Методичні рекомендації 2016

Червень

 1. Імунодіагностика ендометріозу у жінок з безпліддям : метод. реком. / Буковинський держ. мед. ун-т ; уклад. В. В. Чоп'як та ін. - [б. м.], 2016. - 25 с. (Шифр 618.1/И55-061947)

 2. Інформаційні технології аналізу артеріальних осцилограм у діагностиці стану серцево-судинної системи : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ; уклад. В. П. Марценюк та ін. - [б. м.], 2016. - 31 с. (Шифр 616.1/Z99-705498)

 3. Агоністи дофамінових рецепторів у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова ; уклад. І. М. Карабань та ін. - [б. м.], 2015. - 36 с. (Шифр 616.8/А24-201489)

 4. Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки плодів видів РОДУГЛІД (CRATAEGUS L.) флори України : метод. реком. / Нац. фарм. ун-т ; уклад. Н. В. Сидора та ін. - [б. м.], 2016. - 26 с. (Шифр 615.3/В42-389618)

 5. Вибір тактики лікування лейоміоми матки в залежності від типу її ангіоархітектоніки : метод. реком. / Запорізька мед. акад. післядипломної освіти ; уклад. Н. С. Луценко та ін. - [б. м.], 2016. - 32 с. (Шифр 618.2/7/В92-583555)

 6. Ефективність олужнюючої терапії із застосуванням природних мінеральних вод при субклінічних формах метаболічного ацидозу у хворих з хронічною патологією органів травлення : метод. реком. / Наук.-практ. мед. центр "Реабілітація" Мін-ва охор. здр. України ; уклад. І. С. Лемко та ін. - [б. м.], 2016. - 27 с. (Шифр 616.1/Э94-223341)

 7. Кишечні стоми : види стом, методики їх формування ; медико-соціальна реабілітація стомованих хворих. Ускладнення кишечних стом, їх лікування : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; уклад. М. П. Захараш та ін. - [б. м.], 2015. - 43 с. (Шифр 616.3/К46-571601)

 8. Оптимізація лікування пухлин середостіння : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика ; уклад. В. Д. Захаричев та ін. - [б. м.], 2016. - 28 с. (Шифр 616.2/О-62-710826)

 9. Організація профілактики поширених хвороб порожнини рота на первинному рівні серед населення працездатного віку : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т ; уклад. В. І. Клименко та ін. - [б. м.], 2015. - 30 с. (Шифр 616.31/О-64-755094)

  Серпень

 1. Антагоніст глутаматних NMDA-рецепторів амантадин сульфат (інфузійна форма) у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України ; уклад. І. М. Карабань та ін. - [б. м.], 2016. - 32 с. (Шифр 616.8/А72-223021)

 2. Вибір тактики хірургічного лікування хворих на нирково-клітинний рак : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. Е. О. Стаховський та ін. - [б. м.], 2016. - 28 с. (Шифр В92-741396)

 3. Визначення та профілактика радіотривожних станів населення на територіях з підприємствами ядерно-енергетичного комплексу : метод. реком. / Дніпропетровська мед. акад.; уклад. О. А. Шевченко та ін. - [б. м.], 2016. - 20 с. (Шифр 614.8/В92-603235)

 4. Використання методики Clinical Assessment for Systems Strengthening (CLASS) для моніторингу діяльності закладів охорони здоров'я України за напрямком протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу : метод. реком. / Мін-во охор. здоров'я України ; уклад. С. Р. Коллінз та ін. - [б. м.], 2016. - 136 с. (Шифр 616.9/В92-550087)
  Экземпляры: всего:1 - (1)

 5. Методи пошуку перспективних штамів мікроорганізмів для розробки пробіотичних та метаболічних препаратів : метод. реком. / Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова ; уклад. Є. М. Бабич та ін. - [б. м.], 0. - 30 с. (Шифр 615.37/М54-415389)

 6. Особливості клініки, патогенезу та алгоритм діагностики метаболічного синдрому у дітей старшого шкільного віку при дефіциті йоду : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; О. Л. Цимбаліста та ін. - [б. м.], 2016. - 22 с. (Шифр 616.4/О-75-549374)

