Періодичні видання, отримані бібліотекою 2017

 

 

 

 

 

 

2017 рік


п/п

Назва журнала

№, що надійшли до фонду
1. Актуальная инфектология  1 2 3 4
2. Акушерство. Гінекологія. Генетика  1ев 2ев
3. Акушерство и гинекология  1ев 2ев 3ев 4ев 5ев 6ев 7ев 8ев 9ев 10ев
4. Алергія у дитини  
5. Аллергология и иммунология 1ев 2ев 3ев
6. Амбулаторная хирургия 1-2ев
7. Анналы пластической, реконструктив-ной и эстетической хирургии  
8. Анналы хирургии  
9. Анналы хирургической гепатологии  
10. Артериальная гипертензия 1ев 2ев 3ев 4ев 5ев
11. Астма та алергія  1 2 3
12. Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри  
13. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія  1ев 2ев
14. Биологическая терапия  
15. Боль. Суставы. Позвоночник  1ев 2ев
16. Будьмо здорові  
17. Вестник дерматологии и венерологии  1ев 2ев 3ев 4ев
18. Вестник интенсивной терапии  1ев 2ев 3ев
19. Вестник оториноларингологии  1ев 2ев 3ев 4ев
20. Вестник офтальмологии  1ев 2ев 3ев 4ев
21. Вестник рентгенологии и радиологии  
22. Вестник травматологи и ортопедии им. Н.Приорова  
23. Вісник ортопедії, травматології та протезування  
24. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров′я  1ев 2ев
25. Вісник стоматології  
26. Вопросы наркологии  
27. Вопросы нейрохирургии им. Н.Бурденко  
28. Вопросы онкологии  
29. Врач  1ев 2ев 3ев 4ев 5ев 6ев 7ев 8ев 9ев 10ев
30. Главный врач  
31. Головна медична сестра  
32. Грудная и сердечно – сосудистая хирургия  
33. Дент Арт  1 2 3 4ев
34. Дерматологія та венерологія  1 2 3
35. Детская хирургия 1ев 2ев 3ев
36. Дефектология  
37. Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром  1 2 3 5
38. Дитячий лікар  1 2 3 4
39. Довідник головної медичної сестри  1ев 2ев 3ев 4ев 5ев 6ев 7ев 8ев 9ев 10ев 11ев
40. Довкілля та здоров′я  1 2
41. Журнал головної медичної сестри  1ев 2ев 3ев 4 5 6 7ев 8ев 9ев 10ев 11 12
42. Журнал заступника головного лікаря  5ев
43. Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського  1ев
44. Ж-л неврологии и психиатрии им. С.Корсакова  1ев 2ев 3ев 4ев 5ев 6ев 7ев 8ев
45. Ж-л практичного лікаря  
46. Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я  3ев 5ев 6ев 7ев 8ев 9ев 10ев 11ев
47. Здоровье  
48. Здоровье женщины  1ев 2ев 3 4 5
49. Здоровье мужчины 1ев 2ев
50. Здоровье ребенка  1 2 3 4

51.

