БЮЛЕТЕНЬ НОВІ КНИГИ 2015

                    Управління охорони здоров’я Хмельницької обласної держадміністрації

                                   Хмельницька обласна наукова медична бібліотека

                                         Відділ наукової інформації і бібліографії
                                                            НОВІ КНИГИ
                                   (що надійшли в бібліотечний фонд ОНМБ в 2015 р.)


                                                             БЮЛЕТЕНЬ
                                                        м. Хмельницький
                                                                2015 р.


Бюлетень “Нові книги” включає в себе дані про надходження в Хмельницьку обласну наукову медичну бібліотеку медичної та суспільної літератури, вітчизняних та перекладних видань, збірників, праць наукових установ, матеріалів з’їздів, конференцій, методичних документів.

Для зручності матеріал розміщений систематично, проти кожної назви вказаний класифікаційний індекс.

Бюлетень вміщує опис перших екземплярів книг.

Матеріал можливо отримати на замовлення по МБА.Адреса Хмельницької ОНМБ: 29001 м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46

Телефон: 65-53-92
 
Укладач: Гол. бібліотекар ОНМБ Шуляк С.Д.

 

 

Медицина. Медичні науки. Загальні питання охорони здоров'я.


 • 61 М55 Мечников, И.И. Этюды о природе человека : печатается к 175-летию со дня рождения Мечникова Ильи Ильича, Нобелевского лауреата 1908 года / И.И. Мечников. - К. : Медкнига, 2015. - 117с. - (сер. «Классики медицины»)

 • 61 М55 Мечников, И.И. Этюды о природе человека : печатается к 175-летию со дня рождения Мечникова Ильи Ильича, Нобелевского лауреата 1908 года : Ч.1 / И.И. Мечников. - К. : Медкнига, 2015. - 224с. - (сер. «Классики медицины»)

 • 61 П27 Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я : Т. 1 / Нац. акад. мед. наук України. - К., 2015. - 227с.

 • 61 П27 Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я : Т. 2 / Нац. акад. мед. наук України. - К., 2015. - 234с.

 • 61(03) У41 Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник : А-Я / сост. Л.І. Петрух, І.М. Головко. - К. : Медицина, 2015. - 968с.

Історія медицини.


 • 61(09)П70 Праці наукового товариства ім. Шевченка : Т. XLI : Медичні науки / ред. Р. Кушнір. - Львів, 2015. - 206с.

 • 61(09)У11 У лікарні є майбутнє : до 50-річного ювілею Хмельницької міської лікарні / ред. В. Стандрійчук. - Хмельницький, 2006. - 94с.

Гігієна в цілому. Особисте здоров'я та гігієна.


 • 613 А76 Апанасенко, Г.Л. Путь к планете здоровья / Г.Л. Апанасенко. - К. : Медкнига, 2015. - 152с.

 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 33 / ред. Ю.М. Панишко. - Львів: ЛНУ, 2014. - 64с.

 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 34 / ред. Ю.М. Панишко. - Львів: ЛНУ, 2014. - 93с.

 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 35 / ред. Ю.М. Панишко. - Львів: ЛНУ, 2015. - 70с.

 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 36 / ред. Ю.М. Панишко. - Львів: ЛНУ, 2015. - 70с.

 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 37 / ред. Ю.М. Панишко. - Львів: ЛНУ, 2015. - 64с.

 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 38 / ред. Ю.М. Панишко. - Львів: ЛНУ, 2015. - 79с.

 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 40 / ред. Ю.М. Панишко. - Львів: ЛНУ, 2015. - 63с.

 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 41 / ред. Ю.М. Панишко. - Львів: ЛНУ, 2015. - 74с.

 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 42 / ред. Ю.М. Панишко. - Львів: ЛНУ, 2015. - 77с.

 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 43 / ред. Ю.М. Панишко. - Львів: ЛНУ, 2015. - 67с.

 • 613 Ф42 Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. праць : Вип. 44 / ред. Ю.М. Панишко. - Львів: ЛНУ, 2015. - 68с.

Гігієна харчування.


