НА ДОПОМОГУ СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ 2017

 

<< Повернутися

(Поточний список. 2017р. Вип. 1.)

 1. Актуальні питання підготовки до партнерських пологів у практиці сімейного лікаря / Л. С. Бабінець, О. О. Воронцов, Г. Колочун, І. Наконечна // Здоров'я України. - 2017. - № 6. - С. 82-83.
 2. Аллергический ринит : современные подходы к лечению // Сімейна медицина. - 2016. - № 4 ев. - С. 20-21.
 3. Бабінець, Л. С. Диспансерне допологове ведення вагітних жінок - спільна справа сімейного лікаря та акушера-гінеколога / Л. С. Бабінець, О. О. Воронцов // Здоров'я України. - 2017. - № 3. - С. 64-65.
 4. Бабінець, Л. С. Методи корекції залізодефіцитної анемії на тлі хронічного панкреатиту в загально-терапевтичній практиці та сімейній медицині / Л. С. Бабінець, М. В. Палихата // Здоров'я України. Темат. номер : Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія. - 2017. - № 1. - С. 78-79.
 5. Біластин - найкращий вибір для лікування хронічної кропив’янки та алергійного риніту // Сімейна медицина. - 2016. - № 6 ев. - С. 45-46.
 6. Больбот, Ю. К. Мочевой синдром у детей : діагностика и тактика семейного врача / Ю. К. Больбот, Т. П. Борисова // Сімейна медицина. - 2016. - № 3 ев. - С. 138-141.
 7. Бурчинский С. Г. Возможности фармакотерапии начальных нарушений мозгового кровообращения в терапевтической практике / С. Г. Бурчинский // Здоров'я України. - 2017. - № 3. - С. 67-68.
 8. Гайдукова, С. Н. Современная тактика лечения железодефицитной анемии / С. Н. Гайдукова, С. В. Выдыборец // Сімейна медицина. - 2016. - № 4 ев. - С. 22-28.
 9. Гурженко, Ю. М. Досвід лікування хворих із сексуальними розладами та симптомами нижніх сечових шляхів після хірургічного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози / Ю. М. Гурженко, М. Д. Квач // Сімейна медицина. - 2016. - № 6 ев. - С. 55-63.
 10. Гуцаленко, О. О. Основні гематологічні синдроми та симптоми у практиці сіного лікаря / О. О. Гуцаленко, В. П. Фалько // Сімейна медицина. - 2016. - № 3 ев. - С. 156-158.
 11. Дєєва, Ю. В. Лікування гострих риносинуситів у дітей у практиці сімейного лікаря / Ю. В. Дєєва, О. О. Островська // Здоров'я України. Темат. номер : Педіатрія. - 2017. - № 1. - С. 23-24.
 12. Дзяк, Л. А. Тревожные расстройства в общей медицинской практике / Л. А. Дзяк, Е. С. Цуракаленко // Сімейна медицина. - 2016. - № 5 ев. - С. 55-59.
 13. Дударь, И. А. Возможности фитотерапии в лечении патологии мочевыделительной системы на первичном этапе медицинской помощи / И. А. Дударь, А. В. Шуляк, Е. Н. Лобода // Сімейна медицина. - 2016. - № 3 ев. - С. 42-46.
 14. Дудченко, М. А. Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки в практике семейного врача / М. А. Дудченко, Н. Г. Третяк, М. А. Дудченко // Сімейна медицина. - 2016. - № 5 ев. - С. 106-110.
 15. Зайченко, Г. В. Магнікор - ефективний та безпечний препарат вітчизняного виробництва для профілактики серцево-судинних захворювань / Г. В. Зайченко, О. В. Файзуллін // Сімейна медицина. - 2016. - № 3 ев. - С. 99-104.
 16. Звягинцева, Т. Д. Синдром раздраженного кишечника с запором : патогенетическая коррекция натуральными энтеросорбентами / Т. Д. Звягинцева, А. И. Чернобай // Сімейна медицина. - 2016. - № 3 ев. - С. 120-126.
 17. Інфекції сечової системи у дорослих : шляхи оптимізації комплексної терапії / І. М. Шіфріс, І. О. Дудар, О.М. Лобода [та ін.] // Сімейна медицина. - 2016. - № 5 ев. - С. 18-25.
 18. Коваленко, О. Є. Оптимізаці реабілітації хворих та профілактики цереброваскулярних захворювань на первинній ланці медико-санітарної допомоги / О. Є. Коваленко, С. С. Совгира // Сімейна медицина. - 2016. - № 3 ев. - С. 72-77.
