НА ДОПОМОГУ СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ 2015

(Поточний список. 2015р. Вип.1.)

 1. Андрейчин, М.А. Проблема ВІЛ-інфекції в Україні і участь лікарів загальної практики – сімейної медицини в її вирішені / М.А. Андрейчин // Інфекційні хвороби.- 2014.- №4.- С. 7-12.
 2. Анохіна, Г.А. Біотин: незаслужено забутий вітамін та його роль у корекції метаболічних порушень при цукровому діабеті 2го типу / Г.А. Анохіна, Н.В. Харченко, В.В. Харченко // Сімейна медицина.- 2015.- №2.- С. 8-11.
 3. Бенца, Т.М. Диабетическая ретинопатия в практике семейного врача / Т.М. Бенца // Ліки України.- 2015.- №2.- С. 10-13.
 4. Будник, Т. Підтведження першої кваліфікаційної категорії лікарю загальної практики – сімейної медицини / Т. Будник // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №1.- С. 50-51.
 5. Бурчинский, С.Г. Циркадные ритмы и нарушения сна: возможности патогенетической фармакотерапии / С.Г. Бурчинский // Сімейна медицина.- 2015.- №2.- С. 30-33.
 6. Восстановление репродуктивной функции у женщин с хроническим эндометритом в практике семейного врача / Л.В. Снопкова, В.И. Черепова, Л.И. Кандыба и др // Сімейна медицина.- 2015.- №2.- С. 192-193.
 7. Вульгарні акне у практиці сімейного лікаря: етіологія, патогенез, діагностика та лікування / О.В. Веретельник, Н.Ю. Резніченко, М.П. Красько [та ін.] // Сімейна медицина.- 2015.- №2.- С. 126-135.
 8. Гопцій, О.В. Роль гіперадипоцитокінемії у розвитку артеріальної гіпертензії та ожиріння у практиці сімейного лікаря / О.В. Гопцій // Сімейна медицина.- 2015.- №1.- С. 121-125.
 9. Діагностика й лікування респіраторних захворювань у дорослих і дітей: Рекомендації інституту вдо-сконалення клінічних систем (січень 2013р.) // Рациональная фармакотерапия.- 2014.- №3.- С. 49-62.
 10. Доценко, Н.Я. Исследование функции внешнего дыхания в практике семейного врача / Н.Я. Доценко // Український медичний вісник.- 2015.- №1.- С. 9-12.
 11. Жигунова, А.К. Острые респираторные инфекции: основные проявления, механизмы развития, симптоматическая и патогенетическая терапия / А.К. Жигунова // Сімейна медицина.- 2015.- №1.- С. 45-52.
 12. Застосування спіраміцину в клінічній практиці / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данилюк [та ін.] // Сімейна медицина.- 2015.- №2.- С. 35-40.
 13. Іванов, Д.Д. Інфекції сечових шляхів у практиці сімейного лікаря / Д.Д. Іванов, С.В. Кушніренко // Сімейна медицина.- 2015.- №2.- С. 46-50.
 14. Катеренчук, І.П. Фітотерапевтична корекція вегетативної дисфункції у хворих із високим кардіоваскулярним ризиком у практиці сімейного лікаря / І.П. Катеренчук // Практикуючий лікар.- 2015.- №1.- С. 53-56.
 15. Корж, О.М. Профілактика хронічних неінфекційних захворювань у діяльності сімейного лікаря / О.М. Корж // Сімейна медицина.- 2015.- №2.- С. 188-189.
 16. Кушніренко, С.В. Кристалурії в практиці сімейного лікаря / С.В. Кушніренко // Сімейна медицина.- 2014.- №6.- С. 36-38.
 17. Николаева, С.В. Эффективность пробиотиков и пробиотических продуктов в профилактике острых респираторных инфекций у детей и взрослых / С.В. Николаева, Д.В. Усенко // Лечащий врач.- 2015.- №2.- С. 36-38.
 18. Основні підходи до профілактики хвороб системи кровообігу / В.А. Піщиков, Ю.Б. Ященко, Н.Ю. Кондратюк [та ін.] // Український медичний часопис.- 2014.- №6.- С. 45-48.
 19. Острый бронхиолит – насущная проблема педиатрии, детской аллергологии, пульмонологии и общей практики – семейной медицины / Е.Н. Охотникова, Е.В. Шарикадзе, О.Ф. Зарудняя [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.- 2014.- №9-10.- С. 10-15.
