НА ДОПОМОГУ ЕПІДЕМІОЛОГУ-ІНФЕКЦІОНІСТУ 2015

(Поточний список. 2015р. Вип. 1.)

 1. Богадельников И.В. Panta rhei, или современное представление об инфекционных процессах / И.В. Богадельников, Н.И. Мужецкая, Е.А. Крюгер // Здоровье ребенка.- 2014.- №4.- С. 108-116.
 2. Випадок завезеної тропічної малярії з летальним наслідком: патоморфологічні змін / В.П. Малий, Я.Я. Боднар, Г.І. Губіна-Вакулік [та ін.] // Інфекційні хвороби.- 2014.- №4.- С. 83-90.
 3. Возможности противовирусной и иммуномодулирующей терапии в лечении гриппа, ОРВИ, герпес-вирусных инфекций / М.С. Савенкова, М.П. Савенков, А.А. Афанасьева // Пульмонология.- 2014.- №5.- С. 83-93.
 4. Голованова .І. Запобігання поширенню внутрішньолікарняної інфекції у відділеннях хірургічної стоматології / І. Голованова // Управління закладом охорони здоров'я.- 2015.- №3.- С. 70-77.
 5. Капустинська О.А. Епідеміологічні дослідження та аналіз динаміки розвитку хвороб системи кровообігу у дорослого населення, евакуйованого із зони відчудження ЧАЕС / О.А. Капустинський // Довкілля та здоров'я.- 2014.- №4.- С. 49-54.
 6. Карлова О.О. Захворювання гепатобіліарної системи при експозиції свинцем / О.О. Карлова // Довкілля та здоров'я.- 2015.- №1.- С. 71-74.
 7. Клінічні та епідеміологічні особливості сучасної бешихи / Н.І. Ільїна, М.Д. Чемич, В.В. Захлєбаєва [та ін.] // Інфекційні хвороби.- 2014.- №4.- С. 39-42.
 8. Корчак Г.І. Властивості природного нанообєкта-каоліну / Г.І. Корчак // Довкілля та здоров'я.- 2014.- №4.- С. 45-48.
 9. Малюга В. Чи може повернутись дифтерія? / В. Малюга, М. Михайленко //Журнал головної медичної сестри.- 2015.- №1.- С. 5-12. 
 10. Мамедова Е.С. Зміни при УЗД у пацієнтів з ко-інфекцією ХГС/ВІЛ залежно від рівня клітин CD4 / Е.С. Мамедова, М.Ч. Корчинський // Інфекційні хвороби.- 2014.- №4.- С. 24-30.
 11. Махнюк В.М. До питання зміни розмірів санітарно-захисних зон для обєктів I-V класу небезпеки в умовах децентралізації влади / В.М. Махнюк // Довкілля та здоров'я.- 2015.- №1.- С. 53-60.
 12. Ничик Н.А. Близькосхідний респіраторний синдром / Н.А. Ничик, Н.Г. Завіднюк, Н.Ф. Федчишин // Інфекційні хвороби.- 2014.- №4.- С. 71-75.
 13. Півень Н.В. Захворюваність дитячого населення найбільш радіоактивно забруднених територій України хворобами органів травлення / Н.В. Півень, Н.В. Гунько, Н.В. Короткова // Довкілля та здоров'я.- 2014.- №4.- С. 55-60.
 14. Порядок проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, сприченену вірусом Ебола // Головна медична сестра.- 2014.- №12.- С. 30-36.
 15. Показники функції ендотелію у хворих на хронічний гепатит С з кріоглобулінемією на тлі противірусного лікування / Ю.Ю. Рябоконь, М.А. Андрейчин, А.В. Абрамов [та ін.] // Інфекційні хвороби.- 2014.- №4.- С. 13-19.
 16. Салманов А. Зберігання і транспортування донорської крові / А. Салманов // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №1.- С. 32-47.
 17. Салманов А. Санітарно-протиепідемічні вимоги до дитячих лікарень / А. Салманов // Практика управління медичним закладом.- 2014.- №10.- С. 35-47.
 18. Салманов А. Епідеміологічний нагляд за внутрішньо-лікарняними інфекціями / А. Салманов // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №2.- С. 12-21.
 19. Салманов А. Эпидемиология внутрибольничных инфекций / А. Салманов // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №3.- С. 32-38.
