Періодичні видання, отримані бібліотекою 2012

 

2012 рік


п/п

Назва журнала

№, що надійшли до фонду
1. Актуальні питання педіатріі акушерства та гінекології  
2. Акушерство и гинекология 1 2 5 6 7 8/1 8/2
3. Аллергология и иммунология 1 2 3  4
4. Ангиология и сосудистая хирургия 1  3 4
5. Анестезиология и реаниматология 1 2 4 5  6
6. Анналы пластической, реконструктив-ной и эстетической хирургии 1 2 3 4
7. Анналы хирургии 1 2 4 5  6
8. Анналы хирургической гепатологии 1 3 4
9. Артериальная гипертензия  
10. Астма та алергія 1 2 3 4
11. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія 1 3
12. Биологическая терапия 1 2 3-4
13. Боль. Суставы. Позвоночник 1 2 3  4
14. Будьмо здорові 1 2 4 5  6
15. Вестник дерматологии и венерологии 1 2 4 5  6
16. Вестник интенсивной терапии 1 3 4
17. Вестник оториноларингологии 1 2 4 5 6
18. Вестник офтальмологии 1 2 4 5 6
19. Вестник рентгенологи и радиологии 1 2 4 5 6
20. Вестник травматологи и ортопедии им. Н.Приорова 1 3 4
21. Вісник ортопедії, травматології та протезування 1 3
22. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров′я 1  3
23. Вопросы наркологии 1 2 4  5 6
24. Вопросы нейрохирургии им. Н.Бурденко 1 2 4 5 6
25. Вопросы онкологии 1 2 4 5 6
26. Врач 1 2 3 7 8 9 10 11 12
27. Главный врач 1 2 3 8 9
28. Головна медична сестра 1 2 3 4 7 8 9
29. Грудная и сердечно – сосудистая хирургия 1 2 4 5  6
30. Дент Арт 1 3
31. Дерматологія та венерологія 3
32. Детская хирургия 1 2 4 5  6
33. Дефектология 1 2 4 5 6
34. Дефектологія  
35. Дитячий лікар 1-2 3-4
36. Довкілля та здоров′я 1 2 3 4
37. Ж-л вушних , носових і горлових хвороб 1 2 4 5
38. Журнал головної медичної сестри 2
39. Ж-л неврологи и психиатрии им. С.Корсакова 1 2 3 7 8 9 10 11 12
40. Ж-л практичного лікаря  
41. З турботою про дитину  
42. З турботою про жінку 7
43. Збірник нормативно–директивних документів з охорони здоров′я 1 2 10 11
44. Здоровье 1 2 3 7 8 9 10 11 12
45. Здоровье женщины 1 2
46. Здоровье ребенка 1 2 3 4 5 6 7 8
47. Здравоохранение Российской Федерации 1 2 4 5  6
48. Іфекційні хвороби 1
49. Кардиология 1 2 3 7 8 9 10 11 12
50. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія 1 2 
51. Клиническая лабораторная диагностика 1 2 3 7 8 9 10 11 12
52. Клиническая медицина 1 2 3 7 8 9 10 11 12
53. Клінична імунологія. Алергологія. Інфектологія 1-2 3 4 9 10
54. Клінічна хірургія 1 2 3 7 8 9
55. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія 1 3
56. Лабораторна діагностика 1 3
57. Ланцет. Неврология 1 2 3  9  10
58. Лечащий врач 1 2 3 7 8 9 10 11
59. Лікарська справа. Врачебное дело 1-2  5 6 7  8
60. Ліки України 1 2 3-4 7 8
61. Львівський медичний часопис 1 2  3  4
62. Medicine review 1
63. Медицина невідкладних станів 1 2 3 4 5 6 7-8
64. Медицинская визуализация 1 2 4 5 6
65. Медицинская сестра 2 4 5 6 7 8
66. Медицинские аспекты здоровья женщины 2 3 4 5 9 10
67. Медицинские аспекты здоровья мужчины 1 2 3  4
68. Медицинский реферативно-обзорный ж-л 1 3
69. Международный медицинский ж-л 1
70. Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии
