НА ДОПОМОГУ УРОЛОГУ-2017

 

<< Повернутися

(Поточний список. 2017р. Вип. 1.)

 1. Бездренажная перкутанная нефролитотрипсия - новое направление в эндохирургии нефролитиаза / А. И. Сагалевич, С. А. Возианов, Б. В. Джуран [и др.] // Урологія. - 2016. - Том 20, № 3ев. - С. 26-30.
 2. Безопасное и эффективное обезболивание у пациентов с почечной коликой // Медицинские аспекты здоровья мужчины. - 2016. - № 4. - С. 21-25.
 3. Гіперкаліємія: сучасна концепція та нові терапевтичні можливості // Український журнал нефрології та діалізу. - 2016. - № 2. - С. 61-74.
 4. Гурженко, Ю. М. Комбінація селективного α1-адреноблокатора та органотропного пептиду в лікуванні рецидивуючого простатиту в молодих чоловіків / Ю. М. Гурженко, В. В. Спиридоненко // Медицинские аспекты здоровья мужчины. - 2016. - № 4. - С. 26-32.
 5. Диапевтика в решении вопроса коралловидного и мультифокального нефролитиаза, вопросы гемостаза / В. П. Стусь, А. М. Фридберг, Э. А. Светличный // Урологія. - 2016. - Том 20, № 2ев. - С. 18-24.
 6. Значення заочеревинної лімфаденектомії в лікуванні метастатичних несеміномних герміногенних пухлин яєчка / А. В. Сакало, А. О. Данилець, В. В. Мрачковський [та ін.] // Урологія. - 2016. - Том 20, № 4ев. - С. 77-82. 
 7. Мельничук, М. П. Значення простатспецифічного антигену у діагностиці передпухлинних захворювань простати / М. П. Мельничук, О. О. Люлько, А. З. Журавчак // Урологія. - 2016. - Том 20, № 1ев. - С. 39-45.
 8. Новые возможности диагностики и мониторинга состояния пациентов с заболеваниями предстательной железы / И. М. Антонян, Ю. В. Рощин, А. И. Зеленский [и др.] // Урологія. - 2016. - Том 20, № 3ев. - С. 74-83.
 9. Опыт и результаты лечения синдрома Циннера (клинический случай) / В. П. Стусь, Н. Н. Моисеенко, О. Н. Волик [и др.] // Урологія. - 2016. - Том 20, № 4ев. - С. 61-67.
 10. Оцінка ефективності препарату "Простекс" при лікуванні хронічного абактеріального простатиту / І. І. Горпинченко, В. Л. Карбовський, І. А. Шевчук [и др.] // Урологія. - 2016. - Том 20, № 4ев. - С. 100-105.
 11. Панчишин, Ю. М. Нестероїдні протизапальні препарати: відомі та нові проблеми / Ю. М. Панчишин, І. М. Осіїк // Медицинские аспекты здоровья мужчины. - 2016. - № 4. - С. 43-47.  
 12. Пасечников, С. П. Инфекции мочевыводящих путей: акцент на профилактику рецидивов / С. П. Пасечников // Медицинские аспекты здоровья мужчины. - 2016. - № 4. - С. 5-11.
 13. Пасєчніков, С. П. Сечокам'яна хвороба: сучасні принципи ведення хворих / С. П. Пасєчніков, Р. З. Шеремет // Медицинские аспекты здоровья мужчины. - 2016. - № 4. - С. 12-20.
 14. Порушення нутриційного статусу у хворих, які лікуються перитонеальним діалізом / І. О. Дудар, А. Ю. Шимова, Е. К. Красюк, І. В. Буржинська // Український журнал нефрології та діалізу. - 2016. - № 2. - С. 56-60.  
 15. Сакало, А. В. Лікування дисемінованих стадій семіноми яєчка / А. В. Сакало // Урологія. - 2016. - Том 20, № 3ев. - С. 59-64.
 16. Сравнительная оценка течения послеоперационного периода в зависимости от наличия или отсутствия осложнений у пациентов, перенесших радикальную цистэктомию / С. А. Возианов, С. Н. Шамраев, В. Д. Васильева [и др.] // Урологія. - 2016. - Том 20, № 1ев. - С. 31-38.
 17. Степанова, Н. Гіпероксалурія: механізми формування та наслідки / Н. Степанова // Український журнал нефрології та діалізу. - 2016. - № 3. - С. 55-66.
 18. Стусь, В. П. Эмфизематозный пиелонефрит / В. П. Стусь, Н. Н. Моисеенко, Н. В. Дубовская // Урологія. - 2016. - Том 20, № 4ев. - С. 49-54.
 19. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: діагностика та корекція недостатності харчування": Наказ МОЗ України від 11.02.2016р. № 89 // Український журнал нефрології та діалізу. - 2016. - № 4. - С. 11-27. 
 20. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: проведення інтермітуючого гемодіалізу": Наказ МОЗ України від 11.02.2016р. № 89 // Український журнал нефрології та діалізу. - 2016. - № 4. - С. 28-41.
 21. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних захворювань": Наказ МОЗ України від 11.02.2016р. № 89 // Український журнал нефрології та діалізу. - 2016. - № 2. - С. 5-28. 
 22. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: судинний доступ у хворих, які лікуються методом гемодіалізу": Наказ МОЗ України від 11.02.2016р. № 89 // Український журнал нефрології та діалізу. - 2016. - № 3. - С. 5-15. 

