НА ДОПОМОГУ ТРАВМАТОЛОГУ-2017

 

<< Повернутися

(Поточний список. 2017р. Вип. 1.)

 1. Білінський, П. І. Тенденції сучасного накісткового остеосинтезу дистального відділу стегнової кістки / П. І. Білінський, В. А. Андрейчин // Травма. - 2016. - Том 17, № 2ев. - С. 36-42.
 2. Вайда, В. М. Хірургічне лікування медіальних переломів шийки стегнової кістки / В. М. Вайда, В. С. Мотря, В. М. Кочмарь // Травма. - 2016. - Том 17, № 2ев. - С. 90-93.
 3. Герасименко, С. І. Реабілітація після ендопротезування хворих із тяжким типом дисплазії тазостегнового суглоба / С. І. Герасименко, І. В. Рой, Д. М. Полулях // Травма. - 2016. - № 5ев. - С. 72-75.
 4. Гур’єв, С. О. Лікування білатеральних переломів стегна в постраждалих із політравмою / С. О. Гур’єв, П. В. Танасієнко, В. В. Василов, Ф. Ю. Філь // Травма. - 2016. - № 6ев. - С. 16-19.
 5. До питання лікування переломів променевої кістки в типовому місці / П. І. Білінський, О. В. Дроботун, Д. І. Паламар [та ін.] // Травма. - 2016. - № 6ев. - С. 20-24.
 6. Канзюба, А. И. Вывихи бедра после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава / А. И. Канзюба // Травма. - 2016. - Том 17, № 1ев. - С. 106-110.
 7. Климовицкий, В. Г. Наружный чрескостный остеосинтез при лечении внесуставных переломов кости голени: показания, осложнения, результаты применения / В. Г. Климовицкий, В. Ю. Черныш, Ф. В. Климовицкий // Травма. - 2016. - Том 17, № 2ев. - С. 18-22.
 8. Король, С. О. Медична евакуація в системі надання допомоги пораненим з вогнепальними переломами кісток гомілки та відривами кінцівок під час антитерористичної операції / С. О. Король // Травма. - 2016. - № 4ев. - С. 92-95.
 9. Лифанов, А. В. Перелом проксимального отдела головки плечевой кости: благополучный и осложненный исход лечения / А. В. Лифанов, Л. Т. Левченко, Л. Б. Резник // Лечащий Врач. - 2016. - № 12ев. - С. 68-70.
 10. Мартынчук, А. А. Траумель С - биорегуляционный подход при травмах и воспалении / А. А. Мартынчук, С. В. Попович // Травма. - 2016. - Том 17, № 2ев. - С. 13-17. 
 11. Метаболизм соединительной ткани у больных с гнойными осложнениями после остеосинтеза отломков длинных костей / С. Магомедов, Л. В. Полищук, Т. А. Кузуб [и др.] // Травма. - 2016. - Том 17, № 1ев. - С. 111-115.
 12. Методика установки ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава в условиях остеопороза при последствиях травм / В. А. Филиппенко, В. А. Танькут, С. Е. Бондаренко [и др.] // Травма. - 2016. - Том 17, № 2ев. - С. 94-99.
