ОРГАНІЗАТОРАМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 2015

(Поточний список. 2015р. Вип. 1.)

 1. Алієв Т. Амбулаторне лікування - 2015: Пільги на ліки / Т. Алієв // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №3.- С. 17-21.
 2. Алієв Т. Ведення обліку лікарських засобів і медичних виробів / Т. Алієв // Практика управління медичним закладом.- 2014.- №11.- С. 58-65.
 3. Алієв Т. Укладення контракту з керівником закладу охорони здоров'я / Т. Алієв // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №2.- С. 80-84.
 4. Беденко-Зваридчук Е. Организация работы кабинета МРТ / Е. Беденко-Зваридчук // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №2.- С. 30-33.
 5. Беденко-Зваридчук Е. Правомірність надання згоди на медичне втручання неповнолітньою особою / Е. Беденко-Зваридчук // Український медичний вісник.- 2014.- №10.- С. 10-14.
 6. Бєлікова І. Ятрогенія як вид лікарської помилки / І. Бєлікова // Управління закладом охорони здоров'я.- 2014.- №11.- С. 54-60.
 7. Гавриленко Л. Гарантії та компенсації для працівників на час навчання на курсах підвищення кваліфікації / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №2.- С. 26-29.
 8. Голеусова Г. Зміни у пенсійному законодавстві / Г. Голеусова // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №2.- С. 39-41.
 9. Глухова О. Розроблення та впровадження системи управління якістю в закладах охорони здоров'я / О. Глухова, К. Карандєєв, О. Трескунов // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №1.- С. 24-31.
 10. Денисов И. Конкурентоспособность частых амбулаторно-поликлинических учреждений / И. Денисов, А. Волнухин, А. Резе // Врач.- 2014.- №12.- С. 84-87.
 11. Клименко О. Посадова інструкція лікаря з променевої терапії / О. Клименко // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №3.- С. 70-76.
 12. Клименко О. Посадова інструкція лікаря приймальної палати (відділення) / О. Клименко // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №2.- С. 48-55.
 13. Кінтер О. Порядок надання та оплати відпусток медичним працівникам / О. Кінтер // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 1.- С. 79-83.
 14. Лепешина О. Основні зміни на приватному ринку медичних послуг в Україні / О. Лепешина // Прак-тика управління медичним закладом.- 2015.- №2.- С. 56-63.
 15. Марухно Ю. Отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів / Ю. Марухно, Л. Дяченко // Управління закладом охорони здоров'я.- 2014.- №12.- С. 11-28.
 16. Маценко Т. Правильність оформлення лікаря-хірурга за основною посадою і за сумісництвом / Т. Маценко // Практика управління медичним закладом.- 2014.- №11.- С. 33-35.
 17. Меленко А. Правове регулювання пластичної хірургії в Україні / А. Меленко // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №1.- С. 18-23.
 18. Меленко А. Укладання трудового договору з працівником: зміни у законодавстві / А. Меленко // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №2.- С. 85-89.
 19. Миронова Г. Право пацієнта на відмову від лікування у невідкладних випадках / Г. Миронова // Управління закладом охорони здоров'я.- 2014.- №12.- С. 62-67.
 20. Модель професійного психологічного добору кандидатів на посаду головного лікаря закладу охорони здоров'я // Інформаційний лист, Вип.9 "Соціальна медицина"-К.: Укрмедпатентінформ.- 2013.- 4с.
 21. Морєва О. Зміни у штатних нормативах центру первинної медико-санітарної допомоги та його структурних підрозділів / О. Морєва // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №1.- С. 78-85.
 22. Мочалов Ю. Відродження шкільної стоматології – нагальна потреба системи охорони здоров'я України / Ю. Мочалов // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №2.- С. 64-71.
 23. Олійник А. Відповідальність за корупційні правопорушення в органах та закладах охорони здоров'я / А. Олійник // Управління закладом охорони здоров'я.- 2014.- №11.- С. 14-26.
 24. Олійник А. Вимоги антикорупційного законодавства щодо спільної роботи родичів у закладах охорони здоров'я / А. Олійник // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №1.- С. 20-30.
 25. Піднебесна Т. Юридичні аспекти отримання благодійних внесків закладами охорони здоров'я / Т. Піднебесна // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №1.- С. 58-60.
 26. Пилипець Я. Стан та проблеми реформування системи екстреної медичної допомоги в Україні / Я. Пилипець, А. Пилипець // Главный врач.- 2014.- №11.- С. 28-31.
 27. Про організацію проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола: Наказ МОЗ України №770 від 24.10.2014 // Управління закладом охорони здоров'я.- 2014.- №12.- С. 72-73.
 28. Рожков А. Завдання керівників медичних закладів щодо забезпечення цивільного захисту / А. Рожков // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №3.- С. 55-63.
 29. Саврова О. Звільнення працівника за виявлену невідповідність займаній посаді: покроковий алгоритм / О. Саврова // Управління закладом охорони здоров'я.- 2014.- №11.- С. 61-67.
 30. Турчин О. Сертифікація закладу щодо відповідності системи управління якістю вимогам національного стандарту / О. Тулчин // Довідник головної медичної сестри.- 2015.- №3.- С. 60-61.
 31. Федоренко М. Аварійне освітлення закладів охорони здоров'я / М. Федоренко // Управління закладом охорони здоров'я.- 2014.- №9.- С. 24-33.
 32. Хильчук В. Роль соціальних медіа у вітчизняній медицині: виклики свогодення і майбутнього / В. Хильчук // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №1.- С. 31-37.
 33. Ходош Э.М. Больничная койка: европейский опыт сокращения / Э.М. Ходош // Новости медицины и фармации.- 2015.- №1.- С. 26-28.
 34. Худошина О. Порядок здійснення контролю якості медичної допомоги у закладах охорони здоров'я / О. Худошина // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №1.- С. 9-14.
 35. Шишацька Н.Ф. Розвиток орієнтації систем охорони здоров'я на пацієнтів / Н.Ф. Шишацька // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2014.- №4.- С. 72-75.
 36. Школьна Н. Нормативно-правове регулювання використання пуповинної крові та плаценти / Н. Школьна // Практика управління медичним закладом.- 2014.- №11.- С. 41-47.
 37. Школьна Н. Юридична відповідальність приватних медичних лабораторій за хибні результати досліджень / Н. Школьна // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №2.- С. 6-11.
 38. Шудра Т. Оформлюємо пакет документів для акредитації закладу: охорона праці / Т. Шудра // Довідник головної медичної сестри.- 2015.- №3.- С. 34-37.
 39. Шудра Т. Оформлюємо пакет документів для акредитації закладу: права, обов'язки та безпека пацієнтів / Т. Шудра // Довідник головної медичної сестри.- 2015.- №3.- С. 38-41.
 40. Шудра Т. Оформлюємо пакет документів для акредитації закладу: санітарно-епідемічне благополуччя / Т. Шудра // Довідник головної медичної сестри.- 2014.- №12.- С. 13-19.
 41. Юдіна О. Порядок ведення деяких форм медичної документації у стаціонарних закладах охорони здоров'я / О. Юдіна // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №2.- С.- 16-31.
 42. Яковенко І.В. Методологічно-правові основи та особливості загальнообов'язкового державного страхування / І.В. Яковенко // Главный врач.- 2014.- №12.- С. 48-53.

