НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ – ГІНЕКОЛОГУ 2016

<< Повернутися

 

(Поточний список. 2016р. Вип.1.)

 1. Албота, О.М. Деякі аспекти залізодефіцитної анемії у вагітних / О.М. Албота // Здоровье женщины. - 2015. - № 8. - С. 82-84.
 2. Бабенко, О.М. Проблема прерывания беременности во II триместре / О.М. Бабенко // Здоровье женщины. - 2015. - № 7. - С. 28-30.
 3. Буянова, С.Н. Миомэктомия во время беременности : показания, особенности хирургической тактики и анестезии, предоперационная подготовка и реабилитация (клинический случай) / С.Н. Буянова, С.А. Гукасян, Н.В. Юдина // Здоровье женщины. - 2015. - № 7. - С. 37-39.
 4. Веропотвелян, П.Н. Эндометриоз : взгляд практического врача на патогенез / П.Н. Веропотвелян, А.А. Бондаренко, Н.П. Веропотвелян // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2015. - № 9. - С. 23-28.
 5. Двуліт, М.П. Застосування препарату цифран СТ з метою профілактики ускладнень при абортах / М.П. Двуліт // Мистецтво лікування. - 2015. - № 7-8. - С. 33-36.
 6. Ддьяков, А.В. Клинический случай. Сочетанный перекрут ножки цистаденомы яичника и перешейка матки / А.В. Дьяков, П.А. Ситник // Український медичний часопис. - 2015. - № 6. - С. 80-81.
 7. Жильчук, А.В. Особливості клінічного перебігу злоякісного процесу і біомаркери високого ризику розвитку рецидиву захворювання у хворих на рак грудної залози / А.В. Жильчук, Н.І. Семесюк, Ю.Й. Кудрявець // Здоровье женщины. - 2015. - № 8. - С. 176-179.
 8. Малечур, В.И. Клиническая фармакология во время беременности / В.И. Мамчур // Здоровье женщины. - 2015. - № 8. - С. 46-48.
 9. Маркін, Л.Б. Діагностичні та терапевтичні заходи при дисфункції матки у латеннтній фазі і періоду передчасних пологів / Л.Б. Маркін, Н.М. Гичка // Здоровье женщины. - 2015. - № 7. - С. 44-47.
 10. Маркін, Л.Б. Прогнозування та рання діагностика ускладнення передчасних пологів дискоординованими скороченнями матки / Л.Б. Маркін, Н.М. Гичка // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2015. - № 2-3. - С. 48-50.
 11. Мельник, О.В. Порівняльні клінічні аспекти ди-та монохоріальної діамніотичної двійні / О.В. Мельник // Здоровье женщины. - 2015. - № 7. - С. 113-115.
 12. Мікробіологія піхви – що потрібно знати акушеру-гінекологу (клінічна лекція) / В.І. Пирогова, М.Й. Малачинська, С.О. Шурпяк [та ін.] // Здоровье женщины. - 2015. - № 7. - С. 8-13.
 13. Нагорна, В.Ф. Екобіол у комплексному лікуванні кандидозного вульвовагініту у вагітних / В.Ф. Нагорна, Н.В. Байло // Здоровье женщины. - 2015. - № 7. - С. 95-98.
 14. Назаренко, Л.Г. Прогестерон і ризик реалізації пізніх ускладнень вагітності / Л.Т. Назаренко, Л.В. Нікіфор // Здоровье женщины. - 2015. - № 8. - С. 106-109.
 15. Непроходимость маточных труб : верификация диагноза / К. Бугеренко, Л. Щербакова, А. Буеренко [и др.] // Врач. - 2015. - № 9. - С. 37-40.
 16. Неспрядько, С.В. Клініко-морфологічні проблеми діагностики аденокарциноми шийки матки при ендофітній формі росту (опис клінічного випадку) / С.В. Неспрядько, М.М. Мельник // Здоровье женщины. - 2015. - № 8. - С. 89-92.
