ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

                                             Бібліографічний покажчик літератури
                                                            (Ікв. 2016р.)

                                                          м. Хмельницький
                                                                 2016р.
 
                                                              Передмова

 Запропонований фахівцям медичної галузі покажчик «Інформаційні листи про нововведення в сфері охорони здоров'я» надає відомості про інформаційні листи, що надійшли до фонду Хмельницькії обласної наукової медичної бібліотеки у  2016 року.
 Бібліографічний покажчик складається з розділів відповідно до направлень медицини. Укожному окремому розділі видання розташовані за номерами.
 Бібліографічний опис документів та скорочення слів здійснено згідно з чинними в Україні стандартами.
 Джерела інформації, які пропонує покажчик маєте змогу отримати в Хмельницькій обласній науковій медичній бібліотеці.
 
 
                                                   АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

1. Медико-психологічна корекція та санаторна реабілітація вагітних з психоемоційною дезадаптацією : Інформ. лист № 99 - 2014 ; Запорізький Державний медичний університет МОЗ України, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

2. Особливості надання спеціалізованої акушерської допомоги вагітним і породіллям евакуйованим із зони бойових дій : Інформ. лист № 374 - 2014 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

                                                        ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

3. Оптимізація лікування пацієнтів з гастропатіями, спричиненими прийомом нестероїдних протизапальних препаратів, у хворих на остеоартроз : Інформ. лист № 25 - 2015 ; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

                                         ГІГІЄНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

4. Відносний ризик виникнення вродженої патології, спонтанних абортів і безплідності в областях України : Інформ. лист № 185 - 2014 ; ДУ Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

                                         ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА ПРОФЗАХВОРЮВАННЯ

5. Основні шляхи оптимізації умов праці осіб, які працюють з метилтретбутиловим ефіром : Інформ. лист № 167 - 2014 ; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, ДУ Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

                                                           ІНФЕКТОЛОГІЯ

6. Модель впливу психокорекційних втручань щодо первинної профілактики поведінкових факторів ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань : Інформ. лист № 288 - 2015 ; Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, Київський міський центр здоров'я, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

7. Прогнозування тяжкого та ускладненого перебігу грип-асоційованої пневмонії : Інформ. лист № 167 - 2014 ; Вищий Державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

                                               ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

8. Визначення інтерлейкіну-17 у пацієнтів з вірусними гепатитами ВІС як маркера аутоімунної агресії : Інформ. лист № 278 - 2015 ; Одеський Національний медичний інститут, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

9. Застосування комбінованого використання чипів з НЕР-2 клітинами та CRITHIDIA LUCILIАE у скринінговому імунофлюоресцентному обстеженні пацієнтів з системним червоним вовчаком : Інформ. лист № 277 - 2015 ; Одеський Національний медичний інститут, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

                                                          НЕВРОЛОГІЯ

10. Комплексна діагностика неврологічних проявів ентеробіозу у дорослих : Інформ. лист № 144 - 2014 ; Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

11. Комплексне лікування міофасциальних больових синдромів у підлітків з головним болем напруження : Інформ. лист № 145 - 2014 ; Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

12. Спосіб лікування дітей на спастичні форми ДЦП : Інформ. лист № 269 - 2014 ; Вищий Державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України , Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

                                                         ОНКОЛОГІЯ

13. Застосування носогубного клаптя при хірургічному лікуванні хворих на рак слизової оболонки альвеолярного відростка нижньої щелепи та дна порожнини рота : Інформ. лист № 104 - 2015 ; Національний інститут раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

14. Кріоаутовакцинація в лікуванні раку грудної залози : Інформ. лист № 37 - 2015 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

15. Метод оцінки генетичної нестабільності у хворих на рак ендометрію : Інформ. лист № 139 - 2014 ; Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Кавецького НАН України, Національний інститут раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.


