НА ДОПОМОГУ ЕНДОКРИНОЛОГУ-2016

<< Повернутися

(Поточний список. 2016р. Вип. 1.).

 1. Алтуніна, Н.В. Особливості цинкового статусу у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли інфаркт міокарда / Н.В. Алтуніна // Український терапевтичний журнал. - 2015. - № 3. - С. 61-64.
 2. Балабан, А.І. Ефективність гіпербаричної оксигенації у хворих на ішемічну хворобу сердця та цукровий діабет 2-го типу / А.І. Балабан, Н.І. Ярема, І.П. Савченко // Ліки України. - 2015. - № 6. - С. 35-36.
 3. Гипертиреоз, манифестировавший в форме желтухи : описание редкого клинического случая / DЕЕРАК / AIN [и др.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - № 7. - С. 45-48.
 4. Диагностическое значение стероидных профилей биологических жидкостей у больных с синдромом Иценко-Кушинга / З.Р. Шафигуллина, Л.И. Великанова, Н.В. Ворохобина [и др.] // Проблемы эндокринологии. - 2015. - № 4. - С. 4-8.
 5. Кондрацкая, И.Н. Изменение уровня спонтанного апоптоза у больных сахарным диабетом 2-го типа при лечении препаратом Метамин SR / И.Н. Кондрацкая // Ліки України. - 2015. - № 9-10. - С. 35-38.
 6. Кондрацька, І.М. Структура ендокринної патології в Україні. Основні принципи лікування хворих з цукровим діабетом 2 типу (лекція) / І.М. Кондрацька // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2015. - № 5. - С. 73-77.
 7. Коритко, О.О. Вплив ендокринних захворювань на функціонування репродуктивної системи / О.О. Коритко // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - № 7. - С. 94-98.
 8. Котелюх, М.Ю. Роль компонентів матриксу в розвитку гострого інфаркту міокарда та цукрового діабету 2 типу (огляд літератури) / М.Ю. Котелюх, П.Г. Кравчун // Проблеми ендокринної патології. - 2015. - № 4. - С. 111-118.
 9. Кравчун, Н.А. Место гликлазида в современной стратегии лечения сахарного диабета 2-го типа / Н.А. Кравчун // Практикуючий лікар. - 2015. - № 4. - С. 21-24.
 10. Крутиков, Е.С. Новые подходы к ранней диагностике микроангиопатии у больных сахарным диабетом 1-го типа / Е.С. Крутиков, В.А. Житова // Проблемы эндокринологии. - 2015. - № 5. - С. 43-47.
 11. Муравльова, О.В. Автоімунний тереоїдит : особливості клінічного перебігу та терапії / О.В. Муравльова // Сімейна медицина. - 2015. - № 6. - С. 124-127.
 12. Пашковська, Н.В. Селен і захворювання щитоподібної залози / Н.В. Пашковська // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - № 7. - С. 89-93.
 13. Полозова, Л.Г. «TART-опухоли» у взрослых пациентов с врожденной дисфункцией коры надпочечников / Л.Г. Полозова, В.А. Бондаренко, С.С. Попова // Проблемы эндокринологии. - 2016. - № 1. - С. 79-88.
 14. Практичні алгоритми в дитячій ендокринології. Вузли в щитоподібній залозі // Український журнал дитячої ендокринології. - 2015. - № 3-4. - С. 67-75.
 15. Радченко, О.М. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби сердця у хворих з порушеннями метаболізму глюкози та цукровим діабетом / О.М. Радченко, О.Я. Королюк // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - № 6. - С. 11-16.
 16. Рекомендации по диагностике и лечению гипогонадизма (дефицита тестостерона) у мужчин. Проект. / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, Р.В. Роживанов [и др.] // Проблемы эндокринологии. - 2015. - № 5. - С. 60-71.
 17. Руснак, І.Т. Роль деяких мікроелементів у розвитку ендокринних порушень. Можливості скринінгу та ранньої діагностики / І.Т. Руснак // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - № 6. - С. 78-80.
 18. Рыкова, О.В. Синдром поликистозных яичников : современные возможности лабораторной диагностики / О.В. Рыкова // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - № 7. - С. 69-75.
 19. Рыкова, О.В. Акромегалия : редкое или своевременно не выявленное заболевание ? Репродуктивные аспекты патологии / О.В. Рыкова // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - № 1. - С. 69-73.