 17. Особливості ведення вагітності та пологів у пацієнток з ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою / О.В. Голяновська, Л.А. Журавльова, А.Б. Шутка та ін // Здоровье женщины. - 2015. - № 7. - С. 83-87.
 18. Пирогова, В.І. Акушерська тактика при відшаруванні нормально розташованої плаценти при недоношеній вагітності / В.І. Пирогова, З.В. Сміх // Здоровье женщины. - 2015. - № 7. - С. 48-50.
 19. Післяпологові кровотечі : етіологія, патогенез, профілактика та сучасні методи лікування / О.В. Голяновський, М.В. Хименко, І.Д. Галич [та ін.] // Здоровье женщины. - 2015. - № 8. - С. 11-17.
 20. Полюлях, О.А. Иммунологическая реактивность при доброкачественных заболеваниях грудных желез / О.А. Полюлях // Здоровье женщины. - 2015. - № 8. - С. 157-158.
 21. Преждевременные роды – современный взгляд на проблему / П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, Т.Т. Нарытник [и др.] // Здоровье женщины. - 2015. - № 7. - С. 17-22.
 22. Прилепская, В.Н. Хламидийная инфекция в акушерстве и гинекологии / В.Н. Прилепская, Э.Р. Довлетханова // Здоровье женщины. - 2015. - № 8. - С. 140-145.
 23. Профілактика післяопераційного спайкоутворення / В.М. Запорожан, А.Г. Волянська, В.Г. Марічереда [та ін.] // Здоровье женщины. - 2015. - № 8. - С. 55-59.
 24. Сарвилина, И. Новое комбинированное топическое лекарственное средство для лечения хронического вульвовагинита / И. Сарвилина, Н. Кузьмина // Врач. - 2015. - №9. - С. 74-80.
 25. Современные подходы к коререкции гемостаза при оперативных вмешательствах по поводу гигантских миом матки / О.А. Тарабрин, Д.Г. Гавриченко, С.С. Щербаков [и др.] // Медицина неотложных состояний. - 2015. - №8. - С. 87-91.
 26. Страховецький, В.С. Гнійно – запальні захворювання придатків матки : тактика хірургічного лікування та реабілітація репродуктивної функції / В.С. Страховецький // Здоровье женщины. - 2015. - № 8. - С. 78-80.
 27. Тихомиров, А.Л. Оптимизация микроинвазивного хирургического лечения миомы матки / А.Л. Тихомиров // Здоровье женщины. - 2015. - № 8. - С. 86-88.
 28. Шурпяк, С.О. Обгрунтування патогенетичних засад лікування пацієнток з фібрознокістозною хворобою (мастопатією) / С.О. Шурпяк, В.І. Пирогова // Здоровье женщины. - 2015. - № 7. - С. 147-151.

  (Поточний список. 2016р. Вип.2.)
 1. Вовк, І.Б. Пубертатні маткові кровотечі / І.Б. Вовк, В.К. Кондратюк // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - № 1. - С. 14-20.
 2. Веропотвелян, П.Н. Миома матки у женщин репродуктивного возраста / П.Н. Веропотвелян, А.А. Бондаренко, Н.П. Веропотвелян // Здоровье женщины. - 2015. - № 10. - С. 153-156.
 3. Выбор препарата для лечения пациенток с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза / О.В. Грищенко, И.В. Лахно, В.И. Останина [и др.] // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - №1. - С. 88-92.
 4. Досвід лікування та профілактики пубертатних маткових кровотеч / М.А. Михайлюта, Ю.А. Кириченко, С.І. Манащук [та ін.] // Акушерство, гінекологія, генетика. - 2016. - № 1. - С. 44-48.
 5. Дубоссарська, Ю.А. Акушерські коагулопатичні кровотечі. Методи профілактики та лікування / Ю.А. Дубоссарська, З.М. Дубоссарська, В.В. Лебедюк // Здоровье женщины. - 2015. - № 9. - С. 18-20.
 6. Жук, С.І. Сучасні аспекти використання міфепристону в передіндукції та індукції пологів / С.І. Жук, Н.Г. Прядко, Н.Я. Жилка // Здоровье женщины. - 2015. - № 9. - С. 65-70.