Здравоохранение Российской Федерации  
52. Іфекційні хвороби  1 2ев 3ев
53. Кардиология  1ев 2ев 3ев 4ев 5ев 6ев 7ев 8ев
54. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія  1 2 3 4
55. Клиническая медицина  
56. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія  1ев 2ев 3ев
57. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія  1  2 3 4 5 6
58. Клінічна стоматологія  1ев 2ев 3ев 4ев
59. Клінічна хірургія  1 2 3 4 5 6 7 8 9
60. Лабораторна діагностика  
61. Лечащий врач  1ев 2ев 3ев 4ев 5ев 6ев 7ев 8ев 9ев 10ев 11ев
62. Лікарська справа. Врачебное дело  1-2
63. Лучевая диагностика, лучевая терапия  1ев 2ев
64. Львівський медичний часопис  1-2 3
65. Lancet. Neurology  
66. Медицина болю  1 2 3 4
67. Медицина невідкладних станів   1ев 2ев 3ев 4ев 5ев 6ев
68. Медицинская визуализация   
69. Медицинская сестра   1ев 2ев 4ев 5ев 6ев 7ев
70. Медицинские аспекты здоровья женщины  1 1сп.в 2 3 4 5 6
71. Медицинские аспекты здоровья мужчины  1 2 3
72. Медична психологія  1ев 2ев
73. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія  
74. Международный неврологический журнал  1 2 3ев 4ев 5ев 6ев
75. Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии  Т11№1ев 2ев 3ев
76. Міжнародний ендокринологічний ж-л  1ев 2ев 3ев 4ев 5ев 6ев 7ев
77. Міжнародний журнал реабілітація та паліативна медицина  
78. Мистер Блистер  
79. Мистецтво лікування  1-2 3 4-5 6-7 8
80. Научно-практическая ревматология  1ев 2ев 3ев 4ев 5ев
81. Неврологический журнал  
82. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина  
83. Нефрология  
84. Новая медицина тысячелетия  
85. Новини стоматології  2
86. Онкология   1ев 2ев 3ев
87. Ортопедия, травматология и протезирование   1 2 3
88. Острые и неотложные состояния в практике врача   1 2 3 4
89. Офтальмологический журнал   1ев 2ев 3ев 4ев 5ев 6ев
90. Педиатрия   
91. Перинатология и педиатрия    1ев 2
92. Практика управління медичним закладом   1  2  3 4 5 6 7ев 8ев 9ев 10ев 11 12
93. Практическая медицина 1евТ.1 1евТ.2 2ев 3ев 4ев 5ев 6ев 7ев  8ев 9евТ.1 9евТ.2
94. Практикуючий лікар  1ев 2ев
95. Практична ангіологія  1 2 3-4
96. Приватний лікар  2 3 5 6 7 8 9-10
97. Природная медицина  1
98. Проблеми ендокринної патології  1ев 2ев 3ев 4ев
99. Проблемы эндокринологии   1ев 2ев 3ев 4ев
100. Променева діагностика, променева терапія 1ев
101. Психоневрология и нейропсихиатрия   1  2 3 4 5 6 7-8 9
102. Пульмонология 1ев 2ев 3ев 4ев
103. Радіологічний вісник  3-4ев
104. Рациональная фармакотерапия  1 2 3 4
105. Репродуктивная эндокринология  1 2 3 4 5 6
106. Российский ж-л гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии  1ев 2ев 3ев 4ев 5ев 6ев
107. Российский ж-л кожных и венерических болезней  1ев 2ев 3ев
108. Российский педиатрический журнал  2ев 3ев
109. Российский электронный журнал лучевой диагностики  1ев 2ев 3ев
110. Серце і судини   1 2 3 4
111. Серцева недостатність та коморбідні стани  1 2
112. Сімейна медицина  1ев  2 4 5
113. Современная педиатрия   1ев 2ев 3ев 4ев 5ев
114. Современная ревматология  1ев 2ев 3ев
115. Современная стоматология  1ев 2ев 3ев
116. Сучасна гастроентерологія   1 2 3 4 5
117. Сучасні інфекції   
118. Сучасні медичні технології  
119. Терапевтический архив   1ев 2ев 3ев 4ев 5ев 6ев 7ев 8ев
120. Травма  1ев 2ев 3ев 4ев 5ев
121. Туберкулез и болезни легких   
122. Туберкульоз. Легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція   1  2 3 4
123. Український ж-л екстремальної медицини ім. Г.Можаєва  
124. Український журнал дерматології, венерології, косметології  1 3
125. Український журнал дитячої ендокринології  1 2 3-4
126. Український журнал клінічної та лабораторної медицини  
127. Український журнал нефрології та діалізу 1ев 2ев 3
128. Український ж-л хірургії  1ев 2ев 3ев
129. Український кардіологічний ж-л  1 2 3ев 4 5 6
130. Український медичний вісник  1  2 3 4 5 6 7-8 9 10 11
131. Український медичний часопис  
132. Український неврологічний ж-л   1 2 3
133. Український пульмонологічний ж-л   1 2 3 4
134. Український радіологічний ж-л   1 2 3
135. Український ревматологічний ж-л   1ев 2ев 3ев
136. Український реферативний ж-л «Джерело». Сер.4 «Медицина»   
137. Український терапевтичний ж-л  1 2 3
138. Український хіміотерапевтичний ж-л  
139. Ультразвуковая и функциональная диагностика   
140. Управління закладом охорони здоров′я   1ев 2ев 3ев 4ев 5ев 6ев 7ев 8ев 9ев 10ев 11ев
141. Урологія   1ев 2ев 3ев 4ев
142. Урология   1ев 2ев 2пр.ев 3ев 3пр.ев 4ев 5ев
143. Участковый врач  1  2 3 4 5 6 7 8-9 10
144. Фармацевт -практик   
145. Фармацевтичний журнал  1 3-4
146. Хирургия   1ев 2ев 3ев 4ев 5ев 6ев 7ев 8ев 9ев 10ев
147. Хірургія дитячого віку  1ев
148. Хірургія України  1 2 3 4
149. Шпитальна хірургія  1ев 2 3ев
150. Экспериментальная онкология   
151. Эндоскопическая хирургия   
152. Эпидемиология и инфекционные болезни