НА ДОПОМОГУ ЕНДОКРИНОЛОГУ-2017

 

 

<< Повернутися

(Поточний список. 2017р. Вип.1.)

 1. Волк, Ю. В. Клинический случай ранней манифестации аутоиммунного полигландулярного синдрома 3А типа у детей / Ю. В. Волк, А. В. Солнцева // Український журнал дитячої ендокринології. - 2016. - № 4. - С. 28-33. 
 2. Волошина, Л. О. Рання діагностика гіпотиреозу як фактора прогресування остеоартрозу та коморбідних процесів, особливості фітокорекції / Л. О. Волошина // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2016. - № 7ев. - С. 86-92. 
 3. Галицкая, В. В. Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения. Обзор избранных глав руководства Европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism" / В. В. Галицкая // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2016. - № 7ев. - С. 61-63.
 4. Галицкая, В. В. Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения. Обзор руководства Европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and Treatment of Endogenous Subclinical Hyperthyroidism" / В. В. Галицкая // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2016. - № 6ев. - С. 61-65.
 5. Гуріна, Н. І. Автоімунний полігландулярний синдром (спостереження з практики) / Н. І. Гуріна, П. Г. Прудиус, М. В. Власенко // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2016. - № 7ев. - С. 64-66. 
 6. Кашперська, В. Я. Корекція гіпокальціємії при різних захворюваннях щитоподібної залози після тиреоїдектомії / В. Я. Кашперська // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2016. - № 6ев. - С. 43-47.
 7. Костіцька, І. Якість життя хворих на цукровий діабет 2 типу за умов використання сучасних класів цукрознижувальних препаратів / І. Костіцька // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2016. - № 6. - С. 80-86.
 8. Латентный аутоиммунный диабет взрослых: информативность аутоантител / Ю. В. Силко, Т. В. Никонова, О. Н. Иванова [и др.] // Терапевтический архив. - 2016. - Том 88, № 10ев. - С. 42-45.
 9. Маляр, К. Досвід застосування фіксованої комбінації ситагліптину та метформіну у хворих із декомпенсованим цукровим діабетом 2 типу, надлишковою масою тіла або ожирінням / К. Маляр, О. Анісімова, О. Дрішлюк // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2016. - № 5. - С. 54-57. 
 10. Mozaffarian, D. Диета и приоритеты рекомендаций при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете и ожирении. Обзор литературы / D. Mozaffarian // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2016. - № 5. - С. 17-34. 
 11. Мутации в гене CDC73 у молодых пациенток с первичным гиперпаратиреозом (описание двух клинических случаев) / Е. О. Мамедова, Н. Г. Мокрышева, Е. А. Пигарова [и др.] // Терапевтический архив. - 2016. - Том 88, № 10ев. - С. 57-62.
 12. Ожирение при метаболическом синдроме и дисфункция почек / И. А. Садулаева, Ю. А. Васюк, О. С. Трофименко [и др.] // Терапевтический архив. - 2016. - Том 88, № 10ев. - С. 93-98.
 13. Паньків, І. В. Вміст вітаміну D і стан кісткового метаболізму при синдромі тиреотоксикозу (огляд літератури) / І. В. Паньків // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2016. - № 7ев. - С. 44-51. 
 14. Паньків, В. І. Сучасні погляди на алгоритми ведення вагітних і породіль із дифузним токсичним зобом / В. І. Паньків, О. С. Паєнок, М. О. Костів // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2016. - № 6ев. - С. 77-86. 
 15. Пашковська, Н. В. Лікування гіпотиреозу згідно із сучасними клінічними настановами / Н. В. Пашковська // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2016. - № 6ев. - С. 48-58.
 16. Самородская, И. В. Питание при ожирении: целевые критерии и мониторинг снижения массы тела / И. В. Самородская, Е. В. Болотова // Терапевтический архив. - 2016. - Том 88, № 10ев. - С. 99-104. 
 17. Суркова, Е. В. Сахарный диабет и центральная нервная система / Е. В. Суркова // Терапевтический архив. - 2016. - Том 88, № 10ев. - С. 82-86. 
 18. Тактика ведения взрослых больных сахарным диабетом 2-го типа. Рекомендации Национального института здоровья и качества медицинской помощи Великобритании 2016 // Практична ангіологія. - 2016. - № 3. - С. 5-10.
 19. Тихонова, С. Мультидисциплінарний підхід у веденні пацієнтів із коморбідною патологією - цукровий діабет 2 типу та артеріальна гіпертензія / С. Тихонова // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2016. - № 6. - С. 70-78.
 20. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Цукровий діабет 1 типу у дітей. Для закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу. Частина 2 // Український журнал дитячої ендокринології. - 2016. - № 4. - С. 34-86.
 21. Чернишов, В. А. Вплив дисліпідемії на ефективність гіпотензивної терапії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і гіпертонічною хворобою / В. А. Чернишов, О. В. Бабенко, І. А. Валентинова // Український терапевтичний журнал. - 2016. - № 4. - С. 7-16.
 22. Юзвенко, Т. Ю. Взаємозв'язки гормональних порушень і компонентів метаболічного синдрому у хворих на первинний гіпотиреоз / Т. Ю. Юзвенко // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2016. - № 6ев. - С. 66-70.

