НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ-2016

<< Повернутися

(Поточний список. 2016р. Вип. 1.)

 1. Артеменко, В.Ю. Причини тяжкої інтубації у хворих з флегмоною шиї / В.Ю. Атременко, О.О. Буднюк // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. - 2015. - № 4. - С. 58-61.
 2. Бевз, Г.В. Множинні спонтанні розриви печінки як причина масивної кровотечі в післяпологовому періоді в жінки з пеліозом печінки / Г.В. Бевз // Медицина неотложних состояний. - 2015. - № 8. - С. 96-100.
 3. Билиарные осложнения после трансплантации правой доли печени от живых доноров / Н.Ю. Байрамов, Р.А. Мамедов, Дж. Кайаальп [и др.] // Клінічна хірургія. - 2015. - № 10. - С. 32-34.
 4. Горлач, А.І. Патоморфологічні зміни підшлункової залози при псевдокістах та їх хірургічна корекція / А.І. Горлач // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 4. - С. 13-15.
 5. Діагностика та лікування хворих з абсцесами печінки / В.О. Шапринський, О.А. Камінський, В.Ф. Білощицький [та ін.] // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 4. - С. 72-73.
 6. Дрозд, А.В. Клінічний випадок хірургічного лікування секвестрації легені / А.В. Дрозд, Т.В. Муравйов, Т.І. Марцун // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 4. - С. 74-76.
 7. Жуковський, В.С. Лікувальна тактика при травматичних пошкодженнях печінки / В.С. Жуковський // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 4. - С. 31-33.
 8. Земсков, С.В. Місце тотальної панкреатектомії в сучасній онкохірургії / С.В. Земсков // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 4. - С. 5-8.
 9. Копчак А.В. Патогенез і принципи лікування вогнепальних поранень щелепнолицевої ділянки в умовах багатопрофільного медичного закладу / А.В. Копчак, В.А. Рибак, Ю.І. Марухно // Медицина неотложних состояний. - 2015. - № 7. - С. 125-147.
 10. Лечение послеоперационной стриктуры желчних протоков : 15-летний опыт и наблюдения из практики / А.М. Тищенко, В.В. Бойко, Р.М. Смачило [и др.] // Клінічна хірургія. - 2015. - № 9. - С. 12-15.
 11. Маєтний, Є.М. Оперативне лікування релаксації діафрагми з застосуванням зварювання біологічних тканин / Є.М. Маєтний // Клінічна хірургія. - 2015. - № 10. - С. 50-51.
 12. Насташенко, И.Л. Эндоскопическая диагностика и лечение повреждений желчных протоков при лапароскопических операциях / И.Л. Насташенко // Клінічна хірургія. - 2015. - № 9. - С. 9-11.
 13. Острый респираторный дистресс-синдром, вызванный бета-лактамными антибиотиками / И.М. Скипский, Н.В. Ефимов, А.С. Ремизов [и др.] // Клиническая медицина. - 2015. - № 8. - С. 60-62.
 14. Открытые повреждения позвоночника и спинного мозга / А.Л. Чернов, Н.И. Хвисюк, В.Г. Рынденко [и др.] // Медицина неотложних состояний. - 2015. - № 8. - С. 15-28.
 15. Пасичный, Д.А. Пластика пролежней крестцовой области с применением ротационных кожно-фасциальных ягодичных лоскутов / Д.А. Пасичный // Клінічна хірургія. - 2015. - № 10. - С. 57-60.
 16. Повторні операції у хворих з приводу кістозної трансформації спільної жовчної протоки / М.Ю. Ничитайло, І.П. Галочка, М.С. Загрійчук [та ін.] // Клінічна хірургія. - 2015. - № 9. - С. 5-8.
 17. Поєднання клітинних технологій та мініінвазивної хірургії в лікуванні хронічної виразки шлунка / О.Ю. Усенко, Я.В. Радьога, Д.І. Гребенюк [та ін.] // Клінічна хірургія. - 2015. - № 10. - С. 25-28.
 18. Савенков, Ю.В. Колапсохірургічне лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень / Ю.Ф. Савенков, І.В. Корпусенко, П.Е. Бакулін // Український пульмонологічний журнал. - 2015. - № 4. - С. 35-40.
 19. Стець, М.М. Актуальні питання діагностики та лікування кишкової непрохідності, зумовленої комбінованим лікуванням, у хворих зі злоякісними новоутвореннями органів черевної порожнини / М.М. Стець // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 4. - С. 48-50.
