016 ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатент-інформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.
ПЕДІАТРІЯ

46. Обгрунтування ДОЗ вітаміну D3 для профілактики D-вітамінної недостатності та вітамін -D дефіцитних станів у здорових дітей різного віку : Інформ. лист № 63 - 2017 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 5с.

47. Оптимізація лікування гострого циститу та профілактика його рецидивуючого перебігу у дітей та підлітків : Інформ. лист № 265 - 2016 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

48. Оптимізація терапії затяжних ентероколітів у дітей раннього віку за допомогою продукту функціонального харчування : Інформ. лист № 248 - 2015 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

49. Оптимізація терапії рецидивуючих бактеріальних ускладнень гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей : Інформ. лист № 263 - 2016 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

50. Підвищення ефективності лабораторної діагностики цукрового діабету І типу та у дітей з цукровим діабетом І типу на фоні гострих респіраторних вірусних захворювань : Інформ. лист № 73 - 2017 ; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

51. Ризик формування вроджених вад серця та магістральних судин у плода : Інформ. лист № 240 - 2015 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

52. Спосіб прогнозування виникнення хронічного ураження верхніх дихальних шляхів у дітей : Інформ. лист № 72 - 2017 ; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України», Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

                                                                ПСИХІАТРІЯ

53. Терапія психологічного захисту та упорядкованої поведінки при обсесивно-компульсивних розладах : Інформ. лист № 281 - 2016 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

                                                 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ І ФТИЗІАТРІЯ

54. Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень з тиреопатіями : Інформ. лист № 285 - 2016 ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

                                                         СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

55. Визначення функціонального ниркового резерву у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію : Інформ. лист № 38 - 2017 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

56. Спосіб корекції трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит біліарного ґенезу у поєднанні з ожирінням : Інформ. лист № 341 - 2015 ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

57. Спосіб лікування хворих похилого віку з артеріальною гіпертензією та когнітивними порушеннями : Інформ. лист № 23 - 2017 ; Харківський національний медичний університет, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

                                           СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА. СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА

58. Методологія впровадження медико-соціологічного моніторингу та оцінювання в практику закладу охорони здоров'я : Інформ. лист № 66 - 2017 ; Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» державного управління справами, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

59. Прогностична оцінка захворюваності та поширеності хвороб системи кровообігу до 2025 року в Україні : Інформ. лист № 101 - 2017 ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

60. Прогностична оцінка поширеності інфаркту міокарда до 2025 року в Україні : Інформ. лист № 102 - 2017 ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

61. Профілактика ожиріння та асоційованих з ним захворювань на основі управління ризиками їх розвитку : Інформ. лист № 65 - 2017; Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

                                                                 СТОМАТОЛОГІЯ

62. Застосування нового комбінованого гелю для лікування травматичного стоматиту : Інформ. лист № 287 - 2016 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

63. Клінічна ефективність використання відбиткових матеріалів на основі С-силікону : Інформ. лист № 42 - 2017 ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 5с.

64. Ортодонтичний апарат на верхню щелепу : Інформ. лист № 10 - 2017 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Медичний інститут Сумського державного університету МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

65. Спосіб біометричного аналізу асиметрії щелеп на контрольно-діагностичних моделях : Інформ. лист № 274 - 2016 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна», Укрмедпатент-інформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

66. Спосіб визначення вмісту фтору в емалі зубів : Інформ. лист № 273 - 2016 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

67. Спосіб експрес-діагностики ротової рідини на наявність летючих амінів у жінок із бактеріальним вагінозом : Інформ. лист № 12 - 2017 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

68. Спосіб комплексного хірургічного та ортодонтичного лікування вестибулярно розташованих ратинованих іклів : Інформ. лист № 35 - 2017 ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

69. Спосіб лікування запальних захворювань тканин пародонта у дітей з використанням озонотерапії : Інформ. лист № 179 - 2015 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015. - 4с.

70. Спосіб оцінки мінеральної щільності альвеолярних відростків щелеп у дітей та підлітків : Інформ. лист № 19 - 2017 ; Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с. 

71. Спосіб прогнозування та діагностики остеопенії : Інформ. лист № 283 - 2016 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с. 

72. Спосіб рентгенологічної оцінки на ортопантомограмі симетрії зубних рядів, нижньої щелепи та співвідношення щелеп : Інформ. лист № 275 - 2016 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

73. Спосіб формування оклюзійної площини верхнього прикусного валика і креслення прикусу удосконаленим апаратом М. І. Ларіна : Інформ. лист № 284 - 2016 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 6с. 

