ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я - 2017

                                                 Бібліографічний покажчик літератури
                                                                (Ікв. 2017р.)

                                                              м. Хмельницький
                                                                      2017 р.
 
                                                                   Передмова

 Запропонований фахівцям медичної галузі покажчик «Інформаційні листи про нововведення в сфері охорони здоров'я» надає відомості про інформаційні листи, що надійшли до фонду Хмельницькії обласної наукової медичної бібліотеки уі 2017 року.
 Бібліографічний покажчик складається з розділів відповідно до направлень медицини. Укожному окремому розділі видання розташовані за номерами.
 Бібліографічний опис документів та скорочення слів здійснено згідно з чинними в Україні стандартами.
 Джерела інформації, які пропонує покажчик маєте змогу отримати в Хмельницькій обласній науковій медичній бібліотеці.Інформація надається безкоштовно.

                                                  ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

1. Медико-соціальне обґрунтування моделі гендерної рівності в сфері охорони здоров'я України : Інформ. лист № 46 - 2014 ; ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 5с. 

                                                    АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

2. Спосіб лікування вульвовагінального кандидозу : Інформ. лист № 10 - 2015 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с. 

3. Спосіб оптимізації антенатального нагляду за вагітними в умовах реформування медичної галузі в Україні : Інформ. лист № 45 - 2015 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 5с. 

                                                               ДЕРМАТОЛОГІЯ

4. Визначення інтерлейкіну-2 у хворих на атопічний дерматит з метою обґрунтування терапії в різних вікових групах : Інформ. лист № 87 - 2017 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

5. Інноваційний алгоритм використання аутофібробластів у корекції інволюційно-дистрофічних змін шкіри : Інформ. лист № 5-У - 2016; Інститут пластичної хірургії «Віртус» НМАПО ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 5с. 

                                                         ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

6. Новий метод місцевої профілактики хронічного тонзиліту та аденоїдиту у дітей : Інформ. лист № 243 - 2016 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016- 4с.

                                                                  ПСИХІАТРІЯ

7. Алгоритм медико-психологічного супроводу дітей раннього віку та підлітків із вродженими вадами серця : Інформ. лист № 336 - 2016 ; Харківська медична академія післядипломної роботи МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

                                                              ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

8. Алгоритм лікування метотрексатом хворих на саркоїдоз органів дихання при наявності протипоказань до глюкокортикостероїдної терапії : Інформ. лист - 2017 ; ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

                                                                   УРОЛОГІЯ

9. Спосіб лікування хворих на хронічний простатит та супутній урогенітальний хламідіоз і мікст-інфекції : Інформ. лист № 108 - 2016 ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с

                                                                   ФАРМАЦІЯ

10. Використання субстанції рослинного походження водного екстракту листеця ряски малої для розробки лікарського засобу тиреотропної дії : Інформ. лист № 184 - 2016 ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

11. Застосування нового комбінованого гелю для лікування гінгівіту : Інформ. лист № 252 - 2016 ; Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

12. Макро- і мікроскопічні ознаки трави стокроток багаторічних (BELLIS PERENNIS L.) : Інформ. лист № 137 - 2014 ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ Укра-їни - К., 2014 - 5с.

13. Макро- та мікроскопічні ознаки трави підмаренника справжнього (Galium verum L.) : Інформ. лист № 247 - 2014 ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

14. Мінімізація фінансових витрат на лікування гострого стрептококового тонзилофарингіту препаратами групи амоксициліну у дітей : Інформ. лист № 214 - 2016 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», КЗ «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 6» ДОР, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

15. Порівняльні макро- та мікроскопічні ознаки крайових квіток кошиків соняшника однорічного сортів RANOK, MOULIN ROUGE, TEDDY BEAR : Інформ. лист № 128 - 2016 ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 9с.

16. Склад та режим контролю екстемпорального лікарського засобу для фармакокорекції больового синдрому онкологічного ґенезу : Інформ. лист № 254 - 2016 ; Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 5с.

17. Спосіб визначення вмісту лікарської сполуки рифампіцину у сироватці крові під час хіміотерапії туберкульозу : Інформ. лист № 257 - 2014 ; Одеський національний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

18. Уніфікована процедура атестації фармацевтичних стандартних зразків : Інформ. лист № 21 - 2014 ; Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» держлікслужби, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 7с.