 20. Судус, А.В. Хірургічне лікування пацієнтів похилого і старечого віку з приводу ураження клапанів серця / А.В. Судус // Клінічна хірургія. - 2015. - № 9. - С. 46-48.
 21. Сучасний погляд на інтенсивну терапію шлунково-кишкової кровотечі / М.І. Тутченко, Д.В. Рудик, Н.І. Іскра [та ін.] // Клінічна хірургія. - 2015. - № 10. - С. 11-14.
 22. Усенко, А.Ю. Особенности лапароскопической фундопликации / А.Ю. Усенко, Е.П. Дмитренко // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 4. - С. 37-40.
 23. Хірургічне лікування постраждалих з ампутаціями при бойових ураженнях нижніх кінцівок / О.А. Бурянов, І.С. Савка, Ю.О. Ярмолюк [та ін.] // Український медичний вісник. - 2015. - № 10. - С. 22-24.
 24. Хірургічне лікування хворих на гостру товстокишкову непрохідність / І.М. Шевчук, О.В. Новицький, М.Г. Шевчук [та ін.] // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 4. - С. 44-47.
 25. Черний, В.И. Венозный тромбоэмболизм, вопросы тромбопрофилактики в анестезиологии / В.И. Черний // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. - 2015. - № 4. - С. 62-75.
 26. Шапринський, Є.В. Лікувальна тактика та періопераційна інтенсивна терапія при стенозуючих захворюваннях стравоходу / Є.В. Шапринський, О.І. Дацюк // Клінічна хірургія. - 2015. - № 10. - С. 15-17.
 27. Шевчук, І.М. Хірургічне лікування післяопераційної стриктури каналу відхідника / І.М. Шевчук // Клінічна хірургія. - 2015. - № 9. - С. 20-22.

  (Поточний список. 2016р. Вип. 2.)
 1. Аллотрансплантация почки от живых родственных доноров больным с синдромом Альпорта / В.А. Горяйнов, М.М. Коабак, Н.Н. Бабенко [и др.] // Хирургия. - 2016. - № 1. - С. 50-54.
 2. Бадюл, П.А. Реконструкция рубцовых контрактур шеи перфорантными лоскутами / П.А. Бадюл, С.В. Слесаренко // Хірургія України. - 2016. - № 1. - С. 74-80.
 3. Березовський, В.А. Сучасні методи тимчасової зупинки кровотеч / В.А. Березовський // Здоров'я України. - 2016. - № 1 (хірургія, ортопедія, травматологія). - С. 31.
 4. Гострий панкреатит біліарної етіології у хворих на цукровий діабет : особливості лікувально-діагностичної програми / А.І. Годлевський, С.І. Саволюк, Я.В. Томашевський [та ін.] // Хірургія України. - 2016. - № 1. - С. 12-19.
 5. Діагностика та лікування гемангіоми попереку у 22-річного хворого / І.І. Кобза, Т.І. Кобза, Ю.С. Мота [та ін.] // Львівський медичний часопис. - 2016. - № 1. - С. 59-62.
 6. Ерко, И.П. Реконструктивно-восстановительные операции после обструктивной резекции толстой кишки / И.П. Ерко, С.Б. Балабушко // Клінічна хірургія. - 2016. - № 1. - С. 25-27.
 7. Закрытие дефектов мягких тканей разной локализации с применением «пропеллерных» лоскутов / С.П. Галич, А.Ю. Дабижа, А.В. Резников [и др.] // Хірургія України. - 2016. - № 1. - С. 90-96.
 8. Зборівський, Я.М. Недоліки діагностики захворювань гострого живота. Переможців не судять? / Я.М. Зборівський, Ю.С. Мота, В.П. Федоренко // Львівський медичний часопис. - 2016. - № 1. - С. 63-65.
 9. Індивідуально-активна тактика, прогноз і модифікації органозберігаючих операцій при виразкових кровотечах / М.М. Велигоцький, О.М. Велигоцький, В.В. Комарчук [та ін.] // Львівський медичний часопис. - 2015. - № 4. - С. 32-37.
 10. Объемные образования клапанов сердца / Ю.В. Белов, М.А. Нечаенко, Л.М. Кузнецова [и др.] // Хирургия. - 2016. - № 2. - С. 11-18.
