Компас газетних публікацій 2016

Рекомендаційний покажчик статей із періодичних видань

Хмельницький

                                                                           2016


                                                                      Передмова

 В інформаційному виданні “Компас газетних публікацій” зібрані матеріали, які висвітлюються на сторінках українських медичних газет.
 Для зручності користування матеріал розміщений по галузях медицини.

 Мета інформаційного видання – ознайомлення медичних працівників з новими методами діагностики та лікування.
 Джерела інформації, які пропонує дане видання, можна отримати в обласній науковій медичній бібліотеці.


 Випуск 1

ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


1. Гордиенко, С.М. Реформа здравоохранения Украины : путь к действиям, имитациям или простым разговорам / С.М. Гордиенко // Здоров'я України. - 2016. - січень (№1). - С. 6-8.

2. Кидонь, В.П. Стратегическое долгосрочное партнерство врача и пациента. Этапы эффективного врачебного приема / В.П. Кидонь // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№3). - С. 34-35.

3. Концепція реформи фінансування системи охорони здоров'я України, підготовлена робочою групою з питань реформи фінансування охорони здоров'я при МОЗ України // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 1. - С. 24-27.

4. Криза медсестринства в Україні : чи врятує нова концепція ? // Ваше здоров'я. - 2016. - 15 квітня. - С. 8-10.

5. Лехан, В. Децентралізація чи десинхронізація : хто прорахує медичні ризики ? / В. Лехан // Ваше здоров'я. - 2016. - 24 червня. - С. 8-9.

6. Литвак, А.И. Управленческие регламенты медицинского учреждения / А.И. Литвак // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 2. - С. 26-27.

7. Матюха, Л. Паліативна допомога – доступність поза межами хоспісу ? / Л. Матюха // Ваше здоров'я. - 2016. - 15 квітня. - С. 12-13.

8. Перевязкина, М.В. Дефекты оказания медицинской помощи // М.В. Перевязкина // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 1. - С. 22-23.

9. Персоніфіковані центри – «родзинка» австрійської медицини // Ваше здоров'я. - 2016. - 15 квітня. - С. 20-21.

10. Попович, В.І. Про особливості стандартизації медичної допомоги в Україні / В.І. Попович // Здоров'я України. - 2016. - травень (№9) . - С. 44-46.

11. Системі реабілітації в Україні бути ! // Здоров'я України. - 2016. - березень (№5). - С. 37-39.

12. Сімейна медицина мегаполісу : «щеплення» по шаблону чи унікальна модель ? // Ваше здоров'я. - 2016. - 27 травня. - С. 6-7.

13. Сохранение здоровья нации в период реформирования системы здравоохранения – важнейшая задача медицинской науки // Здоров'я України. - 2016. - січень (№2). - С. 10-11.

14. Створення госпітальних округів не передбачає ліквідації лікарень // Ваше здоров'я. - 2016. - 27 травня. - С. 3.

15. Чертков, Ю.И. Работа с возражениями пациентов / Ю.И. Чертков, В.П. Кидонь // Здоров'я України. - 2016. - березень (№5). - С. 60-61.

16. Шевченко, М. Доступна і якісна медицина починається з фінансування / М. Шевченко // Ваше здоров'я. - 2016. - 8 січня. - С. 12-13.

17. Шевченко, М. Медицина Японії : держава – усьому голова ? // Ваше здоров'я. - 2016. - 27 травня. - С. 22-23.

18. Шекера, О. Сімейній медицині потрібний власний закон / О. Шекера // Ваше здоров'я. - 2016. - 8 січня. - С. 10-11.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

19. Григорян, О.Р. Альтернативные методы терапии в климактерии у женщин с нарушениями углеводного обмена / О.Р. Григорян // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№4). - С. 65-67.


АЛЕРГОЛОГІЯ

20. Актуальные вопросы детской аллергологии / Т.Р. Уманец, Е.Н. Охотникова, Л.В. Беш, С.Н. Недельская // Здоров'я України. - 2016. - березень (№5). - С. 30-31.

21. Зайков, С.В. Аллергический ринит и коморбидные состояния / С.В. Зайков, С.В. Скичко // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№7). - С. 72-73.

22. Пищевая аллергия и непереносимость : теоретические и практические аспекты // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№8). - С. 14-16.

23. Практические рекомендации по лечению аллергического ринита : краткий обзор // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 6. - С. 3-4, 6-7.

24. Родінкова, В.В. Тополиний пух та сезонна алергія : чи є загроза реальною ? / В.В. Родінкова // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№7). - С. 68-70.

ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА

25. Криштафор, А.А. Оценка выраженности стрессовой реакции на боевую травму как элемент мониторинга состояния пациента в отделении интенсивной терапии / А.А. Криштафор // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 1. - С. 3-4.

26. Мозговий, В. Війна очима психолога / В. Мозговий // Ваше здоров'я. - 2016. - 19 лютого. - С. 20-21.

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

27. Биорегуляционная терапия в практике современного врача // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№7). - С. 34-35.

28. Васкес Абанто, Х.Э. Синдромологический диагноз в практике врача / Х.Э. Васкес Абанто, А.Э. Васкес Абанто // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 3. - С. 12-14.

29. Дифференцированный подход к терапии кашля : современный взгляд на проблему // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 3. - С. 16-19.

30. Купирование болевого синдрома с помощью мелоксикама в форме ородиспергируемых таблеток / И.А. Григорова, О.А. Тесленко, Л.В. Тихонова [и др.] // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№3) . - С. 3-4.