 7. Ісаєва, К.Ю. Ефективність терапії трихомонадного кольпіту препаратами місцевої дії / К.Ю. Ісаєва, О.В. Беседін // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - №1. - С. 101-105.
 8. Комплексна терапія захворювань шийки матки з використанням препаратів Депантол і Лавомакс // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2015. - № 9. - С. 44-49.
 9. Коростіль, М.О. Затримка росту плода при доношеній і недоношеній вагітності / М.О. Коростіль, О.О. Чорна // Акушерство, гінекологія, генетика. - 2016. - № 1- С. 20-23.
 10. Макарчук, О.М. Клінічний досвід застосування різноманітних підходів до комплексної та превентивної терапії функціональних кіст яєчників / О.М. Макарчук, Н.І. Матвійків // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - №1. - С. 72-76 ; Здоровье женщины. - 2015. - № 9. - С. 25-28.
 11. Медведь, В.И. Венозный тромбоэмболизм в акушерстве. Основные положения международных и национальных рекомендаций / В.И. Медведь // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2015. - № 10. - С. 5-9.
 12. Мелащенко, С.Г.Амбулаторна допомога при блюванні та нудоті вагітних / С.Г. Мелащенко, В.О. Рудь // Здоровье женщины. - 2015. - № 10. - С. 45-50.
 13. Мравян, С.Р. Ведение беременности и родов у пациенток с незавершенным остеогенезом / С.Р. Мравян, Е.Ю. Упрямова // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - № 1. - С. 58-61.
 14. Неспецифический вульвовагинит смешанной этиологии : местное лечение – терапия выбора / Л.В. Калугина, Т.Ф. Татарчук, И.Н. Шакало [и др.] // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - №1. - С. 94-100.
 15. Пирогова, В.І. Перспективи використання синбіотика Біфітен у клінічній практиці акушера-гінеколога / В.І. Пирогова, С.О. Шурляк // Здоровье женщины. - 2015. - № 10. - С. 65-68.
 16. Пролактин і молочні залози : норма та патологія // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - № 1. - С. 43-47.
 17. Соколова, М.І. Тактика ведення вагітності і пологів у жінок, інвазованих нематодами і лямбліями / М.І. Соколова // Здоровье женщины. - 2015. - № 9. - С. 71-73.
 18. Сучасні підходи до лікування альгодисменореї / А.П. Григоренко, Н.С. Шатковська, О.Х. Герич [та ін.] // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2015. - № 9. - С. 38-43.
 19. Тактика ведення вагітних з генітальним герпесом : Клінічні рекомендації BASHH i RCOG // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2015. - № 9. - С. 46-52.
 20. Тезиков, Ю.В. Комплексное лечение плацентарной недостаточности с включением ангиопротектора диосмина / Ю.В. Тезиков // Здоровье женщины. - 2015. - № 10. - С. 94-97.
 21. Тетруашвили, Н.К. Коррекция истмико-цервикальной недостаточности при пролабировании плодного пузыря : возможности терапии / Н.К. Тетруашвили, А.А. Агаджанова, А.К. Милушева // Акушерство и гинекология. - 2015. - № 9. - С. 106-109.
 22. Трещины сосков грудной железы у женщин, кормящих грудью, и их коррекция / П.Н. Веропотвелян, Н.А. Бобровник, И.С. Цехмистренко [и др.] // Здоровье женщины. - 2015. - № 10. - С. 73-76.
 23. Тромбогеморрагические расстройства у больных с гигантскими миомами матки. Диагностика, профилактика и комплексная терапия / О.А. Тарабрин, Д.Г. Гавриченко, С.С. Щербаков [и др.] // Здоровье женщины. - 2015. - № 9. - С. 43-46.
 24. Чубей, Г.В. Актуальні питання етіології та патогенезу лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку / Г.В. Чубей // Здоровье женщины. - 2015. - № 10. - С. 10-14.