                                                       ПЕДІАТРІЯ

16. Оптимізація лікування дітей раннього віку з гострим бронхітом та порушеннями стану мікробіоценозу слизових верхніх дихальних шляхів : Інформ. лист № 171 - 2015 ; Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

17. Оцінка ефективності грудного вигодовування дітей на першому році життя : Інформ. лист № 340 - 2014 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

18. Прогностичні критерії розвитку інфекційного ендокардиту у ді- тей : Інформ. лист № 251 - 2014 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

19. Прогностичні критерії формування хронічного перебігу пієлонефриту у дітей : Інформ. лист № 250 - 2014 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

20. Раннє виявлення порушень психіки та надання кризової допомоги дятям, постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій в зоні антитерористичної операції : Інформ. лист № 396 - 2014 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

                                                           ПСИХІАТРІЯ

21. Предиктори маніфестації шизофренії та первинна профілактика в групах специфічного ризику : Інформ. лист № 193 - 2015 ; Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології ; Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

22. Тактика медико-психологічного супроводу підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево-судинної системи на етапі стаціонарного лікування: Інформ. лист № 39 - 2015 ; Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

                                                       ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

23. Організація амбулаторних інфузійних кабінетів для хворих на туберкульоз : Інформ. лист 2015 ; Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» - К., 2015 - 4с.

24. Підходи до диференційної діагностики туберкульозу у дітей : Інформ. лист 2015 ; Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» - К., 2015 - 4с.

25. Прогнозування ступення тяжкості перебігу бронхіальної астми за генетичними маркерами у дітей : Інформ. лист 2015 ; Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» - К., 2015 - 4с.

26. Спосіб прогнозування динаміки вогнищевих змін при лікуванні хворих на туберкульоз легень : Інформ. лист 2015 ; Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» - К., 2015 - 4с.

                                                            СТОМАТОЛОГІЯ

27. Спосіб лікування хворих на хронічний катаральний гінгівіт : Інформ. лист № 216 - 2015 ; Харківський Національний медичний університет ; Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

28. Експрес-діагностика недостатності іонів фтору в емалі зубів : Інформ. лист № 150 - 2014 ; Вищий Державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України , Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

                                                               УРОЛОГІЯ

29. Спосіб лікування еректильної дисфункції у чоловіків, хворих на артеріальну гіпертензію : Інформ. лист № 63 - 2014 ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України ; Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

                                                              ФАРМАЦІЯ

30. Застосування комбінованого препарату «Метаприл» для профілактики і лікування когнітивних розладів у хворих на артеріальну гіпертензію : Інформ. лист № 289 - 2015 ; ДВНЗ «Тернопільський Державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

31. Методика кількісного визначення синтетичних барвників тартразину та кармоїзину у складі оболонок таблеток спектрофотометричним методом при спільній присутності : Інформ. лист № 213 - 2015 ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

32. Методика кількісного визначення синтетичних барвників тартразину та кармоїзину спектрофотометричним методом у складі дитячих сиропів : Інформ. лист № 212 - 2015 ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

33. Раціональне застосування антиконвульсантів для лікування больового синдрому в умовах еквівалентів епілепсії : Інформ. лист № 328 - 2014 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

34. Склад та режим контролю екстреморального лікарського засобу для лікування дерматологічних захворювань : Інформ. лист № 164 - 2015 ; Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

35. Спосіб індивідуального підбору антигіпертензивної терапії : Інформ. лист № 195 - 2014 ; Одеський Національний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

                                                               ФІЗІОТЕРАПІЯ
 
36. Лікування хронічного простатиту у хворих з метаболічним синдромом із застосуванням озонідів : Інформ. лист № 239 - 2015 ; ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

37. Спосіб корекції та профілактики вегетативних розладів : Інформ. лист № 114 - 2014 ; Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

                                                                  ХІРУРГІЯ

38. Діагностично-лікувальний алгоритм при некротичному ентероколіті у новонароджених : Інформ. лист № 410 - 2014 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

39. Принципи надання медичної допомоги постраждалим з холодовою травмою у воєнно-польових та позалікарняних умовах : Інформ. лист № 22 - 2015 ; ДЗ «Український науково-практичний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

40. Пристрій екстраплевральної корекції нестабільних переломів ребер : Інформ. лист № 322 - 2014 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

41. Спосіб забору великої підшкірної вени для артеріальної реконструкції : Інформ. лист № 172 - 2014 ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

42. Спосіб лапароскопічної пластики гігантських гриж стравохідного отвору діфрагми полегшеним політетрафторетиленовим сітчастим трансплантатом з периферичним нітиноловим каркасом : Інформ. лист № 196 - 2014 ; Одеський Національний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

43. Спосіб накладання безшовного анастомозу при хірургічному лікуванні аневризм черевного відділу аорти : Інформ. лист № 261 - 2014 ; ДЗ «Запорізька медична академія післядипномної освіти МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

44. Спосіб проведення комбінованого стегновопідколінного шунтування : Інформ. лист № 255 - 2014 ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