31. Лутай, М.І. На допомогу терапевту й сімейному лікарю : класифікація та клінічний протокол ведення хворих на стабільну ІХС / М.І. Лутай, А.Ф. Лисенко // Здоров'я України. - 2016. - травень (№10). - С. 26-28.

32. Можина, Т.Л. Рациональная аналгетическая терапия нестероидными противовоспалительными препаратами : быстро и эффективно / Т.Л. Можина // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№4). - С. 16-17.

33. Острая боль как многофакторная проблема : роль нимесулида / Х.Г. Кресс, А. Балтов, А. Босински [и др.] // Здоров'я України. - 2016. - травень (№ 9). - С. 10-11.

34. Системные проявления аутоиммунных заболеваний : мультидисциплинарный подход к проблеме // Здоров'я України. - 2016. - березень (№6). - С. 64-65.

35. Хіміон, Л.В. На прийомі у сімейного лікаря : ведення пацієнтів із болем у нижній частині спини / Л.В. Хіміон // Здоров'я України. - 2016. - травень (№9). - С. 36-38.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

36. Бабінець, Л.С. Сучасні підходи до лікування закрепів у практиці сімейного лікаря / Л.С. Бабінець, О.І. Криськів // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№4). - С. 21-22.

37. Ишемическое поражение толстого кишечника // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№3) . - С. 52-53.

38. Кіотський глобальний консенсус щодо H. pylori-асоційованого гастриту // Здоров'я України. - 2016. - березень (№6). - С. 67-68.

39. Можина, Т.Л. Спазмолитическая терапия абдоминальной боли : правила и исключения / Т.Л. Можина // Здоров'я України. - 2016. - березень (№6). - С. 63.

40. Сарвилина И.В. Сравнительный клинико-экономический анализ применения препаратов УДХК у пациентов с ЖКБ І стадии / И.В. Сарвилина // Здоров'я України. - 2016. - січень (№1). - С. 30-32.

41. Сравнительные взгляды на диагностику и лечение сосудистых заболеваний печени // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№4). - С. 27-28.

42. Ткач, С.М. Обострение хронической печеночной недостаточности : определение, классификация и подходы к лечению / С.М. Ткач. - Л.М. Купчик, Т.Л. Чеверда // Здоров'я України. - 2016. - січень (№1). - С. 28-29.

43. Щербинина, М.Б. Гепатопротекторы : рациональный выбор препарата / М.Б. Щербинина // Здоров'я України. - 2016. - січень (№2). - С. 29-31.

44. Щербинина, М.Б. Современные взгляды на диагностику и лечение холестатических заболеваний печени / М.Б. Щербинина // Здоров'я України. - 2016. - березень (№6). - С. 57-58.

45. Helicobacter pylori – нові питання // Ваше здоров'я. - 2016. - 5 лютого. - С. 22-23.

ГЕМАТОЛОГІЯ

46. Клиника и практика железодефицитной анемии : мультидисциплинарный подход // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№7). - С. 59-61.

47. Князькова, И.И. Анемия хронических заболеваний / И.И. Князькова // Здоров'я України. - 2016. - березень (№5). - С. 48-49.

48. Князькова, И.И. Анемия хронических заболеваний / И.И. Князькова // Здоров'я України. - 2016. - березень (№6). - С. 81-83.

ГЕРІАТРІЯ

49. Закревська, О.В. Загальний підхід до медикаментозного лікування пацієнтів похилого та старечого віку / О.В. Закревська // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№8). - С. 72-74.

50. Особливості патогенезу вертебральних переломів у пацієнтів літнього віку / О.І. Нішкумай, С.Ю. Калініна, Л.Г. Карпович [та ін.] // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 1. - С. 20-21.

51. Ротова, С.О. Фізіологічні зміни в нирках у людей похилого віку / С.О. Ротова // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 5. - С. 30-31.

ДЕРМАТОЛОГІЯ

52. Дерматит рук : дифференциальный диагноз, возможности диагностики и терапии // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№4). - С. 51-52.

53. Кутасевич, Я.Ф. Адъювантная терапия больных хроническими дерматозами с применением крема Бедан / Я.Ф. Кутасевич, И.А. Олейник // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 1. - С. 6-7.

54. Кутасевич, Я.Ф. Акне : непростая задача в практике клинициста / Я.Ф. Кутасевич, И.М. Бронова // Здоров'я України. - 2016. - березень (№6). - С. 76-77.

55. Рационализаторские предложения и новые возможности в практике врача-дерматолога // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№4). - С. 58-60.

56. Современная фармакотерапия онихомикозов : фокус на тербинафин // Здоров'я України. - 2016. - березень (№6). - С. 73-74.

57. Современные подходы к противогрибковой терапии у онкогематологических больных // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№4). - С. 55-56.

58. Современные тенденции в лечении акне : данные доказательной медицины // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№4). - С. 61-62.

59. Эйхефилд, Л.Ф. Использование рекомендаций по ведению атопического дерматита в практике педиатра и семейного врача / Л.Ф. Эйхефилд, М. Богуневич, Э.Л. Симпсон // Здоров'я України. - 2016. - березень (№6). - С. 70-71.

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

60. Антидіабетичні властивості комбінованого препарату кратал / Н.І. Горбенко, Т.С. Звягіна, С.П. Олейнікова, А.С. Шаламай // Здоров'я України. - 2016. - березень (№6). - С. 21-22.

