Нові методичні рекомендації 2016

Здоров'я та гігієна в расовому, віковому та статевому аспектах.


 • 613.9 М97 Методики гігієнічної оцінки організації навчального процесу у загальноосвітніх навчальних закладах : метод. реком. / Ін-т гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва ; уклад. Н. С. Полька [та ін.]. - К. : 2015.- 36с.

Нещасні випадки. Ризик. Небезпека. 
Запобігання нещасним випадкам. Особистий захист. Безпечність.


 • 614.8 В92 Визначення та профілактика радіотривожних станів населення на територіях з підприємствами ядерно-енергетичного комплексу : метод. реком. / Дніпропетровська мед. акад. ; уклад. О. А. Шевченко [та ін.] – К. : 2016. - 20 с.

Лікарські засоби за їх основною дією.


 • 615.2 М54 Методи розрахунку інтегральних показників протимікробної активності антибактеріальних лікарських засобів : метод. реком. / Нац. фарм. ун-т ; уклад. М. М. Бойко [та ін.] К. : 2015.- 29с. 

Лікарські засоби згідно з їх походженням.


 • 615.3 В42 Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки плодів видів РОДУГЛІД (CRATAEGUS L.) флори України : метод. реком. / Нац. фарм. ун-т ; уклад. Н. В. Сидора [та ін.] - К. : 2016. - 26 с. 

 • 615.3 М80 Морфолого-анатомічний та фітохімічний аналіз рослин роду ЛІЛІЙНИК (HEMEROCALLIS L.) : метод реком. / Тернопільський держ. мед. ун-т ; уклад. С. М. Марчишин [та ін.] – К. : 2016. - 37 с.

 • 615.3 О-62 Оптимізація методів заготівлі та умов зберігання плазми свіжозамороженної : метод реком. / Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України ; уклад. А. С. Тимченко [та ін.] - К. : 2016.- 17с.

 • 615.3 Ф24 Фармакогностичне та фармакологічне дослідження рослин роду вероніка : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; уклад. С. М. Марчишин [та ін.] - К. : 2016. - 35 с

Імунотерапія.


 • 615.37 М54 Методи пошуку перспективних штамів мікроорганізмів для розробки пробіотичних та метаболічних препаратів : метод. реком. / Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова ; уклад. Є. М. Бабич [та ін.] - К. : - 30 с.

Гемотерапія. Трансфузіологія.


 • 615.38 И50 Імунологічні критерії відбору донорів крові та її компонентів : метод. реком. / Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України ; уклад. А. С. Тимченко [та ін.]. - К. : 2016. - 15с.

Гранульоматозне та вузликове (нодулярне) запалення.


 • 616-002.7 О-93 Оцінка ефективності проведеного лікування соркоїдозу легень : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. М. М. Островський [та ін.] – К. : 2016. - 14 с.

Патологічна фізіологія. Процеси, механізми розвитку захворювань. 
Патогенез. Вивчення походження хвороб.


 • 616-092 У31 Удосконалення методики визначення та корекції загальноадаптивних реакцій організму : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова ; уклад. Ю. В. Гавалко [та ін.] - К. : 2015.- 32с.

Хвороби серцево-судинної системи і крові.


 • 616.1 В92 Визначення активності факторів VIII та ІХ при обстеженні пацієнтів зі спадковими коагулопатіями : метод. реком. / Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України ; уклад. А. С. Тимченко [та ін.]. - К. : 2015.- 24с.

 • 616.1 Э94 Ефективність олужнюючої терапії із застосуванням природних мінеральних вод при субклінічних формах метаболічного ацидозу у хворих з хронічною патологією органів травлення : метод. реком. / Наук.-практ. мед. центр "Реабілітація" Мін-ва охор. здр. України ; уклад. І. С. Лемко [та ін.] - К. : 2016. - 27 с.

 • 616.1 И99 Інформаційні технології аналізу артеріальних осцилограм у діагностиці стану серцево-судинної системи : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ; уклад. В. П. Марценюк [та ін.] - К. : 2016. - 31 с.

 • 616.1 К63 Комплексне санаторно-курортне лікування хворих на ішемічну хворобу серця із застосуванням функціонального харчування : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України ; уклад. К. Д. Бабов [та ін.] - Одеса : 2016. - 18 с.

 • 616.1 К93 Куриляк, О. У дитини вроджена вада серця. Що робити ? : інформаційний бюлетень для батьків / О. Куриляк, Ю. Іваныв, О. Личковська.- Львів : 2014.- 26с.

 • 616.1 М54 Метод комплексного лікування хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом Х : метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т ; уклад. О. О. Якименко [та ін.] - К.: 2015.- 13с.

 • 616.1 С73 Спосіб діагностики обмеження локального коронарного резерву у звитій коронарній артерії у хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом Х : метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т ; уклад. О. О. Якименко [та ін.] - К. : 2015.- 18с.

Патологія дихальної системи. 
Захворювання пов’язані з органами дихання.


