НА ДОПОМОГУ ЕПІДЕМІОЛОГУ-ІНФЕКЦІОНІСТУ-2016

<< Повернутися

(Поточний список. 2016р. Вип. 1.)

 1. Ботулізм : особливості сучасного перебігу. Випадки з практики / В.І. Трихліб, Л.О. Палатна, О.В. Виговська [та ін.] // Актуальная инфектология. - 2015. - № 4. - С. 88-93.
 2. Вирусный гепатит С : современные возможности диагностики (клиническая лекция) / А.К. Дуда, В.А. Бойко, И.Н. Агафонкина [и др.] // Актуальная инфектология. - 2015. - № 4. - С. 9-16.
 3. Галникіна, С.О. Герпес-асоційована багатоформна ексудативна еритема / С.О. Галникіна // Інфек-ційні хвороби. - 2015. - № 4. - С. 86-91.
 4. Деркач, С.А. Мікробіологічні аспекти лікування гнійно-запальних захворювань / С.А. Деркач // Інфекційні хвороби. - 2015. - № 4. - С. 5-15.
 5. Доан, С.І. Гострі кишкові інфекції вірусної етіології : епідеміологічні аспекти / С.І. Доан, Н.Г. Малиш // Український медичний часопис. - 2015. - № 3. - С. 32-36.
 6. Дуда, О.К. Краснуха : особливості перебігу в дорослих (клінічна лекція) / О.К. Дуда, А.О. Беклеміщева, В.О. Бойко // Актуальная инфектология. - 2015. - № 4. - С. 23-28.
 7. Завіднюк, Н.Г. Актуальні проблеми діагностики Епштейна-Барр вірусної інфекції / Н.Г. Завіднюк // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 4. - С. 79-86.
 8. Исаков, Д.В. Циклоферон : механизмы действия и новые перспективы применения в клинической практике / Д.В. Исаков, В.А. Исаков // Клиническая медицина. - 2015. - № 9. - С. 46-51.
 9. Исходы иерсиниозной инфекции у детей / М. Бехтерева, В. Пуринь, Т. Панова // Врач. - № 9. - С. 71-74.
 10. Когутич, А.І. Клінічний випадок вдалого застосування тенофовіру у хворого на хронічну НDК інфекцію з вираженим фіброзом / А.І. Когутич // Інфекційні хвороби. - 2015. - № 4. - С. 92-94.
 11. Колоскова, О.К. Поліомієліт у дітей / О.К. Колоскова, Л.А. Іванова, У.І. Марусик // Актуальная инфектология. - 2015. - № 4. - С. 17-21.
 12. Комплекс мероприятий, проводимых медицинской организацией по предупреждению заноса и распростространения инфекционных болезней, вызывающих чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения / Т.Г. Суранова [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2015. - № 2. - С. 4-11.
 13. Маркович, І.Г. Медична допомога та контроль за інфекційними хворобами в Україні / І.Г. Маркович // Інфекційні хвороби. - 2015. - № 3. - С. 5-10.
 14. Мохорт, Г.А. Модель епідемічного процесу менінгококової інфекції / Г.А. Мохорт // Інфекційні хвороби. - 2015. - № 4. - С. 103-104.
 15. О путях повышения качества и эффективности противоэпидемических мероприятий по локализации эпидемического очага инфекций, вызывающих чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения / М.И. Самойлов, А.Г. Корнеев, И.В. Боженова // Актуальная инфектология. - 2015. - № 2. - С. 68-71.
 16. Особенности интенствной терапии тяжелых внегоспитальных инфекций у детей / М.Ю. Курочкин [и др.] // Медицина неотложных состояний. - 2015. - № 7. - С. 56-60.
 17. Особливості перебігу гострих кишкових інфекцій, спричинених умовно-патогеними мікроорганізмами та вірусами, в сучасних умовах / О.М. Чемич, К.С. Полов'ян, Н.І. Ільїна [та ін.] // Інфекційні хвороби. - 2015. - № 4. - С. 40-45.
 18. Поляк, М.А. Особливості біохімічних та імунологічних маркерів у дітей з коровою інфекцією та в асоціації з глистяною інвазією / М.А. Поляк // Інфекційні хвороби. - 2015. - № 4. - С. 36-39.
 19. Проблемы диагностики и профилактики инфекционных заболеваний // Клиническая лабораторная диагностика. - 2015. - № 9. - С. 65-88.