61. Многофакторный подход к терапии сахарного диабета 2 типа и новые горизонты в контроле заболевания // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№3). - С. 28-29.

62. Новый взгляд на проблему метаболического синдрома // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№4). - С. 46-47.

63. Осадчая, А.П. Роль врача-эндокринолога в психологической адаптации пациентов с сахарным диабетом 1 типа и их родных / А.П. Осадчая, Е.В. Аноприенко // Здоров'я України. - 2016. - травень (№10). - С. 16-17.

64. Прайор, Р. Метформин : новые горизонты применения / Р. Прайор, Ф. Кабрейро // Здоров'я України. - 2016. - травень (№10). - С. 10-12.

65. Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете, 2016 // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 4. - С. 28-31.

66. Эндотелиальная дисфункция при инсулинорезистентности и сахарном диабете : есть ли решение проблемы ? // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№7). - С. 11-12.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

67. Бодня, Е.И. Вормил – комплексное решение проблемы гельминтозов и их последствий / Е.И. Бодня // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 5. - С. 8-10.

68. ВОЗ признала вспышку лихорадки Зика чрезвычайной ситуацией международного масштаба // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 1. - С. 14.

НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ

69. Берсенев, В.А. Парабиоз / В.А. Берсенев // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 3. - С. 20-21.

70. Болезнь Меньера или ?.. / Н.Л. Кунельская, М.В. Тардов, А.И. Рудковский [и др.] // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№8). - С. 64.

71. Боль в спине. Краткий справочник врача // Здоров'я України. - 2016. - березень (№5). - С. 33-34.

72. Григорова, И.А. Сосудистая деменция : от медицинской проблемы к социальной / И.А. Григорова // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№3). - С. 20-21.

73. Депрессия в общетерапевтической практике : факты и пред-положения // Здоров'я України. - 2016. - січень (№1). - С. 36-37.

74. Дзяк, Л.А. Цереброваскулярная патология и деменция : острые углы сосудистой коморбидности / Л.А. Дзяк // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№3). - С. 19.

75. Князькова, И.И. Психосоциальные факторы и артериальная гипертензия / И.И. Князькова // Здоров'я України. - 2016. - травень (№10). - С. 37-39.

76. Коваленко, О.Є. Пацієнт з порушенням мозкового кровообігу : особливості ведення в первинній ланці медичної допомоги / О.Є. Коваленко // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№3). - С. 17.

77. Кутько, И.И. Аутоиммунные энцефалиты. Современные данные об этиологии, патогенезе, особенностях клиники, диагностики и лечения / И.И. Кутько, А.Б. Гусова, А.П. Белозоров // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 6. - С. 16-19.

78. Кутько, И.И. Биполярное аффективное психотическое расстройство (многоосевая диагностика, биологическая терапия и реабилитация) / И.И. Кутько, О.А. Панченко, А.Н. Линев // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 5. - С. 14-17.

79. Марута, Н.А. Тревожные расстройства в структуре психосоматической патологии ( клинические проявления, диагностика, терапия) / Н.А. Марута // Здоров'я України. - 2016. - січень (№1). - С. 34-35.

80. Марута, Н.А. Тревожные расстройства в структуре психосоматической патологии (клинические проявления, диагностика, терапия) / Н.А. Марута // Здоров'я України. - 2016. - березень (№5). - С. 46-47.

81. Марута, Н.А. Тревожные расстройства в структуре психосоматической патологии (клинические проявления, диагностика, терапия) / Н.А. Марута // Здоров'я України. - 2016. - березень (№6). - С. 18-19.

82. Марута, Н.А. Тревожные расстройства в структуре психосоматической патологии (клинические проявления, диагностика, терапия) / Н.А. Марута // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№7). - С. 84-85.

83. Марута, Н.А. Тревожные расстройства в структуре психосоматической патологии (клинические проявления, диагностика, терапия) / Н.А. Марута // Здоров'я України. - 2016. - травень (№9). - С. 32-33.

84. Нестероидные противовоспалительные препараты при лечении боли в спине // Здоров'я України. - 2016. - березень (№5). - С. 32.

85. Орос, М.М. Біль у плечі : завдання для роздумів / М.М. Орос, Р.О. Сергієнко // Здоров'я України. - 2016. - березень (№6). - С. 29-30.

86. Осадчая, А.П. Такие разные болезни. Практические аспекты консультирования и психотерапии при соматических заболеваниях / А.П. Осадчая // Здоров'я України. - 2016. - травень (№9). - С. 30-31.

87. Психические заболевания в мире и в Украине // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 4. - С. 6-8.

88. Сова, С.Г. Алфлутоп у лікуванні больових синдромів в області спини / С.Г. Сова // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№7). - С. 40-41.

89. Спирина, И.Д. Социально опасное поведение психически больных / И.Д. Спирина, А.В. Шорников // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№8). - С. 66-67.

90. Фонякин, А.В. Гиполипидемическая терапия и профилактика инсульта. Практические рекомендации / А.В. Фонякин, Л.А. Гераскина // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№7). - С. 86-87.

91. Эффективность и переносимость фиксированной комбинации циннаризина и дименгидрината по сравнению с бетагистином в лечении отогенного головокружения // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№4). - С. 10-11.

НЕФРОЛОГІЯ

92. Нарушения мочеиспускания : нюансы диагностики и лечения // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№7). - С. 80-82.

