Компас газетних публікацій 2015

Рекомендаційний покажчик статей із періодичних видань

Хмельницький

                                                                           2015


                                                                      Передмова

 В інформаційному виданні “Компас газетних публікацій” зібрані матеріали, які висвітлюються на сторінках українських медичних газет.
 Для зручності користування матеріал розміщений по галузях медицини.

 Мета інформаційного видання – ознайомлення медичних працівників з новими методами діагностики та лікування.
 Джерела інформації, які пропонує дане видання, можна отримати в обласній науковій медичній бібліотеці.


 Випуск 1

ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

1. Апанасенко Г. Реформа здравоохранения: как выжить? / Г. Апана-сенко // Новости медицины и фармации.- 2015.- №1.- С. 20-21.

2. Васкес Абанто Х.Э. Взаимоотношения в здравоохранении как основа появления конфликтов в медицине / Х.Э. Васкес Абанто // Новости медицины и фармации.- 2015.- №4.- С. 18-19.

3. Зуб В. Австралія: населения віддає перевагу державній медицині / В. Зуб // Ваше здоров'я.- 2015.- 15 травня.- С. 22.

4. Медведь В.І. Стандартизація медичної допомоги: добра воля чи примус до відповідальності? / В.І. Медведь // Здоров'я України.- 2015.- травень (№9).- С. 34-35.

5. Миронова Г. За що закон карає лікаря? / Г. Миронова // Ваше здоров'я.- 2015.- 1 травня.- С. 22-23.

6. Миронова Г. Чи має лікар право на помилку? / Г. Миронова // Ваше здоров'я.- 2015.- 20 березня.- С. 22-23.

7. Мронова Г. Чи може лікар відмовити пацієнту? / Г. Миронова // Ваше здоров'я.- 2015.- 23 січня.- С. 23.

8. Нова стратегія реформ: план виживання чи вимирання? // Ваше здоров'я.- 2015.- 20 березня.- С. 8-9.

9. Олійник А. Новий закон про корупцію: відповідальність посилюється / А. Олійник // Ваше здоров'я.- 2015.- 29 травня.- С. 22-23.

10. Парій В. Медичне страхування в Україні: що заважає стартувати? / В. Парій // Ваше здоров'я.- 2015.- 15 травня.- с. 6-7.

11. Персонифицированная и геномная медицина – медицина будущего // Здоров'я України.- 2015.- березень (№6).- С. 40-41.

12. Ситник А. Медична реформа в Україні: самообман за великі гроші / А. Ситник // Ваше здоров'я.- 2015.- 29 травня.- С. 12-13.

13. Фролков В.В. Региональный опыт оказания паллиативной помощи // В.В. Фролков // Здоров'я України.- 2015.- лютий (№3).- С. 40-41. 

14. Ходош Э.М. Больничная койка: европейский опыт сокращения / Э.М. Ходош // Новости медицины и фармации.- 2015.- №1.- С. 26-28.

15. Шевченко М. Медицина Сінгапуру: витрати – невеликі, успіхи-значні / М. Шевченко // Ваше здоров'я.- 2015.- 29 травня.- с. 18-19.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

16. Актуальные вопросы репродуктивной медицины // Здоров'я України.- 2015.- квітень (№7).- С. 48-50.

17. Левенец С.А. Ремиттирующие пубертатные маточные кровотечения / С.А. Левенец // Здоров'я України.- 2015.- лютий (№4).- С. 40-41.

АЛЕРГОЛОГІЯ

18. Гогунська І.В. Молекулярна алергодіагностика перехресної алергії на фрукти та овочі / І.В. Гогунська, О.А. Наумова // Здоров'я України.- 2015.- лютий (№4).- С. 12-13.

19. Горячкина М.В. Хлоропирамин: клинические аспекты применения / М.В. Горячкина, Т.А. Белоусова // Здоров'я України.- 2015.- лютий (№4).- С. 14-15.

20. Место современных антигистаминых препаратов в лечении зудящих дерматозов // Здоров'я України.- 2015.- березень (№5).- С. 28-29.

21. Уманец Т.Р. Бронхиальная астма и аллергический ринит: пути оптимизации комплайенса и эффективности лечения у детей и подростков / Т.Р. Уманец // Здоров'я України.-2015.-січень(№1).-С. 21.

ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА

22. Колесников А.Н. Оказание неотложной помощи мирному населению (организация, анестезия, интенсивная терапия) при массовой травме военного времени / А.Н. Колесников // Новости медицины и фармации.- 2015.- №4.- С. 18-21.

23. Кутько И.И. Принципы организации медицинской помощи при психических расстройствах у участников вооруженного противостояния в Украине / И.И. Кутько, О.А. Панченко, А.Н. Линев // Новости медицины и фармации.- 2015.- №4.- С. 12-14.

24. Кутько И.И. Психопатологические последствия вооруженных конфликтов // И.И. Кутько, О.А. Панченко, А.И. Линев // Новости медицины и фармации.- 2015.- №1.- С. 18-21.

25. Левицький П. 90% поранених гинуть ще на полі бою / П. Левицький // Ваше здоров'я.- 2015.- 20 березня.- С. 6-7.

26. Мазуренко О.В. Тактична медицина як основна складова екстреної медичної допомоги при проведенні антитерористичних операцій / О.В. Мазуренко, Г.Г. Рощін, В.О. Волошин // Новости медицины и фармации.- 2015.- №1.- С. 16.

27. Марута Н. Посттравматичний стресовий розлад: сучасні можливості діагностики та терапії / Н. Марута // Ваше здоров'я.- 2015.- 17 квітня.- С. 20-21.

28. Пилипенко М.М. Досвід надання медичної допомоги на полі бою й подальшого лікування бійців в умовах із різким обмеженням медичного забезпечення / М.М. Пилипенко // Новости медицины и фармации.- 2015.- №2.- С. 19-21.

29. Порятунок бійців АТО – справа досвіду і нових технологій // Ваше здоров'я.- 2015.- 12 червня.- С. 20-21.

30. Супрун У. Без тактичної медицини не існує медицини військової / У. Супрун // Ваше здоров'я.- 2015.- 6 лютого.- С. 16-17.

31. Шекера О.Г. Воєнно-медична доктрина України / О.Г. Шекера, Ю.Л. Вотчер, Г.Д. Киржнер // Новости медицины и фармации.- 2015.- №1.- С. 22-27.

