Періодичні видання, отримані бібліотекою 2014

 

 

 

2014 рік


п/п

Назва журнала

№, що надійшли до фонду
1. Акушерство и гинекология  2  3  4  5  6  7  10  11  12
2. Алергія у дитини  15-16
3. Ангиология и сосудистая хирургия  1  2
4. Анестезиология и реаниматология  2  3  4  6
5. Анналы пластической, реконструктив-ной и эстетической хирургии  
6. Анналы хирургии  2  3  6
7. Анналы хирургической гепатологии  2
8. Артериальная гипертензия  
9. Астма та алергія  1  2  3  4
10. Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри  1
11. Бібліотечка практикуючого лікаря  
12. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія  1  2  4
13. Биологическая терапия  
14. Боль. Суставы. Позвоночник  1-2  3  4
15. Будьмо здорові  1  2  3-4
16. Вестник дерматологии и венерологии  1  2  3  4  6
17. Вестник интенсивной терапии  1  2  3  4
18. Вестник оториноларингологии  2  3  4  6
19. Вестник офтальмологии  2  3
20. Вестник рентгенологии и радиологии  1  2  3
21. Вестник травматологи и ортопедии им. Н.Приорова  1  2  3  4
22. Вісник ортопедії, травматології та протезування  1  2  4
23. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров′я  1  2  4
24. Вісник стоматології  
25. Вопросы наркологии  2  3
26. Вопросы нейрохирургии им. Н.Бурденко  1  2  3
27. Вопросы онкологии  1  2  3  4  6
28. Врач  1 2  3  4  5  6  7  10  11  12
29. Главный врач  1  2 3  4  5  6  10  11  12
30. Головна медична сестра  1  2  3  4  5  6  10  11  12
31. Грудная и сердечно – сосудистая хирургия  1  2  3  4  6
32. Дент Арт  1  2  4
33. Дерматологія та венерологія  1  2  4
34. Детская хирургия  2  3
35. Дефектология  
36. Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром  1  2  4  5  6
37. Дитячий лікар  1  2  3-4  5  6  7  8
38. Довідник головної медичної сестри  1  2  3 4  5  6  10  11  12
39. Довкілля та здоров′я  1  2  3  4
40.  Ж-л вушних , носових і горлових хвороб  1  2  3  6
41. Журнал головної медичної сестри  
42. Журнал неврологии  
43. Ж-л неврологии и психиатрии им. С.Корсакова  2 3  4  5  6  7  10  11  12
44. Ж-л практичного лікаря  
45. Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я  
46. Здоровье  
47. Здоровье женщины  1  2  3  4  5  8  9  10
48. Здоровье ребенка  1  2  3  4  5
49. Здоров'я. Медікс  

50.

Здравоохранение Российской Федерации  
51. Іфекційні хвороби  1  2  4
52. Кардиология  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12
53. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія  1  2  3
54. Клиническая лабораторная диагностика  2  3  4  5  6
55. Клиническая медицина  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12
56. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія  1-2  3  4  5  6-7  8  9-10
57. Клінічна хірургія  1 2  3  4  5  6  10  11  12
58. Кровообіг та гемостаз  
59. Лабораторна діагностика  1  2  4
60. Лечащий врач       3  4  5  6  7  10  11  12
61. Лікарська справа. Врачебное дело  1-2  3-4  5-6  9-10  11  12
62. Ліки України  1  2  3-4  5-6
63. Львівський медичний часопис  1   2  3-4
64. Lancet. Neurology  1 2-3  4-5  6-7  8  9-10
65. Медицина невідкладних станів   1  2  3  4
66. Медицинская визуализация   2  3
67. Медицинская сестра   1 2  3  4
68. Медицинские аспекты здоровья женщины  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
69. Медицинские аспекты здоровья мужчины  1  2  3  4
70. Медицинский реферативно-обзорный ж-л   
71. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія  
72. Международный неврологический журнал  1  2  3  4
73. Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии  
74. Міжнародний ендокринологічний ж-л  
75. Мистер Блистер  
76. Мистецтво лікування  1  2  3-4  5-6
77. Неврологический журнал    2  3
78. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина  
79. Нефрология  1  2  3
80. Новая медицина тысячелетия  
81. Новини стоматології  1  2  4
82. Онкология   1  2  3  4
83. Ортопедия, травматология и протезирование   1  2  4
84. Острые и неотложные состояния в практике врача   1  2-3  4  5  6
85. Офтальмологический журнал   1  2  3  6
86. Педиатрия   1  2  3  4  6
87. Педіатрія, акушерство і гінекологія  1  2  3-4  5-6
88. Перинатология и педиатрия   1  2  4
89. Практика управління медичним закладом   1  2  3  4  5-6  10  11
90. Практикуючий лікар  
91. Практична ангіологія  1  2  3  4
92. Природная медицина  1  3
93. Проблеми ендокринної патології  1  2  4
94. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины  
95. Проблемы эндокринологии  2  3
96. Променева діагностика, променева терапія  
97. Психоневрология и нейропсихиатрия  1 2  3  4  5  6  7  8 9-10
98. Пульмонология  1  2  3  4  5  6
99. Рациональная фармакотерапия  1  2  3  4
100. Репродуктивная эндокринология  1  2  3  4  5  6
101. Российский биотерапевтический ж-л  
102. Российский ж-л гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии  1  2  3  4  6
103. Санітарний лікар  
104. Семейная медицна  1  2  3  6
105. Серце і судини   1  2  3  4
106. Серцева недостатність  1
107. Сімейна медицина   
108. Современная педиатрия   1  2  3  4  6  7  8
109. Стоматология  2  3  4  6
110. Судебно – медицинская экспертиза   2  3
111. Сучасна гастроентерологія   1  2  3  4  5  6
112. Сучасні інфекції   
113. Сучасні медичні технології  1
114. Терапевтический архив   2 3  4  5  6  7  8  10  11  12
115. Туберкулез и болезни легких   1 2 3  4  5  6  7  10  11  12
116. Туберкульоз. Легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція   1  2  3  4
117. Український ж-л екстремальної медицини ім. Г.Можаєва  
118. Український журнал дерматології, венерології, косметології  1  2  4
119. Український журнал дитячої ендокринології  1  2  3  4
120. Український журнал клінічної та лабораторної медицини  
121. Український журнал нефрології та діалізу  
122. Український ж-л хірургії  1
123. Український кардіологічний ж-л  1  2  3  6
124. Український медичний вісник  1 2-3  4-5  6-7  8-9  10  11-12
125. Український медичний часопис  1  2  3  6
126. Український неврологічний ж-л   1  2  3-4
127. Український пульмонологічний ж-л   1  2  3  4
128. Український радіологічний ж-л   1  2  3  4
129. Український ревматологічний ж-л   1  2 
130. Український реферативний ж-л «Джерело». Сер.4 «Медицина»   
131. Український терапевтичний ж-л  1  2  3-4
132. Український хіміотерапевтичний ж-л  
133. Ультразвуковая и функциональная диагностика   2  3  4  6
134. Управління закладом охорони здоров′я   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
135. Урология   2  3  4  6
136. Фармацевт -практик   1  2  3  4-5 5-6  10  11  12
137. Хирургия      2 3  4  5  6  7  10  11  12
138. Хірургія дитячого віку 1-2  3-4
139. Хірургія України  1  2  3  4
140. Шпитальна хірургія   1  2  4
141. Экспериментальная онкология   1  4
142. Эндоскопическая хирургия      2  3
143. Эпидемиология и инфекционные болезни   2  3