 20. Сапожникова, И.Е. Типичная практика ведения пациентов с сахарным диабетом 2-го типа на амбулаторном этапе в крупном городе, малых городских и сельських населениях / И.Е. Сапожникова, Е.И. Тарловская, М.В. Авксентьева // Терапевтический архив. - 2016. - № 1. - С. 75-81.
 21. Скрипник, Н.В. Патогенетичне обгрунтування застосування перорального гіпоглікемізуючого, гіполіпідемічного лікарського засобу – гуарової смоли у хворих на цукровий дыабет 2-го типу, гіпотиреоз та ожиріння / Н.В. Скрипник // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - № 7. - С. 59-65.
 22. Статин-індукований цукровий діабет 2-го типу : механізми та ризики / Н.Я. Доценко, С.С.Боев, И.А. Шехунова [та ін.] // Український медичний вісник. - 2016. - № 2. - С. 53-55.
 23. Сучасні методи діагностики захворювань щитоподібної залози в дітей // Т.Є. Шумна, К.С. Шматко, Т.В. Тарасевич [та ін.] // Здоровье ребенка. - 2015. - №8. - С. 62-66.
 24. Шестакова, Е.А. Возможности ранней комбинированной терапии сахарного диабета 2-го типа / Е.А. Шестакова // Проблемы эндокринологии. - 2015. - № 5. - С. 56-59.
 25. Эффективность сварочной технологии как основного метода диссекции и гемостаза в эндокринной хирургии / А.Н. Кваченюк, О.Н. Гулько, И.С. Супрун // Клінічна хірургія. - 2015. - №8. - С. 45-47.

  (Поточний список. 2016р. Вип. 2.).
 1. Авраменко, Т.В. Современные методы диагностики и коррекции гестационного сахарного диабета у беременных / Т.В. Авраменко, М.В. Макаренко, Д.А. Говсеев // Здоровье женщины. - 2016. - № 3. - С. 10-14.
 2. Габісонія Т.Н. Зміни адипокінового профілю у хворих на стабільну стенокардію та ожиріння / Т.Н. Габісонія, П.П. Кравчун, Р.В. Паштіані // Проблеми ендокринної патології. - 2016. - № 2. - С. 17-21.
 3. Герасименко, Л.В. Особливості остеопоротичних змін при дифузному токсичному зобі у жінок репродуктивного віку / Л.В. Герасименко // Проблеми ендокринної патології. - 2015. - № 4. - С. 105-110.
 4. Дідушко, О.М. Шляхи оптимізації лікування дисліпідемій у хворих на гіпотиреоз / О.М. Дідушко // Проблеми ендокринної патології. - 2015. - № 4. - С. 14-21.
 5. Друк, И.В. Сахарный диабет и сердечная недостаточность / И.В. Друк, О.Ю. Кореннова // Лечащий врач. - 2016. - № 3. - С. 10-19.
 6. Журавлева, Л.В. Ларнамин – «препарат сопровождения» у больных ожирением на этапе снижения массы тела / Л.В. Журавлева, Т.А. Моисеенко // Практикуючий лікар. - 2016. - № 1. - С. 26-33.
 7. Земляницына, О.В. Клинический случай рецидива болезни Грейвса и аутоиммунной офтальмопатии / О.В. Земляницына // Проблеми ендокринної патології. - 2015. - № 4. - С. 126-130.
 8. Земляницына, О.В. Уровень церулоплазмина и его взаимосвязь с метаболическими показателями у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени / О.В. Земляницына // Проблеми ендокринної патології. - 2015. - № 4. - С. 22-28.
 9. Клінічні аспекти діабетичної стопи / F. Agaci, S. Hasho, M. Idtizi [та ін.] // Проблеми ендокринної патології. - 2016. - № 1. - С. 14-23.
 10. Клинический случай липоатрофического диабета Лоренса / Н.А. Кравчун, И.В. Чернявская, О.В. Земляницына [и др.] // Проблеми ендокринної патології. - 2016. - № 2. - С. 80-86.
 11. Ковалева, Ю.А. Влияние ожирения на маркеры воспаления у больных стабильной стенокардией / Ю.А. Ковалева // Проблеми ендокринної патології. - 2016. - № 2. - С. 22-26.
 12. Коррекция гипергликемии у стационарных больных / Л.В. Журавлева, А.А. Янкевич, И.И. Смирнов [и др.] // Мистецтво лікування. - 2016. - № 1-2. - С. 37-43.