 11. Органосохраняющие операции в хирургическом лечении нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы / А.Ю. Усенко, М.Е. Ничитайло, А.В. Скумс [и др.] // Хірургія України. - 2016. - № 1. - С. 25-29.
 12. Отсроченная колоэзофагопластика в сложных клинических ситуациях / А.Б. Рябов, В.М. Хомяков, И.В. Колобаев [и др.] // Хирургия. - 2016. - № 2. - С. 33-38.
 13. Пилипчук, В.І. Хірургічне лікування хворих з ускладненими формами хронічного панкреатиту : сучасні підходи до вибору стратегії і тактики / В.І. Пилипчук // Хірургія України. - 2016. - № 1. - С. 63-68.
 14. Профилактика и лечение гнойных осложнений стернотомий / В.В. Бойко, Ю.В. Иванова, Д.В. Васильев [и др.] // Здоров'я України. - 2016. - № 1 (хірургія, ортопедія, травматологія). - С. 15-17.
 15. Профилактика и лечение посттравматического панкреонекроза у больных с закрытой травмой брюшной полости / Д.В. Черданцев, О.В. Первова, Ю.С. Винник [и др.] // Хирургия. - 2016. - № 1. - С. 73-77.
 16. Ротар, О.В. Використання пресепсину в діагностиці та лікуванні гнійно-септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту / О.В. Ротар // Клінічна хірургія. - 2016. - № 1. - С. 20-22.
 17. Смоляр, А.Н. Закрытая травма живота. Повреждения селезенки. Ч. 2. / А.Н. Смоляр // Хирургия. - 2016. - № 2. - С. 4-10.
 18. Фелештинський, Я.П. Ефективність використання малоінвазивних методів лікування парапанкреатичних ускладнень при гострому панкреатиті / Я.П. Фелештинський, О.М. Бондаренко // Хірургія України. - 2016. - № 1. - С. 69-73.
 19. Хирургическое лечение больных кистозными заболеваниями желчевыводящих путей / А.Ф. Черноусов, А.В. Егоров, Ф.П. Ветшев [и др.] // Хирургия. - 2016. - № 1. - С. 85-92.
 20. Хмель, В.В. Лікування постраждалих з ускладненими пораненнями грудей на ІІІ рівні надання допомоги // В.В. Хмель, Є.М. Маєтний, Ю.А. Левшов // Клінічна хірургія. - 2016. - № 1. - С. 47-49.
 21. Хирургическое лечение острого холангита при холедохолитиазе / В.А. Сипливый, Д.В. Евтушенко, Г.Д. Петренко [и др.] // Клінічна хірургія. - 2016. - № 1. - С. 34-37.
 22. Целуйко, В.И. Подготовка к оперативным вмешательствам пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями / В.И. Целуйко, Е.А. Бутко // Ліки України. - 2016. - № 1-2. - С. 52-58.
 23. Эндоваскулярная артериальная эмболизация при дуоденальных кровотечениях – альтернатива хирургическому лечению / В.В. Багдасаров, Е.А. Багдасарова, А.И. Черенков [и др.] // Хирургия. - 2016. - № 2. - С. 45-50.
 24. Эндовидеохирургические вмешательства при травме груди и живота / И.Е. Хатьков, Р.Е. Израилов, А.А. Панкратов [и др.] // Хирургия. - 2016. - № 1. - С. 15-19.
 25. Этиология «сложных» лапароскопических холецистэктомий / В.П. Сажин, И.В. Сажин, И.А. Подъяблонская [и др.] // Хирургия. - 2016. - № 1. - С. 61-66.
 26. Яковенко, В.А. Эндоскопическое удаление ятрогенного инородного тела желудка (пульноэкстрактора) / В.А. Яковенко // Український медичний вісник. - 2016. - № 1. - С. 6-7.

  (Поточний список. 2016р. Вип. 3.)
 1. Байбаков, В.М. Лапароскопічна корекція защемлених пахвинних гриж у дітей / В.М. Байбаков // Шпитальна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 75-78.
 2. Березницький, Я.С. Вибір методу ендоскопічного гемостазу при гострих шлунково-кишкових кровотечах / Я.С. Березницький, В.П. Сулима, К.О. Ярошенко // Шпитальна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 108-111.
 3. Біліарна гіпертензія при хронічному панкреатиті та особливості її діагностики / В.М. Копчак, В.І. Пилипчук, І.В. Хомяк [та ін.] // Клінічна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 34-37.