  ІННОВАЦІЇ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я
 43. Алієв Т. Новації щодо інвентаризації у бюджетних медичних закладах / Т. Алієв // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №1.- С. 52-57.
 44. Беденко-Зваридчук О. Люстрація в медицині (у запитаннях) / О. Беденко-Зваридчук // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №1.- С. 9-17.
 45. Вплив методів фінансування лікарень на адекватність медичної допомоги (на прикладі хірургічних відділень // Інфрмаційний лист, Вип.8 "Соціальна медицина".- К.: Укрмедпатентінформ.- 2013.- 4с.
 46. Електронна реєстратура // Главный врач.- 2014.-№11.- С. 37-38.
 47. Костюкевич А. Медична інформація у мережі інтернет / А. Костюкевич // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №1.- С. 66-72.
 48. Осташко В. Впровадження інформаційних технологій у вітчизняну галузь охорони здоров'я / В. Осташко // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №2.- С. 70-74.
 49. Риков С. Вітчизняні інноваційні розробки в офтальмології / С. Риков, А. Сенякіна, М. Шевколенко // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №1.- С. 48-50.
 50. Томачинська Л. Оформлення патентів у галузі охорони здоров'я / Л. Томачинська, С. Томачинський // Управління закладом охорони здоров'я.- 2014.- №12.- С. 49-61.
 51. Чекменев К. Разработка сайта медицинских услуг (в вопросах и ответах) / К. Чекменев // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №3.- С. 64-69.
 52. Шевченко М.В. Пілотний проект реформування системи охорони здоров'я (застосування елементів програмно-цільового методу, перехід до стратегічних закупівель) / М.В. Шевченко, Г.О. Слабкий // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2014.- №4.- С. 17-21.
 53. Янєв О. Електронні державні закупівлі в Україні: тенденції реформування / О. Янєв // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №1.- С. 6-8.