 7. Підвищення ефективності ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій у дітей в змінному прикусі : метод. реком. / Укр. мед. стоматологічна академія ; уклад. В. Д. Куроєдова та ін. - [б. м.], 2016. - 24 с. (Шифр 616.31/П32-141933)

 8. Профілактика та лікування гепатотоксичності хіміотерапії у хворих на рак грудної залози : метод. реком. / Нац. ін-т раку ; уклад. І. А. Крячок та ін. - [б. м.], 2015. - 19 с. (Шифр 618.1/П84-364232)

 9. Рання діагностика гетеротопічної осифікації у пацієнтів із травмою хребта та спинного мозку : метод. реком. / Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова ; уклад. В. В. Поворознюк та ін. - [б. м.], 2015. - 25 с. (Шифр 616.71/Р22-754410)

 10. Спосіб визначення руху очей та кута девації : метод. реком. / Ін-т очних хворобо і тканинної терапії ім. В. П. Філатова ; уклад. Н. М. Бущуєва та ін. - [б. м.], 2016. - 16 с. (Шифр 617.7/С73-148078)

  Жовтень
 1. Диференційоване застосування бішофіту Полтавського родовища у відновлювальному лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України ; уклад. Н. В. Драгомирецька та ін. - [б. м.], 2015. - 19 с. (Шифр 616.3/Д90-506156)

 2. Комплексне відновлювальне лікування хворих на остеохондроз шийного відділу хребта з синдромом вертеброгенної вертебробазилярної недостатності : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України ; уклад. І. К. Бабова та ін. - [б. м.], 2015. - 20 с. (Шифр 616.7/К63-005424)

 3. Комплексне санаторно-курортне лікування хворих на ішемічну хворобу серця із застосуванням функціонального харчування : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України ; уклад. К. Д. Бабов та ін. - [б. м.], 2016. - 18 с. (Шифр 616.1/К63-457489)

 4. Лікування гемофтальму після вітректомії у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію методом замісної газової тампонади із додатковим введенням у вітреальну порожнину препарату, що блокує фактор росту ендотелію судин : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ; уклад. О. О. Путієнко та ін. - [б. м.], 2016. - 15 с. (Шифр 617.7/Л56-569684)

 5. Методи комплексного лікування хворих на остеоартроз колінних суглобів при метаболічному синдромі : метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т ; уклад. О. О. Якименко та ін. - [б. м.], 2016. - 18 с. (Шифр 616.7/М54-289220)

 6. Морфолого-анатомічний та фітохімічний аналіз рослин роду ЛІЛІЙНИК ( HEMEROCALLIS L.) : метод реком. / Тернопільський держ. мед. ун-т ; уклад. С. М. Марчишин та ін. - [б. м.], 2016. - 37 с. (Шифр 615.3/М80-681377)

 7. Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з фунціональними розладами травної системи : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. О. Г. Шадрін та ін. - [б. м.], 2016. - 27 с. (Шифр 616.3/О-76-655051)

 8. Особливості клініко-функціональних та імунологічних порушень та можливості їх медикаментозної корекції у хворих на ХОЗЛ тяжкого ступеня бронхіальної обструкції : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. М. М. Островський та ін. - [б. м.], 2016. - 17 с. (Шифр 616.23/О-75-694157)

 9. Оцінка ефективності проведеного лікування соркоїдозу легень : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. М. М. Островський та ін. - [б. м.], 2016. - 14 с. (Шифр 616-002.7/О-93-810509)

 10. Фармакогностичне та фармакологічне дослідження рослин роду вероніка : метод. реком. / Тернопільский держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; уклад. С. М. Марчишин та ін. - [б. м.], 2016. - 35 с. (Шифр 615.3/Ф24-791093)

 11. Функціональні особливості дихальної системи хворих на інфільтративний туберкульоз, поєднаний з хронічним бронхітом, у процесі лікування : метод. реком. / Івано-Франківський нац. мед. ун-т ; уклад. М. М. Островський та ін. - [б. м.], 2016. - 18 с. (Шифр 616.24/Ф94-127402)

 12. Хронічна ішемія мозку : оптимізація діагнстики та лікувальної тактики : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т ; уклад. А. В. Демченко та ін. - [б. м.], 2016. - 32 с. (Шифр 616.8/Х-94-353750)