                                                          СУДОВА МЕДИЦИНА

74. Метод покращення якості зображення дерматогліфів пальців рук на ніг : Інформ. лист № 261 - 2016 ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

75. Спосіб отримання дерматогліфів рук та ніг : Інформ. лист № 260 - 2016 ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

                                                                  ТЕРАПІЯ

76. Спосіб діагностики генетично-детермінованих інсулінорезистен-тності та атеросклерозу при гіпертонічній хворобі та супутньому цукровому діабеті 2 типу : Інформ. лист № 90 - 2017 ; Харківський національний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

77. Спосіб лікування пацієнтів з гіпертонічною хворобою і супутнім цукровим діабетом 2 типу : Інформ. лист № 89 - 2017 ; Харківський національний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

78. Спосіб лікування хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла та ожирінням шляхом призначення комбінації антигіпертензивних препаратів а саме комбінації діючих речовин лацидипіну та кандесартану : Інформ. лист № 280 - 2016 ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатент-інформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

79. Спосіб оцінки ефективності антигіпертензивної дії олмесартану в комбінації з індапамідом у хворих з артеріальною гіпертензією, що перебігає на фоні ожиріння : Інформ. лист № 88 - 2017 ; Харківський національний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

                                                              ФАРМАЦІЯ

80. Вибір препаратів для лікування захворювань щитоподібної залози, з позиції фармакоекономічного аналізу «Мінімізація вартості» : Інформ. лист № 4 - 2016 ; ДВНЗ «Тернопільський Державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

81. Застосування нового комбінованого гелю для лікування травматичного стоматиту : Інформ. лист № 286 - 2016 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

82. Метод профілактики та лікування цукрового діабету ІІ типу : Інформ. лист № 43 - 2017 ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 8с.

                                                                ХІРУРГІЯ

83. Використання біологічних маркерів хронічної серцевої недостатності у дорослих пацієнтів з єдиним шлуночком серця після операції накладання тотального кавапульмонального анастомозу : Інформ. лист № 310 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

84. Діагностика та лікування патології трахеобронхіального дерева у пацієнтів із вродженими вадами серця і судин : Інформ. лист № 304 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

85. Діагностика та лікування хілотораксу у дітей після хірургічного втручання з приводу вроджених вад серця : Інформ. лист № 308 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

86. Ехокардіографічна оцінка функції правого шлуночка у пацієнтів після операції Росса : Інформ. лист № 309 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

87. Профілактика спайкової хвороби при абдомінальних хірургічних операціях : Інформ. лист № 67 - 2017 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

88. Реанімаційне ведення пацієнтів з єдиним шлуночком серця після накладання тотального кавопульмонального анастомозу : Інформ. лист № 303 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

89. Спосіб запобігання обвуглювання деструкційного електроду під час радіочастотної катетерної деструкції фібриляції передсердь : Інформ. лист № 307 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

90. Спосіб оптимізації легеневого кровотоку при дуктус-залежних вроджених вадах серця шляхом стентування відкритої артеріальної протоки : Інформ. лист № 306 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

 

                                                                 (IІІкв. 2017р.)

                                                    АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

1. Лікування загрози передчасних пологів на фоні тромбофілічних розладів : Інформ. лист № 68 – 2016 / С. І. Жук, В. В. Біла, І. В. Ус; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Перинатальний центр м. Києва, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

2. Метод ендоскопічної операції у пацієнток з непліддям, обумовленим синдромом полікістозних яєчників : Інформ. лист № 62 – 2017 / А. М. Громова, Л. А. Нестеренко, К. В. Тарасенко, В. Б. Мартиненко ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

3. Спосіб лікування гіперпластичних процесів слизової оболонки матки : Інформ. лист № 61 – 2017 / О. Л. Громова, С. В. Грідчин, О. Є. Афанасьєва [та ін.] ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Миргородська ЦРЛ, Київський МПБ № 5, Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

                                                                 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

4. Новий спосіб корекції післяопераційних когнітивних дисфункцій у хворих після загальної анестезії : Інформ. лист № 297 – 2016 / А. І. Семененко, Ю. Є. Сурсаєв, О. І. Дацюк, Н. О. Семененко ; Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

                                                              ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

5. Застосування енгілену при дискінезії жовчовивідних шляхів : Інформ. лист № 245 – 2016 / Ю. М. Степанов, І. М. Кононов ; ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

