Періодичні видання, передплачені ОНМБ

2018 рік

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

 • АКУШЕРСТВО. ГІНЕКОЛОГІЯ. ГЕНЕТИКА (ЕВ)
 • ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ
 • МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ
 • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПЕДИАТРИИ
  АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ (ЕВ)

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ, РЕАНІМАТОЛОГІЯ, ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

 • БІЛЬ, ЗНЕБОЛЮВАННЯ І ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ
 • ГОСТРІ ТА НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ
 • МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

 • РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, ГЕПАТОЛОГИИ, КОЛОПРОКТОЛОГИИ (ЕВ)
 • СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ

 • ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ (ЕВ)
 • УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ, КОСМЕТОЛОГІЇ (ЕВ)
 • ЖУРНАЛ ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ (ЕВ)

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

 • ДІАБЕТ. ОЖИРІННЯ. МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ
 • КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ ТА ЕНДОКРИННА ХІРУРГІЯ (ЕВ)
 • МІЖНАРОДНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (ЕВ)
 • ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ (ЕВ)
 • РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
 • УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДИТЯЧОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

 • АКТУАЛЬНА ІНФЕКТОЛОГІЯ
 • ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

КАРДІОЛОГІЯ

 • АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ (ЕВ)
 • СЕРЦЕ І СУДИНИ
 • УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

МЕДИЧНІ ЖУРНАЛИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕМАТИКИ

 • БІБЛІОТЕЧКА ПРАКТИКУЮЧОГО ЛІКАРЯ
 • ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ (ЕВ)
 • ЛІКАРСЬКА СПРАВА
 • ПРАКТИКУЮЧИЙ ЛІКАР (ЕВ)
 • ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА (ЕВ)

НЕВРОЛОГІЯ

 • БОЛЬ. СУСТАВЫ. ПОЗВОНОЧНИК (ЕВ)
 • ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ им. С.С. КОРСАКОВА (ЕВ)
 • ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГІЇ ім. МАНЬКОВСЬКОГО (ЕВ)
 • МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (ЕВ)
 • МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
 • НЕЙРОНЬЮС: ПСИХОНЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОПСИХИАТРИЯ
 • УКРАЇНСЬКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

ОНКОЛОГІЯ

 • ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ (ЕВ)
 • ОНКОЛОГІЯ (ЕВ)

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 • ВІСНИК СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ (ЕВ)
 • ЖУРНАЛ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
 • ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ДИРЕКТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
 • ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ
 • УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

 • ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 • РМЖ. КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ (ЕВ)

ПЕДІАТРІЯ

 • ДИТЯЧИЙ ЛІКАР
 • ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА
 • ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ
 • СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ (ЕВ)

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ І ФТИЗІАТРІЯ

 • АСТМА ТА АЛЕРГІЯ
 • ПРАКТИЧЕСКАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ (ЕВ)
 • ТУБЕРКУЛЕЗ И БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ (ЕВ)
 • ТУБЕРКУЛЬОЗ, ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ, ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ
 • УКРАЇНСЬКИЙ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

РЕВМАТОЛОГІЯ

 • НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ (ЕВ)
 • СОВРЕМЕННАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ (ЕВ)
 • УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (ЕВ)

РЕНТГЕНОЛОГІЯ ТА РАДІОЛОГІЯ

 • ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА. ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ (ЕВ)
 • ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА. ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ (ЕВ)
 • РАДІОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК (ЕВ)
 • РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ (ЕВ)

СЕСТРИНСЬКА СПРАВА

 • ДОВІДНИК ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
 • ЖУРНАЛ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
 • МЕДСЕСТРИНСТВО (ЕВ)

СТОМАТОЛОГІЯ

 • ДЕНТАРТ (ЕВ)
 • КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ (ЕВ)
 • НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ
 • СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (ЕВ)

ТЕРАПІЯ

 • АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ (ЕВ)
 • ВРАЧ (ЕВ)
 • КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ. АЛЕРГОЛОГІЯ. ІНФЕКТОЛОГІЯ
 • МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ
 • СІМЕЙНА МЕДИЦИНА
 • СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЖУРНАЛ ВНУТРІШНЬОЇ ТА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ (ЕВ)
 • УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. ТЕРАПІЯ
 • УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ТРАВМАТОЛОГІЯ

 • ГЕНИЙ ОРТОПЕДИИ (ЕВ)
 • ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 • ТРАВМА (ЕВ)

УРОЛОГІЯ ТА НЕФРОЛОГІЯ

 • ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ (ЕВ)
 • МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я ЧОЛОВІКА
 • УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ (ЕВ)
 • УРОЛОГІЯ (ЕВ)

ФАРМАЦІЯ

 • ЛІКИ УКРАЇНИ
 • РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ

ХІРУРГІЯ

 • АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ (ЕВ)
 • КАРДІОХІРУРГІЯ ТА ІНТЕРВЕНЦІЙНА КАРДІОЛОГІЯ
 • КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ
 • ПРАКТИЧНА АНГІОЛОГІЯ
 • УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ХІРУРГІЇ (ЕВ)
 • ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ (ЕВ)
 • ХІРУРГІЯ УКРАЇНИ
 • ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ (ЕВ)