 • 616.2 О-62 Оптимізація лікування пухлин середостіння : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика ; уклад. В. Д. Захаричев та ін. - К. : 2016. - 28 с.

Трахея. Бронхи.


 • 616.23 О-75 Особливості клініко-функціональних та імунологічних порушень та можливості їх медикаментозної корекції у хворих на ХОЗЛ тяжкого ступеня бронхіальної обструкції : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. М. М. Островський [та ін.] - К. : 2016. - 17 с.

Легені. Пульмонологія.


 • 616.24 М97 Методика комплексного лікування хворих з метастазами остеосаркоми в легенях : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. А. Г. Дєдков [та ін.] - К. : 2015.- 23с.

 • 616.24 Ф94 Функціональні особливості дихальної системи хворих на інфільтративний туберкульоз, поєднаний з хронічним бронхітом, у процесі лікування : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. М. М. Островський [та ін.] - К. : 2016. - 18 с.

Патологія травної системи. Розлади травної системи.


 • 616.3 Д90 Диференційоване застосування бішофіту Полтавського родовища у відновлювальному лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України ; уклад. Н. В. Драгомирецька [та ін.] - К. : 2015. - 19 с.

 • 616.3 К46 Кишечні стоми : види стом, методики їх формування ; медико-соціальна реабілітація стомованих хворих. Ускладнення кишечних стом, їх лікування : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; уклад. М. П. Захараш [та ін.] - К. : 2015. - 43 с.

 • 616.3 О-76 Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з фунціональними розладами травної системи : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. О. Г. Шадрін [та ін.] - К. : 2016. - 27 с.

 • 616.3 Р22 Рання ендоскопічна діагностика і мініінвазівне лікування нейроендокринних пухлин шлунка, тонкої і товстої кишки : метод. реком. / Наук.- прак. центр профілактики та клінічної медицини ; уклад. В. О. Яковенко [та ін.] - К. : 2015.- 44с.

Стоматологія. Ротова порожнина.


 • 616.31 О-64 Організація профілактики поширених хвороб порожнини рота на первинному рівні серед населення працездатного віку : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т ; уклад. В. І. Клименко [та ін.] - К. : 2015. - 30 с.

 • 616.31 П32 Підвищення ефективності ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій у дітей в змінному прикусі : метод. реком. / Укр. мед. стоматологічна академія ; уклад. В. Д. Куроєдова [та ін.] - К. : 2016. - 24 с.

Патологія лімфатичної системи, кровотворних органів, ендокринних органів.


 • 616.4 Д44 Диференційна діагностика внутрішньогрудної лімфаденопатії : метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського ; уклад. Ю. І. Фещенко [та ін.] - К. : 2015.- 27с.

 • 616.4 З-36 Застосування автотрансплантації щитоподібної залози для попередження пясляопераційного гіпотиреозу у хворих на багатовузловий зоб : метод. реком. / Укр. наук.- практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; уклад. О. С. Ларін.- К. : 2015.- 16с.

 • 616.4 З-36 Застосування автотрансплантації прищитоподібної залози для попередження пясляопераційного гіпопаратиреозу у хворих на рак щитоподібної залози та багатовузловий зоб : метод. реком. / Укр. наук.- практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; уклад. О. С. Ларін.- К. : 2015.- 16с.

 • 616.4 О-75 Особливості клініки, патогенезу та алгоритм діагностики метаболічного синдрому у дітей старшого шкільного віку при дефіциті йоду : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; О. Л. Цимбаліста [та ін.] - К. : 2016. - 16 с.

 • 616.4 С84 Стрес як фактор соматичної патології і коморбідності (сучасні аспекти діагностики, профілактики і лікування) : метод. реком. / Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Малої ; уклад. А. О. Несен [та ін.] - К. : 2015.- 39с. 

Хвороби сечової та статевої системи.


 • 616.6 В92 Вибір тактики хірургічного лікування хворих на нирково-клітинний рак : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. Е. О. Стаховський [та ін.] - К. : 2016. - 28 с.

 • 616.6 К49 Клінічні та вікові особливості застосування біогенних препаратів у комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит із поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем : метод. реком. / Держ. мед. ун-т ; уклад. Т. О. Безрук [та ін.] - К.: 2015.- 23с. 

Патологія органів руху, пересування. Скелетна та рухова системи.


 • 616.7 К63 Комплексне відновлювальне лікування хворих на остеохондроз шийного відділу хребта з синдромом вертеброгенної вертебробазилярної недостатності : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України ; уклад. І. К. Бабова [та ін.] - К. : 2015. - 20 с.

 • 616.7 М54 Методи комплексного лікування хворих на остеоартроз колінних суглобів при метаболічному синдромі : метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т ; уклад. О. О. Якименко [та ін.] - К. : 2016. - 18 с.

Клінічна остеологія. Кістки. Скелет.


 • 616.71 Д44 Діагностика і лікування вродженої плосковальгусної деформації стоп у дітей : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т ; уклад. О. В. Щокін.- К. : 2015.- 24с.

