ОРГАНІЗАТОРАМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я-2016

<< Повернутися

(Поточний список. 2016р. Вип. 1.)

 1. Беденко-Зваридчук, О. Переоформлення ліцензії на медичну практику / О. Беденко-Зваридчук // Практика управління медичним закладом. - 2015. - № 12. - С. 36-38.
 2. Біла, В. Організація ефективної диспансеризації онкогінекологічних хворих / В. Біла, О. Маланчук // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 12. - С. 57-65.
 3. Бондаренко, С. До нас їде ревізор. Як підготуватися до заходів державного фінансового контролю / С. Бондаренко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 1. - С. 50-59.
 4. Боровський, Р. Наставництво у медицині / Р. Боровський, О. Юдіна // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 1. - С. 54-63.
 5. Бугро, В.І. Здобутки та перспективи розвитку стаціонарної медичної допомоги в Україні / В.І. Бугро, В.В. Горачук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2015. - № 3. - С. 4-9.
 6. Гавриленко, Л. Робота лікарів закладу охорони здоров'я у лікарській комісії при військовому комісаріаті / Л. Гавриленко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 1. - С. 51-53.
 7. Гончарова, В. Преміювання працівників медичного закладу / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом. - 2015. - №. 12. - С. 77-89.
 8. Горачук, В. Управління ризиками в закладі охорони здоров'я / В. Горачук // Практика управління медичним закладом. - 2015. - № 12. - С. 49-53.
 9. Дзюба, О.М. Економічні механізми створення единого медичного простору в Україні / О.М. Дзюба, Н.Т. Кучеренко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2015. - № 3. - С. 22-26.
 10. Дуброва, Я. Кошти на капітальний ремонт закладу : використовуємо правомірно / Я. Дуброва // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 12. - С. 30-34.
 11. Житкова, І. Звільнення працівника за переведенням до іншого закладу / І. Житкова // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 11. - С. 62-69.
 12. Залеська, В. Дотримання прав пацієнтів як вектор діяльності головного лікаря / В. Залеська // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 1. - С. 20-25.
 13. Єніна, Г. Ти – мені, я – тобі. Сплата населенням грошових винагород за медичні послуги в державних медичних закладах України / Г. Єніна // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 1. - С. 84-91.
 14. Клименко, О. Посадова інструкція лікаря-психотерапевта / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. - 2015. - № 12. - С. 42-48.
 15. Коваль, М.І. Контрміра евтаназії – паліативне лікування / М.І. Коваль // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2015. - № 3. - С. 54-58.
 16. Крыловецкий, В. Медицинский работник VS следователь : как не стать жертвой уголовного преследования / В. Крыловецкий // Практика управління медичним закладом. - 2015. - № 12. - С. 8-10.
 17. Кунинець, О. Перевірка закладу охорони здоров'я Держсанепідслужбою : що потрібно знати керівнику / О. Кунинець // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 1. - С. 8-17.
 18. Миронова, Г. Дії медичного працівника у разі відмови пацієнта підписувати інформовану добровільну згоду / Г. Миронова // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 1. - С. 18-19.
 19. Миронова, Г. Договір про надання медичних послуг : поняття та загальні вимоги / Г. Миронова // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 12. - С. 18-26.
 20. Миронова, Г. Згода пацієнта на медичне втручання : правові підстави та процедури оформлення / Г. Миронова // Практика управління медичним закладом. - 2016. - №. 1- С. 8-15.
 21. Олійник, А. Відповідальність за порушення вимоги щодо повідомлення про наявність у підпорядкуванні близької особи / А. Олійник // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 11. - С. 20-28.
 22. Олійник, А. Робота лікаря державної лікарні керівником приватного медичного закладу за сумісництвом / А. Олійник // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 12. - С. 27-29.
 23. Паньків, Я. Графік відпусток : поетапна підготовка та затвердження / Я. Паньків // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 1. - С. 22-33.
 24. Порхун, О. Підбір персоналу у закладах охорони здоров'я / О. Порхун // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 12. - С. 43-51.
 25. Посадова інструкція лікаря-ендокринолога // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - № 12. - С. 78-81.
 26. Терещенко, І. Колективні договори у закладах охорони здоров'я / І. Терещенко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 1. - С. 67-79.
 27. Шекера, О. Медичні аспекти організації допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях / О. Шекера // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 1. - С. 26-33.
 28. Шекера, О. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення військ під час надзвичайних ситуацій соціально-політичного та воєнного характеру / О. Шекера // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 1. - С. 34-50.