19. Хроматографічний аналіз марени кореневищ і коренів : Інформ. лист № 248 - 2014 ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

                                                              ХІРУРГІЯ

20. Алгоритм ехокардіографічного обстеження дітей та дорослих з єдиним шлуночком серця після операції накладання тотального кавапульмонального анастомозу : Інформ. лист № 312 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 5с.

21. Оцінка толерантності до фізичного навантаження та ступеня серцевої недостатності у оперованих та неоперованих дорослих із обструктивними вродженими вадами правих відділів серця : Інформ. лист № 311 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 5с.

22. Спосіб хірургічної корекції стенозу легеневих вен : Інформ. лист № 305 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 5с.

 

                                                              (ІІкв. 2017р.)

                                               АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

1. Заходи попередження ускладнень гестації у жінок групи високого ризику невиношування вагітності : Інформ. лист № 143 - 2015 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

2. Корекція ендотеліальних порушень при фетоплацентарній дисфункції : Інформ. лист № 133 - 2017 ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, Сумський державний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

3. Метод прогнозування ускладнень вагітності і пологів у жінок із пролонгованою вагітністю : Інформ. лист № 105 - 2017 ; Запорізький державний медичний університет, Укрмедпатент-інформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

4. Метод стратифікації індивідуального перинатального ризику та раціоналізації персоналізованної акушерської стратегії в умовах багатоплідної вагітності : Інформ. лист № 106 - 2017 ; Запорізький державний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 6с.

5. Оптимізація комплексного лікування запальних захворювань геніталій у жінок репродуктивного віку : Інформ. лист № 8 - 2015 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

6. Спосіб діагностики системного запалення з уповільненим перебігом та ендогенної інтоксикації у вагітних жінок з ожирінням : Інформ. лист № 348 - 2016 ; Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України , Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

7. Спосіб лікування перед менструального синдрому : Інформ. лист № 64 - 2017 ; ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

8. Спосіб профілактики ускладнень після мікрохірургічного лікування у жінок з доброякісною патологією шийки матки : Інформ. лист № 314 - 2016 ; ВДНЗ України «Українська стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

                                                      ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

9. Спосіб корекції нутритивної недостатності у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання кишечнику : Інформ. лист № 349 - 2016 ; «Інститут гастроентерології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с. 

                                                 ГЕРОНТОЛОГІЯ І ГЕРІАТРІЯ

10. Вибір бета блокатора в залежності від рівня фактора росту нервів у хворих на хронічну серцеву недостатність у похилому віці : Інформ. лист № 31 - 2017 ; ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

11. Інноваційний підхід до комплексного лікування хворих на ішемічну хворобу серця, стабільну стенокардію напруги : Інформ. лист № 379 - 2015 ; ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

12. Методика застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань для усунення предіабетичних порушень вуглеводного обміну у осіб літнього віку : Інформ. лист № 316 - 2016 ; ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

13. Спосіб корекції енергетичного обміну у хворих похилого віку, що перенесли атеротромботичний інсульт : Інформ. лист № 343 - 2016; ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

14. Спосіб нейрометаболічної корекції кардіоневрологічних порушень при лікуванні хворих на початкових стадіях церебрального атеросклерозу : Інформ. лист № 344 - 2016 ; ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

15. Спосіб підвищення бронхіальної прохідності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку : Інформ. лист № 48 - 2016 ; «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», НТУУ «Київський політехнічний інститут», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

16. Спосіб терапії бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку : Інформ. лист № 36 - 2017 ; «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова» НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

                                        ГІГІЄНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

17. Використання комплексних біопрепаратів для реабілітації забруднених нафтопродуктами грунтів в умовах населених місць : Інформ. лист № 95 - 2017 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України, ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

18. Вплив метеорологічних факторів на концентрації алергенного пилку злаків та бур’янів в атмосферному повітрі : Інформ. лист № 27 - 2017 ; Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

19. Методика оцінки забруднення нафтопродуктами грунту населених місць для розробки профілактичних та реабілітаційних заходів : Інформ. лист № 94 - 2017 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України, ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 5с.