 13. Котелюх, М.Ю. Вплив вуглеводного обміну на позаклітинний матрикс у хворих на гострий інфаркт міокарду та цукровий діабет 2 типу / М.Ю. Котелюх // Проблеми ендокринної патології. - 2016. - № 1. - С. 23-28.
 14. Кравчун, Н.А. Остеопороз в практике эндокринолога / Н.А. Кравчун, Ю.А. Титова // Здоров'я України. - 2015. - № 3 (жовтня). - С. 30-33.
 15. Малова, Н.Г. Теоретичне обґрунтування пошуку нових засобів лікування автоімунного тироеїдиту / Н.Г. Малова, Л.А. Сиротенко // Проблеми ендокринної патології. - 2015. - № 4. - С. 119-125.
 16. Мартыненко, А.В. Особенности диагностики и коррекции дислипидемии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа / А.В. Мартыненко, В.И. Кошля, Ю.А. Клицунова // Сімейна медицина. - 2016. - № 1. - С. 93-95.
 17. Михайловська, Н.С. Особливості імунозапальної активації та функціонального стану ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця, асоційовану з гіпотиреозом / Н.С. Михайловська, Т.В. Олійник // Проблеми ендокринної патології. - 2015. - № 4. - С. 37-43.
 18. Могильницька, Л.А. Рівень ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ у сироватці крові хворих на цукровий діабет типу 1, що виник в дитинстві, та в осіб молодого віку з ожирінням / Л.А. Могильницька // Лікарська справа. - 2015. - № 5-6. - С. 51-57.
 19. Паньків, В.І. Вплив дисфункції щитоподібної залози на репродуктивну систему жінки. Сучасні можливості фітотерапії / В.І. Паньків // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 1. - С. 52-57.
 20. Прогностичне значення клініко-анамнестичних чинників ефективності терапії артеріальної гіпертензії з ожирінням і хронічним бронхітом / П.Г. Кравчун, Ю.О. Ковальова, О.М. Шелест [та ін.] // Проблеми ендокринної патології. - 2016. - № 1. - С. 36-40.
 21. Прохоренко, Т.С. Перспективные маркеры риска развития и прогноза течения гестационного сахарного диабета / Т.С. Прохоренко, Т.В. Саприна, С.В. Будеева // Терапевтический архив. - 2016. - № 4. - С. 112-116.
 22. Торшхоева, Х.М. Неотложные состояния при сахарном диабете на догоспитальном этапе / Х.М. Торшхоева, В.В. Городецкий, А.Л. Верткин // Медицина неотложных состояний. - 2016. - № 1. - С. 147-152.
 23. Фактори ризику розвитку гестаційного діабету / І.М. Мелліна, Т.В. Авраменко, О.А. Владимиров [та ін.] // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - № 2. - С. 5-11.
 24. Чинилин, А.В. Комплексное лечение синдрома диабетической стопы / А.В. Чинилин, Ю.В. Иванова, А.И. Питык // Здоров'я України. - 2016. - № 5 (березень). - С. 40-41.

  (Поточний список. 2016р. Вип. 3.).
 1. Артеріальна гіпертензія та цукровий діабет : сучасні аспекти лікування / М.Г. Ілляш, О.Є. Базика, Н.В. Довганич [та ін.] // Практикуючий лікар. - 2016. - № 2. - С. 5-9.
 2. Бильченко, А. Диабетическая болезнь почек. Современные подходы к классификации, диагностике и лечению / А. Бильченко // Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. - 2016. - № 2. - С. 20-24.
 3. Головач, И.Ю. Диабетическая болезнь почек : возможности и значение гликемического контроля для ренопротекции / И.Ю. Головач // Практикуючий лікар. - 2016. - № 2. - С. 17-22.
 4. Журавлева, Л.В. Влияние комплексной терапии с включением альфа-липоевой кислоты на сочетанное течение хронического панкреатита и сахарного диабета типа 2 / Л.В. Журавлева, Ю.А. Шеховцова // Практикуючий лікар. - 2016. - № 2. - С. 10-15.
 5. Кондрацкая, И. Влияние сахароснижающей терапии на уровень спонтанного апоптоза у пациентов с сахарным диабетом 2 типа / И. Кондрацкая, Б. Маньковский // Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. - 2016. - № 2. - С. 39-40.