 13. Парацетамол (Инфулган) в послеоперационной аналгезии / В. Е. Аваков, Р. М. Сайипов, Т. М. Исомов, Г. М. Бозоров // Травма. - 2016. - Том 17, № 1ев. - С. 28-32.
 14. Післяопераційне знеболення у травматологічних хворих з ендопротезуванням кульшового суглоба / Ю. Є. Сурсаєв, А. І. Семененко, О. І. Дацюк [та ін.] // Медицина болю. - 2016. - № 3. - С. 60-63.
 15. Предоперационная распространенность тромбоза вен нижних конечностей у больных с переломами шейки бедренной кости / Н. Л. Анкин, Т. М. Петрик, В. А. Ладыка, В. В. Роенко // Травма. - 2016. - № 4ев. - С. 66-69.
 16. Проценко, В. В. Методи комплексного лікування хворих на рак молочної залози з метастатичним ураженням кісток / В. В. Проценко, А. В. Жильчук, О. В. Ільніцький // Травма. - 2016. - Том 17, № 1ев. - С. 71-76.
 17. Реабілітація хворих на ревматоїдний артрит після ендопротезування кульшового суглоба / С. І. Герасименко, М. В. Полулях, А. М. Бабко [та ін.] // Травма. - 2016. - № 5ев. - С. 85-88.
 18. Сонографічна діагностика акроформи хвороби Ольє у дітей / Ю. М. Гук, А. М. Зима, Р. В. Лучко, І. О. Молнар // Травма. - 2016. - № 5ев. - С. 81-84.
 19. Страфун, С. С. Диференційоване лікування заднього вивиху плеча / С. С. Страфун, В. М. Ломко // Травма. - 2016. - Том 17, № 1ев. - С. 42-46.
 20. Страфун, С. С. Лікування «нещасливої тріади» плечового суглоба / С. С. Страфун, С. В. Богдан, А. С. Лисак // Травма. - 2016. - № 6ев. - С. 46-52.
 21. Тактика хірургічного лікування наслідків поліструктурних ушкоджень передпліччя та кисті / Л. Ю. Науменко, В. М. Хом'яков, А. М. Доманський [та ін.] // Травма. - 2016. - Том 17, № 2ев. - С. 86-89.
 22. Технология репозиции переломов дистального метаэпифиза лучевой кости / А. К. Рушай, Ф. В. Климовицкий, С. В. Лисунов [и др.] // Травма. - 2016. - № 5ев. - С. 61-66.
 23. Філь, А. Ю. Досвід використання доступу Роттінгера (Мюнхен) в ендопротезуванні кульшового суглоба / А. Ю. Філь, Д. Б. Гут // Травма. - 2016. - № 5ев. - С. 76-80.
 24. Хірургічне лікування переломів таранної кістки із застосуванням біомеханічно обґрунтованої системи фіксації уламків кісток / А. М. Турчин, М. Л. Анкін, А. П. Лябах [та ін.] // Лікарська справа. - 2016. - № 3/4. - С. 91-95.
 25. Черний, В. И. Новые возможности послеоперационного обезболивания / В. И. Черний, С. Е. Куглер // Травма. - 2016. - Том 17, № 2ев. - С. 29-35.