 20. Повч, З.В. Формування груп ризику та первинна профілактика глаукоми у повсякденній діяльності лікаря загальної практики – сімейного лікаря / З.В. Повч // Сімейна медицина.- 2015.- №1.- С. 152-154.
 21. Попович, С.В. Вибуркол – биорегуляционный подход в практике семейного врача при заболеваниях у детей / С.В. Попович // Сімейна медицина.- 2015.- №2.- С. 120-124.
 22. Попович, С.В. Траумель С – биорегуляционный подход в терапии воспаления в практике семейного врача / С.В. Повович // Новости медицины и фармации.- 2015.- №4.- С. 8-9.
 23. Приходько В.Ю. Артеріальна гіпертензія і вік: поширення, особливості перебігу та ускладнення / В.Ю. Приходько, Л.А. Стаднюк, О.А. Кононенко // Сімейна медицина.- 2015.- №1.- С. 93-98.
 24. Приходько, В.Ю. Когнітивні розлади у літніх людей і їхня профілактика у практиці сімейного лікаря / В.Ю. Приходько // Сімейна медицина.- 2015.- №2.- С. 23-28.
 25. Приходько, В.Ю. Метаболічна терапія в практиці сімейного лікаря. Значення метаболічних препаратів в геріатричній клініці / В.Ю. Приходько, Д.О. Кашковський, В.М. Приходько // Сімейна медицина.- 2015.- №1.- С. 7-16.
 26. Проблема зниження слуху у хворих на артеріальну гіпертензію в практиці сімейного лікаря / Л.Ф. Матюха, О.Є. Кононов, Л.В. Клименко [та ін.] // Сімейна медицина.- 2014.- №6.- С. 96-99.
 27. Рудень, В.В. Серцевий біль-базис у своєчасній діагностиці лікарем загальної практики – сімейної медицини гострого інфаркту міокарда / В.В. Рудень, Н.Ф. Тімченко // Сімейна медицина.- 2015.- №1.- С. 18-22
 28. Соловьева, Н.А. Мукоактивная терапия при лечении острых респираторных инфекций у детей / Н.А. Соловьева, Г.А. Кулакова, Е.А. Курмаева // Сімейна медицина.- 2014.- №6.- С. 22-28.
 29. Стратегія ведення пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, сполученою з гіпертонічною хворобою II стадії / Л.П. Кузнецова, Т.В. Богослав, Ю.І. Решетілов [та ін.] // Сімейна медицина.- 2015.- №2.- С. 85-87.
 30. Сучасні методи профілактики та лікування тютюнової залежності в практиці сімейного лікаря / Д.Д. Дячук, Т.С. Грузєва, Г.В. Іншакова [та ін.] // Главный врач.- 2014.- №12.- С. 28-31.
 31. Тактика сімейного лікаря в попередженні розвитку церебральних інсультів у хворих на артеріальну гіпертензію : Інформаційний лист // Сімейна медицина.- 2015.- №1.- С. 5-6.
 32. Ткаченко, В.І. Лікування бактеріальних синуситів у практиці сімейного лікаря (застосування левофлоксацину у лікуванні бактеріальних синуситів у практиці сімейного лікаря) / В.І. Ткаченко, В.В. Кривша, Х.М. Кухарчук // Сімейна медицина.- 2014.- №6.- С. 100-101.
 33. Федів, О.І. Підходи до антисекреторної терапії ГЕРХ у практиці сімейного лікаря / О.І. Федів // Здоров'я України.- 2015.- №6 (березень).- С. 47-48.
 34. Хіміон, Л.В. Оцінювання пацієнта із суглобовим синдромом у практиці сімейного лікаря / Л.В. Хіміон // Сімейна медицина.- 2015.- №1.- С. 82-85.
 35. Чернявський, В.В. Замісна ферментна терапія при синдромі мальдигестії: клінічні спостереження / В.В. Чернявський, Л.С. Гвоздецька, Л.М. Парунян // Сімейна медицина.- 2015.- №1.- С. 66-69.
 36. Чухриенко, Н.Д. Некоторые аспекты диагностики и ведения гастроэзофагеальной рефлюксной юолезни, актуальные для врача общей практики / Н.Д. Чухриенко, И.В. Василевская // Сімейна медицина.- 2015.- №2.- С. 166-172.
 37. Электростимуляция мышц тазового дна в практике семейного врача / И.Н. Сыкал, Л.И. Кандыба, Л.В. Снопкова [и др.] // Сімейна медицина.- 2015.- №2.- С. 190.
 38. Яременко, О.Б. Раціональний підход у виборі нестероїдних протизапальних препаратів для лікування хворих на остеоартроз / О.Б. Яременко, Д.Л. Федьков // Сімейна медицина.- 2014.- №6.- С. 67-72.