6. Лікування хворих із синдромом подразненого кишечнику : Інформ. лист № 246 – 2016 / Ю. М. Степанов, І. Я. Будзак ; ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

7. Спосіб лікування хворих на гастродуоденальну патологію, асоційовану з інфекцією Helicobacter pilory : Інформ. лист № 299 – 2016 / Ю. М. Степанов, Л. М. Мосійчук, І. О. Васильєва ; ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

                                           ГІГІЄНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

8. Використання пробіотиків для обробки твердих побутових відходів : Інформ. лист № 83 – 2017 / В. В. Станкевич, І. О. Тетеньова ; ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

9. Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення сучасних автозаправних станцій : Інформ. лист № 84 – 2017 / В. М. Махнюк, С. М. Могильний, Н. П. Павленко [та ін.]; ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 6 с.

                                                            ДЕРМАТОЛОГІЯ

10. Клініко-діагностичні критерії артропатичного псоріазу : Інформ. лист № 48 – 2017 / О. О. Сизон, І. Я. Возняк, Г. Є. Асцатуров ; Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

11. Спосіб комплексного лікування хворих на вугрову хворобу : Інформ. лист № 158 – 2016 / О. І. Денисенко, Н. О. Волошина ; ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

12. Спосіб лікування на кропив’янку залежно від перебігу дерматозу : Інформ. лист № 52 – 2017 / Т. І. Рудник, С. В. Вольбин, Н. В. Іванюшко-Назарко ; Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

13. Спосіб лікування хворих на артропатичний псоріаз : Інформ. лист № 46 – 2017 / І. Я. Возняк, І. О. Чаплик-Чижо, І. Д. Бабак ; Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

14. Спосіб лікування хворих на гостру екзему та хронічну екзему в стадії загострення, яка супроводжується проявами дисбіозу кишечнику : Інформ. лист № 99 – 2017 / Л. В. Фоміна, А. М. Дащук, Є. І. Добржанська ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

15. Спосіб лікування хворих на псоріаз : Інформ. лист № 49 – 2017 / Г. Є. Асцатуров, М. О. Дашко, О. А. Білинська ; Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

16. Спосіб лікування хворих на урогенітальний трихомоніаз : Інформ. лист № 77 – 2016 / А. М. Біловол, А. А. Берегова, Н. Л. Колганова [та ін.] ; Харківський національний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

                                                        ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

17. Спосіб лікування йодозалежних захворювань щитоподібної залози : Інформ. лист № 168 – 2016 / І. А. Лузанчук, В. І. Кравченко, С. В. Постол, О. І. Осадців ; ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

                                             ІНФЕКТОЛОГІЯ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

18. Алгоритм дії лікаря при зверненні пацієнта з укусом кліща : Інформ. лист № 193 – 2016 / О. К. Дуда, М. В. Окружнов, В. О. Бойко [та ін.] ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

19. Діагностика фіброзу печінки при хронічному гепатиті С : Інформ. лист № 142 – 2017 / В. М. Козько, Н. В. Анциферова, Г. О. Соломенник [та ін.] ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

20. Оцінка тяжкості хвороби в осіб із ко-інфекцією вірусу імунодефіциту людини та хронічного гепатиту С : Інформ. лист № 144 – 2017 / В. М. Козько, К. В. Юрко, Г. О. Соломенник ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

21. Оцінка тяжкості хвороби у ВІЛ-інфікованих осіб : Інформ. лист № 146 – 2017 / В. М. Козько, К. В. Юрко, А. В. Бондаренко ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

22. Спосіб виявлення внутрішньолікарняної інфекції сечовивідних шляхів на основі використання стандартного визначення випадку : Інформ. лист № 112 – 2017 / Т. О. Чумаченко, І. І. Несвижська; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

23. Спосіб корекції нейтропенії як наслідок етіотропної терапії хронічного гепатиту С : Інформ. лист № 142 – 2017 / В. М. Козько, О. Є. Бондар, Г. О. Соломенник [та ін.] ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

24. Спосіб лікування інфекційного мононуклеозу, викликаного вірусом Епштейна-Барр : Інформ. лист № 61 – 2016 / В. М. Козько, Н. Ф. Меркулова, Г. О. Соломенник [та ін.] ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

25. Спосіб лікування хворих на анемію на тлі ВІЛ-інфекції : Інформ. лист № 145 – 2017 / В. М. Козько, А. А. Кузнєцова, Г. О. Соломенник, Н. В. Анциферова ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