 • 613.2 И20 Иванов, Н.Н. Колорийность питания : таблицы, схемы, методики / Н.Н. Иванов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 168с.

Здоров'я та гігієна в расовому, віковому та статевому аспектах.


 • 613.9 А45 Алгоритм діагностики рівня здоров'я практично здорових підлітків : метод. реком. / Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва ; уклад. О.В. Бердник [та ін.]. - К. : 2015. - 23с.

Суспільне здоров'я та гігієна. Попередження нещасних випадків.


 • 614 М42 Медико-демографічний атлас України. Україна в европейському контексті : вплив соціально-економічних чинників на смертність від пов’язаної з віком патології. Вип. 16 / ред. В.П. Войтенко. - К. : Фенікс, 2014. - 44с.

Суспільні та професійні організації охорони здоров'я.


 • 614.2 Д27 Деінституціалізація та трансформація послуг для дітей : посіб. з найкращих практик / ред. А. Гайдамашко. - К. : Калита, 2009. - 193с.

(Окремі питання фармакології).


 • 615-01 О-75 Основні етапи формування систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів : метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т МОЗ України; уклад. А.А. Котвіцька [та ін.]. - К., 2015. - 23с.

Ускладнення під час лікування.


 • 615.06 П30 Петренко, В.И. Побочные реакции противотуберкулёзных препаратов : учеб. пособие / В.И. Петренко, Е.Н. Разнатовская, А.В. Радыш. - К. : ВІТ-А-ПОЛ, 2014. - 104с.

Загальна та професійна фармація.


 • 615.1 М54 Методичні рекомендації з розробки на засадах доказової медицини, впровадження та моніторингу застосування протоколів провізора (фармацевта) : метод. реком. / Держ. експертний центр МОЗ України ; уклад. І.А. Зупанець [та ін.]. - К., 2015. - 17с.

Лікарські засоби за їх основною дією.


 • 615.2 П83 Протефлазид : клинический опыт применения в акушерстве и гинекологии, неонатологии, дерматовенерологии : сб. науч. статей 2010-2013 гг. / Ин-т урологии НАМН Украины ; уклад. О.В. Колесник. - К., 2013. - 124с.

 • Р65 Розрахунок потреби у лікарських засобах, що містят контрольовані речовини : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ; уклад. Л.Ф. Матюха [та ін.]. - К., 2015. - 29с.

 • Р65 Розрахунок потреби у препаратах морфіну : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольца ; уклад. Д.С. Волох [та ін.]. - К., 2013. - 19с.

Переливання крові. Гемотерапія. Трансфузіологія.


 • 615.38 Т38 Технологія одержання та контроль якості антименінгококової і антистафілококової плазми : метод. реком. / Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України ; уклад. Л.В. Назарчук [та ін.]. - К., 2014. - 27с.

Фармацевтичні лікарські форми. Медичні матеріали. Обладнання.


 • 615.4 К85 Критерії та методи оцінки біологічної безпеки металовмісних наноматеріалів при створенні протипухлинних векторних систем : метод. реком. / Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ; уклад. В.Ф. Чехун [та ін.]. - К., 2014. - 40с.

Фізіотерапія. Фізична терапія. Радіотерапія. Інше немедикаментозне терапевтичне лікування.


 • 615.8 Д79 Довідник спеціаліста з питань організації санаторно-курортного лікування / ред. С.Г. Богданов. - К. : Кий, 2010. - 462с.

 • 615.8 М48 Мельник, В.М. Душевні переживання вмираючих хворих та їх оточуючих : метод. посіб. / В.М. Мельник. - К., 2015. - 52с.

Механічні методи і засоби лікування.


 • 615.81 А35 Азарский И.Н. Инновации в медицине: основы иглотерапии и прижигания: Кн. V / И.Н. Азарский, А.А. Азарская, В.В. Кравчук. - Хмельницкий: ХмЦНИИ, 2014. - 96с.

Фізіотерапія. Фізична терапія. Радіотерапія.


 • 615.83 Д60 Додаткові показники безпечності та якості мінеральних природних вод : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України; уклад. О.М. Нікіпелова [та ін.]. - К., 2014. - 19с.