 20. Сергевнин В. Острые кишечные инфекции. Профилактика водного пути передачи / В. Сергевнин // Врач.- 2014.- №3.- С. 81-82.
 21. Собкова Ж.В. Кандиды. Свойства и роль в этиологии заболеваний человека (Ч.2) / Ж.В. Собкова, И.Г. Костенко, Е.В. Покас // Український медичний вісник.- 2015.- №1.- С. 13-16.
 22. Трахтенберг І.М. Сучасні проблеми гігієни планування та забудови населених місць / І.М. Трахтенберг // Довкілля та здоров'я.- 2014.- №4.- С. 61-62.
 23. Трихліб В.І. Шкірні прояви при хворобі Лайма / В.І. Трихліб // Інфекційні хвороби.- 2014.- №4.- С. 49-52.

(Поточний список. 2015р. Вип. 2.)

 1. Богадельников, И.В. Panta rhei, или современное представление об инфекционных процессах / И.В. Богадельников, Н.И. Мужецкая, Е.А. Крюгер // Здоровье ребенка.- №2014.- №4.- С. 108-116.
 2. Бокавірус людини – новий інфекційний патоген в етіології гострих респіраторних захворювань / І.В. Дзюблик [та ін.] // Мистецтво лікування.- 2015.- №1-2.- с. 4-9.
 3. Використанння коліфагів при вірусологічному моніторингу стічних вод // Інформаційний лист, Вип. 2 "Вірусологія та мікробіологія"- К.: Укрмедпатентінформ.- 2014- 4с. 
 4. ВИЧ-инфекция: применение методов генотипирования ВИЧ и филогенетического анализа при эпидемиологическом расследовании / А. Лопатухин, Н. Ладная, Л. Кириллова [и др.] // Врач.- 2015.- №2.- С. 2-5.
 5. Возможности противовирусной и иммуномодулирующей терапии в лечении гриппа, ОРВИ, герпес-вирусных инфекций / М.С. Савенкова, М.П. Савенков, А.А. Афанасьева // Пульмонология.- 2014.- №5.- С. 83-93.
 6. Гігієнічна оцінка впливу побутових кондиціонерів на акустичний стан приміщень житлових будинків та прилегливих до них теріторій // Інформаційний лист, Вип.13 "Гігієна навколишнього середовища"- К.: Укрмедпатентінформ.- 2014- 4с. 
 7. Глобальна епідеміологія інфекції Helicobacter pylori на сучасному етапі / С.М. Ткач, А.Р. Левченко, Ю.В. Чичула [та ін.] // Сучасна гастроентерологія.- 2015.- №3.- С. 92-96.
 8. Гущук, І. Практичні аспекти організації санітарно-протиепідемічного режиму / І. Гущук, Д. Пархоменко // Довідник головної медичної сестри.- 2015.- №3.- С. 14-19.
 9. Зайцева, О.В. Рекуррентные респираторные инфекции: можно ли предупредить? / О.В. Зайцева // Педиатрия.- 2015.- №2.- С. 185-192.
 10. Деякі аспекти дифференційної діагностики природно-вогнищевих трансмісивних інфекцій, що передаються іксодовими кліщами / Г.В. Білецька, І.М. Лозинський, І.І. Бень // Лабораторна діагностика.- 2015.- №1.- С. 29-35.
 11. Кіселик, І.О. Спалах гострого гепатиту Д у відділенні хронічного гемодіалізу / І.О. Кіселик // Інфекційні хвороби.- 2015.- №1.- С. 93-97.
 12. Клинико-эпидемиологические особенности болезни, вызванной вирусом Эбола, на современном этапе: патогенетические основы терапии / О.И. Киселев, Л.М. Цыбалова, Л.М. Деева [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни.- 2015.- №1.- С. 32-39.
 13. Кравчук, Ю.А. Оцінка ситуації стосовно лептоспірозу в світлі соцекосистемного аналізу / Ю.А. Кравчук // Інфекційні хвороби.- 2015.- №1.- С. 79-86.
 14. Малюга, В. Ієрсиніози. Кишкові інфекції навесні / В. Малюга, М. Михайленко // Журнал головної медичної сестри.- 2015.- №2.- С. 7-11.