26. Спосіб лікування хворих на гострі респіраторні інфекції з використанням препарату з рибонуклеїнової кислоти дріжджів : Інформ. лист № 115 – 2017 / М. А. Андрейчин, Я. І. Йосик, З. Ю. Ткачук ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

                                                      МЕДИЧНА РАДІОЛОГІЯ

27. Визначення надмірного опромінення в онкологічних хворих під час фракціонованої променевої терапії : Інформ. лист № 140 – 2017 / Н. О. Мазник, Т. С. Сипко, В. П. Старенький ; ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

28. Контроль ефективності конформної променевої терапії недрібноклітинного раку легені з урахуванням рівня регулятора ангіогенезу-фактора росту ендотелію судин (VEGF) у сироватці крові : Інформ. лист № 139 – 2017 / В. В. Карвасарська, Н. А. Мітряєва, В. П. Старенький [та ін.] ; ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

29. Поєднане застосування спіральної комп’ютерної томографії та трансректальної ультразвукової діагностики для оцінки ефективності передопераційної хіміопроменевої терапії місцевопоширеного раку прямої кишки : Інформ. лист № 123 – 2017 / Л. М. Васько, В. П. Баштан, А. В. Чорнобай [та ін.] ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

                                               МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

30. Алгоритм надання екстреної медичної допомоги при міастенічному та холінергічному кризах : Інформ. лист № 4 – 2016 / І. С. Зозуля, А. І. Зозуля, А. О. Волосовець ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

                                                                  НЕВРОЛОГІЯ

31. Комплексне лікування хронічної ішемії мозку з психоемоційними розладами : Інформ. лист № 161 – 2016 / А. В. Демченко ; Запорізький державний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

32. Спосіб лікування вестібулярно-вегетативних розладів у хворих з синдромом вегетативної дисфункції : Інформ. лист № 118 – 2017 / О. Г. Морозова, О. А. Ярошевський, Я. В. Липинська ; Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

                                                                 ОНКОЛОГІЯ

33. Спосіб визначення агресивності перебігу люмінального Б та базального молекулярних підтипів раку молочної залози : Інформ. лист № 177 – 2017 / В. Р. Романчук, А. Є. Крижанівська, А. В. Андріїв [та ін.] ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», КЗ «Прикарпатський клінічний онкологічний центр», Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

34. Спосіб інтраопераційної оцінки хірургічного краю макропрепарату під час радикальної простатектомії при місцевопоширенному раку передміхурової залози : Інформ. лист № 102 – 2017 / В. Г. Дубініна ; Одеський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.
35. Спосіб комбінованого лікування раку яєчників ІІІ-ІV (T3cNxM0-1) стадії з використанням діагностичної лапароскопії : Інформ. лист № 137 – 2017 / О. А. Міхановський, І. М. Кругова, В. С. Сухін [та ін.] ; ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4с.

                                                  ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ

36. Відновне лікування порушеної функції кисті при наслідках травм та спастичних паралічах та парезах : Інформ. лист № 100 – 2017 / Л. Ю. Науменко, В. М. Школьник, Г. Д. Фесенко, К. Ю. Костриця ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

37. Універсальний пристрій для натягування спиць : Інформ. лист № 85 – 2016 / Є. А. Побєл, О. Н. Москальков, І. І. Труфанов [та ін.]; ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

                                                                  ПЕДІАТРІЯ

38. Вакцинація проти дифтерії та правцю дітей з ВІЛ-інфекцією : Інформ. лист № 327 – 2016 / А. П. Волоха, Л. І. Чернишова, І. В. Раус ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Київська міська клінічна лікарня № 5, Київський міський центр ВІЛ/СНІД, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

39. Застосування комплексу вітамінів групи В при лікування підлітків з первинною артеріальною гіпотензією : Інформ. лист № 134 – 2017 / Ю. В. Марушко, Т. В. Марушко, Т. В. Гищак, О. В. Хомич ; Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

40. Регідратаційна терапія при діареях у дітей : Інформ. лист № 176 – 2016 / С. О. Крамарьов, В. В. Євтушенко ; Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4с.