Гранульоматозне та вузловате запалення. Саркоїдоз.


 • 616-002.7 Д44 Діагностика саркоїдозу органів дихання : метод. посіб. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського ; уклад. В.К. Гаврисюк [та ін.]. - К., 2014. - 32с.

 • 616-002.7 Р32 Ревматологія : навч. посіб. / І.М. Ганджа [та ін.]. - К. : Здоров'я, 1996. - 304с.

 • 616-002.7
  С20 Саркоидоз органов дыхания / ред. В.К. Гаврисюк. - К. : Велес, 2015. - 192с.

Онкологія. Новоутворення. Бластоми. Пухлини.


 • 616-006 Д50 Диференційоване застосування «сухих» вуглекислих ванн у санаторно-курортній реабілітації дітей після лікування онкогематологічних захворювань та злоякісних новоутворень : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації ; уклад. В.О. Поберська [та ін.]. - К., 2014. - 22с.

Особа хворого, його характеристика.


 • 616-05 О-75 Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з алергією до білка коров’ячого молока : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. О.Г. Шадрін [та ін.]. - К., 2014. - 27с.

Педіатрія.


 • 616-053.2 Ш37 Шевцов, А.Г. Методичні основи організації соціальної реабілітації дітей з вадами здоров'я / А.Г. Шевцов. - К., 2004. - 240с.

Семіологія. Симпатоматологія. Симптоми. Обстеження. Діагноз. Пропедевтика.


 • 616-07 К29 Катеренчук, І.П. Клінічна оцінка, діагностичне значення результатів лабораторних досліджень : Ч. 1 : Кардіологія / І.П. Катеренчук. - К. : Медкнига, 2015. - 96с.

 • 616-07 К29 Катеренчук, І.П. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загальнолікарській практиці : навч. посіб. : Ч. 1 / І.П. Катеренчук. - К. : Медкнига, 2015. - 116с.

 • 616-07 К29 Катеренчук, І.П. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загальнолікарській практиці : навч. посіб. : Ч. 2 / І.П. Катеренчук. - К. : Медкнига, 2015. - 108с.

Діагностика фізичними методами.


 • 616-073.7 М47 Мёллер, Т.В. Атлас рентгенологических укладок / Т.В. Мёллер, Э. Райф. - М. : Медицинская литература, 2011. - 320с.

Догляд за хворими.


 • 616-081 Б24 Барден І. Домашня опіка хворих та немічних: Великий довідник видавництва «ТРІАС» / І. Барден, А. Фогель, Г. Водрашке. - Львів: стрім, 2000. - 316с.

 • 616-081 К63 Комплекс способів підвищення якості та ефективності стаціонарної допомоги : метод. реком. / Дніпропетровська мед. акад. МОЗ України ; уклад. В.М. Лехан [та ін.]. - К., 2015. - 38с.

Медичний догляд. Проведення лікування.


 • 616-082 И73 Інтеграція медичної допомоги як технологія підвищення ефективності системи охорони здоров'я : метод. реком. / Дніпропетровська мед. акад. МОЗ України ; уклад. В.М. Лехан [та ін.]. - К., 2015. - 45с. 

Оперативне лікування. Хірургічне лікування.


 • 616-089 З-98 Зюбрицкий, Н.М. Дренирование ран и полостей в хирургии / Н.М. Зюбрицкий, И.А. Козак. - К. : Книга-плюс, 2015. - 371с.

 • 616-089 М54 Методичні рекомендації з встановлення та догляду за периферичними венозними катетерами : метод. реком. / Центральний метод. кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України ; уклад. Ф.С. Глумчер [та ін.]. - К., 2014. - 38с.

Хвороби серцево-судинної системи і крові.


 • 616.1 Д44 Дагностика артеріальної гіпертензії та експертиза профпридатності у працюючих в умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища : метод. реком. / Ін-т медицини праці НАМН України; уклад. А.М. Нагорна [та ін.]. - К., 2014. - 28с.