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

32. Абызов Р.А. Эффективность Тантум Верде в профилактике и лечении мукозитов у онкологических пациентов / Р.А. Абызов // Новости медицины и фармации.- 2015.- №2.- С. 10-12.

33. Безопасность пищевых продуктов – тема Всемирного дня здоровья 2015 года // Новости медицины и фармации.- 2015.- №4.- С. 3-4.

34. Боброва І.А. Ентеросорбенти вчора та сьогодні: аспекти застосування / І.А. Боброва // Новости медицины и фармации.- 2015.- №3.- С. 8-11.

35. Деркач И.А. Значение кишечника в развитии уролитиаза / И.А. Деркач // Новости медицины и фармации.- 2015.- №5.- С. 5-7.

36. Коррекция дисбактериоза кишечника на фоне атопических заболеваний: в фокусе лактовит форте // Новости медицины и фармации.- 2015.- №1.- С. 10-13.

37. Лихорадка неясного генеза. Принципы диагностического поиска / Г.В. Дзяк, А.М. Василенко, В.А. Потабашний, В.А. Василенко // Здоров'я України.- 2015.- січень (№2).- С. 22-23.

38. Лихорадка неясного генеза. Принципы диагностического поиска / Г.В. Дзяк, А.М. Василенко, В.А. Потабашний, В.А. Василенко // Здоров'я України.- 2015.- лютий (№4).- С. 22-24.

39. Максимальні можливосты сучасних пробіотиків // Здоров'я України.- 2015.- січень (№2).- С. 3.

40. Пробиотики-психобиотики: роль здоровья микрофлоры кишечника в патогенезе и лечении психосоматических заболеваний // Здоров'я України.- 2015.- квітень (№7).- С. 14-15.

41. Свириденко В. Воювати є чим, лікувати - ні / В. Свириденко, І. Фесун // Ваше здоров'я.- 2015.- 29 травня.- С. 14-15.

42. Целесообразность рутинного применения и выбор топических НПВП с позиции доказательной медицины // Здоров'я України.- 2015.- січень (№2).- С. 6-7.

43. Що маскується під тривалою гіпертермією? // Здоров'я України.- 2015.- квітень (№7).- С. 36-38.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

44. Бровко О.О. Лікування метеоризму при цирозі (клінічний випадок) / О.О. Бровко // Новости медицины и фармации.- 2015.- №5.- С. 3-4.

45. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: настоящее, прошлое и будущее // Новости медицины и фармации.- 2015.- №3.- С. 20-24.

46. Декслансопразол: новая ступень эвалюции ингибиторов протонной помпы // Здоров'я України.- 2015.- березень (№6).- С. 12-13.

47. До питання диференціальної діагностики синдромів мальабсорбції (лактазна недостатність, непереносимість глютену, целіакія) / Д.І. Квіт, Т.З. Марченко, Я.В. Томків [та ін.] // Новости медицины и фармации.- 2015.- №2.- С. 8-10.

48. Дорофеев А.Э. НПВП – энтероколопатии: механизмы поражения и пути предотвращения / А.Э. Дорофеев, Н.Н. Руденко // Новости медицины и фармации.- 2015.- №4.- С. 6-8.

49. Дорофеев А.Э. Хронический панкреатит: современные подходы к лечению / А.Э. Дорофеев, Н.Н. Руденко // Новости медицины и фармации.- 2015.- №3.- С. 26-28.

50. Звягинцева Т.Д. Синдром раздраженного кишечника: пути коррекции дисбиоза / Т.Д. Звягинцева, С.В. Гриднева // Здоров'я України.- 2015.- березень (№6).- С. 42-43.

51. Звягинцева Т.Д. Хронические заболевания печени: новые возможности отечественной гепатопротекции / Т.Д. Звягинцева, А.И. Чер-нобай // Здоров'я України.- 2015.- квітень (№7).- С. 20-21.

52. Рис длительного применения слабительных препаратов / И.В. Маев, Д.Н. Андреев, Д.Т. Дичева, И.Ю. Гуртовенко // Здоров'я України.- 2015.- січень (№2).- С. 12-13.

53. Синдром раздраженного кишечника: роль кишечной микрофлоры и вопросы диетотерапии // Здоров'я України.- 2015.- травень (№9).- С. 22.

54. Степанов Ю.М. Место миотропных спазмолитиков в лечении заболеваний, сопровождающихся абдоминальным болевым синдромом / Ю.М. Степанов // Здоров'я України.- 2015.- березень (№5).- С. 12.

55. Степанов Ю.М. Новые технологии в лечении кислотозависимых заболеваний / Ю.М. Степанов // Здоров'я України.- 2015.- січень (№2).- С. 15.

56. Ткачева М.Ю. Здоровье кишечной микрофлоры = здоровье всего организма / М.Ю. Ткачева // Здоров'я України.- 2015.- квітенеь (№7).- С. 10-13.

57. Фадеенко Г.Д. Место висмута субцитрата в комплексной терапии пациентов с язвенной болезнью, ассоциированной с Helicobacter pylori / Г.Д. Фадеенко, Е.В. Колесникова // Новости медицины и фармации.- 2015.- №3.- С. 16-18.

58. Федів О.І. Підходи до антисекреторної терапії ГЕРХ у практиці сімейного лікаря / О.І. Федів // Здоров'я України.- 2015.- березень (№6).- С. 47-48.

59. Харченко Н.В. Соціально-еволюційне та патогенетичне обгрунтування національної піраміди харчування / Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, В.В. Харченко // Здоров'я України.- 2015.- березень (№5).- С. 18-21.

ГЕМАТОЛОГІЯ

60. Опыт использования рекомбинантного фактора свертывания крови VIII у детей и подростков с гемофилией А / Н.В. Кавардакова, Л.Я. Дубей, М.В. Сапужак [и др.] // Здоров'я України.- 2015.- березень (№5).- С. 31.

61. Шпарик Я.В. Анемія при солідних пухлинах: погляд на проблему та сучасні підходи до лікування / Я.В. Шпарик // Здоров'я Ук-раїни.- 2015.- квітень (№8).- С. 10.

ДЕРМАТОЛОГІЯ

62. Андрашко Ю.В. Топические противогрибковые средства в лечении микозов стоп и онихомикозов: кому, когда и как / Ю.В. Андрашко // Здоров'я України.- 2015.- січень (№2).- С. 18-19.

63. Королева Ж.В. Современные аспекты профилактики и лечения микотических поражений ногтей и кожи / Ж.В. Королева, В.М. Боровиков // Здоров'я України.- 2015.- квітенеь (№7).- С. 4.