93. Поширеність хронічної хвороби нирок VD стадії у світі та в Україні / І.О. Дудар, Б.І. Паламар, Е.К. Красюк, А.С. Петрова // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№3). - С. 32-33.

94. Савицька, Л.М. Сечова кислота і її роль у прогресуванні ХХН : чи достатньо ми знаємо ? // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 5. - С. 24-25.

95. Хронічна хвороба нирок. Раннє виявлення та лікування хронічного захворювання нирок у дорослих у галузі первинної та вторинної медичної допомоги // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 1. - С. 16-18.

ОНКОЛОГІЯ

96. Труднощі в діагностиці раку шкіри в загальній медичній практиці / В.О. Кушнір, С.О. Магдебура, О.В. Катілов, Н.М. Кушнір // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№7). - С. 52-54.
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

97. Острый риносинусит. Диагностика и лечение // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№3). - С. 36-38.

98. Практические рекомендации по лечению синусита у взрослых // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 6. - С. 10-15.

99. Пухлик, С.М. Острый синусит у пациентов с аллергической патологией : подходы к лечению / С.М. Пухлик, С.В. Зайков // Здоров'я України. - 2016. - березень (№5) . - С. 27-28.

ПЕДІАТРІЯ

100. Абатуров, А.Е. Острые респираторные инфекции у детей : терапевтические и профилактические возможности фитопрепаратов / А.Е. Абатуров, С.А. Крамарев, С.П. Кривопустов // Здоров'я України. - 2016. - березень (№6). - С. 44-45.

101. Аряев, Н.Л. Биоэтические аспекты стандартизации оказания медицинской помощи новорожденным / Н.Л. Аряев // Здоров'я України. - 2016. - січень (№2) . - С. 24-25.

102. Бєлих, Н.А. Сучасні підходи до діагностики та терапії бронхообструктивного синдрому інфекційного генезу в дітей / Н.А. Бєлих, Л.А. Заливна // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 1. - С. 12-13.

103. Влияние дефицита витамина D на частоту острых респираторных заболеваний у детей // Здоров'я України. - 2016. - кітень (№7). - С. 71.

104. Леженко, Г.О. Раціональна фармакотерапія бактеріальних ускладнень захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей / Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова, С.О. Сидоренко // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 3. - С. 12-14.

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

105. Гаврисюк, В.К. Аспергиллез легких : клинические формы, диагностика, лечение / В.К. Гаврисюк, В.А. Кривец // Здоров'я України. - 2016. - березень (№6). - С. 34-35.

106. Гаврисюк, В.К. Эволюция принципов диагностики и терапии идиопатического легочного фиброза в положениях международных руководств / В.К. Гаврисюк // Здоров'я України. - 2016. - січень (№2). - С. 22-23.

107. Декстрокардия и синдром Картагенера : клинические наблюдения / В.К. Гаврисюк, О.В. Страфун, О.В. Шадрина, В.М. Рудиченко // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№3). - С. 41-42.

108. Новые фармакотерапевтические подходы к терапии хронического обструктивного заболевания легких // Здоров'я України. - 2016. - кітень (№7). - С. 17-19.

109. Раннє виявлення професійних захворювань легень // Ваше здоров'я. - 2016. - 24 червня. - С. 20-21.

110. Ткачишин, В.С. Місце препаратів відхаркувальної дії в лікувані пилового бронхіту / В.С. Ткачишин // Здоров'я України. - 2016. - січень (№1). - С. 12-14.

111. Хіміон, Л.В. Симптоматичне лікування кашлю у дорослих / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данилюк // Здоров'я України. - 2016. - січень (№1). - С. 3-5.

112. Ходош, Э.М. Внебольничная пневмония в эмпирических моделях : этиология, классификации, диагностика и принципы лечения / Э.М. Ходош, В.С. Крутько, П.И. Потейко // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 6. - С. 12-14.

113. Фещенко, Ю.І. Ще один перехресний синдром у пульмонології ХОЗЛ – бронхоектази / Ю.І. Фещенко, М.М. Островський, О.І. Варунків // Здоров'я України. - 2016. - січень (№1). - С. 10-11.
РЕВМАТОЛОГІЯ

114. Бабінець, Л.С. Остеоартроз у практиці сімейного лікаря : вибрані питання клініки, патогенезу, діагностики та лікування / Л.С. Бабінець, Т.В. Маєвська // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№7). - С. 42-43.

115. Головач, И.Ю. Посттравматический остеоартрит : воспалительные, клеточные и биомеханические механизмы прогрессирования заболевания / И.Ю. Головач, И.М. Зазирный, И.П. Семенив // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 1. - С. 16-18.

116. Деякі питання етіопатогенезу остеоартрозу // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№4). - С. 19.

117. Метаболизм костной ткани и остеопороз / Г.И. Нечаева, А.А. Семенкин, М.И. Шупика [и др.] // Здоров'я України. - 2016. - січень (№2). - С. 16-17.

118. Можина, Т.Л. Выбор оптимального хондропротектора : современные данные доказательной медицины / Т.Л. Можина // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№8). - С. 36-38.

119. Можина, Т.Л. Эффективное или безопасное лечение остеоартроза : разрешая дилему выбора / Т.Л. Можина // Здоров'я України. - 2016. - березень (№5). - С. 20-21.

120. Серонегативные спондилоартриты и анкилозирующий спондилит : как установить диагноз и не опоздать с лечением // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№7). - С. 37-39.