 6. Косич, Г. Постоянная подкожная инфузия инсулина – «золотой стандарт» в инсулинотерапии / Г. Косич // Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. - 2016. - № 2. - С. 57-62.
 7. Михайленко, Е.Ю. Организация рационального питания для больных сахарным диабетом 2-го типа (инсулиннезависимым) / Е.Ю. Михайленко // Практикуючий лікар. - 2016. - № 2. - С. 23-26.
 8. Низькорослість : удосконалення діагностики та вибір оптимальної тактики лікування / О.В. Большова, О.Я. Самсон, Н.А. Спринчук [та ін.] // Український журнал дитячої ендокринології. - 2016. - № 2. - С. 35-43.
 9. Паньків, В. Місце інгібіторів α-глюкозидази в лікуванні цукрового діабету і предіабету / В. Паньків // Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. - 2016. - № 2. - С. 32-37.
 10. Перцева, Н. Выбор сахароснижающей терапии на разных стадиях диабетической нефропатии / Н. Перцева // Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. - 2016. - № 2. - С. 76-80.
 11. Пилипенко, В.М. Дисфункція гіпоталамуса в дітей та підлітків : сучасні аспекти етіопатогенезу і комплексної терапії / В.М. Пилипенко // Український журнал дитячої ендокринології. - 2016. - № 2. - С. 44-61.
 12. Полторак, В. Базальные инсулины нового поколения : свойства, обуславливающие клинические преимущества / В. Полторак // Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. - 2016. - № 2. - С. 26-30.
 13. Смирнов, В.В. Синдром гиперлипидемии у детей и подростков : патогенез, клиника, лечение / В.В. Смирнов, А.А. Накула // Лечащий врач. - 2016. - № 6. - С. 16-20.
 14. Сотник, Н.Е. Взгляд нефролога и эндокринолога на поражение почек при сахарном диабете 2 типа / Н.Е. Сотник, О.И. Дришлюк // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2016. - № 3. - С. 60-61.
 15. Хімічні речовини, які впливають на ендокринну систему (ендокринні дизраптори, ендокринно активні речовини) // Український журнал дитячої ендокринології. - 2016. - № 2. - С. 83-84.
 16. Чекман, І.С. Комбінована фармакотерапія цукрового діабету 2-го типу / І.С. Чекман, В.В. Бондур, О.В. Клименко // Рациональная фармакотерапия. - 2016. - № 2. - С. 25-31.
 17. Шара, К. Лікування діабетичної стопи / К. Шара // Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. - 2016. - № 2. - С. 47-48.
 18. Эффективность гиалуроновой кислоты в лечении синдрома диабетической стопы. Результаты систематического обзора и метаанализа РКИ // Практична ангіологія. - 2016. - № 2. - С. 41-43.


 (Поточний список. 2016р. Вип. 4.).

 1. Бурдо, И. С. Случай полиэндокринопатии / И. С. Бурдо, Н. В. Тихонова, Н. В. Чаюн // Український медичний вісник.- 2016.- № 9.- С. 36-39.
 2. Жердева, Н. Подходы к лечению неалкогольной жировой болезни печени у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. / Н. Жердева, Б. Маньковский // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2016. - № 4.- С. 70-75.
 3. Иванов, В. Бронхиальная астма в сочетании с сахарным диабетом типа 2 : клинико-патогенети-ческие особенности / В. Иванов, Е. Рубеко, Л. Сорокина [и др.] // Врач.- 2016.- № 7.- С. 36-38.(Э.В.)
 4. Индивидуальный подход и минимизация рисков в лечении пациентов с сахарным диабетом. Возможно ли это ? // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2016. - № 4.- С. 10-16.
 5. Инсулинома – редко встречающаяся и труднодиагностируемая причина гипогликемии / П. Лебедев, Т. Соболева, Д. Пименова [и др.] // Врач.- 2016.- № 9.- С. 49-54. (Э.В.)
 6. Комбинированная терапия при диабетической нейропатии / T. Varkonyi, L. Czupryniak, I. Gurieva // Здоров'я України.- 2016.- № 20.- С. 24-25.
 7. Комплексне диференційоване лікування неалкогольної жирової хвороби печінки в підлітків з ожирінням / Л. К. Пархоменко, О.А. Будрейко, Л. А. Страшок [та ін.] // Український журнал дитячої ендокринології. - 2016. - № 3.- С. 24-29.
 8. Консилиум. На приеме пациент с сахарным диабетом 2 типа : от теории к практическим решениям // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2016. - № 4.- С. 62-68.