  СТРАХОВА МЕДИЦИНА
 54. Вороненко Ю.В. Запровадження бюджетно-страхової медицини на принципах державно-приватного патнерства / Ю.В. Вороненко, А.В. Скороход // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2014.- №2.- С. 79-83.
 55. Медичне страхування // Головна медична сестра.- 2014.- №12.- С. 37-45.

(Поточний список. 2015р. Вип. 2.)

 1. Беденко-Зваридчук, О. Ліцензування медичної практики: новели 2015 року / О. Беденко-Зваридчук // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №5-6.- С. 7-17.
 2. Будник, Т. Атестація педіатра на другу кваліфікаційну категорію / Т. Будник // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №3.- С. 25-27.
 3. Гончарова, В. Донори-медики: пільги та гарантії в обмін на кров / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №5-6.- С. 87-93.
 4. Дії керівника закладу охорони здоров'я щодо покинутих, підкинутих чи залишених батьками у закладі дітей / В. Біла, Ю. Нікітіна, Л. Сазоненко [та ін.] // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №6.- С. 28-36.
 5. Зукін, В. Стратегії збільшення пацієнтопотоку приватного медичного центру / В. Зукін // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №4.- С. 48-51.
 6. Ісаєв, Р. Підтвердження витрат на відрядження приватного медичного закладу / Р. Ісаєв // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №5-6.- С. 36-41.
 7. Клименко О. Посадова інструкція лікаря-педіатра / О. Клименко // Практика управління медичним закладом.- 2014.- №11.- С. 50-56.
 8. Меленко, А. Особливості окремих умов договору оренди / А. Меленко // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №5-6.- С. 18-28.
 9. Миронова, Г. Лікарська помилка: неосудне упущення або карне діяння / Г. Миронова // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №3.- С. 38-45.
 10. Миронова, Г. Юридична відповідальність за незалежне надання медичної допомоги / Г. Миронова // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №5.- С. 20-28.
 11. Олійник, А. Відповідальність медичних працівників за порушення прав пацієнта у сфері протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу / А. Олійник // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №4.- С. 32-44.
 12. Олійник, А. Обмеження щодо роботи близьких осіб у закладі охорони здоров'я: Відповіді на запитання / А. Олійник // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №3.- С. 34-37.
 13. Паньків, Я. Демобілізація: основні правові аспекти і допуск демобілізованого працівника до роботи / Я. Паньків // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №5-6.- С. 42-49.
 14. Пількевич, О. Вимоги до розміщення, облаштування та організації роботи рентгенівського кабінету / О. Пількевич, С. Пількевич // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №5.- С. 38-50.
 15. Рожков, А. Основні засоби захисту у медичних закладах / А. Рожков // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №5-6.- С. 65-69.
 16. Семчишина, Г. Участь медичних працівників у проведенні військово-лікарської експертизи призовників / Г. Семчишина // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №3.- С. 46-59.
 17. Смольянінов, А. Правила перебування пацієнтів у закладі охорони здоров'я / А. Смольянінов // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №6.- С. 10-17.
 18. Хімка, М. Відповідальність посадових осіб закладів охорони здоров'я за порушення бюджетного законодавства / М. Хімка // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №4.- С. 18-30.
 19. Хімка, М. Інспектування закладів охорони здоров'я Державною фінансовою інспекцією України / М. Хімка // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №3.- С. 18-32.
 20. Юдіна, О. Порядок ведення деяких форм медичної документації у амбулаторно-поліклінічних закладах / О. Юдіна // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №6.- С. 18-27.