 (Поточний список. 2017р. Вип.2.)

 1. Акромегалія: настанови з клінічної практики ендокринологічного товариства (Частина 2) / Л. Катцнельсон, Е. Р. мол. Лос, Шломо Мелмед // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2016. - № 4 ев. - С. 77-86.
 2. Вербовой , А. Ф. Синдром гипотиреоза / А. Ф. Вербовой // Здоров'я України.- 2017.- № 4.- С. 40-41.
 3. Впервые выявленный сахарный диабет как манифестация плюригормональной опухоли гипофиза (соматотропиномы-кортикотропиномы). Клинический случай / Е. Э. Третьяк, Л. В. Щекатурова, Г. А. Кидалова, Д. Г. Когут // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2016. - № 4 ев. - С. 71-76.
 4. Галицкая, В. В. Субклинический гипертиреоз : диагностические критерии и принципы лечения (Обзор руководства европейской тиреоидной ассоциации 2015 года «Diagnosis and Treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism») / В. В. Галицкая // Здоровье женщины.- 2016.- № 8 ев.- С. 114-118.
 5. Горобейко, М. Б. Синдром діабетичної стопи. Надумана чи реальна загроза / М. Б. Горобейко // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2017. - № 1 ев. - С. 81-89.
 6. Діагностика синдрому Шерешевського-Тернера у дітей. Методичні рекомендації (2016 р.) // Український журнал дитячої ендокринології. - 2017. - № 1. - С. 38-46.
 7. Зелінська, Н. Б. Клініко-генетичні варіанти синдрому Шерешевського-Тернера та обґрунтування вибору їх лікування / Н. Б. Зелінська, І. Ю. Шевченко, Є. В. Глоба // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2017. - № 1 ев. - С. 51-62.
 8. Искендерли, Г. Аналог инсулина деглюдек в практике эндокринолога / Г. Искендерли // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2017. - № 1. - С. 40-43.
 9. Комбинированная терапия при диабетической нейропатии // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2017. - № 1. - С. 44-50.
 10. Резниченко, В. Преконцепционная подготовка к беременности и тактика ведения женщин с гипотиреозом во время беременности и в послеродовом периоде / В. Резниченко, М. Бобрик, И. Сидорова // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2017. - № 1. - С. 57-63.
 11. Скрипник, Н. В. Метаболічний синдром і гіпотиреоз : патогенетичні взаємозв’язки, діагностика, лікування / Н. В. Скрипник, Т. С. Вацеба // Здоров'я України. Темат. номер : Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади. - 2017. - № 1. - С. 60-63.
 12. Стандарти медичної допомоги при діабеті-2017, Американська діабетична асоціація // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2017. - № 1. - С. 20-34.
 13. Стандарти медичної допомоги при діабеті-2017: коротко про нововведення // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2017. - № 1. - С. 16-19.
 14. Ткач, С. М. Фармакотерапия ожирения : прошлое, настоящее и будущее (Ч. 2) / С. М. Ткач, Т. Ю. Юзвенко // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2017. - № 1 ев. - С. 9-16.
 15. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Цукровий діабет 1 типу у дітей. Для закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу. Частина 3" // Український журнал дитячої ендокринології. - 2017. - № 1. - С. 47-88.
 16. Черенько, М. С. Лікування хронічного гіпопаратиреозу у дорослих : сучасні погляди на діагностику і лікування (з огляду на останні клінічні настанови Європейської товариства з ендокринології) / М. С. Черенько, З. Г. Крушинська // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2017. - № 1 ев. - С. 90-94.
 17. Черенько, С. М. Феохромоцитоми малого розміру: клініко-діагностичні та периопераційні аспекти захворювання / С. М. Черенько, О. С. Ларін, О. А. Товкай // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2016. - № 4 ев. - С. 34-42.
 18. Що нового у виявленні та лікуванні дисліпідемії і профілактиці прогресування атеросклерозу ? Рекомендації Американської асоціації клінічних ендокринологів і Американської колегії ендокринологів (2017 р.) // Рациональная фармакотерапия. - 2017. - № 1. - С. 51-61.