45. Спосіб профілактики утворення інтраабдомінальних зрощень після перенесених гнійно-септичних захворювань органів черевної порожнини у дітей : Інформ. лист № 173 - 2014 ; Буковинський державний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

46. Спосіб ранньої діагностики метаепіфізарного остеомієліту у дітей : Інформ. лист № 421 - 2014 ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

47. Спосіб фіксації товстої кишки до передньої стінки черевної порожнини при хірургічному лапароскопічному лікуванні кишкової непрохідності : Інформ. лист № 203 - 2014 ; Одеський Національний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

48. Спосіб хірургічного лікування складних нориць прямої кишки : Інформ. лист № 362 - 2014 ; Одеський Національний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

                                                        (ІІкв. 2016р.)

                                           АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

1. Заходи попередження ранніх та пізніх передчасних пологів : Інформ. лист № 142 - 2015 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

                                    ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА ПРОФЗАХВОРЮВАННЯ

2. Вплив геометричної форми наносрібла на прояв токсичних ефектів в підгострому експерименті : Інформ. лист № 21 - 2015 ; Буковинський Державний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

3. Спосіб профілактики шкідливої дії наночастинок срібла декаедричної форми за умов підгострої інтоксикації : Інформ. лист № 20 - 2015 ; Буковинський Державний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

                                                        КАРДІОЛОГІЯ

4. Спосіб лікування психосоматичних та вегетативних порушень у хворих на серцеву недостатність ішемічного генезу : Інформ. лист № 219 - 2015 ; Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

                                                       ІНФЕКТОЛОГІЯ

5. Локальна терапія хворих на бешиху : Інформ. лист № 30 - 2016 ; ДВНЗ «Тернопільський Державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ Укра-їни - К., 2016 - 4с.

                                                         ОНКОЛОГІЯ

6. Спосіб черезміхурової аденомектомії за Стаховським : Інформ. лист № 102 - 2015 ; Національний інститут раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

                                                          ПЕДІАТРІЯ

7. Комплексне лікування когнітивної епілептиформної дезінтеграції з розладами аутистичного спектру у дітей раннього і дошкільного віку : Інформ. лист № 311 - 2015 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

8. Корекція порушень моторно-евакуаторної функції травного каналу у дитячому віці : Інформ. лист № 269 - 2015 ; Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

9. Метод комплексної корекції функціональних гастроінтестинальних розладів у немовлят : Інформ. лист № 270 - 2015 ; Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

10. Оптимізація лікування дітей з хелікобактерасоційованими захворюваннями : Інформ. лист № 271 - 2015 ; Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

                                                          ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

11. Спосіб оптимізації програми патогенетичного лікування мультирезистентного туберкульозу легень шляхом призначення аргініну глутамату : Інформ. лист № 234 - 2015 ; Буковинський Державний медичний університет, Міський протитуберкульозний диспансер, м. Чернівці, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

                                                         СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

12. Система надання амбулаторної допомоги хворим з розладами психіки та поведінки лікарем загальної практики / сімейним лікарем : Інформ. лист № 26 - 2015 ; ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

                                                            СТОМАТОЛОГІЯ

13. Спосіб місцевого медикаментозного лікування генералізованого пародонтиту : Інформ. лист № 41 - 2014 ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

                                                              ФАРМАЦІЯ

14. Антидіабетичні властивості екстракту підземних органів чорноголовника родовикового : Інформ. лист № 344 - 2015 ; Запорізький Державний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

15. Інноваційні перспективи використання рекомбінантного анта- гоніста рецепторів інтерлейкіну-1 в комплексній терапії цукрового діабету ІІ типу : Інформ. лист № 382 - 2014 ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

                                                               ХІРУРГІЯ

16. Спосіб лікування гнійних ран методом вакуумної санації : Інформ. лист № 136 - 2014 ; Буковинський Державний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

17. Спосіб лікування гнійних ран кавітаційно-вакуумним методом : Інформ. лист № 135 - 2014 ; Буковинський Державний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2014 - 4с.

                                                         ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

18. Нейровітан в комплексному лікуванні гіпотиреоїдної полінейропатії : Інформ. лист № 308 - 2015 ; НДІ реабілітації інвалідів Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.


                                                              (ІІIкв. 2016р.)

                                               ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

1. Інформаційний бюлетень : Додаток до «Журналу Національної академії медичних наук України», Вип. 41.- К., Національна академія медичних наук України, 2016 - 292с.