  ІННОВАЦІЇ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я
 21. Корецький, В. Стратегічний менеджмент діяльності закладів охорони здоров'я / В. Корецький, Н. Орлова // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №5-6.- С. 50-55.
 22. Свінціцький, А.С. Актуальні питання щодо впровадження медичних інноваційних технологій у закладах охорони здоров'я / А.С. Свінціцький, О.І. Висоцька // Практикуючий лікар.- 2015.- №1.- С. 7-13.
 23. Хильчук, В. Консультування пацієнтів закладів охорони здоров'я через інтернет / В. Хильчук // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №3.- С. 60-68.
 24. Чекменев, К. Адаптивный дизайн, мобильная версия веб-сайта: преимущества и недостатки / К. Ченкменев // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №5-6.- С. 98-105.
 25. Чекменев, К. Выбор разработчиков медицинского сайта / К. Чекменев // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №4.- С. 52-55.

  СТРАХОВА МЕДИЦИНА
 26. Вороненко, Ю.В. Запровадження бюджетно-страхової медицини на принципах державно-приватного партнерства / Ю.В. Вороненко, А.В. Скороход // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2014.- №2.- С. 79-83.
 27. Мочалов, Ю. Розбудова системи обов’язкового медичного страхування: досвід Республіки Молдова / Ю. Мочалов // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №4.- С. 56-64.