 (Поточний список. 2016р. Вип.3.)

 1. Актиномікоз внутрішніх статевих органів у жінок / І.М. Рудик, А.С. Шатковська, О.І. Полунченко [та ін.] // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - № 3. - С. 45-49.
 2. Алгоритм діагностики доброякісних захворювань матки на основі даних імуногістохімічного аналізу / М.В. Макаренко, Д.О. Говсеєв, С.В. Грідчин [та ін.] // Здоровье женщины. - 2016. - № 1. - С. 50-52.
 3. Аномальні маткові кровотечі : Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, затверджений наказом МОЗ України від 13.04.2016 № 353 // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 2. - С. 21-33.
 4. Биорегуляционная терапия в профилактике преэклампсии и других осложнений беременности и родов / В.А. Крамарский, А.С. Таюрская, В.Н. Дудакова [и др.] // Лечащий врач. - 2016. - № 3. - С. 38-42.
 5. Вдовиченко, Ю.П. Сучасні підходи до преіндукції та індукції пологів, засновані на доказах / Ю.П. Вдовиченко, Н.Я. Жилка, С.І. Жук [та ін.] // Здоровье женщины. - 2016. - № 3. - С. 24-29.
 6. Веропотвелян, П.Н. Современный метод в диагностике вируса папилломы человека при заболеваниях шейки матки / П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко, Н.П. Веропотвелян // Здоровье женщины. - 2016. - № 2. - С. 173-178.
 7. Винокурова, Е.А. Профилактика преждевременных родов прогестинами у женщин с преждевременными родами в анамнезе / Е.А. Винокурова, Н.В. Башмакова // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 3. - С. 92-97.
 8. Герасимова, Т.В. Аномальні маткові кровотечі пубертатного періоду (тези лекції) / Т.В. Герасимова // Акушерство, гінекологія, генетика. - 2016. - № 2. - С. 81-89.
 9. Голяновський, О.В. Інноваційні підходи до терапії кольпітів неспецифічної етіології / О.В. Голяновський, А.М. Рубінштейн // Здоровье женщины. - 2016. - № 3. - С. 43-47.
 10. Гопчук, О.М. Диференційований підхід до застосування прогестерону в акушерсько-гінекологічній практиці / О.М. Гопчук // Здоровье женщины. - 2016. - № 2. - С. 36-41.
 11. Грідчін, С.В. Субмукозна міома матки : тактика лікування та відновлення репродуктивної функції / С.В. Грідчін // Здоровье женщины. - 2016. - № 2. - С. 148-149.
 12. Грищенко, О.В. Восстановление гомеостаза половых гормонов после искусственного прерывания беременности. Возможности негормональной реабилитации / О.В. Грищенко, О.В. Головина // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 2. - С. 80-85.
 13. Жук, С.І. Лікування вагітних із загрозою передчасних пологів на фоні тромбофілічних розладів / С.І. Жук, І.В. Ус // Здоровье женщины. - 2016. - № 1. - С. 75-80.
 14. Исламова, А.О. Хроническая тазовая боль у женщин с тазовым варикозом в практике врача-гинеколога / А.О. Исламова // Здоровье женщины. - 2016. - № 2. - С. 53-55.
 15. Казак, А.В. Вагінальний дисбіоз : сучасний погляд на постійну проблему / А.В. Казак // Здоровье женщины. - 2016. - № 3. - С. 123-125.
 16. Каминский, В.В. Оригинальные и генерические препараты в сфере оральной контрацепции / В.В. Каминский, М.Н. Шалько, Ю.С. Мудра // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 2. - С. 46-50.
 17. Калугина, Л.В. Генитоуринарный менопаузальный синдром – проблема женщин элегантного возраста и не только / Л.В. Калугина, Т.Ф. Татарчук, О.В. Занько // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 2. - С. 68-74.
 18. Клінічній випадок ендосальпінгіозу порожнини матки при вагітності / В.В. Біла, В.П. Лакатош, Ю.О. Яроцька [та ін.] // Здоровье женщины. - 2016. - № 1. - С. 70-74.
