Нові методичні рекомендації 2015

Здоров'я та гігієна в расовому, віковому та статевому аспектах.


 • 613.9 А45 Алгоритм діагностики рівня здоров'я практично здорових підлітків : метод. реком. / Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва ; уклад. О.В. Бердник [та ін.]. - К. : 2015.- 23с.

(Окремі питання фармакології).


 • 615-01 О-75 Основні етапи формування систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів : метод. реком. / Нац. фармацевтичний ун-т МОЗ України; уклад. А.А. Котвіцька [та ін.]. - К., 2015.- 23с.

 Загальна та професійна фармація.


 • 615.1 М54 Методичні рекомендації з розробки на засадах доказової медицини, впровадження та моніторингу застосування протоколів провізора (фармацевта) : метод. реком. / Держ. експертний центр МОЗ України ; уклад. І.А. Зупанець [та ін.]. - К., 2015.- 17с.

 Лікарські засоби за їх основною дією.


 • 615.2 Р65 Розрахунок потреби у лікарських засобах, що містят контрольовані речовини : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ; уклад. Л.Ф. Матюха [та ін.]. - К., 2015.- 29с.

 Лікарські засоби згідно з їх походженням.


 • 615.3 Т38 Технологія одержання та контроль якості антименінгококової і антистафілококової плазми : метод. реком. / Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України ; уклад. Л.В. Назарчук [та ін.]. - К., 2014.- 27с.

 Фармацевтичні лікарські форми. Медичні матеріали. Обладнання.


 • 615.4 К85 Критерії та методи оцінки біологічної безпеки металовмісних наноматеріалів при створенні протипухлинних векторних систем : метод. реком. / Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ; уклад. В.Ф. Чехун [та ін.]. - К., 2014.- 40с.

 Фізіотерапія.


 • 615.83 Д60 Додаткові показники безпечності та якості мінеральних природних вод : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України; уклад. О.М. Нікіпелова [та ін.]. - К., 2014.- 19с.

 Гранульоматозне та вузликове (нодулярне) запалення.


 • 616-002.7 Д44 Діагностика саркоїдозу органів дихання : метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського ; уклад. В.К. Гаврисюк [та ін.]. - К., 2014.- 32с.

 Онкологія. Новоутворення. Бластоми. Пухлини.


 • 616-006 Д50 Диференційоване застосування «сухих» вуглекислих ванн у санаторно-курортній реабілітації дітей після лікування онкогематологічних захворювань та злоякісних новоутворень : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації ; уклад. В.О. Поберська [та ін.]. - К., 2014.- 22с.

 Медичний персонал та хворі (пацієнти). Їх характеристика.


 • 616-05 О-75 Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з алергією до білка коров’ячого молока : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. О.Г. Шадрін [та ін.]. - К., 2014.- 27с.

 Догляд за хворими.


 • 616-081 К63 Комплекс способів підвищення якості та ефективності стаціонарної допомоги : метод. реком. / Дніпропетровська мед. акад. МОЗ України ; уклад. В.М. Лехан [та ін.]. - К., 2015.- 38с. 

 Медичний догляд. Проведення лікування.


 • 616-082 И73 Інтеграція медичної допомоги як технологія підвищення ефективності системи охорони здоров'я : метод. реком. / Дніпропетровська мед. акад. МОЗ України ; уклад. В.М. Лехан [та ін.]. - К., 2015.- 45с. 

 Оперативне лікування. Хiрургічне лікування.


 • 616-089 М54 Методичні рекомендації з встановлення та догляду за периферичними венозними катетерами : метод. реком. / Центральний метод. кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України ; уклад. Ф.С. Глумчер [та ін.]. - К., 2014.- 38с. 

 Хвороби серцево-судинної системи і крові.


 • 616.1 Д44 Діагностика артеріальної гіпертензії та експертиза профпридатності у працюючих в умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища : метод. реком. / Ін-т медицини праці НАМН України; уклад. А.М. Нагорна [та ін.]. - К., 2014.- 28с.

 • 616.1 И53 Імуногістохімічна і морфо-денситометрична діагностика патологічного ремоделювання міокарду при артеріальній гіпертензії та цукровому діабеті : метод. реком. / Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи ; уклад. Ю.М. Колесник [та ін.]. - К., 2015.- 24с.

 • 616.1 Ф50 Фізична реабілітація підлітків 16-17 років із артеріальною гіпертензією з використанням велотренажору в умовах навчального закладу : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т ; уклад. О.Г. Іванько [та ін.]. - К., 2014.- 28с.

 Патологія дихальної системи. Захворювання пов’язані з органами дихання.


 • 616.2 А35 Азалиды – терапия выбора инфекционного воспаления при бронхообструктивных заболеваниях у детей : метод. реком. / Нац. ин-т фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского ; уклад. Ю.И. Фещенко [и др.]. - 37с.

 Легені. Пульмонологія.


 • 616.24 Б88 Бронхіальна астма у дітей : особливості перебігу та діагностики запальних фенотипів, індивідуальний підхід до лікування : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; уклад. Ю.Г. Антипкін [та ін.]. - К., 2015.- 30с.

 • 616.24 Л39 Легенева реабілітація хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на тлі ожиріння або дефіциту маси тіла : метод. реком. / Буковинський держ. мед. ун-т. ; уклад. Г.Я. Ступницька [та ін.]. - К., 2014.- 47с.

 • 616.24 О-76 Особливості діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей з надмірною масою тіла : метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т МОЗ України ; уклад. В.І. Величко [та ін.]. - К., 2015.- 22с.

 • 616.24 С73 Спосіб діагностики вторинної ендогенної інтоксикації у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т ; уклад. О.С. Шальмін [та ін.]. - К., 2014.- 12с.

