НА ДОПОМОГУ СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ 2016

(Поточний список. 2016р. Вип. 1.)

 1. Алкоголизм : взаимодействие врача общей практики – семейной медицины, анестезиолога-реаниматолога и нарколога / Л.Н. Юрьева, А.И. Мамчур, В.Н. Солонский [и др.] // Сімейна медицина. - 2015. - № 6. - С. 20-21.
 2. Башкірова, Н.С. Біль у вусі в практиці сімейного лікаря / Н.С. Башкірова // Сімейна медицина. - 2015. - № 4. - С. 169-171.
 3. Безкоровайна, І.М. Ефективність використання вітаміно-мінеральних препаратів для попередження ускладнень у пацієнтів з цукровим діабетом у практиці лікаря сімейної медицини / І.М. Безкоровайна, І.С. Стебловська // Сімейна медицина. - 2016. - № 2. - С. 103-105.
 4. Биполярная депрессия в практике семейного врача : диагностика, курация и превенция суицида / Л.Н. Юрьева, А.И. Мамчур, А.Н. Лазаренко // Сімейна медицина. - 2015. - № 5. - С. 77-79.
 5. Боярчук, О.Р. Первинні імунодефіцити у практиці сімейного лікаря / О.Р. Боярчук, М.І. Кінаш, Т.В. Гаріян // Сімейна медицина. - 2015. - № 6. - С. 63-64.
 6. Дельва, М.Ю. Що необхідно знати і робити сімейним лікарям для немедикаментозної профілактики гострих порушень мозкового кровообігу / М.Ю. Дельва, О.В. Саник, І.І. Дельва // Сімейна медицина. - 2015. - № 6. - С. 51-53.
 7. Деміхова, Н.В. Ефекти сартанів при хронічній серцевій недостатності у практиці сімейного лікаря (Огляд літератури) / Н.В. Деміхова // Сімейна медицина. - 2016. - № 2. - С. 157-159.
 8. Діагностика болю у спині в роботі лікаря загальної практики – сімейної медицини / Л.А. Ткаченко, Т.І. Ярмола, Г.Л. Пустовойт [та ін.] // Сімейна медицина. - 2015. - № 6. - С. 60-62.
 9. Діагностика гіперурикемічного синдрому як прояву мультиморбідної патології в практиці сімейного лікаря / В.М. Ждан, В.М. Бобирьов, А.А. Капустянська [та ін.] // Сімейна медицина. - 2016. - № 2. - С. 44-46.
 10. Єхалов, В.В. Медична деонтологія очима лікаря за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» / В.В. Єхалов, О.М. Клитуненко, О.Ю. Муризіна // Сімейна медицина. - 2015. - № 6. - С. 33-35.
 11. Зайцев, Д.В. Впровадження новітніх медичних технологій у практику сімейного лікаря : проблеми і перспективи / Д.В. Зайцев, Л.О. Таршинова, Т.В. Єльчиць // Український медичний часопис. - 2015. - № 6. - С. 55-57.
 12. Кошель, І.В. Основні клінічні фенотипи поліпозного риносинуситу / І.В. Кошель // Сімейна медицина. - 2015. - № 5. - С. 186-189.
 13. Курята, А.В. Клиническая эффективность и динамика системного воспаления при использовании диацереина у пациентов с остеоартрозом ; влияние ожирения / А.В. Курята, А.В. Черкасова // Сімейна медицина. - 2015. - № 5. - С. 171-180.
 14. Малик, Н.В. Деякі аспекти догляду сімейним лікарем пацієнтів з когнітивними порушеннями / Н.В. Малик // Сімейна медицина. - 2015. - № 6. - С. 65-66.
 15. Малик, Н.В. Деякі психологічні аспекти взаємовідносин сімейного лікаря і пацієнта / Н.В. Малик // Сімейна медицина. - 2016. - № 2. - С. 25-26.
 16. Метаболічний синдром : діагностика та профілактика в практиці сімейного лікаря / В.І. Ткаченко, Т.О. Багро, Н.В. Видиборець, О.К. Бондар // Ліки України. - 2016. - № 1-2. - С. 43-46.
 17. Мищенко, Л.А. Терапевтические цели при лечении больных с метаболическим синдромом и артериальной гипертензией. Разбор клинического случая / Л.А. Мищенко // Сімейна медицина. - 2015. - № 6. - С. 87-90.