 • 616.1 И53 Імуногістохімічна і морфо-денситометрична діагностика патологічного ремоделювання міокарду при артеріальної гіпертензії та цукровому діабеті : метод. реком. / Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи ; уклад. Ю.М. Колесник [та ін.]. - К., 2015. - 24с.

 • 616.1 И74 Інфаркт міокарда : актуальні проблеми / В.І. Конєв [та ін.]. - Хмельницький, 2015. - 150с.

 • 616.1 К52 Клюзко, Л.В. Атлас ЕКГ. Електрокардіографічні зміни при гострому коронарному синдромі (ГКС) / Л.В. Клюзко. - Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. - 102с.

 • 616.1 К52 Клюзко, Л.В. Атлас по електрокардіографії. Електрокардіограми при порушеннях ритму і провідності / Л.В. Клюзко. - Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. - 103с.

 • 616.1 С32 Сергієнко, О.О. Артеріальні гіпертензії. Клінічна фармакологія та фармакотерапія / О.О. Сергієнко, М.С. Регеда, Є.В. Плешанов. - Львів : Атлас, 2009. - 188с

 • 616.1 Ф50 Фізична реабілітація підлітків 16-17 років із артеріальною гіпертензією з використанням велотренажеру в умовах навчального закладу : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т ; уклад. О.Г. Іванько [та ін.]. - К., 2014. - 28с.

 • 616.1 Ш34 Швед, М.І. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда / М.І. Швед, Л.В. Левицька. - К. : Медкнига, 2015. - 152с. - (Сер. «Бібліотечка практикующего лікаря»)

Систематична патологія і терапія.


 • 616.1/9 О-64 Організація підготовки лікарів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» на базах стажування протягом заочного етапу навчання : навч.-метод. посібник для керівників заочних баз стажування / ред. Н.Г. Гойда. - К. : Наша родина плюс, 2014. - 152с.

 • 616.1/9 Р85 Руководство по внутренней медицине / ред. Г.П. Арутюнов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800с.

Хвороби органів дихання. 


 • 616.2 А35 Азалиды – терапия выбора инфекционного воспаления при бронхообструктивных заболеваниях у детей : метод. реком. / Нац. ин-т фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского ; уклад. Ю.И. Фещенко [и др.]. - 2015. - 37с.

 • 616.2 Ж91 Журавльова, Л.В. Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Журавльова, О.М. Кривоносова. - К. : Медкнига, 2012. - 212с. - (Сер. «Бібліотечка практикующего лікаря»)

Легені. Пульмонологія.


 • 616.24 Б88 Бронхіальна астма у дітей : особливості перебігу та діагностики запальних фенотипів, індивідуальний підхід до лікування : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. Ю.Г. Антипкін [та ін.]. - К., 2015. - 30с.

 • 616.24 Л39 Легенева реабілітація хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на тлі ожиріння або дефіциту маси тіла : метод. реком. / Буковинський держ. мед. ун-т. ; уклад. Г.Я. Ступницька [та ін.]. - К., 2014. - 47с.

 • 616.24 О-76 Особливості діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей з надмірною масою тіла : метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т МОЗ України ; уклад. В.І. Величко [та ін.]. - К., 2015. - 22с.

 • 616.24 П30 Петренко, В.І. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію. Туберкульоз/ВІЛ / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, О.М. Разнатовська. - К. : ДКС центр, 2015. - 112с.

 • 616.24 С73 Спосіб діагностики вторинної ендогенної інтоксикації у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т ; уклад. О.С. Шальмін [та ін.]. - К., 2014. - 12с.

 • 616.24 С73 Спосіб діагностики порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т ; уклад. О.С. Шальмін [та ін.]. - К., 2015. - 17с.

 • 616.24 С73 Спосіб корекції порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т ; уклад. О.С. Шальмін [та ін.]. - К., 2015. - 15с.

 • 616.24 С73 Спосіб прогнозування ефективності та безпечності лікування хворих на туберкульоз легень, що вперше діагностовано : метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ; уклад. Ю.І. Фещенко [та ін.]. - К., 2015. - 19с.