20. Методичні підходи до визначення внеску хімічних канцерогенів у формування онкологічної захворюваності населення : Інформ. лист № 294 - 2016 ; ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

21. Особливості застосування комплексних показників різних рівнів при оцінці впливу довкілля на формування здоров'я дітей дошкільного віку : Інформ. лист № 113 - 2016 ; ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

22. Проведення мікробіологічного моніторингу та профілактичних заходів внутрішньолікарняної кандидозної інфекції в умовах багатопрофільного стаціонару : Інформ. лист № 103 - 2017 ; ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

23. Профілактика алергічних реакцій, викликаних пилком трав’янистих рослин : Інформ. лист № 26 - 2017 ; Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

24. Профілактика сезонної алергії, викликаної пилком дерев : Інформ. лист № 25 - 2017 ; Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

                                       ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА ПРОФЗАХВОРЮВАННЯ

25. Морфофункціональні критерії оцінки кардіовазотоксичної дії наночастинок заліза : Інформ. лист № 15 - 2017 ; ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 5с. 

26. Морфофункціональні критерії оцінки токсичної дії наночастинок свинцю при їх нанесенні на непошкоджену шкіру : Інформ. лист № 14 - 2017 ; ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с. 

                                                           ДЕРМАТОЛОГІЯ

27. Алгоритм постановки клінічного діагнозу псоріатичної хвороби : Інформ. лист № 45 - 2017 ; Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с. 

28. Алгоритм терапевтичного ведення хворих на артропатичний псоріаз : Інформ. лист № 47 - 2017 ; Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с. 

                                                         ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

29. Алгоритм ранньої діагностики синдрому Шерешевського-Тернера у дітей : Інформ. лист № 319 - 2016 ; Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

                                           МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 

30. Спосіб вдосконалення діагностики і надання екстреної медичної допомоги при злоякісному перебігу інфаркту в басейні середньої мозкової артерії : Інформ. лист № 155 - 2017 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

31. Спосіб діагностики і надання невідкладної допомоги при розшаруванні (дісекції) судин шиї і головного мозку : Інформ. лист № 156 - 2017 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

32. Спосіб діагностики і надання невідкладної терапії при тромбозі базилярної артерії (синдром вершини базилярної артерії) : Інформ. лист № 157 - 2017 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

                                                      МЕДИЧНА РАДІОЛОГІЯ

33. Порівняльний аналіз алгоритмів типометричної підготовки та планування конвенційної та конформної променевої терапії на лінійних прискорювачах : Інформ. лист № 7 - 2017 ; ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с. 

34. Профілактика лімфопенії при променевому лікуванні хворих на рак тіла матки : Інформ. лист № 376 - 2015 ; ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

                                                 МІКРОБІОЛОГІЯ І ВІРУСОЛОГІЯ

35. Підвищення ефективності лабораторної діагностики у хворих з некротичним панкреатитом : Інформ. лист № 75 - 2017 ; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», Комунальний заклад Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня», Центральна клініко-діагностична лабораторія, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с. 

36. Підвищення ефективності лікування хворих з некротичним панкреатитом та хронічними обструктивними захворюваннями легень на фоні некротичного панкреатиту : Інформ. лист № 74 - 2017 ; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», Комунальний заклад Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня», Центральна клініко-діагностична лабораторія, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с. 

                                            НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ

37. Спосіб лікування транзиторних ішемічних атак, що є профілактикою мозкових інсультів за допомогою гірудо-, мануальної терапії та нутріціологічної корекції : Інформ. лист № 2 - 2016 ; Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с. 

                                                             ОНКОЛОГІЯ

38. Алгоритми діагностики хронічного мієлолейкозу та інших мієлопроліферативних новоутворень : Інформ. лист № 226 - 2016 ; Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 6с.

