НА ДОПОМОГУ ПЕДІАТРУ-2016

<< Повернутися

(Поточний список. 2016р. Вип. 1.)

 1. Абатуров, А.Е. Синдром Ангельмана : Ч. 3 Дифференциальная диагностика и лечение) / А.Е. Абатуров, Л.Л. Петренко, Е.Л. Кривуша // Здоровье ребенка. - 2015. - № 7. - С. 81-87.
 2. Абатуров, А.Е. Транзиторный неонатальный сахарный диабет ассоциированный с нарушением импринтинга хромасомы 6q24. Ч.1. Импринтированный кластер PLAGL1/HYMA / А.Е. Абатуров, Е.А. Агафонова, В.Л. Бабич // Здоровье ребенка. - 2015. - № 8. - С. 56-61.
 3. Авраменко, І.Ю. Фіброма та її місце серед пухлин серця у дітей / І.Ю. Авраменко, А.А. Мальська, Р.Я. Ковальський // Перинатология и педиатрия. - 2015. - № 4. - С. 91-93.
 4. Актуальні питання з проведення антибактеріальної терапії у дітей із гострими респіраторними захворюваннями / К.Д. Дука, С.І. Ільченко, О.С. Коренюк [та ін.] // Здоровье ребенка. - 2015. - № 8. - С. 9-12.
 5. Аліфанова, С.В. Особливості спостереження за дітьми, які народилися недоношеними з дуже низькою масою тіла / С.В. Аліфанова, О.Н. Харитонова // Здоровье ребенка. - 2015. - № 7. - С. 37-40.
 6. Безрук, В.В. Інфекції сечової системи у дітей : етіологічна структура, вікові та гендерні особливості / В.В. Безрук // Здоровье ребенка. - 2015. - № 7. - С. 113-117.
 7. Бережной, В.В. Мукорегуляторные препараты в терапии кашля при респираторной патологии у детей (обзор л-ры) / В.В. Бережной, Н.П. Гляделова // Современная педиатрия. - 2015. - № 8. - С. 57-66.
 8. Березенко, В.С. Особливості фіброзу печінки в дітей з хронічним вірусним гепатитом В / В.С. Березенко, О.В. Царьова // Перинатология и педиатрия. - 2015. - № 4. - С. 86-90.
 9. Бронхіальна астма у дітей : Коротке керівництво для лікаря-практика // Дитячий лікар. - 2016. - № 1. - С. 63-70.
 10. Ефіктивність застосування препарату Гербіон сироп ісландського моху при лікуванні сухого кашлю в дітей / С.Л. Няньковський, М.С. Яцула, І.В. Бабік [та ін.] // Здоровье ребенка. - 2015. - № 7. - С. 31-36.
 11. Катилов, А.В. Психогенные расстройства дыхания у детей / А.В. Катилов, С.В. Зайков, Л.М. Булат // Дитячий лікар. - 2016. - № 1. - С. 26-33.
 12. Клиническое наблюдение новорожденного с синдромом Риттера / В.А. Клименко, О.Н. Плахотная, О.В. Пионтковская [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. - 2015. - № 4. - С. 118-120.
 13. Крамарев, С.А. Амоксицилин/клавуланат в клинической практике врача-педиатра / С.А. Крамарев // Современная педиатрия. - 2015. - № 8. - С. 41-44.
 14. Кондратьєв, В.О. Дисфункція правих відділів серця в період нападу бронхіальної астми в дітей / В.О. Кондратьєв, А.В. Різник, О.В. Кунак // Здоровье ребенка. - 2015. - № 8. - С. 17-20.
 15. Кузнєцова, О.Д. Гіперчутливість до основних алергенів у дітей з алергічними захворюваннями / О.Д. Кузнєцова // Здоровье ребенка. - 2015. - № 8. - С. 21-26.
 16. Леженко, Г.О. Профілактика виникнення та терапія кардіоваскулярних порушень у дітей, хворих на муковісцидоз / Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова // Дитячий лікар. - 2016. - № 1. - С. 34-40.
 17. Марушко, Ю.В. Пневмонія / Ю.В. Марушко, Г.Г. Шеф // Дитячий лікар. - 2016. - № 1. - С. 5-25.
 18. Марушко, Ю.В. Применение левоцетиризина (L-ЦЕТ Сироп) у детей с аллергическими заболеваниями / Ю.В. Маруушко, Е.Е. Сабадаш // Здоровье ребенка. - 2015. - № 7. - С. 53-58.