                                                              ПСИХІАТРІЯ

41. Алгоритм надання медико-соціальної допомоги учасникам АТО з психічною травмою в анамнезі : Інформ. лист № 76 – 2017 / В. Я. Пшель, М. Ю. Полив’яна, К. В. Гузенко, А. К. Ладик-Бризгалова; Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

42. Метод лікування розладів адаптації : Інформ. лист № 200 – 2017 / Г. М. Кожина, В. В. В’юн, К. О. Зеленська ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

43. Метод лікування шизофренії та шизоафективного розладу : Інформ. лист № 204 – 2017 / Г. М. Кожина, В. І. Коростій, К. О. Зеленська ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

44. Метод психосоціальної реабілітації хворих на біполярний афективний розлад : Інформ. лист № 201 – 2017 / Г. М. Кожина, М. В. Маркова, К. О. Зеленська, О. Ю. Резуненко ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

45. Метод психосоціальної реабілітації хворих на шизофренію : Інформ. лист № 202 – 2017 / Г. М. Кожина, М. В. Маркова, К. О. Зеленська, В. Є. Кришталь ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

                                                         СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

46. Спосіб корекції вегетативних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним панкреатитом : Інформ. лист № 1 – 2017 / Л. С. Бабінець, І. І. Медвідь ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. акад. І. Я. Горбачевського МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

                                           СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА. СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА

47. Структурно-процесний підхід до покращення якості та ефективності системи відновного лікування на регіональному рівні із залученням закладів охорони здоров'я всіх форм власності (на прикладі організації відновного лікування хворих з патологією шкіри та підшкірної клітковини) : Інформ. лист № 295 – 2016 / О. В. Любінець, В. С. Комар ; Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 6 с.

                                                                СТОМАТОЛОГІЯ

48. Апарат для лікування контрактур нижньої щелепи : Інформ. лист № 131 – 2016 / В. М. Дворник, В. М. Новіков, В. Д. Кіндій [та ін.] ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

49. Застосування діючої речовини азитроміцину в комплексному лікуванні хронічного пародонтиту : Інформ. лист № 9 – 2017 / П. М. Скрипников, В. І. Шинкевич ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

50. Застосування короткого курсу діючої речовини азитроміцину в комплексному лікуванні хронічного пародонтиту : Інформ. лист № 8 – 2017 / П. М. Скрипников, В. І. Шинкевич ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

51. Лікування передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота : Інформ. лист № 21 – 2017 / Д. С. Аветіков, В. В. Айперт, В. П. Баштан ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

52. Спосіб активації остеогенезу при хірургічному втручанні на пародонті : Інформ. лист № 24 – 2016 / Г. Ф. Білокрицька, Ю. Є. Браун ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

53. Спосіб виготовлення зубоясенної капи : Інформ. лист № 86 – 2016 / Є. М. Рябоконь, М. Б. Худякова, О. В. Крилова, Ю. А. Черепинська ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

54. Спосіб визначення больової чутливості при дентальній плексалгії, як чинника дезадаптації до знімних зубних протезів : Інформ. лист № 81 – 2017 / Е. Д. Діасамідзе, К. В. Жуков ; Харківська медична академія післядипломної освіти, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

55. Спосіб визначення розмірів еластичних підкладок пластинкових знімних зубних протезів : Інформ. лист № 17 – 2017 / С. П. Ярова, А. А. Комлев, С. О. Турчененко, Е. О. Юріна ; Донецький національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

56. Спосіб виявлення запалення слизової оболонки порожнини рота на етапі ортопедичного лікування : Інформ. лист № 57 – 2017 / Д. М. Король, Ф. А. Черевко, І. В. Скубій [та ін.]; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

57. Спосіб лікування зубощелепних аномалій, ускладнених захворюваннями пародонта, у пацієнтів з остеопенічним синдромом : Інформ. лист № 282 – 2016 / В. О. Дрок ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

58. Спосіб лікування клиноподібних дефектів твердих тканин зубів : Інформ. лист № 16 – 2017 / С. П. Ярова, І. І. Заболотна, С. Є. Юрін, О. М. Новикова ; Донецький національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

59. Спосіб профілактики больового синдрому при використанні знімних зубних протезів : Інформ. лист № 82 – 2017 / Е. Д. Діасамідзе, К. В. Жуков ; Харківська медична академія післядипломної освіти, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

60. Спосіб профілактики карієсу зубів у дітей : Інформ. лист № 55 – 2017 / В. І. Шинкевич ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

61. Спосіб профілактики рецесій ясен під час проведення операції цистектомії : Інформ. лист № 26 – 2016 / Г. Ф. Білокрицька, Ю. Є. Браун ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

62. Спосіб профілактики та лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей, хворих на муковісцидоз : Інформ. лист № 122 – 2017 / М. В. Ткаченко, Р. С. Назарян, В. В. Кузіна ; Харківський національний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