  (Поточний список. 2015р. Вип. 3.)
 1. Алієв, Т. Вимушені переселенці: проблеми працевлаштування у медичному закладі / Т. Алієв // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №9.- С. 56-60.
 2. Алієв, Т. Переоцінка основних засобів бюджетного медичного закладу / Т. Алієв // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 7.- С. 22-30.
 3. Беденко-Зваридчук, О. Працевлаштування лікаря-терапевта до інфекційної лікарні / О. Беденко-Зваридчук // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 9.- С. 44-47.
 4. Беденко-Зваридчук, О. Статус Інвалід війни для постраждалих під час подій Революції Гідності / О. Беденко-Зваридчук // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 9.- С. 52-55.
 5. Гавриленко, Л. Норма робочого часу лікаря загальної практики – сімейної медицини ЦПМСД / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 7.- С. 86-88.
 6. Гончарова, В. Які довідки про зарплату може видати медичний заклад / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 9.- С. 80-89.
 7. Діяльність лікувально-профілактичних установ і організація заходів щодо забезпечення безпеки при загрозах терористичних актів / І.В. Кочін, С.В. Горпенко, Д.О. Трошин [та ін.] // Медицина неотложных состояний.- 2015.- №4.- С. 105-111.
 8. Єніна, Г. Аналіз та прогнози щодо ринку медичного обладнання в Україні / Г. Єніна // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 7.- С. 69-73.
 9. Жар, Д. Покладання обов'язків опікуна недієздатного пацієнта на медичний заклад / Д. Жар // Управ-ління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №9.- С. 38-50.
 10. Іванченко, І. Військоваа служба в особливий період: компенсація з держбюджету за кожного мобілізованого / І. Іванченко // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 7.- С. 9-15.
 11. Ісаєв, Р. Основні засоби приватного медичного закладу: вартісна межа підвищенна / Р. Ісаєв // Прак-тика управління медичним закладом.- 2015.- № 9.- С. 62-68.
 12. Короленко, В. Організація проведення диспансеризації та контроль за її ефективністю / В. Короленко, Л. Дяченко // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 7.- С. 26-41.
 13. Левадський, І. Списуємо лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню / І. Левадський // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 9.- С. 72-76.
 14. Лемішко, Б. Досвід управління якістю профілактичної допомоги у закладі сімейної медицини / Б. Лемішко // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 8.- С. 60-66.
 15. Малець, А. Порядок виходу на пенсію за вислугу років для медичних працівників / А. Малець // Прак-тика управління медичним закладом.- 2015.- № 9.- С. 94-95.
 16. Меленко, А. Оренда житлового приміщення для здійснення приватної медичної практики / А. Меленко // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 9.- С. 7-15.
 17. Мочалов, Ю. Співпраця закладів охорони здоров'я зі страховими організаціями: сучасний стан в Україні / Ю. Мочалов // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 7.- С. 54-64.
 18. Нахмедова, А. Судово-медична експертиза кримінальних правопорушень лікарів / А. Нахмедова // Уп-равління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 9.- С. 26-37.
 19. Паньків, Я. Військовий облік працівників. Що має знати работодавець / Я. Паньків // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 4.- С. 38-47.
 20. Паньків, Я. Приймаєте працівника на роботу? Спочатку повідомте про це Державну фіскальну службу / Я. Паньків // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 9.- С. 26-34.
 21. Пушенко, Н. Вплив атестації на зарплату лікарів / Н. Пушенко // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 7.- С. 22-25.
 22. Рогальський, І.О. Антикорупційні заходи при побудові нової системи охорони здоров'я: досвід республіки Польща / І.О. Рогальський, Н.М. Каменюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2015.- №1.- С. 42-46.
 23. Сельченкова, С. Нові Правила організації діловодства та архівного зберігання документів / С. Сельченкова // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 9.- С. 10-19.
 24. Серговский, А. Технологии медицины будущего / А. Серговский // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 7.- С. 65-68.

  ІННОВАЦІЇ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я
 25. Зукін, В. Особливості підготовки бізнес-планів медичних закладів / В. Зукін // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 8.- С. 48-57.
 26. Колісник, Т. Здійснення закупівель поліклініками за власні находження / Т. Колісник // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 7.- С. 86-87.
 27. Меленко, А. Угода користувача на сайті медичного закладу / А. Меленко // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 8.- С. 7-11.
 28. Перепічай, О. Медичний сайт – важливий інструмент побудови успішного медичного центру / О. Перепічай // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 7.- С. 42-45.
 29. Роль фахівців системи менеджменту якості у впровадженні стандартизування / В. Біла, Ю. Нікітіна, Л. Сазоненко [та ін.] // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 8.- С. 20-24.
 30. Семчишина, Г. Електронний документообіг у закладі охорони здоров'я: аналізуємо законодавство / Г. Семчишина // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 7.- С. 62-75.
 31. Хильчук, В. Блоги лікарів як засіб поширення медичної інформації та залучення пацієнтів до цілей охорони здоров'я / В. Хильчук // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 7.- С. 51-59.
 32. Хильчук, В. Вибір стратегії та підбір команди для представництва у соціальних медіа закладу охорони здоров'я / В. Хильчук // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 9.- С. 78-86.
 33. Хитрова, Е. Автономизация лечебных учреждений. Чего ждать? / Е. Хитрова // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 7.- С. 74-79.