 19. Неинвазивные методы диагностики воспалительных заболеваний кишечника у детей / О.Ю. Белоусова, Н.В. Павленко, К.В. Волошин [и др.] // Дитячий лікар. - 2016. - № 1. - С. 58-62.
 20. Неспецифические проявления гельминтозов у детей / И.Б. Ершова, А.А. Мочалова, И.А. Лохматова [и др.] // Здоровье ребенка. - 2015. - № 8. - С. 45-50.
 21. Пізно виявлені природжені діафрагмальні грижі Морганьї : діагностика та хірургічна корекція у дітей / О.К. Слепов, С.І. Курінний, О.Г. Шипот [та ін.] // Перинатология и педиатрия. - 2015. - № 4. - С. 40-45.
 22. Попович, С.В. Лимфомиозит-биорегуляционный подход в терапии детских заболеваний / С.В. Попович // Здоровье ребенка. - 2015. - № 7. - С. 64-68.
 23. Рихсиев, У.Ш. Диагностические и терапевтические трудности у детей, больных вирусной экзантемой, в практической деятельности врачей общей практики / У.Ш. Рихсиев, М.А. Юлдашев, В. Мун // Актуальная инфектология. - 2015. - № 4. - С. 59-61.
 24. Современная анибиотикотерапия инфекций мочевыводящих путей в детской практике / Е.Н. Охотникова, Е.И. Усова, Ю.И. Гладуш [и др.] // Дитячий лікар. - 2016. - № 1. - С. 49-54.
 25. Тяжка, О.В. Забезпеченість вітаміном Д дітей з алергічними захворюваннями залежно від тяжкості хвороби / О.В. Тяжка, З.В. Сельська // Перинатология и педиатрия. - 2015. - № 4. - С. 74-76.
 26. Чуйко, М.М. Практичний досвід, який допомагає попередити тяжкість синдрому аспірації меконію / М.М. Чуйко // Перинатология и педиатрия. - 2015. - № 4. - С. 61-63.

  (Поточний список. 2016р. Вип. 2.)
 1. Абатуров, А.Е. Принципы антибактериальной терапии при лечении детей с бактериальными инфекциями дыхательных путей в амбулаторных условиях / А.Е. Абатуров, Т.П. Борисова // Здоровье ребенка. - 2016. - № 2. - С. 109-113.
 2. Боброва, В.І. Гастроінтестинальна гіперреактивність та її значення у формуванні хронічного алергічного гастриту у дітей / В.І. Боброва, Т.А. Богданова // Современная педиатрия. - 2016. - № 1. - С. 127-130.
 3. Інноваційний підхід до індивідуалізації лікування дітей з гострими респіраторними інфекціями / Л.А. Волянська, Е.І. Бурбела, У.М. Мудрик [та ін.] // Актуальная инфектология. - 2016. - № 1. - С. 66-70.
 4. Каримджанов, И.А. Диагностика и лечение внебольничной пневмонии у детей / И.А. Каримджанов, Г.Х. Исканова, Н.А. Исраилова // Здоровье ребенка. - 2016. - № 1. - С. 133-140.
 5. Клінічний випадок успішного лікування синдрому Рея у дитини / О.Л. Цимбаліста, А.Б. Волосянко, М.Я. Семкович [та ін.] // Перинатология и педиатрия. - 2016. - № 1. - С. 122-124.
 6. Кокоркин, А.Д. Ранняя диагностика и лечение гидронефроза в детском возрасте / А.Д. Кокоркин // Современная педиатрия. - 2016. - № 1. - С. 139-142.
 7. Колоскова, О.К. Запальні патерни крові як ознака фенотипової неоднорідності бронхіальної астми у дітей / О.К. Колоскова, С.І. Тарнавська // Современная педиатрия. - 2016. - № 1. - С. 116-119.
 8. Крамарьов, С.О. Інновації у лікуванні та профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей / С.О. Крамарьов, О.В. Виговська // Современная педиатрия. - 2016. - № 1. - С. 75-81.
 9. Крамарев, С.А. Рациональная антибиотикотерапия заболеваний респираторного тракта у детей / С.А. Крамарев // Здоровье ребенка. - 2016. - № 1. - С. 114-118.
 10. Кутасевич, Я.Ф. Адьювантная терапия больных хроническими дерматозами с применением крема Бедан / Я.Ф. Кутасевич, И.А. Олейник // Здоровье ребенка. - 2016. - № 1. - С. 110-113.
 11. Личковська, О.Л. Гастроезофагеальний рефлюкс у дітей раннього віку : диференційна діагностика та лікування / О.Л. Личковська // Сучасна гастроентерологія. - 2016. - № 1. - С. 21-27.