39. Метод прогнозування ефективності променевої терапії у хворих на рак прямої кишки : Інформ. лист № 200 - 2016 ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», «Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

40. Спосіб визначення ступеня злоякісності пухлин у хворих на рак молочної залози : Інформ. лист № 190 - 2016 ; «Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України», Київський міський клінічний онкологічний центр, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

41. Спосіб визначення ступеня злоякісності пухлин у хворих на рак молочної залози : Інформ. лист № 191 - 2016 ; Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київський міський клінічний онкологічний центр, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

42. Спосіб оцінки канцерогенної небезпеки за умов поєднаної дії малих доз іонізуючої радіації та препаратів з ко-мутагенними властивостями : Інформ. лист № 202 - 2015 ; «Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

43. Спосіб полірадіомодифікації при лікуванні хворих на рак прямої кишки : Інформ. лист № 204 - 2016 ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», «Інститут експеримент-тальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України», Івано-Франківський обласний клінічний онкологічний диспансер, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

44. Схема поліхіміотерапії РЕРС у паліативному лікуванні хворих на лімфоми : Інформ. лист № 205 - 2016 ; Національний інститут раку, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с. 

                                               ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ

45. Спосіб корекції порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у жінок з закритими переломами кісток дистального відділу передпліччя : Інформ. лист № 325 - 2016 ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатент-інформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.
ПЕДІАТРІЯ

46. Обгрунтування ДОЗ вітаміну D3 для профілактики D-вітамінної недостатності та вітамін -D дефіцитних станів у здорових дітей різного віку : Інформ. лист № 63 - 2017 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 5с.

47. Оптимізація лікування гострого циститу та профілактика його рецидивуючого перебігу у дітей та підлітків : Інформ. лист № 265 - 2016 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

48. Оптимізація терапії затяжних ентероколітів у дітей раннього віку за допомогою продукту функціонального харчування : Інформ. лист № 248 - 2015 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

49. Оптимізація терапії рецидивуючих бактеріальних ускладнень гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей : Інформ. лист № 263 - 2016 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

50. Підвищення ефективності лабораторної діагностики цукрового діабету І типу та у дітей з цукровим діабетом І типу на фоні гострих респіраторних вірусних захворювань : Інформ. лист № 73 - 2017 ; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

51. Ризик формування вроджених вад серця та магістральних судин у плода : Інформ. лист № 240 - 2015 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

52. Спосіб прогнозування виникнення хронічного ураження верхніх дихальних шляхів у дітей : Інформ. лист № 72 - 2017 ; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України», Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

                                                                ПСИХІАТРІЯ

53. Терапія психологічного захисту та упорядкованої поведінки при обсесивно-компульсивних розладах : Інформ. лист № 281 - 2016 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

                                                 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ І ФТИЗІАТРІЯ

54. Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень з тиреопатіями : Інформ. лист № 285 - 2016 ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

                                                         СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

55. Визначення функціонального ниркового резерву у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію : Інформ. лист № 38 - 2017 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

56. Спосіб корекції трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит біліарного ґенезу у поєднанні з ожирінням : Інформ. лист № 341 - 2015 ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

57. Спосіб лікування хворих похилого віку з артеріальною гіпертензією та когнітивними порушеннями : Інформ. лист № 23 - 2017 ; Харківський національний медичний університет, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

                                           СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА. СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА

58. Методологія впровадження медико-соціологічного моніторингу та оцінювання в практику закладу охорони здоров'я : Інформ. лист № 66 - 2017 ; Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» державного управління справами, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

59. Прогностична оцінка захворюваності та поширеності хвороб системи кровообігу до 2025 року в Україні : Інформ. лист № 101 - 2017 ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

60. Прогностична оцінка поширеності інфаркту міокарда до 2025 року в Україні : Інформ. лист № 102 - 2017 ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

61. Профілактика ожиріння та асоційованих з ним захворювань на основі управління ризиками їх розвитку : Інформ. лист № 65 - 2017; Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

                                                                 СТОМАТОЛОГІЯ

62. Застосування нового комбінованого гелю для лікування травматичного стоматиту : Інформ. лист № 287 - 2016 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

63. Клінічна ефективність використання відбиткових матеріалів на основі С-силікону : Інформ. лист № 42 - 2017 ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 5с.

64. Ортодонтичний апарат на верхню щелепу : Інформ. лист № 10 - 2017 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Медичний інститут Сумського державного університету МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

65. Спосіб біометричного аналізу асиметрії щелеп на контрольно-діагностичних моделях : Інформ. лист № 274 - 2016 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна», Укрмедпатент-інформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

66. Спосіб визначення вмісту фтору в емалі зубів : Інформ. лист № 273 - 2016 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

67. Спосіб експрес-діагностики ротової рідини на наявність летючих амінів у жінок із бактеріальним вагінозом : Інформ. лист № 12 - 2017 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

68. Спосіб комплексного хірургічного та ортодонтичного лікування вестибулярно розташованих ратинованих іклів : Інформ. лист № 35 - 2017 ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

69. Спосіб лікування запальних захворювань тканин пародонта у дітей з використанням озонотерапії : Інформ. лист № 179 - 2015 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015. - 4с.