64. Ошивалова О.О. Сучасна детоксикація при хронічних дерматозах / О.О. Ошивалова // Здоров'я України.- 2015.- січень (№2).- С. 21.

65. Применение урсодезоксихолевой кислоты при псориазе: обзор клинических случаев // Здоров'я України.- 2015.- лютий (№3).- С. 26-27.

66. Сімейний лікар у ролі дерматолога // Ваше здоров'я.- 2015.- 23 січня.- С. 20.

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

67. Анализ всех руководств: дорожная карта для скрининга, диагностики и лечения сахарного диабета // Новости медицины и фармации.- 2015.- №4.- С. 3-4.

68. Кравчун Н.А. Несахарный диабет: этиопатогенез, диагностика, терапия / Н.А. Кравчун // Здоров'я України.- 2015.- квітенеь (№8).- С. 16-17.

69. Крачун Н.А. Несахарный диабет: этиопатогенез, диагностика, терапия / Н.А. Кравчун // Здоров'я України.- 2015.- травенеь (№9).- С. 10-11.

70. Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете. Диабетическая болезнь почек // Новости медицины и фармации.- 2015.- №5.- С. 28-31.

71. Хижняк О.О. Ожирение у детей: лечение и профилактика / О.О. Хижняк // Здоров'я України.- 2015.- березень (№5).- С. 14-17.

72. Шлапак І.П. Гіпоглікемічний синдром / І.П. Шлапак, О.А. Галушко // Новости медицины и фармации.- 2015.- №4.- С. 16.

73. Эпштейн Б.В. Эндокринные железы, гормоны / Б.В. Эпштейн, А.А. Мищенко // Новости медицины и фармации.- 2015.- №2.- С. 20-22.ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

74. Гордиенко С. Новый закон об обязательных прививках защитит население Украины от инфекционных болезней / С. Гордиенко // Новости медицины и фармации.- 2015.- №2.- С. 3-4.

75. Инфекционные заболевания у детей: диагностика, лечение и профилактика // Новости медицины и фармации.- 2015.- №5.- С. 12-13.

76. Клінічні «маски» лямбліозу // Ваше здоров'я.- 2015.- 20 березня.- С. 21.

77. Неробеев В.Д. Реальные причины, конфликт интересов, особенности и последствия эпидемии гриппа А/H1N1 и A/H5N1 / В.Д. Неробеев // Новости медицины и фармации.- 2015.- №2.- С. 16-18.

78. Федорченко С.В. Вирусный гепатит В: современное состояние проблемы в Украине и ближайшие перспективы / С.В. Федорченко, М.Б. Щербинина // Здоров'я України.- 2015.- травень (№9).- С. 18-20.

79. Цефодокс: место в терапии респираторных инфекций // Здоров'я України.- 2015.- лютий (№3).- С. 31.

80. Энгистол – биорегуляционный подход при терапии вирусных гепатитов // Новости медицины и фармации.- 2015.- №1.- С. 12-13.

НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ

81. Вторичная профилактика инсульта: обзор новых рекомендаций Американской ассоциации сердца и Американской ассоциации инсульта // Здоров'я України.- 2015.- березень (№5).- С. 40-41.

82. Вторичная профилактика ишемического инсульта / С.К. Евтушенко, С.В. Налетов, Я.Ю. Галаева, И.С. Евтушенко // Здоров'я України.- 2015.- лютий (№3).- 34.

83. Гострий період ішемічного інсульту: особливості діагностики та лікування / Н.К. Свиридова, В.Г. Середа, О.М. Микитей, А.А. Щербатий // Здоров'я України.- 2015.- лютий (№3).- С. 38-39.

84. Деменция на фоне применения Актовегина: быть или не быть? // Здоров'я України.- 2015.- січень (№1).- С. 31.

85. Дефицит магния и феномен стресса: неочевидные нюансы актуальной проблемы // Здоров'я України.- 2015.- квітенеь (№7).- С. 24-26.

86. Ерошкін О. Невралгія трійчастого нерва: радикальне вирішення проблеми / О. Ерошкін // Ваше здоров'я.- 2015.- 20 лютого (№7-8).- С. 21.

87. Московко С.П. Боли в спине: современный подход к диагностике и лечению / С.П. Московко // Здоров'я України.- 2015.- квітенеь (№7).- С. 31.

88. Пирадов М.А. Зеркальная терапия в нейрореабилитации / М.А. Пирадов, М.А. Назарова // Здоров'я України.- 2015.- лютий (№3).- С. 36.

89. Поворознюк В.В. Нейропатичний компонент болю при захворюваннях кістково-м’язової системи: огляд літератури та результати власних досліджень. Частина 1 / В.В. Поворознюк, Т.Є. Шинкаренко, У.І. Приймич // Новости медицины и фармации.- 2015.- №2.- С. 14-16.

90. Применение ницерголина в терапии когнитивных нарушений различной этиологии // Здоров'я України.- 2015.- березень (№6).- С. 3.

91. Сергеев А.В. Головная боль напряжения: современное состояние проблемы / А.В. Сергеев // Здоров'я України.- 2015.- квітень (№7).- С. 28-29.

92. Силантьева Т.С. Синдром боли в спине в практике врача-интерниста / Т.С. Силантьева // Здоров'я України.- 2015.- березень (№6).- С. 37-38.

НЕФРОЛОГІЯ

93. Дударь И.А. Возможности фитотерапии в лечении патологии мочевыделительной системы на первичном этапе медицинской помощи / И.А. Дударь, А.В. Шуляк, Е.Н. Лобода // Здоров'я України.- 2015.- березень (№6).- Сю 52-53.

94. Іванов Д. Хронічна хвороба нирок: як зупинити прогресування? / Д. Іванов // Ваше здоров'я.- 2015.- 3 квітня.- С. 22-23.

95. Мирцера: эффективный способ решения проблемы анемии у больных с хронической болезнью почек // Здоров'я України.- 2015.- лютий (№3).- С. 22.
ОНКОЛОГІЯ

96. Кешковська-Грудни А. Психоонкологія – наука про перемогу над раком / А. Кешковська-Грудни // Ваше здоров'я.- 2015.- 3 квітня.- С. 20-21.

97. Кортес Х. Майбутнє онкології – це індивідуалізація та персоналізація лікування / Х. Кортес // Ваше здоров'я.- 2015.- 20 лютого.- С. 22-23.