  ІННОВАЦІЇ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я
 29. Горачук, В. Функції управління в системі менеджменту якості медичної допомоги / В. Горачук // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 3. - С. 8-13.
 30. Катюхин, О. Бизнес-процессы как средство менеджмента в медицинском учреждении / О. Катюхин // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 1. - С. 80-83.
 31. Меленко, А. Правове регулювання застосування телемедицини у сфері охорони здоров'я / А. Меленко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 1. - С. 16-20.
 32. Павич, І. Законодавчі вимоги щодо інформування споживачів медичних послуг / І. Павич // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 3. - С. 32-45.
 33. Пащенко, В. Бізнес-планування як інструмент впровадження нових медичних технологій / В. Пащенко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 2. - С. 52-61.
 34. Пащенко, В. Ефективний внутрішній маркетинг – запорука успіху медичного закладу / В. Пащенко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 3. - С. 64-71.
 35. Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації лікарів // Баланс бюджет. - 2016. - № 11 (579). - 14 березня. - С. 4-18.
 36. Слабкий, Г. Шляхи інноваційного розвитку обласної клінічної лікарні в умовах реформування системи охорони здоров'я / Г. Слабкий // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 2. - С. 8-16.

  СТРАХОВА МЕДИЦИНА
 37. Мочалов, Ю. Налагодження успішної співпраці приватних страхових організацій і закладів охорони здоров'я бюджетної форми власності / Ю. Мочалов // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 3. - С. 14-25.
 38. Пожевілова, А. Медичне страхування в Україні : реалії / А. Пожевілова // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 1. - С. 46-49.

  (Поточний список. 2016р. Вип. 2.)
 1. Біла, В. Головний лікар : менеджер, клініцист чи управлінець? / В. Біла, Л. Сазоненко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 2. - С. 42-50.
 2. Бондаренко, С. Неприємності за планом… Що слід знати про планові податкові перевірки / С. Бондаренко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 2. - С. 24-33.
 3. Бондаренко, С. Несподівана закономірність : позапланові податкові перевірки / С. Бондаренко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 3. - С. 26-36.
 4. Видиборець, Ю. Оформлення наказу про прийняття медичного працівника на роботу за сумісництвом / Ю. Видиборець // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 2. - С. 74-75.
 5. Гончарова, В. Медичні огляди : порядок здійснення / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 4. - С. 10-19.
 6. Гончарова, В. Працівники, що є інвалідами : вимоги законодавства / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 2. - С. 72-82.
 7. Гузько, Р. Оновлене Положення про медичну раду охорони здоров'я / Р. Гузько // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 4. - С. 16-19.
 8. Жар, Д. Опановуємо нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики / Д. Жар // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 5. - С. 9-13.
 9. Жар, Д. Створюємо назву закладу охорони здоров'я : практичні рекомендації / Д. Жар // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 2. - С. 51-66.
 10. Клименко, О. Атестація працівників у закладах охорони здоров'я / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 2. - С. 34-51.
 11. Клименко, О. Деякі питання оформлення підвищення заробітної плати / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 3. - С. 36-46.
 12. Клименко, О. Матеріальна відповідальність у закладах охорони здоров'я / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 4. - С. 20-28.
 13. Кравцов, С. Організація роботи здоровпункту на підприємстві / С. Кравцов // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 4. - С. 7-9.
 14. Морєва, О. Держбюджет 2016 : новації та зміни / О. Морєва // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 2. - С. 68-71.
 15. Морєва, О. Скорочення штатів закладів охорони здоров'я / О. Морєва // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 3. - С. 48-50.
 16. Олійник, А. Встановлення додаткової неоплачуваної відпустки / А. Олійник // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 4. - С. 30-35.
 17. Слабкий, Г. Контроль якості медичної допомоги на рівні закладу охорони здоров'я / Г. Слабкий, Л. Качала // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 3. - С. 48-62.
 18. Хильчук, В. Внутрішні комунікації у роботі персоналу лікувального закладу / В. Хильчук // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 2. - С. 68-72.
 19. Шмельова, М. Алгоритм проведення експертизи тимчасової непрацездатності у закладі охорони здоров'я / М. Шмельова // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 2. - С. 16-30.
 20. Шмельова, М. Положення про організацію та проведення експертизи тимчасової непрацездатності / М. Шмельова // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 4. - С. 20-29.

