Періодичні видання, отримані бібліотекою 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік


п/п

Назва журнала

№, що надійшли до фонду
1. Акушерство и гинекология  1  2  3  4  7  8  9  10  11  12
2. Аллергология и иммунология  1  2
3. Ангиология и сосудистая хирургия  1  2
4. Анестезиология и реаниматология  1  2
5. Анналы пластической, реконструктив-ной и эстетической хирургии  1 2
6. Анналы хирургии  1  2  4  5  6
7. Анналы хирургической гепатологии  1 2
8. Артериальная гипертензия 1 2  3 
9. Астма та алергія  1  2  3  4
10. Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри  4  5 6
11. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія  1  2  3  4
12 Биологическая терапия  1
13. Боль. Суставы. Позвоночник  1  2  3  4
14. Будьмо здорові  1  2  3  4
15. Вестник дерматологии и венерологии  1  2  4  5  6
16. Вестник интенсивной терапии  1 2  3  4
17. Вестник оториноларингологии  1  2  3
18. Вестник офтальмологии  1  2
19. Вестник рентгенологии и радиологии  1  2
20. Вестник травматологи и ортопедии им. Н.Приорова  1  2  3  4
21. Вісник ортопедії, травматології та протезування  1  2  3  4
22. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров′я  1 2  3 4
23. Вісник стоматології  3  4
24. Вопросы наркологии  1 2
25. Вопросы нейрохирургии им. Н.Бурденко  1  2
26. Вопросы онкологии  1  2  4  5  6
27. Врач  1 2  3  4  7  8  9  10  11  12
28. Главный врач  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12
29. Головна медична сестра  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12
30. Грудная и сердечно – сосудистая хирургия  1  2
31. Дент Арт  1  2  3  4
32. Дерматологія та венерологія  1  2  3  4
33. Детская хирургия  1  2
34. Дефектология  
35. Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром  3  4  5  6
36. Дитячий лікар  1 2 3 4  5  6  7-8
37. Довідник головної медичної сестри  7  8  9  10  11  12
38. Довкілля та здоров′я  1  2  3  4
39.  Ж-л вушних , носових і горлових хвороб  1  2  3  4  5
40. Журнал головної медичної сестри  1  2  3
41. Журнал неврологии  
42. Ж-л неврологии и психиатрии им. С.Корсакова  1 2  3  4  7  8  9  10  11  12
43. Ж-л практичного лікаря  
44. Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я 2  12
45. Здоровье  1 2 3  4
46. Здоровье женщины  6  7  8  9  10
47. Здоровье ребенка  1  2  3  4  5  6  7  8
48. Здоров'я. Медікс  

49.

Здравоохранение Российской Федерации  1  2  3
50. Іфекційні хвороби  1 2  3  4
51. Кардиология  2  3  4  7  8  9  10  11  12
52. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія  1 2  3
53. Клиническая лабораторная диагностика  1 2  3  4  5  6
54. Клиническая медицина  1 2  3  4  7  8  9  10  11  12
55. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія  2  3  4  5  6-7  8  9-10
56. Клінічна хірургія  1 2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12
57. Кровообіг та гемостаз  2  3-4
58. Лабораторна діагностика  1  2  3  4
59. Лечащий врач  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
60. Лікарська справа. Врачебное дело  1  2  3  4  5  6  7 8
61. Ліки України  1  2  3  4  5  6  7  8  9-10 
62. Львівський медичний часопис  1  2  3  4
63. Lancet. Neurology 2  3   4  5  6  7  8  9  10
64. Медицина невідкладних станів   1  2  3  4  5  6  7  8
65. Медицинская визуализация   1  2
66. Медицинская сестра   1  2  3  4
67. Медицинские аспекты здоровья женщины  2  3  4  5  6  7  8  9
68. Медицинские аспекты здоровья мужчины  2  3  4
69. Медицинский реферативно-обзорный ж-л   1  2
70. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія  1  2
71. Международный неврологический журнал  1  2  3  4  5  6  7  8
72. Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии  
73. Міжнародний ендокринологічний ж-л  1  2  3  4
74. Мистер Блистер  6-8
75. Мистецтво лікування  1  2-3  4  5  6  7  8  9-10
76. Неврологический журнал  1  2
77. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина  1  2
78. Нефрология  1  2 3  4  5  6
79. Новая медицина тысячелетия  1 2
80. Новини стоматології  3  4
81. Онкология   1  2  3  4
82. Ортопедия, травматология и протезирование   1  2  3  4
83. Острые и неотложные состояния в практике врача   1  2-3  4-5
84. Офтальмологический журнал   1  2  3  4  5  6
85. Педиатрия   1  2  4  5  6
86. Педіатрія, акушерство і гінекологія  4  5  6
87. Перинатология и педиатрия   1  2  3  4
88. Практика управління медичним закладом   1 2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12
89. Практикуючий лікар 1 2  3
90. Практична ангіологія 2  3  4
91. Природная медицина 1 2  3-4
92. Проблеми ендокринної патології  3  4
93. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины  1  2
94. Проблемы эндокринологии  1  2  4  5  6
95. Променева діагностика, променева терапія  1-2
96. Психоневрология и нейропсихиатрия  1  2  3  5  6  7  8  9  10
97. Пульмонология  1 2  3
98. Рациональная фармакотерапия  2  4
99. Репродуктивная эндокринология 1 2  3  4  5  6
100. Российский биотерапевтический ж-л 1  2  
101. Российский ж-л гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии  1  2  4  5  6
102. Санітарний лікар  1  2  3  4
103. Семейная медицна  1  2 
104. Серце і судини   1  2  3  4
105. Серцева недостатність  1  2  3
106. Сімейна медицина   3
107. Современная педиатрия   1  2  3  4  5  6  7  8
108. Стоматология  1  2  4  5  6
109. Судебно – медицинская экспертиза   1  2
110. Сучасна гастроентерологія   1  2  3  4  5  6
111. Сучасні інфекції   
112. Сучасні медичні технології  4
113. Терапевтический архив   1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
114. Туберкулез и болезни легких   1 2  3  4  5 6  7  8  9  10 11  12
115. Туберкульоз. Легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція   1  2  3
116. Український ж-л екстремальної медицини ім. Г.Можаєва  1  3
117. Український журнал дерматології, венерології, косметології  1  3  4
118. Український журнал клінічної та лабораторної медицини  1  2  3  4
119. Український журнал нефрології та діалізу  1  3
120. Український ж-л хірургії  1  2  3  4
121. Український кардіологічний ж-л  1  2  3  4  5  6
122. Український медичний вісник  2 3  4  5  6  7-8  9  10  11  12
123. Український медичний часопис  5
124. Український неврологічний ж-л   1  2  4
125. Український пульмонологічний ж-л   1  2  3  4
126. Український радіологічний ж-л   1  2  3  4
127. Український ревматологічний ж-л   1  2  4
128. Український реферативний ж-л «Джерело». Сер.4 «Медицина»   1  2  3
129. Український терапевтичний ж-л  1  2  3  4
130. Український хіміотерапевтичний ж-л  1  
131. Ультразвуковая и функциональная диагностика   1  2  4  5 6
132. Управління закладом охорони здоров′я   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
133. Урология   1  2
134. Фармацевт -практик   1  2  3  4  5  6  7-8  9  10  11  12
135. Хирургия   1 2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12
136. Хірургія дитячого віку  4
137. Хірургія України  1  2  3  4
138. Шпитальна хірургія   1  2  3  4 
139. Экспериментальная онкология   1  2  3  4
140. Эндоскопическая хирургия   1  2
141. Эпидемиология и инфекционные болезни   1  2