Періодичні видання, отримані бібліотекою 2015

 

2015 рік


п/п

Назва журнала

№, що надійшли до фонду
1. Актуальная инфектология  1  2 3 4
2. Акушерство и гинекология  1  2  3  4  5  6  7  8  9
3. Алергія у дитини  17-18
4. Ангиология и сосудистая хирургия  1  2  3
5. Анестезиология и реаниматология  1  2  3  4  5
6. Анналы пластической, реконструктив-ной и эстетической хирургии  
7. Анналы хирургии  1  2  3
8. Анналы хирургической гепатологии  
9. Артериальная гипертензия  1  2  3  4 5
10. Астма та алергія  1  2  3  4
11. Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри  
12. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія  1  2  3  4
13. Биологическая терапия  
14. Боль. Суставы. Позвоночник  
15. Будьмо здорові  1  2  3-4
16. Вестник дерматологии и венерологии  1  2  3  4  5
17. Вестник интенсивной терапии  1  2  3
18. Вестник оториноларингологии  1  2  3
19. Вестник офтальмологии  1  2  3
20. Вестник рентгенологии и радиологии  1  2  3  4  5
21. Вестник травматологи и ортопедии им. Н.Приорова  1  2  3
22. Вісник ортопедії, травматології та протезування  1  2  3  4
23. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров′я  1  2  3  4
24. Вісник стоматології  
25. Вопросы наркологии  1  2  3
26. Вопросы нейрохирургии им. Н.Бурденко  1  2  3  4  5
27. Вопросы онкологии  1  2  3  4  5
28. Врач  1  2  3  4  5  6  7  8  9
29. Главный врач  
30. Головна медична сестра  
31. Грудная и сердечно – сосудистая хирургия  1  2  3  4  5
32. Дент Арт  1  2  3  4
33. Дерматологія та венерологія  1  2  3  4
34. Детская хирургия  1  2  3
35. Дефектология  
36. Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром  1  2  3  4  5  6
37. Дитячий лікар  1  2 3-4  5-6  7  8
38. Довідник головної медичної сестри  1  2  3  4  5  6  12
39. Довкілля та здоров′я  1  2  4
40.  Ж-л вушних , носових і горлових хвороб  1  2  3  4  5  6
41. Журнал головної медичної сестри  1  2  3  4  5 6
42. Журнал неврологии  
43. Ж-л неврологии и психиатрии им. С.Корсакова  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10,10(вип.2) 11  12
44. Ж-л практичного лікаря  
45. Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я  1  2  3
46. Здоровье  
47. Здоровье женщины  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
48. Здоровье ребенка  1  2  3  4  5 6  7  8
49. Здоров'я. Медікс  

50.