 12. Маврутенков, В.В. Вероятный случай висцеральной формы завозного лейшманиоза Нового Света как причина лихорадки неясного происхождения у ребенка раннего возраста / В.В. Маврутенков, Н.В. Жукова // Здоровье ребенка. - 2016. - № 2. - С. 173-178.
 13. Марушко, Ю.В. Застосування левокарнітину при вторинній кардіоміопатії у дітей / Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак, Т.В. Марушко // Мистецтво лікування. - 2016. - № 1-2. - С. 48-52.
 14. Марушко, Ю.В. Застосування екстрату листя плюща у педіатричній практиці / Ю.В. Марушко, Т.В. Іовіца, Є.Ю. Марушко// Здоровье ребенка. - 2016. - № 2 . - С. 133-137; // Современная педиатрия. - 2016. - № 1 . - С. 100-107.
 15. Мачарадзе, Д.Ш. Эозинофильные гастроинтестинальные болезни у детей. Пора ставить диагноз. / Д.Ш. Мачарадзе // Лечащий врач. - 2016. - № 1. - С. 41-47.
 16. Мокия-Сербина, С.А. Внебольничные пневмонии у детей : современные подходы к продолжительности антибиотикотерапии / С.А. Мокия-Сербина, Т.В. Литвинова, Г.А. Плохинов // Здоровье ребенка. - 2016. - № 2. - С. 138-141.
 17. Нервная анорексия в практике педиатра / М.И. Дубровская, Н.В. Давиденко, Т.В. Зубова [и др.] // Лечащий врач. - 2016. - № 1. - С. 36-40.
 18. Новые возможности лечения и профилактики острых респираторных заболеваний у детей / О.Е. Абатуров, Е.А. Агафонова, В.Л. Бабич [и др.] // Современная педиатрия. - 2016. - № 1. - С. 93-99.
 19. Павлик, О.В. Ефективність застосування вітаміну D у дітей хворих на бронхіальну астму та атопічний дерматит / О.В. Павлик // Здоровье ребенка. - 2016. - № 2. - С. 72-78.
 20. Плоскирева, А.А. Алгоритм терапии острых кишечных инфекций у детей / А.А. Плоскирева, А.В. Горелов // Лечащий врач. - 2016. - № 3. - С. 55-64.
 21. Попович, С.В. Вибуркол, Энгистол, Лимфомиозот-биорегуляционный подход в педиатрической практике / С.В. Попович // Здоровье ребенка. - 2016. - № 1. - С. 121-125.
 22. Речкина, Е.А. Кашель у детей : современные подходы к лечению / Е.А. Речкина // Здоровье ребенка. - 2016. - № 2. - С. 67-71.
 23. Файзуллина, Р.А. Общие представления о панкреатитах у детей / Р.А. Файзуллина, С.В. Бельмер // Лечащий врач. - 2016. - № 1. - С. 48-52.
 24. Чернышева, О.Е. Выбор пробиотика у детей первого года жизни : анализ лечебного и профилактического действия / О.Е. Чернышева // Здоровье ребенка. - 2016. - № 2. - С. 114-119.

  (Поточний список. 2016р. Вип. 3.)
 1. Банадига, Н.В. Роль фенотипових та генотипових ознак у перебігу бронхіальної астми у дітей / Н.В. Банадига, С.Б. Волошин // Современная педиатрия. - 2016. - № 4. - С. 62-65.
 2. Бережной, В.В. Комплексные подходы в терапии дефицита железа, цинка, витаминов группы В у детей школьного возраста / В.В. Бережной, В.В. Корнева // Современная педиатрия. - 2016. - № 3. - С. 45-53.
 3. Бережний, В.В. Медикаментозна хвороба у дітей : клінічна лекція / В.В. Бережний, І.В. Романкевич // Современная педиатрия. - 2016. - № 4. - С. 14-17.
 4. Боброва, В.І. Синдром діареї у дітей / В.І. Боброва // Современная педиатрия. - 2016. - № 3. - С. 115-120.
 5. Бокова, Т.А. Острые респираторные вирусные инфекции у детей с отягощенным аллергологическим фоном : современные аспекты терапии / Т.А. Бокова // Лечащий врач. - 2016. - № 4. - С. 70-71.
 6. Боткина, А.С. Ларвальные гельминтозы. Токсокароз в педиатрической практике / А.С. Боткина, М.И. Дубровская // Лечащий врач. - 2016. - № 6. - С. 29-33.
 7. Василенко, Н.В. Окремі аспекти вегетаріанства у дітей раннього віку / Н.В. Василенко, С.Л. Лагно // Сімейна медицина. - 2016. - № 2. - С. 132-134.