98. Онкологічна служба починається з профілактики // Ваше здоров'я.- 2015.- 15 травня.- С. 12-13.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

99. Каприщенко С.А. Хронический тонзиллит: представление о микробном пейзаже небных миндалин / С.А. Каприщенко, О.М. Колесникова // Здоров'я України.- 2015.- квітенеь (№8).- С. 50-51.

100. Козачок Н.Н. Оптимизация лечения острого риносинусита в современных условиях / Н.Н. Козачок, М.Н. Селюк, О.В. Селюк // Здоров'я України.- 2015.- лютий (№4).- С. 18-19.

101. Попович В.І. Гострий вірусний назофарингіт: особливості етіопатогенезу, клінічного перебігу та лікування в сучасних умовах / В.І. Попович // Здоров'я України.- 2015.- березень (№6).- С. 20-21.

102. Пухлик С.М. Гипертрофия шиловидных отростков: симптоматика, диагностика, варианты лечения / С.М. Пухлик, А.П. Щелкунов // Здоров'я України.- 2015.- березень (№6).- С. 22-23.

103. Старостина С.В. Местная противовоспалительная терапия при остром фарингите / С.В. Старостина // Новости медицины и фармации.- 2015.- №1.- С. 8-10.

104. Тимен Г.Э. Современные возможности диагностики и местного лечения фарингитов в детском возрасте / Г.Э. Тимен // Новости медицины и фармации.- 2015.- №1.- С. 14-15.

105. Тонзилофарингіт: керуй з розумом // Здоров'я України.- 2015.- лютий (№3).- С. 3.

106. Эффективное и безопасное лечение риносинуситов с позиции доказательной медицины / Н.Н. Козачок, М.Н. Селюк, Е.И. Ва-лигура [и др.] // Здоров'я України.- 2015.- квітень (№8).- С. 52-53.

ПЕДІАТРІЯ

107. Антипкин Ю.Г. Детская аллергология: от науки к практике / Ю.Г. Антипкин, Т.Р.Уманец // Здоров'я України.- 2015.- січень (№1).- С. 22-23.

108. Загадка невідкладного стану: шлунково-кишкові кровотечі у дітей // Ваше здоров'я.- 2015.- 23 січня.- С. 21.

109. Иммунофлазид в педиатрии – многолетний опыт применения // Новости медицины и фармации.- 2015.- №1.- С. 9.
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

110. Арутюнов А.Г. Место бактериальных лизатов в терапии рецидивирующих бактериальных инфекций / А.Г. Арутюнов, Д.О. Драгунов, А.В. Соколова // Здоров'я України.- 2015.- березень (№5).- С. 22-23.

111. Гаврисюк В.К. Гранулематоз с полиангиитом (гранулез Вегенера): клинические наблюдения / В.К. Гаврисюк, А.В. Литвиненко // Здоров'я України.- 2015.- квітенеь (№8).- С. 54-56.

112. Мостовой Ю.М. Гострий бронхіт: поради фахівця / Ю.М. Мостовой // Здоров'я України.- 2015.- лютий (№3).- С. 28.

113. Островський М.М. Стратегія використання азитроміцину та кларитроміцину в пульмонологічній практиці / М.М. Островський, О.І. Варунків // Здоров'я України.- 2015.- січень (№2).- С. 25-26.

114. Попович В.И. Рациональная антибиотикотерапия инфекций верхних и нижних дыхательных путей в вопросах и ответах / В.И. Попович, А.Я. Дзюблик, Ю.М. Мостовой // Здоров'я України.- 2015.- березень (№6).- С. 15-16.

115. Пробиотики в пульмонологии: необходимость или изли-шество? // Здоров'я України.- 2015.- квітенеь (№7).- С. 16-17.

116. Радченко О.М. Хронічне обструктивне захворювання легень: проблеми діагностики та лікування / О.М. Радченко // Новости медицины и фармации.- 2015.- №5.- С. 16-19.

117. Случай вторичного гиповентиляционного синдрома вследствие приема психотропных препаратов / В.К. Гаврисюк, А.В. Литвиненко, Е.А. Меренкова [и др.] // Здоров'я України.- 2015.- січень (№1).- С. 26-27.

118. Фещенко Ю.І. Оновлені 2014 року міжнародні документи щодо ведення хворих на бронхіальну астму / Ю.І. Фещенко // Здоров'я України.- 2015.- січень №1.- С. 18-19.

РЕВМАТОЛОГІЯ

119. Деформирующий остеоартроз: взгляд ведущих специалистов // Здоров'я України.- 2015.- березень (№6).- С. 54-55.

120. Колхицин в лечении подагрического артрита и реактивного артрита: прошлое или будущее // Новости медицины и фармации.- 2015.- №1.- С. 11.

121. Остеоартрит : новітні рекомендації // Ваше здоров'я.- 2015.- 6 лютого.- С. 22-23.

122. Сміян С.І. Хондропротектори: сучасний стан проблеми / С.І. Сміян // Здоров'я України.- 2015.- січень (№1).- С. 16-17.

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

123. Дядык А.И. Неотложная помощь при брадикардиях и тахикардиях / А.И. Дядык, А.Э. Багрий, О.А. Приколота // Новости медицины и фармации.- 2015.- №1.- С. 28-32.

124. Дядык А.И. Неотложная помощь при остром коронарном синдроме/инфаркте миокарда / А.И. Дядык, А.Э. Багрий, О.А. Приколота // Новости медицины и фармации.-2015.- №3.- С. 26-31.

125. Дядык А.И. Острая сердечная недостаточность / А.И. Дядык, А.Э. Багрий, О.А. Приколота // Новости медицины и фармации.- 2015.- №2.- С. 26-29.

126. Мостовой Ю.М. Биохимические маркеры кардиологических заболеваний / Ю.М. Мостовой, Т.В. Константинович, К.Д. Чичирельо-Константинович // Здоров'я України.- 2015.- квітенеь (№8).- С. 34-35.

127. Пархоменко А.Н. Проблема сердечной недостаточности как вызов современному обществу / А.Н. Пархоменко // Здоров'я України.- 2015.- січень (№1).- С. 12-13.

128. Приходько В.Ю. Симптоматическая ноотропная терапия в комплексном лечении больных с артериальной гипертензией / В.Ю. Приходько // Здоров'я України.- 2015.- квітенеь (№8).- С. 37.