  (Поточний список. 2017р. Вип.3.)
 1. Аміодарон - асоційована дисфункція щитоподібної залози : наукові дані та клінічна практика / О. В. Зінич, Н. М. Кушнарьова, П. П. Зінич, Н. Я. Кобринська // Здоров'я України. Темат. номер : Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади. - 2017. - № 2. - С. 4-5.
 2. Антоненко, А. М. Фактори навколишнього середовища як чинники ризику патології щитоподібної залози (аналітичний огляд літератури, друге повідомлення) / А. М. Антоненко, М. М. Коршун // Довкілля та здоров'я. - 2017. - № 1. - С. 59-64.
 3. Ахмедова Ш. У. Особенности поражения почек у больных сахарным диабетом 2-го типа с ожирением / Ш.У. Ахмедова, З. С. Кадырова // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2017. - № 2 ев. - С. 177-180.
 4. Баянова, Е. Г. Взаимосвязь между компонентами метаболического синдрома у больных ожирением / Е. Г. Баянова // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2017. - № 2 ев. - С. 209-212.
 5. Березин, А. Биологические маркеры кардиоваскулярного риска при сахарном диабете / А. Березин / Врач. - 2017. - № 4 ев. - С. 14-18.
 6. Будрейко, О. А. Тиреотоксикоз у дітей молодшого віку / О. А. Будрейко // Здоров'я України. Темат. номер : Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади. - 2017. - № 2. - С. 33-34.
 7. Власенко, М. В. Діабетична хвороба нирок / М. В. Власенко, Ю. О. Кривов’яз // Здоров'я України. Темат. номер : Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади. - 2017. - № 1. - С. 48-51.
 8. Власенко, М. В. Сучасні підходи до діагностики та лікування патології щитоподібної залози / М. В. Власенко // Здоров'я України. Темат. номер : Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади. - 2017. - № 2. - С. 10-11.
 9. Галушко, О. А. Декомпенсація цукрового діабету у хворих із гострими порушеннями мозкового кровообігу / О. А. Галушко // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2017. - № 3. - С. 5-10.
 10. Гончарова, О. А. Саркопения при сахарном диабете 2-го типа (обзор и собственные наблюдения) / О. А. Гончарова // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2017. - № 2 ев. - С. 186-194.
 11. Камінський, О. В. Гіпотиреоз і вагітність : нові рекомендації щодо особливостей діагностики й тактики лікування / О. В. Камінський, Т. Ф. Татарчук // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2017. - № 2 ев. - С. 152-157.
 12. Кондрацька, І. Синдром гіпоглікемії в практиці лікаря-ендокринолога / І. Кондрацька // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2017. - № 2. - С. 31-34.
 13. Маньковський, Б. Клінічний досвід застосування препарату воглібозу у лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу / Б. Маньковський, А. Гарницька // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2017. - № 2. - С. 46-48. 
 14. Маслянко, В. А. Рання діагностика й частота розвитку діабетичної нефропатії залежно від тривалості цукрового діабету 1-го типу / В. А. Маслянко // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2017. - № 2 ев. - С. 167-170.
 15. Місце гепатопротекторного препарату в комплексній терапії діабетичного кетозу-кетоацидозу / З. П. Ніжинська-Астапенко, М. В. Власенко, Л. В. Притуляк, Ю. О. Кривов'яз // Практикуючий лікар. - 2016. - № 4 ев. - С. 47-50.
 16. Mitrakou, M. Применение инсулиновых помп у пациентов с сахарным диабетом / M. Mitrakou, Ю. Сахарова // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2017. - № 2. - С. 57-58.
 17. Паньків, В. І. Порушення вуглеводного обміну в клінічній практиці / В. І. Паньків // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2017. - № 2 ев. - С. 39-44.
 18. Пашковська, Н. В. Селен та автоімунні захворювання щитоподібної залози / Н. В. Пашковська // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2017. - № 1 ев. - С. 33-38.
 19. Перцева, Н. Выбор перорального сахароснижающего препарата в дополнение к инсулинотерапии при сахарном диабете 2 типа / Н. Перцева // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2017. - № 2. - С. 25-30.
 20. Саволюк, С. І. Особливості лікувальної тактики та періопераційного супроводу при гострому панкреатиті біліарної етіології у хворих на цукровий діабет / С. І. Саволюк, Я. В. Томашевський // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2017. - № 2 ев. - С. 158-166.
 21. Сергієнко, Р. Адгезивний капсуліт / Р. Сергієнко, А. Вовченко // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2017. - № 2. - С. 53-56. 
 22. Синяченко, Ю. О. Течение и эффективность лечения варикозной болезни вен нижних конечностей у больных сахарным диабетом / Ю. О. Синяченко, Г. Е. Самойленко, О. В. Синяченко // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2017. - № 1 ев. - С. 27-32.
 23. Соколова, Л. Ранняя интенсификация терапии сахарного диабета 2 типа: изменение стереотипа / Л. Соколова // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2017. - № 2. - С. 63-66. 
 24. Супрун, Э. В. Мультидисциплинарный подход к профилактике и лечению периферической полинейропатии и синдрома диабетической стопы / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко // Рациональная фармакотерапия. - 2017. - № 2. - С. 39-44.
 25. Эффективность дапаглифлозина в лечении больных сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с гипертонической болезнью и ожирением / И. М. Фуштей, О. В. Ткаченко, С. Л. Подсевахина [и др.] // Сімейна медицина. - 2017. - № 2. - С. 124-127.


