Методичні рекомендації 2017

 

         Лютий

 1. Імуно-генетичні підходи до діагностики невиношування вагітності як мультифакторіального захворювання : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. І. І. Воробйова та ін. - [б. м.], 2016. - 36 с. (Шифр 618.2/7/И55-970364)

 2. Використання омега-3 поліненасичених жирних кислот в дієтичному харчуванні жінок з ускладненою вагітністю : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика ; уклад. В. В. Камінський та ін. - [б. м.], 2016. - 23 с. (Шифр 618.2/7/Р22-163517)

 3. Діагностика та удосконалення лікування вторинної кардіоміопатії у дітей : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольца ; уклад. Ю. В. Марушко та ін. - [б. м.], 2016. - 31 с. (Шифр 616.1/Д44-093885)

 4. Застосування високочастотного струму в хірургічному лікуванні вузлового та токсичного зоба : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; уклад. І. М. Дейкало та ін. - [б. м.], 2016. - 18 с. (Шифр 616.4/З-36-600950)

 5. Морфологічні та технічні аспекти використання електротермічного та ультразвукового методів підготовки лівої внутрішньої грудної артерії для прямої реваскуляризації міокарда : метод. реком. / Запорізька мед. акад. пісядипломної освіти ; уклад. О. С. Никонеко та ін. - [б. м.], 2016. - 24 с. (Шифр 616.1/М80-752305)

 6. Морфологічне визначення гестаційного терміну хоріального дерева та матково-плацентарної ділянки посліду : метод. реком. / Буковинський держ. мед. ун-т ; уклад. І. С. Давиденко та ін. - [б. м.], 2016. - 20 с. (Шифр 618.2/7/М80-185437)

 7. Оптимізація діагностичної та лікувальної тактики хворих, які перенесли ішемічний інсульт : метод. реком. / Тенопільский держ. мед. ун-т ; уклад. С. І. Шкробот та ін. - [б. м.], 2016. - 27 с. (Шифр 616.8/О-62-872813)

 8. Організація проведення аудиту використання компонентів і препаратів крові : метод. реком. / Ін-т стратегічних досліджень МОЗ України ; уклад. Г. О. Слабкий та ін. - [б. м.], 2016. - 32 с. (Шифр 615.38/О-64-297813)

 9. Особливості перебігу та лікування ішемічних атеротромботичних інсультів у пацієнтів з абдомінальнім ожирінням : метод. реком. /Укр. мед. стоматологічна акад. ; уклад. Н. В. Литвиненко та ін. - [б. м.], 2016. - 19 с. (Шифр 616.8/О-75-604431)

 10. Особливості фармакотерапії ішемічної хвороби серця на тлі супутніх цукрового діабету 2-го типу та анемії в осіб літнього та старческого віку : метод. реком. / Буковинський держ. мед. ун-т ; уклад. М. Ю. Коломоєць та ін. - [б. м.], 2016. - 19 с. (Шифр 616.1/О-75-182822)

 11. Оцінка залишкової працездатності людини віком 60 років і старше : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України ; уклад. О. А. Поляков та ін. . - [б. м.], 2016. - 24 с. (Шифр 613.98/О-93-508587)

 12. Профілактика професійних ВІЛ-інфекції та гепатитів В і С у сфері медичних послуг : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ; уклад. Ю. І. Кундієв та ін. - [б. м.], 2016. - 24 с. (Шифр 616.9/П84-718335)

 13. Профілактика та корекція порушень лактації у жінок із фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. І. А. Жабченко та ін. - [б. м.], 2013. - 28 с. (Шифр 618.1/П84-938162)

 14. Ранні втрати вагітності : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. І. Б. Вовк та ін. - [б. м.], 2013. - 43 с. (Шифр 618.2/7/Р22-211101)

 15. Рання діагностика та профілактика кардинальних ускладнень променевої терапії в онкологічних хворих : метод. реком. / Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України ; уклад. Л. О. Гайсенюк та ін. - [б. м.], 2016. - 21 с. (Шифр 616-006/Р22-944670)

 16. Роль епідурального адгезіолізу в лікуванні нейрокомпресійного больового синдрому попереково-крижового відділу хребта у хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання опорно-рухового апарату : метод. реком. / Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України ; уклад. Г. В. Гайко та ін. - [б. м.], 2016. - 20 с. (Шифр 616.71/Р67-792387)