129. Приходько В.Ю. Торасемід: нові та відомі раніше ключові аспекти правильного застосування в терапії хронічної серцевої недостатності / В.Ю. Приходько // Новости медицины и фар-мации.- 2015.- №2.- С. 3-4.

130. Радченко А.Д. Что такое рациональная комбинированная антигипертензивная терапия: ингибитор АПФ+антагонист кальция / А. Д. Радченко // Новости медицины и фармации.-2015.- №5.- С. 6-11.

131. Селюк М.Н. Статины в лечении пациентов высокого риска: как обеспечить быстрый эффект и длительную приверженность к терапии? / М.Н. Селюк // Здоров'я України.- 2015.- березень (№5).- С. 7-8.

132. Сиднофарм: оптимальный способ решения проблемы стенокардии // Здоров'я України.- 2015.- січень (№2).- С. 29.

133. Стресс и сердечно-сосудистые заболевания // Здоров'я України.- 2015.- квітенеь (№8).- С. 38-39.

134. Стрес-ехокардіографія – метод, перевірений Європейською медициною // Ваше здоров'я.- 2015.- 29 травня.- С. 20-21.

135. Тромбоэмболия легочной артерии: подходы к диагностике и лечению в 2015г / А.И. Дядык, А.Э. Багрий, О.А. Приколота, М.В. Хоменко // Новости медицины и фармации.- 2015.- №4.- С. 22-29.

136. Эффекты мексиприма у больных с артериальной гипертензией / М.Н. Долженко, А.О. Нудченко, С.З. Лурье [и др.] // Новости медицины и фармации.- 2015.- №1.- С. 3-5.

УРОЛОГІЯ

137. Вощула В.И. Метафилактика мочекаменной болезни / В.И. Вощула // Здоров'я України.- 2015.- лютий (№4).- С. 36-38.
ХІРУРГІЯ

138. Гудз І.М. Застосування Актовегіну в комплексному лікуванні хронічних порушень кровотоку в нижніх кінцівках / І.М. Гудз, О.І. Гудз // Здоров'я України.- 2015.- лютий (№3).- С. 19-20.

139. Кучин Ю.Л. Лікування болю в пацієнтів із травмою: огляд даних доказової медицини / Ю.Л. Кучин // Новости медицины и фармации.- 2015.- №1.- С. 14-15.

140. Пилипенко М.М. Британський досвід надання невідкладної допомоги постраждалим з тяжкою політравмою / М.М. Пилипенко // Новости медицины и фармации.- 2015.- №5.- С. 18-20.

Випуск 2

ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

1. Будущее семейной медицины в Украине : курс на активные реформы // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№19).- С. 37-38.

2. Каденко, О. Реформи повинні мати професійний супровід / О. Каденко // Ваше здоров'я.- 2015.- 16 жовтня.- С. 18-19.

3. Кутько, И.И. Проблемы и перспективы преобразования системы охраны здоровья на модели психиатрической службы / И.И. Кутько, О.А. Панченко, П.Т. Петрюк // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 12.- С 18-20.

4. Миронова, Г. Пацієнт із медичним заповітом. Як поводитися лікарю? / Г. Миронова // Ваше здоров'я.- 2015.- 30 жовтня.- С. 22-23.

5. Неробеев, В.Д. Редкие (орфанные) болезни в эпицентре проблем научно-технического прогресса и сфере коммерческих интересов фармацевтических компаний / В.Д. Неробеев // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 12.- С. 22-24.

6. Перевязкина, М.В. Эвтаназия : за или против? / М.В. Перевязкина // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 7.- С. 24-25.

7. Прокопчук, О.Л. Шляхи подолання демографічної та медичної кризи в Україні через систему сучасного реформування / О.Л. Прокопчук, О.І. Павленко // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 9.- С. 26-30.

8. Самойлова, В.А. Медична реформа : там, де живе правда / В.А. Самойлова // Здоров'я України.- 2015.- серпень (№15-16).- С. 49-50.

9. Самойлова, В.А. Медична реформа : там, де живе правда / В.А. Самойлова // Здоров'я України.- 2015.- вересень (№17).- С. 56.

10. Семейная медицина в Украине : современное состояние проблемы // Здоров'я України.- 2015.- листопад (№21).- С. 62-63.

11. Чи можлива в Україні європейська модель медичної допомоги при інсульті? // Ваше здоров'я.- 2015.- 30 жовтня.- С. 10-12.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

12. Бойчук, А.В. Мікст-інфекція в акушерстві й гінекології та сучасні підходи до її лікування / А.В. Бойчук // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 10.- С. 16-17.

13. Григорян, О.Р. Альтернативные методы терапии в климактерии у женщин с нарушениями углеводного обмена / О.Р. Григорян // Здоров'я України.- 2015.- травень (№10).- С. 42-43.

14. Кирильчук, М.Е. Применение препарата лактовит форте в предродовой подготовке беременных женщин / М.Е. Кирильчук // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 10.- С. 12-14.

15. Тихомиров, А.Л. Купирование мастодинии при гормональном лечении пациенток с миомой матки / А.Л. Тихомиров, А.А. Леденкова // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№20).- С. 68.

16. Эффективность и безопасность транексамовой кислоты при лечении тяжелых менструальных кровотечений // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 9.- С. 14-17.

АЛЕРГОЛОГІЯ

17. Аллергические заболевания : что нужно знать? // Здоров'я України.- 2015.- травень (№10).- С. 13-14.

18. Алергічні захворювання : епідеміологія, діагностика та лікування в умовах українських реалій // Здоров'я України.- 2015.- червень (№11-12).- С. 18-19.

19. Аллергический ринит : клинические рекомендации // Здоров'я України.- 2015.- червень (№11-12).- С. 21-22.

20. Бахерт, К. Биластин при аллергическом риноконъюнктивите и крапивнице / К. Бахерт, П. Куна, Т. Цубербир // Здоров'я України.- 2015.- серпень (№15-16).- С. 12-13.

21. Биластин : новый взгляд на антигистаминную терапию / Э. Ридоло, М. Монтаньи, Л. Бонзано [и др.] // Здоров'я України.- 2015.- травень (№10).- С. 8-9.

22. Гогунська, І.В. Алергія до кліщів домашнього пилу з позицій молекулярної алергології / І.В. Гогунська, О.О. Наумова // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№.20)- С. 48.

23. Зайков, С.В. Качество жизни пациентов с аллергическими заболеваниями / С.В. Зайков, А.Е. Богомолов, О.К. Яковенко // Здоров'я України.- 2015.- травень (№10).- С. 10-11.