 15. Морочковський, Р.С. Захворювання на сказ у Волинській області / Р.С. Морочковський // Інфекційні хвороби.- 2015.- №1.- С. 97-99.
 16. Необычный случай летального исхода клещевого энцефалита у пациента, привитого вакцинами разных генотипов / В.В. Погодина, С.В. Лучинина, О.Н. Степанова [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни.- 2015.- №1.- С. 56-64.
 17. Оцінка токсичності цитратів біометалів, отриманих за нанотехнологією // Інформаційний лист, Вип.5 "Гігієна харчування"- К.: Укрмедпатентінформ.- 2013- 4с. 
 18. Порядок проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола // Головна медична сестра.- 2014.- №12.- С. 30-36.
 19. Разработка комплексного подхода к терапии и инфекции, вызванной грибами рода CANDIDA / Ю.В. Несвижский, Е.В. Волочкова, Ю.С. Филина [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни.- 2015.- №1.- С. 27-31.
 20. Салманов, А. Легіонельоз у медичних закладах / А. Салманов // Журнал головної медичної сестри.- 2015.- №2.- С. 12-22.
 21. Салманов, А. Санітарно-протиепідемічні вимоги до дитячих лікарень / А. Салманов // Практика управління медичним закладом.- 2014.- №.10 С. 35-47.
 22. Салманов, А. Эпидемиология внутрибольничных инфекций / А. Салманов // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №3.- С. 32-38.
 23. Салманов, А. Эпидемиология внутрибольничных инфекций / А. Салманов // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №4.- С. 18-25.
 24. Шарипова, Е.В. Клинико-эпидемиологические особенности парвовирусной инфекции В19 у детей / Е.В. Шарипова, И.В. Бабаченко // Педиатрия.- 2015.- №2.- С. 82-86.

  (Поточний список. 2015р. Вип. 3.)
 1. Авдеева, М.Г. Лептоспироз : осложнения, причины смерти и патоморфогенез / М.Г. Авдеева, В.Н. Городин, М.Г. Пронин // Эпидемиология и инфекционные болезни.- 2015.- №3.- С. 36-46.
 2. Головач, І.Ю. Мікросудинні ускладнення цукрового діабету 2-го типу : необхідність інтенсивного контролю гіперглікемії / І.Ю. Головач, О.В. Дячек // Практикуючий лікар.- 2015.- №3.- С. 21-26.
 3. Гущук, І. Практичні аспекти організації санітарно-протиепідемічного режиму / І. Гущук, Д. Пархоменко // Довідник головної медичної сестри.- 2015.- № 3.- С. 14-19.
 4. Деякі аспекти дифференційної діагностики природно-вогнищевих трансмісивних інфекцій, що передаються іксодовими кліщами / Г.В. Білецька, І.М. Лозинський, І.І. Бень // Лабораторна діагностика.- 2015.- №1.- С. 29-35.
 5. Дзюблик, І.В. Парвовірус В19 та його роль у патології людини / І.В. Дзюблик, О.В. Ковалюк // Сімейна медицина.- 2015.- № 3.- С. 193-198.
 6. Доан С.І. Гострі кишкові інфекції вірусної етіології : епідеміологічні аспекти / С.І. Доан, Н.Г. Малиш // Український медичний часопис.- 2015.- № 3.- С. 32-35.
 7. Дуда, О.К. Кампілобактеріоз – «нова» проблема в клініці кишкових інфекцій? / О.К. Дуда, І.О. Вовк // Репродуктивна ендокринологія.- 2015.- №3.- С. 74-79.
 8. Інфекційні захворювання під час локальних війн / В.І. Трихліб [та ін.] // Інфекційні хвороби.- 2015.- № 1.- С. 58-65.
 9. Исаков, В.А. Иммуномодуляторы в терапии и профилактике герпесвирусных инфекций / В.А. Исаков, Д.В. Исаков // Клиническая медицина.- 2015.- № 4.- С. 16-24.
 10. Лабораторная диагностика герпес-вирусных инфекций при нозокомиальной пневмонии у онкогематологических больных / Т.А. Гаранжа, Д.С. Тихомиров, Т.А. Туполева // Клиническая лабораторная диагностика.- 2015.- №3.- С. 50-54.