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

121. Батушкин, В.В. Первый в классе антиангинальных средств блокатор позднего тока натрия – ранолазин – в лечении прогрессирующей стенокардии / В.В. Батушкин // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№7). - С. 44-46.

122. Денесюк, О.В. Сучасний алгоритм діагностики та ведення хворих зі стабільним перебігом ішемічної хвороби серця / О.В. Денесюк // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№3). - С. 14-15.

123. Кочуева, М.Н. Артериальная гипертензия с ожирением : кардиоваскулярный риск и подходы к лечению / М.Н. Кочуева // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№3). - С. 10-11.

124. Лутай, М.І. Стенокардія : не забуваймо класику / М.І. Лутай, А.Ф. Лисенко // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№4). - С. 34-36.

125. Митченко, Е.И. Семейные гиперхолестеринемии : современное состояние проблемы и новые перспективы в лечении / Е.И. Митченко // Здоров'я України. - 2016. - березень (№5). - С. 36.

126. Мищенко, Л.А. Как эффективно использовать все возможности патогенетической терапии артериальной гипертензии / Л.А. Мищенко // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№4). - С. 14-15.

127. Практичне значення правильного вибору діуретика при лікуванні хронічної серцевої недостатності // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№4). - С. 45.

128. Реабилитация в кардиологии // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 3. - С. 3-5.

129. Соломенчук, Т.М. Кардіоваскулярне здоров'я сучасної жінки : головне про фактори ризику і превентивні заходи / Т.М. Соломенчук, О.В. Восух // Здоров'я України. - 2016. - лютий (№4). - С. 38-39.

130. Стаднік, С.М. Гострий коронарний синдром : тромболітична терапія або коронарна інтервенція ? / С.М. Стаднік // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 6. - С. 16-18.

131. Стенокардия. Краткий справочник врача // Здоров'я України. - 2016. - квітень (№7). - С. 47-48.

132. Сыров, А.В. Идиопатическая синусовая тахикардия / А.В. Сыров, Н.В. Стуров // Здоров'я України. - 2016. - січень (№2). - С. 14.

133. Целуйко, В.И. Предоперационная подготовка пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями : что изменить в терапии ? / В.И. Целуйко // Здоров'я України. - 2016. - травень (№10). - С. 35-36.

 Випуск 2

ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

1. Пінчук, І. Роль та місце психіатричної допомоги в структурі госпітальних округів / І. Пінчук // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 9. - С. 18-19.

2. Пінчук, І. Спільнотні служби охорони психічного здоров'я : міф чи неминуча реальність України? / І. Пінчук // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 10. - С. 20-21.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

3. Дубоссарская, З. М. Пути оптимизации лечения ранних перименопаузальных нарушений / З. М. Дубоссарская // Здоров'я України. - 2016. - серпень (№ 15-16). - С. 26-27.

4. Захаренко, Н. Ф. Негормональна корекція проявів клімактеричного синдрому в жінок з ендометріозом / Н. Ф. Захаренко, Н. В. Коваленко // Здоров'я України. - 2016. - жовтень (№ 20). - С. 50-52.

5. Резніченко, Г. І. Негормональна корекція клімактеричних розладів у жінок / Г. І. Резніченко, Н. Ю. Резніченко, В. Ю. Потебня // Здоров'я України. - 2016. - червень (№ 11-12). - С. 46-48.

АЛЕРГОЛОГІЯ

6. Лечение аллергического ринита и крапивницы : обзор исследований нового антигистаминного препарата биластин // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 10. - С. 3-8.

7. Обзор международных рекомендаций относительно диагностики и лечения хронической крапивницы // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 18). - С. 59-60.

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

8. Аверченкова, А. А. Механизмы формирования «болевой памяти» при хронической боли / А. А. Аверченкова // Здоров'я України. - 2016. - серпень (№ 15-16). - С. 68-69.

9. Антибіотикорезистентність мікроорганізмів : механізми розвитку й шляхи запобігання / М. В. Бондар, М. М. Пилипенко, М. Ю. Свінтуковський [та ін.] // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 9. - С. 3-4,9.

10. Дієтичні рекомендації (восьме видання, 2015-2020 рр. ; Департамент охорони здоров'я та соціальних послуг США, Департамент сільського господарства США) // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 17). - С. 16-18.

11. Лихорадка неясного генеза // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 11. - С. 20-21.

12. Опасные и смертельно опасные лекарственные комбинации // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 11. - С. 22-23.

13. Современные подходы к лечению кашля // Здоров'я України. - 2016. - листопад (№ 21). - С. 27.

14. Хронический кашель : от патофизиологии к терапии // Здоров'я України. - 2016. - листопад (№ 21). - С. 28-29.

15. Юдина, Л. В. Кашель : неочевидные ответы на очевидные вопросы / Л. В. Юдина // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 18). - С. 46-48.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

16. Дискінезії жовчовивідних шляхів у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки : можливості медикаментозної корекції / Ю. М. Степанов, Л. М. Мосійчук, Н. П. Дементій, О. П. Петішко // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 10. - С. 6-7.

17. Жировая болезнь печени как мультидисциплинарная проблема // Здоров'я України. - 2016. - листопад (№ 21). - С. 9.

18. Можина, Т. Л. Лечение неалкогольной жировой болезни печени : сквозь призму рекомендаций WGO, AASLD и EASL / Т. Л. Можина // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 17). - С. 12-13.

19. Можина, Т. Л. УДХК : эффективная гепатопротекция с позиций доказательной медицины / Т. Л. Можина // Здоров'я України. - 2016. - серпень (№ 15-16). - С. 7.