 (Поточний список. 2017р. Вип. 2.)

 1. Бабко, А. М. Ортопедичне лікування хворих з приводу ревматоїдного артриту за одночасного ураження кульшових та колінних суглобів / А. М. Бабко, А. С. Герасименко, А. С. Страфун // Клінічна хірургія. - 2017. - № 6. - С. 64-67.
 2. Відновне лікування постраждалих із множинними вогнепальними переломами довгих кісток / О. А. Бур'янов, А. П. Казмірчук, Ю. О. Ярмолюк [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2017. - № 1. - С. 46-53. 
 3. Випадок патологічного перелому хребця внаслідок метастазування нейроендокринної пухлини шлунка / Д. Д. Третяк, І. В. Хоменко, Є. Л. Семенець, Н. М. Сидорова // Український медичний вісник. - 2017. - № 4. - С. 21-23.
 4. Восстановление сухожилий с использованием электросварки - новый шаг в травматологии / П. Ф. Музыченко, В. А. Черняк, Г. С. Маринский, Е. Д. Волнянская // Клінічна хірургія. - 2016. - № 12 ев. - С. 64-66.
 5. Голобородько, С. А. Аппарат внешней фиксации для лечения закрытых переломов пястных костей / С. А. Голобородько // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2017. - № 2. - С. 92-96.
 6. Ендопротезування в пацієнтів із наслідками невправлених переломовивихів у кульшовому суглобі / В. А. Філіпенко, С. Є. Бондаренко, С. О. Хмизов [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2017. - № 2. - С. 78-83. 
 7. Канзюба, А. И. «Переломы несостоятельности» тазового кольца / А. И. Канзюба, Т. А. Шамова // Травма. - 2017. - № 1 ев. - С. 87-92.
 8. Козлов, В. К. Клинический опыт применения различных методик комплексного лечения раненых с огнестрельными переломами костей конечностей / В. К. Козлов, Б. Г. Ахмедов, А. М. Чилилов // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова. - 2017. - № 3 ев. - С. 61-69. 
 9. Козопас, В. С. Досвід лікування внутрішньосуглобових переломів п'яткової кістки методом накісткового остеосинтезу / В. С. Козопас // Клінічна хірургія. - 2017. - № 4. - С. 66-68.
 10. Король, С. О. Сучасні підходи до хірургічного лікування бойової травми кисті на етапах медичної евакуації / С. О. Король, Б. В. Матвійчук, В. В. Бурлука // Травма. - 2017. - № 1 ев. - С. 34-38.
 11. Кулева, О. В. Діагностика свіжого ушкодження п'яткового сухожилка / О. В. Кулева, А. П. Лябах // Клінічна хірургія. - 2016. - № 12 ев. - С. 61-63.
 12. Курінний, І. М. Лікування ізольованих переломів capitulum humeri в дорослих пацієнтів із застосуванням мікрогвинтів / І. М. Курінний, О. С. Страфун, С. В. Тимошенко // Травма. - 2017. - № 1 ев. - С. 10-18.
 13. Напружено-деформований стан проксимального відділу стегнової кістки в умовах ендопротезування в разі дефекту шийки на рівні малого вертлюга зі встановленими ніжками різного типу фіксації / В. А. Філіпенко, С. Є. Бондаренко, В. О. Танькут [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2017. - № 1. - С. 34-38.
 14. Принципы лечения задней нестабильности коленного сустава (обзор литературы) / М. Л. Головаха, И. В. Диденко, С. Н. Красноперов [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2017. - № 2. - С. 122-129.
 15. Причини вивиху головки ендопротеза після первинного ендопротезування кульшового суглоба / В. А. Філіпенко, В. О. Танькут, В. О. Мезенцев, О. М. Овчинніков // Травма. - 2017. - № 1 ев. - С. 27-33.
 16. Результаты восстановления передней крестообразной связки по технологии "все внутри" / М. Л. Головаха, С. Н. Красноперов, Р. В. Титарчук [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2017. - № 2. - С. 84-91.
 17. Страфун, О. С. Лікування кальцифікуючого тендиніту сухожилків ротаторної манжети плечового суглоба / О. С. Страфун // Травма. - 2017. - № 1 ев. - С. 19-26.
 18. Трухан, Д. И. Выбор анальгетика при травматических повреждениях и воспалительных изменениях опорно-двигательного аппарата на амбулаторном этапе / Д. И. Трухан, Е. Н. Деговцов // Амбулаторная хирургия. - 2017. - № 1-2 ев. - С. 51-57.
 19. Фищенко, Я. В. Диагностика синдрома крестцово-подвздошных суставов / Я. В. Фищенко, И. И. Белая, А. П. Кудрин // Боль. Суставы. Позвоночник. - 2016. - № 4 ев. - С. 18-23.