 (Поточний список. 2017р. Вип.4.)

 1. Абрамова, Н. О. Современные представления о синдроме эутиреоидной патологии в клинической практике / Н. О. Абрамова, Н. В. Пашковская // Лікарська справа = Врачебное дело. – 2017. – № 1/2. – С. 31-38. 
 2. Волкова, Н. В. Клинический случай разных форм врожденной дисфункции коры надпочечников у сибсов / Н. В. Волкова, А. В. Солнцева, Н. М. Кизевич // Український журнал дитячої ендокринології. – 2017. – № 2. – С. 45-51. 
 3. Генделека, Г. Ф. Типичные ошибки при диагностике и лечении сахарного диабета / Г. Ф. Генделека, А. Н. Генделека // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – Том 13, № 3 ев. – С. 191-196.
 4. Давидова, І. Лікування хворого з цукровим діабетом та високим серцево-судинним ризиком. Погляд кардіолога (клінічний випадок) / І. Давидова // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 3. – С. 61-66.
 5. Дисгормональні стани репродуктивної системи в жінок після тиреоїдектомії та радіойодтерапії з приводу диференційованої карциноми щитоподібної залози / А. М. Кваченюк, Т. М. Кучменко, Ю. М. Божок [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – Том 13, № 3 ев. – С. 167-171.
 6. Дисфункція гіпоталамуса : етіологія, клініка, діагностика, лікування (методичні рекомендації) / В. І. Боцюрко, І. О. Костіцька, О. М. Дідушко [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – Том 13, № 4 ев. – С. 290-296. 
 7. Жердева, Н. Н. Новые возможности применения бенфотиамина / Н. Н. Жердева // Проблеми ендокринної патології. – 2017. – № 3 ев. – С. 44-48. 
 8. Каримова, М. М. Парциальный гигантизм / М. М. Каримова, З. Ю. Халимова // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – Том 13, № 4 ев. – С. 297-299.
 9. Кондрацька, І. Лікування хворого з цукровим діабетом та високим серцево-судинним ризиком. Погляд ендокринолога (клінічний випадок) / І. Кондрацька // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 3. – С. 67-69.
 10. Лучицький, Є. В. Чоловічий гіпогонадизм (Частина 1) / Є. В. Лучицький, В. Є. Лучицький, М. Д. Тронько // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – Том 13, № 4 ев. – С. 281-289. 
 11. Орлик, О. Новини про вічне, або Нові дослідження про харчування та метаболічні захворювання / О. Орлик // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 3. – С. 51-56. 
 12. Процюк, О. В. У фокусі глімепірид: деякі аспекти використання оригінальних та відтворених препаратів / О. В. Процюк // Сімейна медицина. – 2017. – № 3. – С. 73-74.
 13. Сорокман, Т. В. Уроджений гіпотиреоз: частота та клінічні особливості різних форм / Т. В. Сорокман // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – Том 13, № 3 ев. – С. 172-177. 
 14. Стандарти медичної допомоги при діабеті-2017, Американська діабетична асоціація // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 3. – С. 9-27.
 15. Уріна, М. О. Гастроінтестинальна стромальна пухлина шлунку у хворої з первинним гіперальдостеронізмом / М. О. Уріна // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2017. – № 2 ев. – С. 78-81.
 16. Хаустова, О. О. Больова форма діабетичної невропатії та її лікування прегабаліном / О. О. Хаустова // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2017. – № 2 ев. – С. 93-103.
 17. Чернявская, И. В. Подходы к лечению субклинических форм тиреоидной патологии / И. В. Чернявская, И. П. Романова, Е. Г. Дорош // Проблеми ендокринної патології. – 2017. – № 2 ев. – С. 49-56. 
 18. Шушляпіна, О. В. Особливості ліпідного обміну у дітей з ожирінням та тиреопатіями / О. В. Шушляпіна // Проблеми ендокринної патології. – 2017. – № 3 ев. – С. 71-77. 

(Поточний список. 2017р. Вип.5.)