20. Новейшие технологии в теоретической и практической гастроэнтерологии // Здоров'я України. - 2016. - липень (№ 13-14). - С. 20-21.

21. Пахомова, И. Г. Изжога : современные принципы обследования и лечения пациентов / И. Г. Пахомова // Здоров'я України. - 2016. - листопад (№ 21). - С. 70-71.

22. Первичный склерозирующий холангит // Здоров'я України. - 2016. - жовтень (№ 20). - С. 70-71.

23. Расширенные возможности заместительной терапии в гастроэнтерологической практике // Здоров'я України. - 2016. - червень (№ 11-12). - С. 18-19.

24. Ткач, С. М. Функциональная диспепсия в свете Римских критериев IV / С. М. Ткач // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 17). - С. 72-74.

25. Щербинина, М. Б. Распространенные ошибки в практике гастроэнтеролога, которых можно избежать / М. Б. Щербинина // Здоров'я України. - 2016. - серпень (№ 15-16). - С. 28-29.

ГЕМАТОЛОГІЯ

26. Германс, С. Заместительная терапия при гемофилии : безопасность и эффективность / С. Германс // Здоров'я України. - 2016. - серпень (№ 15-16). - С. 12-14.

27. Матюха, Л. Ф. Железодефицитная анемия : современное состояние проблемы / Л. Ф. Матюха // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 18). - С. 54-55.

28. Препараты железа в лечении анемии, индуцированной химио-терапией // Здоров'я України. - 2016. - жовтень (№ 20). - С. 69.

ДЕРМАТОЛОГІЯ

29. Витамин D в физиологии и патологии кожи // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 17). - С. 27-29.

30. Димитриадес, В. Р. Современные подходы к лечению атопического дерматита у детей / В. Р. Димитриадес, Э. Уиснер // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 17). - С. 22-23.

31. Иммунобиотики в комплексной терапии воспалительных дерматозов // Здоров'я України. - 2016. - листопад (№ 21). - С. 15.

32. Калюжная, Л. Д. Актуальная проблема дерматовенерологии – атопический дерматит / Л. Д. Калюжная // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 18). - С. 67-68.

33. Кожный зуд : патогенез, диагностика и лечение // Здоров'я України. - 2016. - листопад (№ 21). - С. 20-21.

34. Краткий обзор положений руководства Американской академии дерматологии по лечению пациентов с вульгарным акне // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 17). - С. 19-20.

35. Новый меморандум ETFAD/EADV по диагностике и лечению атопического дерматита у детей и взрослых // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 17). - С. 24-26.

36. Папилломавирусная инфекция кожи : новое об известном // Здо-ров'я України. - 2016. - листопад (№ 21). - С. 16-17.

37. Роль топических кортикостероидов в лечении атопического дер-матита // Здоров'я України. - 2016. - серпень (№ 15-16). - С. 18-20.

38. Современные возможности терапии бактериальных инфекций кожи // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 17). - С. 31.

39. Современный взгляд на диагностику и лечение дерматомикозов / Я. Ф. Кутасевич, И. А. Олейник, А. П. Белозоров [и др.] // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 18). - С. 62-63.

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

40. Древаль, А. В. Роль самоконтроля в лечении сахарного диабета / А. В. Древаль, Ю. А. Редькин // Здоров'я України. - 2016. - червень (№ 11-12). - С. 27.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

41. Арустамян, О. М. Сучасні отруйні речовини як терористична загроза суспільству / О. М. Арустамян, В. С. Ткачишин, О. Ю. Алексійчук // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 7. - С. 14-16.

42. Вирус иммунодефицита человека : борьба продолжается // Здоров'я України. - 2016. - червень (№ 11-12). - С. 70-71.

43. Заславская, А. А. Топ самых опасных пищевых паразитов / А. А. Заславская, И. Б. Ершова, И. А. Лохматова // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 9. - С. 20-22.

44. Заславская, А. А. Топ самых опасных пищевых паразитов / А. А. Заславская, И. Б. Ершова, И. А. Лохматова // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 10. - С. 22-25.

45. Крамарев, С. А. Острый гастроэнтерит : что рекомендуют в Европе? / С. А. Крамарев, Л. В. Закордонец // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 7. - С. 6-8.

46. Мавродий, В. М. Этиотропная противовирусная терапия ОРИ и гриппа / В. М. Мавродий, В. Ю. Артеменко // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 9. - С. 12-14.

47. Сучасні терапевтичні досягнення в лікуванні грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій / В. В. Камінський, Р. О. Ткаченко, Л. І. Воробей [та ін.] // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 11. - С. 14-17.

НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ

48. Дубенко, О. Е. Криптогенный инсульт / О. Е. Дубенко // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 8. - С. 18.

49. Зозуля, І. С. Фактори ризику лакунарних ішемічних мозкових інсультів / І. С. Зозуля, А. О. Волосовець // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 7. - С. 3-4.

50. Клинический случай острого психоза у 37-летней женщины : кто виноват? // Здоров'я України. - 2016. - листопад (№ 22). - С. 18-20.

51. Когнитивные нарушения : проблема своевременной диагностики и возможности фармакотерапии // Здоров'я України. - 2016. - жовтень (№ 19). - С. 19-20.

52. Кострикин, А. В. Созависимость как важнейшая часть алкогольной зависимости (актуальные вопросы созависимости, терапии, психотерапии, реабилитации) / А.В. Кострикин // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 11. - С. 26-28.