 19. Коган, И.Ю. Подготовка к протоколу ЭКО после оперативного лечения эндометриом яичников / И.Ю. Коган, Д.А. Геркулов // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 3. - С. 103-109.
 20. Козловський, І.В. Аномальні маткові кровотечі у підлітків : особливості лікування / І.В. Козловський // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 3. - С. 19-23.
 21. Коротка шийка матки – предиктор передчасних пологів / Л.М. Маланчук, І.М. Маланин, С.Л. Маланчук [та ін.] // Здоровье женщины. - 2016. - № 1. - С. 67-69.
 22. Косей, Н.В. Особливості лікування запальних захворювань органів малого таза в жінок із синдромом полікістозних яєчників / Н.В. Косей, Т.О. Лісяна, Г.В. Ветох // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 2. - С. 60-67.
 23. Кузьмин, В.Н. Современный взгляд на проблему внутриутробной инфекции / В.Н. Кузьмин, К.Н. Арсланян, Э.И. Харченко // Лечащий врач. - 2016. - № 3. - С. 44-47.
 24. Лахно, И.В. Ступенчатая терапия вагинального дисбиоза : мозаика доказательств / И.В. Лахно, О.В. Грищенко // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 2. - С. 58-59.
 25. Майоров, М.В. В фокусе внимания – дисплазии шейки матки / М.В. Майоров, С.И. Жученко, О.Л. Черняк // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - № 2. - С. 12-20.
 26. Машинец, Н.В. Диафрагмальная грыжа плода (диагностика, лечение, постнатальные исходы) / Н.В. Машинец // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 2. - С. 20-27.
 27. Оптимізація тактики лікування жінок репродуктивного віку з диспластичними ураженнями епітелію шийки матки та аденоміозом / В.К. Кондратюк, А.І. Нарольська, Н.Є. Горбань [та ін.] // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 3. - С. 54-58.
 28. Органосохраняющее лечение симптомной лейомиомы матки у пациентки репродуктивного возраста / Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, Н.А. Редько [и др.] // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 2. - С. 94-100.
 29. Остапенко, О.И. Биорегуляционные возможности препаратов Вибуркол и Лимфомиозот в акушерстве и гинекологии / О.И. Остапенко // Здоровье женщины. - 2016. - № 2. - С. 49-52.
 30. Паяниди, Ю.Г. Менопаузальная гормональная терапия. Новые возможности реабилитации в онкологии / Ю.Г. Паяниди, К.И. Жорданина, В.Е. Балан // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 1. - С. 117-124.
 31. Потапов, В.А. Мультитаргетный подход к лечению фибриозно-кистозной мастопатии и профилактике рака молочной железы / В.А. Потапов // Здоровье женщины. - 2016. - № 1. - С. 18-29.
 32. Принципы коррекции симптома изжоги у беременных / П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, А.А. Бондаренко [и др.] // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - № 2. - С. 37-41.
 33. Профілактично-терапевтичні заходи при доброякісних пухлинах матки у вагітних / Л.Б. Маркін, А.Б. Зіменковський, К.Л. Шатилович [та ін.] // Здоровье женщины. - 2016. - № 2. - С. 75-78.
 34. Пути решения проблемы бактериального вагиноза в практике врача акушера-гинеколога / М.В. Духанина, М.В. Мазуркевич, Т.А. Фирсова [и др.] // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 1. - С. 101-108.
 35. Рахматулина, М.Р. Бактериальный вагиноз, ассоциированный с Atopobium vaginae : современные принципы диагностики и терапии / М.Р. Рахматулина, К.И. Плахова // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 3. - С. 34-38.
 36. Резніченко, Г.І. Лікування дисгормональних дисплазій грудних залоз / Г.І. Резніченко, Н.Ю. Резніченко, В.Ю. Потебня // Здоровье женщины. - 2016. - № 3. - С. 93-98.
 37. Романенко, Т.Г. Корекція плацентарної дисфункції у вагітних з пієлонефритом / Т.Г. Романенко // Здоровье женщины. - 2016. - № 1. - С. 86-90.