70. Спосіб оцінки мінеральної щільності альвеолярних відростків щелеп у дітей та підлітків : Інформ. лист № 19 - 2017 ; Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с. 

71. Спосіб прогнозування та діагностики остеопенії : Інформ. лист № 283 - 2016 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с. 

72. Спосіб рентгенологічної оцінки на ортопантомограмі симетрії зубних рядів, нижньої щелепи та співвідношення щелеп : Інформ. лист № 275 - 2016 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

73. Спосіб формування оклюзійної площини верхнього прикусного валика і креслення прикусу удосконаленим апаратом М. І. Ларіна : Інформ. лист № 284 - 2016 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 6с. 

                                                          СУДОВА МЕДИЦИНА

74. Метод покращення якості зображення дерматогліфів пальців рук на ніг : Інформ. лист № 261 - 2016 ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

75. Спосіб отримання дерматогліфів рук та ніг : Інформ. лист № 260 - 2016 ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

                                                                  ТЕРАПІЯ

76. Спосіб діагностики генетично-детермінованих інсулінорезистен-тності та атеросклерозу при гіпертонічній хворобі та супутньому цукровому діабеті 2 типу : Інформ. лист № 90 - 2017 ; Харківський національний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

77. Спосіб лікування пацієнтів з гіпертонічною хворобою і супутнім цукровим діабетом 2 типу : Інформ. лист № 89 - 2017 ; Харківський національний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

78. Спосіб лікування хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла та ожирінням шляхом призначення комбінації антигіпертензивних препаратів а саме комбінації діючих речовин лацидипіну та кандесартану : Інформ. лист № 280 - 2016 ; Харківський національний медичний університет, Укрмедпатент-інформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

79. Спосіб оцінки ефективності антигіпертензивної дії олмесартану в комбінації з індапамідом у хворих з артеріальною гіпертензією, що перебігає на фоні ожиріння : Інформ. лист № 88 - 2017 ; Харківський національний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017. - 4с.

                                                              ФАРМАЦІЯ

80. Вибір препаратів для лікування захворювань щитоподібної залози, з позиції фармакоекономічного аналізу «Мінімізація вартості» : Інформ. лист № 4 - 2016 ; ДВНЗ «Тернопільський Державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

81. Застосування нового комбінованого гелю для лікування травматичного стоматиту : Інформ. лист № 286 - 2016 ; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

82. Метод профілактики та лікування цукрового діабету ІІ типу : Інформ. лист № 43 - 2017 ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 8с.

                                                                ХІРУРГІЯ

83. Використання біологічних маркерів хронічної серцевої недостатності у дорослих пацієнтів з єдиним шлуночком серця після операції накладання тотального кавапульмонального анастомозу : Інформ. лист № 310 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

84. Діагностика та лікування патології трахеобронхіального дерева у пацієнтів із вродженими вадами серця і судин : Інформ. лист № 304 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

85. Діагностика та лікування хілотораксу у дітей після хірургічного втручання з приводу вроджених вад серця : Інформ. лист № 308 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

86. Ехокардіографічна оцінка функції правого шлуночка у пацієнтів після операції Росса : Інформ. лист № 309 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

87. Профілактика спайкової хвороби при абдомінальних хірургічних операціях : Інформ. лист № 67 - 2017 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2017 - 4с.

88. Реанімаційне ведення пацієнтів з єдиним шлуночком серця після накладання тотального кавопульмонального анастомозу : Інформ. лист № 303 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

89. Спосіб запобігання обвуглювання деструкційного електроду під час радіочастотної катетерної деструкції фібриляції передсердь : Інформ. лист № 307 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

90. Спосіб оптимізації легеневого кровотоку при дуктус-залежних вроджених вадах серця шляхом стентування відкритої артеріальної протоки : Інформ. лист № 306 - 2016 ; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.