  ІННОВАЦІЇ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я
 21. Беденко-Зваридчук, О. Нові ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики : що змінилося / О. Беденко-Зваридчук // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 5. - С. 7-23.
 22. Гущук, І.В. До питань розбудови нової моделі національної системи охорони здоров'я. Ч. 1 / І.В. Гущук // Мистецтво лікування. - 2016. - № 1-2. - С. 28-30.
 23. Гузько, Р. Зміни у порядку проведення атестації лікарів / Р. Гузько // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 3. - С. 13-22.
 24. Катюхин, О. Автономизация или систематизация? / О. Катюхин // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 4. - С. 36-40.
 25. Ковтун, М.І. Модель інтеграції закладів охорони здоров'я різних форм власності при наданні офтальмологічної допомоги хворим на катаракту / М.І. Ковтун, В.А. Огнєв // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2016. - № 4. - С. 4-8.
 26. Пащенко, В. Технології нейтралізації фінансових ризиків у діяльності медичних закладів / В. Пащенко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 5. - С. 84-89.
 27. Степаненко, А. Розроблення локальних клінічних протоколів медичної допомоги у лікувальному закладі / А. Степаненко, О. Порхун // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 4. - С. 43-61.

  (Поточний список. 2016р. Вип. 3.)
 1. Аношко, А. Взаємодія центрів ПМСД і екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у разі переадресації викликів / А. Аношко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 6. - С. 51-55.
 2. Васильченко, І. Відмова від щеплення дитини : оформлюємо правильно / І. Васильченко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 8. - С. 45-53.
 3. Гончарова, В. Відпустки за минулі роки : основні правила використання / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 5. - С. 25-33.
 4. Даниленко, О. Відрядження співробітників : про що слід пам’ятати / О. Даниленко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 6. - С. 54-67.
 5. Даниленко, О. Візит «за фактом» : що потрібно знати про фактичні перевірки / О. Даниленко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 5. - С. 50-59.
 6. Доан, С. Склад та функції комісії з інфекційного контролю / С. Доан // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 6. - С. 67-78.
 7. Жар, Д. Ліцензія на медичну практику : від отримання до анулювання / Д. Жар // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 5. - С. 14-20.
 8. Загородна, Т. Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів : правила змінено / Т. Загородна, Н. Лисенко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 5. - С. 53-60.
 9. Загородна, Т. Ліцензування у сфері обігу наркотичних лікарських засобів / Т. Загородна, Н. Лисенко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 5. - С. 21-29.
 10. Загородна, Т. Оновлено вимоги до проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю / Т. Загородна, М. Хімка // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 6. - С. 42-50.
 11. Іщенко, О. План роботи комісії з інфекційного контролю за туберкульозом / О. Іщенко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 8. - С. 69-75.
 12. Квіташ, В. Отримуємо кошти за здачу відходів, що містять срібло / В. Квіташ // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 6. - С. 32-39.
 13. Клименко, О. Матеріальна відповідальність у закладах охорони здоров'я / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 5. - С. 34-41.
 14. Клименко, О. Матеріальна відповідальність у закладах охорони здоров'я / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 6. - С. 22-31.
 15. Клименко, О. Посадова інструкція лікаря пункту охорони здоров'я / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 5. - С. 60-67.
 16. Клименко, О. Посадова інструкція лікаря-радіолога / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 6. - С. 90-96.
 17. Кравець,Т. Отримання ліцензії на господарську діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у стоматологічній практиці / Т. Кравець // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 6. - С. 7-21.
 18. Левадський, І. Надаємо інформацію про використання бюджетних коштів за запитами / І. Левадський // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 6. - С. 56-58.
 19. Леус, А. Втрата чинності радянських санітарних норм : перша ластівка від МОЗ / А. Леус // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 7. - С. 61-64.
 20. Леус, А. Новий порядок допуску відвідувачів у відділення інтенсивної терапії / А. Леус // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 7. - С. 17-20.
 21. Леус, А. Реформування галузі : визначено строки розроблення нових нормативних документів / А. Леус // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 7. - С. 80-85.
 22. Лисенко, Н. Як оформити документи для отримання ліцензії у сфері обігу наркотичних засобів / Н. Лисенко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 5. - С. 30-35.
 23. Миронова, Г. Укладання договору про надання стоматологічних послуг / Г. Миронова // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 7. - С. 21-37.
 24. Мишковська, А. Нові правила обліку відходів, що містять залишки срібла / А. Мишковська, М. Хімка // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 6. - С. 17-28.
 25. Олійник, А. Скорочення чисельності і штату працівників в медичних установах. Законодавчі гарантії працівників / А. Олійник // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 6. - С. 69-79.
 26. Салманов, А. Оцінка санітарно-гігієнічних вимог під час державної акредитації закладів охорони здоров'я / А. Салманов // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 6. - С. 34-45.
 27. Старчук, Р. Авторизація майданчиків : пам’ятка для замовників / Р. Старчук // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 7. - С. 65-67.
  У статті розглядаються особливості проведення закупівель через авторизовані електронні майданчики, згідно Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VIII
 28. Хімка, М. Склад та функції тендерного комітету закладу : зміни у законодавстві / М. Хімка // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 7. - С. 38-44.
 29. Шкарівська, І. Нові штатні нормативи для медичних закладів : більше автономії головним лікарям / І. Шкарівська, О. Порхун // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 7. - С. 10-16.
 30. Шкарівська, І. Юридично захищений той лікар, який отримав письмову згоду пацієнта на медичне втручання / І. Шкарівська, Д. Жар // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 6. - С. 8-16.
   