  КНИГИ:

  38. 614.2
  З-12 Забеспечення якості амбулаторно-поліклінічної хірургічної допомоги населенню в умовах реформування охорони здоров'я України на засадах загальної практики – сімейної медицини: метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України; уклад. А.Ф. Короп [та ін.]- К., 2014.- 31с.

  39. 616-053.9
  З-36 Застосування алгоритму медико-психологичного консультування геріатричних пацієнтів з соматичною патологією в практиці сімейного лікаря: метод. реком / Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова; уклад. В.В. Чайковська [та ін.]- К., 2013.- 30с.

  40. 614.2
  М54 Методичні підходи до розробки локальних медико-технологічних документів в закладах первинної медичної допомоги: навч.-метод. посіб. для керівників центрів первинної мед. допомоги, лікарів загальної практики – сімейних лікарів / К.М. Хобзей.- К.: Майстер книг, 214.- 132с.

  41. 614.2
  О-64 Організація амбулаторно-поліклінічної хірургічної допомоги населенню в умовах реформування охорони здоров'я України на засадах загальної практики – сімейної медицини: метод. реком. / Харківська мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України; уклад. О.І. Сердюк [та ін.]- К., 2014.- 27с.

  42. 617.7
  О-64 Організація заходів профілактики первинної глаукоми лікарями загальної практики – сімейної медицини: метод. реком. / Івано-Франковський нац. мед. ун-т; уклад. О.З. Децик [та ін.]- К., 2014.- 27с.

  43. 616.7
  Р83 Рудницкая, Л. Артрит и артроз. Профилактика и лечение. / Л. Рудницкая.- СПб.: ПИТЕР, 2013.- 224с. (Сер. «Семейный доктор»)