 (Поточний список. 2017р. Вип. 2.)

 1. Антиоксидантна терапія пацієнтів з екскреторно-токсичною безплідністю при хронічному абактеріальному простатиті / К. Р. Нуріманов, В. С. Савченко, Т. В. Порошина [и др.] // Здоровье мужчины. - 2016. - № 4 ев. - С. 95-98.
 2. Біомаркери ранньої та диференційної діагностики раку передміхурової залози / В. М. Григоренко, Р. О. Данилець, М. В. Вікарчук [та ін.] // Клінічна хірургія. - 2017. - № 1. - С. 54-57.
 3. Бойко, А. І. Використання препарату Простекс у комплексній терапії доброякісної гіперплазії передміхурової залози / А. І. Бойко, А. О. Губарь // Здоровье мужчины. - 2016. - № 1 ев. - С. 95-98.
 4. Горпинченко, І. І. Клінічні протоколи з надання медичної допомоги хворим з еректильною дисфункцією (проект) / І. І. Горпинченко, М. Г. Романюк // Здоровье мужчины. - 2016. - № 3 ев. - С. 11-22.
 5. Горпинченко, І. І. Чоловіче безпліддя: етіологія, патогенез, діагностика та сучасні методи лікування / І. І. Горпинченко, М. Г. Романюк // Здоровье мужчины. - 2016. - № 1 ев. - С. 8-17.
 6. Горпинченко, І. І. Еректильна дисфункція: етіологія, патогенез, діагностика та методи лікування / І. І. Горпинченко, А. М. Ситенко // Здоровье мужчины. - 2016. - № 2 ев. - С. 6-8.
 7. Горпинченко, И. И. Эффекты препарата Простекс (ректальные суппозитории с простатиленом) у пациентов с простатическим болевым синдромом / И. И. Горпинченко, А. М. Сытенко // Здоровье мужчины. - 2016. - № 4 ев. - С. 99-104.
 8. Гурженко, Ю. М. Профілактика ускладнень після оперативного втручання при доброякісній гіперплазії передміхурової залози / Ю. М. Гурженко, В. В. Спиридоненко // Здоровье мужчины. - 2016. - № 2 ев. - С. 133-137.
 9. Гурженко, Ю. Н. Лечение хронического простатита у пациентов с сахарным диабетом: реалии долгосрочной фитотерапии / Ю. Н. Гурженко, В. В. Спиридоненко // Здоровье мужчины. - 2016. - № 3 ев. - С. 81-87.
 10. Кирилюк, М. Л. Гормонально-неактивна аденома гіпофіза у підлітковому віці. Випадок із практики / М. Л. Кирилюк // Здоровье мужчины. - 2016. - № 1 ев. - С. 30-32.
 11. Комбинированные методы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы / А. А. Люлько, А. О. Бурназ, И. Н. Никитюк [и др.] // Здоровье мужчины. - 2016. - № 2 ев. - С. 138-139.
 12. Комбіноване лікування хворих на хронічний абактеріальний простатит з депресивним синдромом / І. І. Горпинченко, К. Р. Нуріманов, В. С. Савченко [та ін.] // Здоровье мужчины. - 2016. - № 3 ев. - С. 69-73.
 13. Контактна ретроградна літотрипсія каменів нирок та сечоводів - особливості та складнощі у проведенні / С. О. Возіанов, Б. В. Джуран, В. В. Когут [та ін.] // Здоровье мужчины. - 2016. - № 1 ев. - С. 93-94.