 9. Луценко, Л. А. Лабораторная диагностика и ведение гестационного сахарного диабета на современ-ном этапе / Л. А. Луценко // Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2016.- № 5.- С. 57-60. (Э.В.)
 10. Ляшук, П. М. Випадок синдрому Паскуаліні / П. М. Ляшук, Р. П. Ляшук // Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2016.- № 4.- С. 131-132. (Э.В.)
 11. Моногенний цукровий діабет // Український журнал дитячої ендокринології. - 2016. - № 3.- С. 81-82.
 12. Ніжинська-Астапенко, З. П. Клініко-діагностичні аспекти діабетичного кетоацидозу / З. П. Ніжин-ська-Астапенко, М. В. Власенко // Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2016.- № 4.- С. 87-94. (Э.В.)
 13. Ніжинська-Астапенко, З. П. Синдром Нельсона : питання та відповіді (клінічний випадок) / З. П. Ніжинська-Астапенко, М. В. Власенко, Н. І. Гуріна // Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2016.- № 4.- С. 127-130. (Э.В.)
 14. Орлик, О. Гіперглікемія як чинник розвитку важкої форми діабетичної полінейропатії / О. Орлик // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2016. - № 4.- С. 76-79.
 15. Полторак, В. В. Новый базальный инсулин Тожео СолоСтар : увеличенный терапевтический потенциал для контроля дисгликемии при сахарном диабете / В. В. Полторак // Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2016.- № 4.- С. 59-72. (Э.В.)
 16. Практичні алгоритми в дитячій ендокринології. Діабетичний кетоацидоз. Гіпоглікемія // Український журнал дитячої ендокринології. - 2016. - № 3.- С. 71-77.
 17. Предиктори серцево-судинних розладів у дітей з раннім дебютом цукрового діабету 1 типу / М. О. Гончарь, Г. С. Сенаторова, Т. В. Чайченко [та ін.] // Український журнал дитячої ендокринології. - 2016. - № 3.- С. 30-33.
 18. Радіологічні обстеження : що необхідно знати ендокринологу // Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2016.- № 4.- С. 51-58. (Э.В.)
 19. Ранняяя диагностика и комбинированное лечение диабетической полинейропатии нижних конечнос-тей / В. А. Вишневский, В. И. Ципко, Е. П. Рекало [и др.] // Здоров'я України.- 2016.- № 19.- С. 15.
 20. Роль магнитно-резонансной томографии в диагностике ранних осложнений при синдроме диабетической стопы / Г. В. Цвигун, Л. Д. Цыбенко, Н. И. Хеда, С. А. Сапа // Український медичний вісник.- 2016.- № 10.- С. 22-23.
 21. Сучасні погляди на лікувально-профілактичне харчування та найбільш ефективні європейські дієти при метаболічному синдромі та його компонентах / Д. К. Милославський, С. М. Коваль, І. О. Снігурська [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2016.- № 4.- С. 118-124. (Э.В.)
 22. Терапия первичного гипотиреоза α-липоевой кислотой. Обзор результатов исследований // Між-народний ендокринологічний журнал.- 2016.- № 4.- С. 33-40. (Э.В.)
 23. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий діабет 1 типу у дітей». Ч. 1. // Український журнал дитячої ендокринології. - 2016. - № 3.- С. 55-70.
 24. Фіщук, О. О. Синдром Каллмана / О. О. Фіщук, І. О. Тромпінська, Н. І. Гуріна // Український журнал дитячої ендокринології. - 2016. - № 3.- С. 50-53.
 25. Щербак, Ю. О. Клінічна презентація 46,ХY – порушення розвитку статі : дизгенезія гонад / Ю. О. Щербак // Український журнал дитячої ендокринології. - 2016. - № 3.- С. 44-49.
 26. Bluher, S. Метаболически здоровое ожирение с детства до зрелого возраста : имеет ли значение только состояние массы тела ? / S. Bluher, P. Schwarz // Український медичний вісник.- 2016.- № 7-8.- С. 10-16.
 27. Mozaffarian, D. Диета и приоритеты рекомендаций при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете и ожирении / D. Mozaffarian // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2016. - № 4.- С. 18-34; № 5.- С. 17-34
 28. Rajamani, U. Нейродегенерація при діабеті : можливі причини та цілі терапії / U. Rajamani // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2016. - № 4.- С. 35-41.