 4. Бодулєв, О.Ю. Періопераційна аналгезія при апендектомії : декскетопрофен vs рофекоксиб / О.Ю. Бодулєв // Медицина неотложных состояний. - 2016. - № 3. - С. 144-146.
 5. Вибір хірургічного доступу залежно від рівня тромботичного ураження нижньої порожнистої вени / В.І. Русин, В.В. Корсак, Я.М. Попович [та ін.] // Шпитальна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 17-22.
 6. Ганжий, В.В. Перспективы применения Грандазола в хирургической практике при интраабдоминальной инфекции / В.В. Ганжий // Медицина неотложных состояний. - 2016. - № 3. - С. 93-96.
 7. Грубнік, В.В. Сучасні методи хірургічного лікування великих вентральних гриж із відновленням функції м’язів передньої черевної стінки / В.В. Грубнік, Н.Д. Парфентьєва, Р.С. Парфентьєв // Шпитальна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 10-16.
 8. Десятерик, В.І. Удосконалення хірургічної тактики міні-інвазивного лікування гострих абсцесів печінки / В.І. Десятерик, О.В. Котов // Шпитальна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 50-53.
 9. Дронов, О.І. Діагностика інвазії судин пухлинами підшлункової залози / О.І. Дронов, С.В. Земсков, П.П. Бакунець // Клінічна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 28-30.
 10. Жильчук, А.В. Значення прогностичних чинників для вибору тактики лікування хворих на рак молочної залози, зокрема з метастатичним ураженням кісток / А.В. Жильчук, В.В. Проценко // Хірургія України. - 2016. - № 2. - С. 83-89.
 11. Застосування принципів бриджинг-терапії при супутній гострій печінковій недостатності // І.А. Кучинська, М.В. Бондар, Д.Б. Арешніков [та ін.] // Медицина неотложных состояний. - 2016. - № 3. - С. 112-116.
 12. Кравченко, С.П. Шляхи покращення хірургічного лікування пілонідальної хвороби / С.П. Кравченко // Клінічна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 11-14.
 13. Кравчук, Б.О. Доброякісні пухлини і кісти межистіння у дітей. Діагностика. Лікування / Б.О. Кравчук // Хірургія України. - 2016. - № 2. - С. 31-38.
 14. Керничний, В.В. Латеральна лімфатична дисекція низького раку прямої кишки. Шляхи уникнення інтраопераційних ускладнень / В.В. Керничний, А.І. Суходоля, О.О. Сич // Шпитальна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 36-40.
 15. Клінічний випадок вродженого завороту тонкої кишки з некрозом, ускладненого в післяопераційному періоді синдромом «короткої кишки» / В.І. Похилько, І.В. Ксьонз, О.М. Ковальова [та ін.] // Неонаталогія, хірургія та перинатальна медицина. - 2016. - № 2. - С. 104-109.
 16. Коржик, Н.П. Варикозна хвороба нижніх кінцівок : причини, ускладнення, вибір методу лікування та профілактики / Н.П. Коржик // Клінічна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 52-55.
 17. Криворучко, І.А. Застосування відкритих операційних втручань у хворих на ускладнені псевдокісти підшлункової залози першого типу / І.А. Криворучко, Н.М. Гончарова // Шпитальна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 32-35.
 18. Лапароскопічна гепатикоєюностомія в лікуванні іктерогенних пухлин періампулярної зони / М.Ю. Ничитайло, О.П. Кондратюк, Ю.О. Хілько [та ін.] // Шпитальна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 5-9.
 19. Лапароскопічна герніопластика у лікуванні защемлених гриж у хворих похилого та старечого віку / О.О. Воровський, В.О. Шапринський, Д.А. Яцков та ін // Шпитальна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 81-84.
 20. Можливості малоінвазивних відеоасистованих операцій у хірургії легень та плеври / В.В. Грубнік, О.Ю. Троніна, П.П. Шипулін [та ін.] // Шпитальна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 71-74.
 21. Морар, І.К. Особливості загоєння рани передньої черевної стінки за наявного сітчастого імплантату і на тлі онкопроцесу / І.К. Морар // Хірургія України. - 2016. - № 2. - С. 65-69.
 22. Новая - интраназальная - форма нестероидного противовоспалительного средства кеторолак для лечения послеоперационной боли, требующей анальгезии опиоидного уровня // Медицина неотложных состояний. - 2016. - № 3. - С. 43-50.