 17. Скринінг школярів на артеріальну гіпертензію та фактори ризику ії розвитку : метод реком. / Буковинський держ. мед. ун-т ; уклад. Ю. М. Нечитайло та ін. - [б. м.], 2016. - 30 с. (Шифр 616.1/С45-724332)

 18. Сучасні методи діагностики та лікування кератоконусу : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика ; уклад. С. О. Риков та ін. - [б. м.], 2016. - 30 с. (Шифр -034125)

  Травень
 1. Діагностичні можливості ультразвукового дослідження гортані в діагностиці гострих епіглотитів у дорослих : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України ; уклад. Г. І. Гарюк та ін. - [б. м.], 2016. - 23 с. (Шифр 616.2/Д44-992268)

 2. Застосування компресійної еластографії у комплексному ультразвуковому дослідженні хворих на рак шийки матки : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. Т. С. Головко та ін. - [б. м.], 2016. - 27 с. (Шифр 618.1/З-36-813397)

 3. Клінічне застосування обробки поверхні імплантатів адаптуючою композицією для поліпшення їх біосумісних властивостей у реконструктивно-відновлювальної хірургії : метод. реком. /Нац. ін-т хірургії та трансплантології НАМН України ім. О. О. Шалімова ; уклад. М. Т. Картель та ін. - [б. м.], 2016. - 22 с. (Шифр 616-089/К49-913019)

 4. Комплексна оцінка особливостей перебігу професійної адаптації і формування високої професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах у закладах вищої медичної освіти : метод. реком. / Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова ; уклад. О. Ю. Панчук та ін. - [б. м.], 2016. - 32 с. (Шифр 614.2/К63-590787)

 5. Медикаментозна кардіопротекція у пацієнтів з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі : метод. реком. / Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска ; уклад. О. М. Пархоменко та ін. - [б. м.], [б. г.]. - 22 с. (Шифр 616.1/М42-158023)

 6. Оптимізація застосування відеоторакоскопії при біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів : метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського ; уклад. Ю. І. Фещенко та ін. - [б. м.], 2016. - 28 с. (Шифр 616.4/О-62-502928)

 7. Особливості діагностики і лікування хворих на хронічні вірусні гепатити В та С з ревматологічними проявами : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; уклад. Б. А. Герасун та ін. - [б. м.], 2016. - 27 с. (Шифр 616.3/О-75-532726)

 8. Підвищення інформативності прогнозування динаміки епідемічного процесу гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу за допомогою методу індукції дерева рішень : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; уклад. В. П. Марценюк та ін. - [б. м.], 2016. - 20 с. (Шифр 616.9/П32-011823)

 9. Пресепсин як маркер діагностики і ефективності лікування гнійно-септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту : метод. реком. / Буковинский держ. мед. ун-т ; уклад. О. Ю. Усенко та ін. - [б. м.], 2016. - 14 с. (Шифр 616.3/П73-333555)

 10. Роль закладів первинної медичної допомоги у виявленні, лікуванні та профілактиці туберкульозу при реформуванні охорони здоров'я і вдосконаленні протитуберкульозних заходів : метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського ; уклад. В. М. Мельник та ін. - [б. м.], 2017. - 44 с. (Шифр 616.24/Р68-013061)

 11. Удосконалення конструкції індивідуальної пародонтальної капи для місцевого лікування генералізованого пародонтиту : метод. реком. / Харківський нац. мед. ун-т ; уклад. Є. М. Рябоконь та ін. - [б. м.], 2016. - 22 с. (Шифр 616.31/У-31-741270)

         Червень

 1. Алгоритм лікування пацієнтів з гострим некротичним панкреатитом в умовах спеціалізованого відділення багатопрофільної лікарні : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; уклад. Я. М. Сусак та ін. - [б. м.], 2017. - 25 с. (Шифр 616.3/А45-555820)

 2. Диференційоване застосування методик відновлювального лікування на основі галоаерозольтерапії в етапній реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію : метод. реком. / Наук.-практ. мед. центр "Реабілітація" Мін-ва охор. здоров'я України ; уклад. О. І. Лемко та ін. - [б. м.], 2016. - 18 с. (Шифр 616.24/Д50-304133)

 3. Корпоративне управління часом працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я України : метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т ; уклад. В. М. Толочко та ін. - [б. м.], 2017. - 24 с. (Шифр 614.2/К68-442495)

 4. Обгрунтування етапів формування та складових елементів "соціального пакета" працівників фармацевтичного сектора сфери охорони здоров'я України : метод. реком. / Нац. фарм. ун-т ; уклад. В. М. Толочко та ін. - [б. м.], 2017. - 22 с. (Шифр 614.2/О-13-638548)

