НА ДОПОМОГУ ЕПІДЕМІОЛОГУ-ІНФЕКЦІОНІСТУ-2017

 

<< Повернутися

(Поточний список. 2017р. Вип. 1.)

 1. Викулов, Г. Эпштейна-Барр вирусная инфекция : особенности патогенеза и ассоциация с первичным иммунодефицитом / Г. Викулов // Врач. - 2016. - № 12 эв. - С. 76-80.
 2. Вірусний гепатит В у дорослих : Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги // Рациональная фармакотерапия. - 2016. - № 4. - С. 35-52.
 3. Забарна, О. Г. Оцінка впливу температурних показників на формування маляріогенності території України / О. Г. Забарна, О. О. Халаїм // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 4ев. - С. 69-72.
 4.  Катамнез больных иксодовыми клещевыми боррелиозами, вызванными Borrelia miyamotoi или Borrelia burgdorferi sensu lato / Л. И. Багаутдинова, А. Е. Платонов, Д. С. Сарксян [и др.] // Терапевтический архив. - 2016. - Том 88, № 11ев. - С. 43-54.
 5. Климанська, Л. А. Деякі актуальні питання коінфекції ВІЛ/туберкульоз / Л. А. Климанська, О. А. Голубовська // Практикуючий лікар. - 2016. - № 3ев. - С. 68-72.
 6. Кузьмин, В. Н. Система эпидемиологического контроля в акушерском стационаре многопрофильной больницы / В. Н. Кузьмин // Лечащий Врач. - 2016. - № 12ев. - С. 12-16.
 7. Кунинець, О. Санітарно-протиепідемічний режим у закладах загальної практики - сімейної медицини / О. Кунинець // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 10ев. - С. 77-89.
 8. Маркович, І. Г. Вплив факторів середовища життєдіяльності людини на ризик виникнення інфекційних хвороб / І. Г. Маркович, І. Ф. Маркович // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 4ев. - С. 13-20. 
 9. Незгода, І. І. Особливості клінічного перебігу норовірусної інфекції у дітей / І. І. Незгода, А. А. Асауленко, В. І. Князева // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 3ев. - С. 47-50.
 10. Організація та особливості проведення профілактичних протиепідемічних дезінфекційних заходів серед цивільного населення й військовослужбовців у зоні локальних збройних конфліктів та бойових дій для запобігання спалахам та виникненню осередків інфекційних захворювань / І. В. Кочін, Л. Г. Мануйленко, В. В. Царьов, В. С. Березовський // Медицина неотложных состояний. - 2016. - № 7ев. - С. 90-101.
 11. Топ самых опасных пищевых паразитов / А. А. Заславская, И. Б. Ершова, Е. И. Абилова, И. А. Лохматова // Актуальная инфектология. - 2016. - № 4. - С. 85-92.
 12. Усачова, О. В. Гострі кишкові інфекції у дітей : сучасні можливості реалізації концепції запобігання антибіотикорезистентності / О. В. Усачова // Актуальная инфектология. - 2016. - № 4. - С. 29-34. 
 13. Харченко, Г. А. Иерсиниоз у детей: актуальность проблемы, клинический случай / Г. А. Харченко, О. Г. Кимирилова // Лечащий Врач. - 2016. - № 12ев. - С. 46-47.
 14. Чемич, М. Д. Особливості перебігу ВІЛ-інфекції залежно від шляхів інфікування / М. Д. Чемич, А. І. Піддубна // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 3ев. - С. 23-27.
 15. Шелевицька, В. А. Особливості перебігу трихінельозу на сучасному етапі / В. А. Шелевицька, О. Г. Партоєва // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 4ев. - С. 73-76. 
 16. Щербинина, М. Б. Внепеченочные проявления хронического вирусного гепатита С: своевременная диагностика улучшает прогноз / М. Б. Щербинина, Т. Н. Шевченко // Український терапевтичний журнал. - 2016. - № 3. - С. 93-99. 

 (Поточний список. 2017р. Вип. 2.)

 1. Васильєва, Н. А. Укуси гризунами і розвиток лептоспірозу / Н. А. Васильєва, Н. І. Годована, Ю. А. Кравчук // Інфекційні хвороби. - 2017. - № 1. - С. 47-49. 
 2. Випадок завізної тропічної малярії на Буковині / Ю. І. Бойко, В. Д. Москалюк, М. О. Андрущак [та ін.] // Інфекційні хвороби. - 2017. - № 1. - С. 76-79.
 3. Дзюба, Д. О. Холера: особливості перебігу та інтенсивної терапії / Д. О. Дзюба, О. А. Галушко, А. С. Крилова // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2017. - № 2. - С. 30-36.
 4. Дуда, О. К. Лихоманка Ріфт-Валлі / О. К. Дуда, О. Р. Вега // Мистецтво лікування. - 2017. - № 4-5. - С. 46-53.
 5. Клініко-епідеміологічна характеристика сучасної вітряної віспи / Л. Р. Шостакович-Корецька, Г. О. Ревенко, І. В. Будаєва [та ін.] // Сімейна медицина. - 2017.- № 1 ев. - С. 145-147.
 6. Корь // Український медичний вісник. - 2017. - № 6. - С. 42-43.
 7. Лохматова, И. А. Топ самых опасных пищевых паразитов. Аскаридоз. Трипаносомозы / И. А. Лохматова // Актуальная инфектология. - 2017. - № 1. - С. 78-87. 
 8. Незгода, І. І. Вітряна віспа у дітей / І. І. Незгода, Л. І. Левицька // Інфекційні хвороби. - 2017. - № 1. - С. 60-70. 
 9. Папилломавирусная инфекция и ВПЧ-ассоциироваванные заболевания / Н. В. Зароченцева, Ю. М. Белая, Г. А. Самсыгина [и др.] // Лечащий врач.- 2017.- № 4 ев.- С. 56-63.
 10. Применение препарата Регидрон Био в комплексной терапии ротавирусной инфекции / А. И. Савчук, В. Р. Гайдей, Л. К. Бошкова [и др.] // Сімейна медицина.- 2017.- № 2.- С. 156-160.
 11. Ревенко, Г. О. Порушення функції В-лімфоцитів при ВІЛ-інфекції / Г. О. Ревенко, В. В. Маврутенков // Інфекційні хвороби. - 2017. - № 1. - С. 50-59. 
 12. Рябоконь, О. В. Ефективність застосування фіксованої комбінації софосбувіру/ ледіпасвіру у хворих на хронічний гепатит С з досвідом противірусного лікування / О. В. Рябоконь // Український медичний вісник. - 2017. - № 6. - С. 10-13. 
 13. Энтеровирусный менингит : особенности течения и диагностики на современном этапе / Л. Р. Шостакович-Корецкая, В. Г. Слатвитский, И. В. Будаева [и др.] // Здоровье ребенка.- 2016.- № 8 ев.- С. 78-81.