  (Поточний список. 2017р. Вип. 3.) 
 1. Алиев, Г. А. Артродезирование коленного сустава при неспецифических гнойных остеоартритах с применением аппарата внешней фиксации / Г. А. Алиев, Ч. А. Али-заде // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2016. - № 4 ев. - С. 47-54.
 2. Білінський, П. І. Сучасний стан лікування перипротезних переломів стегнової кістки / П. І. Білінський, В. А. Андрейчин, О. В. Дроботун // Травма. - 2017. - Том 18, № 3 ев. - С. 106-111.
 3. Боскін, Г. Л. Спосіб остеосинтезу через- та надвиросткових переломів плечової кістки в дітей / Г. Л. Боскін // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2016. - № 2 ев. - С. 60-64.
 4. Головаха, М. Л. Тенодез сухожилия длинной головки бицепса при его патологии / М. Л. Головаха, И. В. Шишка, И. Н. Забелин // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2016. - № 2 ев. - С. 65-69. 
 5. Гужевський, І. В. Вплив коморбідності на результати ендопротезування суглобів нижніх кінцівок у хворих з остеоартрозом при спондилоепіфізарній дисплазії / І. В. Гужевський, С. І. Герасименко, Л. М. Панченко // Травма. - 2017. - Том 18, № 2 ев. - С. 112-116. 
 6. Демченко, Д. О. Хірургічне лікування уродженого кіфозу (огляд літ.) / Д. О. Демченко, А. О. Мезенцев, Д. Є. Петренко // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2016. - № 4 ев. - С. 111-118.
 7. Литвишко, В. А. Лечение оскольчатых переломов длинных костей конечностей аппаратами внешней фиксации / В. А. Литвишко // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2016. - № 4 ев. - С. 40-46.
 8. Лоскутов, О. А. Эндопротезирование тазобедренного сустава при вывихе бедра диспластического генеза / О. А. Лоскутов // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2016. - № 4 ев. - С. 84-89.
 9. Лоскутов, О. Є. Сучасна концепція діагностики та лікування вогнепальних і мінно-вибухових поранень кінцівок / О. Є. Лоскутов, Я. Л. Заруцький // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2016. - № 2 ев. - С. 5-9. 
 10. Макогончук, А. В. Екстрена медична допомога при зовнішніх кровотечах на догоспітальному етапі / А. В. Макогончук // Травма. - 2017. - Том 18, № 2 ев. - С. 61-65.
 11. Мателенок, Е. М. Восстановление головки лучевой кости при застарелых переломовывихах в локтевом суставе с использованием костных аутотрансплантатов / Е. М. Мателенок // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2016. - № 4 ев. - С. 34-39.
 12. Переміщення відламків під час лікування діафізарних переломів та їх значення для процесу регенерації кістки / О. К. Попсуйшапка, В. О. Литвишко, Н. О. Ашукіна, С. М. Яковенко // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2016. - № 2 ев. - С. 31-40.
 13. Перестройка трансплантата передней крестообразной связки по данным МРТ / С. Н. Красноперов, И. В. Диденко, Р. В. Титарчук [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2016. - № 4 ев. - С. 55-61.
 14. Периопераційна мультимодальна аналгезія в ортопедо-травматологічних хворих у разі малоінвазивних хірургічних втручань / О. А. Бур’янов, Ю. Л. Соболевський, Т. М. Омельченко [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2016. - № 2 ев. - С. 70-74.
 15. Применение наружного чрескостного остеосинтеза в практике специализированного травматологического отделения городской больницы (на примере городской больницы № 3 г. Краматорска) / В. Г. Климовицкий, В. Ю. Черныш, Ф. В. Климовицкий [и др.] // Травма. - 2017. - Том 18, № 2 ев. - С. 36-40.
 16. Прозоровский, Д. В. Дифференцированный подход к выбору вида хирургического пособия при коррекции вальгусной деформации первого пальца стопы / Д. В. Прозоровский, Р. И. Бузницкий, К. К. Романенко // Травма. - 2017. - Том 18, № 2 ев. - С. 81-87. 
 17. Профилактика и лечение пролежней в отделениях интенсивной терапии (обзор литературы) / Л. А. Мальцева, Н. Ф. Мосенцев, Е. А. Мищенко [и др.] // Медицина неотложных состояний. - 2017. - № 3 ев. - С. 100-104.
 18. Саковец, Т. Комплексная терапия заболеваний опорно-двигательного аппарата локальными формами ибупрофена / Т. Саковец, Г. Хузина, А. Емелин // Врач. - 2017. - № 6 ев. - С. 41-44. 
 19. Сучасні тенденції лікування перипротезних переломів стегнової кістки / П. І. Білінський, Б. І. Паламар, О. В. Дроботун [та ін.] // Травма. - 2017. - Том 18, № 2 ев. - С. 88-94.
 20. Сучасні хірургічні методи лікування постраждалих з вогнепальними пораненнями кінцівок / О. А. Бур’янов, Ю. О. Ярмолюк, Д. В. Лось, М. В. Вакулич // Травма. - 2017. - Том 18, № 2 ев. - С. 30-35.
 21. Шуба, В. Й. Медикаментозна корекція гострого больового синдрому в комплексному лікуванні ушкоджень опорно-рухового апарату / В. Й. Шуба // Травма. - 2017. - Том 18, № 2 ев. - С. 66-69.
 22. Эндопротезирование тазобедренного сустава при сопутствующей патологии позвоночника / А. Лычагин, Г. Кавалерский, Я. Рукин [и др.] // Врач. - 2017. - № 5 ев. - С. 16-19.