 38. Савичева, А.М. Инфекционные заболевания влагалища и современные подходы к их диагностике и лечению / А.М. Савичева, Е.В. Шипицына, Н.Е. Воробьева // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 2. - С. 120-126.
 39. Сафонова, И.Н. Особенности антенатальных эхографических мониторингов и перинатальных результатов при специфических аномалиях монохориального многоплодия / И.Н. Сафонова // Перинатология и педиатрия. - 2016. - № 2. - С. 77-85.
 40. Сергиенко, М.Ю. Менопаузальная гормональная терапия – курс на индивидуальность / М.Ю. Сергиенко, Ю.Я. Круть, В.Г. Сюсюка // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 2. - С. 75-79.
 41. Скурятіна, Н.Г. Гормональна контрацепція та стан слизової шийки матки в молодих жінок, що не народжували / Н.Г. Скурятіна // Акушерство, гінекологія, генетика. - 2016. - № 2. - С. 44-47.
 42. Тактика ведення пацієнток із генітальним ендометріозом : Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, затверджений наказом МОЗ України від 06.04.2016 № 319 // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 2. - С. 8-20.
 43. Травина, М.Л. Заболевания молочной железы в практике врачей акушеров-гинекологов / М.Л. Травина, А.Г. Попов // Здоровье женщины. - 2016. - № 2. - С. 42-47.
 44. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Аномальні маткові кровотечі» : Наказ МОЗ України від 13 квітня 2016р. № 353 // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - № 3. - С. 29-41.
 45. Шурпяк, С.О. Стандартизований екстракт гібіскусу у профілактиці і лікуванні гестаційних набряків та безсимптомної бактеріурії вагітних / С.О. Шурпяк, В.І. Пирогова // Здоровье женщины. - 2016. - № 1. - С. 53-60.
 46. Щербинина, М.Б. Изжога беременных : причины и возможности улучшения качества жизни женщин в этот период / М.Б. Щербинина, Т.В. Луговская, Н.А. Иванченко // Здоровье женщины. - 2016. - № 2. - С. 80-86.
 47. Экстракт витекса священного (Ze 440) уменьшает симптомы у женщин с нарушениями менструального цикла / R. Eltbogen [и др.] // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 2. - С. 86-91.
 48. Эффективность применения ингибиторов фибринолиза в снижении интраоперационной кровопотери у больных распространенным раком яичников на фоне 3 курсов неоадъювантной химиотерапии / Ю.Э. Доброхотова, М.Г. Венедиктова, И.И. Гришин [и др.] // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 2. - С. 114-119.

  (Поточний список. 2016р. Вип.4.)
 1. Айвазова, Д. С. Опыт применения комплексных вагинальных препаратов в лечении смешанных вагинозов / вагинитов у женщин климактерического периода / Д. С. Айвазова // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 5. - С. 134-137.
 2. Антоненко, И. В. Патогенетические аспекты лечения воспалительных заболеваний внутренних женских половых органов на современном этапе / И. В. Антоненко // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 4. - С. 70-74.
 3. Балан, В. Е. Оценка эффективности гемостатической терапии микронизированным прогестероном при аномальных маточных кровотечениях / В. Е. Балан, Е. В. Тихомирова // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 5. - С. 145-148.
 4. Бобрицкая, В. В. Патогенетическая терапия вирусассоциированных заболеваний в гинекологической практике / В. В. Бобрицкая // Здоровье женщины. - 2016. - № 4. - С. 37-42.
 5. Взгляд практического врача на воспалительные заболевания органов малого таза у женщин / П. Н. Веропотвелян, И. С. Цехмистренко, Н. П. Веропотвелян [и др.] // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - № 4. - С. 46-53.
 6. Вплив цукрового діабету на перебіг вагітності, розродження та перинатальну смертність / Т. В. Авраменко, М. В. Макаренко, Д. О. Говсєєв [та ін.] // Здоровье женщины. - 2016. - № 4. - С. 79-83.