 23. Особливості хірургічної тактики при вогнепальних пораненнях судин на послідовних етапах медичної евакуації / В.Г. Мішалов, Б.М. Коваль, Ю.В. Нагалюк [та ін.] // Серце і судини. - 2016. - № 2. - С. 96-103.
 24. Пилипчук, В.І. Варіанти операційних втручань на жовчовивідних протоках при хронічному панкреатиті з ознаками біліарної гіпертензії / В.І. Пилипчук // Шпитальна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 27-31.
 25. Прогнозування гострої пострезекційної печінкової недостатності / О.І. Дронов, Ю.П. Бакунець, Є.С. Козачук [та ін.] // Клінічна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 18-19.
 26. Спаечная болезнь : современное состояние проблемы / А.Э. Доморацкий, В.О. Крылюк, А.И. Павленко [и др.] // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2016. - № 3-4. - С. 19-26.
 27. Степлерні езофагоєюноанастомози. Сучасні тенденції / Р.В. Сенютович, К.В. Баранніков, В.Ю. Бодяка [та ін.] // Шпитальна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 103-107.
 28. Фелештинський, Я.П. Тонкокишкові кровотечі : причини, діагностика, лікувальна тактика / Я.П. Фелештинський, У.І. Гречана, В.Ю. Пироговський // Хірургія України. - 2016. - № 2. - С. 109-115.
 29. Фіра, Д.Б. Інтраопераційний алгоритм дій при виконанні лапароскопічної холецистектомії у хворих із супутньою варикозною хворобою вен нижніх кінцівок / Д.Б. Фіра // Шпитальна хірургія. - 2016. - № 2. - С. 99-102.
 30. Хірургічне лікування тубулярних грудей ІІ типу / С.П. Галич, О.Ю. Дабіжа, А.А. Костенко [та ін.] // Хірургія України. - 2016. - № 2. - С. 76-82.
 31. Черний, В.И. Новые возможности послеоперационного обезболивания / В.И. Черний, С.Е. Куглер // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. - 2016. - № 2. - С. 40-48.

  (Поточний список. 2016р. Вип. 4.)
 1. Астапов, Д. А. Протезирование аортального клапана бескаркасным биологическим протезом / Д. А. Астапов, Д. П. Демидов, Е. И. Семенова // Хирургия. - 2016. - № 5. - С. 4-8.
 2. Безродний, Б. Г. Застосування одномоментного з біліодигестивним гастродигестивного шунтування при паліативному хірургічному лікуванні хворих на місцево поширений рак головки підшлункової залози / Б.Г. Безродний, В.П. Слободяник, М.С. Філатов // Хірургія України. - 2016. - № 3. - С. 39-43.
 3. Беленький, В. А. Применение современных раневых поливинилалкогольных повязок при огнестрельных ранах мягких тканей / В. А. Беленький, Р. Н. Михайлусов, В. В. Негодуйко // Хірургія України. - 2016. - № 3. - С. 97-102.
 4. Використання різних видів парієтальної плевректомії з декортикацією легені при неспецифічному та туберкульозному уражені / М. С. Опанасенко, С. М. Шалагай, Б. М. Конік [та ін.] // Хірургія України. - 2016. - № 3. - С. 91-96.
 5. Гидрогелевые повязки – инновационный метод лечения бытовых ожогов и трудно заживляемых ран // Участковый врач. - 2016. - № 6. - С. 26-27.
 6. Госсипибома брюшной полости / О. О. Ясногородский, Т. П. Пинчук, А. С. Качикин [и др.] // Хирургия. - 2016. - № 5. - С. 91-94.
 7. Досвід лікування невідкладної хірургічної патології верхніх відділів травної трубки / М. І. Туртченко, Б. І. Слонецький, І. М. Березенко [та ін.] // Хірургія України. - 2016. - № 3. - С. 17-21.
 8. Инфекции в кардиохирургии / А. М. Чернявский, А. Р. Таркова, Т. М. Рузматов [и др.] // Хирургия. - 2016. - № 5. - С. 64-68.
 9. Клініка, діагностика, тактика лікування ускладнень мультифокального атеросклерозу у 67-річного хворого / І. І. Кобза, Т. І. Кобза, Ю. С. Мота [та ін.] // Львівський медичний часопис. - 2016. - № 2. - С. 58-62.