53. Кутько, И. И. Пограничная психиатрия на современном этапе (актуальные вопросы нозологической, синдромологической и операциональной диагностики, терапии и реабилитации) / И. И. Кутько, О. А. Панченко, А. Н. Линев // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 8. - С. 22-26.

54. Кутько, И. И. Современный терапевтический патоморфоз эндогенно-процессуальных психозов. Актуальные вопросы нозологии, синдромологии, терапии / И. И. Кутько, О. А. Панченко, А. Н. Линев // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 7. - С. 18-21.

55. Лечение боли в поясничном отделе позвоночника : быстрое и продолжительное действие в одной таблетке диклофенака // Здоров'я України. - 2016. - червень (№ 11-12). - С. 30-31.

56. Марута, Н. А. Тревожные расстройства в структуре психосоматической патологии (клинические проявления, диагностика, терапия) / Н. А. Марута // Здоров'я України. - 2016. - липень (№ 13-14). - С. 36-37.

57. На приеме у невролога сложный пациент : как преодолеть коморбидность / Г. Н. Бельская, Д. А. Сергиенко, Е. И. Лузанова [и др.] // Здоров'я України. - 2016. - жовтень (№ 19). - С. 28-29.

58. Общесоматическая патология и депрессия : где пролегает диагностическая грань ? // Здоров'я України. - 2016. - жовтень (№ 19). - С. 16-17.

НЕФРОЛОГІЯ

59. Мельник, А. А. Система гемостаза и ее регуляция при нарушении функциональной способности почек / А. А. Мельник // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 9. - С. 24-31.

60. Острый и хронический пиелонефрит. Диагностика и оптимизация терапии // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 18). - С. 56-57.

61. Стратегія лікування неускладнених інфекцій нижніх сечовивідних шляхів / В. М. Григоренко, О. В. Ромащенко, В. В. Білоголовська, С. С. Волков // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 11. - С. 9-12.

62. Таран, О. І. Скринінг деяких захворювань нирок / О. І. Таран // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 7. - С. 29-32.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

63. Адекватная терапия острого тонзиллофарингита // Здоров'я України. - 2016. - жовтень (№ 19). - С. 53.

64. Аллергические и воспалительные заболевания в отоларингологической практике : что нового ? // Здоров'я України. - 2016. - липень (№ 13-14). - С. 13-14.

65. Обновленное клиническое руководство Американской академии отоларингологии, хирургии головы и шеи по лечению экссудативного среднего отита // Здоров'я України. - 2016. - липень (№ 13-14). - С. 16-17.

66. Попович, В. И. ОРВИ и острый риносинусит : взаимосвязанные звенья одного процесса / В. И. Попович, И.В. Кошель // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 17). - С. 60-61.

67. Попович, В. И. Острый поствирусный риносинусит у детей : в фокусе внимания – фитотерапия с доказанной эффективностью / В. И. Попович, С. П. Кривопустов, Г. В. Бекетова // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 17). - С. 58-59.

68. Пухлик, С. М. Аллергический ринит и отит / С.М. Пухлик, С. В. Зайков // Здоров'я України. - 2016. - жовтень (№ 19). - С. 48-49.

69. Рациональный выбор антибиотика для лечения инфекций верхних дыхательных путей и ЛОР-органов // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 18). - С. 52-53.

70. Розенфельд, Р. М. Острый синусит у взрослых / Р.М. Розенфельд // Здоров'я України. - 2016. - жовтень (№ 20). - С. 39-41.

71. Современные методы консервативного лечения в оториноларингологии // Здоров'я України. - 2016. - жовтень (№ 20). - С. 37-38.

72. Современные технологии в диагностике и лечении заболеваний ЛОР-органов // Здоров'я України. - 2016. - липень (№ 13-14). - С. 10-11.

ПЕДІАТРІЯ

73. Идиопатическая манифестация синдрома Митчелла (эритромелалгии) у ребенка / И. Г. Самойленко, О. Е. Чернышева, В. В. Долинский, А.Г. Кольнов // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 7. - С. 19.

74. Майданник, В. Г. Функціональні гастроінтестинальні розлади в дітей : що нового ? / В. Г. Майданник // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 17). - С. 52-55.

75. Мокия-Сербина, С. А. Современные аспекты антибиотикотерапии внебольничной пневмонии у детей раннего и дошкольного возраста / С. А. Мокия-Сербина, Т. В. Литвинова, А. А. Гордеева // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 7. - С. 16-18.

76. Обзор рекомендаций по лечению пневмонии у детей // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 17). - С. 56-57.

77. Особливості терапії синдрому дегідратації у дітей грудного та старшого віку, новонароджених : основи парентеральної регідратації // В. І. Снісарь, О. Ю. Сорокіна, А. В. Болонська, С. В. Єгоров // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 7. - С. 14-15.

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

78. Катилов, А. В. Кашель в клинической практике : разный характер – разный подход / А. В. Катилов // Здоров'я України. - 2016. - жовтень (№ 19). - С. 47.

79. Лоскутов, О. А. Противовирусная и антибактериальная терапия в лечении внебольничных пневмоний / О. А. Лоскутов, А. Н. Дружина, В. Г. Колесников // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 11. - С. 16-17.

80. Мостовой, Ю. М. Кашель у дорослих. Уніфікований протокол. Клінічна настанова. Актуальність. Дискусійні питання / Ю. М. Мостовой // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 17). - С. 5-6.