 8. Дудник, В.М. Клінічна ефективність препарату «Куплатон» у терапії кишкової коліки у дітей раннього віку / В.М. Дудник, О.В. Вижга // Современная педиатрия. - 2016. - № 2. - С. 129-133.
 9. Ефективність монтелукасту у дітей з алергічним ринітом / Т.Р. Уманець, В.Ф. Лапшин, С.Ю. Матвєєва та ін // Современная педиатрия. - 2016. - № 4. - С. 57-61.
 10. Колосова, Н.Г. Лечение ОРВИ у детей и проблема полипрагмазии / Н.Г. Колосова // Лечащий врач. - 2016. - № 4. - С. 66-69.
 11. Коррекция нарушений кишечного микробиоценоза у детей с синдромом раздраженного кишечника / Т.В. Ярошевская, С.И. Ильченко, Н.Б. Сапа [и др.] // Современная педиатрия. - 2016. - № 4. - С. 85-90.
 12. Кузьмінов, Ю.Б. Проблема негативного впливу одноразових полімерних підгузників на організм дітей / Ю.Б. Кузьмінов, Т.С. Зозуляк // Львівський медичний часопис. - 2015. - № 4. - С. 71-75.
 13. Литвинець, Л.Я. Бронхіальна астма у дітей : аспекти перебігу та профілактики / Л.Я. Литвинець // Современная педиатрия. - 2016. - № 3. - С. 90-93.
 14. Мартинюк, В.Ю. Уніфікований клінічний протокол «Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями». Ч. ІІ / В.Ю. Мартинюк, О.В. Назар // Современная педиатрия. - 2016. - № 4. - С. 97-104.
 15. Марушко, Ю.В. Комплексні препарати в терапії гострого риніту у дітей / О.В. Марушко, О.Д. Московенко // Современная педиатрия. - 2016. - № 2. - С. 84-88.
 16. Марушко, Ю.В. Остеопенічний синдром у дітей із хронічним гастродуоденітом / Ю.В. Марушко, Т.І. Волоха, А.О. Асонов // Современная педиатрия. - 2016. - № 2. - С. 134-138.
 17. Марушко, Ю.В. Підходи до терапії транзиторної лактазної недостатності у дітей грудного віку / Ю.В. Марушко, Т.В. Іовіца // Современная педиатрия. - 2016. - № 2. - С. 26-30.
 18. Моисейкова, Е.Л. Особенности питания детей первых лет жизни. Проблемы и решения / Е.Л. Моисейкова // Лечащий врач. - 2016. - № 6. - С. 49-53.
 19. Охотнікова, О.М. Сучасні аспекти зовнішньої протизапальної терапії атопічного дерматиту у дітей / О.М. Охотнікова, Н.Ю. Яковлева, Ю.Р. Черниш // Современная педиатрия. - 2016. - № 2. - С. 92-97.
 20. Починок, Т.В. Залізодефіцитна анемія у дітей / Т.В. Починок // Современная педиатрия. - 2016. - № 3. - С. 65-69.
 21. Синдром Алажиля як причина холестазу у дітей раннього віку (клінічний випадок) / В.С. Березенко, Х.З. Михайлюк, М.Б. Диба [та ін.] // Перинатология и педиатрия. - 2016. - № 2. - С. 89-93.
 22. Случай из практики : неонатальный абстинентный синдром / И.А. Аникин, Н.А. Миренкова, Ю.К. Самара [и др.] // Неонаталогія, хірургія та перинатальна медицина. - 2016. - № 2. - С. 100-103.
 23. Cтуденикин, В.М. Антипиретики / анальгетики в современной педиатрии : аллопатия и гомеопатия / В.М. Студеникин, Ю.С. Акоев // Лечащий врач. - 2016. - № 6. - С. 7-10.
 24. Ткаченко, В.Ю. Особенности течения острых респираторных заболеваний у детей с гиперплазией лимфоглоточного кольца / В.Ю. Ткаченко // Современная педиатрия. - 2016. - № 2. - С. 89-91.
 25. Шадрін, О.Г. Оптимізація регідратаційної терапії при вірусних діареях у дітей раннього віку / О.Г. Шадрін, А.А. Ковальчук // Современная педиатрия. - 2016. - № 4. - С. 73-77.
 26. Шадрін, О.Г. Особливості етіології та перебігу захворювань печінки у дітей раннього віку / О.Г. Шадрін, Н.Ф. Чернега, О.М. Платонова // Дитячий лікар. - 2016. - № 3. - С. 5-8.

  (Поточний список. 2016р. Вип. 4.)