 10. Криворучко, І. А. Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози третього типу / І. А. Криворучко, Н. М. Гончарова // Хірургія України. - 2016. - № 3. - С. 32-36.
 11. Крыжевский, В. В. Госсипибома : современный взгляд на проблему / В. В. Крыжевский, Н. А. Мендель, Ю. В. Павлович // Хірургія України. - 2016. - № 3. - С. 124-130.
 12. Лечение сочетанной послеожоговой стриктуры пищевода и трахеи (с коментарием) / А. Л. Шестаков, Д. В. Базаров, Т. Т. Битаров [и др.] // Хирургия. - 2016. - № 4. - С. 51-56.
 13. Маммарокоронарное и аутовенозное подключично-коронарное шунтирование из левосторонней торакотомии / Ю. В. Белов, А. В. Лысенко, Р. Н. Комаров [и др.] // Хирургия. - 2016. - № 4. - С. 4-7.
 14. Манюк, Л. Хирургическое лечение дефекта межжелудочковой перегородки, сочетанного с недостаточностью трехстворчатого клапана / Л. Манюк // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. - 2016. - № 4. - С. 39-46.
 15. Масивна кровотеча з кінцівок. Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2016. - № 5. - С. 46-59.
 16. Мота, Ю. С. Застосування шкали Alvarado в діагностиці гострого апендициту у вагітних / Ю. С. Мота, В. П. Федоренко // Львівський медичний часопис. - 2016. - № 2. - С. 63-67.
 17. Недашківській, С. М. Інфузійна терапія в періопераційному періоді / С. М. Недашківській, О. А. Галушко // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2016. - № 5. - С. 42-45.
 18. Ничитайло, М. Ю. Можливості лапароскопічних втручань у пацієнтів із гормональноактивними нейроендокринними пухлинами підшлункової залози / М. Ю. Ничитайло, В. П. Шкарбан // Львівський медичний часопис. - 2016. - № 2. - С. 13-16.
 19. Петренко, О. М. Випадок лікування пацієнтки з постімплантаційним поліакриламідним синдромом / О. М. Петренко, С. В. Бадзюх, Б. Г. Безродний // Хірургія України. - 2016. - № 3. - С. 121-123.
 20. Реконструктивная хирургия перерыва дуги аорты у взрослых / Б. Н. Козлов, Д. С. Панфилов, В. В. Саушкин [и др.] // Хирургия. - 2016. - № 5. - С. 13-16.
 21. Сучасні підходи до курації гострої кровотечі з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в пацієнтів з цирозом печінки / К. О. Просоленко, В. І. Молодан, С. А. Супрун [та ін.] // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2016. - № 3-4. - С. 36-43.
 22. Товкай, О. А. Метастатичні новоутворення надниркових залоз : питання хірургічної тактики / О. А. Товкай, С. М. Черенько // Львівський медичний часопис. - 2016. - № 2. - С. 17-22.
 23. Успішне хірургічне лікування пацієнтки з інтрамускулярною міксомою сідничної ділянки / Р. М. Козубович, О. І. Сопко, Р. В. Бондарєв [та ін.] // Хірургія України. - 2016. - № 3. - С. 117-120.
 24. Фуркало, С. Н. Первый случай применения ротационной атерэктомии у больного с устьевым кальцинированным поражением правой коронарной артерии / С. Н. Фуркало, С. В. Сало, И. В. Хасянова // Серце і судини. - 2016. - № 4. - С. 86-90.
 25. Хирургическое лечение гипертензивных внутримозговых гематом (клинические рекомендации) / В. В. Крылов, В. Г. Дашьян, В. А. Данилов, И. М. Годков // Неврологический журнал. - 2016. - № 3. - С. 146-151.
 26. Экстренная хирургическая коронарная реваскуляризация у пациентов с острым инфарктом миокарда / Б. М. Тодуров, Г. И. Ковтун, С. А. Шелудько [и др.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. - 2016. - № 4. - С. 24-28.
 27. Эндоскопические вмешательства в диагностике и лечении синдрома Миризи / В. Ф. Куликовский, А. В. Солошенко, А. А. Карпачев [и др.] // Хирургия. - 2016. - № 4. - С. 11-14.
 28. Эндоскопическое выделение большой подкожной вены для коронарного шунтирования / Ю. Ю. Вечерский, В. В. Затолокин, К. А. Петлин [и др.] // Хирургия. - 2016. - № 5. - С. 86-90.