24. Зайков, С.В. Нові можливості контролю та лікування хронічної кропив’янки / С.В. Зайков, А.Є. Богомолов, О.В. Катілов // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№20).- С. 45, 47.

25. Новые возможности в лечении аллергического ринита // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№20).- С. 6.

26. Руководство по применению биластина при лечении сим-птоматической аллергической крапивницы и риноконъюнктивита // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 9.- С. 3-5.

27. Федоскова, Т.Г. Антигистаминные препараты : мифы и реальность / Т.Г. Федоскова // Здоров'я України.- 2015.- серпень (№15-16).- С. 17.

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

28. Діагностика причин лихоманок невідомого генезу / І.П. Шлапак, М.В. Бондар, Л.А. Харченко [та ін.] // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 7.- С. 10-12.

29. Лечение кашля : практический подход // Новости медицины и фармации.- 2015.- №11.- С. 14-19.

30. Лечение острых респираторных инфекций и их осложнений на амбулаторном и госпитальном этапе // Здоров'я України.- 2015.- серпень (№15-16).- С. 5.

31. Метаанализ опубликованных исследований леводропропизина для лечения кашля у взрослых и детей // Новости медицины и фармации.- 2015.- №10.- С. 8-11.

32. Мощич, А.П. Лимфомиозот – биорегуляционный подход при различных заболеваниях в практике семейного врача / А.П. Мощич, О.А. Мощич // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 8.- С. 16-17.

33. Потеря массы тела и кахексия / П.Г. Кравчун, Л.А. Лапшина, В.И. Золотайкина, Е.Ю. Борзова // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 6.- С. 22-27.

34. Современная стратегия и тактика выбора антибиотика при лечении инфекций респираторного тракта // Здоров'я України.- 2015.- вересень (№18).- С. 40-41.

35. Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике заболеваний внутренних органов // Здоров'я України.- 2015.- травень (№10).- С. 32-33.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

36. Включение препарата висмута и эзомепразола в состав тройной схемы эрадикационной терапии : простой способ повышения эффективности лечения / И.В. Маев, А.А. Самсонов, С.А. Кочетов [и др.] // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№19).- С. 19-20.

37. Воспалительные заболевания кишечника : диагностировать и лечить стандартно или экстравагантно? // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№20).- С. 12-13.

38. Диарея, диарея… Стоит ли назначать пробиотик? // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№20).- С. 20-21.

39. Еремина Е.Ю. Лекарственные поражения печени / Е.Ю. Еремина // Здоров'я України.- 2015.- вересень (№17).- С. 46-48.

40. Как распознать болезнь Уиппла? Сложный клинический случай // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№20).- С. 16-17.

41. Неинвазивные тесты для оценки прогноза и тяжести заболевания печени // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№19).- С. 21-23.

42. Новейшие технологии в теоретической и клинической гастроэнтерологии / Ю.М. Степанов, И.Н. Скрыпник, Н.Б. Губергриц, И.Г. Палий // Здоров'я України.- 2015.- липень (№13-14).- С. 13-15.

43. Терапия при дивертикулярной болезни толстой кишки и гиперхолестеринемии / И. Комиссаренко, С. Левченко, С. Сильверстова, Т. Косачева // Здоров'я України.- 2015.- серпень (№ 15-16).- С. 36-37.

44. Тактика ведения больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с внепищеводными синдромами / В.В. Цуканов, А.В. Васютин, Ю.Л. Тонких [и др.] // Здоров'я України.- 2015.- вересень (№17).- С. 49.

45. Ферментная недостаточность поджелудочной железы : проблема и ее коррекция // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№20).- С. 18-19.

46. Харченко Н.В. Профилактика предраковых состояний желудка : о поиске нового и совершенствовании известного / Н.В. Харченко // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№19).- С. 15.

47. Щербинина М.Б. Билиарный рефлюкс в патогенезе ГЭРБ : терапевтическое значение урсодезоксихолевой кислоты / М.Б. Щербинина // Здоров'я України.- 2015.- червень (№11-12).- С. 14-16.

ГЕМАТОЛОГІЯ

48. Заместительная терапия рекомбинантным фактором ІХ : многоцентровое исследование современных подходов к выбору дозы в Италии // Здоров'я України.- 2015.- травень (№10).- С. 38-39.

49. Лечение гемофилии В : фокус на рекомбинантный фактор ІХ // Здоров'я України.- 2015.- серпень (№15-16).- С. 8.

ГЕРІАТРІЯ

50. Дворецкий, Л.И. Пожилой больной с острым и хроническим бронхитом : ключевые вопросы антибактериальной терапии / Л.И. Дворецкий // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№20).- С. 42-44.

51. Никберг И.И. Психическое здоровье человека в третьем возрасте / И.И. Никберг // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 7.- С. 28-29.

52. Особливості патогенезу вертебральних переломів у пацієнтів похилого віку / В.В. Поворзнюк, О.І. Німкумай, С.Ю. Калініна [та ін.] // Здоровье женщины.- 2015.- жовтень (№19) .- С. 28-29.

ДЕРМАТОЛОГІЯ

53. Анфилова М.Р. Выбор препарата для местного лечения угревой болезни / М.Р. Анфилова // Здоров'я України.- 2015.- вересень (№17).- С. 43.

54. Атопический дерматит : знаете ли Вы, что… // Здоров'я України.- 2015.- серпень (№15-16).- С. 23-24.

55. Бактериальные инфекции как осложнения дерматитов и дерматозов : возможности профилактики // Здоров'я України.- 2015.- серпень (№15-16).- С. 29.

56. Вайнкл, А. Современные подходы к ведению розацеа / А. Вайнкл, В. Доктор, Дж. Эмер // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№20).- С. 52-53.

57. Дерматомикозы : современное состояние проблемы // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№20).- С. 49.

58. Диагностика и лечение акне в практике семейного врача // Здоров'я України.- 2015.- серпень (№15-16).- С. 27-28.

59. Коган Б.Г. Цукровий діабет та грибкові інфекції : етіотропна терапія мікозів стоп / Б.Г. Коган // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№19).- С. 48-49.

60. Кушнир В.А. Методика обследования пациентов с невусами и меланомой кожи / В.А. Кушнир, А.В. Катилов, С.А. Магдебура // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№19).- С. 52-54.

61. Руководство по ведению онихомикозов // Здоров'я України.- 2015.- серпень (№15-16).- С. 31-32.