71. Міжнародний ендокринологічний ж-л 1 2 3 4 5 6 7 8
72. Мистецтво лікування 1 2-3 5 6 7 8 9-10
73. Неврологический журнал 1 2 4  5  6
74. Нефрология 1 3 4
75. Новая медицина тысячелетия 1 2  3  4  5  6
76. Новини стоматології 1
77. Онкология 1 2 3
78. Ортопедия, травматология и протезирование 1 3
79. Острые и неотложные состояния в практике врача 1 2-3 4-5
80. Офтальмологический журнал 1 2 4 5
81. Педиатрия 1 2 4 5 6
82. Педіатрія, акушерство та гінекологія 1 2 4 5
83. Перинатология и педиатрия 1 3
84. Практика управління медичним закладом 1 2 3 7 8 9 10 11 12
85. Практична ангіологія 3-4 5-6
86. Практична медицина 1 2 3 
87. Природная медицина 2 9
88. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 1 2 4 5  6
89. Проблеми ендокринної патології 1
90. Проблемы эндокринологии 1 2 2(вып.2) 4 5 6
91. Променева діагностика, променева тераія 1
92. Психоневрология и нейропсихиатрия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
93. Пульмонология 1 2 4 5  6
94. Репродуктивная эндокринология 1 2 3 5 6
95. Российский биотерапевтический ж-л 1  3  4
96. Российский ж-л гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии 1 4 5 6
97. Санітарний лікар 1
98. Серце і судини 1 2 3 4
99. Серцева недостатність 1 2 3
100. Сімейна медицина 1
101. Современная педиатрия 1 2 4 5
102. Стоматология 1 4 5 6
103. Судебно – медицинская экспертиза 1 2 4 5 6
104. Сучасна гастроентерологія 1 2 3 4 5 6
105. Сучасні інфекції 1
106. Сучасні медичні технології 1 2
107. Терапевтический архив 1 2 3 7 8 9 10 11 12
108. Туберкулез и болезни легких 1 2 3 7 8 9 10 11 12
109. Туберкульоз. Легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція 1 2 3 4
110. Український ж-л гематології та трансфузіології 1
111. Український ж-л дерматології, венерології, косметології 1 2 3
112. Український ж-л екстремальної медицини ім. Г.Можаєва 1 2  3 4
113. Український ж-л кліничної та лабораторної медицини 1 2  3  4
114. Український ж-л нефрології та діалізу 2 3
115. Український ж-л хірургії 1 2 3 4
116. Український кардіологічний ж-л 1 2 5
117. Український медичний вісник 1 2 3 4 9 10 11  12
118. Український медичний часопис 1 2 3
119. Український неврологічний ж-л  
120. Український пульмонологічний ж-л 1 2 3  4
121. Український радіологічний ж-л 1 2 3 4
122. Український ревматологічний ж-л 1 2 3 4
123. Український реферативний ж-л «Джерело». Сер.4 «Медицина» 1 2 4 5
124. Український терапевтичний ж-л 1 2 3-4
125. Український хіміотерапевтичний журнал 1
126. Ультразвуковая и функциональная диагностика 1 2 4 5  6
127. Управління закладом охорони здоров′я 1 2 3 5 7 8 9
128. Урологія 3
129. Урология 1 2 5 6
130. Фармацевт -практик 1 2 3 9 10
131. Хирургия 1 2 3 7 8 9 10 11 12
132. Хірургія дитячого віку  
133. Хірургія України  
134. Шпитальна хірургія 1 3
135. Экспериментальная онкология 1 2 3 4
136. Эндоскопическая хирургия 1 2 4 5 6
137. Епідеміологія. Гігієна. Інфекційні хвороби 1 2
138. Эпидемиология и инфекционные болезни 1 2 4  5  6
139. Юридичні аспекти фармації і медицини