  ІННОВАЦІЇ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я 
 31. Горачук, В. Стандартизація медичної допомоги в Україні / В. Горачук // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 6. - С. 46-53.
 32. Дуброва, Я. Відкриті торги за правилами публічних закупівель : крок за кроком / Я. Дуброва // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 7. - С. 45-60.
 33. Загородна, Т. Локальний наказ з обігу наркотичних засобів у центрах ПМСД / Т. Загородна // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 8. - С. 29-35.
 34. Загородна, Т. Організовуємо обіг підконтрольних речовин у закладі зі стаціонаром та поліклінікою / Т. Загородна // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 8. - С. 36-44.
 35. Наконечна, Т. Організовуємо облік ліків та медвиробів в електронних формах журналів / Т. Наконечна, А. Строкань // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 8. - С. 54-68.
 36. Нахмедова, А. Розроблюємо договори постачання обладнання та медикаментів у приватних закладах / А. Нахмедова // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 8. - С. 77-78.
 37. Паненко, В. Розроблюємо Порядки надання медичної допомоги у структурних підрозділах / В. Паненко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 8. - С. 8-28.

  (Поточний список. 2016р. Вип. 4.)
 1. Беденко-Зваридчук, О. Надання частини приміщення в закладі охорони здоров'я в оренду / О. Беденко-Зваридчук // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 8. - С. 32-35. (Э.В.)  
 2. Венцківська, Н. Обов’язкова статистична звітність лікувально-профілактичних закладів / Н. Венцківська, Н. Коробчинська // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 9. - С. 6-10.
 3. Відділення Emergency Department як компонент системи екстреної медичної допомоги та структурний підрозділ богатопрофільної лікарні / Н. І. Іскра, В. П. Печиборщ, М. М. Михайловський [та ін.] // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2016. - № 5. - С. 15-19.
 4. Волнухин, А. Коррекция знаний, умений и навыков медицинского персонала сети негосударственных поликлиник / А. Волнухин // Врач. - 2016. - № 7. - С. 81-82. (Э.В.)
 5. Гончарова, В. Здійснення річної інвентаризації в закладі охорони здоров'я / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 11. - С. 24-26. (Э.В.)
 6. Гущук, І. В. До питань розбудови нової моделі національної системи охорони здоров'я Ч. ІІ. Можливі напрями реформи та перспективні моделі організації системи охорони здоров'я в Україні / І. В. Гущук // Мистецтво лікування. - 2016. - № 5-6. - С. 38-41.
 7. Даниленко, О. Лікарняні 2016 : важливі нюанси / О. Даниленко // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 8. - С. 36-46. (Э.В.)
 8. Іскра, Н. І. Особливості планування функції та структури відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільних лікарень на основі досвіду США / Н. І. Іскра, В. П. Печиборщ, В. Ю. Кузьмін // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2016. - № 5. - С. 5-13.
 9. Кравцов, С. Останні зміни у класифікації професій : нові лікарські посади / С. Кравцов // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 9. - С. 24-29. (Э.В.)
 10. Кунинець, О. Санітарно-протиепідемічний режим у закладах загальної практики – сімейної медицини / О. Кунинець // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 10. - С. 77-89. (Э.В.)