 19. Корж, А. Н. Современные направления профилактики сахарного диабета и его осложнений : роль семейного врача / А. Н. Корж // Проблеми ендокринної патології. - 2016. - № 3ев. - С. 60-68.
 20. Кочуева, М. Н. Стабильная ишемическая болезнь сердца в практике семейного врача / М. Н. Кочуева, Г. И. Кочуев // Здоров'я України. - 2017. - № 5. - С. 14-15.
 21. Кручаниця, В. В. Антиалкогольна робота лікаря загальної практики-сімейного лікаря / В. В. Кручаниця // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2016. - № 3 ев. - С. 22-26.
 22. Курята, О. В. Больовий синдром, маркери кісткового метаболізму у хворих на остеоартроз, підходи до медикаментозної терапії та вплив ожиріння / О. В. Курята, Г. В. Черкасова // Сімейна медицина. - 2016. - № 5 ев. - С. 26-35.
 23. Лікування захворювань органів дихання в амбулаторній практиці : який антибіотик призначити / Л. В. Хіміон, О. Б. Ященко, С. В. Данилюк, Т. О. Ситюк // Сімейна медицина. - 2016. - № 5 ев. - С. 80-84.
 24. Медведовська, Н. В. Фактори ризику розвитку глаукоми у практиці сімейного лікаря / Н. В. Медведовська, З. В. Повч // Сімейна медицина. - 2016. - № 5 ев. - С. 52-54.
 25. На прийомі в сімейного лікаря : складний діагноз псевдоподагри / Л. В. Хіміон, О. Б. Ященко, С. В. Данилюк, Т. О. Ситюк // Здоров'я України. - 2017. - № 6. - С. 60-61.
 26. Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з функціональними розладами травної системи : Методичні рекомендації // Дитячий лікар. - 2017. - № 1. - С. 15-36.
 27. Приходько, В. Ю. Лечение дислипидемии в практике терапевта и семейного врача : возможности комбинированной терапии аторвастатином и эзетимибом / В. Ю. Приходько // Сімейна медицина. - 2016. - № 3 ев. - С. 94-98.
 28. Раціональна антибіотикотерапія гострих риносинуситів в амбулаторній практиці / М. М. Селюк, М. М. Козачок, М. І. Омеляшко, О. В. Селюк // Сімейна медицина. - 2016. - № 3 ев. - С. 115-119.
 29. Рослинно-медикаментозні взаємодії в клінічній практиці / Б. Б. Бодревич, В. І. Вдовиченко, М. Т. Панасюк [та ін.] // Раціональна фармакотерапія. - 2017. - № 1. - С. 5-12.
 30. Салах, А. А. Абушанаб Клинико-гематологическая характеристика больных неходжкинскими лимфомами / А. А. Абушанаб Салах // Сімейна медицина. - 2016. - № 3 ев. - С. 39-41.
 31. Синдром кашлю. Ч. 2. / В. Є. Сабадаш, О. М. Барна, О. О. Погребняк [та ін.] // Мистецтво лікування. - 2017. - № 1-2. - С. 18-21.
 32. Скрипник, Л. М. Ведення хворих із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на первинному етапі медичної допомоги / Л. М. Скрипник, Н. Р. Матковська, Н. В. Чаплинська // Сімейна медицина. - 2016. - № 5ев. - С. 114-117.
 33. Супрун, О. В. Клінічний перебіг синдрому подразненого кишечнику у хворих молодого віку на нейроциркуляторну дистонію / О. В. Супрун // Сімейна медицина. - 2016. - № 5 ев. - С. 104-105.
 34. Хайтович, М. В. Побічні реакції на лікарські засоби : епідеміологія, фактори ризику та шляхи профілактики / М. В. Хайтович // Сімейна медицина. - 2016. - № 4 ев. - С. 30-34.
 35. Хаустова, О. О. Використання атипових нейролептиків у практичній діяльності сімейного лікаря / О. О. Хаустова // Психоневрология и нейропсихиатрия : НейроNews. - 2016. - № 8. - С. 36-40.
 36. Цистит в практике терапевта и семейного врача : в поисках эффективного лечения // Здоров'я України. - 2017. - № 6. - С. 80-81.
 37. Чуловська, У. Б. Раціональна антибіотикотерапія гострих респіраторних інфекцій в амбулаторній практиці / У. Б. Чуловська, О. С. Толох // Сімейна медицина. - 2016. - № 6 ев. - С. 64-69.