 20. Романенко, Т.А. Принципи проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, напрями боротьби з інфекційними хворобами / Т.А. Романенко // Інфекційні хвороби. - 2015. - № 2. - С. 80-85.
 21. Салманов, А. Інфекційна безпека в паталогоанатомічних відділеннях і патогістологічних лабораторіях / А. Салманов // Практика управління медичним закладом. - 2015. - № 7. - С. 6-17.
 22. Салманов, А. Профілактика кишкових інфекцій у стаціонарі / А. Салманов // Практика управління медичним закладом. - 2015. - № 10. - С. 20-30.
 23. Соколенко, М.О. Вдосконалення лікування хворих на ВІЛ-асоційовану герпетичну інфекцію / М.О. Соколенко // Інфекційні хвороби. - 2015. - № 3. - С. 20-27.
 24. Соломко, Ю.О. Алгоритм етіологічної діагностики бокавірусної інфекції при загостренні бронхіальної астми у дітей / Ю.О. Соломко // Український пульмонологічний журнал. - 2015. - № 4. - С. 27-31.
 25. Теория очаговой инфекции : прошлое и настоящее / А.В. Патрушев [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2015. - № 4. - С. 36-41.
 26. Трихліб, В.І. Фармакотерапія інфекційних захворювань : Наук.-практ. конференція, 9-10 квітня 2015р. - К. / В.І. Трихліб // Актуальная инфектология. - 2015. - № 2. - С. 72-86.

  (Поточний список. 2016р. Вип. 2.)
 1. Венгеров, Ю.Я. Лихорадка Зика (обзор литературы) / Ю.Я. Венгеров, О.В. Парфенова // Лечащий врач.- 2016.- № 3.- С. 73-76.
 2. Виноград, Н.О. Вірус Зіка – нова біологічна загроза і виклик міжнародній безпеці / Н.О. Виноград // Львівський медичний часопис.- 2016.- №1.- С. 46-49.
 3. Дерябин, П.Г. Оценка эффективности интерферона альфа-2β в комбинации с антиоксидантами в отношении вируса гриппа птиц А (Н7N9) in vitro / П.Г. Дерябин, Г.А. Галегов // Лечащий врач.- 2016.- № 2.- С. 80-83.
 4. Доан, С. Розроблюємо алгоритм дій для медиків на випадок контакту з кров'ю пацієнта / С. Доан // Управління закладом охорони здоров'я.- 2016.- № 5.- С. 61-73.
 5. Епідеміологічний нагляд за поліомієлітом і гострим вялим паралічем у Тернопільській області / В.О. Паничев, М.М. Павельєва, С.В. Маціпура [та ін.] // Інфекційні хвороби.- 2016.- № 1.- С. 77-78.
 6. Интенсивная терапия при острых отравлениях : интернет обозрение // Медицина неотложных состояний.- 2016.- № 2.- С. 168-174.
 7. Колоскова, О.К. Поліомієліт у дітей. Ч. 2. Діагностика та лікування / О.К. Колоскова, П.А. Іванова, І.І. Марусик // Актуальная инфектология.- 2016.- № 1.- С. 9-12.
 8. Копча, В.С. Перипетії діагностики бартонельозу / В.С. Копча // Сімейна медицина.- 2016.- № 1.- С. 134-138.
 9. Крушельницький, О.Д. Епідеміологічні аспекти біологічної безпеки та їх зв'язок з подіями на Сході держави / О.Д. Крушельницький, О.М. Іванько, І.В. Огороднічук // Інфекційні хвороби.- 2016.- № 1.- С. 5-9.
 10. Маркович, І.Г. Медична допомога та контроль за інфекційними хворобами в Україні / І.Г. Маркович // Інфекційні хвороби.- 2015.- № 3.- С. 5-10.
 11. Обґрунтування розробки нових санітарних правил з проблеми використання рекреаційних водойм / М.Г. Щербань, В.В. М’ясоєдов, М.І. Литвиненко [та ін.] // Довкілля та здоров'я.- 2015.- № 4.- С. 77-80.
 12. Протас, С. Як діагностувати гострий в’ялий параліч : алгоритм дій адміністрації закладу / С. Протас, Р. Родина // Управління закладом охорони здоров'я.- 2016.- № 5.- С. 74-77.
 13. Процюк, Р.Г. Актуальні питання ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ/СНІД в Україні / Р.Г. Процюк // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2016.- № 1.- С. 84-92.
 14. Радіологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС крізь призму проблем протирадіаційного захисту населення України / А.М. Сердюк, Т.О. Павленко, М.М. Ригань [та ін.] // Довкілля та здоров'я.- 2016.- № 1.- С. 22-30.