 5. Підбір ніжки ендопротеза при безцементному ендопротезуванні кульшового суглоба : метод. реком. / Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка ; уклад. В. А. Філіпенко та ін. - [б. м.], 2016. - 23 с. (Шифр 617/П32-155596)

 6. Сучасні методи хірургічної реабілітації пацієнтів з рубцевою деформацією або відсутністю кон'юктивальної порожнини при анофтальмі : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ; уклад. С. А. Якименко та ін. - [б. м.], 2016. - 15 с. (Шифр 617.7/С91-814843)

 7. Сучасний алгоритм судово-медичної діагностики давності настання смерті у ранній постмортальний період : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України ; уклад. О. М. Гуров та ін. - [б. м.], 2017. - 34 с. (Шифр 61:34/С91-115016)

  Серпень
 1. Алгоритм хірургічного лікування хворих на колоректальній рак із синхронним метастатичним ураженням печінки : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. О. О. Колеснік та ін. - [б. м.], 2017. - 28 с. (Шифр 616.3/А45-172779)

 2. Загальні правила проведення патологоанатомічних розтинів померлих і прижиттєвих патоморфологічних досліджень операційного і біопсійного матеріалів : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця та ін. - [б. м.], 2017. - 55 с. (Шифр 616-091/З-14-936085)

 3. Кадрові ризики в закладах охорони здоров'я та алгоритм експертної оцінки : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; уклад. В. Д. Парій та ін. - [б. м.], 2017. - 19 с. (Шифр 614.2/К13-542786)

 4. Клініко-патогенетичні варіанти вторинної аменореї функціонального характеру та алгоритм їх діагностики і лікування у жінок репродуктивного віку : метод. реком. / Запорізька мед. акад. післядипломної освіти ; уклад. Н. С. Луценко та ін. - [б. м.], 2017. - 38 с. (Шифр 618.1/К49-720597)

 5. Методика аудиту менеджменту кадрових ризиків у закладах охорони здоров'я : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; уклад. В. Д. Парій та ін. - [б. м.], 2017. - 16 с. (Шифр 614.2/М54-100386)

 6. Методика розрахунку собівартості медичних послуг : метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ; уклад. М. К. Хобзей та ін. - [б. м.], 2017. - 31 с. (Шифр 614.2/М54-910069)

 7. Організація роботи закладів і підрозділів патологоанатомічної служби України : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; уклад. В. А. Діброва та ін. - [б. м.], 2017. - 47 с. (Шифр 614.2/О-64-659280)

 8. Особливості ведення хворих з гіпертонічною енцефалопатією та супутніми захворюваннями в амбулаторних умовах : метод. реком. /Наук.-практ. центр профілактичної та клінічної медицини ; уклад. О. Є Коваленко та ін. - [б. м.], 2017. - 18 с. (Шифр 616.1/О-75-136633)

 9. Профілактика післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень із застосуванням лікувальної фібробронхоскопії : метод. реком. /Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського ; уклад. Ф. І. Фещенко та ін. - [б. м.], 2017. - 23 с. (Шифр 616.24/П84-709384)

 10. Сучасна цитоморфологічна диференційна діагностика аденокарциноми, мезотеліоми та реактивного мезотелію : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. Л. С. Болгова та ін. - [б. м.], 2017. - 22 с. (Шифр 616-006/С91-623817)

 11. Цитоморфологічні особливості перехідноклітинного раку сечового міхура : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. Л. С. Болгова та ін. - [б. м.], 2017. - 20 с. (Шифр 616.6/Ц96-664274)

 12. Цитоморфологічні та цитогенетичні ознаки аденокарциноми підшлункової залози ( квантитативні дослідження) : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. Л. С. Болгова та ін. - [б. м.], 2017. - 23 с. (Шифр 616.3/Ц97-292635)

   Жовтень
 1. Інтегровані підходи до купірування больового синдрому при наркотичній залежності : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти ; уклад. І. К. Сосін та ін. - [б. м.], 2017. - 24 с. (Шифр 616.89/И73-705040)

 2. Алгоритм діагностики та маркери фіброзу печінки при поєднаному перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки та цукрового діабету 2 типу : метод. реком / Харківський нац. мед. ун-т ; уклад. О. М. Біловол та ін. - [б. м.], 2017. - 18 с. (Шифр 616.3/А45-552926)