 • 616.24 С73 Спосіб прогнозування перебігу хіміорезистентного туберкульозу легень : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т ; уклад. О.С. Шальмін [та ін.]. - К., 2014. - 12с.

Патологія травної системи. Розлади травної системи.


 • 616.3 А13 Абакумов, М.М. Травматические забрюшинные кровоизлияния / М.М. Абакумов, А.Н. Смоляр. - М. : БИНОМ, 2015. - 256с.

 • 616.3 35 Азарский, И.Н. Аппендицит : Кн. ХХ / И.Н. Азарский, А.А. Азарская. - Хмельницкий, 2015. - 40с.

 • 616.3 Д44 Діабетичні нейропатії / О.О. Сергієнко [та ін.]. - Львів : Атлас, 2003. - 212с.

 • 616.3 З-36 Застосування інгібіторів системи гемостазу з метою підвищення безпосередніх та віддалених результатів радикального лікування хворих на рак шлунка та ободової кишки : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. С.Д. Мясоєдов [та ін.]. - К., 2015. - 26с.

 • 616.3 С91 Сучасна стратегія лапароскопічної пластики великих і гігантських гриж стравохідного отвору діафрагми : метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т МОЗ України ; уклад. В.В. Грубник [та ін.]. - К., 2014. - 30с.

 • 616.3 Т48 Ткач, С.М. Тактика дій лікаря загальної практики-сімейного лікаря при захворюваннях органів системи травлення / С.М. Ткач. - К. : Медикал Кардс, 2012. - 86с.

 • 616.3 Х-50 Хірургічне лікування хворих на гостий панкреатит на підставі клінічної оцінки сучасних характеристик панкреатичної інфекції : метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ; уклад. М.Ю. Ничитайло [та ін.]. - К., 2015. - 19с.

Хвороби сечової та статевої систем.


 • 616.6 А96 Ацетатный и бикарбонатный диализ / И. Ледебо. - М. : Веселые картинки, 1999. - 219с.

 • 616.6 К36 Керована гіпотензія при резекції нирки : метод. реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України ; уклад. І.І. Лісний [та ін.]. - К., 2015. - 19с.

 • 616.6 П26 Періопераційна аналгезія та нефропротекторна терапія при резекції нирки : метод. реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України ; уклад. І.І. Лісний [та ін.]. - К., 2014. - 19с.

 • 616.6 Р22 Рання діагностика та профілактика кісткових метастазів у хворих на нирково-клітинний рак : метод. реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України ; уклад. А.Г. Дєдков [та ін.]. - К., 2015. - 15с.

 • 616.6 С24 Свінціцький, А.С. Діагностика та лікування хвороб нирок : Ч. 1 : навч. -метод. посібник / А.С. Свінціцький, В.О. Мойсеєнко. - К. : Медкнига, 2014. - 404с.

 • 616.6 С24 Свінціцький, А.С. Діагностика та лікування хвороб нирок : Ч. 2 : навч.-метод. посібник / А.С. Свінціцький, В.О. Мойсеєнко. - К. : Медкнига, 2014. - 145с.

 • 616.6 С24 Свінціцький, А.С. Діагностика та лікування хвороб нирок : Ч. 3 : навч.-метод. посібник / А.С. Свінціцький, В.О. Мойсеєнко. - К. : Медкнига, 2014. - 110с.

Патологія органів руху, пересування. Скелетна та рухова система.


 • 616.7 П86 Псоріатричний артрит : клініко-лабораторна діагностика та фармакотерапія : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України; уклад. О.Б. Яременко [та ін.]. - К., 2015. - 31с.

 • 616.7 С18 Санаторно-курортне лікування остеоартрозу колінних суглобів у хворих на кардіоваскулярну патологію : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України ; уклад. К.Д. Бабов [та ін.]. - К.. 2014. - 19с.

 • 616.7 С73 Спосіб оцінки перебігу та корекції метаболічних порушень у хворих на остеоартроз великих суглобів з використанням алгоритмізованої системи : метод. реком. / Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка ; уклад. Ф.С. Леонтьєва [та ін.]. - К., 2015. - 32с.