 15. Токсичні синдроми при гострих отруєннях умовно їстивними та отруйними грибами / Н.В. Курділь, В.М. Падалка, О.В. Іващенко [та ін.] // Медицина неотложных состояний.- 2016.- № 2.- С. 111-119.
 16. Чемич, М.Д. Клініко-епідеміологічні особливості герпесвірусної інфекції / М.Д. Чемич, В.В. Ільїна, М.В. Лимарь // Інфекційні хвороби.- 2016.- № 1.- С. 23-26.

  (Поточний список. 2016р. Вип. 3.)
 1. Анизакидоз. Клинический случай из практики / Д.Ш. Мачарадзе, А.В. Максимова, Д.Ф. Байгильдина [и др.] // Лечащий врач. - 2016. - № 6. - С. 34-37.
 2. Гепатит А у дорослих / Н.А. Васильєва, О.Л. Івахів, А.І. Когутич [та ін.] // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 2. - С. 22-24.
 3. Грип в Україні в епідемічному сезоні 2015-2016 рр. та прогноз на наступний сезон 2016-2017 рр. / А.П. Міроненко, О.С. Голубка, О.В. Онищенко [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2016. - № 4. - С. 6-9.
 4. До питання про герпетичну інфекцію як актуальну проблему сьогодення / В.П. Борак, Л.Б. Романюк, В.Т. Борак [та ін.] // Актуальная инфектология. - 2016. - № 2. - С. 53-58.
 5. Дуда, О.К. Кашлюк і паракашлюк : сучасні підходи до діагностики та лікування (клінічна лекція) / О.К. Дуда. А.Р. Вега // Мистецтво лікування. - 2016. - № 3-4. - С. 42-49.
 6. Епідеміологічні аспекти соціально значущих інфекцій / Т.А. Сергеева, Ю.В. Круглов, О.В. Максименок [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2016. - № 4. - С. 18-28.
 7. Ершова, И.Б. Инфекция, вызванная вирусом Зика / И.Б. Ершова, Т.Ф. Осипова // Актуальная инфектология. - 2016. - № 2. - С. 67-70.
 8. Инвагинация кишечника у детей в практике педиатра-инфекциониста / Е.В. Усачева, Е.А. Силина, Т.Н. Пахольчук [и др.] // Актуальная инфектология. - 2016. - № 2. - С. 182-185.
 9. Клінічне спостереження вдалого лікування фульмінантної форми гострого гепатиту В / О.О. Фурик, О.В. Рябоконь, Д.П. Музика [та ін.] // Актуальная инфектология. - 2016. - № 2. - С. 186-189.
 10. Крамарьов, С.О. Поліомієліт в світі та Україні : проблема чи ні ? / С.О. Крамарьов, Л.О. Палатна, А.В. Лисий // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2016. - № 4. - С. 10-16.
 11. Малий, В.П. Псевдотуберкульоз / В.П. Малий // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2016. - № 4. - С. 36-45.
 12. Малий, В.П. Сказ / В.П. Малий // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2016. - № 3. - С. 26-33.
 13. Мочалова, А.А. Топ самых опасных пищевых паразитов / А.А. Мочалова, И.Б. Ершова, И.А. Лохматова // Актуальная инфектология. - 2016. - № 2. - С. 133-141 (Поч. № 1).
 14. Николов, В.В. Болезнь Лайма / В.В. Николов // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2016. - № 4. - С. 47-54.
 15. Особенности течения болезни Лайма у детей / С.А. Крамарев, Л.В. Закордонец, Н.Г. Литвиненко // Актуальная инфектология. - 2016. - № 2. - С. 59-66.
 16. Рябоконь. Ю.Ю. Хронічний гепатит С зі змішаною кріоглобулінемією : сучасні підходи до лікування / Ю.Ю. Рябоконь // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 2. - С. 18-21.
 17. Хвороба, спричинена вірусом Зіка : сучасні клініко-епідеміологічні особливості / О.К. Дуда, Л.П. Коцюбайло, В.О. Бойко [та ін.] // Актуальная инфектология. - 2016. - № 2. - С. 47-52.
 18. Хронический гепатит с двойной В/С-инфекцией : вирусологические, клинические, морфологические характеристики / О.П. Дуданова, М.Э. Шубина, И.А. Белавина [и др.] // Клиническая медицина. - 2016. - № 4. - С. 289-294.