 18. Мультифокальний атеросклероз у практиці сімейного лікаря : сучасний погляд на проблему та результати власних спостережень / С.А. Тихонова, О.Б. Волошина, А.М. Тімаков [та ін.] // Сімейна медицина. - 2016. - № 2. - С. 20-24.
 19. Ніколенко, А.Є. Діагностика граничних психічних розладів при ревматоїдному артриті у практиці сімейного лікаря / А.Є. Ніколенко // Сімейна медицина. - 2016. - № 2. - С. 68-70.
 20. Носов, С.Г. Лечение больных эпилепсией с проявлениями психических расстройств в практике семейного врача / С.Г. Носов // Сімейна медицина. - 2015. - № 6. - С.46-48.
 21. Особливості ведення хворих на діабетичну нефропатію з вторинною артеріальною гіпертензією лікарями загальної практики – сімейної медицини / Т.І. Ярмола, Л.А. Ткаченко, Г.Л. Пустовойт [та ін.] // Сімейна медицина. - 2016. - № 1. - С. 49-51.
 22. Патогенетичні аспекти застосування L-аргініну при хронічній цереброваскулярній патології / М.А. Тріщинська, Т.М. Рябіченко, Д.В. Ватліцов [та ін.] // Сімейна медицина. - 2015. - № 5. - С. 159-163.
 23. Підходи до антибіотикотерапії хворих на хронічний обструктивний бронхіт на первинній ланці медичної допомоги / Л.Ф. Матюха, Т.А. Титова, О.Б. Тиш [та ін.] // Сімейна медицина. - 2015. - № 6. - С. 80-82.
 24. Потаскалова, В.С. Ауроподокс в терапии хронического обструктивного заболевания легких : клиническая эффективность и безопасность / В.С. Потаскалова // Сімейна медицина. - 2015. - № 6. - С. 84-86.
 25. Потяженко, М.М. Проблема хронічної хвороби нирок у практиці сімейної медицини / М.М. Потяженко, Г.С. Хайменова, О.С. Калаптуровська // Сімейна медицина. - 2015. - № 6. - С. 128-130.
 26. Превентивна терапія обструктивної форми ішемічної хвороби серця на тлі раку грудної залози в умовах роботи сімейного лікаря / В.І. Кошля, Шах Фероз, О.С. Кульбачук, Ю.О. Кліцунова [та ін.] // Сімейна медицина. - 2015. - № 5. - С. 125-127.
 27. Приходько, В.Ю. Негоспітальна пневмонія в літніх людей у практиці сімейного лікаря / В.Ю. Приходько // Практикуючий лікар. - 2016. - № 1. - С. 45-54.
 28. Приходько, В.Ю. Хронічні обструктивні захворювання легень у людей літнього віку. Лікування загострень / В.Ю. Приходько // Сімейна медицина. - 2016. - № 1. - С. 82-89.
 29. Пулик, О.Р. Використання препарату фенібут у пацієтів з післяінсультними когнітивними порушеннями / О.Р. Пулик // Сімейна медицина. - 2015. - № 5. - С. 143-146.
 30. Робота сімейного лікаря з виявлення та своєчасного лікування методом ендоскопічної, малоінвазивної хірургії деяких передракових захворювань шлунка / В.М. Ждан, К.В. Баранніков, В.П. Баштан [та ін.] // Сімейна медицина. - 2015. - № 5. - С.63-65.
 31. Роль та місце макролідів у лікуванні респіраторних інфекцій в амбулаторній практиці / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данилюк [та ін.] // Сімейна медицина. - 2015. - № 5. - С. 80-86.
 32. Сапа, Ю. Гіподинамія як фактор ризику серцево-судинних захворювань у практиці сімейного лікаря / Ю. Сапа, Н. Нудьга // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 2. - С. 18-22.
 33. Сімейний лікар – первинна ланка у виявленні туберкульозу / М.О. Білан, Т.В. Носикова, О.Г. Шперно [та ін.] // Сімейна медицина. - 2016. - № 1. - С. 143-146.
 34. Хіміон, Л.В. Поліморбідність у ревматології. Сучасна парадигма ведення хворих сімейним лікарем / Л.В. Хіміон, І.В. Климусь // Здоров'я України. - 2016. - № 2 (кардіологія, ревматологія, кардіохірургія). - С. 59-61.