 11. Макарчук, А.О. Новий терапевтичний підхід до корекції інволютивних дефектів шкіри обличчя, ускладненої маласезійною інфекцією / А.О. Макарчук // Дерматологія та венерологія.- 2015.- №1.- С. 63-68.
 12. Метод ДНК-колит в диагностике фиброза печени при хроническом вирусном гепатите С / А.Ф. Попов, А.О. Михайлов, Н.С. Иванова [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни.- 2015.- №2.- С. 29-33.
 13. Морочковський, Р.С. Клінічні випадки гранулоцитарного анаплазмозу людини на території Волині / Р.С. Морочковський, І.І. Бень // Інфекційні хвороби.- 2015.- № 3.- С. 92-94.
 14. Отек и набухание головного мозга при нейроинфекциях / Ю.Я. Венгеров, М.В. Нагибина, О.Е. Волкова [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни.- 2015.- №3.- С. 17-22.
 15. Опыт использования отечественных противовирусных средств и некоторых собственных подходов к лечению хронического гепатита С у взрослых / В.А. Борисов, Б.И. Санин, С.Е. Самсонова [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни.- 2015.- №3.- С. 4-10.
 16. Побічна дія антибіотиків / Р.Ю. Грицко, А.М. Задорожний, Н.И. Прикуда [та ін.] // Інфекційні хвороби.- 2015.- № 3.- С. 86-91.
 17. Проблемы инфектологии и эпидемиологии в Украине // Український медичний вісник.- 2015.- № 6.- С. 3-7.
 18. Разнообразие выявляемых возбудителей у больных рожей / В.И. Троицкий, А.А. Еровиченков, С.А. Потекаева [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни.- 2015.- №2.- С. 34-37.
 19. Сергевнин, В. Острые кишечные инфекции: профилактика пищевого пути передачи возбудителей / В. Сергевнин // Врач.- 2014.- №5.- С. 28-30.
 20. Салманов, А. Эпидемиология внутрибольничных инфекций / А. Салманов // Практика управління медичним закладом.- 2015.- №4.- С. 18-25.
 21. Случай лихорадки Денге с летальным исходом / М.А. Сайфуллин, Е.И. Келли, М.В. Базарова [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни.- 2015.- №2.- С. 49-51.
 22. Соколенко, М.О. Вдосконалення лікування хворих на ВІЛ-асоційовану герпетичну інфекцію / М.О. Соколенко // Інфекційні хвороби.- 2015.- № 3.- С. 20-27.
 23. Терапия сочетанной герпетической и микоплазменной инфекции у женщин / О. Гизингер, И. Кононова, О. Зиганшин // Врач.- 2015.- №2.- С. 62-66.
 24. Эффективность и переносимость инфузионной терапии дорипенемом в сравнении с терапией меропенемом у взрослых пациентов с осложненными интраабдоминальными инфекциями : проспективное многоцентровое рандомизированное двойное слепое исследование III фазы / C. Lucasti, A. Jasovich, O. Umeh // Рациональная фармакотерапия.- 2015.- №2.- С. 38-48.

  (Поточний список. 2015р. Вип. 4.)
 1. Бондаренко, А.М. Криптококовий менінгіт – особливості лікування (Ч.2) / А.М. Бондаренко // Інфекційні хвороби.- 2015.- № 3.- С. 72-83.
 2. Випадок харчового ботулізму в підлітка / Л.А. Іванова, М.Н. Гарас, В.Л. Болтенков [та ін.] // Актуальная инфектология.- 2015.- №3.- С. 70-72.
 3. Геморрагическая лихорадка Эбола : этиология, эпидемиология, патогенез и клинические проявления / К.В. Жданов, С.М. Захаренко, А.Н. Коваленко [и др.] // Клиническая медицина.- 2015.- № 8.- С. 23-29.
 4. Геморрагическая лихорадка Эбола : диагностика, этиотропная и патогенетическая терапия, профилактика / К.В. Жданов, С.М. Захаренко, А.Н. Коваленко [и др.] // Клиническая медицина.- 2015.- № 9.- С. 5-11.
 5. Гур’єв, С.О. Особливості інфекційних ускладнень у ВІЛ-інфікованих постраждалих із політравмою / С.О. Гур’єв, О.С. Соловйов, О.М. Танасієнко // Травма.- 2015.- №5.- С. 91-94.
