Періодичні видання, отримані бібліотекою 2018

 

 

 

 

2018 рік


п/п

Назва журнала

№, що надійшли до фонду
1. Актуальная инфектология  1 2
2. Акушерство. Гінекологія. Генетика  
3. Акушерство и гинекология  1ев 2ев 3ев
4. Алергія у дитини  
5. Аллергология и иммунология  
6. Амбулаторная хирургия  
7. Анналы пластической, реконструктив-ной и эстетической хирургии  
8. Анналы хирургии  
9. Анналы хирургической гепатологии  
10. Артериальная гипертензия  1
11. Астма та алергія  1
12. Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри  
13. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія  
14. Биологическая терапия  
15. Боль. Суставы. Позвоночник  
16. Будьмо здорові  
17. Вестник дерматологии и венерологии  1ев
18. Вестник интенсивной терапии  
19. Вестник оториноларингологии  
20. Вестник офтальмологии  
21. Вестник рентгенологии и радиологии  
22. Вестник травматологи и ортопедии им. Н.Приорова  
23. Вісник ортопедії, травматології та протезування  
24. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров′я  
25. Вісник стоматології  
26. Вопросы наркологии  
27. Вопросы нейрохирургии им. Н.Бурденко  
28. Вопросы онкологии  
29. Врач  1ев 2ев 3ев
30. Гений ортопедии  1ев
31. Головна медична сестра  
32. Грудная и сердечно – сосудистая хирургия  
33. Дент Арт  1ев
34. Дерматологія та венерологія  1
35. Детская хирургия  
36. Дефектология  
37. Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром  
38. Дитячий лікар  1 2
39. Довідник головної медичної сестри  1 2 3 4 5 6 7
40. Довкілля та здоров′я  1
41. Журнал головної медичної сестри  1ев 2ев 3ев 4 5 6
42 Журнал вушних, носових і горлових хвороб  
43  Журнал заступника головного лікаря  1ев 2ев 3  
44. Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського  
45. Ж-л неврологии и психиатрии им. С.Корсакова  1ев
46. Ж-л практичного лікаря  
47. Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я  1ев 2ев 3ев 4ев
48. Здоровье женщины  1 2 3
49. Здоровье мужчины  
50. Здоровье ребенка  1 2 3

51.

Здравоохранение Российской Федерации  
52. Іфекційні хвороби  1 2
53. Кардиология  2ев 2спецв ев
54. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія  1 2
55. Клиническая медицина  
56. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія  1ев
57. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія  1 2
58. Клінічна стоматологія  1ев
59. Клінічна хірургія  1 2 3 4
60. Лабораторна діагностика  
61. Лечащий врач  1ев 2ев 3ев 4ев
62. Лікарська справа. Врачебное дело  
63. Ліки України  1 2 3
64. Лучевая диагностика, лучевая терапия  
65. Lancet. Neurology  
66. Медицина болю  
67. Медицина невідкладних станів   
68. Медицинская визуализация   
69. Медицинская сестра   1ев 2ев
70. Медицинские аспекты здоровья женщины  1
71. Медицинские аспекты здоровья мужчины  1
72. Медична психологія  
73. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія  
74. Международный неврологический журнал  
75. Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии  1ев
76. Міжнародний ендокринологічний ж-л  1ев
77. Міжнародний журнал реабілітація та паліативна медицина  
78. Мистер Блистер  
79. Мистецтво лікування  1-2 3-4
80. Научно-практическая ревматология  1ев
81. Неврологический журнал  
82. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина  
83. Нефрология  
84. Новая медицина тысячелетия  
85. Новини стоматології  1
86. Онкология   1ев
87. Ортопедия, травматология и протезирование   1
88. Острые и неотложные состояния в практике врача   1 2-3
89. Офтальмологический журнал   1ев 2ев
90. Педиатрия   
91. Перинатология и педиатрия   1
92. Практика управління медичним закладом   1ев 2ев 3ев 4ев
93. Практическая медицина  1ев
94. Практикуючий лікар  
95. Практична ангіологія  
96. Приватний лікар  
97. Природная медицина  
98. Проблеми ендокринної патології  1ев
99. Проблемы эндокринологии  
100. Променева діагностика, променева терапія  
101. Психоневрология и нейропсихиатрия  1 2 3 4-5
102. Пульмонология  
103. Радіологічний вісник  
104. Рациональная фармакотерапия  1 2
105. Репродуктивная эндокринология  1 2 3
106. РМЖ. Клиническая офтальмология 1ев
107. Российский ж-л гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии  1ев 2ев
108. Российский ж-л кожных и венерических болезней  
109. Российский педиатрический журнал  
110. Российский электронный журнал лучевой диагностики  
111. Серце і судини   1 2
112. Серцева недостатність та коморбідні стани  1
113. Сімейна медицина   1 2
114. Современная педиатрия   1ев
115. Современная ревматология  1ев
116. Современная стоматология  1ев
117. Сучасна гастроентерологія    1 2 3
118. Сучасні медичні технології  
119. Терапевтический архив   
120. Травма  1ев
121. Туберкулез и болезни легких   1ев 2ев 3ев
122. Туберкульоз. Легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція   1 2
123. Український ж-л екстремальної медицини ім. Г.Можаєва  
124. Український журнал дерматології, венерології, косметології  
125. Український журнал дитячої ендокринології  1
126. Український журнал клінічної та лабораторної медицини  
127. Український журнал нефрології та діалізу  1
128. Український ж-л хірургії  
129. Український кардіологічний ж-л  1 2
130. Український медичний вісник  1
131. Український медичний часопис  
132. Український неврологічний ж-л   1
133. Український пульмонологічний ж-л   2
134. Український радіологічний ж-л   1
135. Український ревматологічний ж-л   1ев
136. Український реферативний ж-л «Джерело». Сер.4 «Медицина»   
137. Український терапевтичний ж-л  
138. Український хіміотерапевтичний ж-л  
139. Ультразвуковая и функциональная диагностика   
140. Управління закладом охорони здоров′я   1ев 2ев 3ев 4 5 6 7
141. Урологія   1ев
142. Урология   1ев
143. Участковый врач  
144. Фармацевт -практик   1
145. Фармацевтичний журнал  1-2
146. Хирургия   
147. Хірургія дитячого віку  
148. Хірургія України  1 2
149. Шпитальна хірургія   
150. Экспериментальная онкология   
151. Эндоскопическая хирургия   
152. Эпидемиология и инфекционные болезни