2. Вплив факторів ризику на формування артеріальної гіпертензії серед дорослого населення міста Полтава : Інформ. лист № 58 - 2016 ; ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

                                                   АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

3. Лікування гіперпластичних процесів ендометрію у жінок пізнього репродуктивного віку із надлишковою вагою : Інформ. лист № 265 - 2015 ; Вінницький Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

4. Особливості медикаментозної терапії гестаційної залізодефіцитної анемії ін’єкційним препаратом заліза (ІІІ) : Інформ. лист № 128 - 2016 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Щупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

5. Профілактика залізодефіцитної анемії при багатоплодовій вагітності : Інформ. лист № 263 - 2015 ; Вінницький Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

6. Профілактика перинатальної патології, що обумовлена гестаційною ендотеліопатією : Інформ. лист № 262 - 2015 ; Вінницький Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, Одеський національний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.


7. Профілактика злукового процесу органів малого таза під час операції кесарева розтину : Інформ. лист № 127 - 2016 ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Щупика, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016- 4с.

8. Спосіб діагностики предиктора гестаційної патології : Інформ. лист № 264 - 2015 ; Вінницький Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, Одеський національний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

9. Удосконалення лікування синдрому подразненого кишечника у вагітних : Інформ. лист № 125 - 2016 ; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

                                                          ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ

10. Спосіб визначення інтегральної антиоксидантної активності продуктів харчування та фітосировини для оцінки їх оксидантно-антиоксидантних властивостей : Інформ. лист № 19 - 2016 ; Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

                                                                КАРДІОЛОГІЯ

11. Обґрунтування збереження статусу діагнозу «ювенільний ревматоїдний артрит» у категорії дорослого населення : Інформ. лист № 122 - 2016 ; ДУ «Національний науковий центр інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

                                                                 ОНКОЛОГІЯ

12. Комбінована терапія дакарбазином та диалізованим лейкоцитарним концентратом хворих на генералізовану форму меланоми шкіри : Інформ. лист - 2015 ; Національний інститут раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с. 

                                                                 ПЕДІАТРІЯ
 
13. Диференційна діагностика дитячої гемангіоми щелепно-лицевої ділянки у дітей : Інформ. лист № 144 - 2016 ; Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с. 

14. Спосіб лікування постгіпоксичного пошкодження нирок у доношених новонароджених за умов перинатальної патології : Інформ. лист № 41 - 2016; Буковинський Державний медичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

                                                                ПСИХІАТРІЯ

15. Спосіб діагностики гіперкінетичних розладів та розладів поведінки у підлітків : Інформ. лист № 103 - 2016 ; Харківський національний медичний університет МОЗ України, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016. - 4с.

                                                          СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

16. Моделі навчання на додипломному етапі в умовах університетського навчально-практичного центру первинної медико-санітарної допомоги : Інформ. лист № 59 - 2016; Вищий Державний навчальний заклад України «Буковинський Державний медичний університет» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016- 4с.

17. Спосіб удосконалення безперервної медичної освіти на базі університетських навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги : Інформ. лист № 60 - 2016; Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський Державний медичний університет» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

                                                             СТОМАТОЛОГІЯ

18. Оцінка функціонального стану м’язів м’якого піднебіння при його незрощені : Інформ. лист № 127 - 2016 ; Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с. 

                                                                  ТЕРАПІЯ

19. Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень : Інформ. лист № 03 - 2016; Вищий Державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

                                                                ФАРМАЦІЯ

20. Інноваційні перспективи використання сухого екстракту листя ліщини звичайної для розробки лікарського засобу протисудомної дії : Інформ. лист № 45 - 2016 ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

21. Інноваційні підходи до фармакологічної корекції гіпоестрогенових станів вагінальним гелем з екстрактом хмелю та молочною кислотою : Інформ. лист № 43 - 2016 ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

22. Оптимізація режиму прийому пара-ацетамінофенолу з врахуванням біоритмів печінки : Інформ. лист № 276 - 2015 ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.

23. Процедури забезпечення якості результатів фармакопейних випробувань методами титрування та випробування «втрата в масі при висушуванні» : Інформ. лист № 51 - 2016 ; Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2016 - 4с.

                                                            ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

24. Методика визначення ендогенних та екзогенних несприятливих факторів в сім’ях підлітків, хворих на дифузний нетоксичний зоб : Інформ. лист № 350 - 2015 ; ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України - К., 2015 - 4с.