 3. Діагностика синдрому крижово-клубових суглобів : метод. реком. / Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України ; уклад. І. В. Рой та ін. - [б. м.], 2017. - 16 с. (Шифр 616.7/Д44-703770)

 4. Диференційоване застосування кремнієвої маломінералізованої гідрокарбонатної натрієвої мінеральної води у комплексному лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С із супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки : метод. реком. /Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології ; уклад. Н. В. Драгомирецька та ін. - [б. м.], 2016. - 18 с. (Шифр 616.3/Д50-283440)

 5. Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень : метод. реком. / Нац. акад. мед. наук України ; уклад. Е. О. Асанов та ін. - [б. м.], 2017. - 25 с. (Шифр 616.24/З-36-568932)

 6. Комплекси санаторно-курортного лікування хворих з ішемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарду з супутньою патологією : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології ; уклад. К. Д. Бабов та ін. - [б. м.], 2016. - 20 с. (Шифр 616.1/К63-825474)

 7. Методи діагностики хронічних сіалоаденітів з урахуванням психонейропатогенезу : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядиплоної освіти ; уклад. І. Г. Лісова та ін. - [б. м.], 2016. - 26 с. (Шифр 616.31/М54-649451)

 8. Методи лікування хронічних сіалоаденітів з урахуванням психонейропатогенезу : метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти ; уклад. І. Г. Лісова та ін. - [б. м.], 2017. - 32 с. (Шифр 616.31/М54-671915)

 9. Оптимізація міжсекторальної співпраці сімейних лікарів та соціальних працівників у процесі надання соціально-медичних послуг групам підвищеного ризику інфікування ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика ; уклад. Л. Ф. Матюха та ін. - [б. м.], 2017. - 40 с. (Шифр 614.2/О-62-517529)

 10. Особливості діагностики, лікування та профілактики стриктур відхідникового каналу : меод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. І. М. Шевчук та ін. - [б. м.], 2017. - 30 с. (Шифр 616.3/О-75-288041)

 11. Сучасні принципи оцінки еквівалентності лікарських засобів в Україні : метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т МОЗ України ; уклад. І. А. Зупанець та ін. - [б. м.], 2017. - 26 с. (Шифр 615.01/С91-688657)

  Грудень
 1. Використання природних мінеральних вод в ранній корекції і профілактиці функціональної недостатності підшлункової залози у хворих з патологією органів травлення : метод. реком. / Наук.-практ. мед. центр Мін-ва охорони здоров'я України ; уклад. І. С. Лемко та ін. - [б. м.], 2017. - 28 с. (Шифр 616.3/В92-633821)

 2. Клінико-рентгенологічна оцінка ефективності лікування хронічного гранулюючого періодонтиту постійних зубів у дітей : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. І . Р. Костюк та ін. - [б. м.], 2017. - 22 с. (Шифр 616.31/К49-030354)

 3. Корекція біохімічних показників кісткового метаболізму в біологічних рідинах дітей, хворих на хронічний гранулюючий періодонтит постійних зубів, у процесі комплексного лікування : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. І. Р. Костюк та ін. - [б. м.], 2017. - 28 с. (Шифр 616.31/К66-375797)

 4. Методичні підходи до удосконалення організації медичної допомоги хворим на сечокам'яну хворобу на регіональному рівні : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад.О. З. Децик та ін. - [б. м.], 2017. - 34 с. (Шифр 616.6/М54-754148)

 5. Морфолого-анатомічний та фітохімічний аналіз рослин родини Тирличеві ( GENTIANACEAE) : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ; уклад. С. М. Марчишин та ін. - [б. м.], 2017. - 32 с. (Шифр 615.3/М80-458019)

 6. Оптимізація лікування дисплазії шийки матки у жінок фертильного віку : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. В. В. Подольский та ін. - [б. м.], 2017. - 32 с. (Шифр 618.1/О-62-778268)

 7. Рання діагностика та корекція нейрометаболичних ускладнень нейролептичної терапії хворих на параноїдну шизофренію : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. М. І. Винник та ін. - [б. м.], 2017. - 21 с. (Шифр 616.89/Р22-257183)

 8. Спосіб комплексного лікування хронічного гранулюючого періодонтиту постійних зубів у дітей : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. І. Р. Костюк та ін. - [б. м.], 2017. (Шифр 616.31/С73-826908)

 9. Фітохімічний склад та макро- і мікроскопічні ознаки якона листків і кореневих бульб : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; уклад. С. М. Марчишин та ін. - [б. м.], 2017. - 26 с. (Шифр 615.3/Ф64-558929)