Клінічна остеологія. Кістки. Скелет.


 • 616.71 К49 Клініко-інструментальна діагностика та обгрунтування вибору тактики ведення хворого з вертеброгенною шийною мієлопатією : ін-т нейрохірургії ім акад. А.П. Ромоданова ; уклад. Л.Л. Чеботарьова [та ін.]. - К., 2015. - 31с.

Хвороби нервової системи. Неврологія.


 • 616.8 А35 Азарський І.М. Інновації в медицині /лікування дитячого церебрального паралічу / Кн. ХIV / І.М. Азарський, О.О. Азарська. - 2014. - 55с.

 • 616.8 Д90 Дитячий церебральний параліч, надбана слабкорозумовість та педагогічна занедбаність : Кн. ХІХ / ред. І.М. Азарський. - Хмельницький , 2015. - 160с

 • 616.8 Д50 Дифференциальная диагностика нервных болезней : рук-во для врачей / ред. Г.А. Акимов. - СПб. : Гиппократ, 2001. - 664с.

 • 616.8 И67 Інновації в медицині та соціальній області : Кн. ХVІ / І.М. Азарський [та ін.]. - Хмельницький , 2015. - 24с.

 • 616.8 К63 Комплексна реабілітація інвалідів : Кн. ХVІІІ / І.М. Азарський. - Хмельницький , 2015. - 300с.

 • 616.8 М33 Матвієнко, Ю.О. Запальні демієлінізуючі полінейропатії у загальномедичній практиці : посіб. для лікарів / Ю.О. Матвієнко, Н.Л. Боженко. - К. : Люди в білому, 2014. - 36с.

Психіатрія. Психози. Психічні та розумові відхилення.


 • 616.89 Д35 Депресія : Кн. ХVІІ / ред. І.М. Азарський. - Хмельницький , 2015. - 96с.

Інфекційні та заразні захворювання. Гарячки.


 • 616.9 У59 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дітям. ВІЛ-інфекція / Мін-во охорони здоров'я України. - К., 2015. - 60с.

Хірургія.


 • 617 Д44 Діагностика та лікування травм грудної клітки : метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського ; уклад. В.М. Мельник [та ін.]. - К., 2015. - 26с.

Офтальмологія. Очні хвороби.


 • 617.7 А72 Антимікробна фотодинамічна терапія з метиленовим синім в комплексному лікуванні бактеріальних ендофтальмітів : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України ; уклад. Н.В. Пасєчнікова [та ін.]. - К., 2014. - 14с.

 • 617.7 Д44 Діагностика набутої міопії у дітей за допомогою оптичної когерентної томографії : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова ; уклад. І.М. Бойчук [та ін.]. - Одеса, 2014. - 14с.

 • 617.7 Н73 Новий метод лікування пацієнтів з транссудативним відшаруванням пігментного епітелію сітківки при віковій макулярній дегенерації : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України ; уклад. Н.В. Пасєчнікова [та ін.]. - К., 2014. - 17с.

 • 617.7 О-76 Особливості надання медичної допомоги при травматичних пошкодженнях ока в умовах проведення антитерористичної операції : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова ; уклад. Т.А. Красновид [та ін.]. - К., 2014. - 20с.

Гінекологія. Жіночі хвороби.


 • 618.1 К63 Комбіноване лікування поширених форм раку яєчників з неоад’ювантною хемотерапією : метод. реком. / Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор’єва ; уклад. О.А. Міхановський [та ін.]. - К., 2014. - 12с.

 • 618.1 П20 Патогістологічна і імуногістохімічна діагностика атипової гіперплазії ендометрію та ендометріоїдної аденокациноми тіла матки : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т ; уклад. В.О. Туманський [та ін.]. - К., 2015. - 20с.

Акушерство. Фізіологія та патологія пологів.


 • 618.2/7 П84 Профілактика акушерських та тромботичних ускладнень у жінок з тромбофіліями : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; В.І. Меведь [та ін.]. - К., 2014. - 30с.