 1. Абдувахабова, М. Б. Редкий случай глиомы хиазмы у женщины, страдающей гипогонадотропным гипогонадизмом и ожирением / М. Б. Абдувахабова // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – Том 13, № 5 ев. – С. 394-395.
 2. Алимова, И. Л. Маски тяжелого приобретенного гипотиреоза у детей дошкольного возраста / И. Л. Алимова, Ю. В. Лабузова // Проблемы эндокринологии. – 2017. – № 2 ев. – С. 117-120.
 3. Богова, Е. А. Псевдогипертрофическая миопатия при гипотиреозе у ребенка (синдром Кохера-Дебре-Семильена) / Е. А. Богова, Т. Ю. Ширяева // Проблемы эндокринологии. – 2017. – № 2 ев. – С. 121-123.
 4. Внутригрудной (медиастинальный) зоб. Клинический случай / В. А. Паламарчук, В. А. Смоляр, В. Г. Гетьман [и др.] // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 77-83.
 5. Вторичный гиперпаратиреоз как предиктор развития остеопороза / Т. А. Киселева, Ф. В. Валеева, Е. В. Германова, А. А. Абакумова // Практическая медицина. – 2017. – № 8 ев. – С. 78-80.
 6. Гликогеноз ІХ типа у ребенка 9 лет / Н. В. Болотова, А. П. Аверьянов, Н. Ю. Филина [и др.] // Проблемы эндокринологии. – 2017. – № 2 ев. – С. 139-142.
 7. Диагностика и лечение диабетической полинейропатии / Л. Шаронова, О. Косарева, А. Вербовой, Д. Шаронова // Врач. – 2017. – № 9ев. – С. 69-72.
 8. Диагностика эндогенного гиперкортицизма у больных с ожирением / Т. А. Киселева, Ф. В. Валеева, К. Б. Хасанова [и др.] // Практическая медицина. – 2017. – № 8 ев. – С. 206-208.
 9. Длительное наблюдение за ребенком с синдромом Рабсона-Менденхолла / Р. А. Атанесян, Л. Я. Климов, Т. М. Вдовина [и др.] // Проблемы эндокринологии. – 2017. – № 2 ев. – С. 134-138.
 10. Задержка роста и полового развития у мальчика с целиакией / Л. Б. Бржезинская, О. Ю. Латышев, Л. Н. Самсонова [и др.] // Проблемы эндокринологии. – 2017. – № 2 ев. – С. 103-105.
 11. Лучицький, Є. В. Чоловічий гіпогонадизм (частина 2) / Є. В. Лучицький, В. Є. Лучицький, М. Д. Тронько // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – Том 13, № 5 ев. – С. 386-393. 