81. Негоспитальная пневмония : диагностическая значимость альвеолярной и интерстициальной инфильтрации / Э. М. Ходош, В. С. Крутько, П. И. Потейко, Д. А. Хорошун // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 10. - С. 26-29.
РЕВМАТОЛОГІЯ

82. Вторичный остеопороз : патофизиология и лечение // Здоров'я України. - 2016. - грудень (№ 23). - С. 7.

83. Головач, И. Ю. Нимесулид (Найз) : от молекулярных основ к реальной клинической практике / И. Ю. Головач // Здоров'я України. - 2016. - серпень (№ 15-16). - С. 71-72.

84. Обновленные рекомендации EULAR по лечению псориатического артрита // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 18). - С. 39-40.

85. Пилипович, А. А. Остеартроз : патогенетические и терапевтические аспекты / А. А. Пилипович // Здоров'я України. - 2016. – листопад (№ 21). - С. 60-61.

86. Рекомендации ACR, SAA, SPARTAN по лечению анкилозирующего спондилита и нерентгенологического аксиального спондилоартрита // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 18). - С. 33-35.

87. Современные подходы к профилактике остеопоротических переломов // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 18). - С. 36-37.

88. Терапия остеопороза и заболеваний костно-мышечной системы : обсуждение с участием ведущих мировых экспертов // Здоров'я України. - 2016. - липень (№ 13-14). - С. 30-33.

89. Яременко, О. Б. Анкилозирующий спондилит : возможно ли замедлить прогрессирование болезни ? / О. Б. Яременко // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 18). - С. 30-32.

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

90. Гаврилюк, С. О. Псевдоінфарктна графіка ЕКГ у хворої із спонтанним пневмотораксом / С. О. Гаврилюк, О. Ю. Горопко, О. О. Чернобривенко // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 17). - С. 44-45.

91. Европейские рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (2016) // Здоров'я України. - 2016. - серепень (№ 15-16). - С. 36-37.

92. Кочуева, М. Н. Диастолическая сердечная недостаточность : механизмы формирования и возмозности коррекции / М. Н. Кочуева, В. Г. Псарева, Н. Н. Кириченко // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 18). - С. 18-19.

93. Легочная гипертензия : современный взгляд на проблему // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 9. - С. 6-8.

94. Мора, С. Ацетилсалициловая кислота в первичной профилактике атеросклеротической кардиоваскулярной болезни : достижения в диагностике и лечении / С. Мора, Дж. Е. Мэнсон // Здоров'я України. - 2016. - серпень (№ 15-16). - С. 34-35.

95. Острые коронарные синдромы : общие принципы оказания помощи // Здоров'я України. - 2016. - жовтень (№ 20). - С. 32-34.

96. Профилактика сердечно-сосудистых событий : место гиполипидемической и цитопротекторной терапии // Здоров'я України. - 2016. - серепень (№ 15-16). - С. 55-56.

97. Профилактика сердечно-сосудистых событий : место гиполипидемической и цитопротекторной терапии // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 18). - С. 25-26.

98. Радченко, А. Д. Диуретики в лечении артериальной гипертензии : так ли они плохи и все ли одинаковы ? / А. Д. Радченко // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 10. - С. 20-24.

99. Радченко, А. Д. Диуретики в лечении артериальной гипертензии : так ли они плохи и все ли одинаковы ? Часть 2 / А. Д. Радченко // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 11. - С. 3-6.

100. Рекомендации Европейского общества кардиологов по лечению сердечно-сосудистых заболеваний у беременных // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 7. - С. 20-27.

101. Рекомендации ESC/EAS по лечению дислипидемии (2016) // Здоров'я України. - 2016. - грудень (№ 23). - С. 36-39.

102. Синдром Велленса : значимость в повседневной клинической практике (случай из практики) / М. Ю. Мовсесянц, А. Б. Миронков, Р. С. Цветков [и др.] // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 8. - С. 27.

103. Тромбозы и эмболии в практике кардиолога : нерешенные проблемы и новые подходы // Здоров'я України. - 2016. - липень (№ 13-14). - С. 24-26.

104. Фиксированные комбинации антигипертензивных средств – путь к достижению целевого артериального давления / М. Н. Кочуева, Г. И. Кочуев, Н. Н. Кириченко, В. Г. Псарева // Здоров'я України. - 2016. - листопад (№ 21). - С. 56-57.

УРОЛОГІЯ

105. Инфекции мочевых путей : краткий справочник врача // Здоров'я України. - 2016. - червень (№ 11-12). - С. 51-52.

106. Литвинець, Є. А. Нові можливості в консервативному лікуванні захворювань передміхурової залози / Є. А. Литвинець // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 8. - С. 3-4.

ХІРУРГІЯ

107. Макогончук, А. В. Применение препарата денебол таблетки и денебол гель в практике врача-травматолога / А. В. Макогончук // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 9. - С. 16-19.

108. Острый аппендицит : современное понимание патогенеза, диагностики и лечения // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 9. - С. 10-14.

109. Применение чистого диосмина 600мг в лечении хронических заболеваний вен : обзор литературы // Здоров'я України. - 2016. - червень (№ 11-12). - С. 34-35.


110. Ткач, С. М. Современные методы бариатрической эндоскопии / С. М. Ткач, Ю. Г. Кузенко // Здоров'я України. - 2016. - вересень (№ 17). - С. 69-71.