 14. Лапароскопическая пластика нижней трети мочеточника после ятрогенной травмы. Случай из практики / Ю. П. Серняк, А. И. Литвинов, А. С. Фролов, А. О. Кардонов // Здоровье мужчины. - 2016. - № 2 ев. - С. 80-83.
 15. Малкоч, А. В. Острый постстрептококковый (постинфекционный) гломерулонефрит / А. В. Малкоч, А. Ю. Николаев, Н. Н. Филатова // Лечащий Врач. - 2017. - № 1 ев. - С. 44-48.
 16. Никитин, О. Д. Повышение эффективности комплексной терапии хронического неспецифического простатита, осложненного экскреторно-токсическим бесплодием / О. Д. Никитин // Здоровье мужчины. - 2016. - № 2 ев. - С. 44-48. 
 17. Никитин, О. Д. Современные представления об антибактериальной терапии нозокомиальных инфекций мочевых путей / О. Д. Никитин // Здоровье мужчины. - 2016. - № 4 ев. - С. 77-82.
 18. Нове у лікуванні хворих на нефролітіаз, ускладнений інфекцією верхніх сечових шляхів / С. О. Возіанов, Д. В. Коваль, А. В. Руденко, Н. І. Желтовська // Здоровье мужчины. - 2016. - № 4 ев. - С. 18-22.
 19. Опыт хирургического лечения пациентов с осложненными стриктурами и облитерациями мочеиспускательного канала / С. А. Возианов, И. И. Горпинченко, С. Н. Шамраев [и др.] // Здоровье мужчины. - 2016. - № 3 ев. - С. 37-42.
 20. Петреман, Т. Левофлоксацин в лікуванні пієлонефриту: ефективність та переваги застосування / Т. 
  Петреман // Участковый врач. - 2017. - № 1. - С. 8-9.
 21. Романюк, М. Г. Эффективность Нимесила при хроническом простатите / синдроме хронической тазовой боли у мужчин / М. Г. Романюк, А. М. Корниенко, П. В. Аксенов // Здоровье мужчины. - 2016. - № 2 ев. - С. 56-59. 
 22. Собчинський, К. С. Можливості використання 17-оксипрогестерону капронат у лікуванні хворих з «кам’яною доріжкою» в амбулаторних умовах / К. С. Собчинський, С. О. Возіанов // Здоровье мужчины. - 2016. - № 1 ев. - С. 51-52. 
 23. Современные подходы к лечению трихомонадной инфекции у мужчин / А. М. Корниенко, В. И. Химич, М. А. Щербак [и др.] // Здоровье мужчины. - 2016. - № 3 ев. - С. 160-163.
 24. Современные подходы к лечению циститов // Участковый врач. - 2017. - № 2. - С. 48-49.
 25. Спиридоненко, В. В. Хронічний калькульозний простатит: етіологія, патогенез, діагностика та сучасні методи лікування / В. В. Спиридоненко // Здоровье мужчины. - 2016. - № 4 ев. - С. 6-10.
 26. Федорова, О. А. Клиническое значение протеинурии (Часть 2) / О. А. Федорова // Український медичний вісник. - 2017. - № 1. - С. 8-11.
 27. Черненко, Д. В. Клінічна ефективність комбінованої терапії пацієнтів із сечокам’яною хворобою з використанням препарату Солідагорен / Д. В. Черненко, В. В. Черненко // Здоровье мужчины. - 2016. - № 2 ев. - С. 33-38. 
 28. Черненко, Д. В. Опыт применения и особенности техники выполнения перкутанной нефролитотрипсии / Д. В. Черненко // Здоровье мужчины. - 2016. - № 1 ев. - С. 40-44.