 12. Маказан, Н. В. Случай нефрогенного синдрома неадекватного антидиуреза, обусловленный мутацией рецептора вазопрессина 2-го типа / Н. В. Маказан, Н. А. Зубкова, А. Н. Тюльпаков // Проблемы эндокринологии. – 2017. – № 2 ев. – С. 106-109.
 13. Мутации в гене рецептора грелина GHSR при врожденном гипопитуитаризме / Е. Б. Башнина, О. С. Берсенева, А. С. Глотов [и др.] // Проблемы эндокринологии. – 2017. – № 2 ев. – С. 98-102. 
 14. Никитина, И. Л. Метаболические риски у детей с ожирением и недостаточностью витамина D / И. Л. Никитина, А. М. Тодиева, Т. Л. Каронова // Практическая медицина. – 2017. – № 5 ев. – С. 48-52.
 15. Паньків, І. В. Частота автоімунного тиреоїдиту в жінок на тлі гіповітамінозу D / І. В. Паньків // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – Том 13, № 5 ев. – С. 336-339. 
 16. Пикулев, Д. В. Тиреотоксический гепатит / Д. В. Пикулев, А. В. Клеменов // Проблемы эндокринологии. – 2017. – № 1 ев. – С. 46-50.
 17. Сахарный диабет 2 типа как «маска» синдрома акромегалии / Ф. В. Валеева, Т. А. Киселева, Л. Т. Бареева, М. С. Измайлова // Практическая медицина. – 2017. – № 8 ев. – С. 44-46.
 18. Синдром Кушинга у ребенка первого года жизни / М. А. Карева, Н. В. Маказан, Е. М. Орлова [и др.] // Проблемы эндокринологии. – 2017. – № 2 ев. – С. 92-95.
 19. Случай врожденного гипотиреоза в сочетании с нейросенсорной тугоухостью (синдром Пендреда), обусловленный дефектом гена ТРО / Н. А. Макрецкая, О. Б. Безлепкина, О. А. Чикулаева [и др.] // Проблемы эндокринологии. – 2017. – № 2 ев. – С. 110-113.
 20. Сочетание липоатрофического сахарного диабета с системной склеродермией и фенилкетонурией / Г. Н. Светлова, Т. Л. Кураева, Д. Л. Алексеев, В. А. Петеркова // Проблемы эндокринологии. – 2017. – № 2 ев. – С. 130-133.
 21. Тиреотропинома : поздний диагноз и эффективность терапии / Г. Г. Петрик, Е. Д. Космачева, Ю. И. Полякова [и др.] // Проблемы эндокринологии. – 2017. – № 1 ев. – С. 39-45.
 22. Удовиченко, О. В. Мониторинг процесса лечения раны с использованием "идеальной траектории заживления" для принятия решений в практике кабинета "диабетическая стопа" (клинические примеры) / О. В. Удовиченко // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2017. – № 3 ев. – С. 92-99.