  (Поточний список. 2016р. Вип. 4.)
 1. Адамчук, Т. В. Санітарні заходи щодо харчових добавок, ароматизаторів та ензимів. Ризики для здоров'я у контексті змін, внесених до законодавства України / Т. В. Адамчук, Н. Є. Чумак // Довкілля та здоров'я. - 2016. - № 3. - С. 68-73.
 2. Андрух, В. С. Кашлюк у дітей – актуальна проблема сьогодення / В. С. Андрух, В. Н. Андрух // Дитячий лікар. - 2016. - № 4.- С. 52-55.
 3. Білько, Д. Нозокоміальні інфекції – сучасний стан проблеми в Україні / Д. Білько, Г. Сергєєв // Практика управління медичним закладом. - 2016. - № 7. - С. 58-63. (Э.В.)
 4. Верголяс, М. Р. Оцінка цитотоксичної активності води із різних джерел водопостачання / М. Р. Верголяс, І. М. Трахтенберг, Н. М. Дмитруха // Довкілля та здоров'я. - 2016. - № 4. - С. 19-22.
 5. Заславская, А. А. Топ самых опасных пищевых паразитов / А. А. Заславская, И. Б. Ершова, Т. Ф. Осипова, И. А. Лохматова // Актуальная инфектология. - 2016. - № 3. - С. 150-159.
 6. Зінчук, О. М. До питання екстреної профілактики Лайм-бореліозу / О. М. Зінчук // Львівський медичний часопис. - 2016. - № 2. - С. 39-43.
 7. Использование препаратов, содержащих сукцинат, в клинике инфекционных болезней / Е. О. Тихонова, Е. П. Ляпина, А. А. Шульдяков, С. А. Сатарова // Терапевтический архив. - 2016. - № 11. - С. 121-127. (Э.В.)
 8. Клінічний випадок кишкового ієрсиніозу-тригера розвитку колагенозу у підлітка / О. В. Корбут, В. М. Юхименко, О. А. Дмитриєва [та ін.] // Актуальная инфектология. - 2016. - № 3. - С. 132-135.
 9. Конькова-Рейдман, А. Б. Клещевые нейроинфекции: клиническая характеристика, иммунопатогенез и новые фармакотерапевтические стратегии / А. Б. Конькова-Рейдман // Терапевтический архив. - 2016. - № 11. - С. 55-61. (Э.В.)
 10. Малий, В. П. Єрсиніоз / В. П. Малий // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2016. - № 5. - С. 14-22.
 11. Мультирезистентный туберкулез и ко-инфекция ВИЧ/ТБ : особенности эпидемической ситуации в Украине и Беларуси / Л. Д. Тодорико, В. И. Петренко, С. Б. Вольф [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2016. - № 3. - С. 10-16.
 12. Найпоширеніші гельмінтози у дітей : коротке керівництво для лікаря-практика // Дитячий лікар. - 2016. - № 4.- С. 59-63.
 13. Орфанні захворювання в практиці дитячого інфекціоніста / С. О. Крамарьов, Л. О. Палатна, О. В. Виговська [та ін.] // Дитячий лікар. - 2016. - № 4. - С. 5-15.
 14. Особливості епідеміологічної ситуації щодо туберкульозу у дітей в Україні / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, О. І. Білогорцева [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. - 2016. - № 4. - С. 5-8.
 15. Попович, О. О. Лайм-бореліоз : сучасна проблема інфектології (клінічна лекція) / О. О. Попович // Актуальная инфектология. - 2016. - № 3. - С. 114-122.
 16. Пронько, Н. В. К вопросу об особенностях течения энтерогеморрагического и других эшерихиозов / Н. В. Пронько, В. М. Цыркунов, Т. В. Якусевич // Актуальная инфектология. - 2016. - № 3. - С. 100-105.
 17. Рябоконь, О. В. Клінічний випадок генералізованої форми вітряної віспи в дорослого імунокомпетентного хворого / О. В. Рябоконь, Н. В. Оніщенко, Д. П. Музика // Актуальная инфектология. - 2016. - № 3. - С. 128-131.
 18. Фокина, Е. Современное состояние проблемы дифтерийной инфекции. Ч. 1. / Е. Фокина // Врач. - 2016. - № 9. - С . 6-9. (Э.В.)
 19. Шафранський, В. В. Санітарно-епідеміологічне забезпечення населення як одна із важливих функцій громадського здоров'я / В. В. Шафранський // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2016. - № 2. - С. 4-11.