  (Поточний список. 2015р. Вип.2.)
 1. Базилевич, А.Я. Сімейна медицина в Україні / А.Я. Базилевич // Ліки України.- 2015.- №6.- С. 13-15.
 2. Балабанова, Р.М. Терапия боли при ревматических заболеваниях / Р.М. Балабанова // Сімейна медицина.- 2015.- № 5.- С. 8-10.
 3. Бурчинский, С.Г. Возможности нейрометаболической фармакотерапии в кардионеврологии / С.Г. Бурчинский // Сімейна медицина.- 2015.- № 5.- С. 59-62.
 4. Бурчиннский, С.Г. Комплексная фармакотерапия психоэмоциональных расстройств в практике семейного врача / С.Г. Бурчинский // Участковый врач.- 2015.- №10.- С. 36-37.
 5. Веропотвелян, Н.П. Фолиева кислота : лекарство или биодобавка в клинической практике семейного врача / Н.П. Веропотвелян, П.Н. Веропотвелян, Ю.С. Погуляй // Сімейна медицина.- 2015.- № 3.- С. 41-46.
 6. Використання статинів при коморбідній патології у практиці сімейного лікаря / В.М. Ждан, М.М. Потяженко, Н.Л. Соколюк [та ін.] // Сімейна медицина.- 2015.- № 3.- С. 145-147.
 7. Голубовская, О.А. Современные подходы к диагностике и лечению диарейных заболеваний / О.А. Голубовская // Сімейна медицина.- 2015.- № 3.- С. 35-40.
 8. Диагностика и лечение акне в практике семейного врача // Здоров'я України.- 2015.- №15-16.- С. 27-28.
 9. Жилка, Н.Я. Перспективи профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини : роль лікаря загальної практики – сімейного лікаря / Н.Я. Жилка, О.О. Орлова, А.В. Кудря // Сімейна медицина.- 2015.- № 5.- С. 15-18.
 10. Корж, А.Н. Ирригационная терапия солевыми растворами в практике семейного врача / А.Н. Корж // Сімейна медицина.- 2015.- № 3.- С. 47-50.
 11. Кудря, А.В. Основні тенденції моніторінгу розвитку сімейної медицини в Україні / А.В. Кудря // Сімейна медицина.- 2015.- № 4.- С. 6-11.
 12. Лікування гострої поперековокрижової радикулопатії у практиці сімейного лякаря / Н.В. Литвиненко, Г.Я. Силенко, І.І. Ковтун та ін // Сімейна медицина.- 2015.- № 3.- С. 232-234.
 13. Мамедова, Е.С. Деякі особливості клінічного перебігу коінфекції ВІЛ хронічного гепатиту С. / Е.С. Мамедова // Сімейна медицина.- 2015.- № 3.- С. 191-192.
 14. Можливості й резерви діагностики, терапії та профілактики гіпертонічної хвороби в практиці сімейного лікаря на Полтавщині / В.М. Ждан, В.П. Лисак, І.П. Катеренчук [та ін.] // Практикуючий лікар.- 2015.- №2.- С. 25-28.
 15. Мостовой, Ю.М. Ехокардіографія в практиці сімейного лікаря / Ю.М. Мостовой // Здоров'я України.- 2015.- №17.- С. 32-34.
 16. Настрога, Т.В. Оптимізація лікування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у практиці сімейного лікаря / Т.В. Настрога // Сімейна медицина.- 2015.- № 3.- С. 95-97.
 17. Неінвазивні діагностичні технології у практиці сімейного лікаря / Ю.І. Решетілов, С.М. Дмитрієва, Л.П. Кузнєцова [та ін.] // Сімейна медицина.- 2015.- № 4.- С. 41-43.
 18. Планування сім'ї як складова діяльності сучасного сімейного лікаря / В.К. Ліхачов, Л.М. Добровольська, Т.Ю. Ляховська [та ін.] // Сімейна медицина.- 2015.- № 3.- С. 31-32.
 19. Приходько, В.Ю. Негоспітальна пневмонія / В.Ю. Приходько // Сімейна медицина.- 2015.- № 5.- С. 46-52.
 20. Селюк, М.Н. Риносинуситы на фоне ОРВИ в практике семейной медицины / М.Н. Селюк // Сімейна медицина.- 2015.- № 4.- С. 71-75.
 21. Слабкий, Г. Комунікації у практиці сімейного лікаря / Г. Слабкий, М. Знаменська // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 12.- С. 24-35.
 22. Ткаченко, В.І. Лікування гострих респіраторних інфекцій у практиці сімейного лікаря / В.І. Ткаченко, Х.М. Кухарчук, К.В. Бабіченко // Сімейна медицина.- 2015.- № 3.- С. 98-100.
 23. Харіна, К.В. Біль у шиї. Лікування пацієнтів вимагає особливо ретельного та індивідуального підходу / К.В. Харіна, О.В. Дмитрієва // Сімейна медицина.- 2015.- № 5.- С. 53-56.
 24. Шуба, Н.М. Ефективність діацереїну ухворих на гонартроз у практиці сімейного лікаря / Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова, А.С. Крилова // Сімейна медицина.- 2015.- № 3.- С. 214-218.
 25. Косарев, В.В. Поражения легких, обусловленные воздействием лекарственных средств / В.В. Косарев, С.А. Бабанов // Медицина неотложных состояний.- 2015.- №4.- С.63-72.
 26. Косарев, В. Профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких / В. Косарев, С. Бабанов // Врач.- 2015.- №7.- С. 2-7.