 6. Доан, С.І. Гострі кишкові інфекції вірусної етіології : епідеміологічні аспекти / С.І. Доан, Н.Г. Малиш // Український медичний часопис.- 2015.- № 3.- С. 32-36.
 7. Дуда, О.К. Коронавірусні інфекції : близькосхідний респіраторний синдром, спричинений MERS-COV / О.К. Дуда, Л.П. Коцюбайло // Мистецтво лікування.- 2015.- №7-8.- С. 4-11.
 8. Комплекс мероприятий, проводимых медицинской организацией по предупреждению заноса и распространения инфекционных болезней, вызывающих чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения // Эпидемиология и инфекционные болезни.- 2015.- №2.- С. 4-11.
 9. Кузик, П.В. Особливості формулювання патологоанатомічного діагнозу при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СПІД / П.В. Кузик, В.А. Діброва // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2015.- № 4.- С. 94-98.
 10. Ліпковська, І.В. Сучасна імунотропна терапія хворих на бешиху / І.В. Ліпковська, Ю.В. Копча, В.С. Копча // Актуальная инфектология.- 2015.- №3.- С. 38-41.
 11. Малюга, В. Кліщі : енцефаліт і хвороба Лайма / В. Малюча // Журнал головної седичної сестри.- 2015.- №5.- С. 11-17.
 12. Мальцева, Л.А. Особенности анаэробной инфекции, ассоциированной с боевой травмой / Л.А. Мальцева, Н.Ф. Мосенцев, В.Н. Лисничая // Острые и неотложные состояния в практике врача.- 2015.- №5.- С. 28-30.
 13. Морочковський, Р.С. Клінічні випадки гранулоцитарного анаплазмозу людини на території Волині / Р.С. Морочковський, І.І. Бень // Інфекційні хвороби.- 2015.- № 3.- С. 92-94.
 14. Москалюк, В.Д. Імунний статус хворих з герпетичною інфекцією на фоні ВІЛ-інфекції/СНІДу / В.Д. Москалюк, М.О. Соколенко, В.Д. Сорохан // Інфекційні хвороби.- 2015.- № 2.- С. 31-37.
 15. О путях повышения качества и эффективности противоэпидемических мероприятий по локализации эпидемического очага инфекций, вызывающих чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения / М.И. Самойлов, А.Г. Корнеев, И.В. Боженова // Актуальная инфектология.- 2015.- №2.- С. 68-71.
 16. Побічна дія антибіотиків / Р.Ю. Грицко, А.М. Задорожний, Н.М. Прикуда [та ін.] // Інфекційні хвороби.- 2015.- № 3.- С. 86-91.
 17. Паньків, Я. Штатний розпис : рекомендації щодо складання, затвердження та внесення змін / Я. Паньків // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 11.- С. 68-80.
 18. Романенко, Т.А. Принципи проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, напрями боротьби з інфекційними хворобами / Т.А. Романенко // Інфекційні хвороби.- 2015.- № 2.- С. 80-85.
 19. Салманов, А. Інфекційна безпека в паталогоанатомічних відділеннях і патогістологічних лабораторіях / А. Салманов // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 7.- С. 6-17.
 20. Салманов, А. Профілактика кишкових інфекцій у стаціонарі / А. Салманов // Практика управління медичним закладом.- 2015.- № 10.- С. 20-30.
 21. Cоколенко, М.О. Вдосконалення лікування хворих на ВІЛ-Асоційовану герпетичну інфекцію / М.О. Соколенко // Інфекційні хвороби.- 2015.- № 3.- С. 20-27.
 22. Трихліб, В.І. Фармакотерапія інфекційних захворювань : Наук.-прак. конференція, 9-10 квітня 2015р..- К. / В.І. Трихліб // Актуальная инфектология.- 2015.- №2.- С. 72-86.
 23. Усовершенствование терапии лямблиоза / И.Б. Ершова, А.А. Мочалова, Т.Ф. Осипова [и др.] // Актуальная инфектология.- 2015.- №3.- С. 49-56.
 24. Факторы риска развития тяжелых форм туберкулеза в эпидемиологической ситуации / Э. Лесник, О. Караяни, Л. Тодориско [и др.] // Туберкуьоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2015.- № 4.- С. 110-113.