62. Сравнение эффективности сертаконазола и клотримазола в лечении грибковой инфекции кожи // Здоров'я України.- 2015.- серпень (№15-16).- С. 22.

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

63. Кравчун, Н.А. Диабетическая нейропатия : результаты многоцентрового исследования STEP В украинской популяции / Н.А. Кравчун, И.В. Чернявская // Здоров'я України.- 2015.- травень (№10).- С. 34-36.

64. Маньковский, Б.Н. Основные принципы инфузионной терапии при осложнениях сахарного диабета / Б.Н. Маньковский // Здоров'я України.- 2015.- листопад (№21).- С.18-19.

65. Ожирение : его тайны и парадоксы // Здоров'я України.- 2015.- листопад (№21).- С. 21-22.

66. Роль современных сахароснижающих и антиоксидантных препаратов в фармакотерапии сахарного диабета 2-го типа и его осложнений // Новости медицины и фармации.- 2015.- №8.- С. 10-14.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

67. Дуда, О.К. Коронавірусні інфекції : загроза людству з Близького Сходу спричинена MERS-CoV? / О.К. Дуда, Л.П. Коцюбайло // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 9.- С. 18-21.

68. Дуда, О.К. Коронавірусні інфекції : загроза з Близького Сходу спричинена MERS-CoV? / О.К. Дуда, Л.П. Коцюбайло // Здоров'я України.- 2015.- вересень (№17).- С. 57-58.

69. Попович, С.В. Энгистол – возможности биорегуляционного подхода при вирусных заболеваниях / С.В. Попович // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 11.- С. 8-9.

70. Симптоматическая терапия острых респираторных заболеваний : осмысливая доказательства // Здоров'я України.- 2015.- листопад (№22).- С. 17-18.

71. Сучасні схеми лікування хворих на гепатит С // Ваше здоров'я.- 2015.- 30 жовтня.- С. 16-17.

72. Хрянин А.А. Архаизмы и модерн в диагностике и лечении хламидийной инфекции / А.А. Хрянин // Здоров'я України.- 2015.- серпень (№15-16).- С. 38-39.

НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ

73. Берсенев, В.А. Энцефаломерия / В.А. Берсенев // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 11.- С. 24-25.

74. Боль в спине. Как предупредить ее хронизацию? // Новости медицины и фармации.- 2015.- №11.- С. 8-9.

75. Загуровский, В.М. Стресс и его последствия (догоспитальный и ранний госпитальный этапы) / В.М. Загуровский // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 6.- С. 12-16.

76. Європейський консенсус щодо діагностики та лікування фіброзно-м’язової дисплазії // Новости медицины и фармации.- 2015.- №10.- С. 24-29.

77. Євтушенко, С.К. Прояви ураження нервової системи у ВІЛ-інфікованих і стратегія подальшого спостереження / С.К. Евтушенко, О.М. Єфіменко // Новости медицины и фармации.- 2015.- №10.- С. 20-22.

78. Келтикан в терапии периферических нейропатий // Здоров'я України.- 2015.- вересень (№18).- С. 34-35.

79. Кутько, И.И. Депрессии (актуальные проблемы синдромологической и нозологической диагностики, лечения, реабилитации и профилактики на современном этапе) / И.И. Кутько, О.А. Панченко, А.Н. Линев // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 8.- С. 20-23.

80. Кутько, И.И. Психосоматические расстройства: актуальные проблемы на современном этапе (нейродинамика, синдромология, терапия) / И.И. Кутько, О.А. Панченко, А.Н. Линев // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 6.- С. 18-21.

81. Рекомендации по первичной профилактике инсульта // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 12.- С. 24-29.

82. Труфанов, Є. Хвороба Паркінсона – як не помилитися в діагностиці? / Є. Труфанов // Ваше здоров'я.- 2015.- 10 липня.- С. 22.

83. Эффективность цитиколина при нетравматическом внутримозговом кровоизлиянии // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№19).- С. 35.

НЕФРОЛОГІЯ

84. Иванов, Д.Д. Применение препаратов гиалуроновой кислоты в терапии хронического цистита / Д.Д. Иванов, Я.А. Домбровский // Новости медицины и фармации.- 2015.- №8.- С. 8-10.

85. Питання діагностики хронічної хвороби нирок (за матеріалами NICE, 2014) // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 8.- С. 28-31.

86. Применение золотарника обыкновенного, хвоща полевого и лапчатки гусиной (солидагорен) для лечения заболеваний мочевыводящих путей // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 6.- С. 12-17.

ОНКОЛОГІЯ

87. Павлик, С.В. Огляд сучасних рекомендацій щодо ведення пацієнтів з інфекційними ускладненнями при фебрильній нейтропенії / С.В. Павлик, Г.І. Климнюк, О.В. Шайда // Здоров'я України.- 2015.- вересень (№17).- С. 39-42.

88. Рак щитоподібної залози. На роздоріжжі рішень // Ваше здоров'я.- 2015.- 30 жовтня.- С. 18-19.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

89. Клинический потенциал Тантум Верде в лечении воспалительных заболеваний глотки у детей // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 11.- С. 6-7.

90. Концепция фитониринга : новый подход к терапии риносинусита // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№19).- С. 70-71.

91. Попович, В.І. Сучасні погляди на етіологію, діагностику та лікування гострих тонзилофарингітів / В.І. Попович // Здоров'я України.- 2015.- листопад (№21).- С. 32-33.

92. Пухлик, С.М. Фармакотерапия ЛОР-заболеваний у беременных / С.М. Пухлик, О.В. Титаренко, В.В. Колесниченко // Здоров'я України.- 2015.- листопад (№22).- С. 54-57.

ПЕДІАТРІЯ

93. Белоусова, О.Ю. Коррекция нарушений моторно-эвакуаторной функции у детей / О.Ю. Белоусова // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№19).- С. 27.

94. Гляделова, Н.П. Комбинированные растительные препараты в лечении респираторных заболеваний верхних дыхательных путей у детей / Н.П. Гляделова // Здоров'я України.- 2015.- вересень (№18).- С. 44-45.

95. Головная боль у детей : возможности патогенетического лечения // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№20).- С. 67.

96. Коррекция нарушений моторно-эвакуаторной функции кишечника у детей раннего возраста // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 11.- С. 10-12.

97. Марушко, Ю.В. Клинические аспекты использования и дозозависимые эффекты ибупрофена в педиатрии / Ю.В. Марушко, М.Г. Горянская, Е.Ю. Марушко // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 8.- С. 6-8.