 7. Высоцкая, И. В. Атипичные гиперплазии молочной железы / И. В. Высоцкая, В. П. Летягин // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - № 5. - С. 62-65.
 8. Говсеєв, Д. О. Тактика лікувально-профілактичних заходів у жінок з повторною прееклампсією / Д. О. Говсеєв // Здоровье женщины. - 2016. - № 4. - С. 63-66.
 9. Голяновський, О. В. Клінічна ефективність сучасної антибіотикотерапії при запальних захворюваннях матки та її придатків / О. В. Голяновський, Ю. В. Слободян, М. А. Будченко // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 4. - С. 64-67.
 10. Калинина, Е. А. Монохориальная триамниотическая тройня в программе ВРТ : клиническое наблюдение / Е. А. Калинина, И. В. Владимирова, Г. Т. Сухих // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 4. - С. 151-153.
 11. Клінічний випадок яєчникової вагітності / В. І. Коровай, О. П. Танько, І. С. Остапова [та ін.] // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - № 4. - С. 19-21.
 12. Медикаментозное завершение беременности в сроки от 12- до 22 недель : показания, методы и результаты / Н. Е. Кан, И. И. Баранов, Г. Б. Дикке [и др.] // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 4. - С. 11-15.
 13. Новикова, В. А. Доброкачественная дисплазия молочной железы и комбинированные оральные контрацептивы / В. А. Новикова, Г. А. Пенжоян // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 4. - С. 145-150.
 14. Основні положення Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Аномальні маткові кровотечі» : Наказ МОЗ України від 13 квітня 2016 р. № 353 // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - № 4. - С. 36-45.
 15. Пахаренко, Л. В. Передменструальний синдром : патогенез, профілактика та лікування / Л. В. Пахаренко // Здоровье женщины. - 2016. - № 4. - С. 48-51.
 16. Профилактика образования спаек при гинекологических вмешательствах. Обзор Бельгийского консенсуса // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - № 5. - С. 20-24.
 17. Применение дидрогестерона на ранних сроках беременности // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 4. - С. 46-55.
 18. Рахматулина, М. Р. Урогенитальный кандидоз : проблемы терапии и возможности их решения / М. Р. Рахматулина, Е. Г. Цой // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 5. - С. 121-125.
 19. Рекомендации Международного общества по менопаузе в отношении здоровья женщин зрелого возраста и МГТ, 2016. // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 4. - С. 88-92.
 20. Скрининг наследственно обусловленного рака в повседневной практике гинеколога // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - № 5. - С. 9-12.
 21. Современный подход практического врача к диагностике и лечению инфекционных заболеваний влагалища / П. Н. Веропотвелян, И. С. Цехмистренко, Н. П. Веропотвелян [и др.] // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - № 5. - С. 45-54.
 22. Суханова, А. А. Новые терапевтические подходы к лечению дисплазии эпителия шейки матки, обусловленной папилломавирусной инфекцией / А. А. Суханова // Здоров'я України. - 2016. - № 3 (жовтень). - С. 45.
 23. Ткаченко, Р. А. Особенности диагностики и интенсивной терапии сепсиса в акушерской практике / Р.А. Ткаченко // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - № 5. - С. 13-19.
 24. Фархат, К.Н. Аномалии развития матки и влагалища в сочетании с эндометриозом : тактика ведения и хирургическая коррекция / К.Н. Фархат, Л.В. Адамян // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 5. - С. 96-102.
 25. Хрянин, А. А. Бактериальный вагиноз. Новая парадигма / А. А. Хрянин, О.В. Решетников // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 4. - С. 133-139.
 26. Юренева, С. В. Диагностика и терапия генитоуринарного менопаузального синдрома у пациенток в пери- и постменопаузе (краткие клинические рекомендации) / С. В. Юренева, Е. И. Ермакова, А. В. Глазунова // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 5. - С. 138-144.
 27. Donnez, Jacques Тактика лечения миомы матки : из настоящего в будущее / Jacques Donnez, Marie-Madeleine Dolmans // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 4. - С. 93-100.