Періодичні видання, отримані бібліотекою 2018

 

 

 

 

2018 рік


п/п

Назва журнала

№, що надійшли до фонду
1. Актуальная инфектология  
2. Акушерство. Гінекологія. Генетика  
3. Акушерство и гинекология  
4. Алергія у дитини  
5. Аллергология и иммунология  
6. Амбулаторная хирургия  
7. Анналы пластической, реконструктив-ной и эстетической хирургии  
8. Анналы хирургии  
9. Анналы хирургической гепатологии  
10. Артериальная гипертензия  
11. Астма та алергія  
12. Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри  
13. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія  
14. Биологическая терапия  
15. Боль. Суставы. Позвоночник  
16. Будьмо здорові  
17. Вестник дерматологии и венерологии  
18. Вестник интенсивной терапии  
19. Вестник оториноларингологии  
20. Вестник офтальмологии  
21. Вестник рентгенологии и радиологии  
22. Вестник травматологи и ортопедии им. Н.Приорова  
23. Вісник ортопедії, травматології та протезування  
24. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров′я  
25. Вісник стоматології  
26. Вопросы наркологии  
27. Вопросы нейрохирургии им. Н.Бурденко  
28. Вопросы онкологии  
29. Врач  
30. Главный врач  
31. Головна медична сестра  
32. Грудная и сердечно – сосудистая хирургия  
33. Дент Арт  
34. Дерматологія та венерологія  
35. Детская хирургия  
36. Дефектология  
37. Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром  
38. Дитячий лікар  
39. Довідник головної медичної сестри  
40. Довкілля та здоров′я  
41. Журнал головної медичної сестри  
42 Журнал вушних, носових і горлових хвороб  
43  Журнал заступника головного лікаря    
44. Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського  
45. Ж-л неврологии и психиатрии им. С.Корсакова  
46. Ж-л практичного лікаря  
47. Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я  
48. Здоровье женщины  
49. Здоровье мужчины  
50. Здоровье ребенка  

51.

Здравоохранение Российской Федерации  
52. Іфекційні хвороби  
53. Кардиология  
54. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія  
55. Клиническая медицина  
56. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія  
57. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія  
58. Клінічна стоматологія  
59. Клінічна хірургія  
60. Лабораторна діагностика  
61. Лечащий врач  
62. Лікарська справа. Врачебное дело  
63. Лучевая диагностика, лучевая терапия  
64. Львівський медичний часопис  
65. Lancet. Neurology  
66. Медицина болю  
67. Медицина невідкладних станів   
68. Медицинская визуализация   
69. Медицинская сестра   
70. Медицинские аспекты здоровья женщины  
71. Медицинские аспекты здоровья мужчины  
72. Медична психологія  
73. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія  
74. Международный неврологический журнал  
75. Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии  
76. Міжнародний ендокринологічний ж-л  
77. Міжнародний журнал реабілітація та паліативна медицина  
78. Мистер Блистер  
79. Мистецтво лікування  
80. Научно-практическая ревматология  
81. Неврологический журнал  
82. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина  
83. Нефрология  
84. Новая медицина тысячелетия  
85. Новини стоматології  
86. Онкология   
87. Ортопедия, травматология и протезирование   
88. Острые и неотложные состояния в практике врача   
89. Офтальмологический журнал   
90. Педиатрия   
91. Перинатология и педиатрия   
92. Практика управління медичним закладом   
93. Практическая медицина  
94. Практикуючий лікар  
95. Практична ангіологія  
96. Приватний лікар  
97. Природная медицина  
98. Проблеми ендокринної патології  
99. Проблемы эндокринологии  
100. Променева діагностика, променева терапія  
101. Психоневрология и нейропсихиатрия   
102. Пульмонология  
103. Радіологічний вісник  
104. Рациональная фармакотерапия  
105. Репродуктивная эндокринология  
106. Российский ж-л гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии  
107. Российский ж-л кожных и венерических болезней  
108. Российский педиатрический журнал  
109. Российский электронный журнал лучевой диагностики  
110. Серце і судини   
111. Серцева недостатність та коморбідні стани  
112. Сімейна медицина   
113. Современная педиатрия   
114. Современная ревматология  
115. Современная стоматология  
116. Сучасна гастроентерологія   
117. Сучасні інфекції   
118. Сучасні медичні технології  
119. Терапевтический архив   
120. Травма  
121. Туберкулез и болезни легких   
122. Туберкульоз. Легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція   
123. Український ж-л екстремальної медицини ім. Г.Можаєва  
124. Український журнал дерматології, венерології, косметології  
125. Український журнал дитячої ендокринології  
126. Український журнал клінічної та лабораторної медицини  
127. Український журнал нефрології та діалізу  
128. Український ж-л хірургії  
129. Український кардіологічний ж-л  
130. Український медичний вісник  
131. Український медичний часопис  
132. Український неврологічний ж-л   
133. Український пульмонологічний ж-л   
134. Український радіологічний ж-л   
135. Український ревматологічний ж-л   
136. Український реферативний ж-л «Джерело». Сер.4 «Медицина»   
137. Український терапевтичний ж-л  
138. Український хіміотерапевтичний ж-л  
139. Ультразвуковая и функциональная диагностика   
140. Управління закладом охорони здоров′я   
141. Урологія   
142. Урология   
143. Участковый врач  
144. Фармацевт -практик   1
145. Фармацевтичний журнал  
146. Хирургия   
147. Хірургія дитячого віку  
148. Хірургія України  
149. Шпитальна хірургія   
150. Экспериментальная онкология   
151. Эндоскопическая хирургия   
152. Эпидемиология и инфекционные болезни