  (Поточний список. 2017р. Вип. 3.)
 1. Антибактериальная профилактика в оперативной урологии // Медицинские аспекты здоровья мужчины. - 2017. - № 2. - С. 35-40.
 2. Витапрост форте в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы / О. В. Теодорович, М. И. Абдулаев, М. Н. Шатохин, Г. Г. Борисенко // Медицинские аспекты здоровья мужчины. - 2017. - № 1. - С. 45-48.
 3. Возможности менеджмента мочекаменной болезни: аспекты применения растительно-цитратного комплекса // Участковый врач. - 2017. - № 5. - С. 56-57.
 4. Горпинченко І. І. Досвід застосування супозиторіїв Вітапрост Форте при хронічних запальних захворюваннях простатовезикулярного комплексу, ускладнених екскреторно-токсичною безплідністю / І. І. Горпинченко, Ю. М. Гурженко, В. В. Спиридоненко // Здоровье мужчины. - 2017. - № 1 ев. - С. 34-37.
 5. Гурженко, Ю. М. Місце сампросту в лікуванні хронічного калькульозного простатиту / Ю. М. Гурженко, В. В. Спиридоненко // Медицинские аспекты здоровья мужчины. - 2017. - № 2. - С. 50-56.
 6. Застосування препаратів Лаферомакс і Простекс у комплексному лікуванні хронічного бактеріального простатиту у поєднанні з доброякісною гіперплазією передміхурової залози / А. І. Бойко, О. В. Шмуліченко, О. В. Мартиненко [та ін.] // Здоровье мужчины. - 2017. - № 1 ев. - С. 86-90.
 7. Казюлин, А. Н. Лечение неосложненных инфекций мочевыводящих путей. Место препаратов нитрофуранового ряда в современных условиях / А. Н. Казюлин // Лечащий Врач. - 2017. - № 3 ев. - С. 84-90.
 8. Каприн, А. Д. Медикаментозная терапия хронического простатита / А. Д. Каприн, А. А. Костин, С. В. Попов // Медицинские аспекты здоровья мужчины. - 2017. - № 1. - С. 40-44. 
 9. Клиническое наблюдение и тактика ведения хронической почечной недостаточности у ребенка с наследственно детерминированной патологией почек / М. А. Гончарь, А. С. Сенаторова, Г. Р. Муратов [и др.] // Соврем. педиатрия. - 2016. - № 5 ев. - С. 107-111.
 10. Кокоркин, А. Д. Предикторы аномалий мочевыводящей системы в раннем детском возрасте / А. Д. Кокоркин // Соврем. педиатрия. - 2016. - № 5 ев. - С. 119-124.
 11. Кривобородов, Г. Г. Комплексный медикаментозный подход к лечению симптомов гиперактивного мочевого пузыря / Г. Г. Кривобородов, Е. И. Тур // Урология. - 2017. - № 1ев. - С. 82-88.
 12. Лапароскопическая резекция почки с суперселективной баллонной эмболизацией почечной артерии / А. В. Максимов, А. Г. Мартов, Л. П. Павлов [и др.] // Урология. - 2017. - № 1ев.- С. 31-36.
 13. Лечение задержанной эякуляции различной этиологии / В. Н. Лесовой, А. В. Книгавко , А. В. Аркатов [и др.] // Здоровье мужчины. - 2017. - № 1 ев. - С. 44-50.
 14. Рентгенэндоваскулярная хирургия в лечении пациентов с доброкачественной гиперплазией и раком предстательной железы / А. И. Неймарк, М. А. Тачалов, Б. А. Неймарк [и др.] // Урология. - 2017. - № 1ев. - С. 54-60.
 15. Романюк, М. Г. Актуальные вопросы негормональной стимуляции сперматогенеза при мужском бесплодии / М. Г. Романюк, А. М. Корниенко, П. В. Аксенов // Здоровье мужчины. - 2017. - № 1 ев. - С. 28-32.
 16. Спиридоненко, В. В. Синдром хронической тазовой боли у пациентов с калькулезным простатитом : поиск оптимальной терапии / В. В. Спиридоненко // Здоровье мужчины. - 2017. - № 1 ев. - С. 74-78.
 17. Спиридоненко, В. В. Хронічний калькульозний простатит : етіологія, патогенез, діагностика та сучасні методи лікування / В. В. Спиридоненко // Здоров'я України. Темат. номер : Урологія. Нефрологія. Андрологія. - 2017. - № 1. - С. 36-37.
 18. Фитотерапия в профилактике и комплексном лечении инфекций мочевыводящих путей / М. Сверенко // Участковый врач. - 2017. - № 4. - С. 44-45.
 19. Хайтович, М. В. Інфекція сечовивідних шляхів: сучасні напрями терапії / М. В. Хайтович // Природная медицина. - 2017. - № 1. - С. 56-59.
 20. Чернышов, В. А. Дислипидемия при хронической болезни почек: особенности патогенеза и коррекции / В. А. Чернышов // Український терапевтичний журнал. - 2017. - № 1. - С. 89-97.