 • 616.24 С73 Спосіб діагностики порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т ; уклад. О.С. Шальмін [та ін.]. - К., 2015.- 17с.

 • 616.24 С73 Спосіб корекції порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т ; уклад. О.С. Шальмін [та ін.]. - К., 2015.- 15с.

 • 616.24 С73 Спосіб прогнозування ефективності та безпечності лікування хворих на туберкульоз легень, що вперше діагностовано : метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ; уклад. Ю.І. Фещенко [та ін.]. - К., 2015.- 19с.

 • 616.24 С73 Спосіб прогнозування перебігу хіміорезистентного туберкульозу легень : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т ; уклад. О.С. Шальмін [та ін.]. - К., 2014.- 12с.

 Патологія травної системи. Розлади травної системи.


 • 616.3 З-36 Застосування інгібіторів системи гемостазу з метою підвищення безпосередніх та віддалених результатів радикального лікування хворих на рак шлунка та ободової кишки : метод. реком. / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; уклад. С.Д. Мясоєдов [та ін.]. - К., 2015.- 26с.

 • 616.3 С91 Сучасна стратегія лапароскопічної пластики великих і гігантських гриж стравохідного отвору діафрагми : метод. реком. / Одеський нац. мед. ун-т МОЗ України ; уклад. В.В. Грубник [та ін.]. - К., 2014.- 30с.

 • 616.3 Х-50 Хірургічне лікування хворих на гострий панкреатит на підставі клінічної оцінки сучасних характеристик панкреатичної інфекції : метод. реком. / Львівський нац. мед. ун-т ; уклад. М.Ю. Ничитайло [та ін.]. - К., 2015.- 19с.

 Хвороби сечової та статевої системи.


 • 616.6 К36 Керована гіпотензія при резекції нирки : метод. реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України ; уклад. І.І. Лісний [та ін.]. - К., 2015.- 19с.

 • 616.6 П26 Періопераційна аналгезія та нефропротекторна терапія при резекції нирки : метод. реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України ; уклад. І.І. Лісний [та ін.]. - К., 2014.- 19с.

 • 616. Р22 Рання діагностика та профілактика кісткових метастазів у хворих на нирково-клінічнний рак : метод. реком. / Нац. ін-т раку МОЗ України ; уклад. А.Г. Дєдков [та ін.]. - К., 2015.- 15с.

 Патологія органів руху, пересування. Скелетна та рухова системи.


 • 616.7 П86 Псоріатричний артрит : клініко-лабораторна діагностика та фармакотерапія : метод. реком. / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України; уклад. О.Б. Яременко [та ін.]. - К., 2015.- 31с.

 • 616.7 С18 Санаторно-курортне лікування остеоартрозу колінних суглобів у хворих на кардіоваскулярну патологію : метод. реком. / Укр. наук.-дослід. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України ; уклад. К.Д. Бабов [та ін.]. - К.. 2014.- 19с.

 • 616.7 С73 Спосіб оцінки перебігу та корекції метаболічних порушень у хворих на остеоартроз великих суглобів з використанням алгоритмізованої системи : метод. реком. / Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка ; уклад. Ф.С. Леонтьєва [та ін.]. - К., 2015.- 32с.

 Клінічна остеологія. Кістки. Скелет.


 • 616.71 К49 Клініко-інструментальна діагностика та обгрунтування вибору тактики ведення хворого з вертеброгенною шийною мієлопатією : ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова ; уклад. Л.Л. Чеботарьова [та ін.]. - К., 2015.- 31с.

 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія.


 • 617 Д44 Діагностика та лікування травм грудної клітки : метод. реком. / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського ; уклад. В.М. Мельник [та ін.]. - К., 2015.- 26с.

 Офтальмологія. Захворювання очей та їх лікування.


 • 617.7 А72 Антимікробна фотодинамічна терапія з метиленовим синім в комплексному лікуванні бактеріальних ендофтальмітів : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України ; уклад. Н.В. Пасєчнікова [та ін.]. - К., 2014.- 14с.

 • 617.7 Д44 Діагностика набутої міопії у дітей за допомогою оптичної когерентної томографії : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова ; уклад. І.М. Бойчук [та ін.]. - Одеса, 2014.- 14с.

 • 617.7 Н73 Новий метод лікування пацієнтів з транссудативним відшаруванням пігментного епітелію сітківки при віковій макулярній дегенерації : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України ; уклад. Н.В. Пасєчнікова [та ін.]. - К., 2014.- 17с.

 • 617.7 О-76 Особливості надання медичної допомоги при травматичних пошкодженнях ока в умовах проведення антитерористичної операції : метод. реком. / Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова ; уклад. Т.А. Красновид [та ін.]. - К., 2014.- 20с.

 Гінекологія. Патологія жіночих органів.


 • 618.1 К63 Комбіноване лікування поширених форм раку яєчників з неоад’ювантною хемотерапією : метод. реком. / Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор’єва ; уклад. О.А. Міхановський [та ін.]. - К., 2014.- 12с.

 • 618.1 П20 Патогістологічна і імуногістохімічна діагностика атипової гіперплазії ендометрію та ендометріоїдної аденокациноми тіла матки : метод. реком. / Запорізький держ. мед. ун-т ; уклад. В.О. Туманський [та ін.]. - К., 2015.- 20с.

 Акушерство. Фізіологія та патологія пологів.


 • 618.2/7 П84 Профілактика акушерських та тромботичних ускладнень у жінок з тромбофіліями : метод. реком. / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ; В.І. Меведь [та ін.]. - К., 2014.- 30с.