98. Марушко, Ю.В. Лихорадка у детей : антипиретическая терапия / Ю.В. Марушко // Здоров'я України.- 2015.- листопад (№21).- С. 48-49.

99. Пипа, Л.В. Сучасні уявлення про розвиток недіабетичних кетоацидозів у дітей. Частина 1 (аналітичний огляд літератури) / Л.В. Пипа, В.Р. Леньга, В.І. Руда // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 10.- С. 14-15.

100. Современная антибиотикотерапия в практике педиатра // Здоров'я України.- 2015.- червень (№11-12).- С. 31.

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

101. Зайков, С.В. Бронхіальна астма та спорт: виклик чи вирок? / С.В. Зайков, П.В. Гришило, А.П. Гришило // Здоров'я України.- 2015.- травень (№10) - С. 24-25,27.

102. Кашель : як і чим лікувати? // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№20).- С. 32-33.

103. Максимов, М.Л. Подходы к фармакотерапии внебольничной пневмонии. Обзор современных рекомендаций / М.Л. Максимов, Е.В. Каннер // Новости медицины и фармации.- 2015.- №8.- С. 12-14.

104. Место метилксантинов в терапии бронхообструктивных заболеваний // Здоров'я України.- 2015.- вересень (№17).- С. 51.

105. Роль эрдостеина в лечении хронической обструктивной болезни легких // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 12.- С. 6-10.

106. Синопальников, А.И. Диагностика и лечение тяжелой внебольничной пневмонии у взрослых : основные положения / А.И. Синопальников // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№19).- С. 63-65.

107. Юдина, Л.В. Диагностика и лечение негоспитальной пневмонии : методам проб и ошибок? / Л.В. Юдина // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№20).- С. 34-35.
РЕВМАТОЛОГІЯ

108. Алексеева, Л.И. Рекомендации по ведению больных остеоартрозом коленных суставов в реальной клинической практике / Л.И. Алексеева // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№20).- С. 60-61.

109. Бур’янов, О.А. Сучасні підходи до систематичного комплексного лікування хворих на дегенеративно-дистрофічні ураження хребта / О.А. Бур’янов, Т.М. Омельченко // Здоров'я України.- 2015.- вересень (№18).- С. 24-26.

110. Вопросы ведения больных с остеоартритом и коморбидностью в общей врачебной практике // Здоров'я України.- 2015.- серпень (№15-16).- С. 44-45.

111. Головач, І.Ю. Остеоартрит, індукований ожирінням : мультифакторіальні асоціації та провідна роль адипокінів, дисліпідемії й механічного навантаження / І.Ю. Головач // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 9.- С. 14-16.

112. Остеоартрит. Краткое руководство в помощь клиницисту // Здоров'я України.- 2015.- вересень (№18).- С. 27-28.

113. Силантьева, Т.С. Современные подходы к лечению подагры : ревматолог – врачу общей практики / Т.С. Силантьева // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№19).- С. 31-32.

114. Сучасні підходи до діагностики та лікування ревматичних хвороб // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№20).- С. 56-58.

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

115. Артеріальна гіпертензія та ожиріння / О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, О.Ю. Кулик [та ін.] // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№19).- С. 33.

116. Князькова, И.И. Сердечно-сосудистый риск и гиперлипидемия / И.И. Князькова // Здоров'я України.- 2015.- жовтень (№20).- С. 3-4.

117. Лечение артериальной гипертензии у пациентов с ишемической болезнью сердца // Новости медицины и фармации.- 2015.- №8.- С. 22-26.

118. Лечение артериальной гипертензии у пациентов с ишемической болезнью сердца // Новости медицины и фармации.- 2015.- №9.- С. 26-29

119. Лечение артериальной гипертензии у пациентов с ишемической болезнью сердца // Новости медицины и фармации.- 2015.- №11.- С. 25-29.

120. Мищенко, Л.А. Артериальная гипертензия и метаболический синдром: как отразить двойной удар? / Л.А. Мищенко // Здоров'я України.- 2015.- вересень (№17).- С. 3-4.

121. Мостовой, Ю.М. Ехокардіографія в практиці сімейного лікаря. Основи методу та діагностична цінність / Ю.М. Мостовой, Л.В. Распутіна, А.В. Діденко // Здоров'я України.- 2015.- вересень (№17).- С. 32-34.

122. Нейроциркуляторная дистония. Актуальные вопросы и ответы / Г.В. Дзяк, А.М. Василенко, В.А. Потабашний, С.А. Шейко // Здоров'я України.- 2015.- липень (№13-14).- С. 47-49.

123. Острый инфаркт миокарда. Краткое руководство в помощь клиницисту // Здоров'я України.- 2015.- вересень (№17).- С. 20-21.

124. Професійні хвороби сердця та судин // Ваше здоров'я.- 2015.- 4 вересня.- С. 22-23.

125. Руководство по модификации образа жизни для снижения сердечно-сосудистого риска // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 6.- С. 18-21.

126. Руководство по модификации образа жизни для снижения сердечно-сосудистого риска // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 7.- С. 22-25.

127. Тромбозы, эмболии и неотложные сердечно-сосудистые состояния // Здоров'я України.- 2015.- вересень (№17).- С. 30-31.

128. Хвороба Фабрі з ураженням серця : клінічний випадок та огляд проблеми / М.І. Лутай, С.В. Федьків, О.О. Немчина [та ін.] // Здоров'я України.- 2015.- вересень (№17).- С. 14-16.

УРОЛОГІЯ

129. Борис, Ю.Б. Медикаментозне лікування симптомів доброякісної гіперплазії передміхурової залози / Ю.Б. Борис // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 6.- С. 8-9.

130. Пасєчников, С.П. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози : нові можливості терапії і профілактики / С.П. Пасєчников // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 7.- С. 6-7.

131. Различные аспекты инфекций мочевых путей // Здоров'я України.- 2015.- липень (№13-14).- С. 34-35.

ХІРУРГІЯ

132. Как обоснованно сделать предположение о наличии тромбоэмболии легочных артерий : насколько помогают диагностические шкалы / А.В. Миронов, С.Г. Леонтьев, Ф.С. Устинов [и др.] // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 10.- С. 18-20.

133. Ломей, Я.І. Сторонні предмети кишечника як маска чи хибний діагноз гострого апендициту / Я.І. Ломей, В.О. Олексовський, Ю.Я. Ломей // Новости медицины и фармации.- 2015.- № 9.- С. 21.