 1. Андрух, В. С. Гострі пневмонії у повсякденній практиці педіатра / В. С. Андрух, В. Н. Андрух // Дитячий лікар. - 2016. - № 5.- С. 14-20.
 2. Андрух, В. С. Кашлюк у дітей – актуальна проблема сьогодення / В. С. Андрух, В. Н. Андрух // Дитячий лікар. - 2016. - № 4.- С. 52-55.
 3. Андрух, В. С. Раптова екзантема (exanthema subitum) / В. С. Андрух // Дитячий лікар. - 2016. - № 5.- С. 29-32.
 4. Атопічний дерматит : Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги // Дитячий лікар. - 2016. - № 5.- С. 39-48 ; Рациональная фармакотерапия.- 2016.- № 3.- С. 53-62.
 5. Аускультация легких – современная номенклатура дыхательных шумов / А. В. Котилов, С. В. Зайков, С. Ю. Макаров [и др.] / В. С. Андрух, В. Н. Андрух // Дитячий лікар. - 2016. - № 5.- С. 5-13.
 6. Бережний, В. В. Мікробіота кишечника новонародженої дитини : вплив на стан здоров'я та фізіологічні підходи до корекції порушень / В. В. Бережний, М. Є. Маменко // Дитячий лікар. - 2016. - № 5.- С. 22-28.
 7. Виговська, О. В. Герпесвірусні інфекції у дітей : класифікація, клінічні форми, прояви, соціально-медичні аспекти / О. В. Виговська // Дитячий лікар. - 2016. - № 4.- С. 41-51.
 8. Гончарь, М. О. Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей / М. О. Гончарь // Здоров'я України.- 2016.- № 3.- С. 53-55. (педіатрія).
 9. Князькова, И. И. К вопросу о безопасности медикаментозной терапии в педиатрии / И. И. Князькова // Здоров'я України.- 2016.- № 4.- С. 56-58. (педіатрія).
 10. Корекція недостатності магнію у дітей та підлітків з астенічним синдромом і первинною артеріальною гіпертензією : Методичні рекомендації (50.12/195.12.) // Рациональная фармакотерапия.- 2016.- № 3.- С. 35-48.
 11. Крамарев, С.А. Антибиотикотерапия острых кишечных инфекций в практике врача-педиатра / С. А. Крамарев // Здоров'я України.- 2016.- № 4.- С. 43. (педіатрія).
 12. Лікування гострого гастроентериту у дітей : ключові практичні положення // Дитячий лікар. - 2016. - № 4.- С. 80-82.
 13. Марушко, Ю. В. Обґрунтування практичних рекомендацій щодо терапевтичних заходів при транзиторній лактазній недостатності у дітей грудного віку / Ю. В. Марушко, Т. В. Іовіца // Дитячий лікар. - 2016. - № 4.- С. 29-33.
 14. Марценковский, И. А. Тикозные расстройства : диагностика и терапия / И. А. Марценковский, К. В. Дубовик // Здоров'я України.- 2016.- № 4.- С. 70-73.(педіатрія).
 15. Место антигистаминных препаратов первого поколения в клинической педиатрической практике / Н. А. Геппе, И. В. Озерская, А. Р. Денисова, Е. В. Фролкова // Здоров'я України.- 2016.- № 3.- С. 23. (педіатрія).
 16. Миклашевич, И. М. Синдром Бругада как причина внезапной смерти. Особенности диагностики и клинических проявлений у детей / И. М. Миклашевич, М. А. Школьникова // Кардиология.- 2016.- № 10.- С. 63-71. (Э.В.)
 17. Найпоширеніші гельмінтози у дітей : коротке керівництво для лікаря-практика // Дитячий лікар. - 2016. - № 4.- С. 59-63.
 18. Профілактика болю при проведенні процедур у новонароджених і лікувальна тактика, спрямована на його зменшення. Рекомендації Комітету з проблем плодів і новонароджених та Секції з анестезіології і медицини болю Американської академії педіатрів (січень 2016 р.) // Дитячий лікар. - 2016. - № 5.- С. 50-58.
 19. Рекуррентные инфекции у детей младшего возраста и их связь с герпесвирусами / А. В. Звездина, Т. Г. Подгорная, Н. Б. Кирпичева [и др.] // Дитячий лікар. - 2016. - № 5.- С. 34-36.
 20. Спосіб вибору препарату для невідкладної терапії при загостренні бронхіальної астми у дітей : Інформ. Лист № 313-2016 ; Тернопільський Державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України ; Укрмедпатентінформ МОЗ України.- К., 2016.- 4с.