63. Удосконалення диференційної діагностики рубців шкіри голови та шиї різного ґенезу : Інформ. лист № 58 – 2017 / Д. С. Аветіков, С. О. Ставицький, О. П. Буханченко [та ін.] ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

                                                                 ТЕРАПІЯ

64. Ефективність та безпечність комбінації метформіну та піоглітазону в комплексній терапії хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу : Інформ. лист № 95 – 2016 / З. О. Шаєнко, М. С. Расін, І. П. Кайдашев [та ін.] ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

65. Раціональна цитопротекторна терапія коморбідної патології : ішемічної хвороби серця із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень : Інформ. лист № 70 – 2016 / М. М. Потяженко, І, П. Катеренчук, Т. В. Насторога, В. С. Насторога ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

66. Спосіб діагностики артеріального тиску та метаболічних порушень у хворих артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу : Інформ. лист № 176 – 2017 / О. М. Біловол, Л. Р. Боброннікова ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

67. Спосіб діагностики ранньої антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії із супутньою ішемічною хворобою серця : Інформ. лист № 107 – 2017 / І. М. Скрипник, Г. С. Маслова, Т. В. Лиманець ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

68. Спосіб діагностування гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу : Інформ. лист № 32 – 2016 / П. Г. Кравчун, О. С. Табаченко ; Харківський національний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

69. Спосіб підвищення якості діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця : Інформ. лист № 116 – 2017 / І. І. Вакалюк, Н. Г. Вірстюк ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

70. Спосіб профілактики ранньої антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії із супутньою ішемічною хворобою серця : Інформ. лист № 108 – 2017 / І. М. Скрипник, Г. С. Маслова, Т. В. Лиманець; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

                                                                 УРОЛОГІЯ

71. Спосіб лікування хворих з гіперактивним сечовим міхуром та алгічним синдромом : Інформ. лист № 288 – 2016 ; Одеський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

                                                                ФАРМАЦІЯ

72. Використання екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського в корекції експериментального виразкового ураження шлунку : Інформ. лист № 53 – 2017 / Є. В, Залигіна, О. А. Подплетня ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 6 с.

73. Використання рослинного екстракту з кореня солодки у якості протизапального та протиалергічного засобу при лікуванні алергічного контактного дерматиту : Інформ. лист № 171 – 2017 / Л. М. Малоштан, З. А. Зегхдані, Л. О. Шакіна ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

74. Діуретична активність нового ацильованого похідного 2-оксоіндоліну : Інформ. лист № 189 – 2017 / О. Я. Міщенко, А. Ю. Маркіна ; Національний фармацевтичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

75. Якісне та кількісне визначення стероїдних сполук у траві якірців сланких (Tribulus terrestris L.) : Інформ. лист № 124 – 2017 / Н. Є. Бурда, М. М. Кузнецова, І. О. Журавель, Л. І. Шульга ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

                                                                  ХІРУРГІЯ


76. Застосування пентозану полісульфату для профілактики та лікування післяопераційних гематом, набряків та явищ лімфовенозної недостатності в переміщених клаптях в реконструктивній хірургії наслідків опіків : Інформ. лист № 209 – 2017 / Г. П. Козинець, О. А. Жернов, В. П. Циганов ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

77. Метод захисту печінки у хворих на жовчнокам’яну хворобу, яка ускладнена механічною жовтяницею, на етапах її хірургічного лікування : Інформ. лист № 96 – 2017 / В. І. Десятерик, Д. В. Мамчур ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

78. Рання діагностика вестибулярних шваном : Інформ. лист № 179 – 2017 / Є. Г. Педаченко, О. Є. Скобська, О. Ю. Малишева, І. Г. Кисельова ; ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

79. Спосіб підготовки та оцінки готовності відключеної кишки до реконструктивної операції : Інформ. лист № 44 – 2017 / І. В. Ксьонз, Є. М. Грищенко, М. І. Грищенко ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

80. Спосіб стимуляції неоангіогенезу в лікуванні ішемії кінцівок людини : Інформ. лист № 109 – 2017 / І. А. Криворучко, С. –К. Т. Гоні, О. О. Балач [та ін.] ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

81. Спосіб стимуляції неоангіогенезу при критичній ішемії нижніх кінцівок за допомогою збагаченої тромбоцитами аутоплазми : Інформ. лист № 110 – 2017 / І. А. Криворучко, В. О. Прасол, С. Н. Зюзько [та ін.] ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.