  (Поточний список. 2017р. Вип. 2.)
 1. Андрух, В. С. Кашель у дітей : алгоритм дій сімейного лікаря / В. С. Андрух, В. Н. Андрух // Сімейна медицина. - 2017.- № 1 ев. - С. 125-126.
 2. Васкес, Абанто Х. Э. Острые респираторные инфекции у взрослых в практике врача первого звена / Абанто Х. Э. Васкес, Абанто А. Э. Васкес // Актуальная инфектология. - 2017. - № 1. - С. 62-72.
 3. Ведення пацієнтів з початковими проявами остеоартрозу : тактика сімейного лікаря // Здоров'я України. - 2017.- № 10. - С. 55.
 4. Ведення пацієнтів із медикаментозною алергією (за матеріалами "Уніфікованого клінічного протоколу екстреної первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію", адаптована версія зі скороченнями) // Український медичний вісник. - 2017. - № 4. - С. 36-40.
 5. Вибір оптимальної комбінації метаболічних препаратів для лікування пацієнтів з кардіоваскулярною патологією / М. М. Селюк, М. М. Козачок, І. М. Льовкін, О. В. Селюк // Сімейна медицина. - 2017. - № 2. - С. 60-64.
 6. Деякі аспекти патогенетичної терапії болю спини / С. С. Пшик, Н. Л. Боженко, Р. С. Пшик, М. І. Боженко // Сімейна медицина. - 2017. - № 1 ев. - С. 127-134.
 7. Заздравнов, А. А. Анемия у женщин репродуктивного возраста с ревматоидным артритом в практике семейного врача : терапевтические и гинекологические грани / А. А. Заздравнов, Н. М. Пасиешвили // Сімейна медицина. - 2017. - № 1 ев. - С. 60-62.
 8. Застосування фітопрепарату СолідагоренR при нефропатіях та інфекціях сечовивідних шляхів / В. О. Мойсеєнко, Т. Д. Никула, Т. П. Брижаченко [та ін.] // Сімейна медицина. - 2017. - № 1 ев. - С. 36-42.
 9. Ковальчук, Т. А. Ефективність оцінки якості життя в дітей із суглобовим синдромом у практиці сімейного лікаря / Т. А. Ковальчук, Н. Ю. Лучишин // Боль. Суставы. Позвоночник. - 2016. - № 4 ев. - С. 24-28.
 10. Козлов, В. В. Емпірична антибіотикотерапія гострих інфекцій сечової системи фторхінолоном левофлоксацин у практиці сімейного лікаря / В. В. Козлов, М. В. Трофімов, Д. А. Ісаєвський // Сімейна медицина. - 2017. - № 2. - С. 152-155.
 11. Корж, А. Н. Острый болевой синдром в практике семейного врача / А. Н. Корж // Новости медицины и фармации. - 2017. - № 4. - С. 6-8.
 12. Малий, В. П. Противірусна терапія хворих на грип типу А / В. П. Малий // Сімейна медицина. - 2017. - № 1 ев. - С. 46-50.
 13. Мехтиева, А. Ю. Возможности магнитно-резонансной томографии в визуализации лимфатического аппарата грудной полости у больных раком легкого / А. Ю. Мехтиева // Сімейна медицина. - 2017. - № 1 ев. - С. 56-59.
 14. Мищенко, Т. С. Когнитивные нарушения в практике семейного врача (актуальность проблемы, факторы риска, патогенез, возможности лечения и профилактики) / Т. С. Мищенко // Сімейна медицина. - 2017. - № 1 ев. - С. 21-24.
 15. Некоторые аспекты терапии боли в практике врача первичного звена // Участковый врач. - 2017. - № 2. - С. 34-36.
 16. Опыт применения препарата КанефронR Н при лечении острого неосложненного цистита у женщин / Р. Э. Амдий, С. Х. Аль-Шукри, И. В. Кузьмин [и др.] // Сімейна медицина. - 2017. - № 2. - С. 32-36.
 17. Основные подходы к лечению дизурических расстройств в практике врача первичного звена // Участковый врач. - 2017. - № 4. - С. 22-24.
 18. Остеопороз в практике семейного врача // Здоров'я України.- 2017.- № 7.- С. 38-39.
 19. Попович, С. В. Биорегуляционный подход в комплексной терапии осложнений острых респираторных вирусных инфекций и гриппа / С. В. Попович // Український медичний вісник. - 2017. - № 2. - С. 52-54.
 20. Пробиотик Лактимак форте. Опыт применения новинки практикующими врачами / Л. А. Грабчук, Е. Н. Мороз, А. Н. Рапча, Е. П. Копач // Участковый врач. - 2017. - № 2. - С. 18-19.
 21. Профилактика обострений цистита: что нужно знать практическому врачу // Участковый врач. - 2017. - № 4. - С. 39.
 22. Тарасова, В. И. Эффективность терапии гипертонической болезни, коморбидной с синдромом раздраженного кишечника / В. И. Тарасова // Сімейна медицина. - 2017. - № 2. - С. 37-39.
 23. Терсіна, О. Д. Неалкогольна жирова хвороба печінки, поєднана з підвищеною масою тіла: гендерні показники функціональних судинних змін / О. Д. Терсіна // Сімейна медицина. - 2017. - № 2. - С. 56-59.
 24. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Дефіцит мієлопероксидази фагоцитів" : Наказ МОЗ України від 21.06.2016 р. № 609 // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2017. - № 1. - С. 44-52.