 • 616.71 К63 Комплексне відновллювальне лікування хворих на остеохондроз шийного відділу хребта з синдромом вертеброгенної вертебробазилярної недостатності : метод. реком. / Укр. наук.- дослід. ін-т медичної реабілітації та курортології ; уклад. І. К. Бабова [та ін.] - Одеса : 2015.- 20с. 

 • 616.71 Р22 Рання діагностика гетеротопічної осифікації у пацієнтів із травмою хребта та спинного мозку : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова ; уклад. В. В. Поворознюк [та ін.] - К. : 2015. - 25 с.

Неврологія. Невропатологія. Нервова система.


 • 616.8 А24 Агоністи дофамінових рецепторів у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова ; уклад. І. М. Карабань [та ін.] - К. : 2015. - 36 с.

 • 616.8 А72 Антагоніст глутаматних NMDA-рецепторів амантадин сульфат (інфузійна форма) у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України ; уклад. І. М. Карабань [та ін.] - К. : 2016. - 32 с.

 • 616.8 П78 Прогнозування розвитку атеросклерозу та його ускладнень при коморбідній патології (ожирінні, цукровому діабеті 2 типу, хронічній хворобі нирок, ішемічній хворобі серця) : метод. реком. / Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Малої ; уклад. В. А. Чернишов [та ін.] - К. : 2014.- 24с.

 • 616.8 Х-94 Хронічна ішемія мозку : оптимізація діагнстики та лікувальної тактики : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т ; уклад. А. В. Демченко [та ін.] - К. : 2016. - 32 с.

Інфекційні та заразні захворювання


 • 616.9 О-62 Оптимізація антибактеріальної терапії сепсису у хворих із гнійно-запальними процесами м’яких тканин : метод. реком. / Запорізька мед. акад. післядипломної освіти ; уклад. С. Шаповал [та ін.] - К. : 2015.- 26с.

 • 616.9 В92 Використання методики Clinical Assessment for Systems Strengthening (CLASS) для моніторингу діяльності закладів охорони здоров'я України за напрямком протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу : метод. реком. / Мін-во охор. здоров'я України ; уклад. С. Р. Коллінз [та ін.] - К. : 2016. - 136 с.

Офтальмологія. Захворювання очей та їх лікування.


 • 617.7 Д44 Діагностика, лікування та профілактика офтальмогіпертензії і вторинної глаукоми при опіках очей та їх наслідках : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова; уклад. С. А. Якименко [та ін.]- К. : 2015.- 24с.

 • 617.7 З-36 Застосування аутосироватки крові в комплексному лікуванні топідних уражень рогівки : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова; уклад. Г. І. Дрожжина [та ін.]- К. : 2015.- 16с.

 • 617.7 К82 КРІО-і радіохірургічне лікування хворих злоякісними епітеліальними пухлинами шкіри повік : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова; уклад. О. С. Буйко [та ін.]- К. : 2015.- 22с.

 • 617.7 Л56 Лікування гемофтальму після вітректомії у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію методом замісної газової тампонади із додатковим введенням у вітреальну порожнину препарату, що блокує фактор росту ендотелію судин : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ; уклад. О. О. Путієнко [та ін.] - К. : 2016. - 15 с.

 • 617.7 С73 Спосіб визначення руху очей та кута девації : метод. реком. / Ін-т очних хворобо і тканинної терапії ім. В. П. Філатова ; уклад. Н. М. Бущуєва [та ін.] - К. : 2016. - 16 с.

Гінекологія. Патологія жіночих органів.


 • 618.1 А45 Алгоритм променевої діагностики та динамічного спостереження вузлових форм фіброаденоматозу грудної залози : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. Т. С. Головко [та ін.] - К. : 2015. - 28с.

 • 618.1 И55 Імунодіагностика ендометріозу у жінок з безпліддям : метод. реком. / Буковинський держ. мед. ун-т ; уклад. В. В. Чоп'як [та ін.] - Чернівці : 2016. - 25с.

 • 618.1 О-75 Основні цитоморфологічні об’єктивізовані диференційно-діагностичні ознаки доброякісних і злоякісних пухлин яєчника : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. Л. С. Болгова [та ін.] - К. : 2015. - 15с.

 • 618.1 П84 Профілактика та лікування гепатотоксичності хіміотерапії у хворих на рак грудної залози : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. І. А. Крячок [та ін.] - К. : 2015. - 19с.

 • 618.1 С91 Сучасне анестезіологічне забезпечення виконання симультанних оперативних втручань у жінок з поєднаною та екстрагенітальною хірургічною патологією : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. В. Л. Дронова [та ін.] К. : 2015.- 15с.

Акушерство. Фізіологія та патологія пологів.


 • 618.2/7 В92 Вибір тактики лікування лейоміоми матки в залежності від типу її ангіоархітектоніки : метод. реком. / Запорізька мед. акад. післядипломної освіти ; уклад. Н. С. Луценко [та ін.] - К. : 2016. - 32 с.