 11. Курило, Т. Трудовий договір з працівниками сфери охорони здоров'я / Т. Курило // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 8. - С. 66-73. (Э.В.)
 12. Лівінський, В. Формування єдиного медичного простору для медичного забезпечення військ і цивільного населення в умовах антитерористичної операції / В. Лівінський // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 7. - С. 26-30.
 13. Олійник, А. Працевлаштовуємо інвалідів, а інакше – штраф / А. Олійник // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 9. - С. 35-43. (Э.В.)
 14. Олійник, А. Що мають знати посадові особи закладів охорони здоров'я про нову систему е-декларування / А. Олійник // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 10. - С. 41-46. (Э.В.)
 15. Почерняк, І. Медичні огляди водіїв : нові можливості для приватних ЛПЗ / І. Почерняк // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 9. - С. 78-85. (Э.В.)
 16. Проблемні питання організації надання екстреної медичної допомоги у Збройних Силах України / М. О. Стрельников, М. І. Бадюк, А. А. Гудима, М. М. Горобець // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2016. - № 2. - С. 20-26.
 17. Рамазанова-Стьопкіна, О. Вимоги ДСТУ ENISO 15189:2015 «Медичні лабораторії». Вимоги до якості та компетентності / О. Рамазанова-Стьопкіна // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 10. - С. 81-85.
 18. Фуртак, І. І. Соціальна система управління охороною здоров'я України / І. І. Фуртак, Р. М. Ступницький, Р. Ю. Грицко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2016. - № 2. - С. 27-31.
 19. Шкарівська, І. Відмова від медичного втручання та лікування пацієнтів без їхньої згоди / І. Шкарівська // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 9. - С. 63-70. (Э.В.)
 20. Шкарівська, І. Згода на медичне втручання щодо «проблемних» категорій пацієнтів / І. Шкарівська, Д. Жар // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 9. - С. 71-77. (Э.В.)
 21. Щодо видачі лікувально-профілактичними закладами довідок про тимчасову непрацездатність або листків непрацездатності старого зразка // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 10. - С. 90-91. (Э.В.)

  ІННОВАЦІЇ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я
 22. Аношко, А. Розроблюємо Локальний протокол паліативної допомоги при хронічному больовому синдромі / А. Аношко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - № 10. - С. 8-28. (Э.В.)
 23. Горачук, В. Впроваджуємо стандарти ДСТУ ISO 9001 : 2009 : документація системи управління якістю медичної допомоги закладу охорони здоров'я / В. Горачук // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 7. - С. 64-73. (Э.В.)
 24. Лісневська, Н. Маркетинг в охороні здоров'я – необхідність у ринкових умовах / Н. Лісневська // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 8. - С. 7-17. (Э.В.)
 25. Лісневська, Н. Реформування системи охорони здоров'я в Україні : реалії та перспективи / Н. Лісневська // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 7. - С. 7-9. (Э.В.)
 26. Михальчук, В. М. Економічне обґрунтування впровадження нових медичних технологій в охороні здоров'я / В. М. Михальчук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2016. - № 1. - С. 45-49.