  (Поточний список. 2015р. Вип. 4.)
 1. Алієв, Т. Інвентаризація у медичних закладах : новації у процедурі / Т. Алієв // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 11.- С. 21-29.
 2. Беденко-Зваридчук, О. Перекваліфікація лікаря-інфекціоніста / О. Беденко-Зваридчук // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 10.- С. 34-36.
 3. Беденко-Зваридчук, О. Працевлаштування лікарів-інтернів (у запитаннях і відповідях) / О. Беденко-Зваридчук // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 10.- С. 90-96.
 4. Бєлікова, І. Проведення занять із медичним персоналом щодо дотримання конфіденційності інформації про пацієнта / І. Бєлікова // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 10.- С. 30-38.
 5. Бірюкова, О. Педагогічний стаж лікаря, який викладає в коледжі / О. Бірюкова // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 10.- С. 32-33.
 6. Гавриленко, Л. Норма робочого часу лікаря загальної практики – сімейної медицини ЦПМСД / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 7.- С. 86-88.
 7. Гончарова, В. Сумісництво у медичному закладі / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 11.- С. 50-60.
 8. Гузько, Р. Нові правила поводження з медичними відходами у закладах охорони здоров'я / Р. Гузько // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 10.- С. 9-17.
 9. Калашников, Н.А. Аспекты взаимодействия пациента и врача, возможность их оптимизации в медицинской практике / Н.А. Калашников, С.Н. Куница // Український медичний вісник.- 2015.- №9.- С. 42-45.
 10. Кільчицький, Є. Організація забезпечення системи екстреної медичної допомоги телекомунікаційним ресурсом / Є. Кільчицький, І. Стретович // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 10.- С. 74-82.
 11. Клименко, О. Посадова інструкція лікаря-психолога / О. Клименко // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 11.- С. 38-43.
 12. Меленко, А. Господарсько-розрахункове відділення у державному медичному закладі / А. Меленко // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 10.- С. 13-19.
 13. Меленко, А. Порядок видання листів непрацездатності / А. Меленко // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 11.- С. 7-12.
 14. Миронова, Г. Правові умови ліцензування медичної практики / Г. Миронова // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 10.- С. 18-28.
 15. Паньків, Я. Посадові інструкції : складення, затвердження, внесення змін, застосування / Я. Паньків // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 10.- С. 56-66.
 16. Посадова інструкція головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 10.- С. 88-91.
 17. Посадова інструкція заступника головного лікаря з медичного обслуговування населення центру первинної медико-санітарної допомоги // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 10.- С. 83-87.
 18. Терещенко, І. Колективні договори у закладах охорони здоров'я / І. Терещенко // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 11.- С. 61-67.
 19. Школьна, Н. Оперативне втручання за участю позаштатних спеціалістів : юридичний аспект / Н. Школьна // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №10.- С. 7-12.
 20. Юдіна, О. Оцінювання роботи медико-інформаційної служби закладу охорони здоров'я під час проходження акредитації / О. Юдіна // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 10.- С. 39-53.

  ІННОВАЦІЇ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я
 21. Катюхин, О. VS медицинского маркетинга для руководителя / О. Катюхин // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 10.- С. 66-69.
 22. Леус, А. Підвищення ефективності праці за допомогою комп’ютерних технологій / А. Леус // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 12.- С. 66-77.
 23. Сельський, П.Р. Ефективність використання інформаційних технологій для підготовки фахівців та організації надання первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню / П.Р. Сельський // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2015.- №2.- С. 16-19.
 24. Сінічкіна, Л. Державні закупівлі лікарських засобів : до реформ через подолання корупції / Л. Сінічкіна, Є. Очеретько // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 11.- С. 43-53.
 25. Сірик, В.О. Доцільність переходу від дільнично-територіального надання медичної допомоги до сімейної медицини. Принципи сімейного обслуговування населення / В.О. Сірник // Ліки України.- 2015.- №6.- С. 16-19.
 26. Шкарівська, І. Створюємо торговельну марку приватного закладу охорони здоров'я / І. Шкарівська // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- № 10.- С. 56-63.