 35. Хіміон, Л.В. Тактика ведення хворих на ревматоїдний артрит лікарем загальної практики – сімейним лікарем / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данилюк // Сімейна медицина. - 2016. - № 2. - С. 6-15.
 36. Юрьева, Л.Н. Особенности ведения пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством в практике семейного врача / Л.Н. Юрьева // Сімейна медицина. - 2015. - № 5. - С. 69-72.

  (Поточний список. 2016р. Вип. 2.)
 1. Атопічний дерматит : Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги // Рациональная фармакотерапия. - 2016. - № 3. - С. 53-62.
 2. Бабінець, Л. С. Остеоартроз у практиці сімейного лікаря : вибрані питання клініки, патогенезу, діагностики та лікування / Л. С. Бабінець, Т. В. Маєвська // Здоров'я України. - 2016. - № 7. - С. 42-43.
 3. Бабінець, Л. С. Сучасні підходи до лікування закрепів у практиці сімейного лікаря / Л. С. Бабінець, О. І. Криськів // Здоров'я України. - 2016. - № 4. - С. 21-22.
 4. Барна, О. М. Цукровий діабет та ожиріння в практиці сімейного лікаря : інноваційна терапія / О. М. Барна // Мистецтво лікування. - 2016. - № 3-4. - С. 4-7.
 5. Бобкова, О. В. Ефективність тренінгів для лікарів загальної практики – сімейної медицини відносно особливостей роботи серед підлітків груп ризику / О. В. Бобкова // Современная педиатрия. - 2016. - № 4. - С. 40-43.
 6. Вольфарт, Б. Натуральные комплексные препараты в повседневной практике / Б. Вольфарт, К. Г. Де Вега // Врач.- 2016.- № 10.- С. 69-72. (Э.В.)
 7. Гінгколіди та білобаліди : нові перспективи застосування хворими на бронхіальну астму / Ю. І. Фещенко, Н. А. Примушко, Н. В. Пархоменко [та ін.] // Сімейна медицина. - 2016. - № 2. - С. 141-144.
 8. Инновации в детской гастроэнтерологии и нутрициологии в практике семейного врача // Здоров'я України. Темат. номер: Педіатрія. - 2016. - № 4. - С. 46-48. 
 9. Климактерический синдром в практике семейного врача // Здоров'я України. - 2016. - № 20. - С. 57.
 10. Кунинець, О. Санітарно-протиепідемічний режим у закладах загальної практики – сімейної медицини / О. Кунинець // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 10. - С. 77-89. (Е.В.); Довідник головної медичної сестри – 2016. - №11. – с. 40-49. (Е. В.)
 11. Омельчук, С. Роль лікарів загальної практики – сімейної медицини у формуванні основних засад здорового харчування населення / С. Омельчук, О. Кузьмінська // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 7. - С. 36-43. (Е. В.)
 12. Радченко, О. М. Проблеми діагностики та лікування цирозу печінки у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини / О. М. Радченко // Здоров'я України. - 2016. - №8. – С. 54-55; № 9. - С. 23; № 10. - С. 62-63.
 13. Ринда, Ф. П. Стан застосування профілактичних методів у практичній діяльності лікарів загальної практики – сімейних лікарів / Ф. П. Ринда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2016. - № 1. - С. 14-23.
 14. Ткаченко, В. І. Міалгії в практиці сімейного лікаря / В. І. Ткаченко, Т. О. Багро // Ліки України. - 2016. - № 4. - С. 75-82.
 15. Ткаченко, В. І. Особливості призначення препаратів сульфонілсечовини у практиці сімейного лікаря : системний огляд застосування глімепіриду / В. І. Ткаченко, Я. А. Садовнік // Ліки України. - 2016. - № 3. - С. 76-81.
 16. Хаустова, О. О. Використання атипових нейролептиків у практичній діяльності сімейного лікаря / О. О. Хаустова // Психоневрология и нейропсихиатрия. - 2016. - № 8. - С. 36-40.
 17. Хіміон, Л. В. На прийомі у сімейного лікаря : ведення пацієнтів із болем у нижній частині спини / Л. В. Хіміон // Здоров'я України. - 2016. - № 9. - С. 36-38.
 18. Эйхефилд, Л. Ф. Использование рекомендаций по ведению атопического дерматита в практике педиатра и семейного врача / Л. Ф. Эйхефилд, М. Богуневич, Э. Л. Симпсон // Здоров'я України. - 2016. - № 6. - С. 70-71.