Здравоохранение Российской Федерации  
51. Іфекційні хвороби  1  2  3  4
52. Кардиология  1  2  3  4  5  6  7  8  9
53. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія  1  2  3
54. Клиническая лабораторная диагностика  1  2  3  4  5  6  7  8  9
55. Клиническая медицина  1  2  3  4  5  6  7  8  9
56. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія  1  2  3-4  5-6  7  8  9-10
57. Клінічна хірургія  1 2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12
58. Кровообіг та гемостаз  
59. Лабораторна діагностика  1  2  3  4
60. Лечащий врач  1  2  3  4  5  6  7  8  9
61. Лікарська справа. Врачебное дело  1-2  3-4 5-6  7-8
62. Ліки України  1  2  3  4  5  6  7  8  9-10
63. Львівський медичний часопис  1  2 3 4
64. Lancet. Neurology  1 
65. Медицина невідкладних станів   1  2  3  4  5  6 7  8
66. Медицинская визуализация   1  2  3  4  5
67. Медицинская сестра   1  2  3  4  5  6  7
68. Медицинские аспекты здоровья женщины  1  2  3  4  5  6  7  8  9
69. Медицинские аспекты здоровья мужчины  1  2  3  4
70. Медицинский реферативно-обзорный ж-л   
71. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія  
72. Международный неврологический журнал  1  2  3  4  5 6  7  8
73. Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии  т.7 №1,2,3  т.8№1 т.8№2-3
74. Міжнародний ендокринологічний ж-л  1  2  3  4  5  6  7
75. Міжнародний журнал реабілітація та паліативна медицина  1 2
76. Мистер Блистер  
77. Мистецтво лікування  1-2  3-4  5-6  7-8  9-10
78. Надзвичайна ситуація  1
79. Неврологический журнал  1  2  3  4  5
80. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина  1  2  3  4
81. Нефрология  1  2  3
82. Новая медицина тысячелетия  
83. Новини стоматології  2  3 4
84. Онкология   1  2  3  4
85. Ортопедия, травматология и протезирование   1  2  3  4
86. Острые и неотложные состояния в практике врача   1  2  3  5  6
87. Офтальмологический журнал   1  2  3  4  5  6
88. Педиатрия   1  2  3  4  5  6
89. Педіатрія, акушерство і гінекологія  
90. Перинатология и педиатрия   1  2  3  4
91. Практика управління медичним закладом   1  2  3  4  5-6 7  8  9  10  11 12
92. Практикуючий лікар  1  2  3  4
93. Практична ангіологія  1  2  3  4
94. Природная медицина  4
95. Проблеми ендокринної патології  1  2  3  4
96. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины  
97. Проблемы эндокринологии  1  2  3  4  5
98. Променева діагностика, променева терапія  1  2  3-4
99. Психоневрология и нейропсихиатрия  1  2  3  4 5  6  7  8 9  10
100. Пульмонология  1  2  3
101. Рациональная фармакотерапия  1  2  3 4
102. Репродуктивная эндокринология  1  2  3  4  5  6
103. Российский биотерапевтический ж-л  
104. Российский ж-л гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии  1  2  3  4  5
105. Санітарний лікар  
106. Семейная медицна  5
107. Серце і судини   1  2  3  4
108. Серцева недостатність  
109. Сімейна медицина   1  2  3  4  5  6
110. Современная педиатрия   1  2  3  4  5 6  7  8
111. Стоматология  1  2  3  4  5
112. Судебно – медицинская экспертиза   1  2  3
113. Сучасна гастроентерологія   1  2  3  4  5  6
114. Сучасні інфекції   
115. Сучасні медичні технології  1  2-3  4
116. Терапевтический архив   1  2  3  4  5  6  7  8  9
117. Травма  1  2  3  4 5  6
118. Туберкулез и болезни легких   1  2  3  4  5  6  7  8  9
119. Туберкульоз. Легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція   1  2  3  4
120. Український ж-л екстремальної медицини ім. Г.Можаєва  
121. Український журнал дерматології, венерології, косметології  1  2  3  4
122. Український журнал дитячої ендокринології  1  2  3-4
123. Український журнал клінічної та лабораторної медицини  
124. Український журнал нефрології та діалізу  1  3  4
125. Український ж-л хірургії  
126. Український кардіологічний ж-л  1  2  3  4  5 6
127. Український медичний вісник  1  2  3  4  5  6  7-8  9  10 11  12
128. Український медичний часопис  1  2  3
129. Український неврологічний ж-л   1  2  3  4
130. Український пульмонологічний ж-л   1 2  3  4
131. Український радіологічний ж-л   1  3  4
132. Український ревматологічний ж-л   1  2  3  4
133. Український реферативний ж-л «Джерело». Сер.4 «Медицина»   
134. Український терапевтичний ж-л  1  2  3  4
135. Український хіміотерапевтичний ж-л  
136. Ультразвуковая и функциональная диагностика   1  2  3  4  5
137. Управління закладом охорони здоров′я   1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12
138. Урологія   1  2  3  4
139. Урология   1
140. Участковый врач  5  6  7  8  10
141. Фармацевт -практик   1  2  3  4  5  6  7-8  9  10  11 12
142. Фармацевтичний журнал  1  2  3  4  5 6
143. Хирургия   1  2  3  4  5  6  7  8,8(вып.2)  9
144. Хірургія дитячого віку  1
145. Хірургія України  1  2  3  4
146. Шпитальна хірургія   1  2  3  4
147. Экспериментальная онкология   
148. Эндоскопическая хирургия   1  2  3
149. Эпидемиология и инфекционные болезни   1  2  3